Open brief naar alle Gentse Open Vld mandatarissen !

Neen, het is genoeg geweest! Ik kan het niet meer aanzien en moet reageren. Mijn liberaal hart bloedt en het maakt mij vreselijk kwaad. Wat de laatste dagen binnen onze partij is gebeurd, noopt ons tot onmiddellijke grondige zelfreflectie.

De Gentse stadsscholen krijgen als algemene regel dat hoofddoeken en andere levensbeschouwelijke symbolen toegelaten zijn. Die “andere levensbeschouwelijke symbolen” is er bijgevoegd om de schijn hoog te houden dat het niet enkel om de religieuze hoofddoek gaat.

Hoe halen jullie het in jullie liberale hoofd om het dragen van een hoofddoek door jonge nog kwetsbare meisjes te faciliteren? Waarom lopen jullie het groene fundamentalisme en de linkse pensée unique zo slaafs achterna? Recht je liberale rug, verdorie!

“Wij willen menselijk en redelijk zijn, we zijn niet voor een verbod maar voor vrijheid”, antwoordden jullie mij. Maar het is niet omdat het begrip vrijheid in jullie antwoord voorkomt, dat dit een liberaal antwoord is. Jullie vrijheid is onverschillig wegkijken.

Liberalen staan voor vrijheid van denken, zonder dogma’s, zonder beperkingen, zonder vooroordelen, zonder gedragsvoorschriften, zonder suprematie van overtuigingen. Laat net dat allemaal veruitwendigd zijn in de hoofddoek.

Het is ontstellend hoeveel toegevingen onze seculiere maatschappij (of wat daar nog van zal resten over een paar jaar) de afgelopen dertig jaar heeft gedaan en nog zal doen aan een godsdienst die de grootste moeite heeft met het begrip ‘tolerantie’.

Wij liberalen kunnen toch niet aanvaarden dat vrouwen dagelijks onder toezicht en druk staan van de eigen gemeenschap en een intolerante godsdienst. Wij liberalen kunnen toch niet tolereren dat afwijken van voorgeschreven religieuze kleding wordt gesanctioneerd met groepsdruk, vernederingen tot zelfs geweld toe.

Ik weiger tolerant te zijn voor het intolerante.

Jullie weldenkende mantel van stilte laat zeer kwetsbare mensen compleet in de kou. Vrouwenrechten zijn blijkbaar in Gentse scholen inferieur aan godsdienstvrijheid.

“Elk mens is inderdaad wel vrij om te geloven wat hij of zij wil maar geloof is een privézaak en niemand heeft het recht een ander persoon tot een geloof te dwingen. Alle religieuze overtuigingen moeten in volle vrijheid bekritiseerd kunnen worden. Dit impliceert dat een overheid zich NEUTRAAL moet kunnen opstellen en verzekeren dat niemand in het openbaar gebeuren blijk mag geven van nog maar een fractie van superioriteit van hun religie. Vandaar dat religieuze symbolen in openbare gebouwen uitgesloten moeten zijn en zelfs godsdienstlessen op school moeten worden afgeschaft”. Dat zeg ik niet, maar dat lees ik in “De Liberale Ideologie” van Dirk Verhofstadt (blz 25). Jullie zijn zeer goed bezig!

Als liberaal weiger ik toe te geven aan ook maar de kleinste beperking van de vrije meningsuiting en ik zal niet tolereren dat het open debat wordt beknot door zogenaamde ‘islamofobie’, waarbij kritiek op een religie gelijkgesteld wordt met racisme.

Deze tirannie van het nieuwe normaal zal ik, trots op mijn liberale principes, blijven bestrijden.

Jullie verwijzen als motivering onder andere naar statements van vrouwen die beweren dankzij de hoofddoek, continu bewust te zijn van hun islamitische identiteit. Maar als jullie datzelfde woord uit de mond horen van een partijvoorzitter die verbondenheid zoekt via identiteit rond Verlichtingswaarden (waarden die niet liberaler kunnen klinken), schieten jullie in een vreselijke politieke aversiekramp. Dit intellectueel onevenwicht kan ik echt niet vatten. Als het vertrouwen in de traditionele politieke en intellectuele elites zo ondermijnd is, dan komt dat vooral door die zelfcensuur.

En dan de verwijdering van het standbeeld van Leopold 2. Hengelen jullie werkelijk naar de prijs van de stad met de grootste beeldenstorm? Karel Verhoeven heeft in De Standaard een punt: “ de enggeestigheid lonkt, andere dan de katholieke truttigheid, maar niet minder beknellend”. Ik kan er dan ook niet bij dat wij als liberalen ons laten opjutten door een stelletje ordinaire dieven die de tragische dood van een man in de VS misbruiken om hier rellen te veroorzaken en te plunderen. Black Lives Matter is gekaapt door extremisten, en jullie lopen als een groep zombies de hysterie achterna. Alles komt onder vuur wat ooit gekoesterd werd, alles wat wit en westers is moet weg, als ging het om een beschaving die met terugwerkende kracht en met wortel en tak moet worden uitgeroeid. De Franse schrijver Zemmour zegt terecht : Il y a une volonté de détruire l’histoire d’un peuple, d’une civilisation pour l’éradiquer et la remplacer. Ondertussen horen we de grootste onzin in de Zevende Dag:” Zwarten kunnen niet racistisch zijn”.?! Vertel dat maar eens aan de Tutsi’s in Rwanda…

Ik weiger mee te huilen met de linkse meute die de misbruiken uit het verleden enkel uitvergroten om ons een collectief schuldgevoel aan te praten, alsof racisme en fascisme een deel van ons cultureel erfgoed zijn.

Begrijpen jullie niet dat de gewone Gentenaar een aversie krijgt van jeukwoorden als diversiteit, verbinden en inclusiviteit? En als dan uitgerekend een liberaal de deur op een kier zet voor herstelbetalingen aan Kongo, dan zakt mijn broek helemaal af. Uitgerekend het meest corrupte regime van Afrika zou van ons Vlamingen financiële boetedoening, als waren het aflaten, kunnen ontvangen. Dit terwijl de zogenaamde schadevergoeding voor het oude kolonialisme zich zou afspelen in een tijdperk van modern kolonialisme: het tolereren, meer zelfs, erkennen van een niet eens democratisch verkozen president… Kabila en Tshisekedi officieel bezoeken als president en terzelfdertijd zonder enige schaamte elk contact met het VB weigeren omdat het een ondemocratische partij zou zijn, is de overtreffende trap van politieke schizofrenie.

En als ik, om af te ronden, selectieve liberale verontwaardiging opmerk rond een poging tot censuur van het VB op de VRT (waar jaren aan een stuk rode interventies haast structureel aanwezig waren), kan ik alleen maar constateren dat er een artificiële overgevoeligheid heerst rond alles wat maar een beetje naar “rechts” ruikt. De onverklaarbare haat tegen de N-VA maakt zo politiek blind dat elke liberale realiteitszin kwijt is. Verklaringen dat de bloedrode Magnette zeer goed werkt levert, blijken voor jullie niet schokkend. Il fut un temps!!

Vorig weekend moesten we ook nog eens een mes uit de rug van onze nationale voorzitter halen…

Liberalen zijn rechts en progressief, een mooie combinatie voor een unique selling proposition. Maar door linkse waanzin verknoeien jullie dit buitengewoon politiek product.

Herbron! En ageer liberaal!

(naam bekend bij redactie van ‘tScheldt)

***

Tekening: Stichtende vergadering Liberale Partij op 14 juni 1846 in de Gotische zaal van het Brusselse stadhuis

***

N.v.d.r. (van Nageltjes) De hoofddoek is de swastika van de islam. Het is net zoals het hakenkruis van de nationaal-socialisten voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Samen bakenen hoofddoeken territoria af. Dat de linksgroene idioten dat niet willen begrijpen is misschien normaal, maar dat een liberale partij dat niet begrijpt is totaal abnormaal. Deze liberaal heeft overschot aan gelijk. Liberalen die geen liberalen meer zijn. Vrijzinnigen die geen vrijzinnigen meer zijn maar zich gedragen als slaafse onderdanige aan Allah. Je zou voor minder kwaad worden. Heeft Covid19 hun grijze hersencellen opgevreten?

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Open brief naar alle Gentse Open Vld mandatarissen ! — 1 reactie

 1. Geachte redactie,
  In de rand van deze wel terechte open brief wil ik graag dit er aan toevoegen.
  Vlaams Belang volksvertegenwoordigster Ellen Samyn stelde aan de bevoegde minister de vraag hoeveel meisjes er besneden werden het afgelopen jaar?
  Als antwoord kreeg zij “daarover zijn geen cijfers beschikbaar”.
  Mevrouw Samyn kennende zal zij het uiteraard hier niet bij laten, want het gaat over vrouwelijke genitale verminking (VGV)
  Of hoe men informatie verstrekt, of achterhoud al naargelang het de “regerende politici” uitkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *