Uit het “Répertoire des Magouilleurs Royales et Politiques”

(Vertaald: uit het “Verzamelwerk van de Koninklijke en Politieke Intriganten” )

Auteur Thierry Debels, economist en schrijver van o.a. “Hoe goed is het goede doel?” en ‘Het verloren geld van de Coburgs’ raadpleegt vaak een bijzonder naslag- en verzamelwerk dat bijna niemand leest. Dat maakt natuurlijk dat hij dingen weet die haast geen burger in dit land weet.
Ik geef dit naslagwerk een andere naam dan de officiële oorspronkelijk Franse naam:  le “Répertoire des Magouilleurs Royales et Politiques” in plaats van: “Le Moniteur Belge”.
Le Moniteur Belge, die met tegenzin en tegenkanting pas na acties van moedige Vlamingen, die ook toen als een soort fascistische dissidenten werden versleten, vertaald werd in het Vlaams/Nederlands. Vanaf dan heette het ook “Het Belgisch Staatsblad”

Pagina's belgisch Staatsblad per jaar

Pagina’s belgisch Staatsblad per jaar

Ik noem het dus le “Répertoire des Magouilleurs Royales et Politiques”, omdat daarin naast allerhande publicaties van ondernemingen er ook de politieke benoemingen, de ontwijkende belastingconstructies van de koninklijke hoofden (o.a. van Fabiola) en de verschillende politici in genoteerd staan. Men moet dan al vele duizenden pagina’s (88.000 in 2012) ambtelijk juridisch- en notarisjargon doorworstelen, maar wat men dan te weten komt is dan ook de moeite. Zo is er heel wat uit te vlooien over verschillende koninklijke instituten en stichtingen. Hoeveel van die vehikels er zo zijn? Heel veel. Het Staatsblad is uitgegroeid tot een monster van tienduizenden pagina’s per jaar. En waarvoor ze echt dienen? Kom nu, jullie zijn toch niet naïef? Naar het schijnt zouden de Vlamingen en bij uitbreiding de ‘belgen’ daar niet echt wakker van liggen, maar omdat men maar nooit weet, plaats ik hier de recente bevindingen van Thierry Debels over:
Hoe ‘het Paleis’ politici jarenlang in het gareel hield en houdt Politici van alle kleuren kregen mandaten in instellingen van het Hof

Er is sinds enkele decennia een merkwaardig fenomeen aanwezig. Het fenomeen verklaart deels waarom de meeste politici zo lief zijn voor deBelgische monarchie. Het verklaart zeker waarom socialisten en liberalen, per definitie koele minnaars van het koningshuis, zich zo coulant opstellen tegenover de Belgische monarchie. Dat fenomeen is de benoeming van politici van allerlei slag in de talrijke stichtingen en vzw’s van de Belgische monarchie. De Koning Boudewijn Stichting (KBS) is zeker een interessant vehikel hiervoor.
Een tijdje terug moest Gwendolyn Rutten zelfs ontslag nemen uit de KBS toen ze voorzitster werd van Open VLD. Daarvoor waren tientallen politici lid van deze stichting van openbaar nut. Zelfs Inge Vervotte zetelde in de KBS.
1
Een andere stichting is GKSE, kort voor Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth. Daar vinden we bijvoorbeeld socialistisch burgemeester F. Thielemans terug. Herman De Croo, de liberaal die goede banden heeft met het Hof, vinden we zelfs terug als voorzitter van de ‘Cardiologische Stichting Prinses Liliane’, opgericht door Liliane Baels.(De 2de echtgenote van koning Leopold II)
2

De ‘parachutering’ van politici van diverse kleuren in deze monarchistische instellingen is in het verleden een goede strategie gebleken om ze in de pas te laten lopen. Deze strategie werkte tot de opkomst van de N-VA (zie red.) . Het is quasi uitgesloten dat politici van deze strekking verleid kunnen worden met een mandaat in de KBS of de GKSE. Hiermee is dan ook een strategie die decennia gewerkt heeft, tot een einde gekomen. Het vervolg laat zich raden.

(Red.:Dat is natuurlijk wat Thierry Debels hoopt dat er zal gebeuren, maar ik vermoed dat de NVA-ers ook zullen buigen als knipmessen wanneer ze op hun beurt de koninklijke hand zullen mogen kussen, en dit gepaard gaat met privileges, mandaten en titels)

3
Elk jaar kijk ik met geërgerde interesse uit naar de adellijke titels waarmee door het koningshuis aanhang en loyauteit psychologisch worden afgedwongen. Het voedt mijn republikeinse geest en strijdvaardigheid.
Wie zou er een adellijke titel weigeren, een baantje bij een koninklijke stichting aangeboden door het koningshuis? Niet veel durf ik wedden.
Een eigen wapenschild, al is het met een olifant zoals bij baron Marc Sleen, of drie ballen bij Ceulemans (biljartballen dan nog), blijft een hebbeding om mee te pronken. Hoeveel van die beïnvloedende kruisbestuivingen zullen nog plaatsvinden? Geloof me maar : heel veel. En als het niet via de oude manier kan, dan vinden ze wel een nieuwe, want dat soort corruptie is moeilijk uit te roeien…..tot we het koninklijk circus stoppen, de monarchie en adel compleet afschaffen.
Door wat hier voorafgaand kan gelezen en besloten worden hebben we nog een reden om te roepen: “Leve de Republiek !”

Omdat ik elk schouderklopje of hand van een koning gewild aan mij voorbij laat gaan, ik geen enkel koninklijk of adellijk gezag erken of duld, kroonde ik mijzelf anarchistisch en in afwachting van de Vlaams Republiek, evenwaardig tot koning. Vandaar mijn rebelse foto met kroon.

Antoine Griffon

Antoine Griffon

bron: http://www.scribd.com/doc/145075461/Hoe-het-Paleis-politici-jarenlang-in-het-gareel-hield

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Uit het “Répertoire des Magouilleurs Royales et Politiques” — 4 reacties

 1. In het Nederland is het inderdaad hetzelfde, uitgezonderd als Beatrix deelneemt aan de Bilderberg bijeenkomsten zoals het voorbij weekend in England. Dan kent de discretie geen grenzen, dit is ten andere ook het geval in België voor de deelnames van de Flup aan de voormelde bijeenkomsten.
  In de voormelde kopijen van publicaties in het staatsblad bevinden zich er toch bepaalde namen waarbij men zich vragen dient te stellen :
  Mw M. Aelvoet, L. Coene, L. Dewitte, S. Brammertz, P. Vantemsche, Mw Paulus de Chatelet Veronique(uit Zwitserland)…!!!
  De enige die er werkelijk op zijn plaats is(=sic), is Freddy Tielemans, daar zijn hoofdkwartier zich immers bevindt bij Louis M. t.o.v. het kasteel van Laken, en vandaar kan hij er dan ook werkelijk een oogje in het zeil houden, vooral de vrijdagavond tussen pot en pint!!!
  De vraag is echter : wie gebruikt er wie??
  Het antwoord is eenvoudig : Als het hof nog bestaat dan is dit enkel bij gratie van de PS mafia, dit wil zeggen : het monsterverbond tussen de Franstaligen, links en de loge. Deze drie zijn dan ook sterk vertegenwoordigd in de voormelde stichtingen.
  Anderzijds mag men in Europa de rol niet onderschatten van de “Black Nobility” (afkomstig uit Venetië).
  Weinigen zijn vertrouwd met deze “occulte belangen” achter of in het blauwe bloed, en die occulte toestanden worden dan ook in de media doodgezwegen.
  Veel van zaken die betrekking hebben op het hof, vinden immers hun oorsprong in geheimen uit het verleden en deze geheimen spelen nog steeds een rol als “chantagemiddel”.
  Daarenboven is Brussel in al zijn aspecten, een slangenkuil, waar iedereen, iedereen afdreigt, rechtstreeks of onrechtstreeks. Ten andere als men niet kan gechanteerd worden heeft men nergens nog maar een schijn van kans voor om het even welke functie met enig gezag.
  Rekening gehouden met de voormelde elementen is er dan ook geen enkele mogelijkheid, om op een “wettelijke manier” een einde te stellen aan het schandaal van Laken. Op de bevolking(=een meerderheid van klootjesvolk) moet men zeker niet tellen.
  Het is de werkelijkheid, hoe moeilijk het ook moge zijn om deze te zien.!!!

 2. Het is in Nederland niet anders. De NOS zend onverstoord en genereus ongelimiteerde oeverloze platte propaganda uit ten voordele van de “von Amsbergs”, net zoals de VTM dat bij ons doet ten voordele van de “von sexen Coburgs”.
  Er schort iets essentieels aan het bewustzijn en de cultuur in ons Avondland.
  Alleen al het ontbreken van reacties op deze blog spreekt boekdelen!
  Ik vrees dat het collectief bewustzijn tijdelijk ‘kalt’ gesteld is!

 3. Het is potvolbloeme om razend van te worden.

  De parasitaire eksterkolonie uit Laecken blijft maar poen scheppen zonder er een vinger voor op te heffen!
  De socialist Di Rupo voert op de staatstelevisie een goed nieûws show op, over een bezuiniging die helemaal geen bezuiniging is!
  Je kan de Vodden Tel en Vies niet zappen of je wordt overgoten met slijmerige propaganda voor het product van de lichaamssappen der sexen-coburgs!

  Als klap op de vuurpijl is het niet ondenkbaar dat kabouter Peumans zich weldra ‘baron’ Peumans mag noemen in de orde van Polle II, de moordenaar aan wiens handen het bloed kleeft van vermoedelijk miljoenen Afrikaanse gehandicapten, gewoon om een zitje te pakken in een van de instellingen van het institutioneel royalistische addergebroed. Als hij dat niet reeds lang is, want dat weet ik niet en interesseert me ook geen bal!

  Maar wij, Vlamingen, zijn inmiddels wel de racisten en de fascisten. C’est normal,quoi? Welnu royalisten en necrofiele koekendoos-fetichisten, ge kunt ze kussen. Ik kots op uw smoel uit pure walging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *