Gevoel voor humor

Weet jij wat er wordt vervaardigd in deze fabriek?

viagra

 Niet lachen,  het is in Canada, het is het hoofdkwartier van Viagra !

 Ze hebben wel gevoel voor humor…!!

h/t Walter