De sfeer opsnuiven van de toekomst, Bruxelles.

img090

Eergisteren Terzake gezien over Brussel, je had de pro-multiculties en de mindere pro’s, weeral geen enkel terdege gefundeerd kritisch geluid, ze zien allen zo graag de verscheidenheid aan kleuren, ik dacht eerst dat ze het over de kleur van de huizen hadden.
Als ik dan lees dat in de grote multiculturele steden maar de helft van de meer dan 650 groepsverkrachtingen per jaar kunnen bewezen worden en daarmee onderzocht kunnen worden, dan vrees ik dat de pro’s geen neukbare wezens van hun familie daar hebben rondlopen. Tja, er was die jonge vader die deed alsof hij in het walhalla woonde, ’t kwam allemaal door de armoede zei de socialist het programmablad van de partij napratend, maar naar het einde van het programma vergat hij even zijn (ingehuurde?) rol en kwamen de echte taferelen voor zijn geest. Meer en meer konden de kijkers vernemen dat hij en zijn familie, waar was madam?, praktisch de enige blanken waren in die hemelse buurt. Dan kunt ge niet meer spreken van een multiculturele samenleving maar van een dominante monocultuur, het woord islamitisch was taboe, echt televisie voor debielen.
Zal ik even de heren even gidsen door hun geliefd Bruxelles, waar sale flamand een echt scheldwoord is. Allemaal verzamelen en het VL-vlaggetje volgen, haha. Daar gaan we;
Het straatbeeld wordt vaak bepaald door voort kuierende mono culturele sekse-gesegregeerde groepjes. De hinderlijke achtergrondmuziek in winkels en de luide muziek uit openstaande vensters en autoraampjes is Arabisch. Kwestie van in de sfeer te komen.
De Brusselse H&M is de testwinkel voor Noord-Afrika. Steeds meer etalagepoppen, meisjes en vrouwen dragen wenkbrauwen en kin bedekkende hoofddoeken, en de mannen worden steeds baardiger. . Moslims hebben een groot deel van de taxisector (Incl. maffia gedrag) in handen en dus rijden er gedurende de ramadan rond etenstijd na zonsondergang bijna geen taxi’s.
In restaurants staat bijna nooit meer varkensvlees op de menukaart, omdat eigenaar, personeel of klanten moslim zijn. Het woord ‘karbonade’ is misleidend: dat is gehaktbal van rund- of paardenvlees in saus. En worstenbroodjes zijn alleen nog maar gevuld met pitavlees.
Ook onze kinderliedjes, zoals ‘vader Jacob’, zijn door de moslims verbasterd en fungeren als drager van een gezongen mini-islam-‘catechismus’. Met Kerstmis hebben winkels geen echte kerstversiering meer, alleen wat lampjes, het personeel is ook niet geïnteresseerd in onze christelijke cultuur.
Met de toename van de geïmmigreerde bevolking is in 10 jaar het “cliënteel” van het openbaar vervoer verdubbeld. Buiten de kantoorspits is het overvol met vooral immigranten met kinderwagens. En dat is slecht voor de belastingbetaler want kinderen, uitkeringstrekkers, asielzoekers en bejaarden reizen gratis. De Europeanen vermijden de noord-zuid metro en gaan liever lopen, terwijl zij eigenlijk de enigen zijn die normaal zouden betalen, in Antwerpen schijnen ze er nog wat aan te doen, maar in brusselallah??
De winkels zijn rudimentair uitgebaat zoals ongeveer 40 jaar geleden door onze zelfstandigen, met als uitzondering de meer dan 100 24-uur shops, uitgebaat door mensen uit het voormalige Brits-Indië. Dat zijn bepaald geen lachebekjes, maar wellicht hebben ze het erg moeilijk wegens heimwee of maffia afpersing. Opvallend is dat al die zgn. eenmanszaken dezelfde prijzen hebben. ’s Avonds hebben ze nogal veel klandizie van mensen die voor € 1 een blikje bier kopen. Goed oplettend zag ik dat ze niet-blanken vaak een lagere prijs afrekenen, maar het is me niet duidelijk of dat ‘kennissen’ of ‘moderne’ (omgekeerde) discriminatie betrof.
Dat gebeurt inmiddels wel bij flat- en kamer verhuur. Op de woningmarkt investeren steeds meer buitenlanders in een pand en prefereren huurders met een kleurtje i.p.v. blanken. Omgekeerd, veel brusselaars die de multicul zat zijn en die hun pand jaren geleden hadden opgedeeld in lucratieve mini-flats, maken die weer groter, zo is de huursom hoger en kunnen ongewenste gillende buitenlandse armoezaaiers geweerd worden.
In de stad lopen, kruipen en zitten honderden bedelaars. Een deel zijn de enigszins psychiatrische en alcoholische brusselse zielepieten, die vaak dakloos zijn en overal in de binnenstad op straat slapen. Ze krijgen vooral palliatieve zorg, zodat de ellende blijft bestaan en daarmee de werkgelegenheid van de hulpverleningsinstanties wordt bestendigd, typisch een vorm van socialistische werkverschaffing. Een geluk bij een ongeluk is dat de bedrijven veel eten weggooien. De containers van de supermarkten hebben dan ook veel bijval.
Maar zoals overal heeft de gewone arme gezag vrezende bejaarde autochtoon het erg moeilijk, maar fierheid weerhoudt hen hulp te vragen. Verder zijn er allerlei komedianten uit de rest van de wereld die hun verminkingen exploiteren, er was er zelfs eentje die als een hond op handen en voeten en met blote benen door de winkelstraten liep te showen hoe zijn kniegewrichten achterstevoren zitten. Zijn bedelarij heeft naar het mij voorkomt weinig succes, want in onze westerse maatschappij hebben we stilzwijgend afgesproken dat je in het openbaar zo min mogelijk laat blijken van onplezierige ziektes en handicaps noch van politieke en religieuze voorkeur, dus kan het niet anders dan die bedelaars vreemdelingen zijn.
En dan is er een groeiende brigade van bedelende goed in de kleren zittende zwangere zigeunervrouwen met gouden tanden en veel kinderen. Een full time bedelend kind van 8 jr zou meer dan 100.000 Euri per jaar opbrengen. Die schaamteloze kinderexploitatie is een schande, niemand schijnt hier op te treden.
De hotels worden door de week gevuld met allerlei vergaderaars voor de EU en de paar duizend lobbyorganisaties. In het werkschema van de EU-parlementariërs zijn weken ingepland voor contact met de kiezers in het thuisland, maar niettemin kan iedere EU-parlementariër per jaar 100 mensen uitnodigen. Die mogen vliegen, slapen, eten en drinken op kosten van de EU, dus de belastingbetalers van zeg maar de Neuro-zone. Dat zijn dus 70.000 profiteurs per jaar. Maar er zijn nog meer gratis hotelklanten. Momenteel zijn er nog tientallen, maar vorig jaar waren er honderden zgn. asielzoekers uit b.v. Roemenië, Joegoslavië en Albanië in hotels op kosten van de belastingbetaler. De sociale diensten en alle andere zieligheidsinstellingen houden spreekuur in de hotels. Dus de toerist in brussel die zelf zijn hotel betaalt, is eigenlijk een uitzondering.
Een speciale groep immigranten zijn de Congolezen, waarvan de pioniers al voor de onafhankelijkheidsellende als student in brussel woonden, zodat toen de grote massa kwam er al een intellectuele infrastructuur was van artsen, priesters, advocaten e.d., men kan zeggen dat dat geen probleemgroep is, of beter was. O ja, gevechten van Congolese jongeren tegen Marokkaanse bendes brengen weinig reacties teweeg bij de media, hoe zou dat komen?
De toenemende immigratie is op micro niveau een multicultureel drama, in brussel is het duidelijk dat onder immigranten racisme heerst . Ik las een artikel over een Egyptische vrouw, de reporter vroeg haar waarom haar zoontje daar rondhing en niet op school was.
Ze vertelde dat jl. september de helft van de “normale” leerlingenpopulatie uit de klas, dus noord- en zwart Afrikanen, waren vervangen door 2 nieuwe groepjes, nl. enerzijds kinderen van prostituees uit de Caraïben, waarvan de vaders, indien aanwezig, zich bezig houden met drugs, en anderzijds zigeunerkinderen wier moeder bedelt en/of steelt. Daar wenst ze haar kind niet aan bloot te stellen, en dus gaat het niet naar school en leert niks, hoewel die moeder de indruk wekt een model staatsburger te zijn, geheel op de hoogte van de binnenlandse en buitenlandse politiek en met een westers uiterlijk. Dat zijn de kinderen die zogezegd weinig kansen krijgen, de bedrijven willen die gewoon niet omdat ze niets kunnen en geen discipline hebben, dat alleen is de oorzaak van de werkloosheid, dit is geen discriminatie. Dat hoorde men niet op die vooringenomen Belgisch-socialistische radio en televisie, wat ook een beschermede werkplaats voor partijkontlikkers is.
Een logisch gevolg lijkt me de toename van de visueel onopvallende chinezen. Als je erop let, valt op hoeveel winkels, zoals McDonald’s inmiddels chinees personeel hebben.
In de toeristenwinkels wordt bijna iedere vertrekkende winkelbediende vervangen door een Chinees, omdat de lucratieve Chinese toeristen dan meer zouden kopen is het excuus. Ze werken hard want vanwege de 1 kind politiek moeten ze behalve hun eigen gezin ook nog 4 bejaarde ouders en zelfs grootouders van geld voorzien en verdringen zo de altijd mekkerende Marokkanen uit de jobs.
Inmiddels bedraagt de Brusselse werkloosheid 20% en voor “jongeren” 46%. Daar zit de grootste oorzaak van het gat in de geleende federale begroting, iedere dag zien de Brusselse straten er uit als een of andere Arabische kashba met werkloze theedrinkers, terwijl terzelfder tijd een paar honderd duizend Vlamingen (waarvan een deel de witte vlucht) de stad in en uit forenzen om de beter betaalde banen te vervullen. Daarbij hebben de Vlamingen natuurlijk een voorsprong op de Franstaligen die in het algemeen ook slecht Engels spreken, o.m. omdat de Waalse tv wordt nagesynchroniseerd , veel Franstaligen hebben nog nooit de echte stem van Merkel of Obama gehoord, maar vooral omdat het Nederlands niet verplicht is in het waalse onderwijs, de meeste kiezen het Engels, in Vlaanderen is frans wel verplicht.
Door de fragmentering van de stad, waar de autochtonen zelf een minderheid zijn, voelt het panikerende stadsbestuur zich genoodzaakt de teloorgegane territoriale sociale cohesie te vervangen door functionele, dagelijks organiseren ze van allerhande culturele activiteiten en festivals. Er is zelfs een website ‘gratis in Brussel’. Hoorde ik in Terzake niet roepen om zelfbestuur in andere bewoordingen? Met welke financiële middelen??
Het aantal immigrantengeboortes blijft onverminderd hoog. De komende jaren moeten in Brussel maar liefst 69 scholen worden bijgebouwd. Met welk geld??
Ik heb geen enkele rollator gezien en ook geen 30-km autootjes, en maar 1 scootmobiel. Wellicht hebben ze minder versleten knieën want fietsen is niet erg populair, wat wellicht ook te maken heeft met het discriminerende gratis openbaar vervoer. De stad investeert veel geld om de schijn van de oude glorie te bewaren door een scala aan subsidies: gevelrestauratie, gesubsidieerde klimop in tegeltuintjes en allerlei wijkgerichte aanpak bv in de St. Jacobs wijk om het reeds zeer lucratieve homo toerisme verder te bevorderen. De uitdijende Brusselse ‘banlieus’ liggen nagenoeg in het centrum van de stad en dijen uit, door de bevolkingsexplosie is iedere 3 maand zichtbaar dat er weer kinderen zijn veranderd in pubers. Er wordt ook permanent te paard gesurveilleerd. Die naïeve agenten komen het meest uit de provincie, soms verplicht als stage en rijden met de stadsplattegrond in de hand, ook om de boel te verkennen, zodat ze t.z.t. niet zouden verdwalen bij rellen. Brusselse politieagenten vragen snel hun overplaatsing aan, de bedreigingen nemen ze zeer serieus. Einde rondleiding.

Ooit waren we (Vlaanderen) na de VS en Engeland het derde industrieland ter wereld, maar thans illustreert brussel een kankergezwel dat iedere moment kan open spatten. We moeten maatregelen treffen zoals de Engelsen gaan doen, n.l. enkel mensen toelaten die iets bijdragen aan het land, en de sociale zekerheid aanpassen aan de werkelijkheid, dat is aan de multiculturaliteit, aan de parasiterende wereldburgers.
Laten we eerst dat in gang zetten, voor het verziekte brussel vrees ik dat dit al te laat is, door het dreigende failliet van de sociale zekerheid zal er niemand meer zijn om aan idiote liefdadigheid te doen.
Om dit politiek te vertalen verwijs ik naar de bijdragen van de heren Coutereel en De Merode
http://nageltjes.be/wp/?p=4159#comment-652
Voor meer inzicht wat er nu gebeurt in alle grote steden door het verraad van de politiekers;
http://ejbron.wordpress.com/2011/10/16/historie-hoe-mohammed-de-islam-uitvond/

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De sfeer opsnuiven van de toekomst, Bruxelles. — 3 reacties

  1. Stradi, een prachtige beschrijving van Brussel.. maar de werkelijkheid is nog veel erger, en het wordt elk jaar nog erger. Op een zuiver wettelijke manier is geen enkele oplossing mogelijk. Ik heb 36 jaar gewerkt in Brussel, bij manier van spreken in de goot, en ik heb de evolutie gezien van 1975 tot 2011. Dit ging gepaard met een etnische zuivering en een culturele genocide waarvan de Vlamingen het slachtoffer waren en nog steeds zijn. Intussen hebben de Franstaligen op hun beurt prijs. Het komt er dan ook op aan, ons zo vlug mogelijk los te maken van Brussel voor het te laat is, voor de Vlaamse Rand en voor de rest van Vlaanderen. Om het gevaar van Brussel te illustreren verwijs ik naar een citaat van de extreem-linkse prof aan de VUB, Eric Corijn, die tijdens een studiedag verklaarde : “Vlaanderen zal worden zoals Brussel nu is”. Het wordt “moet” lag echter op zijn tong, en vervolgens kondigde hij het einde aan van het “lelieblanke Vlaanderen”!!! Dit illustreert duidelijk van belang van Brussel als wapen tegen Vlaanderen.

  2. Beste Stradi
    Ik bewonder uw inzet om het duidelijk te maken betreffende Brusselallahbath maar diegenen waar het voor bedoeld is snappen het niet en/of willen het niet snappen en/of kunnen het niet lezen omdat ze in de rij staan en meelopen met het handje open.
    Het is aan ons bewuste Vlamingen in mei 2014 daar definitief een einde aan te maken door de rooftunnel waardoor de Vlaamse miljarden euro’s verdwijnen dicht te gooien zodat er geen eurocent nog door kan.
    Sommigen van die parasieten denken dat wij Brusselallahbath nodig hebben? Voor wat wel? Het is een gigantische ballast én overlast waar we zo snel mogelijk van verlost moeten.
    Bye the way, programma’s als Terzake en aanverwante kijk ik niet naar want het is toch steeds van hetzelfde nl. propaganda voor het verderf en de ellende, linkse brol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *