Wie het schoentje past trekke het aan

Wanneer Vlaanderen nooit zijn onafhankelijkheid zal verwerven en tot een republiek omgevormd worden zal dat in de eerste plaats bij de Vlamingen zelf liggen.

Historisch was het zo en waarschijnlijk blijft het in de toekomst zo. Van Frontbeweging tot Activisten,van VNV versus anti-collaboratie, van CVP versus Volksunie, van Nv-A versus VB, zonder te spreken van de andere vlaamsvijandige politieke partijen, blijft men voortdurend voor de verdeeldheid in plaats van voor een vruchtbare samenwerking kiezen met één duidelijke winnaar nl. de gevestigde machten die zich handenwrijvend in dit spektakel verlustigen.

Tot mijn grote verbazing blijkt echter dat dit verschijnsel zich niet beperkt tot de “heilige partijcenakels”, maar nu ook de gewone Vlaming en blogger in zijn greep heeft. Beste voorbeeld hiervan de overeenkomst die er na een vruchtbare vergadering tot stand kwam om met alle vroegere medewerkers en sympathisanten een nieuwe blog in de geest van Ray op te starten. Hoeft het gezegd dat dit een moeilijke opgave was niet alleen door de kwaliteit van zijn werk, maar ook door zijn vermogen om bewuste Vlamingen om zich heen te verzamelen.

Wat ik vooral in zijn blog kon waarderen was zijn onafhankelijke en soms zelfs kritische opstelling ten aanzien van deze partijen die het Vlaams geweten moesten vertegenwoordigen. Inderdaad zijn blog was geen partijmagazine, maar wel de spreekbuis van de mondige Vlaming,wat mij persoonlijk motiveerde om na lange tijd als passief lezer over te gaan tot een meer actieve inzet.

Ik kan bijgevolg niet zeggen waarom sommigen de solidariteit verbroken hebben en zelfs op een verdoken deloyale manier zonder een wederzijds gesprek de initiatieven die reeds ontplooid werden trachten te boycotten door de lancering van wat ik kan betitelen als een anti-blog. Gaat het hier om partij-of zelfs om persoonlijk belang? Me dunkt nu we in een aantal voor Vlaanderen kapitale jaren vertoeven het alle hens aan dek moet wezen om de gevaren voor ons dierbare Vlaamse land te keren.

Verkiezen we daarom ofwel de initiatieven te versnipperen, ofwel te bundelen? De historische kans die we in een nabije toekomst kunnen grijpen dienen we niet uit de handen te laten glippen. Het zal wellicht de laatste zijn die we nog krijgen en de enige manier om het fonds van Ray op een waardige manier voort te zetten. Het is in die zin erg laat, maar door het gezond verstand aan te wenden nog niet te laat.

Pieter Coutereel

image_pdfimage_print
Share

Reacties zijn gesloten.