Dank U, Jan Hesp!

Eind september werden de subsidies voor de sociaal-culturele volwassenenorganisaties goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze bevoegdheid behoort tot het domein van de minister van Cultuur, Jan Jambon.

U kent ze wel: het Davidsfonds, het Willemsfonds, de KWB, Femma, Pasar, Natuurpunt, Markant,… Het zijn allemaal verenigingen die subsidies krijgen uit deze pot. Maar er zijn ook andere minder bekende organisaties.

De subsidieaanvragen werden behandeld door verschillende beoordelingscommissies. De organisaties kregen eerst een pre-advies, waarop ze konden reageren. Na behandeling van de eventuele reacties formuleerden de beoordelingscommissies dan een definitief advies aan de aanvragers en aan de minister van Cultuur. Bij het advies hoort een indicatie van de hoogte van de subsidie-enveloppe: stijgen, gelijk blijven, dalen of stopzetten. Die indicatie wordt bepaald door een combinatie van de score van de evaluatie (op basis van een visitatie) en de beoordeling van de subsidieaanvraag.

De minister van Cultuur beschikt over een pool van 102 deskundigen. Uit deze groep deskundigen worden de bovengenoemde beoordelingscommissies samengesteld. Wie de moeite doet om de expertenlijst eens te bekijken, kan niet anders besluiten dat progressief Vlaanderen ruim vertegenwoordigd is. In de pool zitten opvallend veel docenten en lectoren die lesgeven of onderzoek doen naar cultureel werk, sociale weefsels, vormingswerk, agogiek, pedagogie, enz.

Met uw centen

Nu de Vlaamse regering afstevent op een begrotingstekort van ongeveer zes miljard, met dank aan corona, vinden we het aangewezen dat u beseft waar uw belastinggeld naartoe gaat. Volgende verenigingen krijgen de komende vijf jaar van de Vlaamse regering volgende sommen, jaarlijks…:

 • Bindus (Unie van Turkse Verenigingen): 345.005,80 euro
 • Turkse Unie Van België: 398.393,53 euro
 • Federatie Van Marokkaanse Verenigingen: 387.824,77 euro
 • VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims): 322.099,91 euro
 • Hand In Hand Tegen Racisme: 215.722,56 euro
 • KifKif: 265.016,12 euro
 • Vrienden van Hart boven Hard: 172.500 euro
 • Oxfam-Wereldwinkels: 223.039,16 euro
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 233.832,73 euro
 • Frans Masereel Fonds (ooit het cultuurfonds van de KP): 276.992 euro
 • Climaxi: 150.000,00 euro
 • Liga voor mensenrechten: 190.888,06 euro
 • Internationaal Comité: 975.413 euro
 • Merhaba (vzw die zich inzet voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI’s met een migratieachtergrond, hun partners en familie, ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, levensbeschouwing, godsdienst,… (LGBTQI: lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders, queer, interseks personen): 172.717,05 euro

Toch nog even herinneren: in februari 2019 werd minister Joke Schauvliege bedolven onder duizenden sms-berichten op haar gsm. Totaal op van de zenuwen neemt ze huilend ontslag. U zal zich de beelden nog wel herinneren. De linkse actievoerder achter deze actie was de vastbenoemde coördinator van Hart boven Hard, met name Arno Kempynck. Die laatste is ondertussen wel van werk veranderd en werkt vandaag als stafmedewerker bij Kras Jeugdwerk.

Na zo’n frontale aanval op een regeringslid zou je kunnen hopen dat de Vlaamse regering een sanctie zou overwegen. Maar neen hoor, de komende vijf jaar krijgt Hart boven Hard nog steeds 172.500 euro. Jaarlijks.