Buiten alle proporties opgeblazen virus

‘Cijfers rechtvaardigen op geen enkele manier platleggen samenleving en economie’ – ‘Rechtstaat wordt vernietigd, gevolgen zullen verschrikkelijk zijn’

Het aantal internationale experts en andere vakmensen dat zeer sceptisch staat tegenover de corona lockdowns groeit met de dag. Beate Bahner, een Duitse topadvocaat gezondheidsrecht, auteur van diverse vakboeken en talrijke artikelen, heeft in een persverklaring meegedeeld de in Duitsland genomen maatregelen tot aan het Hooggerechtshof te zullen aanvechten. Volgens Bahner is de verplichte social distancing en het daardoor platleggen van de economie en samenleving niet alleen ongrondwettelijk, maar ook nog eens totaal onnodig, omdat uit de cijfers blijkt dat het coronavirus voor 95% van de bevolking geen enkel gevaar vormt.

Alle genomen corona besluiten in alle 16 Bondsstaten zijn volgens Bahner ongrondwettelijk. ‘Ze schaden in tot nu toe ongekende mate talrijke grondrechten van de Duitse burgers… Wekenlange uitgaansbeperkingen en contactverboden, op basis van de vaagste modelscenario’s (zonder rekening te houden met de inhoudelijke, kritische meningen van experts), alsmede de complete sluiting van ondernemingen en bedrijven zonder enige aanwijzing dat er door hen infectiegevaar bestaat, zijn op grove wijze ongrondwettelijk.’

‘De huidige cijfers en statistieken laten namelijk zien dat de corona infectie bij meer dan 95% van de bevolking onschuldig verloopt (of vermoedelijk zelfs al verlopen is), en daardoor geen zwaarwegend gevaar voor de gemeenschap vormt.’

‘Cijfers rechtvaardigen op geen enkele manier platleggen samenleving’

De 4,5% risicogroepen, vrijwel uitsluitend ouderen met een of meerdere onderliggende medische aandoeningen, ‘zijn door de juiste maatregelen door zowel de regering als deze groepen zelf te beschermen: bijvoorbeeld door het plaatsen van sluizen voor verzorgingstehuizen, door voorlichting over de besmettingswijzen (enkel door druppelinfectie), door hygiëne maatregelen, afstand houden, en in het bijzonder door eigen verantwoordelijke beschermingsmaatregelen, zelfs in de weken van de epidemie.’

‘Het medische personeel in klinieken, artsenpraktijken, verzorgingstehuizen en zorgdiensten kan van al het noodzakelijke materiaal worden voorzien, wat de regering tot op heden niet is gelukt!’

De strenge social distancing en lockdown maatregelen voor 83 miljoen Duitsers, plus het wekenlang lamleggen van bijna de hele economie, ‘is noch door de ontwikkeling van de aantallen, noch door studies, noch door de huidige ervaringen, gerechtvaardigd. Daarentegen zijn de werkelijk noodzakelijk maatregelen nog steeds niet uitgevoerd, zoals uit de vele klachten uit klinieken, verzorgingstehuizen en artsenpraktijken blijkt.’ Bahner pleit voor véél meer testen van alle mensen die contact hebben met risicogroepen, en mensen die dagelijks met heel veel anderen in aanraking komen, zoals supermarkt medewerkers.

‘Tijd voor redelijke voorstelling aantal doden’

Omdat het werkelijke aantal besmettingen vele malen hoger is, zouden er steekproeven onder de bevolking moeten worden genomen. Daaruit zal volgens de advocaat blijken dat de vele experts die erop wijzen dat het sterftepercentage slechts 0,1% is, gelijk hebben. Bij de overleden mensen zou verder heel goed moeten worden gekeken of zij inderdaad door, of slechts met corona zijn gestorven. (Zelfs in Italië zou van slechts een handjevol mensen met zekerheid kunnen worden gesteld dat alleen het coronavirus hen fataal is geworden.)

‘Verder moet er een redelijke voorstelling van het aantal doden worden gegeven, omdat er namelijk dagelijks zo’n 2500 mensen sterven, waarvan 900 in verzorgingstehuizen. In Duitsland sterven jaarlijks 900.000 mensen! Daarom is er dus eindelijk een correcte wetenschappelijke handelwijze nodig, en een correct informeren van de mensen!’

‘In het bijzonder moet de minister van Gezondheid Spahn eindelijk de –tot nu toe verzuimde- maatregelen nemen, waar zijn ministerie volgens de zeer actuele nieuwe Infectiebeschermingswet toe verplicht is: het onmiddellijk garanderen van de nodige medicijnen, laboratorium diagnostiek en hulpmiddelen voor de zorg, alsmede het zorgen voor de juist middelen voor persoonlijke bescherming en desinfecterende producten.’

‘Rechtstaat wordt vernietigd, gevolgen zullen verschrikkelijk zijn’

‘Deze in 70 jaar unieke shutdown, waar de Infectiebeschermingswet uitdrukkelijk géén recht toe geeft, schaadt in ernstige mate het grondwettelijke principe van de evenredigheid en evenredige plicht van de staat om de rechten op vrijheid en gezondheid van de burgers te beschermen. Het handelen van de regering vernietigt alle principes van onze grondwet en onze rechtstaat, die wij nog maar een paar maanden geleden met het 70 jarige bestaan van onze grondwet zo trots hebben gevierd.’

‘Ik ben echt ontdaan, en wil mezelf niet het verwijt hoeven maken om als advocaat niets gedaan te hebben, en de rechtstaat niet met alle beschikbare middelen verdedigd te hebben! Want de gevolgen van deze shutdown voor de samenleving, de economie, de democratie, en in het bijzonder voor de gezondheid van de mensen, zullen verschrikkelijk zijn!’

h/t Xandernieuws

N.v.d.r.: Voeg daarbij de totale onbekwaamheid van de obese minister van volksgezondheid De Block waar ze wel het verschil had kunnen maken maar niet gemaakt heeft, dan ziet men in de de minderheidsregering Wilmès bestaat uit een bende machtsgeile misdadigers.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *