Reacties

Eén honderste van een seconde — 3 reacties

 1. Zoals we weten, bedraagt het aantal wereldwonderen zeven, maar er is een achtste “Wonder der wonderen”, die niet onder de zeven wordt gerekend, dit is het volk der moslims (de ummah). Ik heb specifiek niet gezegd de “Islamitische of islamistische natie,” omdat er binnen deze Moslim natie wonderbaarlijke zaken zijn waarvan geen enkel ander volk getuige is, sinds Allah de Almachtige Adam schiep. Hier zijn enkele van deze wonderen:

  1. Het is het enige volk dat gelooft dat het in zijn recht staat – op alle mogelijke manieren – terwijl alle anderen fout zitten;

  2. Het enige volk dat een aangeklaagde misdadiger vrijspreekt of de straf verlicht als hij moslim is en een paar koranverzen heeft geleerd;

  3. Het enige volk waarin een geestelijke veroordeling wegens aanzetten tot moord ontloopt als hij een van zijn vijanden beschrijft als ”een afvallige”;

  4. Het enige volk dat een moordenaar niet straft als hij “een afvallige” doodt;

  5. Het enige volk dat soepelheid toont en minder straf oplegt voor de “eermoorden” op een zuster of echtgenote;

  6. Het enige volk waarvan het heilge boek [de koran] begint met het woord [iqra’] (Lees!) en toch is het onder de volkeren die de minste boeken leest, als er al boeken worden gelezen;

  7. Het enige volk dat nog steeds het woord ”ongelovige” [kafir] gebruikt tegen hen die zich verzetten tegen zijn godsdienstleraren of religieuze groepen;

  8. Het enige volk waar een fatwa [religieuze uitspraak] een gerechtelijke uitspraak kan omverwerpen – en toch opschept dat het een volk is dat ”geregeerd wordt door de wet”;

  9. Het enige volk dat niet bijdraagt aan de moderne tijd – zelfs niet door een tandenborstel te produceren – en toch opschept over zijn uitgestorven beschaving.

  10. Het enige volk dat het Westen beledigt en veroordeelt – en toch als een parasiet op elke mogelijke manier van het Westen afhankelijk is.

  11. Het enige volk dat intellectuelen in de gevangenis werpt als ze vrijheid van meningsuiting toepassen.

  12. Het enige volk dat beweert godsdienstig te zijn en zijn vroomheid zowel officieel als in het publieke leven etaleert – toch is er niets rechtvaardigs aanwezig.

  13. Het enige volk dat doctorstitels uitdeelt voor religie;

  14. Het enige volk dat nog steeds wordt geregeerd door de geschriften van hen die duizend jaar geleden stierven;

  15. Het enige volk waar de godsdienstgeleerden zich als slijmende padden gedragen ten opzichte van de heersers en zwijgen over hun misdrijven, zelfs als deze tegen de sharia ingaan;

  16. Het enige volk dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens niet erkent;

  17. Het enige volk dat alle menselijke kunsten, behalve kalligrafie, verbiedt;

  18. Het enige volk dat in één godsdienst [Islam] gelooft — toch kunnen de verschillende religieuze groepen geen overeenstemming bereiken over de uitleg en geboden van deze religie;

  19. Het enige volk waar godsdienstgeleerden eindeloos brabbelen, alleen om aan het einde te concluderen””Alleen Allah weet het”, alsof de mensen zich daar niet al van bewust waren;

  20. Het enige volk dat gelooft in het verdrijven van boze geesten (Jinn) uit mensen – zelfs door die persoon te doden;

  21. Het enige volk dat ondanks dat het legers heeft – toch zijn gebieden bezet laat zijn en het gevecht vreest;

  22. Het enige volk waarop de beschrijving van de Almachtige Schepper (i.e. Allah) van toepassing is —”ge zout denken dat ze verenigd waren, maar hun harten zijn verdeeld, dat is omdat het een volk is dat beroofd is van wijsheid” [koran 59:14];

  23. Het enige volk dat nog steeds navraag doet omtrent religieuze zaken en al meer dan duizend jaar naar bevredigende antwoorden zoekt;

  24. Het enige volk dat meer vraagt over seks dan over aanbidding tijdens zijn ene vastenmaand [Ramadan] elk jaar (bedoeld hier wordt: het aantal Google requests, dat voor seksgerelateerde onderwerpen in het Arabisch inderdaad opmerkelijk hoog is tijdens de ramadan);

  25. Het enige volk dat werkelijk alles gelooft dat zijn godsdienstgeleerden zeggen, zonder vragen te stellen of de waarheid van een bewering te onderzoeken.

  Dit volk – met al deze unieke eigenschappen – moet dit niet beschreven worden als het “Wonder der Wonderen”?

  bron: http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/geopolitiek/islam-het-achtste-wereldwonder/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *