Het migratiebeleid is mislukt en de splitsing is een miskleun.

Het integratie- en migratiebeleid is mislukt en dat is de schuld van de beleidsmakers.

Dit is de merkwaardige conclusie van opperhoofd Jozef De Witte die twintig jaar na de oprichting van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding de beleidsmakers smeekt om ‘een visie”.magritte

Men moet al een pond nederwiet opgerookt hebben, anderhalve hectoliter redbull opgeslobberd, minstens een half dozijn lijntjes cocaïne op gesnoven of gewoon een boven ons gestelde zijn, om dit niet met loepzuivere honderd procent zekerheid bij voorbaat te hebben kunnen voorspellen.

Net zoals de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV een miskleun is die volledig te wijten is aan de struisvogelpolitiek van machtsgeile politieke partijen, die tegen beter weten in bewust Vlaams Brabant verder lieten verfransen, in plaats van de enige visie te verdedigen die het verdedigen waard is: het Rechtsgebied Brussel beperken tot de 19 gemeenten en de rest van Vlaams- en Waals Brabant toebedelen aan de aangrenzende rechtsgebieden. Logisch, eenvoudig, billijk, efficiënt, kostenbesparend en rechtvaardig.

De arrogantie van boven ons gestelden die geparachuteerd werden in nodeloos geld verspillende, functies als islamofiele Belgicistische apparatsjiks, tart werkelijk elke verbeelding.

Dat ze zelf een crypto-fascistische agenda hebben door overduidelijk discriminerend te handelen tegen alles wat blank en autochtoon is nemen we er als toemaatje bij. Anti-vlaams racisme kennen we maar al te goed uit eigen culturele ervaring. “Je ne suis q’un sale flamouche, un flamand de souche. Q’on me fiche la paix!”(vertaling: ik ben slechts een vuile Vlaamse vlieg, een rasechte Vlaming. Laat me gerust!)

Want, waarom draait het? “veel te laat en veel te weinig middelen“, zo luidt het. Het gaat dus gewoon over geld. Alle monden vallen open van verbazing. Wie had dat nu toch kunnen raden?

De directeur wenst een visie van de beleidsmakers? Welnu ik heb een visie voor de beleidsmakers.

Schaf dit centrum op staande voet af en geef alle medewerkers een C4. Behalve de absolute top. Daag deze en alle beleidsmakers, die hen in het verleden zonder het minste mandaat van de kiezer toegelaten hebben om op incivieke wijze de inboorlingen van dit land enorme schade te berokkenen, voor de rechtbank. En laat hen finaal veroordelen om àl deze schade te vergoeden met hun samengevoegde patrimonia in binnen- en buitenland. Dat is ‘koet voor de skatkist’.

Elke Vlaamse politicus/politica, het weze een NVA-er of een VB-er, die niet zou begrijpen dat de titel van dit stukje niet toevallig gekozen werd, moet dringend naar de oogarts of zijn psychiater raadplegen.

Vlaanderen heeft 100 miljoen euro nodig om haar schoolgaande jeugd min of meer fatsoenlijk te huisvesten. Over de transferten (16 miljard hetzij 16.000 miljoen euro) horen we van de ‘regerink’ geen woord. De nieuwbakken PS-voorzitter en pas minister af meent zich zelfs te mogen veroorloven te verklaren dat de nationalisten egoïsten zijn (VRT 2 feb 2013) Volgens deze Carolo kan Bart De Wever intellectueel zelfs niet meer verder zakken.

De PS, dàt is pas altruïsme, maar dan wel op Orwelliaanse wijze: het altruïsme van Big Brother. Wie staat er nu weer aan het hoofd van het ministerie van de liefde?

Lucky9