Onze mensenrechten werden door de regering Wilmès schaamteloos verkracht.