Plaquenil = Chloroquine (update 2)

Wat U in de MSM of hoofdstroom-media niet kan lezen of horen over de Covid-19 epidemie, dus brengen wij het maar.

In China heeft dit geneesmiddel bijzonder goed gewerkt. De EU-elite weet dat, de regering Wilmès weet dat, en onze eigen Vlaamse elites weten het. En toch moppert de regimepers dat dit geneesmiddel gevaarlijk zou zijn, geen wondermiddel is en dat er eerst klinische proeven moeten gebeuren! Wie denken deze mensen wel verdomme dat ze zijn?

Het is al weken bekend en geweten: de combinatie van Hydrochloroquine zoals Plaquenil met simultane toediening van een antibioticum of anti-bacterieel middel zoals Cortivazol, Altim of Vitromycine onder medisch toezicht maakt korte metten met het Covid-19 virus. Hierover al iets gehoord op ‘de afspraak’ of ‘terzake’ op staatstelevisie? Wij niet!

Plaquenil’ en ‘Altim’ zijn geregistreerde handelsmerken van de firma ‘Sanofi’ met zetel in Parijs en vestiging in Brussel. Dus zo moeilijk zullen ze wel niet te verkrijgen zijn. En nu maar hopen dat onze totaal onbekwame en betuttelende politiekers zich daar niet mee gaan bemoeien!

Wij hebben bij de redactie van Nageltjes nu geen zin om cynisch te doen over idiote of zelfs krankzinnige regeringsmaatregelen en dergelijke. Als je weet besmet te zijn door Corona, dwing dan desnoods met je stok uw behandelende arts ‘Plaquenil’ en ‘Altim’ op de kop te tikken, voor te schrijven en te laten toedienen! Baat het niet, dan schaadt het niet. Wat nu gebeurt tart élke verbeelding!

Update 30 maart.

We schreven het al ‘Plaquenil’ (Hydrochloroquine of chloroquine) en antibiotica moeten onder medisch toezicht toegediend worden. Bij deze willen we verduidelijken dat zelfmedicatie absoluut af te raden is. Meer bepaald bij personen met problemen van hart en bloedvaten is dit van essentieel belang.

Update 6 april

Ons eerste bericht hierover verscheen op 26 maart. Intussen hebben ze bij de zeer katholieke universiteit van Leuven op pagina 12 van versie 6 ook bezoek gekregen van de heilige geest en een aanbeveling gepubliceerd dat Hydrochloroquine (zie paragraaf 3 van dit artikel) een efficiënt werkend geneesmiddel is tegen het covid-19 virus.

Als deze epidemie iets aantoont is dat het feit dat als het er op aankomt men niet moet rekenen op de Belgische regering.

Als Nageltjes, een blogje van drie keer niks, als eerste de kat de bel moet aanbinden met een artikel dat Hydrochloroquine vermeldt als werkzaam bestanddeel van een geneesmiddel tegen Covid-19 is er duidelijk iets verkeerd aan de hand met de Belgische regering die in de inmiddels verstreken tijd er de voorkeur aan gaf de door haarzelf kunstmatig geschapen hysterie en psychose omtrent de epidemie aan te wakkeren in plaats van die te temperen.

Dat is de stijl van de obese Open VLD-minister van volksgezondheid Maggie De Block en van de Nederlandsonkundige eerste minister Sophie Wilmès. Totaal onbekwaam en totaal onbetrouwbaar. Als het tot nu toe nog niet duidelijk was, is dat inmiddels méér dan overduidelijk.

Niet alleen de maffiose omerta over een werkzaam geneesmiddel maar tevens de griezelstory over het totaal gebrek aan mondmaskers en test-kits voor covid19 terwijl er besmette patiënten gerepatrieerd werden uit China op kosten van de belastingbetaler staven het vermoeden dat de ziekte misbruikt werd om een epidemie te veroorzaken.

Waarschijnlijk teneinde volmachten te kunnen vragen en zo een minderheidsregering in het zadel te kunnen houden niettegenstaande de ontzettend grote onbekwaamheid van meerdere van haar leden. We hebben hier te maken met een van overheidswege georganiseerde poging tot doodslag die blijft doorgaan gesteund door blindelings verstrekte volmachten. Only in Belgium!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Plaquenil = Chloroquine (update 2) — 5 reacties

  1. Nu is er naast de reeds gekende toegelaten geneesmiddelen met Hydrocholoroquine als werkzaam bestanddeel zoals Plaquenil, tevens een tweede soort geneesmiddel opgedoken tegen Covid19 : Ivermectine
    zie Xandernieuws.

  2. En wie bracht de primeur? Nageltjes, een blogje van drie keer niks bracht de primeur.

    En wie bleek onbekwaam? De obese VLD-minister van volksgezondheid Maggie De Block bleek onbekwaam.

    En wie stelde kliklijnen in om burgers te beboeten wegens ongeoorloofd gebruik van hun eigendommen? De flutregering van de Nederlandsonkundige Vlamingenhaatster Sophie Wilmès stelde kliklijnen in om Vlamingen te beboeten wegens bij oekaze bestempeld ongeoorloofd gebruik van hun eigendommen!

  3. Wat een weerstand tegen een onschuldig medicijn dat iedereen tegen malaria slikt wanneer ze naar Afrika op reis vertrekken. Zo ook mijn dochter , een 4-tal jaren geleden. Het is inderdaad een kwestie van rivaliteit in Frankrijk. Nochtans zijn het niet de Fransen zelf die een resultaat bemerkten bij het toedienen van dit geneesmiddel maar de Chinezen. Maar laat heel de wereld maar lachen. De Chinezen hebben, alhoewel ze de aan de basis liggen van de uitbraak, het virus duidelijk onder controle. En diegene die als eerste uit deze crisis komt kan als eerste zijn economie terug opstarten en is alle anderen voor. In Frankrijk zijn ze zich daarvan nog niet bewust. Ze leven er nog in de bubbel van hun Empire en merken niet dat ze op alle gebieden blijven terrein verliezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *