De islam en de vrijheid van mening

De islam en de vrijheid van mening en ideeën in het islamitisch Recht (de zogenaamde Sharia).

BEWERING: “De islam is een tolerante religie.”
DE SHARIA: Afvalligheid betekent de islam te verlaten; voor een moslim is de islam te verlaten een halsmisdaad, strafbaar met de dood.

080 afval van ISLAM

081 Wanneer een persoon die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is, vrijwillig afvallig wordt van de islam, verdient hij te worden gedood.

In de islam wordt de optie van het doden van een afvallige, iemand die de islam verlaat, nauwkeurig beschreven in de Hadith en de vroege geschiedenis van de islam na de dood van Mohammed.
Toen Mohammed stierf, wilden hele stammen de islam verlaten. De eerste oorlogen uitgevochten door de islam waren tegen deze afvalligen, en duizenden werden gedood.

[ Bukhari 2,23,483 ] Na de dood van Mohammed, werd Abu Bakr de kalief, en hij verklaarde de oorlog tegen een groep Arabieren die naar het heidendom waren teruggekeerd.

[ Bukhari 9,83,17 ] Mohammed: “Een moslim die heeft toegegeven dat er geen god is dan Allah en dat ik Zijn profeet ben, mag niet worden gedood, behalve voor drie redenen: als straf voor moord, overspel, of voor afvalligheid.”

Geen straf is te groot voor de afvallige.

[ Bukhari 8,82,797 ] Sommige mensen kwamen naar Medina en werd moslims. Ze werden ziek, dus Mohammed stuurde ze naar de plaats waar de kamelen waren afgeschermd en vertelde hen om kameel-urine en hun melk te drinken als remedie. Zij volgden zijn advies, maar wanneer ze herstelden, doodden zij de herder die de kamelen bewaakten en stalen de kudde.

In de ochtend, hoorde Mohammed wat de mannen hadden gedaan en gaf opdracht hen gevangen te nemen. Voor de middag, werden de mannen gevangen genomen en vóór Mohammed gebracht. Hij beval dat hun handen en voeten worden afgekapt en hun ogen uitgestoken met hete poken. Zij werden vervolgens op scherpe rotsen gegooid, hun smeekbedes voor water genegeerd en ze stierven van de dorst.

Abu zei: “Het waren dieven en moordenaars die de islam verlieten en waren teruggekeerd naar het heidendom, aldus Allah en Mohammed aanvallend.”

Dood de afvallige.

[ Bukhari 9,89,271 ] Een Jood accepteerde de Islam, maar keerde vervolgens weer terug op zijn oorspronkelijke geloof. Moeadh zag de man met Aboe Moesa en zei: “Wat heeft deze man gedaan ?
Abu Musa antwoordde: “Hij accepteerde de islam, maar keerde dan weer terug naar het jodendom. “Moeadh zei toen: ‘ Het is het oordeel van Allah en Mohammed dat hij ter dood moet gebracht worden en ik ben niet van plan om te gaan zitten, tenzij je hem vermoord.”

Het idee van de vrijheid van godsdienst en het denken is onmogelijk in de islam. Onderwerping is de belangrijkste idee en de ideale burger is een slaaf van Allah. Alle gedachten moeten aan de koran en de soenna – shariawetgeving onderworpen zijn.

Kunst

Er is geen limiet aan de omvang en gedetailleerdheid van de sharia. Alle publieke uitingen van ideeën en kunst moeten aan verbodsbepalingen van de sharia onderworpen worden.

R40.0 muziek, zang en dans – muziekinstrumenten

r40.1 Muziekinstrumenten zijn om weg te doen.

 • Fluiten, snaarinstrumenten en dergelijke worden veroordeeld
 • Degenen die naar zangers luisteren zullen hun oren gevuld met lood op de dag des Oordeels.
 • Liedjes scheppen hypocrisie.

r40.2 Het is onwettig om muziekinstrumenten te gebruiken of te luisteren naar de mandoline, luit, symbaal en fluit. Het is toegestaan om de tamboerijn spelen op bruiloften, besnijdenissen, en een andere keer, ook al heeft het klokken op de zijkanten. De trom slaan is onwettig.

w5o.O Het verbod op beeltenis van bewegend leven.

w50.1 Men moet zich realiseren dat het verbod om afbeeldingen te maken zeer ernstig is.

[ Bukhari 7,72,843 ] Mohammed werd depressief op een dag nadat Gabriel’s beloofde bezoek werd uitgesteld. Toen Gabriel eindelijk kwam, kloeg Mohammed over de vertraging. Gabriël zei tegen hem: “Engelen zullen nooit een huis binnengaan dat een hond of een afbeelding bevat.”

Het nabootsen van de creatieve daad van Allah.

w50.2 Afbeeldingen imiteren de creatieve daad van Allah.

[ Bukhari 4,54,447 ] Een keer creëerde (Aisha) een gevuld kussen voor Mohammed en versierde het met de afbeelding van dieren.

Hij kwam op een dag binnen met een aantal andere mensen, en ik zag een blik van opwinding op zijn gezicht.

Ik vroeg: “Wat is er mis ? “Hij antwoordde:” Wat komt dat kussen hier doen?” Ik antwoordde : “Ik heb dat voor u gemaakt, zodat u er op zou kunnen liggen. “Hij zei: “Weet gij niet, dat de engelen een huis met afbeeldingen erin niet zullen betreden en dat de persoon die dergelijke afbeeldingen maakt zal worden gestraft op de Dag des Oordeels totdat hij leven geeft aan wat hij heeft gemaakt?”

p44.O AFBEELDINGEN MAKEN

p44.1 Zij die afbeeldingen maken zullen branden in de hel.

[Bukhari 8,73,130] Er was eens een gordijn met afbeeldingen van dieren er op in mijn (Aisha ‘s) huis. Toen Mohammed dit zag, werd zijn gezicht vertrokken door woede. Hij scheurde het aan stukken en zei: “Mensen die dergelijke afbeeldingen schilderen zullen de meest verschrikkelijke straf van de hel ontvangen op de Dag des Oordeels.”

LITERATUUR

Alle literatuur moet beantwoorden aan de eisen van de sharia. Degenen die de islam beledigen mogen worden vermoord, omdat Mohammed verschillende kunstenaars vermoord had. Salman Rushdie heeft onder een doodsbedreiging geleefd voor het schrijven van een roman, ‘De Duivelsverzen’.

Er waren wereldwijd rellen en moorden toen de Deense Mohammed-cartoons werden gepubliceerd. Theo Van Gogh een cineast, werd vermoord voor de “godslastering” tegen de islam.

Mohammed doodde herhaaldelijk kunstenaars en intellectuelen zoals Kab, een dichter, die een kritisch gedicht op de islam schreef. Let op het gebruik van bedrog!

[ Bukhari 5,59,369 ] Allah’s Apostel zei: “Wie is bereid om Kab te doden die gekwetst Allah en Zijn boodschapper heeft? “
Daarop stond Maslama recht om op te zeggen: “O Allah ’s Apostel ! Wil je dat ik hem dood ? “
De Profeet zei: “Ja.”
Maslama zei: ” Sta mij dan toe een valsheid te zeggen om Kab te misleiden.”
De profeet zei: “Je mag het zeggen.”
Toen ging Maslama naar Kab en zei: “Mohammed eist geld van ons en ik moet geld lenen.”
Daarop zei Kab: “Bij Allah, je zou moe van hem worden! “
Maslama zei: “Nu we hem gevolgd hebben, willen we hem niet verlaten. Nu willen wij dat je ons kameelvracht voedsel leent.”
Kab zei: “Ja, ik zal u het eten geven, maar je moet iets als waarborg geven aan mij.”
Ze gaven hun wapens als waarborg aan hem en beloofden die avond terug te keren. Zo kwam Maslama terug met twee mannen en zei tegen hen: “Als Kab komt, zal ik zijn haar aanraken en ruiken, en als je ziet dat ik zijn hoofd in handen krijg, dood hem.”
Kab kwam naar hen gewikkeld in zijn kleren en ruikend naar parfum.
Maslama zei: “Ik heb nog nooit een betere geur dan deze geroken. Zult u mij toestaan om je hoofd te ruiken? “
Kab zei: “Ja .”
Wanneer Maslama een sterke greep kreeg over hem, zei hij tegen zijn metgezel : “Reik naar hem! “
Zo hebben ze hem vermoord en gingen naar de Profeet en vertelden hem. Abu Rafi werd gedood na Kab Bin Al-Ashraf.

Ishaq819 Mohammed had zijn commandanten gezegd om alleen degenen die weerstand boden te doden, anderzijds mochten ze het niemand lastig maken, behalve degenen die tegen Mohammed had gesproken. Vervolgens gaf hij opdracht om al diegenen die zich in Mekka tegen de islam hadden verzet te doden. De lijst van degenen die moesten worden gedood was:

 • Een van de secretarissen van Mohammed. Hij had gezegd dat Mohammed hem soms een betere formulering liet toevoegen toen hij de koranische openbaringen van Mohammed aan het opnemen was, en dit veroorzaakte dat de secretaris zijn geloof verloor.
 • Twee meisjes die satires hadden gezongen tegen Mohammed.
 • Een moslim tollenaar die een afvallige (verliet Islam) was geworden.
 • Een man die Mohammed had beledigd.
 • Alle kunstenaars en politieke figuren die zich tegen hem hadden verzet.

***
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor het nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.
“De boom van de vrijheid groeit slechts, begoten met het bloed van de tirannen.”
Bertand Barrère 1792

Uit het Engels vertaald door Lucky9
Met dank aan Bill Warner.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De islam en de vrijheid van mening — 2 reacties

 1. Het zal dan waarschijnlijk de bedoeling zijn “en passant ” de “saccoche” van de tantes te stelen. Soms moet je al een kleine toegeving doen, als tactische zet, om het uiteindelijke doel te bereiken.(in dit geval=stelen).
  Zalig zijn de armen van geest…!!!

 2. Voor wie het interesseert ‘Jejoen is nog moslim, maar gematigd: hij kust zijn tantes weer.’ vertelde vader Bontinck!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *