De uitvinding van een epidemie

Agamben argumenteert dat de noodtoestand die door gezondheidsexperts is afgekondigd de ongeloofwaardig geworden rol van de terrorisme- en veiligheidsexperts moet vervangen als excuus om de rechten en privacy van burgers in te perken. ‘Bioveiligheid’ is nu de rechtvaardiging voor overheden om te regeren op basis van ‘worst case scenario’s.

Agambens kritiek moet serieus genomen worden. We mogen hopen dat kritische stemmen als die van Agamben zullen voorkomen dat we de huidige noodmaatregelen, biopolitieke praktijken en beleidsmaatregelen gewoon gaan vinden.

De corona-epidemie is een uitgevonden crisis en een politiek experiment. Volgens de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben moeten we deze crisis verstaan als een fase in de implementatie van een nieuwe bestuurstechniek: Italië was “het laboratorium voor het Westen waar de nieuwe bestuurstechniek in zijn meest extreme vorm werd getest.” Toekomstige historici zullen dit experiment beschrijven “als een van de meest schandelijke momenten in de Italiaanse geschiedenis en degenen die het hebben geleid en bestuurd als onverantwoordelijke mensen zonder ethische scrupules.”

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, in het voorjaar van 2020, schreef Agamben voor de Italiaanse website Quodlibet een reeks controversiële blogs waarin hij het coronabeleid in politieke, ethische en religieuze termen verklaarde. Hij beschouwt de coronacrisis -in lijn met Michel Foucaults analyse van biopolitieke macht – als een ongekende manifestatie van staatsmacht die in naam van ‘bioveiligheid’ alle relevante aspecten van het menselijk samenleven bedreigt.

De vertaling van deze essays maakt het nu ook voor de Nederlandstalige lezer mogelijk om op filosofisch niveau na te denken over de vooronderstellingen en de gevolgen van het coronabeleid.

Giorgio Agamben (Rome, 1942] is een van de meest prominente Europese cultuurfilosofen. Hij werd vooral bekend door zijn boek Homo sacer (1995). Agambens filosofie is diepgaand beïnvloed door Martin Heidegger, bij wie hij colleges volgde en Walter Benjamin, wiens werk hij in het Italiaans vertaalde.

verschijning: mei 2021