Omdat ik voor het behoud van een gedragen rechtvaardige solidariteit ben, ben ik tegen Tobback en het socialisme.

Een Facebookvriend Hendrik De Vloed schreef op zijn status: n.a.v. het media-optreden Bruno Tobback rond het onderwerp pensioenen:
“Elke keer dat een socialist het woord ‘rechtvaardig’ in de mond neemt moet een alarmbel afgaan: “Wie erg lang studeert, zoals bijvoorbeeld dokters, zal natuurlijk pas op oudere leeftijd met pensioen kunnen. Maar de samenleving heeft ook meer in hen geïnvesteerd en hun lonen en pensioenen liggen vaak hoger, dus dat is voor Tobback perfect rechtvaardig.”

Het uitgangspunt van een eerlijke gelijke loopbaanlengte is correct, maar Bruno doet het lijken alsof het een gunst vanuit de maatschappij is dat ze mochten studeren om een hoger loon of pensioen te krijgen terwijl hij eventjes vergeet te vermelden dat ze gedurende die even lange carrière ook veel meer afgeroomd werden door de staat, zelfs lineair (absolute euro’s) en kwadratisch (meer percenten van hun lineair hogere loon). (bovendien werkt de door Tobback geschoffeerde groep al vaak flink wat langer dan de meeste lager geschoolden red.)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140109_00919681&_section=8853785&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pmIk dacht onafhankelijk van Hendrik precies hetzelfde toen ik Bruno op TV hoorde orakelen. De socialisten komen altijd met ‘plannen’ die ze als zittend in de regering al lang hadden kunnen bepleiten. Zijn idee, al waardeloos want onvolledig en dus misleidend ja zelfs bedrog, heeft de bedoeling om voor de verkiezingen zoveel mogelijk mensen te lokken.

Plat populisme is een woord dat ze vaak in de mond nemen maar is een techniek die ze zelf hebben uitgevonden.

Zou het ook niet logisch zijn dat wie meer heeft afgedragen, dan ook vroeger met pensioen kan, dat mensen door minder belastingen te betalen dat zelf kunnen beslissen? Het risico dat de socialisten lopen te bereiken is precies het tegengestelde als waar ze zeggen voor te staan. Hun ideeën doden de solidariteit en ontmoedigen zoals in de USSR inzet waardoor iedereen die de kar trekt een zombie wordt. Hun sociaal model is een uitroeiingskamp voor mensen die de rekeningen betalen, de bedrijven oprichten, werkgelegenheid creëren, de innovatie realiseren, de technologieën van morgen ontwikkelen.

Na zo’n voor hun ideale sterfhuis, is er geen tegenstem meer en regeren ze ongehinderd als melkende despoten. Zoals in hun communistische voorbeelden uit het verleden zijn verkiezingen dan ‘niet meer nodig’ en komt iedere dissident in een concentratiekamp dat zij een goelag of heropvoedingsschool noemen.
Vergeten we ook maar niet dat de bijdragen die de vele nieuwkomers zullen leveren veel lager zullen zijn dan hun kosten en het verschil van de Vlaming zijn spaarboekje en zijn opgebouwde solidariteit zal moeten betaald worden.

Denk eens: wie zijn meestal de laaggeschoolden van vandaag en morgen? Zijn het niet vooral onze kinderen die zullen gestudeerd hebben, en dat dank zij onze decennialange hoge belastingen, die nog meer zullen moeten bijdragen? Zonder die torenhoge belastingen had ook haast ieder van ons de studies van zijn kinderen rechtstreeks kunnen betalen. Maar de natte droom van de socialisten is dat iedereen van hen afhankelijk is; een nieuwe vorm van slavernij dus.

En kijk maar wat er van al die socialistsche/communistische landen en projecten is overgebleven? Niets dan miserie uiteindelijk.

Een ongewijzigd plan Tobback is dus een aangekondigde belasting op onze kinderen en kleinkinderen.

Tenzij u bereid bent onderdaan van de islam te worden: Is er nog iemand die denkt dat onze rolstoel zal voortgeduwd worden, onze oude dag onbekommerd zal zijn, ons pensioen door nieuwkomers die ons niet mogen zal betaald worden?

Kuffar (kafir) zijn in het land van SPA en moslims, is al een gesel. Het wordt een vagevuur voor de hel.
Bruno en de zijnen vergeten wellicht dat ook zij binnen afzienbare tijd zullen vervangen worden, en ze hun vetbetaalde baantje verliezen, hun loft en hun al dan niet gefraudeerd spaargeld gaan afgeroomd zien.

Soera 9, aya 29 zegt:
“Strijdt tegen hen die niet in Allah geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat Allah en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.”

Willen de Europeanen alles wat is opgebouwd verliezen?
Omdat ik voor het behoud van een gedragen rechtvaardige solidariteit ben, ben ik tegen Tobback en het socialisme.
Om al wat we weten, en wat hier voorafgaat. Omdat dit nu eenmaal als een natuurwet vaststaat. Omdat alle andere volken, inclusief marsmannetjes en religieuze belangengroepen (Bruno Tobback en zijn clan inbegrepen), deze regel toepassen. Omdat wij ons niet mogen laten verdringen noch onze toekomst laten schaden en omdat dit ons natuurrecht is is het onze plicht te kiezen voor “Eigen Volk Eerst!” al verdienen veel van onze tegenstanders deze solidariteit niet.

Post scriptum:

Hendrik De Vloed Uitstekend verhaal! En inderdaad een geldige denkpiste: iemand die 40 jaar maandelijks pakweg 500 euro afdroeg en een mier die dubbel zo hard/waardevol werkend 20 jaar lang 1000 euro maandelijks afdroeg hebben in een rationele wereld hetzelfde gespaard voor de oude dag (een gelijk pensioenbedrag bedongen). Maar toch zou de mier door de roverheid beschouwd worden als een luiwammes iemand die amper een aalmoes qua pensioen waard zou zijn.
Voorts ben ik van oordeel dat er niet altijd de islam moet bijgesleurd worden

Antoine Griffon Het is waar dat het vaak of steeds bij een artikel betrekken van de islam (immigratie) een aantal mensen de wenkbrouwen doet fronsen. En ja, sommigen zullen daardoor het ‘verhaal’ niet meer zo geloofwaardig vinden, of het als een zwakteargument beschouwen ( zoals een reductio a l’H.) Ik weet dat. Echter zijn het socialisme en de islam ook in deze onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn ze door hun sociale zekerheidmodel, inclusief uitkeringen en pensioenen, alsook hun overlevingsstrijd, duidelijk aangewezen om de immigratie en de islam nog sterker te blijven omarmen. Het verband socialisme/Islam neemt dus alleen maar toe. Wie van de bevolkingsgroepen te winnen heeft en wie te verliezen is duidelijk, en daar willlen de socialisten, al kunnen ze dat niet openlijk toegeven, op inspelen. Het door mij vergeten, of nalaten van dit verband om meer aanhang te vinden; om aanvaardbaar en geliefd te zijn om wat niet schreef, het bewust en eventueel strategisch verdringen van de voor sommigen onzichtbare verbanden, zou van mij een poco-reflex vereisen die ik niet kan opbrengen zonder kramp te krijgen. Maar enige suggesties om het anders te formuleren , of om onjuistheden er uit te halen zijn van vrienden altijd welkom. Wat niet wilt zeggen dat ik alles ook navolg.  Ook mijn kinderen zeggen wel eens: ” Moet je er nu overal islam en immigratie bij betrekken?” Dan antwoord ik: ” Ja omdat die er ook is, al zien jullie dit niet steeds.” Ik weet het, mensen worden daar moe van, van slecht nieuws, en verdrukken dat zoals dat heet in de psychologie. Maar moet ik het slechte nieuws dan maar verzwijgen?

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Omdat ik voor het behoud van een gedragen rechtvaardige solidariteit ben, ben ik tegen Tobback en het socialisme. — 8 reacties

 1. De rode mislukte bergbeklimmer hoor je niet praten over de pensioenen van politiekers die na enkele jaren de bevolking belogen en bedrogen te hebben geen zorgen meer hebben voor hun oude dag? Zou hij dat (bewust) vergeten hebben? Of draagt zijn kennis (zie pa van mislukte bergbeklimmer) niet zover?
  Dat het niet de slimste van de klas is/was is overduidelijk maar dat hij zó dom is tart toch elke verbeelding! Normaal is hij enkel goed om in de metro van Brusselallahbath toiletten te reinigen.

 2. Dank aan alle reageerders voor hun bijdrage(n) aan dit onfrisse onderwerp waarrond veel te weinig onderzoek plaats vond en te weinig kritische vragen werden gesteld. Het geld is alleszins de hele tijd dat wij bijdroegen herverdeeld door de socialisten om aanhang te kopen. Nu de kassa haast leeg is hebben ze ineens maatregelen tegen hun eigen graaizucht. Vergeet maar niet dat wanneer het voor links echt fout begint te lopen ze de boel zullen saboteren, eigenlijk om het de oppositie die hen zal opvolgen hun regeerperiode onmogelijk te maken zodat ze dan terug een kans maken om 4 jaar later terug aan de macht te komen. Wat er allemaal is stukgemaakt zal veel langer dan 4 jaren duren om te herstellen. Als de potten al maar niet onherstelbaar gebroken zijn.

 3. Inzake pensioenen heeft de OESO enkele jaren geleden vastgesteld dat in België, één derde nooit heeft bijgedragen voor zijn pensioen. Het is hier dat zich het werkelijke probleem stelt. Hoeveel heeft men bijgedragen? Hoeveel belastingen heeft men betaald, rekening gehouden met het feit dat de pensioenen ook via de belastingen worden gefinancierd. Het debat over de pensioenleeftijd en het aantal jaren dat men gewerkt heeft, leidt dan ook de aandacht af van de grond van het probleem=de pensioenbijdragen.Hier komen we dan opnieuw terecht bij het kapitalisatiestelsel t.o.v. het repartitiestelsel van de socialisten.
  Dit ganse pensioenprobleem hangt bovendien nauw samen met de tijdbom van de immigratie, met daarbij de “islam” in de hoofdrol. Zoals terecht gesteld door Griffon, is er een ondeelbaar verband tussen alles wat links is en de islam. Dit laatste is immers het “massavernietigingswapen” dat door links wordt ingezet tegen onze westerse maatschappij en beschaving.
  Deze samenwerking tussen links en de islam kan best vergeleken worden met het Molotov-Von Ribbentrop pact van 1939. De vraag is nu : wie gaat er ditmaal als overwinnaar uit de bus komen.
  In zijn boek” Pourquoi je ne suis pas musulman” van Ibn Warraq wordt de islam omschreven als een mengeling van “franse revolutie en bolsjevisme”, die beiden terreurregimes zijn. Hierdoor begrijpt men ook waarom de loge en links de rode loper uitrollen voor de islam.

 4. Zoals ik al gelezen heb, “THE PROBLEM OF SOCIALISM IS THAT THEY EVENTUALLY CAN RUN OUT OF OTHER PEOPLE’S MONEY”.

  Of ook nog: “Socialisme ziet mensen als slachtoffers van een boosaardig systeem dat het zelf bewust creëert en in stand houdt. Socialisten maken het leven voor mensen met ambitie daarom zo moeilijk mogelijk, en pamperen de onrendabelen om ze onrendabel te houden. Dit complot noemen ze “solidariteit“.”

  Veel treffender kan het niet verwoord, vind ik.

  Geronimo

  • Geronimo,
   Waarom denkt u dat de vooral de rode pakbond, door sommigen nog vakbond genoemd, zo heftig is voor het blijven uitbetalen van de werkloosheid?
   Hoe méér klanten hoe meer er te schrapen valt.
   Stel dat dit door ambtenaren zou gebeuren, u weet wel de goed die liever niets doet buiten de krant lezen, die zijn geïnteresseerd in minder werklozen want minder werklozen is nog minder werken.
   Één zaak is duidelijk: Het profitariaat is prioriteit en niet het algemeen belang en zeker niet voor die klaplopers het Vlaamse Belang.

 5. En vergeten we ook de andere uitvindingen van de socialisten niet mbt de pensioenen: bvb het Zilverfonds en de systemen van vervroegd pensioen, brugpensioen, militair pensioen. Al waren ze daarmee niet altijd alleen om aanhang te kopen.

 6. Vroeger pleitte Bruno ook al om het pensioensparen, waarvan men het bedrag kan opnemen als men 65 jaar geworden is, uit te keren via een maandelijkse rente, en dit bedrag dan af te trekken van het wettelijke pensioen. Recent stelde hij ook voor om de hospitalisatieverzekeringen af te schaffen, en alle kosten te laten dekken door de ziekteverzekering, voor iedereen.. met als gevolg dat diegenen die zich nu al blauw betalen nog wat meer zullen moeten betalen, voor al diegenen die niets bijdragen en die nadien op de koop toe, de ziekenhuisfacturen niet betalen, maar zich dan wel laten terugbetalen door het ziekenfonds. Dit zal ook de fraude met SIS kaarten en vanaf 01.01.2014 met de I.K. nog meer in de hand werken, door allochtonen die in België wonen, en dan hun familieleden laten overkomen om gratis maar dure behandelingen te ondergaan in de ziekenhuizen.
  Dit alles kan dan evenmin los gezien worden van de ganse sector van de sociale woningen, die in de eerste plaats dient om het kiesvee van links, en vooral dan het allochtone, in onder de brengen, in ruil voor stemmen, op kosten van diegenen die niet voor links stemmen.
  Uiteindelijk wil links iedereen van de staat afhankelijk maken, waarbij er dan een wederzijdse chantage ontstaat :”pas op stem voor ons, of…” en “wil je dat we voor jullie stemmen, zorg er dan voor….”.
  Het is deze “chantage” waarmee Bruno bezig is, en dus niet met de solidariteit en de rechtvaardigheid. Het uiteindelijke doel is de macht van alles wat links is. Het is door deze chantage dat we opgescheept zitten met een repartitiestelsel inzake pensioenen, in plaats van een kapitalisatiestelsel, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen pensioen, en dan zelf kan beslissen over de pensioenleeftijd maar ook over het pensioen zelf, rekening gehouden met de bijdragen en de pensioenleeftijd. Dit repartitiesysteem werd ingevoerd onder invloed van de “loge”, zoals ten andere de ganse sociale zekerheid en de progressieve belastingschalen, cfr. het motto : verdeel en heers, met daarbij dan nog de chantage.
  Dit ganse systeem moet dan gefinancierd worden door een actieve middenklasse, die wordt uitgezogen, via torenhoge fiscale en fiscale lasten(=een fiscale goelag). Gezien deze middenklasse een minderheid geworden is, moet ze zich dan ook lijdzaam neerleggen bij deze plundering.Het volgende doel in het kader van de voormelde plundering, zijn de spaarboekjes, waarvan het bedrag links slapeloze nachten bezorgd :”hoe moeten we dat inpikken….”. Een belangrijk aspect in België is daarbij ook dat het steeds de Vlamingen zijn die worden geviseerd, in naam van de solidariteit. Het uiteindelijke doel is dan ook :”iedereen arm” , uitgezonderd de elites en de nomenklatura cfr de vroegere USSR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *