De Moordenaar werd geregulariseerd

We weten niet goed hoe we ernaar kunnen doorverwijzen daarom herbloggen we het artikel van onze favoriet Roeland vandaag. De reden hiervoor is dat blijkt dat de verantwoordelijke voor het vrij laten loslopen van de pedofiele moordenaar en seksmisdadiger Marc Dutroux, de dezelfde blijkt te zijn die de moordenaar van Aurore Ruyffelaere regulariseerde: minister Melchior Wathelet!
Deze minister van justitie werd destijds als dank voor bewezen “diensten” benoemd tot “rechter” bij het Euopees Hof in Luxemburg. Misschien staat U best even stil bij het feit dat zulke figuren nu Europese rechtspraak schrijven. Aan de vruchten kent men de boom of is het bij nepotisten omgekeerd? Het zoontje doet gewoon verder als zijn père.

Out-of-the-box

Andrei Grigoriev was recidivistische uitgewezene die door Wathelet middels regularisatie in het land werd gehouden

Uit goede ingelichte bron vernam het Vlaams Belang vandaag dat de Rus Andrei Grigoriev, die Aurore Ruyffelaere vermoordde nadat zij terugkwam van een avondje Gentse Feesten, door de Dienst Vreemdelingenzaken tot vijf maal toe het bevel had gekregen om het land te verlaten. Hij legde al die bevelen eenvoudig naast zich neer.

Bronnen binnen de DVZ bevestigen dat ondanks deze manifeste onwil, Andrei Grigoriev, die wetten en bevelen niet naleefde, toch door toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet werd geregulariseerd.

Hiermee is nogmaals bewezen tot welke perverse effecten de lakse asielpolitiek van de voorbije jaren kan leiden. Het voldoende negeren van de bevelen om te vertrekken resulteert uiteindelijk in een beloning. Spontaan vertrekken wordt door de eigen bewindslieden belachelijk gemaakt.

Het Vlaams Belang heeft steeds bepleit dat illegalen zouden worden vastgehouden in gesloten centra tot het moment van hun effectieve uitwijzing. De symboolpolitiek van Maggie De Block en de mediapropaganda rond De Block maakt geen enkel essentieel verschil.

Verwijzend naar zware incidenten met illegalen uit het verleden, zoals de roofmoord op Joe Van Holsbeek, de moorden op Chantal Thierie (door Iraniër Kianoush Daraian) en Raul Simeon (Crisanto Pinkihan Attolba), of de poging tot moord door verschillende messteken op Kelly Hesters door Maen Al Yassin (deze illegaal pleegde een brutale moord op het Duitse meisje Melanie Dombrowski) stelt het Vlaams Belang dat niet iedere geregulariseerde illegaal een potentiële moordenaar is, maar wel dat het bewust negeren van onze wetten een aanwijzing is dat zulk een individu niet zomaar geldige papieren in zijn handen mag gestopt krijgen.

Ministers en staatssecretarissen die zomaar in het wilde weg regularisaties en papieren blijven uitdelen, dragen een grote verantwoordelijkheid voor de drama’s die voortvloeien uit genoemde misdaden.

h/t Roeland Van Walleghem