Tramelant in t’ linkse luizenland

Hebt u het ook opgemerkt lieve lezers? De voorbije week stond bijna volledig in het “rood” Stakingen in Namen, Brussel en Straatsburg waar de linkse oproerkraaiers weer flink van jetje kwamen geven.staking

Nadat Rudy Capone, het opperhoofd van de rode pakbondstam het sociaal vredesoverleg verliet, de deur van de wig-wam dichtklapte en zijn tomahawk ging scherp slijpen was het hek van de dam. Als een doorwinterde krijger stond hij in de vuurlinie om aan al wie het hoorde zijn huch..huch te verkondigen. Van matigen en prudentie willen ze bij de roodnekken niet weten. Dat de bizon populatie sterk vermindert en alzo het beschikbare voedsel schaarser wordt kan aan Rudy en de zijnen hun reet roesten. Betogen, vernielen en kwetsen is hun boodschap.

De man die zelf aan de notionele aftrek flink verdiende gaat weer flink tekeer tegen de werkgevers. Evenzo als de “weirkmenschen” kwamen ook de ambtenaren op straat hun ongenoegen uiten omdat ze strikter op hun werk bekeken zullen worden. Onder andere is er het hallucinante percentage “zieken” onder het gevangenispersoneel (lees: cipiers) dat de bevoegde staatssecretaris bijna een appelflauwte bezorgde. Men zou haast gaan denken dat dit het zwaarste en ondraaglijkste beroep ter wereld is dat bovenmenselijke inspanningen vraagt met een reusachtig absenteïsme als gevolg!

Volgens de pakbonden is een betere controle hiertegen pure “heiligschennis” Het was echter tegen de gewoonte in dat er ditmaal geen eensgezindheid meer in het linkse luizennest was wat de te volgen strategie betreft. De roodnekken die mede aan het roer staan hebben het nu in tegenstelling tot hun pakbondvrienden, in de smiezen dat de koe ei zo na droog staat en haar uiers het uitzicht van een bosje verlepte worteltjes krijgt. Aldus krijgt Rudy Capone de wind van voren..uit eigen rang! Zijn mobilisatie van de stoottroepen om een nationale staking binnen enkele weken te houden kan op weinig bijval rekenen van zijn rode stalgenoten.

In tijden dat er wekelijks meer werklozen en faillissementen bijkomen dan er dagen in een jaar zijn, is het redden wat er nog te redden valt en geen kamikaze stunten uit te halen. Maar voor de ABVV burcht is dat allemaal larie en apekool. Pikken en pakken tot de laatste druppel is nog steeds hun motto! Vandaag nog laat der Rudy weten via de media dat in dit onland de rijker nog steeds maar rijker worden en de armen armer. Voorwaar..als profiteur van de notionele aftrek zal hij dit beter weten dan zijn hersenloze meelopers.

Het luizenverhaal legt in elk geval een interessant gegeven bloot met name dat het (voorlopig?) gedaan is met de standvastige eensgezindheid tussen de rode rakkers.Wij kunnen dit dan ook uit volle borst toejuichen en hopen dat ze mekaar verder met rotte luizeneieren bekogelen. Wat de sinterklaas politiek van links betreft las ik deze week in het bel/v/Limburg een prachtig staaltje van hun oeverloze domheid. Een huiseigenaar in het Limburgse die op verzoek van het OCMW zijn eigendom aan een Kosovaarse familie verhuurde kwam na hun terugkeer naar Kosovo tot een vreemde ontdekking tussen de achtergelaten rommel. Het bleek namelijk dat die bewuste familie elke maand van de Vlaamse gemeenschap (belastingbetaler) een huursubsidie van 250 euri ontving.

Na hun vertrek bleven deze tafelschuimers de som maandelijks verder ontvangen op een of andere rekening. Na verder onderzoek blijken de bewuste diensten in deze daarvan op de hoogte te zijn en…zou dit geen alleenstaand geval zijn! De Vlaamse ministerin Frya Van den Bosse verklaarde dat dit nog kon gebeuren ten gevolge van een..hiaat in deze desbetreffende wetgeving.

Volgens de ministerin wordt er naarstig gezocht naar een oplossing om deze storing ongedaan te maken en alles terug normaal op de rails staat. Frya of Fyra..wat is het verschil?

mvg.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *