Heil Rector(um) Rik Torfs!

Slechts op grond van een verbazingwekkende blinde vlek in de kennis, die onder andere hieruit bestaat, dat in het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de islamitische Allah als identiek met de drie-enige God van de christenheid werd verklaard (“Nostra aetate” en “Lumen gentium), werd de geestelijke voorwaarde geschapen en is het eerst mogelijk geworden dat de islam zich sluipenderwijs onder de dekmantel  van  vreedzaamheid en vredelievendheid in Europa kon vestigen en zich ondertussen ook verregaand politiek kon consolideren.

Lees verder>>>

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Heil Rector(um) Rik Torfs! — 1 reactie

 1. De koerswijziging van het Vaticaan inzake de islam kan niet losgezien worden van de invloed van de vrijmetselarij in het Vaticaan. Zie ook mijn bijdrage of Torfs, de eerste logerector van de KUL).
  Het is de loge die de “rode loper” uitrolt voor de islam die dan gebruikt wordt om onze westerse beschaving te vernietigen, met het oog op een communistische nieuwe wereld orde.
  Enkele nuttige gegevens :
  Er is in eerste instantie de “General Instruction” opgesteld in 1819-1820 door de Franse, Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse grootmeesters van de loges.
  Ik citeer de laatste zin :
  “..the dream of the secret societies to have a pope as their ally will be made real for the very simple reason that it is founded on human passions….”
  (bron :The Keys of this Blood –Malachi Martin pag. 534).

  Paus Johannes XXIII was de eerste loge paus, en werd ingezworen in Istanbul toen hij er pauselijk nuntius was tijdens WO2.
  (bron : The Broken Cross –Piers Compton).
  Paulus VI was eveneens een loge paus. Bij zijn dood werd dit ook bevestigd in de “Revista Masonica” van juli 1978.
  (bron :Das Schwarze Reich – E.R. Carmin- pagina 475).
  Sinds Johannes XXIII zijn het allemaal loge pausen geweest.
  In 1976 publiceerde het italiaanse dagblad Burghese een lijst van 120 leden van het Vaticaan die lid waren van de loge, waaronder de belgische cardinaal Suenens!!!
  Zowel in 1958 als in 1963 werd de cardinaal SIRI tot paus verkozen, maar deed afstand(=non accepto) ingevolge “..little brutality..” (bron : The keys of this blood – idem- pag.608)
  SIRI had inmiddels wel de naam van paus Gregorius XVII aangenomen, maar werd vervolgens opgesloten door het Vaticaan, en dit tot aan zijn dood.
  Siri was een tegenstander van deze “logelobby” binnen het Vaticaan. Malachi Martin heeft het ten andere over de “anti-church…”!!

  De infiltraties van de loge binnen het Vaticaan hebben dan ook bijgedragen tot de talloze homo- en pedo- schandalen binnen de kerk.

  Er is ook de oproep voor een wereldregering uitgaande van het Vaticaan: zie bericht hierna.

  “…..~Eowyn (Feb. 11, 2013)
  Two days ago, on October 24, 2011, the Vatican issued a curious document calling for the creation of a “supranational global political Authority” and a central world bank to manage and cure the ills of the world’s economies.
  The proposal, “Note on the reform of the international financial and monetary systems in the context of global public authority” (henceforth, “The Note”), was not authored by the Pope but by the Pontifical Council for Justice and Peace (PCJP). Nevertheless, the PCJP is a part of the Roman Curia or the Holy See, the leaders of the PCJP are appointed by the Pope, and The Note liberally references and quotes past and present popes. Given all this, one can only conclude that The Note has Pope Benedict XVI‘s approval…….”

  Inzake de rol van paus Johannes Paulus II dient verwezen te worden naar het boek van Anatoliy Golitsyn : The Perestroika Deception. Het komt er op neer dat de val van de muur en van het ijzeren gordijn het begin moest zijn van de “sovjetisering van West-Europa” via de Europese Unie, een proces dat in volle uitvoerig is. Dit werpt dan ook een totaal ander licht op de voormelde paus, maar als “vrijmetselaar” is zijn houding volledig logisch.
  Zoals uit de voormelde en beperkte opsomming van enkele gegevens, kan worden afgeleid, is het Vaticaan de facto al volop ingeschakeld in de uitvoering van de verborgen agenda van deze Nieuwe Wereld Orde.
  De keuze voor de islam is dan ook geen verrassing.
  Dit alles werpt ook een bijzonder licht op de rol en de macht van occulte organisaties, die de drijvende krachten zijn achter deze Nieuwe Wereld Orde.
  Dit is ook van belang voor Vlaanderen, rekening gehouden met de cruciale verkiezingen van 2014. Deze occulte machten dienen aan Vlaamse kant dan ook grondig bestudeerd te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *