4 maanden cel voor het verscheuren van een leugenboek (bis)

Het betreft het verscheuren van een “Heilige Koraan”. De zaak komt in beroep voor
op 24 juni 2013. Volgende week maandag om 14 u. in Gent voor het hof van beroep dus.
Zie http://nageltjes.be/wp/?p=2018

vizier

Moge de rede, de rechtvaardigheid, de billijkheid en het normale gezond verstand de
raadsheren bij dit hof van beroep, de seculiere Rechtsstaat (noteer de grote R)
indachtig, in Gent bijstaan.

Als dat politiek correct niet het geval zou zijn wacht hen allen zonder
uitzondering Nürnberg 2.0, want al volgt het arrest allicht pas na de zomer, deze
islamofiele, ongrondwettelijke en onrechtmatig aangespannen en dus valse betichting
gevolgd door een corrupt vonnis van een corrupte rechter kan niet door de beugel.

De Belgische staat moet veroordeeld worden tot àlle kosten van het geding en tot
publicatie van het arrest in drie nationale dagbladen op een volledige pagina in
alle drie de nationale talen!

Immers als dit een misdrijf zou zijn, quod non, is het wis en zeker een politiek
misdrijf en behoort het gevonnist te worden door een jury van het volk en niet
door politiek benoemde beroepsmagistraten!