Het toppunt van valsheid in geschriften !

Noorwegen: Een valse “vertaling”

door Bruce Bawer 14 December 2019 Oorspronkelijk Engels Item: Norway: A Fake “Translation” Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster

 • Deze Noorstalige “Koran” van 2013 is online beschikbaar. Een inzage van de belangrijkste passages laat echter zien dat het weinig of geen gelijkenis vertoont met de eigenlijke koran.
 • Laten we hopen dat het bekend wordt dat het boek dat hen zal worden overhandigd niet echt de koran is.
De Noorstalige Koranvertaling die aan de Noren in Oslo en misschien wel Bergen zal worden uitgedeeld, vertoont weinig of geen gelijkenis met de Koran zelf.

Om even een zin aan Lewis Carroll te ontlenen: het nieuws over de nasleep van een openbare koranverbranding in Kristiansand, Noorwegen, op 16 november, wordt vreemder en vreemder.

Zoals uitgelegd in eerdere stukken hier, stonden de 30 of meer politieagenten die aanwezig waren bij het evenement dat georganiseerd was door een groep genaamd Stop de Islamisering van Noorwegen (Stop Islamiseringen av Norge – SIAN) onder geheime orders van het hoofd van de Noorse politie, Benedicte Bjørnland- niet alleen om een brandende koran te doven, maar ook om te voorkomen dat SIAN-leden een kopie van het heilige moslim boek in brand staken. Bjørnland had volgehouden dat de zogenaamde “racismeclausule” van het Noorse strafrecht haar de bevoegdheid gaf om dergelijke bevelen uit te vaardigen, terwijl de Minister van Justitie, Jøran Kallmyr, de raadselachtige opmerking maakte dat het verbranden van de koran weliswaar legaal was, maar dat het een misdrijf kon “worden”, een verklaring die in het Noors met zo onzinnig is als in het Nederlands.

Uiteraard werden Bjørnland en Kallmyr op 25 november in een tv-debatprogramma geconfronteerd met politici van links en rechts en een jurist, en kwamen ze terug op hun eisen en erkenden ze het grondrecht van de vrije meningsuiting – hoewel Bjørnland, die blijkbaar niet in staat was om het idee van zich af te zetten dat de intactheid van enig exemplaar van de Koran heiliger zou moeten zijn dan de vrijheid van meningsuiting, zich vastklampte aan haar stellingname dat de situatie “ingewikkeld” was.

Toch leek de zaak gesloten te zijn. Helaas, niet voor lang. Daarna voelde de vice-minister van Buitenlandse Zaken, Jens Frølich Holte, zich verplicht om een stapje naar voren te zetten. Hij schreef een nota waarin hij namens de Noorse regering de koranverbranding van SIAN veroordeelde en verklaarde dat Noren weliswaar het recht hebben om te zeggen wat ze willen, maar dat hun regering ook het recht heeft om te veroordelen wat ze zeggen. De vraag die Holte in zijn commentaar niet aan de orde stelde, was de volgende: waarom voelt de regering zich in een land met meer dan een deel van de krantenpagina’s, online nieuws- en opiniesites en nieuwsdiscussieprogramma’s op televisie en radio, alleen dan verplicht om het standpunt van een particuliere burger publiekelijk te weerleggen als dat standpunt betrekking heeft op het onderwerp van slechts één religie?

Ook daarmee was de zaak nog niet gesloten. Op 4 december werd gemeld dat de Noorse politie, ondanks Bjørnland’s en Kallmyr’s halfslachtige erkenning dat de “racismeclausule” hen niet de autoriteit gaf om een door een activist in brand gestoken kopie van de koran te blussen- nu van plan was om een “onderzoek” te starten naar de leider van SIAN Lars Thorsen een week later voor het schenden van dat statuut. Hoe kon dit zo snel verdraaid worden? Welnu, de Islamitische Raad van Agder (Kristiansand is gevestigd in de provincie van het West Agder) diende een klacht in tegen Thorsen, stellend dat het verbranden van de koran in feite een schending van de “racismeclausule” was omdat het een “verachtelijke uitspraak” over het Mohammedanisme bevat. Volgens die clausule kan Thorsen, als een rechtbank het eens is met de Islamitische Raad, tot drie jaar gevangenisstraf tegemoet zien.

Dit opmerkelijke nieuws werd op de hielen gevolgd door de aankondiging dat drie Noorse moslimorganisaties, in reactie op de koranverbranding van SIAN, van plan waren om 10.000 exemplaren van de koran uit te delen aan Noren bij stands in Oslo en misschien ook in Bergen. Het idee, aldus Hamza Ansari, lid van het bestuur van een van deze organisaties, de Oslo-moskee Minhaj-ul-Quran, was om het heilige boek te “de-mystificeren”. Een andere organisatie, de Islamitische Literaire Vereniging, voegde hieraan toe dat “de Koran ons leert om liefde te tonen.” Over welke koran, zo vroeg men zich af, hadden ze het dan? Zeker niet die ik heb gelezen, die vol staat met bevelen om Joden en andere ongelovigen te doden, naast vele andere afschuwelijke mandaten. Het bleek inderdaad dat de “koran in kwestie” een Noorse vertaling uit 2013 is, die “verklaringen bevat” om de tekst uit de zevende eeuw voor de lezers van de eenentwintigste eeuw te verduidelijken.

In feite is deze Noorstalige “koran” uit 2013 online beschikbaar. Een inzage van belangrijke passages toont echter aan dat het weinig of geen gelijkenis vertoont met de eigenlijke koran. Neem dit vers:

O gij die gelooft, neem de Joden en de christenen niet als vrienden; zij zijn vrienden van elkaar; en wie onder u hen als een vriend beschouwt, dan is hij zeker een van hen; Allah leidt de onrechtvaardige mensen zeker niet. (5:51)

In de Noorse “vertaling” luidt dit vers als volgt:

Is het een oordeel van onwetendheid dat ze willen? En wie kan Allah’s wil beter beoordelen dan een volk dat zekerheid van het geloof heeft?

Ja, vertalingen variëren. Maar niet zo veel. Op geen enkele manier. Hoe je ook met woorden schuift, dit zijn geen twee weergaven van hetzelfde origineel. Evenmin is deze afwijking van het origineel eenmalig. Lees welke onwelgevallige passage dan ook ui de koran, en voilà – de “vertalers” hebben de koran een complete metamorfose gegeven. Deze bijvoorbeeld:

En zij [de Joden] zeggen: Onze harten zijn bedekt. Neen, Allah heeft hen vervloekt wegens hun ongeloof; zo weinig is het dat zij geloven. (2:88)

In de Noorse versie van 2013 wordt dit vers:

Zeker, we gaven de Schriften aan Mozes en lieten de boodschappers in zijn voetsporen treden, en we gaven Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke tekenen en sterkten hem met de Heilige Geest. Zult u dan, wanneer een boodschapper tot u komt met wat uw ziel niet wenst, aanmatigend zijn? En sommigen van hen verwierpen u, anderen probeerden u te doden.

Nog één. Overweeg het vers dat als volgt luidt in een standaard vertaling:

Wie is de vijand van Allah en zijn engelen en zijn apostelen en zijn apostelen en Jibreel en Meekaeel, dus zeker, Allah is de vijand van de ongelovige. (2:98)

Dit is de nieuwe vertaling:

Zeg: Hij die een vijand van Gabriël is, want hij is zeker degene die, op Allah’s bevel, dit heeft geopenbaard aan uw hart, als een bevestiging van wat er vóór was, en is een leidraad en een vreugdevolle boodschap voor de gelovigen.

Dit is in zowel het Noors als in het Nederlands grammaticaal zonder enige betekenis.

Blijkbaar is de “koran” waaruit ik deze uittreksels heb getrokken dezelfde “koran” die zal worden uitgedeeld aan onwetende ongelovigen in Oslo en ja, misschien ook in Bergen. Laten we hopen dat het bekend wordt dat het boek dat hen zal worden overhandigd niet echt de koran is. Er bestaat een islamitisch concept dat taqiyya (veinzen) wordt genoemd: het recht van moslims om te liegen tegen ongelovigen in naam van de Islam. Welnu, te oordelen naar de fragmenten die ik heb bekeken, is deze Noorse “koran” nieuwe stijl helaas niets anders dan een klassiek voorbeeld van taqiyya in zijn meest openlijke vorm.

Bruce Bawer is de auteur van de nieuwe roman The Alhambra (Swamp Fox Editions). Zijn boek While Europe Slept (2006) was een New York Times bestseller en National Book Critics Circle Award finalist. Zijn andere boeken zijn A Place at the Table (1993), Stealing Jesus (1997), Surrender (2009) en The Victims’ Revolution (2012). Hij is geboren in New York en woont sinds 1998 in Europa.

h/t Gatestone Institute

N.v.d.r.: Samen met Hege Storhaug is Bruce Bawer de voornaamste architect van de grondige de-islamisering van Noorwegen voor en nà Anders Breivik. De mohammedanen zijn dus ten einde raad. Als ze zelf hun eigen bronteksten en heilige geschriften al gaan vervalsen is dit overduidelijk.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Het toppunt van valsheid in geschriften ! — 2 reacties

 1. Helemaal akkoord met strekking van uw artikel.
  Toch klopt het niet helemaal dat de Noorse vertaling van de Koran weinig of geen gelijkenis vertoont met de Koran zelf.
  Voor vers 5:51 geeft U de vertaling van vers 5:50, voor vers 2:98 de vertaling van 2:97.
  De uitleg hiervoor is simpel: Het nummeren van de verzen is niet voor alle gebruikers van de Koran gelijk. Sommigen tellen het Basmala, dat opgezegd wordt vóór (bijna) elke soera, ook als vers. Dat gebeurde o.m. bij de Noorse vertaling. Alle soera’s (behalve soera 1 en 9) hebben dan één vers meer.

  • Bedankt voor uw reactie.

   Maar wij vrezen dat uw opmerking waardeloos is tegenover de verbijsterende realiteit van de rangschikking. Het eerste hoofdstuk van de koran is chronologisch geopenbaard als vijfde hoofdstuk en telt zeven verzen. Het eerste vers hiervan is het vers waar U naar verwijst

   Daarmee is het eerst hoofdstuk niet de enige uitzondering op de regel om abstractie te maken van de onwil van de almachtige Allah om de chronologie van zijn eigen openbaringen te respecteren.

   Want alle resterende hoofdstukken (2 tem 114) zijn gerangschikt in DALENDE volgorde van LENGTE ! De chronologie werd gewoon geschrapt.
   Het 5° hoofdstuk (Al Ahzab) is in realiteit (en dus dus chronologisch) het 90° dat werd geopenbaard. Dit gebeurde in Medina en niet in Mekka.

   Wat voorafgaat is onomstootbaar bewezen door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met moderne hulpmiddelen.

   Bovendien staat het officiële koran-vulgaat (in het Arabisch) vol herhalingen en tegenstrijdigheden. Dat het Basmala (“In naam van God de barmharige erbarmer”) voorkomt aan het begin van elk hoofdstuk (want bij Nageltjes dulden wij geen Arabisch taal-imperialisme) speelt bij deze vervalsing niet de geringste rol.

   Het betrokken artikel van Bruce Bawer klaagt aan dat er in de zogenaamde “Noorse” vertaling teksten zijn opgenomen die in geen enkel ander koran-vulgaat staan.

   Schaf U bij het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam Intenationaal een exemplaar vaan van de ingekorte koran en een van de chronologisch gerangschikte koran, en alles zal u al veel duidelijker worden.

   Als U bovendien de zoekfunctie op nageltjes gebruikt met de opdracht “koran” zal U een hele hoop artikels vinden die veel duidelijk maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *