Wie is de imperialist, de agressor met sLinkse plannen? De conclusie is: de EUSSR

 Lees dit maar eens !

George D. D., een Vlaming die in Wit Rusland woont en zijn ervaring en onderbouwde mening verwoordt. Ik ben het met de man eens. Ik ben ervan overtuigd dat de EUSSR de geënsceneerde conflictueuze spanningen rond Oekraïne niet enkel wilt aanwenden om de NAVO te helpen uitbreiden met de VS, maar tevens en wellicht vooral om de uitbouw van een Europees leger als noodzakelijk te verkopen. En zo een stap verder te zetten in de afschaffing van de autonomie en de zelfbeschikking van de verschillende landen en volkeren in Europa. Een superdictatuur wordt de EUSSR opsluipende en slinkse wijze. Waarvan de Polen, Hongaren en zelfs de Russen huiveren. Zij hebben in het verleden immers geleefd in wat dreigt onze toekomst te worden. Een toekomst die mijns inziens eigenlijk al tot het heden behoort.

“Een paar woordjes over de Oost-West verhoudingen, in het licht van de recente gebeurtenissen.Ik woon in een land dat door het Westen -volledig onterecht- als een schurkenstaat wordt beschouwd: Wit-Rusland. Ik kan met mijn handen op het hart zeggen dat dit volk, met zijn cultuur, normen, waarden en religie, veel, veel, veel en veel meer gemeen heeft met onze samenleving dan pakweg de theocratische samenlevingen aan de zuidelijke kant van de Middellandse Zee, wiens massaal bij ons immigrerende volkeren onze verzorgingssamenleving volledig aan het vernietigen zijn. De mensen hier haten oorlog, houden van vrede, houden ook van het Westen -iedereen met voldoende geld brengt zijn vakanties steevast in Europa door- maar zijn een heel oude wijsheid niet vergeten, namelijk: “Wie vrede wil, moet de oorlog voorbereiden”. Er heerst hier dan ook grote eensgezindheid omtrent hoe ’s lands veiligheid te waarborgen, en dat in een mate die ze in het Westen écht niet begrijpen. Die eensgezindheid is overigens te “danken” aan het Westen, dat deze gebieden driemaal in zijn geschiedenis platgebrand heeft: eerst Napoleon, dan der Kaiser, en dan Hitler. Op politiek vlak hebben de volkeren en regeringen hier dus alle recht het Westen te wantrouwen.Het Westen lijkt daaruit niets geleerd te hebben. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie, nu al meer dan dertig jaar geleden, is de NAVO, tegen alle afspraken in, verder naar het Oosten uitgebreid. De alliantie grenst nu al letterlijk aan Rusland (dat deed het vroeger in Noorwegen ook al, maar nu is dat eveneens het geval in Centraal Europa). De NAVO stuurt offensieve tankbrigades naar Polen, stelt raketten op in Roemenië, en gaat militaire oefeningen houden in Oekraïne. Met steun van de CIA is de vorige, Russisch gezinde en door het volk verkozen regering van Oekraïne, uit het zadel geworpen en vervangen door een Westers gezinde puppet regering. Poetin kijkt alles met argusogen aan en reageert nauwelijks. Nochtans is de Russische leider heel bezorgd om het lot van zijn land, én van 25 miljoen etnische Russen die door het uiteenvallen van de Sovjet Unie plots in andere landen zijn terechtgekomen, zoals de Baltische Staten of Oekraïne. Ik denk dat het vooral in dat licht is dat Poetin’s “bemoeienissen” in Georgië en Oekraïne gezien moeten worden. De vandaag door Rusland gecontroleerde of geannexeerde gebieden in die landen worden voornamelijk door Russen bewoond. In het Westen wordt nooit aandacht geschonken aan hoe de Russen in die landen op vaak criminele wijze gediscrimineerd worden; het Westen reageert alleen wanneer ook Rusland reageert op deze wantoestanden.Ik zie hier op tv bijna dagelijks vaak urenlang durende debatten over de politieke situatie in de wereld, met name met betrekking tot de Westerse arrogantie tegenover Rusland. Terecht wordt gelaakt dat de NAVO blijkbaar zomaar raketten aan de Russische voordeur mag plaatsen, maar owee als Rusland zich daar zorgen over maakt. Dan heeft men het in het Westen over de “Russische agressie”. Maar eerlijk: over welke agressie heeft men het hier? Is het Rusland dat het Midden Oosten tot een puinhoop heeft herschapen? Is het Rusland dat Libië plat gebombardeerd heeft? Is het Rusland dat de Taliban in Afghanistan sterk gemaakt heeft? Is het Rusland dat beste vriendjes is met IS?Ik ben allesbehalve een russofiel. Ik houd van het Westen, met zijn rijke en bowogen geschiedenis – maar tegelijk verafschuw ik vele van de huidige leiders in datzelfde Westen: ze lijken bijna allemaal aangetast door een soort van collectief Stockholm syndroom, dat door het islampamperen aan de wereld laat weten dat het o zo graag zelfmoord wil plegen. Bovendien is het Westen een lappendeken van onafhankelijke landen, die, alle mooie woorden ten spijt, helemaal geen cohesie vertonen naar de buitenlandse politiek toe. Er is niet alleen geen politieke cohesie; ook militair is die quasi onbestaand, onder andere omdat elk land van eigen wapensystemen is voorzien. De Britten en Fransen beschermen nog steeds hun eigen wapenindustrie, tegen de Amerikaanse in, waardoor ze ei zo na Amerika soms de oorlog verklaren. Het Frans duikbootdebacle met Australië is daar een recent voorbeeld van. Het Westen is ontzettend arrogant, steekt voortdurend vermanende vingertjes op naar het Oosten, dreigt met sancties -die de Russen weinig of niets deren, maar die hen toch om politieke redenen danig op de zenuwen beginnen werken- maar is eigenlijk een lemen monster. Een miauwend katje in plaats van een brullende leeuw. Het Westen mag zich daarvan eens bewust gaan worden: het is helemaal niet aangepast aan of voorbereid op een oorlog tegen de Grote Beer aan zijn oostgrenzen. Het Westen heeft door de veranderende politieke (demografische) situatie in eigen rangen zijn wapenarsenaal danig gewijzigd -tegen islamterroristen ben je inderdaad niets met tanks op rupsen- maar in het Oosten heeft men die fout niet begaan. Poetin (en Loekasjenko) beschikken nog steeds over duizenden tanks, echt oorlogsmaterieel voor een echte oorlog, en het mag gezegd: van het modernste spul op de markt op dit moment. Niettemin ben ik er absoluut zeker van dat van Rusland niet de minste dreiging uit gaat: Rusland beschermt alleen zijn eigen belangen, en dit in zijn onmiddellijke omgeving. Vandaar Zuid-Ossetië en Abchazië in Georgië, vandaar Donbass en de Krim in Oekraïne. Rusland beschikt slechts over één of twee militaire bases buiten zijn eigen grenzen, in tegenstelling tot de VS, dat wereldwijd honderden militaire bases heeft. Poetin is Stalin niet, het huidige Rusland is de Sovjet Unie niet, en het is dan ook een groteske leugen, of minstens een woordverdraaiing van Poetins woorden door het Westen, om te beweren dat de Russische leider terug wil naar de Sovjet Unie met zijn invloedssferen. Dat heeft Poetin nooit gezegd. Wat Poetin wél gezegd heeft, is dat hij bezorgd is om het lot van 25 miljoen Russen die door het uiteenvallen van de Sovjet Unie in het buitenland wonen, en die vooral in landen als Oekraïne meedogenloos gediscrimineerd worden. Het enige wat Poetin vraagt, is respect. En stabiliteit.Zoals eerder gezegd, zie je hier veel politieke debatten op tv. De westerse huichelarij wordt er terecht aan de kaak gesteld: “Het Westen mag raketten plaatsen in Roemenië, maar wij niet op Cuba of in Venezuela”? Zo klinkt het daar terecht.Nog eens: ik ben geen russofiel. Het volstaat echter een beetje empathie aan de dag te leggen om te beseffen dat de bezorgdheid om de westerse arrogantie niet ongegrond is. Het Westen zou er bijgevolg best aan doen een beetje bakzeil te halen, en de dossiers omtrent de toetreding tot de NAVO van Georgië en Oekraïne definitief op te bergen. Het lidmaatschap van de NAVO van die twee landen is effectief een rode lijn die voor Rusland nooit mag overschreden worden. Mocht er om die landen een oorlog in Europa zitten aan te komen, dan mag het Westen na afloop (wanneer het die oorlog verloren zal hebben) luidop “mea culpa, mea maxima culpa” roepen. “

bijwoord 21/1:Hij bedoelt met de miljoenen Russen in het buitenland dat de etnische Russen die in de Baltische staten en Oekraïne woonden zich plots, en meestal tegen hun wil ingelijfd zagen door de NAVO . De Russische bevolking had nooit inspraak, want ….. de democratie, en de meerderheid, telt dan. Niet de stem en de rechten van de minderheid (die telt enkel als het hen bij de NAVO goed uitkomt. Zo kan men in het Westen de democratie en de mensenrechten enz naar believen interpreteren en aanwenden.. Wij als Vlamingen weten toch heel goed hoe democratie wordt gebruikt om dit onland in leven te houden? En er is ook de Russische bezorgdheid rond Kalingrad dat als enclave volledig Russisch is gebleven en waarop de EUSSR ook haar zinnen zet door in de eerste plaats de navelstreng met Rusland steeds te saboteren. De Amerikanen en West Europa vinden dat zij overal met hun vloot mogen doorheen varen en patrouilleren. Als een Russisch militair schip dat doet en bvb nog maar door het Kanaal klinkt het al alsof de Russen oorlog voorbereiden.

En ook op de foto: 4 jaar na de beloften van Baker aan Gorbatsjov was er socialistische fraudeur Willy Claes ( eigenlijk een pleonasme)En dezelfde kliek heeft de touwtjes nog steeds in handen in de EUSSR…… totdat u hen met de volgende verkiezingen stopt.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Wie is de imperialist, de agressor met sLinkse plannen? De conclusie is: de EUSSR — 3 reacties

  1. Ik schaam me dat ik op hetzelfde Atheneum heb gezeten als Willy. Misschien kan hij nog een paar helicopters regelen voor Oekraïne. Typisch Belgisch dat hij nog steeds zomaar verder doet?

  2. Vandaag, overwinningsdag op de Euronazis (9 Mei). Charles Michel een van de vele uitgerangeerde EU politici ging toch even naar Odessa (op jullie kosten) om een zeverbetoog te houden net als opruier Verhofstadt in 2014 op Maydan, het inhoudsloze betoog was zoiets van: “jullie staan niet alleen” net alsof de EU maar iets van input zou kunnen betekenen, toen hij pardoes moest vluchten voor een Russische Raketaanval, mooie timing … Dat was geen toeval..

  3. Meer dan de helft van de inwoners van Oekraïne spreekt Russisch en is etnisch Russisch. De Oekraiëns sprekenden zijn een absolute minderheid maar zwaaien wel de plak in Kiev. Andere talen in Oekraïne zijn Tartaars, Roemeens, Grieks, Bulgaars, Hongaars en Pools. De officiële versie over Poetin verspreid door de regimezenders en regimepers zijn uit de duim gezogen door Washington en de Brusselse gangsters in maatpak. We worden allemaal belogen en bedrogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *