De aanpak van de radicalisering en de verborgen agenda!!

Naar aanleiding van de terugkeer van Jejoen (rambo) uit Syrië, is de aanpak van de radicalisering weer volop in de belangstelling.
In dit verband is het nuttig te verwijzen naar het laatste nummer van het politievakblad “Politiejournaal“ van september 2013 dat de radicalisering als thema had.
Er is een bijdrage over de “Preventie van gewelddadige radicalisering –de zes pijlers van de federale preventiestrategie toegelicht” van de hand van o.a. Rachid Kerkab, directer a.i. Beleid integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Hij heeft het over kennisontwikkeling en verspreiding, uitwisselen van goede praktijken en netwerkvorming. Verschillende onderzoeken zijn lopende op kosten van de belastingbetaler.

Verschillende diensten werden opgericht, zoals een lokale Task Force, naast de nationale Task Force, met een Joint Information Box.. neem daarbij nog een reeks overlegorganen om te coördineren, te sturen, te analyseren, te informeren, te stimuleren…enz… en dit alles gaat dan gepaard met een papierwinkel vol met protocollen, convenanten, vademecums, publicaties, infofolders…enz….

Een belangrijk punt is de “preventie” in alle domeinen van de maatschappij . Hoe dit moet gebeuren in de praktijk is echter nogal duister. Er is wel de vaststelling dat een krachtig sociaal beleid kan bijdragen tot het wegwerken van de voedingsbodem voor radicalisering en polarisatie…!!!
Of duidelijker gezegd : het typische linkse gelul onder het motto :”gooi er nog wat meer geld tegenaan en pamper ze nog wat meer”. Vermindert de radicalisering dan toch niet, het brengt tenminste toch nog stemmen op!!
Kortom een nieuwe bureaucratie à la kafka, en een bos waarin men de bomen niet meer ziet.
In de ganse tekst is er geen enkel woord over het werkelijke probleem, namelijk de islam.
Een heroïsch gevecht werd dus geleverd om enerzijds opnieuw het warm water uit te vinden en anderzijds om niet te moeten zeggen wat moet gezegd worden om het allochtone kies vee niet tegen het hoofd te stoten.
De oorzaak is klaar en duidelijk : de multiculturele en multicriminele mesthoop met daarbij de islamideologie in de hoofdrol.
De oplossing ligt ook voor de hand: schop ze er uit.
Het hoofdartikel in het voormelde blad is van de hand van Madame Non Milquet. Een tekst die onthullend is, maar nog meer verontrustend!!
Een paragraaf is van belang :
“..Zij (=de strategie) vereist een doortastend beleid ten aanzien van racisme, discriminatie, antisemitisme en islamfobie alsook een pleidooi voor een samenleving in het teken van respect en diversiteit. Racisme en discriminatie kunnen immers uitmonden in bepaalde vormen van radicalisering en gevoelens van afwijzing….” (einde citaat).
Men voelt ze al komen. Als er dus radicalisering is, dan is dit in eerste instantie te wijten aan het racisme van de autochtonen (vooral van de Vlamingen), die zich verzetten tegen de diversiteit. De multiculturele maatschappij mag dus niet in vraag gesteld worden.
Het uiteindelijke doel van het bovenvermelde plan is dus gericht tegen de “racisten”, zijnde de autochtone Vlamingen. (=tenminste die deze benaming waardig zijn).
Men dient hierbij dan te weten dat als de franstaligen, linksen en loges, het hebben over “extremisten” dan bedoelen ze hiermede enkel en alleen alles wat Vlaamsgezind en rechts is. Dit laatste is hun “nachtmerrie”. Al de rest is voor hun van geen enkel belang.
Dus al er door deze franstaligen, linksen en loges maatregelen genomen worden tegen radicalisering dient men zich rekenschap te geven tegen wie deze werkelijk gericht zijn. De nomenklatura binnen het gerecht zal hier wel zorgen voor de gepaste uitvoering. (cfr de notie van de “situationele ethiek”).
Het zou nuttig zijn dat het Vlaams Belang, en ook anderen, hiermede rekening houden, als men roept om een strenge aanpak van de “radicalisering”, om te voorkomen dat men zelf het doelwit wordt van deze “strenge aanpak”. Het probleem is immers niet de radicalisering, maar wel het racisme vanwege de autochtonen Vlamingen. !!!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De aanpak van de radicalisering en de verborgen agenda!! — 5 reacties

 1. Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende.

  Nahed Selim is tolk en schrijfster. Haar laatste boek ’Allah houdt niet van vrouwen’ verscheen vorig jaar bij uitgeverij Houtekiet.

  Als zelfs een moslima het al zegt ……

 2. Deze namiddag heb ik mijn documentatie van het VSOA sedert de politiehervorming herlezen en grotendeels verwijderd. De enige conclusie die ik kan trekken is dat ALLE ministers van Binnenlandse Zaken de beloftes gedaan aan het plebs (inspecteurs) NIET zijn nagekomen. Er werd zelfs niet geluisterd naar hun eigen specialisten (prof.De Ruyver) om toch maar onderdanig te blijven aan de bevolkingsgroepen die oververtegenwoordigd zijn in het crimineel milieu. Het voogdijschap over het Comité P zorgt er tevens voor dat deze onderzoeken(??) doen naargelang de politieke overtuiging van de politieman. Toen de blauwe geschelpte DE WAEL, poogde om mij uit de dienst te verwijderen wegens onbewezen banden met het VB, werd er door mijn directe oversten op mijn evaluatie rapport vermeld ” betrokkene is zeker geen racist”. Mijn klachten naar de parlementaire onderzoekscommissie wegens vervalste, onwettige examens bleken wel gegrond , maar niet ontvankelijk” dixit H.Van Rompuy, X.De Donnea.
  Ik meen dan ook dat de ENIGE partij die opkomt voor de veiligheid en de rechten van de politieambtenaar het Vlaams Belang is.

 3. Om het nog maar eens te zeggen met beeldspraak, het is niet 5 voor 12, maar 5 na 12. Geef ze een one way ticket naar hun zandbak.

 4. De enige echte en resultaat brengende oplossing voor ons land is:
  Totaal verbod én verbanning uit ons land van ALLES wat nog maar ruikt naar islambarbarij, het is met dat gedoe enkel maar ellende en miserie.
  Ondanks de dictatoriale inzet van de EU criminelen en alle linkse meevreetclubjes zal het ze nooit lukken ons die barbarij te verplichten te aanvaarden, op geen enkel vlak, noch in werkkring noch in openbare gebouwen willen wij geconfronteerd worden met die achterlijke gewelddadige barbaren.
  Voor ons telt maar één zaak en dat is onze Vlaamse Gemeenschap barbarijvrij maken, i.p.v. er nog binnen te laten willen wij er wekelijks duizenden zien vertrekken want dat komt onze welvaart, veiligheid én leefbaarheid ten goede plus er is weer perspectief voor de toekomst van ONZE kinderen en kleinkinderen.
  Stuur artsen naar Afrika die daar de hitsige kerels steriliseren want Afrika barst van armoede a.g.v. hun testosteron gehalte.
  Zij kunnen niet hun gezin onderhouden en wij willen het niet, punt.
  Dat Afrika maar zijn eigen Afrikaanse boontjes dopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *