De socialistische “democrats” zijn slechte verliezers.

Dat Trump zal herverkozen worden voor een nieuwe ambtstermijn staat al vast sedert zijn eerste verkiezing die, wij herinneren er graag aan, gepaard ging met een aanzienlijke meerderheid. Dat de ‘democrats’ slechte verliezers zijn bleek al toen ze de uitslag in een staat betwistten en een hertelling eisten en bekwamen. En wat bleek? Trump had in feite nog meer stemmen gehaald dan bij de eerste telling! Waar het hoofd van vol is loopt de mond van over zullen vele Amerikanen gedacht hebben. De verontwaardiging van de linkse democrats was geveinsd en ongegrond.

Trump belichaamt “the American dream” tot in elk detail: succesvol, rijk geworden dank zij hard werken, en gehuwd met een fotomodel. Als hij al dom zou zijn wat sommige nitwits van de Europese leugenpers beweren zou hij niet rijk zijn en niet gehuwd met een bloedmooie vrouw.

De “Democrats” wilden echter van geen wijken weten en breiden de ene lastercampagne na de andere aan elkaar om de reputatie van Donald Trump te beschadigen. Hun blind fanatisme ging zo ver om bij wijze ven eenvoudige omkering (inversie) Trump te beschuldigen van iets wat de vakbondsman en ex- vice-president onder de moslim Obama had uitgespookt: inmenging in buitenlandse aangelegenheden door te laten onderzoeken hoe het zoontje van Biden in Oekraïne aan een geweldig goed betaalde bij-job had geholpen.

Eens men gaat liegen en bedriegen is er geen weg terug. Fanatiek als ze zijn ging de elite van de “Democrats”, die in feite alleen maar verkapte socialisten zijn, frontaal in de aanval en eisten de afzetting van Trump als president. Dat konden ze omdat ze de meerderheid in de eerste kamer bezitten. Dat de senaat, waar de republikeinen de meerderheid hebben, dat zou bekrachtigen was totaal uitgesloten. En het gebeurde ook niet. De ‘democrats’ werden terug gefloten en Trump trok voor de zoveelste keer aan het langste eind. De vrijspraak van Trump was geen verrassing. Voor een veroordeling was zelfs een tweederdemeerderheid nodig!

De vrijspraak was echter niet naar de zin van de 70-jarige poederdoos Nancy Pelosi, socialistische voorzitster van het huis van afgevaardigden en een van de breinen achter de belachelijke afzettingsprocedure. Toen Trump zijn “state of the Union” of boodschap aan de natie voor het huis van afgevaardigden had uitgesproken verscheurde zij een afschrift van de toespraak achter zijn rug. Dom natuurlijk want hiermee dreef zij nog eens duizenden Amerikaanse kiezers van haar kamp naar dat van de Republikeinen en hun president Trump. Vandaar dat zij op bovenstaande spotprent afgebeeld staat als een aap.

Wie gedacht had dat de Belgische regime-media en leugenpers hun conclusies zouden getrokken hebben en objectief zouden beginnen te berichten had het verkeerd voor. Nu pas begon de Belgische leugenpers en dito media haar eigen lastercampagne tegen Donald Trump. Volgens De Standaard zou Trump het “extreem ongemakkelijk” gehad hebben bij het “aflezen” van zijn ‘State of the Union‘.

Het tegendeel is natuurlijk waar. Trump was zelfverzekerd en veegde de vloer aan met zijn lasterende tegenstrevers. Nog volgens DS zou in de toespraak van Trump door “factcheckers” meer dan 30 verzinsels en leugens zijn ontdekt. ‘Factchekers’ zoals Björn Soenens van de Belgische staatstelevisie uiteraard. Zelf leugenaars dus.

Dat de ‘Presidential Medal of Freedom’ en dus de hoogste eer van de Amerikaanse republiek aan Rush Limbaugh werd uitgereikt ontketent bij “de standaard” een kotsachtige reactie van laster en eerroof. Limbaugh zou een racist zijn, een haatzaaier, een vrouwenhater en bovendien een uitvinder van samenzweringstheorieën. Lasterpraatjes zonder de minste schijn van bewijs. Als het maar gepaard gaat met het belasteren van Trump is blijkbaar alles toegelaten vindt de Belgische regimepers.

Dat noch de corrupte Joe Biden, noch de extreem linkse crypto-communist Bernie Sanders, noch de homoseksuele Buttigieg, noch het uit de hoed getoverde oud konijn John Kerry de geringste schijn van kans zouden hebben om Trump in november van een tweede ambtstermijn te houden zal ‘de standaard’ worst wezen.

Niet in de standaard: “Hallo Bjorn Soenens… Vandaag niet meer gezien of gehoord .. ?” Het hele impeachmentproces was kwaadaardig en corrupt en het werd geleid door corrupte mensen, mensen die informatie lekten en mensen die leugens verspreidden”. Zo begon Trump die in het witte huis werd ontvangen met een staande ovatie.

De hele linkse media zit nu in zak en as. Drie jaar lang baggeren en nog geen gram grond. Of je nu voor of tegen bent, de Soenensen en co liggen er aan de basis van: op naar de volgende 4 jaar president Trump!

Eender wat u over de president vindt, mevrouw Pelosi. Eender hoe goed of slecht Trump zijn presidentschap was. U getuigt van een ongehoorde boertigheid door recuperatie van uw functie voor partijdoeleinden wat als parlementsvoorzitter niet kan. Eender hoe diep uw haat zit… eender hoe terecht dat u Trump haat . Het is een vorm van zelfrespect en respect voor uw ambt en parlement.. Respect voor de democratie dus dat u in uw rol blijft en die laat primeren op die van partijkaart en persoonlijke opinie.

U heeft de rang van president naar beneden gehaald en niet de persoon Trump. En dat u dat niet inzag zegt véél over uw totale ongeschiktheid voor een openbaar ambt. Een goede samenvatting van onze mening omtrent dit onderwerp vindt men hier. Trump heeft de door toedoen van de linkse moslim Obama – gebruik op Nageltjes de zoekfunctie met de opdracht moslim Obama- zieltogende Amerikaanse economie terug recht getrokken, massaal werkgelegenheid en welvaart geschapen voor de doorsnee Amerikaan. En voor de rijkere Amerikanen, de Amerikaanse industrie en Amerikaanse middenstand een uitstekend beursklimaat en enorm veel opportuniteiten.

Zoals hij beloofde heeft Trump Amerika terug groot gemaakt. De fiere Britten hadden dat snel door en kozen massaal voor de Brexit. Alleen de collectivistische Britse socialisten waren tegen. Idioot zijn doet blijkbaar geen pijn.

En hier op het Europees continent doen het moederszoontje Macron, Stasi-Merkel, de blauwe Michel en blauwgeschelpte Sophie Wilmès, de molenwiekende gek Verhofstadt, de dictatoriale Ursula von der Leyen (je houdt het niet voor mogelijk: geboren in Elsene!) en een massale cohorte overbetaalde, liegende en arrogante euro-ambtenaren voor de verdere ondergang van Vlaanderen en Europa.

Wanneer duwen wij de volksverraders van de traditionele partijen (VLD, SPA en CD&V) onder de kiesdrempel? Alleen dat kan onze Europese beschaving redden.