Kwak en Boemel

Na middernacht kan je er op wedden: de boven ons gestelden hebben ons in de gaten en houden ons nauwlettend in het oog! Zo lang duurt het overdag niet om een eenvoudig bericht geplaatst te krijgen. Iemand Ne SPa?

Opdat de auteursrechten niet zouden worden geschonden, hierna de ganse berichtgeving. “De Tijd” is actueel de énige (ik overdrijf niet) objectieve en dus juiste bron van berichtgeving in Vlaanderen.

Op de valreep van 2013 hebben de Kwak en Boemel van de Antwerpse haven, in willekeurige volgorde schepen Marc Van Peel en directeur Eddy Bruyninckx, de jaarcijfers bekendgemaakt. Die waren sensationeel. Overslag: omhoog. Opslag: omhoog. Ontslag: omhoog. Vloeibaar massagoed: omhoog. Vloeibare bulk: omhoog. Cacao: omhoog. Maniok: omhoog. Koffie: omhoog. Melk: omhoog. Suiker: omhoog. Palmpitten: omhoog. Bananen: omhoog. Ingevroren makreel: omhoog.

Twee zwakke punten slechts in de balans. De geïnde boetes lagen ver onder wat verwacht en zelfs verplicht was. En het aantal arbeidsplaatsen onder de wet- Major is ook gedaald na het vertrek van Logisport naar Marseille.

Voor de rest alle dank aan de man zonder wie deze mooie cijfers nooit gerealiseerd waren: Fernand Huts. Tevens sponsor van ‘Het Jaar van de Kaaiman’. Wat een schampere opmerking ontlokte aan John Crombez, de fraudejager die wel vergat de heer Huts te steunen in zijn strijd tegen het frauduleus onttrekken aan de schatkist van 67 miljoen euro boetegeld.

Kaaiman voelt zich vereerd door de steun van Fernand Huts, die minder compromitterend is dan champagne gaan drinken met de bestuurders van Optima. Niet alleen is Crombez medeschuldig aan de ondergang van een mooie club als het Vanneste Genootschap Oostende, hij laat ook, naar eigen zeggen, elk jaar 29 miljard euro fraude ongemoeid! Het enige lucratieve antifraude-initiatief is de fiscale regularisatie, beloning voor het oplichten van de samenleving, en die kwam van Didier Reynders.

Daarnaast is er nog de hier vorige week belichte en vorig jaar ontbonden GCV Mabuspo, waarvan Vande Lanotte Johan (99%) en Vande Lanotte Mariëlle (1%) de enige twee vennoten waren. Wil de staatssecretaris, om alle misverstanden te voorkomen, eens uitleggen hoe het kan dat die GCV in haar laatste jaarrekening één omzetpost had: 6.000 euro van BC Oostende voor ‘Scouting opdrachten’. Gelooft hij zelf dat Vande Lanotte Johan of Mariëlle tegenstanders van BC Oostende zijn gaan bekijken met het oog op tactische tips aan het eigen vijftal? Of om Amerikanen weg te kopen, zoals Johan Vande Lanotte deed toen hij enkele jaren geleden drie toppers van Aalstar een contract bij Oostende gaf, uitgerekend de avond voor ze tegen datzelfde Oostende moesten spelen. En toevallig met 32 punten verloren, hoewel ze eerder dat seizoen drie keer ruim hadden gewonnen. Kijk, dat noemen wij fraude.

John Crombez heet blijkbaar liever John Haas. Het is nochtans in zijn eigen belang, en in dat van zijn voedervader, om die 6.000 euro voor scouting publiekelijk uit te klaren. Evenals de 10.890 euro handelsvorderingen tegen BC Oostende, én de 54.615,82 euro pensioenvoorziening in dezelfde jaarrekening van GCV Mabuspo.

Er zijn namelijk maar twee mogelijkheden. Ofwel is die 6.000 euro niet uitgekeerd, en hebben we een vicepremier die boekhoudkundig bedrog heeft gepleegd, wat zelfs in België tot zijn ontslag moet leiden. Ofwel is die 6.000 euro wel uitgekeerd, en hebben we een vicepremier die zich als al dikbetaalde senator extra heeft laten vergoeden door een met loterijgeld gesubsidieerde sportclub. Waarvan de betalingen normaal gezien ook nog onder het beheer vallen van de general coordinator, zijn eigen vrouw! Ook dan lijkt ontslag de enige optie.

Spreek nu Crombez, of zwijg voor eeuwig.

Postscriptoem van de redactie:

IEMAND WAKKER BIJ JUSTITIE?
WEDDEN VAN NIET?
STEM (voor de zekerheid) IN MEI Vlaams Belang!
NV-a IS gewoon BOERENBEDROG.