De Grote Illusie

Deze idee die de ganse meesterlijke film van Jean Renoir doordesemde en uiteindelijk in een dramatisch slot haar beslag kreeg begint hoe langer hoe meer door te wegen op de Belgische politiek in het algemeen, en de gedragingen en uitlatingen van de Nv-A in het bijzonder. Zoals we reeds eerder vaststelden is men op alle fronten begonnen de tactiek van de kunstmatige verduistering van de politieke en sociaaleconomische situatie, met medehulp van de diverse media toe te passen en door het slaken van wilde zegekreten en leugens de positie van de gevestigde machten en trado’s trachten te versterken en bestendigen.

De jongste maanden worden we immers geconfronteerd met diverse zegebulletins afkomstig van de regering Di Rupo in het vlak van de staatshervorming, het zogezegd eengemaakt statuut van arbeiders en bedienden, de overheidsbegroting, de heropleving van de conjunctuur en de “goede regeling van de troonswissel “. Met al deze elementen en nog andere van schijnbaar dynamisme van de regering poogt men een ganse campagne op touw te zetten die de goed nieuws show boven de vakantie zou uittillen om later met medewerking van het hof, de koninklijke intredes en Kompany met zijn rode duivels, dit volgens hun momentum van genade tot in 2014 door te trekken en er een vervolg aan te breien.

Dat de sociaal-economische toestand ver van gunstig is en zeker niet de verdienste van de regering vergeet men er bij te zeggen. In feite gaat het hier slechts om een tijdelijke opflakkering die op elk ogenblik kan gedwarsboomd worden door de problemen in verband met de euro en de terugbetalingscapaciteit van een aantal zuiderse landen. Bovendien hangt de schaduw van de buitensporige geldschepping door de FED, de ECB en de Bank of Japan en de verzwakte Chinese conjunctuur als een molensteen om de hals van de westerse economieën. Alleen de waarborgen van schulden door andere schulden vermogen het nog verzwakte banksystemen de kop boven het water te houden. In feite bestendigt zich de fundamentele crisis die sinds het begin van de jaren 70 optrad zich steeds dieper en verder.

De prognose van al deze feiten noopt het ons bijgevolg voorop dat te stellen dat deze zegebulletins op zand berusten en zonder twijfel door de realiteit weerlegd zullen worden. Nochtans neemt de twijfel bij de herauten van het regime ondanks alle officieel en opgeklopt optimisme toe en doen ze thans op een verdoken manier om de publieke opinie te beïnvloeden een beroep op opiniepeilingen georganiseerd door een aantal slaafse kranten zoals o.m. De Morgen en Le Soir die de populariteit van de regering alsook de nieuwe koning bij de bevolking moeten aantonen. De manier waarop deze politieke ommezwaai georganiseerd en voorgesteld wordt ligt er echter vingerdik op en grenst aan het  schandalige.

Het bereikte resultaat liegt er echter niet om. De Nv-A die dit offensief en een nederlaag waarschijnlijk verwachtte draaide bij en liet haar confederalisme vallen ten voordele van een bereidheid om in de federale regering te stappen met de verklaring dat dit confederalisme wel uit haar te voeren economische politiek zou volgen. Daarbij vergeet deze partij dat ze vroeger het tegendeel verdedigde met de bewering dat de grotere zelfstandigheid van Vlaanderen moest leiden tot de oplossing van de economische problemen waarmee we af te rekenen hadden. Bovendien komt ze op hetzelfde ogenblik aandraven met de vaststelling dat Vlaanderen 4,6 miljard euro verliest door de jongste staatshervorming.Van inconsequentie gesproken !

Het besluit dat hieruit kan  getrokken worden is de totale onbetrouwbaarheid van deze partij voor alle Vlaamse belangen en zeker nu we de rol kennen van Siegfried Bracke in dit ganse gebeuren die gaat trachten met een ronde door Vlaanderen een doorbraak voor zijn partij op deze basis te verwezenlijken. Ons lijkt dit allemaal te wijzen op grootscheeps kiezersbedrog door hun keuze voor het Belgische Staatsraison om deel te gaan uitmaken van het establishment wat altijd de verdoken bedoeling van de Nv-A was. Eens te meer wordt het duidelijk dat 2014 geen omwenteling voor Vlaanderen zal bewerkstelligen en dat de Vlaamse kiezer eerder  een verdiende nederlaag dient toe  te brengen aan de raddraaierij van Dewever en Bracke door ondubbelzinnig zijn stem toe te kennen aan de rechtlijnige schildwachten van Vlaanderen.

De Grote Illusie zal bijgevolg voor later zijn!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De Grote Illusie — 12 reacties

 1. Zal bij wijze van uitzondering (EENMALIG) een link van de VIJAND plaatsen enkel om een halucinant bericht te laten lezen…
  Halucinant hoeveel DOMME kiezers er rondlopen in Vlaanderen, volgende verkiezingen kan hij breed grijnzend voor de spiegel staan en tegen zichzelf zeggen: “jaja karakterloze volksverrader we zijn waar we wilden een zitje in de pelgische regering en samen met die nicht uit bergen op de koffie bij koning nar uit laken, best gezellig”
  Zal waarschijnlijk aan het feit liggen dat ik een simpele chauffeur ben die niks begrijpt van de menselijke psyche en me daarom verwonder dat het enkel (louter toeval) de sujetten zijn die dagdagelijks in de media verschijnen het populairst zijn bij de kiezer.
  Dat er hardwerkende mensen zijn in een partij die staat voor de belangen verdedigen van Vlamingen en niet zoals pakweg die van de de partij van de nicht uit bergen hun belangengroepen of erger een BENDE die uit is op de het neutraliseren van Het Vlaams Belang is door de DOMME kiezer niet geweten.
  Alle dagen als een konijn naar de lichtbak staren om de media hersenspoeling te ondergaan en hoeft het dan te verwonderen dat ene peeters of de wever of dat de block vrouwmens (die zich het allure aanmeet van iemand die het asieltoerisme zal stoppen) de “populairste” zijn, bah wat een smerig woord in politiek : populairste.
  Kers op de taart van de IDIOTEN is dat de waal di rupo gekend als pr functionaris van de ps (een loepzuiver graaipartij) regeert in functie van zijn kiesvee: asieltoeristen en niet te vergeten de islam(ieten).

  Hier de link lezen op eigen risico http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130901_peiling

 2. Begon Dewever tijdens zijn tv-interview gisterenavond daar weer niet te raaskallen over Vlaanderen dat economisch moet opgaan in Europa dat meer en meer bevoegdheden zou overnemen. Dit duidt er in ieder geval op dat Bracke niet voor zijn beurt sprak en dat de Nv-A de grote ommezwaai reeds gemaakt heeft. Nu is het tenminste duidelijk en weten de vroegere kiezers van het VB en andere misleide bewuste Vlamingen waaraan ze zich moeten houden. In die zin dienen we Dewever voor de geschapen klaarheid dankbaar te zijn.

  • Pieter,
   Dat was mij al jaren bekend, een NVa er is eveneens zo onbetrouwbaar als die rode, groene, blauwe en oranje ratten.
   “De postjes en de poen, daar is ze het enkel om te doen”.

 3. Wat doet een mens als hij een mol in zijn tuin heeft die her en der vernielingen aanricht?
  Hij zet vallen om die mol asap te vangen en uit te schakelen in zijn vernielingswerk, dat de groene vuiligheid daar anders over denkt zal ons worst wezen.
  Wel, de NVa zit met een witte mol met vuurrode ogen, een albinomol met de naam Bracke, in zijn vrije tijd logebroeder, net zoiets als de moslimbroeders, even gevaarlijk en even onbetrouwbaar.
  Als B Dewever die mol nu publiekelijk zou uitschakelen dan kan hij ‘misschien’ nog rekenen op verloren gaande stemmen zo niet wordt het een zware afstraffing op 25 mei 2014 want het verhaaltje ‘De mensen vergeten toch alles snel’ gaat niet op, via internet houden wij de geesten fris en alert en zeker als het laf verraad betreft want daar hebben wij een gruwelijke hekel aan.
  Vlaanderen zal NOOIT iets worden noch op economisch vlak nog op veiligheidsvlak noch op leefbaarheidsvlak zolang wij dat decadent parasitisme en die barbaren blijven onderhouden nota bene met 15 miljard euro per jaar.
  Als er ergens een wereldramp gebeurd en er wordt 1x 5 miljard gevraagd aan een land dan is de wereld te klein van protesten en wij Vlamingen worden jaarlijks ‘beroofd’ van 15 miljard om die franskiljons, coburgers en die massa allochtonen aan de vreet te houden.
  DAT MOET STOPPEN.
  Wie kan dat stoppen? Het VB met de NVa “samen”, het zal Vlaanderen in de top 3 van de wereld plaatsen op gebied van welvaart, veiligheid en leefbaarheid, in die nieuwe republiek zullen nergens faciliteiten toegepast worden en zal geen enkele vreemdeling/allochtoon kan vangen zonder bijdrage geleverd te hebben.

 4. Hahahaha krijg een lachstuip, hoorde net de achterbakse foefelaar de wever bart op de openbare KRomroep BRT radio1, hij KWAAKTE (ik citeer flarden): “…stoute jongen…” “…een beetje voor zijn beurt gesproken…”.
  Het loopt de LEUGENAAR al wat dunnetjes door de broek na de negatieve (eufemistische) replieken die volgden op het gewauwel van bracke siegfried.
  Dat is de BENDE van de nva ten voeten uit: ze KWAKEN allemaal over alles en nog wat en als blijkt dat het storm loopt van negatieve commentaren..is het opeens “iemand die voor zijn beurt spreekt”.
  Het wordt mijn inziens tijd dat de achterbakse foefelaar de wever bart eens uit een ander vaatje tapt om zijn partijprogramma dat handlangers uitdragen in de media af te doen als niet correct.
  Wij, Rechtsen én islamofoben weten dat die bracke siegfried een diepe afkeer koestert (ben ik zeer vriendelijk in de omschrijving) ten aanzien van DE partij, net als de achterbakse foefelaar (én naamgenoot van Pietje de LEUGENAAR) de gouwleider in hoogsteigen persoon is hij TEGEN ELKE samenwerking met de enige partij die een halt wil toeroepen aan eurabia, multikul, islam(ieten) en die ijvert voor onafhankelijk Vlaanderen.
  De brackes / de wevers/ jambons/ weytsen en hoe het zooitje nog allemaal heet in die BENDE weet ik veel, zijn daar diametraal tegenovergesteld in, betekent: VOOR alles wat een normale Rechtse islamofobe kiezer niet wil.
  Opmerkelijk hoe snel de achterbakse foefelaar in de media zijn leugens kan uiten, de logeman en één van de doodgravers van Vlaanderen laat zich een interview welgevallen en enkele uren later mag de BENDELEIDER in de media komen KWAKEN dat het flauwekul is…OPMERKELIJK daar waar DE partij ELKE vrije tribune in eender welke krant dan ook geweigerd wordt.
  Jaja zeer leerzaam wat vandaag gebeurd is, voor zij die nog steeds in Hij Die Op Het Schoon Verdiep Huist een Vlaming zien…

  • Beste Trucker,
   Van kwaken weten ze bij N-VA idd alles. Na de verkiezingen van 2012 toen bleek dat N-VA de lakens ging uitdelen in Brasschaat lieten twee toekomstige N-VA schepenen ( waarvan de cultuurschepen ) in een krant al weten dat er in de gemeente een podiumzaal zou komen met plaats voor 400 personen. Waarschijnlijk dachten zij dat iedereen te voet zou komen want er was geen rekening gehouden met plaats voor parking. Zoals later bleek hadden zij voor hun beurt gesproken. Daar waar de N-VA schepen voor cultuur dit jaar was uitgenodigd om het openingswoord te komen doen bij de tentoonstelling ” Kunstenaars voor 11 Juli ” liet zij zich verontschuldigen. Op zich misschien niet wereldschokkend, maar het geeft toch maar weer eens aan waar N-VA voor staat, en waar de hun “prioriteiten” liggen.

 5. Van Lafaards gesproken…
  … kijk naar de NVa waarbij Lafaards met een hoofdletter wordt geschreven.
  We weten én wisten dat de rode en groene brol volksverraders eerste klas zijn maar NVa overtreft ze in het volksbedrog.
  Volgens dat waardeloos ventje van de BRT Bracke is staatshervorming niet meer belangrijk, de economie heeft voorrang?
  Wie zou dergelijke lafaard omgekocht hebben om dergelijke onzin uit te kramen?

  Zoals dat land momenteel in mekaar zit is Economie onbestaande, we zullen éérst dat land moeten splitsen, het parasitisme van franskiljons, coburgers én die massa nutteloze allochtonen moeten onmogelijk maken om economische welvaart te realiseren, automatisch volgt dan veiligheid en leefbaarheid. Vergeet aub. niet dat dit parasiterend zootje ons ± 15 miljard euro per jaar kost, ± 600 miljard Belgische franskes en dat nog laten verder woekeren, 5 jaar lang
  kost ons 3.000 miljard Belgische franskes een duizelingwekkend bedrag en dat aan een volk wat ons meer haat en van ons profiteert dan toelaatbaar, in heel de wereld komt men dergelijke misdaad nergens tegen zelfs niet in Zimbabwe.

  Zonder staatshervorming (lees: staatsvorming Vlaamse Republiek) is herstel van economie niet mogelijk, dat de walgelijke linkse media de bevolking momenteel aan ’t belazeren zijn met kreten zoals:
  a) Steeds meer Vlamingen kiezen voor Di Rupo of b) Flup is populair, is si en is sa of c) het gaat economisch beter, zever in kwadraat, wij MOETEN die parasieten dumpen, nutteloze instellingen sluiten en illegale resp. criminele allochtonen van het grondgebied trappen dan pas komt er welvaart veiligheid en leefbaarheid, momenteel wordt het grootste gevaar binnen onze grenzen geknuffeld en gepamperd met een luxe en weelde die onze ouders, grootouders tranen in de ogen doet springen en dat allemaal ZONDER ÉÉN EUROCENT BIJDRAGE GELEVERD TE HEBBEN.

  Maar ja, de simpele van geest staan langs de weg met de driekleur in de handen te wuiven naar iets wat bakken geld kost maar geen enkele toegevoegde waarde heeft, wat valt er dan te realiseren in het belang van de Vlamingen???

  ARM VLAANDEREN wat moet strijden met zoveel lafaards en verraders onder eigen volk.

 6. Gelukkig weten wij beter en weten wij dat de linkse propaganda met dat folkloristich gedoe uit laken snel een einde zullen kennen, daarbij worden ze momenteel goed geholpen door die ex BRT er Bracke, een echte nekluller en ondergraver.
  Goed dat de Vlamingen het weten waar die NV a voor staat nl. voor leugens en bedrog.
  Vorige week was de mislukte onderpastoor in Limburg weer geld aan het uitdelen alsof het er ligt in gestapelde kisten, de neandertalers schrokken zich een rib uit bij het zien van dat schijnheilig smoelwerk uit west Vlaanderen.
  NV a sluit aub de boeken want jullie maken Vlaanderen én de Vlamingen belachelijk.

 7. Als Wetstraat hoernalist (specialist volgens de0000) is Bracke altijd een azijnzuiper en zeiker geweest, dat is hij nog altijd, en dat zal hij blijven. Hij heeft de gemakkelijkste weg naar een goed betaald mandaat genomen. Maar als gewezen sos kan hij in het “Vlaamse kamp” niets maar dan ook niets bijdragen. Dat hij toestemming heeft van BDW om deze onzin uit te kramen zal ik niet betwijfelen. Maar zoals ik hier een tijd geleden al postte. Onderschat de macht van Jan Jambon niet, hij is de strateeg van N-VA, en zal dus ook wel weten wat Bracke gaat uitbraken. En niet onbelangrijk, Jambon was ooit ook nog lid van het Vlaams Blok. Dus van kazak draaien weet ook hij alles af.

 8. Zoals reeds vroeger voorspeld werd, beginnen de (loge)mollen binnen de NVA hun werk ondermijningswerk te doen. Bracke is er het kopstuk van…en het is Bartje die Bracke heeft binnengehaald. Van “Piet Snot” kan men niet verwachten dat hij weet wie Bracke is, maar van Bartje mag en moet men verwachten dat hij weet “welk vlees hij in de kuip” heeft. Hij weet dit maar al te goed…en zoals vroeger ook al gemeld, stellen er zich dan ook vragen over zijn rol.
  Van een door de VRT gepromoot en gelanceerd individu kan en mag men alleen het slechtste verwachten. Bartje zal dan ook de geschiedenis in gaan als de grootste verrader en collaborateur die hier in Vlaanderen heeft rondgelopen.
  De verkiezingen van 2014 zullen voor Vlaanderen dan ook uitdraaien op een nooit geziene ramp.
  Als men met Di Rupo aan tafel gaan zitten is, is men definitief verbrand. Als men voor-Europa is, heult men mee met de Nieuwe Wereld Orde van de loge mafia’s met o.a. het “blauwe konijn” als boegbeeld.
  Als men in een federale regering gaat stappen, spant men samen met de belgische bezetter, tegen Vlaanderen…!!
  Als men de waarheid niet wil en durft zeggen over tal van problemen, waarmee we geconfronteerd worden, heeft men een verborgen agenda.
  Iedereen met een beetje gezond verstand, weet dat men moet oppassen voor “kazakkendraaiers”.
  Enkele jaren geleden had ik een kort gesprek met Bartje, tijdens een receptie. Na enkele gerichte vragen had ik door dat Bartje een verborgen agenda had en nog heeft.
  Als men een probleem heeft met een juiste en volledige diagnose van de ziekte, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is voor een genezing, en het antwoord zich dan beperkt tot de klassieke dooddoener :”je hebt wel in zekere zin gelijk, maar dat kan ik niet in het openbaar herhalen…” dan heeft men het begrepen.
  Ik had immers de toestand in België tussen Vlamingen en Franstaligen vergeleken met de verhouding tussen een pooier en zijn hoer.

 9. “…zegt N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke dat zijn partij na de verkiezingen van volgend jaar ook zonder een communautaire omwenteling bereid is in een federale regering te stappen. “De economische situatie is urgent.”

  Dacht eerst heeft die VOLKSVERRADER last van amnesie en verwart hij 31 augustus met 1 april…
  Nee blijkt dat die VOLKSVERRADER uit de BENDE van de achterbakse foefelaar de wever bart (die net zo’n grote LEUGENAAR is als Pietje met dezelfde naam) bloedserieus te zijn.
  Laat ons (Rechtse islamofoben) niet vergeten dat wie kwaakt in die BENDE eerst het fiat moet krijgen van de gouwleider van het schoon verdiep himself, dus wat die bracke uitbraakt is de partijlijn…
  Nog voor dat de wever bart bekendheid genoot bij de grote massa (lees DOMME kiezer) wist ik dat hij en zijn BENDE Vlaanderen een nekslag gaat geven ten voordele van pelgie en de daarbij nefaste economische gevolgen voor onze welvarend Vlaanderen.
  Wie nu nog achter dat sujet loopt is van kwade wil of DOM.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *