Dictatuur

Analyse: pourquoi Sophie Wilmès joue-t-elle les prolongations ?

Het wordt stilaan duidelijk waarom de massahysterie omtrent Covid19 massaal ondersteund werd door de minderheidsregering Wilmès. Het wordt ook duidelijk waarom virologen voornamelijk in de liberale pers (HLN maar ook De Tijd doet lustig mee: “Instagram, waar complotdenken mainstream wordt“) hysterisch beginnen te doen over een nakende tweede golf daar waar er zelfs geen eerste geweest is. De 10 liberale minister postjes moeten kost wat kost verlengd worden.

Voor alle duidelijkheid herinneren wij er aan dat Covid19 relatief ongevaarlijk was omdat het zelfs voor de lockdown geweten was dat er een efficiënt werkend geneesmiddel tegen bestond waarvan het actieve bestanddeel hydrochloroquine was, waarvan het enige nadeel was dat het moest toegediend worden onder dokterstoezicht om hartfalen te voorkomen.

Intussen is ook geweten dat Covid19 geen longziekte was maar een ziekte die bloedklonters vormde waardoor de zuurstofopname en afgifte van giftig CO2 in de longen werd bemoeilijkt en uiteindelijk, bij gebrek aan de toediening van bloedverdunners, tot de dood kon leiden. Het ongevaarlijk geneesmiddel was dus voorhanden maar werd veel te laat ingezet waardoor er duizenden Vlaamse doden vielen.

Een waarom werd het veel te laat ingezet? Omdat men het niet wist. En waarom wist men het niet? Omdat de nationale veiligheidsraad onder leiding van Sophie Wilmès op aansporing van de zogenaamde maar wel totaal onbekwame experten beslist had om te verbieden autopsieën uit te voeren op de slachtoffers die tot dan toe overleden waren. Zo gingen er ettelijke cruciale weken verloren om de ware doodsoorzaak van overleden slachtoffers te achterhalen. Eens bloedverdunners gebruikt werden om patiënten te behandelen smolt het aantal zieken als sneeuw voor de zon.

Enkele conclusies zijn duidelijk. De regering Wilmès organiseerde een oplichting om de bevolking te bedriegen met een opzettelijk geschapen massahysterie. Zoals we reeds schreven bekentenissen moeten we van die kant niet verwachten want oplichting is een strafbaar misdrijf dat per definitie doorlopend is en zich dus niet beperkt tot het plegen van één feit.

Twéé De regering Wilmès en alle excellenties die in de zgn. veiligheidsraad mee vergaderden zijn verantwoordelijk voor het feit dat pathologen verbod werd opgelegd om duidelijkheid verstrekkende lijkschouwingen uit te voeren. Hierdoor bleef het veel te lang onbekend dat de vorming van levensgevaarlijke bloedklonters het probleem was met Covid19.

Hierdoor maakten de totaal onbekwame dames en heren excellenties van de Belgische veiligheidsraad zich schuldig aan de onopzettelijke doding van honderden zo niet duizenden Vlamingen door te beletten dat echte wetenschappers hun werk deden en voor het grijpen liggende goedkope geneesmiddelen niet werden aangewend.

De regering Wilmès was dus twee keer misdadig. Een keer door oplichting en een tweede keer door medeplichtigheid aan onopzettelijke doodslag. En nu pas komt de aap uit de mouw. Om nieuwe verkiezingen waarvoor ze doodsbang is te vermijden en om toch maar een misdadige want ondemocratische Vivaldi constructie te kunnen bricoleren heeft deze minderheidsregering beslist om de vertrouwensstemming die vorige donderdag moest plaatsgrijpen met twee weken uit te stellen.

En nu komt het: de motivatie hiervoor is dat de verlenging van de volmachten noodzakelijk zou zijn om “opnieuw moedige beslissingen te nemen om de pandemie van het Coronavirus het hoofd te kunnen bieden.”

Men is dus van plan om opnieuw onze vrijheden te beperken in plaats van het ontslag van deze minderheidsregering aan te bieden aan de koning. De 7 partijen die actueel aan het palaberen zijn om een nieuwe regering zonder Vlaamse meerderheid te vormen (PS, SPA, Groen, Ecolo, CD&V, VLD & MR) geven zich nog twee weken meer de tijd in de hoop dat ze tegen dan zonder nieuwe verkiezingen een opvolger voor Wilmès hebben gevonden.

België is duidelijk het land met de meeste liberale ministers per 100.000 inwoners. Een echte billenkletser hierbij is dat preformateur Lachaert van de VLD zou ziek zijn vanwege het coronavirus. Anders gaat volgende vrijdag de samenkomst van de zeven betrokken partijvoorzitters niet door.

Men doet er werkelijk alles aan om de Belgische dictatuur in stand te houden. Deze misdadigers en misdadigsters met absurde want totaal nutteloze mondmaskertjes denken dat zij het volk kunnen misleiden, beliegen en bedriegen. En ze doen dat ook, met in maart en april 2020 een hoop onopzettelijke doodslagen er boven op.