Wat is Sharia?

Na mijn uiteenzetting over slavernij in de islam stond ik voor een dilemma.
Wat is het volgende begrip om duidelijk te maken dat onze autochtone bevolking(en) daadwerkelijk extreem gevaar lopen en zich zelfs door hun dom gedrag in een hachelijke positie hebben genesteld?
Daarom deze inleiding die tracht inzicht te verschaffen in het Arabisch taal-imperialisme (1) en de noodlottige gevolgen van het gebrek aan zelfverdedigingsreflex tegen het islamitisch fascisme. Hoe kan men het anders formuleren zonder de waarheid geweld aan te doen?
Zonder de tafels van vermenigvuldiging te kennen is het onbegonnen werk aan driehoeksmeetkunde te doen. Zonder het abc te kennen is het onbegonnen werk een krant of roman te lezen, laat staan zelf een zin ervan te schrijven. Daarom is het, alvorens een volgende en interessantere stap te zetten in de massa informatie over de gruwel die de islam in feite is, belangrijk om te weten:

WAT IS SHARIA?

Sharia is het geheel van het islamitische recht en omvat dus zowel de islamitische wet als de islamitische rechtspraak. Voor de eenvoud, de duidelijkheid en de oorsprong verwijzen we er daarom verder vaak naar als “de shariawetgeving”. De islamitische jurisprudentie voert immers slechts de islamitische wetgeving uit en is er het directe gevolg van. De rechtspraak is de politiek sterke arm van de wetgeving. Het islamitische recht of sharia is de basis voor elke aanspraak die moslims maken op onze samenleving.

Wanneer scholen wordt gevraagd een lokaal op te offeren voor islamitische gebed, dat is dat de aan ons gerichte vraag om de sharia te implementeren.
Wanneer een moslim een hoofddoek draagt, is dat uit gehoorzaamheid aan de shariarechtspraak. Wanneer islamitische geestelijken van onze overheden eisen seksuele apartheid in te voeren in onze openbare zwembaden dan is dat een rechtstreeks gevolg van de sharia.
Wanneer onze kranten de Deense Mohammed-cartoons niet wilden publiceren, werden onze kranten onderworpen aan de eisen van de shariawet.
Wanneer eisen worden gesteld aan onze ziekenhuizen om moslimvrouwen op een speciale manier te behandelen, dan is dat wegens de shariawetgeving.
Wanneer onze leerboeken moeten worden doorgelicht worden door islamitische organisaties voordat ze gebruikt worden in onze scholen, dan is dat in overeenstemming is met de shariawetgeving.

De aanslag op het World Trade Center werd gepleegd in de naleving van de regels voor het voeren van oorlog, de jihad, zoals gevonden in de shariawetgeving. Sharia is de basis voor het religieuze, politieke en culturele leven van alle moslims.

Shariawetgeving wordt meer en meer in Europa en Amerika uitgevoerd en toch heeft men er geen kennis over wat de Sharia eigenlijk is omdat publieke of private scholen er niet over onderwijzen.

HET GOEDE NIEUWS

De eenvoudigste manier om iets te leren over de islam is met de Sharia. Door te leren over Sharia maak je kennis met de Koran en Mohammed op een praktische manier.

Wanneer je de shariawetgeving kent wordt de islam logisch. De meeste mensen geloven dat de islam ingewikkeld is of zelfs onmogelijk om te begrijpen, maar als je de principes ervan begrijpt, dan is de islam heel erg logisch. Het is gebaseerd op totaal verschillende opvattingen over de mensheid, de logica, de kennis en de ethische regels dan de geëvolueerde westerse.

Als je eenmaal de principes en logica ervan begrijpt, kan je niet alleen uitleggen wat en waarom er iets gebeurt, maar zal je in staat zijn om de volgende stap in het proces te voorspellen.

Het BEGRIJPEN van de referentienummers.

Voordat U de shariawetgeving kan begrijpen, moet je iets leren over drie boeken die de fundamenten van de Sharia vormen.

Elke uitspraak of wet in de Sharia is gebaseerd op een verwijzing in de koran of de soenna, het perfecte voorbeeld van Mohammed (terug te vinden in twee teksten – de Hadith en de Sira). Elke wet in de islam moet zijn oorsprong in de koran en de soenna hebben.

We kennen de soenna (Sunna in het Engels) door de persoonlijke details van het leven van Mohammed te weten. We weten hoe hij zijn tanden reinigde en welke schoen hij eerst aantrok. We kennen de soenna, omdat we de Sira en de Hadith hebben.

Je denkt waarschijnlijk dat de Koran de bijbel van de islam is. Niet waar. De bijbel van de islam is de Koran, de Sira én de Hadith, deze drie teksten kunnen de trilogie genoemd worden.

Islam is 14% Allah en 86% Mohammed.

De Koran is een klein deel, slechts 14% van de totale woorden van de leer vervat in de doctrine die de islam is. De tekst gewijd aan de Soenna (Sira en Hadith ) is 86 % van de totale tekstuele doctrine van de islam. De islam is slechts 14% Allah maar wel 86 % Mohammed.

Shariawetgeving is niets meer dan een condensatie en extrapolatie van de koran en de soenna. Daarom is het onmogelijk om de sharia te begrijpen zonder enige kennis over de leer gevonden in de Koran, de Hadith en de Sira. Sla hierna een willekeurige pagina open en je zal zien dat de meeste van de paragrafen een indexnummer hebben.

Een klassieke Shariawetgeving tekst is “Het vertrouwen van de Reizigger”. In het Engels ‘The Reliance of the Traveller’, N. Keller, Amana Publications. (Ja, de correcte spelling is van reizigers met een dubbel l.)

Het is zeer gezaghebbend omdat het gewaarborgd en juist verklaard is door vijf van de grootste islamitische geleerden van vandaag. Het is een 1200 pagina’s tellend boek, geschreven in de veertiende eeuw, gewijd aan onderwerpen zoals: de politieke controle over niet-moslims, het gebed, de jihad, testamenten en nalatenschappen, straffen, procedureregels, en het gebruik van land. Het heeft betrekking op wettigheid en theologie.

Hierna een typische paragraaf.

08.0 AFVALLIGHEID van ISLAM
08.1 Wanneer een persoon die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is, vrijwillig afvallig wordt van de islam, verdient hij om te worden gedood.
[Bukhari 9,83,17 ] Mohammed : “Een moslim die heeft toegegeven dat er geen andere god is dan Allah en dat ik Zijn profeet ben mag niet worden gedood, behalve om drie redenen: als straf voor moord, overspel, of voor afvalligheid.”

De referentie “08.I” is een index nummer in de sharia tekst, “Het vertrouwen van de Reizigger “.

De tekst is verdeeld in afdelingen – a , b , c , … Deze bijzondere wet is te vinden in afdeling 0 , paragraaf 8 ; onderafdeling 1. Met index, 08.1, kunt u rechtstreeks verwijzen naar de bron, The Reliance of the Traveller.

In het bovenstaande voorbeeld hebben we niet alleen de wet, waardoor afvalligen (mensen die de islam verlaten) moeten worden gedood, maar hebben we de ondersteunende leer gevonden in een hadith, een heilige tekst gebruikt samen met de Koran. Een hadith is wat Mohammed deed of zei.

Deze bijzondere hadith komt uit Sahih al – Bukhari, een van de zes canonieke hadith collecties van de soennitische islam. Deze profetische tradities, of hadith, werden verzameld door de moslimgeleerde Muhammad ibn Ismail al- Bukhari ongeveer 200 jaar na de dood van Mohammed en samengesteld tijdens zijn leven. Het is de meest gezaghebbende van alle collecties. Sahih betekent authentiek of correct.

Let op het index -nummer – 9,83,17. Dit referentienummer is als een hoofdstuk en tegelijk vers index, zodat u onmiddellijk het origineel kunt gaan lezen. Alle hadith , waaronder Bukhari, kan gevonden worden op veel universitaire internetsites.

Hier is een shariawet gesteund door de Koran :

O9.O JIHAD
Jihad betekent oorlog tegen de ongelovigen om de islam te vestigen.
Koran 2:216 U wordt bevolen om te vechten, hoewel je er een hekel aan hebt.
Je haat misschien iets dat goed voor je is en houdt van iets dat slecht voor je is. Allah weet en jij weet het niet.

Hierboven hebben we de sharia tekst die definieert wat jihad is en vervolgens wordt de fundamentele referentie voor de autoriteit ervan verstrekt.
Ook hier kunt u de nauwkeurigheid van de koranverzen en de originele referentie, 09.0 verifiëren, in de “Reliance of the Traveller”.

Er is nog een laatste type van referentie naar een bewijsstuk .

OMGAAN MET EEN OPSTANDIGE VROUW

m10.12 Wanneer een man tekenen ziet van opstandigheid …
Ishaq969 … Mannen zouden uitdrukkelijk bevelen aan vrouwen kunnen geven want zij waren de gevangenen van mannen en hadden geen controle over hun eigen persoon.

Hierboven hebben we het gebruikelijke sharia referentienummer, m10.12, dat betrekking heeft op de Reliance of the Traveller – de oorspronkelijke referentie. Het Ishaq index nummer, 969, is een nota in de marge met een verwijzing die u toelaat om te kijken in de Sira (Mohammeds biografie – Het leven van Mohammed, A. Guillaume) en de referentie voor jezelf te controleren.

GELOOFWAARDIG EN GEZAGHEBBEND

Dit is op feiten gebaseerde kennis op basis van kritisch denken en analyse. Alles wat je hier ziet kan onafhankelijk worden geverifieerd

Dit is een heel andere benadering dan het aanstellen van een moslim of een “expert” over de islam of de Shariawetgeving. Als een moslim of een expert iets zegt over de islam dat niet in overeenstemming is met de Koran of de soenna, dan is de expert verkeerd. Als de expert iets zegt dat in overeenstemming is met de Koran of de Soenna dan is, hoewel overbodig, de deskundige juist.

Als je eenmaal de koran en de soenna kent, is verder advies niet nodig.

POLITIEKE ISLAM

Het grootste deel van de trilogie gaat niet over hoe je een goede moslim bent. Integendeel: het grootste deel van de tekst is gewijd aan de ongelovige (Kafir). De Koran besteedt 64 % van zijn totaal aantal woorden aan de ongelovige en de Trilogie, als geheel, besteedt 60 % van zijn tekst aan de ongelovigen. De islam is NIET alleen een religie. Het is een complete beschaving met een gedetailleerd politiek systeem, religie en een juridische code – de sharia.

Mohammed predikte de religie van de islam gedurende 13 jaar in Mekka en kreeg het zo ver om 150 Arabieren te bekeren tot de islam. Hij ging naar Medina en werd een politicus en een krijgsheer. Na 2 jaar in Medina, was iedere Jood vermoord, tot slaaf gemaakt, of verbannen. Hij was de laatste 9 jaar van zijn leven gemiddeld elke 6 weken betrokken bij een gewelddadig evenement. (2) Mohammed stierf zonder een enkele staande vijand.

Dit was geen religieus, maar een politiek proces. Jihad is politieke actie met een religieuze motivatie. De politieke islam is de leer die zich bezighoudt met de niet-moslim of ongelovige. Mohammed is niet in geslaagd in zijn religieus programma, maar zijn politiek proces van de jihad zegevierde wel. Shariawetgeving is de politieke uitvoering van de islamitische beschaving.

Het politieke karakter van de islam is wat zorgt voor het grote verschil tussen de sharia en joodse religieuze wet, halacha. De Joodse wet heeft niets te zeggen over niet-Joden en zegt expliciet dat de wet van het land boven de halacha staat. Dat laatste is ook logisch bij het veel later ingevoerde democratisch principe van scheiding tussen kerk en staat.

De Shariawetgeving heeft veel te zeggen over ongelovigen en hoe ze moeten worden behandeld, onderworpen en geregeerd. Shariawetgeving eist politieke suprematie boven de grondwet.
Dit is de reden waarom elke ongelovige een reden heeft om de shariawet te kennen, vooral die in de politieke beleidsleidsmatige regelgeving en juridische zaken.

Sharia gaat over de ongelovige en de over de moslim. Houdingen en handelingen van de islam over de ongelovigen zijn politiek, niet religieus.
Ook al schendt de sharia elk beginsel van onze grondwetten, ze wordt vandaag uitgevoerd, omdat Westerlingen zich niet bewust zijn over de sharia of de betekenis ervan.

SHARIA EN INTERPRETATIE

Wanneer men geconfronteerd wordt met onaangename verzen uit de Koran, wordt dikwijls verklaard dat de ware betekenis afhangt van hoe men de tekst interpreteert. Al meer dan duizend jaar, is de sharia de officiële en normatieve interpretatie voor de hele islam.

Sharia is de Koran en de soenna geïnterpreteerd door de beste geleerden van de islam. Er is geen noodzaak om verder te zoeken voor interpretatie, dat werk is al meer dan duizend jaar gedaan. Nieuwe zaken in de islam moeten worden geëvalueerd en beoordeeld op basis van de Shariawetgeving, de finale en universele morele code voor de hele mensheid tot het einde der tijden. (!)

De Shariawetgeving is gebaseerd op de perfecte, onveranderlijke koran en soenna. De overgrote meerderheid van islamitische geleerden beweren dat de Sharia de wil is van Allah in het verleden en het heden.
Het moet door alle volkeren uitgevoerd worden als de enige heilige wet in zijn huidige vorm.
Elke wijziging of hervorming van de Sharia moet gebaseerd zijn de koran en de soenna van Mohammed, net zoals de klassieke tekst in al zijn technische details

TECHNISCHE DETAILS

Als je iets in deze uiteenzettingen leest en wilt u meer weten, de meeste paragrafen hebben een indexnummer. U kunt het opzoeken.

Koran 1:2 is een verwijzing naar de Koran, hoofdstuk 1, vers 2.
Ishaq 123 is een verwijzing naar Ishaq’s Sira, marge noot 123.
[Bukhari 1,3,4] is een verwijzing naar Sahih Bukhari, volume 1, boek 3, nummer 4.
[Muslim 012 , 1234] is een verwijzing naar Sahih Muslim, boek 12, nummer 1234.

Men zou kunnen zeggen dat de sharia of het islamitisch recht, net zoals elke blinde verkrampte en verstarde exegese, een logische valkuil is waarin niemand nog de eigen kinderen kan herkennen. Helaas zijn de moslimgeleerden (imams, moefti’s, ayatollahs, oelama’s en dies meer) al 1400 jaar als bronstige haantjes die hun eigen broodwinning ten koste van alles willen in stand houden en vooral in de eerste plaats ook hier en nu behouden voor eigen profijt.

Een paar miljoen onschuldige lijken meer of minder is, in historisch perspectief, voor hen volstrekt verwaarloosbaar. Doden zwijgen immers en spreken niemand tegen. Mohammed, het ultieme rolmodel voor elke moslim en mohammedaan, had dat al zeer goed begrepen.

1 http://nageltjes.be/wp/?p=2558
2 «The Life of Mohammed», A. Guillaume, Oxford University press,1955, pagina 660.

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor het nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9
Met dank aan Bill Warner
.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Wat is Sharia? — 3 reacties

  1. Zeer interessante en eenvoudige uitleg en als Jean zegt dat alleen maar domme mensen die waanzin volgen heeft hij overschot van gelijk maar nog dommer zijn de mensen van ons eigen volk die deze doctrine via hun politieke macht de hand boven het hoofd houden en zeker de mensen die steeds voor deze idiote politiekers blijven stemmen

  2. Na het goed gelezen te hebben ben ik er nog meer van overtuigd dat die hele islamwaanzin hier in ons land moet verboden én verdreven worden willen we nog een veilige leefbare Vlaamse gemeenschap nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen.
    Het is nu toch wel overduidelijk dat er alleen maar barbaars geweld komt van dat zandbakvolk die volledig zot gedraaid rondlopen met die waanzin in hun hoofd.
    Enkel domme mensen volgen die waanzin op, dus….

    • We zouden ze met geweld moeten weg jagen maar het klootjesvolk aanvaardt alles en het wordt met de dag erger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *