De huisregels

Beste bezoeker,

Wij schrijven en informeren op Nageltjes gratis, onafhankelijk, waarheidsgetrouw, kritisch, vrijheidslievend, onvoorwaardelijk Vlaams-Nationalistisch, mild humoristisch, soms satirisch, resoluut republikeins, politiek incorrect, alles behalve islamofiel, maar echt humanistisch, breeddenkend en verdraagzaam tegenover iedereen.

Met uitzondering evenwel voor al diegenen die zelf geen respect voor ons betonen, onze vrijheid willen beknotten, onze rechten willen ontnemen of onze geldbeugels trachten leeg te roven.

Indien het voorafgaande U niet bevalt blijf hier dan weg. Niemand verplicht U verder te lezen en weet dat tegenstanders die enkel komen schelden of inhoudsloze welles-nietes spelletjes trachten te spelen er zonder commentaar of pardon uit vliegen! Wij vormen een blogstek van en voor de vrienden en géén discussieforum.

Op deze blogstek mogen de vrienden bijna alles en de anderen niets. Daarom, wordt er best niet gereageerd op uitdagende reacties van respectloze trollen en tegenstanders want ook uw tegenreactie zal even onverbiddelijk verwijderd worden.

Iedereen die zich hierin kan vinden is hartelijk uitgenodigd om met zinvolle commentaren, afgewerkte artikels, degelijke vertalingen, bruggetjes, humor, muziek, spotprenten, poëzie, en al dan niet gevoelige informatie Nageltjes te steunen en inhoud te geven.

Dat kan door gebruik te maken van de contactknop bovenaan deze pagina of met een reactie op een bijdrage, indien de auteur of redacteur ervan de mogelijkheid daartoe heeft opengesteld.

De hoofdredactie.

image_pdfimage_print
Share