Om geld kan zelfs Chantal Pauwels dansen. Om geld danst de groene beer.

Ik verbaasde mij er na het controleren van mijn blogstatistieken dat die tijdens een recente periode piekten. Even benieuwd naar de reden daarvan zocht ik welke artikels daartoe aanleiding hadden gegeven. Ik had immers de laatste tijd weinig of niets geschreven, ja mijn blogactiviteiten zelfs verwaarloosd. Ach denk ik vaak, ik heb al zoveel geschreven, en de ergernissen over wat ik allemaal lees en hoor zijn mij te talrijk. Er zijn bovendien nog zoveel andere leuke dingen om te doen voor we het hoekje omgaan. Tja, ’t leven is te kort.
Maar nu terug naar mijn vaststelling.
Bleek dat 1 artikel goed was voor de klim van de statistiek: een artikel dat ik schreef 20 september 2007, getiteld
“Chantal Pauwels kan niet dansen maar weet wel hoe om te gaan met een VISA-kaart.”

Om het geld danst de groene beer

Om het geld danst de groene beer

Dat moest wel naar aanleiding van het recente ‘gedwongen’ ontslag van Chanlal Pauwels zijn geweest, concludeerde ik. Dat verscheen uitgebreid in de kranten: http://www.vandaag.be/entertainment/132282_ballet-van-vlaanderen-ontslaat-zakelijk-leider.html 

Misschien hoopte iemand via mijn artikel te kunnen achterhalen hoeveel ontslag vergoeding ze heeft kunnen incasseren. Of wou men dit bij benadering te kunnen berekenen aan de hand van haar aanvankelijke salaris? Wou misschien iemand zijn geheugen opfrissen, wie deze dame is en was, en waarom haar zo’n ontslagbonus gegund wordt? Ze is trouwens niet alleen zo blijkt. Er waren bij het Ballet Van Vlaanderen zelfs 2 zakelijke leiders. 2 Waarom was dat nodig? ! Wie die tweede is, Henriette Götz, daarover zal ik niet uitweiden.
Nee, ik vergis me niet. In tegenstelling tot Jan Modaal zal er geen kommer en kwel heersen ten huize Chantal Pauwels. Politieke vrienden hebben immers de gewoonte mekaar rijkelijk te voorzien met vergoedingen, premies, nieuwe banen, mandaten enz….Ook Jan-Met De Pet kan van zo’n jackpot uitstap alleen maar dromen. ( Ook haar collega zakelijk leider is langs de kassa mogen passeren.)
Chantal moest uiteindelijk plaats maken voor een nieuwe politieke benoeming, en aangezien Groen steeds meer een verwaarloosbaar politiek gewicht krijgt, het gratis subsidiegeld schaarser wordt, kon men dit van ver zien aankomen. De echte reden van haar (hun) ontslag kan ook andere redenen hebben, gezien haar VISA-verleden, maar die komen we wellicht nooit te weten. Op iedere doofpot pas hier een doofpotdeksel.
Al is Groen een kampioen in pijnlijke grand-ecarts, om het in ballettermen te zeggen, Chantal Pauwels had (en heeft wellicht nog steeds) geen enkele kaas gegeten of enige verdienste waardoor haar dit snoepbaantje in de schoot werd geworpen. De hand en spandiensten aan het regime en de politieke koehandel inzake benoemingen, blijven dus de enige objectieve redenen.
Het is een feit dat zelfs van een oprotverhaal politici in staat zijn om een succes te maken en daarmee de kranten en ‘de boekskes’ te vullen. Slecht nieuws, is voor politici nog altijd goed nieuws.
Wie de nieuw aangetreden baas van het fusiebedrijf Ballet Van Vlaanderen en Vlaamse Opera is geworden (blijkbaar Lena De Meerleer) heb ik nog niet opgezocht; maar wees maar gerust dat het een politieke benoeming is, al laten de eerste indrukken en de krampachtige ontkenning van de politici de belasting betalende burgers misschien het tegendeel
Net die belastingen, maar ook mijn liefde voor klassieke muziek en dans; maken dat dit ook mijn zaken zijn. Net zoals dit ook de zaak was van mijn vriend Ray De Bouvre, zoals iedereen weet een gapassionneerd melomaan en voormalig directeur bij de Vlaamse Opera..
Toen ik 20/9/2007 na de benoeming van Chantal Pauwels mijn artikel schreef, mailde Ray mij zijn reactie. De honderden e-mails die wij met elkaar wisselden, over de vele jaren dat wij blogden en onze vriendschap groeide, werd onze correspondentie nooit gepubliceerd of publiek gemaakt. Nu, na zijn overlijden, eind 2012, lijkt zijn reactie op mijn artikel nog steeds relevant en wetenswaardig. Vandaar dat u onder mijn artikel ook zijn reactie zult kunnen lezen. Ray, ik denk nog vaak aan hem, en elke keer opnieuw wanneer ik zelf een artikel schrijf. Bij dit artikel nog meer.

“Chantal Pauwels kan niet dansen maar weet wel hoe om te gaan met een VISA kaart.
Welke kwaliteiten zou Chantal Pauwels zoal hebben dat ze ineens gebombardeerd wordt tot zakelijk directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen?
De raad van bestuur van de dansinstelling heeft dat beslist. Dat zijn allemaal politiek benoemde
figuren die daar naartoe weggepromoveerd zijn.of zichzelf met een mandaatje en vrijkaarten bedienen. Als deze dan ook de directie aanduiden dan weet je dat die ook een bepaalde kleur moeten hebben, en vooral voeling moeten hebben met de mee- eetcultuur.
Dat het financieel slecht gaat met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen komt juist doordat dit een politiek rattennest is bevolkt door mensen die alleen weten hoe je geld van de belastingbetaler uitgeeft en nooit hoe je geld moet verdienen.
Daardoor wordt ons cultuurleven juist steeds meer en meer afhankelijk van de subsidies en de politieke club en vriendenlobby.
Iedereen die wat denkt nodig te hebben van een politieker gaat dan ook geheid naar de diners in smoking en avondkledij ter sponsoring.
Deze afhankelijkheid is te vergelijken met een Charleroi in crisis waar, de van overheidshulp afhankelijke burger, steeds weer gedwongen wordt te stemmen op diegenen die verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid, en die deze afhankelijkheid omwille van de macht in stand houden met zwarte kassen, worstenfeesten, warme soep en veel dienstbetoon.

Welke zakelijke kwaliteiten heeft Chantal Pauwels eigenlijk? Heeft ze dan al ooit een bedrijf of bedrijfje succesvol bestuurd? Natuurlijk niet. Volgens de links-Groene doctrine geleid zou het zelfs binnen de kortste keren failliet zijn. Dat is wat ik vrees dat er ook gaat gebeuren met het KBvV.

Het enige dat ze van zaken weet is hoe ze met een VISA kaart en het geld van de belastingbetaler zichzelf verwend een dure sacoche koopt en kaviaar eet in een rood salon met groene strepen. Welke privéwerkgever zou haar met kennis van haar voorgeschiedenis en politieke ideeën in dienst nemen, tenzij hij failliet wilt gaan?
Om de schabben te vullen tot daar toe misschien nog, maar zeker niet om achter de kassa te zitten.

En kent ze dan wat van ballet, dansen of muziek ? Ja, alleen als ze met haar blote voeten op een hete plaat staat, en er op de achtergrond wereldmuziek klinkt.
Ze gaat de bedrijfswereld aanspreken om het KBvV te sponseren. Het bedrijfsleven dat door de groenen als vervuilend ,onethisch, asociaal kapitalistisch en discriminerend wordt bestempeld.
Ze zullen zich haasten, tenzij er een zakelijke opportuniteit bestaat, of wanneer er een dossiertje op overheidsniveau moet gedeblokkeerd worden.
Maar ze stelt ook dat ze tegelijk meer middelen van de overheid gaat trachten te bekomen. ( nog meer subsidies dus) om de putten te vullen die ze daar al gemaakt hebben en nog zullen maken.
Waren er dan geen andere kandidaten? Was er geen voorafgaande selectieprocedure en een examen? Waren de lezers, hun kinderen of kleinkinderen allemaal niet goed genoeg, en maakten ze geen schijn van kans tegen het zakelijk talent van Pauwels?
Werd het andere mensen niet gegund een gooi te doen naar een zeer lucratief baantje?

Ik denk dat het KBvV beter af was geweest met een echte manager die zich al bewezen heeft in de economische wereld en tevens een sterke band en voeling heeft met de artistieke wereld.
Zelfs Bobejaan Schoepen was, niettegenstaande zijn hoge leeftijd, een betere keuze geweest.
Ook het aantal gecreerde postjes en managers of directeurs, bestuurders enz… kan men in vraag stellen, want dat zijn er meer dan er dansers zijn.

De artistieke talenten van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen verdienen beter, veel beter dan het voortdurend gebedel om overheidssubsidies, dan een hoop parasieten te moeten meesleuren, dewelke misschien niet kunnen uitgesloten worden, maar hun zo afhankelijk maken van politieke figuren en postjespakkers.
Ze verdienen bestuurd te worden door uitstekende, competitieve en creatieve mensen met creativiteit en visie , zoals zij dat zelf op hun domein ook zijn, en zonder welke kwaliteiten ze de top nooit bereiken. Zij worden ook niet gekozen om wie ze kennen maar om wat ze kunnen.
Hoe hard dit ook mag zijn, dat is de sleutel tot succes, zoniet wordt het snel een beschermde werkplaats.
Ik draag ze oprecht een zeer warm hart toe de dansers, choreografen, leraren, en wens hun allerminst een situatie toe zoals in Charleroi. Ik vraag me af of ze in die benoeming, die ook hun toekomst bepaald, inspraak hadden zoals delinksen dat altijd plegen te eisen in een onderneming?
In de komende maanden zitten ik en mijn familie beslist in een van de zetels te genieten van hun kunnen en passie, en zullen wij op zijn minst voor onze zitjes betaald hebben in tegenstellingen tot vele anderen.
Helaas gaat dit verhaal niet alleen op voor het KBvV maar voor veel cultuurgezelschappen en instellingen. Het zijn immers ideale plaatsen om wat postjes te creëren, bij te verdienen en aan politieke invloed en macht te winnen.”

quote

22-9-2007
Dag beste collega !

Ik hoop je langs deze weg te kunnen bereiken ? Wat ik al enkele dagen wil, na.v. je schitterend artikel over het KBVV.

Ik weet daar zeer veel over maar moet mij inhouden.

Ben je geïnteresseerd ? Zoniet, gooi het weg.

Hte Ballet is een Antwerpse aangelegenheid van de gezusters Brabants van wie jeanne (nu barones) getrouwd was metRik van Kerckhove (journalist bij Volksgazet en na WO II gemeenteraadslid. Hij is directeur van de KNS geworden in opvolging van de oudfronter en ook tot de BSP toegetrden Firmin Mortier (geen familie van …). Die Mortier is altijd een vranke Vlaamsgezinde gebleven, hij koos alleen uit lijfsbehoyud voor rod.

Zo zijn de zusters Brabants die niet meer waren dan veredelde danseressen maar die zeer ambitieus waren opgeklommen in de stad A op de rug van de BSP en vooral Mathilde Schroyens als onderwijsschepen heft zeer veel gesteund ondermeer door de oprichting van de balletschool.

De groep groeide en er is natuurlijk te weinig publiek in deze regio voor een groot balletgezelschap ; de samenwerking met de KVO werd Renaat Verbruggen opgelegd maar was voor niemand bevredigend. Financieel ging het zeer slecht en toen is de staat bijgesprongen maar tegelijk met de eis dat het quasi unanieme BSP etiket zou opgeruimd worden : het was dat of verzuipen.

Nieuwe structuren zijn gevolgd en de weggelopen jezuiet Marcel Vandrebruggen werd voorzitter van de Raad (een ex kabinetschef van een PVV-minister ik weet niet meer wie) en werd later fulltime algemeen directeur. De CVP kreeg Jan Vanderschoot (een Kempenzoon die soms trilde als een espeblad). En toen was er in Gent hét schandaal van de liberale ziekenas met jacques Veys aan het hoofd die geweldige party’s organiseerde en artiesten uitnodigde en de grote sponsor was van Arena. Na Veys’ neergang zakte ook Arena in mekaar en toen kwam de loge terug op de proppen : het KBVV zou Arena overnemen en de balletvoorstellingen uitbreiden met musical. Piet Antierens van VTM werd er nog tussen gesleurd maar die beperkt zich tot de pas benoemde artistieke directrice, Linda Lepomme, dat was zijn inbreng.

Ogeneschijnlijk ging alles prima ! Het KBVV danste in de USA en China. In werkelijkheid zeulen zij van de ene universitaire campus naar de andere voor een publiek dat nog nooit ene voorstelling gezien heeft ! Ik weet waar ik over praat, het was mijn job. Amerika is op vlak van podiumkunsten de far west. De musical guing ook goed tot ede protesten uit Nl binnelipene : daar bestaat musical enkel in het commerciële circuit en het werd niet gewaardeerd dat de Vlamingen met het zwaar betoelaagd gezelschap aan applausprijzen hun voorstellingen kwamen aanbieden …Anciaux heeft een einde gemaakt en de musical afgeschaft. Ik ben er nog niet achter of dat een goede beslissing is. In principe niet, dacht ik : alles voor de scène is goed, volgens mij ! En hij had restriucties kunnen opleggen voor buitenlandse tournees. Maar ja …

Zo. Misschien wist je het allemaal ?

Pauwels ligt dus helemaal in het verlengde van de politieke benoemingen bij het KBVV.

Als je in iets geïntresseerd bent uit de sector, geef mij een sein !

Vele groeten – verstuurd zonder herlezen wegens tijdsgebrek

Ray
unquote

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Om geld kan zelfs Chantal Pauwels dansen. Om geld danst de groene beer. — 2 reacties

  1. Fijn nog eens een goed gedocumenteerde reactie van Ray te lezen. Hij heeft mij indertijd ook meermaals een reactie gestuurd, op een reactie van mij. De laatste keer dat ik hem zag was op de familiedag van het Vlaams Belang in de zoo. Een fijne correcte man.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *