De regering Wilmès heeft veel weg van de nazi-dokter Mengele.

https://vignette3.wikia.nocookie.net/villains/images/7/71/968full-josef-mengele.jpg/revision/latest?cb=20140405013401

Ook hij dacht zich te kunnen verschuilen achter en binnen een opzettelijk veroorzaakte massa-hysterie (het nazisme). Ook hij dacht zich te kunnen veroorloven om medeplichtig te zijn aan een massale zogenaamde onvrijwillige doodslag. De meest treffende gelijkenis is dat de Belgische massa-doders van vandaag ook ongestraft naar hun uitgang lijken te gaan.

Bedenk dat een regering van lopende zaken zonder meerderheid in het parlement er in slaagde aan medische deskundigen zoals pathologen VERBOD op te leggen om hun normaal werk zoals ‘lijkschouwing’ te doen, waardoor een essentieel inzicht over volksgezondheid weken lang op zich liet wachten. Gevolg in de rusthuizen: massaal aantal doden bij gebrek aan medisch inzicht en aanwending van levensreddende bloedverdunners!

De gelijkenissen zijn treffend. Noch Mengele noch Wilmès waren bekommerd over het lot van hun duizenden slachtoffers. Ze geloofden allebei in hun waanzin en toonden niet de geringste empathie met de slachtoffers van hun doodslag.

Mengele wandelde vrijuit in Zuid-Amerika. Dat gunnen we Sophie Wilmès niet. Deze francofone vlaminghatende heks moet hangen!

image_pdfimage_print
Share

Fascistische Sociale controle

Hier zitten ze dan, de gemondsnoerde kinderen die wanhopig naar frisse lucht happen en kampen met een beklemmende verstikkingsangst. Zij kunnen de aandacht niet bij de les houden, voelen een pijnlijk onbehagen en ondergaan machteloos een vaag, dreigend gevaar.

Het kan toch niet dat virologen beslissen over het lot en de toekomst van een hele schoolbevolking, met maatregelen die een zware impact hebben op hun fysiek en geestelijk welzijn?! Is dat niet een soort volksschennis? Ik stel voor dat virologen in een baan om de aarde gestuurd worden waarna ze weggezwierd worden in het duistere heelal… Experts, virologen, epidemiologen, infectiologen, biostatistici… wie zijn hun geheime opdrachtgevers die aan de touwtjes trekken?

Coronamaatregelen zijn onnatuurlijke pogingen om Het Virus in bedwang te houden en te onderdrukken. Daarom blijft Het Virus bestaan en zullen besmettingscijfers blijven stijgen. De natuur laat zich niet manipuleren, virussen moet men hun gang laten gaan. Er is overbevolking op de aardbol… pandemieën zijn goedkoper dan oorlogen!

70 artsen vragen afschaffing mondmaskerplicht

In een open brief aan onderwijsminister Ben Weyts vragen 70 artsen de mondmaskerplicht op school af te schaffen, omdat ze op hun spreekuur een toenemend aantal kinderen en jongeren zien met klachten als angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. Velen missen fysiek en emotioneel contact, met hechtingsproblemen en verslavingen als gevolg. Emotionele verbondenheid met anderen is nodig voor het welbevinden van kinderen en jongeren, en dat kan niet in een klas met gemaskerde leerlingen.

Kortom, het algemeen welzijn van de jeugd is sterk onder druk komen te staan.

De mondmaskerplicht vormt een ingrijpende bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.”

Experten reageren op de open brief van de artsen: “Pas als cijfers beter zijn, kan mondmaskerplicht herbekeken worden“… Een versoepeling van coronamaatregelen op school kan nu nog niet ingevoerd worden, zeggen ze. En ze wijzen op de stijgende besmettingscijfers. Het komt erop neer dat ze in koelen bloede de noodkreet van de artsen afwijzen, naast zich neerleggen en de klachten waarmee kinderen naar de dokter komen, negeren. Van Ranst: “De mondmaskerplicht heeft een hoger doel en dat is dat we de scholen open kunnen houden“… Het kan hem blijkbaar niet schelen dat die scholen dan gevuld zijn met geestelijk gestoorden en emotioneel gehandicapten.

Ik heb medelijden met scholieren die hele dagen met een mondkapje in de klas moeten zitten. Gesnoerd en geboeid. Gemuilkorfd en ‘monddood’ gemaakt. Het geluid van hun stemmen sterft weg in de bedompte lucht van het klaslokaal, gedempt door het lapje textiel voor hun mond.

Langdurig mondkapjes dragen, dat leert je zwijgen. Je gedeisd houden in de klas is een prima oefening om later in de samenleving een leven als schaap te leiden, volgzaam en zwijgzaam, als willoze slaafjes keurig gedrild om later in de sociaalwenselijke pas te lopen. Het geeft de controle over mensen meer mogelijkheden. Het totalitaire streven naar een volgzame bevolking begint in de scholen. Jong geleerd…

Ongetwijfeld heeft het mondkapje een diepgaande impact op de psychische gezondheid van scholieren. Overmand door onrust, onzekerheid, angst en beschadigd zelfvertrouwen geven ze zich over aan buien van neerslachtigheid. Niet ineens, het gaat langzaam, eerst voelen ze zich nog gesteund door medeleerlingen die hetzelfde mondmakser-lot ondergaan, maar daarna drijven alle zekerheden stilaan weg. De jeugd zal niet meer streven naar doelstellingen, ze zal gaan leven van dag tot dag, een leven leiden volgens richtlijnen gedicteerd door politici en virologen.

In de winkel zie ik zwijgzame mensen, als zombies met een masker, onherkenbaar, mensen zonder gezicht. Alsof een legertje robotten door de rayons wandelt. 

De laatste regel op de afbeelding ‘sociale dood” is treffend! Mondkapjes verhinderen vlotte babbels, ze verstoren sociale contacten waardoor er minder mogelijkheden bestaan tot frontvorming, tot eensgezinde samenhorigheid. We stevenen af op een samenleving van losse individuen die elk apart deel uitmaken van een kudde onder de hoede van machtige herders. 

h/t Lieve

P.S.: Niet alleen de psychische gezondheid van scholieren wordt ernstig beschadigd door het dragen van nutteloze mondmaskers. Ook hun immuunsysteem wordt ernstig beschadigd omdat dit immuunsysteem nu eenmaal zuurstof nodig heeft om goed te blijven functioneren. Conclusie? We worden geregeerd door een bende misdadigers!

image_pdfimage_print
Share

Dictatuur

Analyse: pourquoi Sophie Wilmès joue-t-elle les prolongations ?

Het wordt stilaan duidelijk waarom de massahysterie omtrent Covid19 massaal ondersteund werd door de minderheidsregering Wilmès. Het wordt ook duidelijk waarom virologen voornamelijk in de liberale pers (HLN maar ook De Tijd doet lustig mee: “Instagram, waar complotdenken mainstream wordt“) hysterisch beginnen te doen over een nakende tweede golf daar waar er zelfs geen eerste geweest is. De 10 liberale minister postjes moeten kost wat kost verlengd worden.

Voor alle duidelijkheid herinneren wij er aan dat Covid19 relatief ongevaarlijk was omdat het zelfs voor de lockdown geweten was dat er een efficiënt werkend geneesmiddel tegen bestond waarvan het actieve bestanddeel hydrochloroquine was, waarvan het enige nadeel was dat het moest toegediend worden onder dokterstoezicht om hartfalen te voorkomen.

Intussen is ook geweten dat Covid19 geen longziekte was maar een ziekte die bloedklonters vormde waardoor de zuurstofopname en afgifte van giftig CO2 in de longen werd bemoeilijkt en uiteindelijk, bij gebrek aan de toediening van bloedverdunners, tot de dood kon leiden. Het ongevaarlijk geneesmiddel was dus voorhanden maar werd veel te laat ingezet waardoor er duizenden Vlaamse doden vielen.

Een waarom werd het veel te laat ingezet? Omdat men het niet wist. En waarom wist men het niet? Omdat de nationale veiligheidsraad onder leiding van Sophie Wilmès op aansporing van de zogenaamde maar wel totaal onbekwame experten beslist had om te verbieden autopsieën uit te voeren op de slachtoffers die tot dan toe overleden waren. Zo gingen er ettelijke cruciale weken verloren om de ware doodsoorzaak van overleden slachtoffers te achterhalen. Eens bloedverdunners gebruikt werden om patiënten te behandelen smolt het aantal zieken als sneeuw voor de zon.

Enkele conclusies zijn duidelijk. De regering Wilmès organiseerde een oplichting om de bevolking te bedriegen met een opzettelijk geschapen massahysterie. Zoals we reeds schreven bekentenissen moeten we van die kant niet verwachten want oplichting is een strafbaar misdrijf dat per definitie doorlopend is en zich dus niet beperkt tot het plegen van één feit.

Twéé De regering Wilmès en alle excellenties die in de zgn. veiligheidsraad mee vergaderden zijn verantwoordelijk voor het feit dat pathologen verbod werd opgelegd om duidelijkheid verstrekkende lijkschouwingen uit te voeren. Hierdoor bleef het veel te lang onbekend dat de vorming van levensgevaarlijke bloedklonters het probleem was met Covid19.

Hierdoor maakten de totaal onbekwame dames en heren excellenties van de Belgische veiligheidsraad zich schuldig aan de onopzettelijke doding van honderden zo niet duizenden Vlamingen door te beletten dat echte wetenschappers hun werk deden en voor het grijpen liggende goedkope geneesmiddelen niet werden aangewend.

De regering Wilmès was dus twee keer misdadig. Een keer door oplichting en een tweede keer door medeplichtigheid aan onopzettelijke doodslag. En nu pas komt de aap uit de mouw. Om nieuwe verkiezingen waarvoor ze doodsbang is te vermijden en om toch maar een misdadige want ondemocratische Vivaldi constructie te kunnen bricoleren heeft deze minderheidsregering beslist om de vertrouwensstemming die vorige donderdag moest plaatsgrijpen met twee weken uit te stellen.

En nu komt het: de motivatie hiervoor is dat de verlenging van de volmachten noodzakelijk zou zijn om “opnieuw moedige beslissingen te nemen om de pandemie van het Coronavirus het hoofd te kunnen bieden.”

Men is dus van plan om opnieuw onze vrijheden te beperken in plaats van het ontslag van deze minderheidsregering aan te bieden aan de koning. De 7 partijen die actueel aan het palaberen zijn om een nieuwe regering zonder Vlaamse meerderheid te vormen (PS, SPA, Groen, Ecolo, CD&V, VLD & MR) geven zich nog twee weken meer de tijd in de hoop dat ze tegen dan zonder nieuwe verkiezingen een opvolger voor Wilmès hebben gevonden.

België is duidelijk het land met de meeste liberale ministers per 100.000 inwoners. Een echte billenkletser hierbij is dat preformateur Lachaert van de VLD zou ziek zijn vanwege het coronavirus. Anders gaat volgende vrijdag de samenkomst van de zeven betrokken partijvoorzitters niet door.

Men doet er werkelijk alles aan om de Belgische dictatuur in stand te houden. Deze misdadigers en misdadigsters met absurde want totaal nutteloze mondmaskertjes denken dat zij het volk kunnen misleiden, beliegen en bedriegen. En ze doen dat ook, met in maart en april 2020 een hoop onopzettelijke doodslagen er boven op.

image_pdfimage_print
Share

De “democrats” zijn de pedalen kwijt.

Wie nog zou denken dat er een milligram twijfel mogelijk is dat Donald Trump herverkozen zou worden is bovenstaand filmpje een mee-nemer. Dat Hillary Clinton een liegebeest is dat wisten we al lang. Maar nu blijkt ook de dementerende kandidaat van de “democrats” Joe Biden er op los te kunnen liegen dat het van zijn advertentie spuit. Noteer dat Joe Biden in heel zijn leven niet heeft gewerkt behalve als linkse vakbondsafgevaardigde. Donald Trump kan de volgende 60 dagen rustig achterover leunen. De “democrats” zullen zichzelf wel in de vernieling fietsen met hun racistische prietpraat.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan, de tekst 'IT'S NICE TOHAVE A PRESIDENT WITH BALLS AND A FIRST LADY WHO DOESN'T'
image_pdfimage_print
Share

Hallucinant: complete censuur!

Net zoals in de huidige covid-19 oplichting. We mogen de waarheid niet weten. Dan is het natuurlijk gemakkelijk om kritische mensen te beschuldigen om samenzweringstheorieën te verzinnen. Alleen zijn het geen theorieën maar objectief waargenomen realiteiten.

image_pdfimage_print
Share

Ja wadde, nog erger en bedrieglijker dan sciensano !

https://sceptr.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/09/echr-column.jpg

Donderdag ging nog maar eens een nieuwe en dure staatsinstelling aan de slag: het nieuwe mensenrechteninstituut (officieel het ‘Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens’) duidde haar leiding aan. Dit eerste wapenfeit verraadt onmiddellijk veel over de werkelijke betekenis van de instelling. Voorzitter wordt Olivier De Schutter, die vorig jaar nog op de derde plaats stond van de Europese lijst van Ecolo. Eva Brems, politica van Vlaamse zusterpartij Groen, wordt ondervoorzitter.

Zuhal Demir en Fons Duchateau herinnerden er onmiddellijk aan dat Eva Brems het enige Kamerlid was dat in 2011 weigerde voor het boerkaverbod te stemmen. Zelfs haar eigen partijgenoten stemden voor. De ondervoorzitter van de nieuwe instelling is dus een fanatica die alvast niet hoog oploopt met vrouwenrechten.

Verwijderd van de opvattingen in de samenleving

Brems is ook een goed voorbeeld van de politieke activiste die in de pers steevast opgevoerd wordt met haar academische titel. Ze werd in alle persberichten beschreven als “professoren “voormalig voorzitter Amnesty International Belgium”. Geen enkel journalist wist blijkbaar nog dat zij politica van Groen is geweest. Olivier De Schutter werd neergezet als “professor” en “VN-rapporteur”, zonder enige vermelding van zijn kandidatuur voor Ecolo, hoewel alleen die connectie zijn aanduiding verklaart. De academische titels moeten de fictie in stand houden van een instelling die is samengesteld op grond van kennis en verdienste, een spel dat de pers gewillig meespeelt.

Officieel is het mensenrechteninstituut een neutrale instelling die moet toezien of de overheid, maar ook u en ik, de geldende rechten van de mens respecteren. Zoals gebruikelijk in dit soort instellingen, is de leiding de facto in handen van mensen die er een ideologisch engagement op nahouden dat heel ver verwijderd staat van wat leeft in de samenleving. Denk maar aan Unia of Myria.

De raad van bestuur telt 12 leden. Zelfs een vluchtig onderzoek van de namen leert dat De Schutter en Brems niet alleen zullen staan met hun militante opvattingen. Advocate Evelyne Maes trok namens een moslima naar de rechter tegen het hoofddoekenverbod in het Gemeenschapsonderwijs. Isabelle Doyen was directrice van l’Association pour le droit des étrangers, een rijkelijke gesubsidieerde organisatie die opkomt voor de rechten van vreemdelingen. Isabelle Fontignie specialiseert zich in vreemdelingenrecht en tekende open brieven tegen de uitzetting van Soedanezen door Theo Francken en voor het verblijfsrecht van de familie van Mawda (met een sneer naar Bart De Wever).

Het is geen toeval dat de mensen die zich geroepen voelen om een mensenrechtsinstituut te bemannen, ook uitgesproken meningen hebben over de vreemdelingenproblematiek. De mensenrechten zijn voor hen enkel een instrument in dienste van een ideologische agenda. Ik kan u nu al voorspellen dat de meeste adviezen van de het mensenrechteninstituut in het teken zullen staan van de rechten van immigranten, asielzoekers en moslims. Verwacht u er niet aan dat het orgaan bijvoorbeeld enige interesse zal betonen in de vrijheid van meningsuiting voor politieke dissidenten.

De vergrendelde democratie

Dat onze democratie een externe waakhond wordt opgelegd past in een fenomeen dat reeds een hele tijd aan de gang is. In zijn boek ‘Populism and the European Culture Wars’ beschrijft Frank Furedi het toenemende wantrouwen van de progressieve elites voor het democratische proces. Dat uit zich onder andere in het ondergeschikt maken van democratische rechtsordes aan internationale afspraken en verdragen, waarvan de mensenrechtenverdragen de belangrijkste zijn.

Democratieën zijn die verdragen wel vrijwillig aangegaan, maar zijn daarna alle controle verloren over de extreme interpretaties en de verregaande rechtspraak. Verschillende artikels in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn daar elastisch genoeg voor. Het ‘verbod op onmenselijke behandeling’ uit artikel 3 is bijvoorbeeld vaag genoeg om als passe-partout gebruikt te worden in een opengrenzen-agenda, wat in de praktijk ook steeds meer gebeurt.

Het sanhedrin van gezaghebbende interpretatie inzake de mensenrechten is het Europees Hof van de Rechten van de Mens van Straatsburg, een orgaan dat volledig aan alle democratische controle ontsnapt en opvalt door “extremistische arresten” (de woorden van Marc Bossuyt, voormalig voorzitter van het Belgisch Grondwettelijk Hof).

Eerder dit jaar publiceerde het European Centre for Law & Justice een studie over de achtergrond van de rechters van het EHRM. Velen bleken banden te hebben met activistische ngo’s, waaronder opvallend veel rechters die uit het Open Society-netwerk van George Soros komen, een organisatie met een expliciete opengrenzen-agenda.

De verregaande interpretaties van de mensenrechten zorgen er in de praktijk voor dat nationale staten het steeds moeilijker hebben om een immigratiebeleid te ontwikkelen met enig democratisch draagvlak. Zo oordeelde het EHRM dat een pushback-beleid, veruit de meest efficiënte maatregel tegen illegale immigratie via de Middellandse Zee, strijdig is met de mensenrechten. De mensenrechten, waarvan de invulling gebeurt door kleine, links geëngageerde clubjes, worden steeds actiever ingezet als wapen tegen de democratie.

Een instelling zonder beperkingen

Waarom zou België een mensenrechteninstituut moeten hebben? De pers laat graag verstaan dat we daartoe verplicht zouden zijn, maar de ‘Paris Principles‘ zijn vrijblijvend en meer dan de helft van de leden van de VN hebben geen mensenrechteninstelling opgericht. De VS hebben zelfs gezegd dat ze dat niet van plan zijn en dat mensenrechten het werkterrein van de rechtbanken zijn, niet van gepolitiseerde instellingen.

Wie zijn mensenrechten geschonden acht, heeft al heel wat manieren om daar iets aan te doen. Alle nationale rechtbanken en nog heel wat andere internationale rechtbanken, zoals het Europees Hof van Luxemburg, moeten de mensenrechten toepassen. Het probleem, tenminste voor degenen die nationale democratieën willen ketenen, is dat die vonnissen en arresten enkel reactief zijn en betrekking hebben op concrete klachten. Die instellingen kunnen geen adviezen geven, geen rechtstreeks boodschappen richten aan nationale beleidsmakers, niet aan beïnvloeding van pers en publiek doen.

Dat zal dit nieuwe mensenrechteninstituut wel kunnen. Het staat zelfs allemaal met zoveel woorden in de wetteksten. Het kan op eigen initiatief adviezen en aanbevelingen doen aan alle parlementen en overheidsinstanties (art 5,1), het mag zelfs eisen om nog meer mensenrechtenverdragen goed te keuren (art 5,4), het mag gaan klagen over België in internationale instellingen indien haar instructies niet gevolgd worden (art 5,5) en het mag zich bezighouden met “het bewustmaken van de publieke opinie” (art 5,7). 

Een droom van reactionair links

Unia is een goed voorbeeld van wat er gebeurt als je een overheidsinstelling bemant met activisten en die ook nog eens een ‘onafhankelijke’ status geeft (in het parlement kunnen geen vragen gesteld worden over het beleid van Unia). Het mensenrechteninstituut wordt Unia in het kwadraat, omdat de opdracht veel algemener is en alle interventies onder de vlag van de mensenrechten zullen geschieden.

Een natte droom van reactionair links is gerealiseerd. We krijgen een Comité du Salut Public, dat de democratie kan bijsturen en tegenwerken als de kiezer die in een ongewenste richting stuurt, in het bijzonder in alles de immigratieproblematiek betreft.

image_pdfimage_print
Share