Nu de rook om ons hoofd is verdwenen …

Nu de rook om ons hoofd is verdwenen, de kunstmatig opgewekte massahysterie omtrent Covid-19 is verstomd, en de bewust geschapen collectieve psychose daaromtrent tot stilstand is gekomen en het kunstmatig opgetrokken rookgordijn om niet klaar te zien is weggeblazen, wordt er één ding duidelijk: we werden en worden nog steeds massaal bedrogen en voorgelogen.

Onze obese minister van volksgezondheid Maggy was totaal onbekwaam om een strategische minimum hoeveelheid mondmaskers voor kwetsbare mensen en medisch personeel in voorraad te hebben in het geval van een epidemie. Om buitenlandse allochtone en criminele mohammedaanse kansparels een dak boven hun hoofd te geven. Ronduit misdadig!

Alles wat ons werd voorgespiegeld was massaal verspreide PROPAGANDA van de leugenpers en de regeringszenders. Een reductio at Hitlerum is hier heus wel op zijn plaats. Dankzij een bewust geschapen massahysterie slaagde Hitler er in om een hele Duitse volk te overtuigen dat de Joden de schuld waren van alles. We kennen het historisch bewezen vervolg. Wat was de bedoeling van onze “leiders? Een test van onze naïviteit? Een test van onze weerloosheid? Een test van onze imbeciliteit?

Nog even meegeven. 99 % procent van de bevolking komt in aanraking met het virus. 80% hiervan blijkt immuun of bouwt bliksemsnel een natuurlijke immuniteit op.

Van de overige 20% die besmet werden verwerft 80% immuniteit zonder symptomen te vertonen. Dat is 16 %. De overige 4 procent moet behandeld en/of verzorgd worden. 80% van deze 4 % geneest zonder al te veel poespas na effe uitzieken.

Blijft de 0,8 procent van de bevolking (91.808 personen) (0,1 % =11467) die wel problemen had en voor wie het virus een levensbedreigende complicatie oplevert. Het ziet er naar uit dat 10 procent van deze mensen (= 9.180) zullen sterven. Vandaag tellen we helaas tussen de 6500 en de 7000 doden met de complicatie van covid19, dat geven we graag toe. Om eerlijk en duidelijk te zijn, overlijdens aan de onderliggende kwaal of ziekte en niet aan Covid19. Het tegengestelde is niet bewezen en zal dat waarschijnlijk ook nooit kunnen worden.

Onze veel te vele regeringen waren totaal onbekwaam om de situatie wat betreft volksgezondheid het hoofd te bieden. Wij droegen bij aan een fantoom veiligheid. Wij betaalden voor helemaal niets en werden desalniettemin opgezadeld met boetes voor door de (r)overheid ongewenste verplaatsingen en samenscholingen met drie personen!

Begrijpe wie kan, maar het is een keihard feit! België stinkt! Afschaffen nu het nog kan! België = Covid-19. Een bedrieglijke en besmettelijke ziekte. Weg met de media-terreur in stand gehouden met belastinggeld.

Als dit zogenaamde dodelijke corona-virus helemaal niet zo dodelijk is als door met name de staatsmedia wordt beweerd; als de zogenaamde case fatalityrate op 0,1% ligt en daarmee vergelijkbaar is met een reguliere jaarlijkse griepgolf; als zelfs in 2003 tijdens de SARS-epidemie met een case fatalityrate van 10% er geen waanzin lockdowns plaatsvonden, waarom is er dan nu een wereldwijde bangmakerij zoals nooit tevoren? Wat is politiek gezien het verschil tussen toen en nu?

Zie hier een paar punten: De man die overal tweestrijd tussen mensen bracht, denk aan Black Lives Matter, de Groene waanzin, strijd tussen en over seksen eindigend in heksenjachten als Me Too en larie-discussies over gender neutrale toiletten, en last but not least de man die bewust vele oorlogen heeft gebracht, denk aan Libië, waardoor we nu in Europa met ongekende stromen immigranten uit Afrika zitten opgezadeld, was in 2003 nog niet, als soort nieuwe ‘uncle Tom van Soros’,  president van Amerika geweest.

Ook had deze man dus hierdoor nog niet een nieuwe Koude Oorlog tussen Rusland en het Westen weten te veroorzaken, omdat hij de klokkenluider Snowden niet van Poetin uitgeleverd kreeg. Een nieuwe Koude Oorlog waar hij zijn uiterste best voor heeft gedaan, en nog steeds doet met en voor zijn club miljardairs, om deze uiteindelijk in een warme oorlog om te zetten, want oorlog is big business.

Verder hadden door al die ‘linkse’ politici als Obama ‘linkse’ terreurgroeperingen als de fascistische Antifa nog niet in volheid de macht en de zegeningen van de politiek gekregen om de maatschappij te terroriseren zoals vandaag gebeurt, getuige bijvoorbeeld terreur inzake kritiek op de islam, kritiek op de genocide op blanken die wordt voorbereid, de milieuwaanzin die het milieu meer kwaad dan goed doen. En ook hadden de miljardair ‘filantropen’ als Soros en Gates nog niet die macht die zij door en na het destructieve Obama – hun uncle Tom dus – tijdperk hebben gekregen.

En als klap op de vuurpijl was ook de verschrikkelijke en misdadigster en meeloper Merkel, die de geschiedenisboeken zal ingaan als de gesel van Duitsland, de initiator van de Derde Wereldoorlog en daarmee genocide op blank Europa, nog geen bondskanselier. Dat werd deze minkukel uit de DDR pas in 2005, waarna zij met de vernietiging van Duitsland en Europa kon starten. Dus deze op machtsovername op wereldniveau gerichte ellende is als tientallen jaren ook in het geniep aan de gang en de plannen hiervoor zijn en worden gemaakt door de vele krankzinnige machiavellistische architecten bij de VN, waar het Huis van Saoedi meer en meer de scepter zwaait. We zullen er nog veel van zien, horen en  helaas ondergaan!

Nu het hoogtepunt van de coronapandemie voorbij lijkt, of althans het hoogtepunt van de eerste golf, wordt het op politiek vlak stilaan ‘business as usual’ in de Wetstraat. De partijen die de regering Wilmès vanuit de oppositie steunden, willen er niets meer mee te maken hebben. Ondertussen leunen PVDA en zeker Vlaams Belang achterover. Hun electoraal bedje lijkt gespreid. Iedereen volgt opnieuw de eigen politieke agenda.

Niemand van de politici durft het kleffe “tous ensemble” of “samen sterk” nog in de mond nemen. Of het moeten quasi afgeserveerde politici als uittredend Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten zijn. De geest van eenheid om de coronacrisis aan te pakken is weg. De ene partij na de andere haalt de handen weg van de regering-Wilmès I. De ploeg is het symbool van onbekwaamheid en ‘malgoverno’ en voedt de antipolitiek. Een paar ministers, zoals Koen Geens (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld), proberen er tevergeefs wat schwung in te krijgen. De Backer door te stellen dat men nu niet moet klagen over wat er allemaal misloopt, maar moet proberen de problemen op te lossen. Het overtuigt niet. De uitspraken van Koen Geens over volksvlijt die moet zorgen voor een thuisnijverheid van mondmaskers zijn pijnlijk. Wie de term thuisnijverheid hoort, moet denken aan het arme Vlaanderen van de 19de eeuw, toen landbouwersgezinnen binnenskamers een bijverdienste hadden als wevers en naaiers. Om niet in armoede te vervallen.

De politieke partijen denken enkel aan zichzelf en aan hun overleven. De partijvoorzitters volgen dan ook een eigen agenda. Voor steeds meer politieke formaties betekent dit: blijf weg van de regering-Wilmès of je wordt bij de volgende verkiezingen meegesleept in een electorale draaikolk. De kiesdrempel is voor tal van traditionele Vlaamse partijen dan geen onmogelijkheid meer. De sp.a van Conner Rousseau heeft zich nooit goed gevoeld in de steun vanuit de oppositie voor de regering-Wilmès. Het lijkt er bijna op dat Rousseau en Bart De Wever als eersten het front vormden en een signaal gaven dat het eind juni gedaan moet zijn met de volmachten en dat een verlenging van deze politieke blanco cheque er niet inzit.

Opnieuw lopende zaken

Ook de groenen lopen plots niet meer warm voor een verlenging van de volmachten. Nochtans zagen Ecolo-Groen deze constellatie als een opstap naar een Vivaldi-coalitie na de zomer. Niet dus. Paars-groen met CD&V is even dood als paars-geel. Misschien probeert men bij de groenen nog wat enthousiasme los te weken door Ecolo-kopstuk Zakia Khatabbi toch naar het Grondwettelijk Hof te sturen.

Cruciaal was het standpunt van PS-voorzitter Paul Magnette. Hij maakte duidelijk dat het straks opnieuw ‘business as usual’ is in de Wetstraat. Een verlenging van de volmachten komt er niet en desnoods wordt voor of na de zomer een vertrouwensstemming gevraagd. Uiteraard krijgt de restregering-Wilmès geen meerderheid en dus gaan we terug naar lopende zaken. Verkiezingen lijken in post-coronatijden en te midden van een economische crisis geen optie.

De lopende zaken kunnen dan nog maanden en jaren duren. Vooral MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet dat zitten. Hij bevindt zich in een zeer comfortabele positie. Zijn partij levert een overtal aan ministers die de Franstalige tv-studio’s kunnen platlopen en zo aan populariteit winnen. Zijn politieke agenda beperkt zich daartoe. Dat is ook de reden waarom een Paul Magnette steeds zenuwachtiger wordt van zijn MR-collega.

PVDA-vedette Marc Van Ranst

Ondertussen zitten de meer radicale partijen in een zetel. De PVDA voorop. Door op 26 mei 2019 in Vlaanderen de kiesdrempel te halen, zetten de neocommunisten eindelijk een voet tussen de parlementaire deur. Gesteund door een zekere sympathie bij de Vlaamse media kunnen Peter Mertens en Co zich profileren als verantwoordelijke politici. En dezer dagen is daar – ook met de steun van de pers – nog een politieke vedette bijgekomen: viroloog Marc Van Ranst. De man die het online 1 Meifeest een PDVA-feest zou opfleuren, vervelt meer en meer van medisch expert tot politicus. Alles wat Van Ranst zegt, dient een eigen politiek programma. De drama’s in de woonzorgcentra waren een gevolg van de besparingen in de gezondheidszorg, verzekerde hij. Dat Van Ranst goede of slechte punten geeft aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad lijkt ook ingegeven door zijn PVDA-connectie. Plots zouden de winkels een stuk later dan 11 mei open moeten. Wil men hier economische chaos creëren, een klimaat waarin radicaal-links goed gedijt?

Een Franstalige bonus voor Tom Van Grieken

Bij het Vlaams Belang is het dan weer een stuk rustiger. De partij beperkt haar aanvallen op het beleid tot de sociale media en de debatten in het federaal parlement. Tom Van Grieken lijkt te beseffen dat hij nu maar achterover moet leunen en electoraal slapend rijk wordt.

Vorige week kwam daar nog een onverwachtse bonus bij. Het Franstalige kwartaalblad Wilfried publiceerde over zes bladzijden een interview met de VB-voorzitter. Zeer lezenswaardig, ook en vooral omdat hiermee het cordon médiatique bezuiden de taalgrens werd doorbroken. VB’ers komen amper of niet in de Franstalige media. Afgezien van een kort interview met Filip Dewinter op een verkiezingsavond, moeten we al bijna teruggaan tot een radio-interview op RTBF met Karel Dillen, daags na 24 november 1991.

Van Grieken profileert zich in het Wilfried-interview als kopman van een beleidspartij die geduldig 2024 afwacht. Revolutionaire dingen worden er niet gezegd in het interview. Maar het zal voor de Franstalige lezer wel een schok zijn geweest dat Van Grieken wijst op de, ondanks onderliggende partijspanningen, hartelijke contacten tussen N-VA en VB-kiezers, militanten, leden, lokale verkozenen en kaders. “De N-VA, het Vlaams Belang en vroeger de Volksunie, dat is als een grote familie die uit elkaar is gevallen.”

Verspil geen goede crisis. Dat is de filosofie achter een reeks wetsvoorstellen en resoluties van de linkse partijen in België. Zo wil Ecolo-Groen niet-begeleide minderjarigen en oudere asielzoekers uit de Griekse kampen naar België brengen en wil PTB-PVDA een coronataks voor de rijken.

Ecolo-Groen

Op 20 april legden de groenen een voorstel van resolutie in de Kamer neer om de relocatie (hervestiging) naar België uit te voeren van een billijk deel van de 1.600 niet-begeleide minderjarigen die zich momenteel op de Griekse eilanden bevinden. Dit in het kader van het Europees actieplan met het oog op de aanname van dringende maatregelen om Griekenland te ondersteunen. Ecolo-Groen wil ook de relocatie naar België van een billijk deel van de oudere personen en andere personen die lijden aan een onderliggende aandoening die hen bijzonder kwetsbaar maakt voor Covid-19 en die zich momenteel in de Griekse kampen bevinden. Tegelijk pleiten ze voor een structurele Europese oplossing die toelaat om de onmenselijke en vernederende situatie te beëindigen die de migranten en vluchtelingen op de Griekse eilanden momenteel ondergaan. Aangezien België wereldkampioen is inzake coronadoden, is het argument voor ‘oudere personen en andere personen die lijden aan een onderliggende aandoening’ niet echt zinnig.

PTB-PVDA

Ook de communisten van PTB-PVDA profileren zich steeds sterker. Op donderdag 23 april was er nog een relletje in de plenaire zitting, aangezien een Kamerlid onterecht woorden in de mond legde van minister De Croo over een vrijwillige loonsvermindering van regeringsleden. Zeker is dat de extreem-linksen eerder een wetsvoorstel neergelegd hebben over een coronataks. Voor het jaar 2020 droomt PVDA-PTB van een eenmalige solidaire coronataks op multimiljonairs:

– op het vermogen van de gezinnen waarvan op zijn minst één lid rijksinwoner is geweest gedurende heel dat jaar, of gedurende een deel ervan;

– op het in België aanwezige vermogen van de gezinnen waarvan de leden geen rijksinwoners zijn. De belastingvoet is gelijk aan 5 procent op het gedeelte van het vermogen boven 3 miljoen euro.

Culturele sector

Een ander voorstel van PTB-PVDA betreft de culture sector. Ze willen de toegang tot het kunstenaarsstatuut beschermen en vergemakkelijken. De communisten willen ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitbreiden tot al wie in de cultuursector werkt, zonder uitzondering en zolang de gezondheidscrisis duurt. Voor PTB-PVDA is er immers geld genoeg via die coronataks.

Besluit

Het is best cynisch dat (extreem-) linkse partijen zich willen profileren tijdens de coronacrisis, terwijl er elke dag tientallen burgers overlijden aan de gevolgen van dat nieuw coronavirus. Iets anders verwachten, zou uiteraard een beetje naïef zijn. En dat is het journaille misschien wel, maar de lezers van deze blog niet.

We zitten vast. Opgesloten. Geen bewegingsvrijheid. Gezonde mensen in quarantaine. Media en politie keren zich tegen ons. Wetenschappers spreken elkaar tegen. De overheid maakt ons bang, zaait paniek, creëert een sfeer van onbehaaglijkheid. Met opgeheven vingertje genieten ze van hun machtspositie. Een vaccin gaat er niet komen. Testen zijn onbetrouwbaar. De lockdown is schadelijker dan het virus zelf. Meer en meer mensen komen in opstand, behalve de bruikbare idioten, de angsthazen… Luister verder naar Jensen.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Nu de rook om ons hoofd is verdwenen … — 4 reacties

 1. En mag Ik even opmerken dat iedereen die geen boete heeft gekregen in een later stadium een veelvoud van de boetes mogen gaan betalen.
  Want wat niet vergeten mag worden is dat de economische schade van deze hoax gigantisch is en terug betaald moet worden.
  Dus zullen er bezuinigingen komen die ten koste zullen gaan van de inkomens van de werkende man en vrouw.
  Men zal namelijk geen geld gaan eisen van diegenen die kapitalen hebben verdiend aan deze hoax

 2. Via Facebook een filmpje gedeeld met Antoine.
  Jurgen Verstrepen (ex Vlaams Blok/Belang) over gelopen naar JM Dedecker, om vervolgens het daar ook af te bollen.
  Wat Jurgen zegt komt overeen met wat Jensen en 6 weken geleden Jeff Hoeyberghs zei.👍👍👍

 3. Klopt volledig, helemaal mee eens.
  Wat Jensen betreft: ik bekijk en beluister regelmatig zijn filmpjes, en kan ze best waarderen. En de man heeft meermaals een punt.
  Toch 1 kleine bedenking. (persoonlijke mening). Soms is hij wat theatraal, wil hij het er te dik opleggen, waardoor het iets minder geloofwaardig wordt voor wie nog overtuigt moet worden dat er meer achter de lockdown zit .
  Natuurlijk begeef ik mij hiermee op dun ijs, want onze regerende politici zijn een pak erger.

 4. Prachtige tekst! Maar het allermooist is de laatste alinea, die komt nl van mij: Stop de Lockdown, op 29 april jl op m’n blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *