De door Wilmès 1 aangestookte massahysterie ontmaskerd

Er zat al een geurtje aan toen een Belgische minderheidsregering plots volmachten vroeg en kreeg. Het kwam de Belgicisten van MR goed uit. Nadien kwamen we niets te weten over de gang van zaken in het zo goed als covid-19 vrije Rusland. Systematisch werd het aantal doden mét een vooraf bestaande aandoening die nadien besmetting opliepen door het covid-19 virus, niet gepubliceerd door het journaille. Of moeten we zeggen verzwegen of gecensureerd?

Nog erger is dat de berichtgeving over een bestaand en succesvol werkzaam geneesmiddel niet bestaat. Je moet al bijzonder veel geluk gehad hebben in het Nieuwsblad online te hebben lezen dat China de situatie op haar territorium onder controle heeft gekregen door het gebruik van het anti-malaria-medicijn “Plaquenil”, of durft een Belgische minister dat ontkennen? Nog geen kwartier later was het artikel off line gehaald! Waarom?

Een werkzaam geneesmiddel is precies wat er nodig is. Testen die bewijzen dat een controlegroep wél sterft Zonder toediening van Plaquenil is helemaal niet nodig. Onze politieke elites zijn zijn duidelijk misdadig bezig. De berichtgeving van het journaille in de regimepers bewijst dat. Vaccins zijn nu ook niet nodig, want veel te laat om te kunnen werken tegen deze epidemie.

Het lijkt er meer en meer op dat de massahysterie omtrent het Corona-virus Covid-19 kunstmatig werd opgewekt, gehandhaafd maar helemaal niet nodig was, behalve om duistere belangen te dienen. Wij zijn bij nageltjes objectief en tegenstanders van mensen die complot-theorieën verspreiden. Maar de band tussen een reeks politiekers en de machtige pharma-industrie met vele vertakkingen is nu eenmaal een feit dat niet kan ontkend worden.

Ook een feit is dat veel politiekers zich opgedrongen hebben als “daadkrachtige redders” terwijl dit allicht helemaal niet mogelijk of nodig was. Minister van volksgezondheid De Block voerde zelfs het virus zelf in op ons grondgebied door de opdracht tot repatriëring van besmette personen te geven! Een viroloog en Vlamingenhater Van Ranst die eerst het virus beschreven had als een “griep-virusje” lijkt zich nu paniek zaaiend op te maken om bij de eerstvolgende verkiezingen een lijst te trekken van het communistische PVDA of LSP en intussen ongestoord aan ‘Trump-bashing’ mag doen op de Vlaamse staatstelevisie.

Dat er mensen sterven is nu eenmaal een feit. Dat is onvermijdelijk, dat is het leven. Maar het is alleen een teken van gezond verstand dat het afstand houden van verzwakte of oudere mensen in tijden van een epidemie nodig is, welke epidemie dan ook. Dat overheden ter controle hiervan politie in de straten laten uitrukken om geldboetes op te leggen is van de pot gerukt. De minachtende reacties van Turkse en Marokkaanse allochtonen bewijzen dat. Alleen “Belgen” betalen boetes!

En als iemand die voordien een longontsteking of kanker had opgelopen nu voor de gemakkelijkheid gecatalogeerd wordt als overleden ingevolge het Corona-virus, is dat niet alleen oneerlijk maar te gek voor woorden. Alleen de volledige statistieken zonder weglatingen zijn geloofwaardig!

Alleen onbekwame en bedrieglijke politiekers zijn bij machte er voor te zorgen dat de remedie erger zal zijn als de kwaal. En dat lijkt er nu wel aan te komen. Al iemand gehoord dat de tegemoetkoming van de overheid vrijgesteld zullen zijn van belastingen? Wij niet. Ze zullen worden bijgeteld bij de hoogst belastbare inkomstenschijf van het belastingjaar 2020 ondanks alle tromgeroffel en stoere politieke praatjes en spierballen-gerol.

Het gegoochel met miljarden heeft de uitsluitende bedoeling enkele verontrustende feiten te camoufleren:

1) het gigantische begrotingstekort van de Belgische staat

2) de jaarlijks terugkomende transfers met miljarden van Vlaanderen naar Wallonië

3) de vele miljarden die verspild worden aan illegalen en migrerende allochtone kansparels, al dan niet via zogenaamde familiehereniging

4) de vele miljarden die voor Vlaanderen definitief verloren gaan door jaarlijkse transfers naar het land van de enige echte oorspronkelijke nationaliteit, van geld onttrokken aan onze sociale zekerheid via werkloosheidsuitkering, kindergeld en ziekenkas.

Optelsom? Wij betalen belastingen om ons te laten rollen, en zullen willens nillens betalen voor de gevolgen van een remedie die er nauwelijks een zal geweest zijn. Omdat er geen nodig of mogelijk was. De perceptie dat Belgische politiekers iets aan de gemeenschap bijbrengen of realiseren ten voordele van die gemeenschap is grondig fout. Het is een suggestie die niet eens het gewicht heeft van een fata morgana, een luchtspiegeling in de lente.

Hoe je het ook keert of draait, de creatie van deze luchtspiegeling was de hoofdzakelijke doelstelling van het Covid-19 masterplan. Zo zal blijken en de geschiedenis ons leren. Ondertussen zijn wij bijna allemaal de pineut en kunnen onze elites met geld schuiven. In de richting van hun eigen zakken en die van hun vriendjes, niet in de richting van de uwe, uiteraard. Beschuldig mij er maar van een “populist” te zijn! Samen met racist, fascist en nog enkele andere lasterlijke koosnaampjes is dit inmiddels onze geuzennaam als vrijheidsstrijder.