De EU dictatuur

In geen enkel ander land wordt de publieke opinie zo beïnvloed door Eurofielen als daar waar een legertje Europese ambtenaren en hun families rond zwermt en een groot deel van hun torenhoog en zo goed als belastingvrij inkomen spendeert. Men mag dus gerust aannemen dat overal elders de burgers veel kritischer staan tegenover de EU.eurozone zwart gat

In het licht van de huidige economische en monetaire crisis is het dus nuttig te formuleren wat de realiteit is niettegenstaande alle leden van bovenvermelde families bij hoog en bij laag zullen beweren dat het een samenzweringstheorie betreft. Wiens brood men eet diens woord men spreekt.

Als de burgers degelijk zouden worden geïnformeerd dan zouden ze begrijpen wat er verkeerd gaat en de realiteit doorgronden. Dan zouden de deksels van de doofpotten komen en de snode plannen van beroepscriminelen in gevaar komen. Alles wat internationaal georganiseerd is (VN, Unesco, De Wereldbank, de ECB, het Europees Defensie Agentschap EDA, enz.) loopt immers het risico in de greep van deze beroepscriminelen te belanden, maar worden zelf onvoldoende gecontroleerd noch kritisch geobserveerd. Daarom ook verstrekken de media geen degelijke informatie over de realiteit achter de EU-façades.

Deze EU is er in twee decennia in geslaagd zich te ontpoppen tot iets wat niets anders genoemd kan worden dan een dictatuur. Voorlopig nog niet openlijk gewelddadig, maar dat kan nog komen. Het structureel geweld daarentegen is overvloedig en massaal aanwezig. Van een democratie waar de burgers hun vertegenwoordigers kiezen die dan hun kiezers vertegenwoordigen op alle niveaus is al lang geen sprake meer. Het Europarlement heeft niet de minste macht. Het heeft geen initiatiefrecht en kan zelfs de door de oligarchie gestuurde regelgevingen niet eens amenderen! Het fungeert merkwaardig genoeg als een soort opperste sovjet en dus alleen als alibi voor het politbureau dat hier Europese commissie heet. De burger heeft geen enkele inspraak en zijn mening wordt niet gevraagd en zelfs brutaal van tafel geveegd indien het hem toch wordt gevraagd. Dit is herhaaldelijk bewezen door menig referendum inzake Europese aangelegenheden. Dat zou op zich al luid een alarmbel hebben moeten laten klinken.

Eigenmachtig en in het geheim wordt er in het comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) bedisseld wat er zal goed gekeurd worden door tegen hun eigen wil feitelijke nep-parlementairen om de hiervoor uiteengezette redenen. Ambtenaren voeren het hoge woord in de commissies en dissidente meningen worden niet geduld of verzwegen. Het legertje apparatsjiks dat baadt in luxe en slechts 12 % belasting betaalt op hun disproportionele lonen voert een verborgen guerrilla tegen ondernemerschap met een constante tsunami van regelneverij en collectivistische oekazes, waar de nationale parlementen niet eens meer kunnen tegen protesteren omdat ze al goedgekeurd zijn door euro-parlementariërs die al die onzin moesten slikken of minstens slikten uit een vals collegialiteitsgevoel of vanwege een onbeschaamde particratie, minstens uit angst hun baantje de volgende keer niet te kunnen behouden. Want als je niet meer op de lijst staat, kan je ook niet meer “verkozen” worden en is het uit met het lekker lui leventje en flaneren op de Louizalaan..

Maar de realiteit is nog veel erger als men de constructies bekijkt die de dictatoriale oligarchen sinds Maastricht op de rails gezet hebben. Het volstaat de officiële teksten van de eussr te lezen om te weten dat het echt is, en geen samenzweringstheorie. Het is de openlijk beleden dictatoriale ideologie van oligarchen die zwart op wit bewijst dat de EU een dictatuur is. Hierbij zal het wel niemand meer verwonderen dat klokkenluiders niet welkom zijn en in voorkomend geval ook definitief uitgeschakeld worden. Daarover kunnen velen getuigen, zoals o.m. ook gediplomeerd accountant Marta Andreasen en de eerlijke ambtenaar Paul van Buitenen.

Het Europees Stabiliteits Mechanisme ingekapseld in het ESM-verdrag werd als dictatoriale oekaze kritiekloos goedgekeurd door nationale parlementen. Nu loont het wel de moeite dit verdrag een onder de loep te nemen. De lezing ervan laat uw haar rechtop staan van afgrijzen.

De geconsolideerde tekst van het “verdrag betreffende de werking van de Europese unie” VWEU werd speciaal aangepast met art 136.3 om het ESM verdrag mogelijk te maken. Hoeveel onder ons hebben ooit al over de VWEU gehoord? Maar goed, nu U weet waarvoor deze afkorting staat, laat ons de blik richten op het ESM verdrag zelf.

Je gelooft niet wat je leest. Er wordt een ondoordringbare Europese bunker opgericht en tegen elke democratische inspraak juridisch gepantserd. Het ESM wordt bestuurd door 17 gouverneurs aangeduid door de particratie op continentaal niveau. De gouverneurs benoemen de directeuren en die worden aangevoerd door een managing director. Over de taken van al deze directeuren wordt in het ESM-verdrag weinig gemeld maar over hun privileges, rechten en immuniteiten wel.
Artikel 31 van het verdrag leest als een passage uit een misdaad-roman.

Al deze dames en heren zijn onschendbaar voor elke vorm van juridische vordering, huiszoeking, opvordering, verbeurdverklaring, onteigening of elke andere vorm van beslag. Daarenboven worden alle eigendom, activa en fondsen van het ESM vrijgesteld van beperkingen, reguleringen, controles, en moratoria van welke aard ook. Directeurs en hun personeel kunnen, volgens artikel 35, niet in rechte gedaagd worden en hun papieren en documenten zijn onschendbaar. Hun salarissen en inkomen zullen niet onderworpen zijn aan de nationale belasting op het inkomen. Ze mogen alles invoeren vrij van taksen en accijnzen, zonder enige beperking of controle. Met andere woorden ze genieten diplomatieke onschendbaarheid om met 700 miljard euro (700,000,000,000 €) die hen in de schoot geworpen wordt te gaan doen wat ze willen doen.

Wegens plaatsgebrek willen we hier de vergelijking niet maken met de leden van het COREPER,  die in het diepste geheim de toekomstige Europese oekazes voorbereiden en ook genieten van een vergelijkbare diplomatieke status. Dit soort boven ons gestelde onaantastbare Eussr-ambtenaren breidt zich dus gestaag uit als een olievlek. Waar hebben we dat nog al gehoord? Eens de boven ons gestelden van de eussr vaststellen dat er een foutje zat in een van de vorige verdragen is de kans groot dat dezelfde tekst binnen de kortste keren zoals in een echt Orwelliaans scenario van de ene dag op de andere wijzigt in een andere gecoördineerde versie zodat wij schriftvervalsing plegen, en niet zij. Net zoals in de roman 1984 van Georges Orwell. Afschrijven kan niet meer, verjagen en koud stellen nog wel. Het kwaad is geschied. Het is een unie geworden die de voormalige unie van socialistische sovjet republieken qua fascistische methodes nog wil overtreffen. De islamofilie heeft hersenen van de heersende kaste gegijzeld en aangetast.

Eens de mensen aan den lijve zullen ondervinden wat de combinatie van hyperinflatie, socialisme en sharia écht betekent zullen ze op hun twee knieën smeken om nationale munten die men kan devalueren ten voordele van de export en gebruik van binnenlandse producten i.p.v. geïmporteerde. Zelfs onder de zes stichtende lidstaten met Frankrijk en Italië daarbij, zou het een hachelijk avontuur geweest zijn een eenheidsmunt in te voeren. Maar de megalomane grootheidswaanzin van de Europese nomenclatuur werd door de strot van de Europese burger geduwd op een volstrekt illegale manier zoals alle Europese verdragen overigens sinds dat van Maastricht. Ze zijn allemaal ongrondwettelijk in de meeste lidstaten en dus ongeldig. Nu zitten we met de gebakken peren, want de euro is mislukt en we zijn niet alleen een decennium kwijt, maar ook een groot deel van onze welvaart en van onze vrijheid.

Ons werd verteld over de zaligheid van open grenzen en de nutteloosheid van het lastige hoofdrekenen in valuta. Wat we kregen was een schulden molensteen rond de hals van onze kinderen en kleinkinderen, zeer veel bruin op straat en een waanzinnig verwaande en onbekwame Europese oligarchie bovenop een bende parasieten die op nationaal niveau dezelfde transfers van Noord naar Zuid bleven organiseren en daarbij het voorbeeld gaven aan de oligarchen om dezelfde oplichting te gaan organiseren op continentale schaal.

België zal niet verdampen in Europa. Een splitsing van de eurozone wordt elk uur waarschijnlijker, en het is voor Vlaanderen levensnoodzakelijk om zonder België verder te kunnen. Want België bevindt zich aan de verkeerde kant van de nieuwe eurogrenzen, en niet Vlaanderen.

Als we geen halt toeroepen aan de eurofiele waanzin zal Europa niet alleen zelf verdampen maar zal Vlaanderen baden in wolken van kruitdamp. Wordt wakker NVA!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De EU dictatuur — 1 reactie

  1. Met dank aan E.J. Bron voor de prima vertaling, wil ik toch even inhaken op de laatste (niet door hem geschreven maar slechts geciteerde en vertaalde) alinea ervan, die luidt:
    ‘Wat interesseert ons het wat er in de islam taboe is? Dat is de zaak van de moslims. Als ze er problemen mee hebben, moeten ze gewoon hun ramen maar dichtdoen.’
    De ramen dicht doen is in dit geval NIET de oplossing.
    Als ze er problemen mee hebben, dan MOETEN ZE GEWOON OPROTTEN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *