De échte artsen (dokters, doctoressen) hebben het door!

Onze politiekers en regeringen zijn schuldig aan indoctrinatie, bedrog, bedrieglijk toebrengen van massale economische schade, en fascistische massa-manipulatie plus hersenspoeling. Door het bewust opwekken van een zinloze massa-hysterie, in hun voordeel!

De échte smeerlappen zijn eindelijk ontmaskerd! Geen virussen maar politiekers!