De procedurefout België

Onze collega en blogvriend Guido schreef een artikel dat de nagel dermate op de kop slaat dat we het hier onder in zijn geheel ongewijzigd hernemen.
Amper drie jaar nadat de fraudezaak bij KB-Lux op een sisser was geëindigd door een procedurefout, is het weer van dattem. De gelukkige, die nu aan een zware boete en een gevangenisstraf ontsnapt, is zelfs een echte Belgische prins (nee, niét Lorenzo!), die ervan beschuldigd werd eind jaren negentig winsten van zo’n drie miljard oude Befkes niet te hebben aangegeven, waardoor hij ongeveer de helft van dat bedrag op zak kon houden. De man zat enkele maanden in voorhechtenis, betaalde een borg van 1,5 miljoen euro en krijgt nu ook dat geld terug.

De hoofdreden, waarom ook deze zaak toch op een sisser is uitgelopen, is omdat men een getuige onder ede heeft ondervraagd, wat niet zou mogen want – en nu komt het – ‘verdachten hebben in dit land het recht om te liegen en kunnen derhalve niet onder ede ondervraagd worden’!*

Aan deze zoveelste onverkwikkelijke juridische zaak zitten nóg een paar typisch Belgische kantjes. Zo was het proces eerst begonnen in Antwerpen door substituut-procureur Van Calster (dezelfde die door zijn meerderen opzij werd gezet in de diamantaffaire, nog zo’n zaak met een reukje) en verhuisde alles naar Brussel, omdat het merendeel van de 43(!) beschuldigden Franstalig was**. Verder vond de vrouwelijke rechter, dat BBI-directeur Karel Antonissen, die zich ook in deze zaak had vastgebeten, dit ‘te hardnekkig’ had gedaan en veel meer gedaan had dan wat een ambtenaar gevraagd wordt. M.a.w. madame la juge vindt dat een ambtenaar hier niet te hard mag werken!

Tenslotte blijkt, dat een aantal niet toevallig Vlaamse bedrijven, die met de fraude te maken had, reeds jaren geleden met justitie een minnelijke schikking had getroffen en dat geld nu dus niét terugkrijgt. De gekende geschiedenis die zich herhaalt: Vlamingen, die de wetten naleven, betalen. Franstaligen, die de wetten omzeilen, niet. Wie zei daar weer dat we het communautaire best voor enkele jaren de ijskast in zouden moeten zetten? Alles is hier communautair. Als men in dit land wil frauderen, doet men dat best op grote schaal, maakt men het zo ingewikkeld mogelijk (het kan niet gek genoeg zijn) en zorgt men ervoor dat het proces in Brussel of Wallonië plaats vindt. De kans dat men daar veroordeeld wordt is te verwaarlozen. België lijkt zelf wel een procedurefout te zijn.

Bovenstaande rechtszaak is trouwens niet de enige die deze week ongedaan wordt gemaakt wegens een procedurefout. Het hoeft zelfs niet eens om geld te gaan. Ook de man die aan de basis lag van de onlusten in de Houthalense allochtone wijk Meulenberg en tenslotte toch werd aangehouden, is weer vrijgelaten, ook al wegens een procedurefout. De reden waarom men de man kwam arresteren – waarmee de hele heisa begonnen is – was, omdat hij zich had moeten aangeven bij de gevangenis wegens een vroegere veroordeling. M.a.w. die crimineel hoorde op dat moment in de cel te zitten en wordt nu, na wat er daar allemaal gebeurd is, terug op vrije voeten gesteld, zonder dat er verder onmiddellijk gevolg wordt gegeven aan zijn eerste veroordeling!

* De KB-Lux zaak strandde op een ‘geënsceneerde’ huiszoeking, op touw gezet door het Belgische gerecht. Onze justitie moet zowat de Belgische variant zijn op de Italiaanse comedia dell’arte!

** Iets dergelijks gebeurde ook in de zaak van de Bende van Nijvel. Die werd ook onttrokken aan het Vlaamse gerecht van Dendermonde en belandde in Charleroi, waar het dossier in een kast stof bleef vergaren. Tot iemand opmerkte dat ze riskeerde te verjaren en de hele gerechtelijke mallemolen sindsdien weer draait, waarbij gerecht en politie nu elkaar beschuldigen van malversaties…

Het origineel artikel kan geraadpleegd worden op de blog van de auteur: seniorennet.be/guvaal

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De procedurefout België — 7 reacties

 1. Dit zijn topjes van de ijsberg.
  Het probleem is beste vrienden dat het gerechtelijk apparaat in het Rechtsgebied Brussel door en door corrupt is. De traditionele Vlaamse politieke partijen en alle Franstalige partijen weigeren nu al decennia het Hof van Beroep te splitsen om naar het buitenland toe toch maar de schijn van tweetaligheid hoog te houden, maar in feite om hun eigen roetsjbaan van corruptie en onrechtvaardigheid in stand te kunnen houden.
  Daarmee maken ze in de praktijk rechtszekerheid voor elke Vlaming die het ongeluk heeft bij een rechtszaak betrokken te geraken die afgehandeld wordt in het zogenaamde “rechtsgebied Brussel” gelijk aan nul.

  De benoeming van totaal onbekwame en /of corrupte rechters is niet alleen een middel maar tevens een gevolg van deze weigering tot splitsing. Een ander gevolg is een reusachtige (nooit in te halen!) achterstand bij de afhandeling van Nederlandstalige “zaken”. Voor de inwoners van Vlaams Brabant bestaat gerechtigheid en rechtszekerheid al zéér vele decennia niet meer.

  “Une justice des rois nègres” werd er vervangen door maffia-gestuurde rechtspraak. Het artikel stampt dus een beetje open deuren in, terwijl de verantwoordelijken (de Cd&v, VLD en Spa) de evidentie blijven ontkennen en volharden in hun feitenresistentie.

  Er is maar één logische en voor de hand liggende mogelijkheid: het rechtsgebied Brussel splitsen en de onkreukbaarheid in het (nieuwe) Vlaamse Hof van Beroep herstellen.
  Dat fraudeurs in eenzelfde zaak dan vrijuit gaan voor een Franstalig Hof van Beroep en veroordeeld worden door het Nederlandstalige Hof van Beroep kan alleen maar aantonen waar de corruptie zich daadwerkelijk bevindt en steeds heeft bevonden.

  Overigens waar zijn de dames en heren parlementairen mee bezig? Is het dan zo moeilijk een wetje te stemmen dat procedurefouten die niets met de billijke en rechtvaardige rechtsbedeling te maken hebben voor eens en altijd uit te sluiten als achterpoortje voor criminelen?

  Elke intelligente puber schrijft zo’n klaarblijkelijk noodzakelijke wet van enkele regels in tien minuten. Wat is er verkeerd aan onze traditionele politiekers? Wordt er in het huis der natie iets in hun water gedaan? Zijn ze kwaadaardig of zijn ze echt onbekwaam?

  • Toen ik het vuile smoelwerk van reetlikker verherstraete op TV zag was me alles duidelijk, één vuile beerput die beter niet open getrokken wordt zal je die schijnheilige smeerlap van CD&verraders denken…
   25 mei 2014 zal je laatste dag worden verherstraete dan smijten we je in diezelfde vuile beerput.

 2. Net voor ik naar mijn werk vertrek lees ik dat je, je job te hardnekkig kunt doen. Wat een beschuldiging, ’t is maar te hopen dat ik nu niet bij de baas moet komen wegens te hardnekkig bezig op de job.

 3. Vandaag was de politie met een betoging bezig ‘tegen geweld’!
  Uiteraard een correcte daad maar waarom niet een betoging tegen: ELKE VORM VAN GEWELD TEGEN PERSONEN???
  Waarom niet een wettekst opmaken waarin staat dat ELKE VORM VAN GEWELD TEGEN PERSONEN uitgezonderd ter zelfverdediging, of dat nu een kind of bejaarde betreft, beboeten met min. 5 jaar opsluiting of 250.000 € boete en indien van vreemde origine onherroepelijk het land uit sodemieteren?
  Is dat nu zo moeilijk of ligt dat wat te gevoelig voor het kiesvee?
  Op die ethervervuiler verherstraeten of die trien van CDH moeten we geen hoop stellen, die zijn bezig met de bevolking te belazeren en met ‘eigen belangen’.
  Het geweld komt ons de strot uit.

 4. Gezien het totaal mislopen van het rechtssysteem wat zo krom is als het zwaard van mohammed, in die misselijkmakend gedocht België genaamd, zal het niet lang meer duren voor het volk het recht in eigen handen neemt, dat had eigenlijk feitelijk al had moeten gebeurd zijn dan was die pippo er niet langs gekomen alhoewel ik persoonlijk van mening ben dat hij er ook niet langs zal komen.
  Aan titels en dergelijke bullshit hechten wij geen waarde, integendeel, hoe ronkerder de namen hoe groter de walging voor dergelijk zootje.
  Toch raar dat het steeds van die vettige alen zijn die er lang geraken??? Het gezegde wordt alweer maar eens bewezen nl:
  Rotte vis stinkt het hardt én het eerst aan de kop.

 5. Dat in dit onland nog geen revolutie uitgebroken is gaat mijn verstand te boven. Wat voor een generatie labekakkers er nu bijlopen die dit alles maar zo over hun kant laten gaan is onuitgegeven…heeft nooit bestaan!
  In vroegere jaren werd er desnoods op straat gevochten om onze boterham te verdedigen en te verbeteren indien er rotstreken door de toenmalige politiekers werden uitgespookt. Eerlijk toegegeven hebben ze de “weirkmensch” nadien toch altijd bij zijn pietje gehad..maar we balden onze vuist en lieten duidelijk ons ongenoegen blijken. Zo was het gisteren 22/IO/13 bijna niet te geloven wat het avondjournaal (VTM) de kijkers voorschotelde. Alles begon met de mededeling dat meer en meer jonge mensen een burn-out kregen met alle kwalijke gevolgen vandien. Dan kwam de leuke mare over een Belze prins fraudeur die de belze staat vele miljoenen door de neus boorde en als beloning na 20 jaren touwtje trek vrijgesproken werd. Minister van fraude, de sos John Crombez liet weten not amused te zijn en verkondigde voor de elfendertigste keer maatregelen te treffen opdat dit niet meer zou kunnen gebeuren. We zullen als gewone burgers onze verwachtingen in deze maar op een laag pitje zetten, zeker wanneer John het te doen zal hebben met dikke vissen! Nadien wist Stef te vertellen dat er tussendoor in St-Niklaas een jonge man door een woesteling, gekend bij de flikken en zeer waarschijnlijk eentje met een bruin kleurtje, in coma geslagen werd omdat hij geen sigaret had. Zoiets noemen ze nu “zinloos geweld”! Dan werd ons bevestigd dat de kutmarokker die in Houthalen de amok aanstoker zou geweest zijn terug op vrije voeten was..opnieuw komt hier een “procedurefoutje” om de hoek kijken. Vervolgens was het een andere
  bruine rukker die onder de aandacht kwam .Deze eer was weggelegd voor Je-oen Botterick die een maand langer in de petoet moet blijven omdat zijn leugen verhalen te ongeloofwaardig zijn in zoverre zelfs dat zijn raadsheer Kris Luycks geen verklaringen in deze zal afleggen. De anders rad van tong zijnde advocaat heeft blijkbaar stront geroken bij de huidige stand van zaken waar, en de toekomst zal dat bewijzen, van vrijwilligerwerk door Jejoen in de ziekenhuizen bijlange geen sprake was. Deze jonge hufter is gewoon ginds mede de terrorist gaan uithangen..punt uit!
  Als kers op de nieuwstaart kregen we een pak Afghanen te zien die voor de zoveelste keer in Brussel de klootzakken gaan uithangen om “papieren” te krijgen want ze willen hier blijven. Er werden er weer een pak “administratief” aangehouden om later weer gelost te worden en morgen opnieuw te beginnen. Volgens een zeiker van vluchtelingen werk was de politie buitensporig gewelddadig. Wanneer gaan ze nu eindelijk eens dat ganse zootje Afghaanse afval hier buitenzwieren zeg..dat kost handenvol belastinggeld om die woestijn wilden in toom te houden en ze nog te vreten geven ook! Ook het vliegongeluk in Wallonië met die parachutisten kwam nog eens aan bod met de boodschap dat al het oud ijzer naar Bevekom overgebracht werd en waar de reporter ter plaatse ons live mededeelde dat elk stukje minutieus zal onderzocht worden door een team van experten, zelfs uit Zwitserland. Volgens mijn bescheiden mening is die vleugel gewoon afgebroken wegens “corrosie” men zal hier echter dat ganse onderzoek op de lange baan schuiven en zal de hete patat meermaals doorgeschoven worden tot meerdere eer en glorie van de verzekeringsmaatschappij die er hier alle belang bij heeft dat het lang héél lang zou duren voor de rekening gepresenteerd wordt…misschien hopen zij stiekem ook op een procedurefout of verjaring…daar zijn ze in dit onland heer en meester in. Tot slot werd er uitgelegd dat er zware rellen verwacht worden bij de match tussen Anderlecht en PSG door niets ontziende hooligans uit binnen en buitenland..voetbal een feest!(voor het beest!)
  En toen was het tijd voor het weerbericht..wind en regen.
  O wat is het toch fijn om in dit onland te mogen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *