Laat de medische wereld ons ook in de steek?

Een benadering van de feiten recht voor de raap
De kankerindustrie moet een manier vinden om het doden van haar “klanten” te stoppen.
Het probleem met de kankerindustrie vandaag de dag is dat al de conventionele kankerbehandelingen de patiënten blijven doden. Dat is slecht voor de zaken !

Daarom is het doel van de research, zoals die van R-spondin 1, (een Amerikaans onderzoek), methodes te vinden om patiënten dodelijke doses  zéér winstgevende chemotherapie te blijven geven, zonder ze feitelijk te doden.
Je slaat een patiënt met een dosis R spondin 1 (verkocht aan 50000$ per dosis, als gepatenteerd middel) om zijn oren, dient hem een hogere, fatale injectie chemotherapie toe en dan …dankzij de
R spondin 1, krijg je een blijvende kankerpatiënt in plaats van een lijk.
Dat wordt “Goede zaken praktijken” genoemd in de kankerindustrie, die tot op heden beter gekend is om patiënten in lijkzakken te veranderen, dan om feitelijk kanker te genezen.
(Jawel, er is een reden waarom de meeste oncologen nooit zelf chemotherapie zouden ondergaan: ze weten dat het niet werkt in 98% van alle kankergevallen.)

Learn more >>>

The cancer industry needs to find a way to stop killing all their customers

The problem with the cancer industry today is that all the conventional cancer treatments keep killing the patients. This is bad for business. So the purpose of research like the R-spondin1 research mentioned here — which was funded by a government grant — is to find ways to keep giving patients deadly doses of high-profit chemotherapy without actually killing them. You slap a patient with a dose of R-spondin1 (sold at $50,000 a dose as a patented “drug,” of course), dose ‘em up with a fatal injection of chemotherapy, and then thanks to the R-spondin1 you get a repeat cancer customers instead of a corpse.

That’s called “good business practices” in the cancer industry, which is so far best known for turning patients into body bags rather than actually curing cancer.

(Yes, there is a reason why most oncologists would never undergo chemotherapy themselves. They know it doesn’t work on 98% of all cancers.)

 

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Laat de medische wereld ons ook in de steek? — 5 reacties

 1. Ik ging op zoek en vond onderstaande bruggetjes preventief interessant zo niet zelfs belangrijk:
  http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/derek-henry/fuenf-ganz-und-gar-nicht-offensichtliche-dinge-die-ihre-gesundheit-sabotieren.html -vooral de onverenigbaarheid viel me op- en http://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM
  Als je dit anderhalf uur durend ‘ok-gezaag’ samenvat heeft het zin!
  We tasten blindelings naar oplossingen voor obesitas en diabetes maar verkijken ons aan de valse oproepen voor geld opslorpende nep oplossingen! Precies waar Stradi ook op alludeerde. Denk!

  Tegelijk stoor ik me mateloos aan de RIZIV-propaganda op de Media (VTM) om minder te consumeren. Langzaam maar zeker maakt men de autochtone patiënt wijs dat hij of zij geen recht heeft op de beste zorgen waarvoor hij en zij hun ganse leven dubbel en dik voor betaald hebben!
  Voor de invasieve in regel islamitische roofzuchtige gelukzoekers moet alles gratis zijn vinden onze boven ons gestelden!
  Waarom moet ik tevreden zijn met een socialistische placebo (fop-pil voor de sossen) als ik echt ziek ben ?

  Om mijnheer doktoor een boete te laten ontlopen? Spoedig komt de dag dat we ‘met z’n allen’ het doktersvoorschrift zullen voorleggen aan de apotheker met de woorden ‘Geen riziv a.u.b. Ik betaal wel privaat de totale prijs zonder tussenkomst van de roverheid’
  Benieuwd hoeveel oerdom socialistisch kiesvee dan gaat sneuvelen!
  En naar wie gaan de baten? Naar de wegens inteelt genetisch defecte islamieten! Chapeau, beroepspolitiekers. Moge allah en zijn profeet uw aller aars bloedig verkrachten!

  • Ziekenhuizen die het riziv jarenlang, ondanks de talrijke opmerkingen van fraude, zonder controle bleven uitbetalen zijn een lucratieve business. Vooral omdat er nogal wat gesjoemeld kan worden met overheidsgeld en omdat de ‘klanten’ meestal onmondig zijn.

   – Ziekenhuizen kopen bijvoorbeeld aan dumpingprijzen bijna verlopen medicijnen bij de farmaceutische bedrijven en rekenen ze met woekerwinsten door aan de patiënt, die onmogelijk kan controleren of hij dat medicijn wel degelijk kreeg toegediend en in welke hoeveelheid.

   – De tussenkomst van het RIZIV per patiënt vermindert na een aantal ligdagen. Ziekenhuizen schrijven daarom de laatste dag dat het RIZIV voluit betaalt, hun patiënten uit en de volgende dag schrijven ze hen weer in als patiënt van een andere arts. Niemand merkt er iets van, de patiënt weet het niet eens en het administratieve personeel dat deze handeling uitvoert, beseft het mechanisme niet. Alleen het RIZIV wordt op deze manier jaarlijks voor miljoenen euro getild.

   – Wanneer blijkt dat een patiënt een hospitalisatieverzekering heeft, worden de prijzen plots fors verhoogd. Voor een gewone consultatie wordt een dag opname gerekend, geen remgeld voor de patiënt dus die zwijgt. De maatschappij echter wordt gemolken en deze moet haar premie tot de grens van onbetaalbaarheid optrekken, zodat weldra een hospitalisatieverzekering buiten het bereik van de privé-burger valt.

   De bevoegde ministers waren/zijn van dit alles perfect op de hoogte, maar ze laten rustig gebeuren. Geen enkele riskeert zijn postje door in confrontatie te gaan met machtige lobbygroepen, als ze zelf al geen betrokken partij zijn. Met het kaviaarsocialisme van Di Rupo kunnen ze nu verder rustig hun gang gaan, nu met geleend geld, 8 miljard per maand stijgt de staatsschuld. Wil je weten hoe dat eindigt, zie dan maar naar Griekenland.

 2. Een zeer interessant artikel, vooral de laatste zin. Als in een restaurant de baas en het personeel niet van de eigen keuken durven eten , dan is er stront aan de knikker. Er zijn inderdaad andere methodes om kankers aan te pakken. Ik verwijs naar het baanbrekende werk in Nazi-Duitsland tegen de kankers. Prof. Robert N. Proctor van de Pennsylvania State University schreef hierover het boek :” The nazi war on cancer”. Ook inzake de strijd tegen de asbestkankers werden er toen al beschermende maatregelen genomen.( zie de recente processen tegen Eternit waar men blijkbaar niets afwist van de gevaren!!). Ik verwijs ook naar de kankeranalyse van Dr Otto Warburg, de enige joodse kankeronderzoeker die tijdens de nazitijd mocht blijven doorwerken als hoofd het “Kaiser Wilhem institute for cell physiology”.
  Bron : The rise of the fourth reich van Jim Marrs pag.277-282.
  Er is ook het baanbrekende werk van Dr Royal Raymond Rife in de jaren dertig via elektromagnetische straling. Dit werd uiteindelijk door het “medische establishment” gesaboteerd. Dr Rife werd dan op alle mogelijke manieren gesaboteerd, en stierf als een gebroken man in 1971. Zie het boek :”The cancer cure that worked” van Barry Lyne.
  Bron : The rise of the fourth reich, idem, pag.329-331.
  Ik ben geen deskundige, maar gezien het enorme belang van de aanpak van deze kankers, zou men mogen verwachten van deskundigen, die naam waardig, dat ze hierover een debat voeren, open en bloot, met concrete argumenten, waarbij de bal wordt gespeeld en niet de man, en dit alles cfr. de principes van het echte vrij onderzoek, en dus niet volgens deze van het politie-correcte pseudo-vrij onderzoek dat stijf staat van dogma’s, heilige huisjes, gevoelige tenen enz…
  PS: ik beschik enkel over het boek, en bijgevolg over geen “bruggetjes”.

 3. Met grote interesse las ik je artikel. Sommige dingen weet men niet als men geen slachtoffer is. Meestal interesseert men zich pas voor deze materie wanneer me ermee van nabij wordt geconfronteerd. Ieders einde is altijd nabij, (en het mijne statistisch nabijer dan dat van mijn kinderen), maar toch verdringt men de gedachte daaraan. Wij hebben nooit geleerd om met de dood om te gaan, dat was een zaak van god, die werd gevreesd. Je bijdrage is leerrijk, en het stemt ons tot nadenken. Het dwingt ons er zelfs toe, en dat is zo blijkt hoog nodig. We moeten aan al deze ethische kwesties dringend meer belang hechten, want de overheid hinkt de feiten en de diefstal achterna; diefstal niet alleen van privaat- en gemeenschapsgeld maar van ook van levenskwaliteit van patiënten. In de politiek is er vrijwel niemand die er iets van begrijpt, en Jo Van Deurzen en Onckelinx gebruiken elke patiënt en gezondheidszorg voor hun politieke doel maar kennen er niets van. (Net zomin als Chantal Pauwels iets van dansen kent 😉 ) Het blijft een emotioneel geladen en delicaat onderwerp, maar we mogen nooit beginnen geloven in een leugen, dan hadden we net zo goed in een god kunnen blijven geloven. Het ga jullie en ons vrienden al te saam, goed. En aangezien we niet jonger en beter worden: naar omstandigheden goed.

 4. Bedankt voor deze link en informatie Stradi. Goed om te weten. Hopelijk zullen de meesten onder ons dit alleen maar theoretisch moeten benaderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *