Home - Pagina 2 1 2 3 4 248 249

Een belediging van de kijkers

Hoe incestueuze talkshows de kijker manipuleren

De laatste tijd hoor je steeds vaker in de verschillende media het woord ‘transmigrant’ vallen.
Dat is het zoveelste politiek-correcte woord om een ruimer maatschappelijk probleem te verdoezelen, te minimaliseren, goed te praten.
Maar tot mijn eigen verbazing vond ik het woord toch al terug in een (elektronisch) Nederlands woordenboek : http://www.woorden.org/begin/trans
‘Transgender’, dat andere ondertussen wel héél populaire woord, bestaat dus nog niet.  Genderneutrale toiletten nog aan toe. Oh ja, ‘genderneutraal’ ontbreekt ook nog.
Boven.: VTM-reporter Bo Van Spilbeeck is gisteren voor het eerst als vrouw komen werken op de nieuwsdienst van VTM. “Dit voelt enorm bevrijdend.” beweert de directie van de zender!
Hopelijk wordt dit euvel snel rechtgezet want stel u voor: een transgenderende transmigrant die op zo’n autosnelwegparking een genderneutraal toilet benut, dat is toch het nec plus ultra der hedendaagse dingen? Als het ware de natte droom van elke sociale pacifist.😈
Ziezo, nu terug naar de waan van de dag en me verheugen over de verborgen betekenis van de kleding van Melania Trump  Belangrijk, toch? ….

In theorie besteden onze televisienetten wekelijks vele uren aan gesprekken en debatten. Zelfbewust zetten ze de journalistieke nieuwsgaring even stil en maken zendtijd vrij voor interviews, debatten en bespiegelingen. Deze pompeuze mini-colleges vanuit de hoofdstad onzer natie zijn een belediging van de kijker, en wel op drie manieren.

Ten eerste zijn ze vrijwel niet te onderscheiden in stijl. Ze bieden drie identieke merken audiovisuele kauwgom voor de lege geest. Ten tweede zijn ze zo ingericht dat ze perfect functioneren als echokamers voor politici en een klein clubje deskundologen. Ten derde zijn ze fixed. Doorgestoken kaart.

Kamer moet niet buigen voor druk van NPO, schreef Carla Joosten eerder

Het Nederlandse televisieaanbod is oppervlakkig

Het kan nooit kwaad om oude stukken uit de scherpe pen van wijlen Christopher Hitchens te lezen. De gehele vorige alinea is een vertaling van één van zijn columns in Harper’s Magazine uit 1987, getiteld ‘Blabscam’ (vrij vertaald: kiftklets). Hij schreef daarin over de belangrijkste politieke talkshows in Washington D.C. in die tijd, de jaren van president Reagan, maar als je het leest kan Hitchens’ kritiek net zo goed gelden voor het Nederlandse televisieaanbod van 2018.

Jinek en Pauw, De Wereld Draait Door, RTL Late Night – ze zijn beeldbepalend voor het debat, maar opereren grofweg met dezelfde stijl: veel entertainment, weinig inhoud. De items zijn kort en als ze al enige diepgang bereiken, dan moeten ze snel weer naar de oppervlakte worden gebracht met een fragmentje, een grap of de oninteressante mening van één of andere derderangs artiest die ook aan tafel is beland om een cd’tje te pluggen.

Inteelt, afspraakjes en wederzijdse afhankelijkheid

Intussen is het inteeltgehalte enorm. De talkshow hosts en hun sidekicks kennen hun gasten vaak persoonlijk, al dan niet via half-aristocratische liefdes- en huwelijksverbanden of het netwerk van een politieke partij. En als de echte macht moet worden ondervraagd, bijvoorbeeld een minister, een Kamerlid of een machtige CEO, dan is dat item van begin tot eind voorgekookt.

Dat begint al met de voorbereiding: de gasten committeren zich aan één programma (toezeggingen doen aan de concurrent is een doodzonde, dan word je nooit meer uitgenodigd). Met de redactie- en de productieteams spreken de gasten – vaak geflankeerd door een legertje voorlichters van hun partij of ministerie – de hele uitzending door. Hoe verloopt het gesprek? Welke fragmenten worden getoond? Wie zitten er nog meer aan tafel? Hè, toch niet die dwarse columnist?! Dan komt de minister niet, podia genoeg. (Duidelijk: exit columnist.)

Talkshows drijven op entertainment, want kijkcijfers, niet op journalistiek bijtwerk. Beeldvorming is heilig, voor programma én gast. Daarom zijn spannende interviews zeldzaam. De compleet doorgespinde promotiepraatjes van politici en bestuurders worden slechts af en toe, heel voorzichtig, onderbroken voor een mild-kritisch tegengeluid. Je zou bijna fan worden van Business Class, want de totaal ongeïnteresseerde Harry Mens heeft in ieder geval niet te pretentie om de kritische journalist uit te hangen of zijn doorgestoken kaarten te verhullen.

DWDD ging ‘Jesse brengen’

Zelf werd ik een tijdje geleden op audiëntie geroepen bij de DWDD-redactie. Een ‘kennismaking’. Even aftasten. Het gesprek duurde korter dan ik mijn koffie kon opdrinken, want de twee dames waren drukdrukdruk, maar ik zou zéker nog van ze horen. Tot op heden niets, natuurlijk.

Nu ben ik daar niet zo rouwig om. Via een ingewijde begreep ik dat het politieke panel van DWDD in de zomer van 2016 besloot om in de naderende verkiezingscampagne niet de PvdA te steunen – een primeur in de dieprode geschiedenis van het programma, als ik het goed begreep –, maar om ‘Jesse’ te gaan ‘brengen’. DWDD zou subtiel Jesse Klaver (GroenLinks) als de nieuwe sterke man op links presenteren. En zo geschiedde.

Tendentieuze poppenkasten

Lodewijk Asscher en zijn PvdA hadden het ongetwijfeld ook aan zichzelf te wijten, maar het is jammer dat we nooit zullen weten hoeveel van die 29 zetels verlies de PvdA op het conto kan schrijven van een handjevol politieke ‘deskundigen’ aan tafel bij Matthijs. En omgekeerd, hoeveel van de 14 zetels voor GroenLinks het gevolg waren van onbeschaamde manipulatie door ’s lands best bekeken praatprogramma.

Hoe sneller al die tendentieuze talkshow-poppenkasten verdwijnen hoe beter. Omlaag met die kijkcijfers. Zoek uw toevlucht tot het internet, bijvoorbeeld in de lange, diepgaande gesprekken op YouTube-kanaal Café Weltschmerz. Of lees desnóóds weer eens een boek…

h/t Elsevier weekblad

N.v.d.r. :

Over het Belgisch/Vlaamse televisieaanbod en leugenpers zullen we maar zedig zwijgen!

image_pdfimage_print
Share

Migratie, transmigratie, immigratie ….

De politiek correcte meute politiek correcte gangsters schuwt geen enkel middel om zelfs hier (!)  de waarheid te versmachten.

Jefferson Nimmitz Spijtig dat de auteur één belangrijke motivatie voor migratie onbelicht laat: de door de islamitische politieke doctrine ten zeerste aanbevolen Hidjra. Dat was de eerste migratie van het door alle mohammedanen nadien ten eeuwigen dage na te volgen rolmodel Mohammed van Mekka naar Yatrib. Mohammedanen migreren niet om te kunnen overleven. Ze migreren uit ideologische overtuiging, om net zoals Mohammed te kunnen onderwerpen, te heersen, te roven, te stelen, te doden en te verkrachten. Dat heeft niets met een biologisch aangestuurde zoektocht naar voedsel te maken. Dit is een geschiedkundig en wetenschappelijk bewezen feit. Dat onze leiders EU zowel als BE deze immigratie en transmigratie van Mohammedanen toelaten, goedpraten en zelfs aanmoedigen en subsidiëren is zonder meer misdadig.

image_pdfimage_print
Share

Gemanipuleerde statistieken!

Hoe worden migratiegegevens gemanipuleerd? Neem België…

Screenshot_302

Het zou waarschijnlijk niet als een schok moeten komen dat statistieken kunnen – en vaak  – worden gepresenteerd en gemanipuleerd door elites. In België – en in heel West-Europa, behalve in Oostenrijk – geven zij vorm aan een informele multiculturalistische lobby, die universiteiten, NGO’s, openbare instellingen en de media domineert, om een ​​pro-migratie agenda te stimuleren.

In een relatief korte tijd is België drastisch veranderd. Zonder enig openbaar debat is het een omvangrijke migratiestaat geworden. In een periode van slechts 15 jaar heeft België een toename van één miljoen inwoners gehad – van 10,2 miljoen in 2000 tot 11,3 miljoen in 2015. Deze cijfers geven over een zeer korte periode een stijging van 10% weer.

Lees verder op >>>> 

h/t: gatestoneinstitute

h/t: Alain Destexhe,  “Wachteres” en “Henk V.”)

image_pdfimage_print
Share

De Gentse politieke maffia

ISBN978 90 90307 59 6

de laatste lijn “adviesbureau BFELT” werd bewust weggelaten uit de tweede afbeelding.

Reactie van Karl Drabbe Uitgever Doorbraak op de uitspraak van Paul Gheysens eerder vandaag:

‘Met verbazing las ik de aantijgingen vanuit de hoek van Ghelamco en meer bepaald Paul Gheysens m.b.t. wat hij blijkbaar noemt ‘afkoop van de persvrijheid’ – lees het niet verschijnen van het boek De illegale Ghelamco arena bij Doorbraak. Nooit ofte nimmer werd enig voorstel geformuleerd om het boek niét te publiceren. Wat in de pers verschijnt is een grove leugen.’

Veel meer woorden moeten daar niet aan vuil worden gemaakt.

N.V.D.R.: de socialistische en liberale smeerlappen uit Gent hebben geprobeerd de publicatie van dit corruptie onthullend boek te laten verbieden door de rechtbank! Hierdoor liep de publicatie ettelijke  maanden vertraging op. Op 24 november 2017 oordeelde de rechtbank in Antwerpen echter ten voordele van de persvrijheid.  Opmerkelijk is ook dat Siegfried Bracke (NVA) pas ontslag nam bij Ghelamco nàdat het vonnis gepubliceerd werd. Hiermee willen we niet beweren dat Bracke op de hoogte was van de corruptie, maar in ieder geval oefende hij zijn bevoegdheid als toezichthouder op een ronduit beschamende manier uit.

image_pdfimage_print
Share

De Cocof Kwaliteit!

Gestolen bij Guvaal  (Dank!)

Bij het federaal zomerakkoord van vorig jaar werd het project van de N-VA, de vennootschapsbelasting, goedgekeurd en moesten de twee andere Vlaamse meerderheidspartijen zien dat hun dada’s – voor CD&V de effectentaks en voor de liberalen het onbelast bijklussen tot 500 euro – uitgesteld worden tot na de Kerstvakantie. Daar zijn we nu beland en de bedoeling was daar werk van te maken. De liberalen zullen daarbij nog even geduld moeten hebben want de Cocof, het “parlement’ van de Franstalige Brusselaars (jaja, dat bestaat ook al, voluit: ‘Commission Communautaire Française’), heeft daarvoor een belangenconflict ingeroepen, wat automatisch met zich meebrengt dat de zaak voor twee maanden ‘on hold’ gezet wordt. Opgeschort, zeg maar. Elk parlement heeft het recht dat te doen, alhoewel het in dit geval alleen maar leidt tot tijdverlies. De officiële reden waarom de Franstalige ketjes dat belangenconflict nu inroepen zou zijn omdat ze vinden dat het onbelast bijklussen de kwaliteit van een aantal jobs zou verminderen. Concrete voorbeelden worden daarbij niet gegeven…

‘Ze’ dat zijn alle Franstalige partijen buiten de MR, ook die van de oppositie, want zo’n statement is pas geldig bij een drievierden meerderheid. Alles wijst erop dat het hier gewoon gaat om de MR te pesten. In de twee maanden dat de zaak geschorst is, moeten beide partijen, regering en Cocof, trachten tot een vergelijk te komen. Doet zo’n beetje denken aan de discussie over de begroting in de States, met dit verschil dat het in Hellhole City om minder dan peanuts gaat. Lukt het niet dan verhuist de hele zaak naar de Senaat – nog zo’n nutteloos politiek vehikel – die binnen de 30 dagen een advies moet voorleggen, waardoor de schorsing nog een maand langer kan duren. Dat advies wordt dan voorgelegd aan een Overlegcomité van alle regeringen dit dit landje ‘rijk’ is. Lukt ook dat niet, dan verhuist het terug naar de Kamer, waar het gewoon kan worden goedgekeurd alsof er niets gebeurd is, zodat in feite deze hele zaak een wind in een fles is en alleen maar voor twee tot maand tijdverlies zal zorgen.

Gelukkig land dat geen andere problemen kent!

Vraag van de redactie: Wanneer gaan we met zijn àllen en een kalashjnikov plus zeven laders naar de Wetstraat om al dat politiek gespuis af te schieten en kalt te stellen?

image_pdfimage_print
Share

Het corrupte smoelenboek !

We kunnen dus wel stellen dat Facebook een organisatie is waar je simpelweg niet meer mag zeggen wat je wilt. Je hoeft niet eens schofferende, vulgaire of beledigende teksten te plaatsen. Facebook filtert gewoon alles weg wat ze niet bevalt. In eerdere postings op de tijdlijn is hetzelfde effect opgetreden. Facebook bepaalt gewoon wat ze wel of niet doorlaten. En bij zo’n organisatie laat je dan al je privacy schenden?

Lees eens de privacyvoorwaarden op de nieuwe social media website www.bravenewbook.com; die bestaat slechts uit 1 regel! Als je de enorme waslijst aan privacyvoorwaarden (lees: privacyschendingen) van Facebook écht zou lezen zou je je rot schrikken! Dat zijn hele waslijsten! En bij elke app die je installeert moet je even akkoord geven op die privacyvoorwaarden. Dan teken je voor keiharde fulltime afluisterpraktijken. En dat gebeurt ook echt! En al die big data die dat oplevert, wordt gebruikt om je psyche te analyseren en allerlei modellen op jou en je gehele sociale omgeving los te laten. En zo bepaalt Facebook niet alleen wat je wel of niet te zien krijgt (zie bewijs hierboven), maar gaat het echt onder je huid zitten. Ze weten alles van je! Wil je nog steeds bij zo’n bedrijf je foto’s en filmpjes plaatsen en delen wat je vandaag aan het doen bent? Je hoeft het niet eens te delen: Facebook weet het al via je microfoon, je camera en je tijdlijn. Ja, die camera en microfoon tappen ze fulltime af met diezelfde AI bots.

Zoals de tekst in het plaatje dus al stelt: ik wil Facebook zo snel mogelijk de rug toe keren en vraag al mijn Facebook volgers om te verhuizen naar Bravenewbook. Daar wordt je data niet verkocht als big data aan overheden en wordt het niet door AI geanalyseerd. Natuurlijk zullen de sleepwet-achtige aftappraktijken van overheden hun best doen om alles alsnog af te vangen, maar in ieder geval gebeurt het niet rechtstreeks en moet er moeite voor worden gedaan. Bravenewbook houdt de gegevens voor zich. Met 1 druk op de knop nodig je al je Facebook vrienden uit, dus ik zeg: doen en wegwezen bij Facebook! Je nodigt een aanrander van je vriendin toch ook niet iedere dag opnieuw weer in je huis uit? Waarom de aanrander van je privacy dan wel? Tijd om over te stappen naar dit nieuw social media platform!
http://www.martinvrijland.nl/…/facebook-censuur-geblurde-…/…

to counter Facebook
bravenewbook.com
image_pdfimage_print
Share

SP.a en Groen! samen = Schamen !

Ei zo na hadden de burgers niets geweten van Tom Meeuws (SP-a) zijn gegraai en zijn massale geldverkwisting aan dingen die slechts pensenkermissen met belastinggeld zijn, of acties om de eigen belangen en die van de SP.a te dienen.
Ja ook dat is corruptie. Spitstechnologische corruptie via onder andere ‘brood-en-spelen’ , die de oude vervangt, en waarvoor de politici natuurlijk nooit zelf een wet schreven. 
(De pensenkermis in Gent heet dan weer Ghelamco bvb. Maar de kermissen te lande kunnen onder verschillende namen en onder verschillende gedaanten voorkomen.)
 
Blijkbaar is (ik hoop vanaf nu was) het de gewoonte dat er een omerta onder politici en bestuurders van instellingen wordt afgesproken wanneer om zulke zaken politici en directie moeten ontslag moeten nemen of ontslagen worden.Te dien einde plaatsen ze geheimhoudingsclausules in de ontslagbrieven.
 
Maar zulke clausules moeten voortaan onmogelijk zijn.
Men spaart hen zo van hun ‘strafblad’, zodat ze later weer elders kunnen opduiken om ons te belazeren. Vanaf nu dus complete helderheid, glasnost, en geen omerta of afdekken bij de vlucht.
 
Het is veelzeggend over de SP.a. dat ze nu alles is uitgelekt Tom Meeuws blijven steunen als lijsttrekker. Verbazend veelzeggend en beschamend, dat Kathleen Van Brempt voorts ook duidelijk over de toekomst van Tom Meeuws: hij moet aanblijven als topman in Antwerpen. ” Tom Meeuws moet dus wel over zeer compromitterende informatie beschikken, over de cyaankalipil waardoor iedereen moet zwijgen en hem moet steunen.
Veelzeggend ook dat Groen! zo lang gewacht heeft om er de stekker uit te trekken.
En nu dreigt Tom Meeuws er nog mee om klacht in te dienen???
Wat???? Gaat hij daar dan de hele waarheid en niets dan de waarheid (moeten?) vertellen? Of gaat er weer een commissie worden opgericht? Allemaal om het ‘tot op het bot’ 😀 😀 uit te spitten, of de ‘onderste steen boven te halen ‘? 😀 😀 . Dat gelooft toch niemand meer 😀 ?
Dat is zoals de maffia die naar de rechter zou stappen tegen iemand die hen heeft verraden bij de politie.
Zijn dreiging en lef, zijn nog flagrantere arrogantie, dan hij tot nu tentoon spreidde moet elke rechtgeaarde mens en belastingbetaler doen sidderen. Zo iemand mag nooit meer in de politiek, nooit meer omgaan met gemeenschapsgeld! Punt !
Men zou de klokkenluider, als die zelf geen boter op zijn hoofd heeft, een medaille moeten geven.
 
Maar we weten onderhand hoe justitie in dit land werkt. Er zijn nauwelijks politici die veroordeeld werden. En alle, op een paar uitzonderingen na, raakten terug aan de slag. En zo niet zijn ze zoals Willy Claes nog steeds welkome gasten in de met belastinggeld rechtgehouden VRT.
Wat een blaam weer voor de SPa en Groen!
Samen = schamen.
Links naar de betreffende artikels staan hieronder. Niet alle foto’s en filmpjes konden hier worden geplaatst, maar die vinden jullie wel via de links. Lees vooral ook de brief die de verkwistingen en malversaties van Tom Meeuws en zijn partij aan de kaak stelde, en de brandende lont in het kruitvat werd.
 
Elders in Het Laatste Nieuws las ik : “Waar moet dat eindigen? Ergens ter hoogte van de kiesdrempel, zoals in Nederland en in Frankrijk? Telkens als je denkt dat de Vlaamse socialisten nu wel de bodem hebben bereikt, volgt er weer een nieuw dieptepunt. Het vermoedelijke ontslag van Tom Meeuws op de linkse stadslijst Samen is wellicht het beste wat die lijst kon overkomen, want Meeuws was al langer dan vandaag een blok aan het been van de groene kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien. Het neemt niet weg dat die exit – ook al wordt hij niet aanvaard door sp.a – een hoge symbolische waarde heeft. In ’t Stad, zowaar. De Antwerpse sp.a lag al jaren op apegapen. Anders had de mooiprater Meeuws daar nooit zijn blijde intrede gemaakt. Maar de remedie, voorgeschreven door sp.a-voorzitter John Crombez, is zowaar nog erger gebleken dan de kwaal. Vandaag is de Antwerpse sp.a klinisch dood. Ze wordt mond op mond beademd door Groen. Er zijn er die hun leedvermaak vandaag niet op kunnen. Maar is compassie niet nog erger?”
https://www.hln.be/de-krant/onze-opinie-na-de-commotie-rond-tom-meeuws-in-antwerpen-rood-van-schaamte~a40fa7e1
 1. Peeters: “Moddercampagnes kunnen we missen als kiespijn”

  Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters, ook federaal vicepremier, betreurt in een reactie het schouwspel rond het ondertussen ex-kartel Samen. Peeters wil dat de verkiezingscampagne naar eigen zeggen over inhoud gaat. “Moddercampagnes kunnen we missen als kiespijn en ook de Antwerpenaar kan dat niet appreciëren“, aldus Peeters.

 2. Crombez: “Geen goeie dag voor iedereen die vindt dat politiek moet draaien om oplossingen”

  Sp.a-voorzitter John Crombez vindt het bijzonder jammer dat het gezamenlijke project met Groen en onafhankelijken in Antwerpen gestrand is. “Het was een kans om een positief, open en toekomstgericht project voor Antwerpen op poten te zetten en op die manier een dam op te werpen tegen het cynisme dat te vaak de essentie van de politiek is geworden.”

  “Dit is geen goeie dag voor iedereen die vindt dat politiek moet draaien om oplossingen voor maatschappelijke problemen, om bescherming van mensen in tijden van nieuwe kwetsbaarheid en om het streven naar meer gelijkheid in tijden van grote veranderingen in de samenleving. Wij kijken vooruit.”

  © I&C
 3. Jinnih Beels wil zich bezinnen over toekomst

  Hoe de toekomst er na het kartel Samen uitziet voor Jinnih Beels, de onafhankelijke kandidate die de tweede plaats had gekregen op de lijst, is nog niet duidelijk. Beels zegt tegenover onze redactie dat ze nog geen beslissing heeft genomen en dat ze zich nu wil bezinnen over haar toekomst.

  Beels was jarenlang het gezicht van de cel Diversiteit binnen de Antwerpse politie. Na onvrede over het gevoerde beleid onder burgemeester Bart De Wever stapte ze op en startte ze bij het Mechelse politiekorps het diversiteitsbeleid op.

  © BELGA — Jinnih Beels.
 4. Wat nu met de sp.a in Antwerpen? “Er is geen plan B”

  Wat de toekomst brengt voor de Antwerpse sp.a is nog niet duidelijk, zo zei Tom Meeuws op zijn persconferentie. “Er is geen plan B, maar dat komt wel. Onze eerste zorg waren niet de verkiezingen, maar wel onze principes. We zullen binnenkort met een eigen lijst komen met veel fris en jong talent en met plaats voor vernieuwing. Onze partij heeft trouwens al een succesvolle traditie van mensen zonder lidkaart op de lijst te zetten.”

  Of hij zelf lijsttrekker wordt, is nog niet bekend. Meeuws laat ook de deur open voor een samenwerking met Groen na de verkiezingen. “Ik blijf met mijn partij vechten voor een warmer en socialer Antwerpen”, zegt hij. “Ik wens dat ook samen met Wouter (Van Besien, red.) te kunnen blijven doen, al is dat helaas niet meer vanonder hetzelfde dak.”

  Meeuws erkent dat hij fouten heeft begaan, maar voelt zich geen aangeschoten wild. “Als nieuweling in de politiek stappen houdt risico’s in”, zegt hij. “Maar ik voel me vooral slachtoffer van een persoonlijke en grensverleggende lastercampagne. Zelf heb ik nooit met modder gegooid, ik heb in een opiniestuk de paaitaks aangeklaagd en het schepencollege heeft nadien ook beslist om die te herzien.”

  © Klaas De Scheirder
 5. Samenwerktbeter.be al offline

  De website van het ondertussen ex-kartel Samen, samenwerktbeter.be, is nu al offline gehaald.

 6. Herbekijk persconferentie Tom Meeuws

  Herbekijk hieronder de integrale persconferentie van Tom Meeuws.

 7. De Lijn-directeur-generaal Kesteloot haalt uit naar eigen raad van bestuur

  Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, haalt in een brief uit naar zijn raad van bestuur vanwege het perslek van gisteren. Dat meldt de VRT en is bevestigd aan Belga. In de brief schrijft Kesteloot volgens de VRT dat hij de perslekken betreurt. De info, over Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws, die gisteren verschillende media haalde is volgens de brief van Kesteloot vertrouwelijke info waarvan maar enkele mensen op de hoogte konden zijn.

  Vanochtend zei Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur en van N-VA-signatuur, dat “heel veel mensen” op de hoogte waren van wat er gebeurd is toen Meeuws directeur was bij De Lijn in Antwerpen. Sp.a-voorzitter John Crombez had in De Afspraak naar Descheemaecker gewezen als bron van dat lek.

  Uit de brief van Kesteloot blijkt echter dat enkel de leden van het remuneratiecomité op de hoogte waren. In dat comité zitten vier mensen. In die brief schrijft Kesteloot dat het vertrouwen is aangetast “dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie”, en dat De Lijn in deze context wordt meegesleurd in de verkiezingscampagne.

  Vanmorgen dook bij VTM Nieuws een brief op van enkele klokkenluiders die in 2015 ontevreden waren over het beleid in Antwerpen, waar “er opeens wel veel geld is voor feesten”. De brief was gericht aan Kesteloot en de Raad van Bestuur. Na de brief zou De Lijn een onderzoek gestart zijn, en als resultaat daarvan zou Meeuws ontslagen zijn.

  © Belga / vtm nieuws
 8. Het hobbelige parcours van Samen

  “Antwerpen heeft nood aan een nieuwe koers, aan een politiek die verzoent en verbindt”, klonk het in oktober bij de drie kopstukken van ‘Samen’, het nieuwe linkse kartel in de Scheldestad. Die woorden krijgen nu een wrange nasmaak. ‘Samen’ sterft na amper drie maanden, het parcours verliep al van in het begin erg hobbelig.

  Lees hier meer over het hobbelige parcours van Samen.

 9. Meeuws: “Ik voel me niet verantwoordelijk voor einde kartel”

  Na de persconferentie liet Tom Meeuws nog aan VTM Nieuws weten dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor het mislukken van het kartel. “Alles waar nu mee gegooid wordt, was geweten. Het einde van het kartel doet wel pijn”

 10. Meeuws: “Ik zal klacht indienen tegen De Lijn”

  “Ik heb zonet Wouter aan de lijn gehad en ikzelf en wij als sp.a Antwerpen betreuren echt het besluit van Groen om Samen op te zeggen”, zo begon Meeuws zijn persconferentie. “Dat is in de eerste plaats heel erg jammer voor de 521.000 Antwerpenaren, want we hebben echt voor hen allemaal een warmer, een socialer, een toegankelijker, een meer bereikbaar Antwerpen nodig. We hadden niets liever gedaan dan dat samen te doen.”

  “De voorbije anderhalf jaar was het voor mij persoonlijk de enige focus die samenwerking op de been te brengen. Ik heb daar heel erg voor gevochten. Het is ons gelukt. Wat vandaag gebeurd is, stemt mij heel triest.”

  © Klaas De Scheirder

  “Wat ik heb gedaan om Samen mee te realiseren, dat heb ik ook gedaan bij De Lijn. Als u het de bus- en tramchauffeurs zou vragen, zouden die u kunnen vertellen dat ik steeds gevochten heb om van De Lijn een klantvriendelijk bedrijf te maken voor alle Antwerpenaren.”

  “Wat er nu allemaal verschijnt, na afspraken daar over niet te communiceren, daarover moet ik u zeggen dat ik er vandaag juridisch onmogelijk meer kan zeggen, hoe graag ik dat zou willen.” Meeuws kondigde daarop aan een procedure tegen De Lijn te zullen opstarten om haar aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van de perslekken, “waardoor ik transparantie zal kunnen verschaffen.” De sp.a’er tekende toen hij opstapte bij De Lijn een dading waardoor geen van beide partijen details zouden vrijgeven over de reden van zijn ontslag.

 11. Meeuws: “Nooit geziene, grensverleggende lastercampagne”

  “Het zijn onze tegenstanders die met een nooit geziene, grensverleggende persoonlijkgerichte lastercampagne mij en sp.a onder druk proberen te zetten, maar ook mijn nieuwe partner Groen. Die partner – en dat doet mij pijn – is blijkbaar onder grote en onhoudbare druk gezwicht”, zegt Tom Meeeuws.  “Mijn partij staat als een team achter mij, bleek gisteren. Het is geen gemakkelijke keuze geweest. Helaas bleek die keuze onverenigbaar met Samen. Voor Wouter en voor Jinnih is dit te moeilijk geworden.”

  Meeuws, die benadrukte bijzonder triest te zijn over de beslissing van Groen, zegt niemand iets kwalijk te nemen binnen Groen. “Ik zal blijven vechten, samen met Wouter. Helaas is dat niet meer onder hetzelfde dak.”

 12. Volg persconferentie live

  U kan hierboven de persconferentie van sp.a over het einde van Samen hierboven live volgen via de stream (vernieuw even dit browservenster om de livestream te laden). De persconferentie zou om 12.45 uur beginnen, maar loopt enige vertraging op.

 13. Persconferenties Meeuws en Groen

  Sp.a’er Tom Meeuws geeft vanmiddag rond 12.45 uur een persconferentie na de beslissing van Groen te stoppen met het kartel Samen, waar hij op de derde plaats zou staan.

  Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Antwerps kopstuk Wouter Van Besien geven op hun beurt om 17.30 een persconferentie.

  © BELGA — Tom Meeuws maakte gisterenavond bekend dat zijn ontslag door het partijbestuur van de sp.a in Antwerpen niet werd aanvaard.
 14. Van Besien: “Geen evidente maar noodzakelijke beslissing”

  Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien zegt in een mededeling dat de beslissing om te stoppen met Samen “geen evidente maar wel een noodzakelijke beslissing voor Antwerpen” was. “We betreuren dat de Antwerpse sp.a niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt. Wij willen voluit aan progressieve politiek kunnen doen en ons focussen op de problemen en uitdagingen van de Antwerpenaren, niet op de problemen van personen en partijen.”

 15. Officieel: Groen trekt alleen naar Antwerpse kiezer

  Groen trekt zonder kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Dat heeft de partij nu ook in een officiële mededeling laten weten. “We betreuren dat de Antwerpse sp.a niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt“, klinkt het. “Wij willen voluit aan progressieve politiek kunnen doen en ons focussen op de problemen en uitdagingen van de Antwerpenaren, niet op de problemen van personen en partijen.”

  Gisterenochtend steunde Groen-kopman Wouter Van Besien Tom Meeuws nog, maar vandaag trekt de partij dus andere conclusies.

 16. BREAKING: Groen trekt stekker uit Samen

  Groen heeft beslist te stoppen met het kartel Samen. Dat is uit verschillende bronnen aan onze redactie bevestigd.

  Groen zat deze voormiddag samen met het nationale partijbestuur om zich te beraden over de voortzetting van het kartel. Dat was nodig na de heisa rond sp.a-topman Tom Meeuws, die de derde plaats had op de lijst. Meeuws lag onder vuur na de onthullingen over mogelijke financiële malversaties waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt toen hij nog directeur bij De Lijn in Antwerpen was.

  © BELGA — Het progressieve kartel Samen werd in het najaar van 2017 voorgesteld aan de pers als het enige echte alternatief voor de N-VA.
 17. Deed deze brief Meeuws de das om bij De Lijn?

  VTM Nieuws heeft een brief kunnen bemachtigen van enkele klokkenluiders bij De Lijn die in 2015 hun beklag hebben gedaan aan de raad van bestuur, omdat ze bij de directie niet gehoord werden. Het is wellicht deze brief die uiteindelijk tot het einde van Meeuws bij De Lijn heeft geleid.

  In de brief klagen de klokkenluiders de besparingen bij De Lijn aan, terwijl er “nu opeens wel veel geld is voor feesten“. “De Lijn trakteert op een groot volksfeest in Borgerhout. Wij konden een document bemachtigen: dit gaat meer dan een half miljoen euro kosten. Kan dit zomaar?”

  Naar aanleiding van deze brief zou de top de zaak verder hebben uitgespit, wat uiteindelijk tot het opstappen van Meeuws leidde.

  De brief is ook gericht aan Mark Descheemaecker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn. Hij ontkende vanmorgen in alle toonaarden achter de lekken over Meeuws te zitten.

  © rv — De brief van enkele klokkenluiders bij De Lijn.
 18. Nog steeds topoverleg bij Groen

  Het nationale partijbestuur van Groen zit nog altijd bij elkaar om zich te beraden over hoe het nu verder moet met Samen. Sinds 10.30 uur vergaderen de kopstukken op een geheime locatie.

 19. ‘Samen’ nog maar drie maanden geleden goedgekeurd

  Het progressieve project ‘Samen’ werd nog maar drie maanden geleden goedgekeurd door sp.a en Groen. Vooral bij die laatste partij was er toen al heel wat voorbehoud bij het samenwerkingsverband: een vereiste tweederdemeerderheid werd maar nipt gehaald op een partijcongres.

  Veel Groen-leden vonden dat de partij zich beter op eigen kracht aan de Antwerpse kiezer kon tonen en niet het risico mocht lopen geassocieerd te worden met het beeld van de ‘oude politieke cultuur’ waar de Antwerpse sp.a in het verleden door werd achtervolgd.  Groen leek in de peilingen bovendien de wind in de zeilen te hebben.

  Uiteindelijk haalden de voorstanders van samenwerking toch de bovenhand, onder andere door het argument dat de Antwerpenaar nu een duidelijke keuze had tussen twee grote blokken.

  Vraag is nu of het kartel nog steeds zal standhouden. Groen zit op dit moment samen om zich over de zaak te beraden.

  © BELGA — Wouter Van Besien, Tom Meeuws en onafhankelijke kandidate Jinnih Beels.
 20. “Van Besien kan kartel Samen nog opblazen, wettelijk gesproken”

  “Wettelijk is het nog mogelijk om ‘Samen’ op te heffen. De politieke realiteit is natuurlijk wel dat het kartel met veel bombarie is aangekondigd en goedgekeurd werd door de congressen van Groen en sp.a.” Dat zegt professor politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB). 

  © BELGA — Wouter Van Besien
 21. Crisisvergadering bij Groen

  Groen belegt om 10.30 uur een extra nationaal partijbestuur over de zaak-Meeuws. Pas daarna zal voorzitter Wouter Van Besien, die ook lijsttrekker is van Samen in Antwerpen, reageren. “Er wordt nu volop bekeken wat we gaan doen.”

 22. Krantencommentaren over Samen

  Zowat alle krantencommentatoren besteden vandaag aandacht aan de zaak-Meeuws. “Ze zijn talrijk, de Antwerpse socialistische coryfeeën die zich vandaag omdraaien in hun graf of in hun bed, wit van woede, rood van schaamte”, schrijft Jan Segers vandaag in Het Laatste Nieuws. Lees hier ook de andere commentaren.

 23. Geknoei met facturen?

  Waarom Meeuws gisteren precies in opspraak kwam? Uit documenten blijkt dat hij in zijn vorige job als directeur bij De Lijn Antwerpen opmerkelijke fouten heeft gemaakt bij de betaling van meer dan 600.000 euro aan een Antwerpse vzw en 100.000 euro aan een mediabedrijf. In dit artikel lees je er alle details over.

  © BELGA
 24. Descheemaecker bijt van zich af: “Crombez is wanhopig”

  Marc Descheemaecker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn en lid van N-VA, betreurt dat hij door sp.a-voorzitter John Crombez beschuldigd wordt van perslekken over Tom Meeuws. Volgens hem zoekt Crombez een “externe vijand om zijn troepen te mobiliseren” en probeert hij “zijn interne personeelsproblemen op te lossen door iemand te beschuldigen die niets verkeerd gedaan heeft”. 

  © EPA
 25. “Emmer der vernederingen”

  Dave Sinardet, professor in de politieke wetenschappen, heeft via Twitter gereageerd op het mislukte ontslag van Tom Meeuws. “De emmer der vernederingen lijkt vol te zitten bij sp.a Antwerpen”, klinkt het.

 26. Onze opinie: “Rood van schaamte”

  “Telkens als je denkt dat de Vlaamse socialisten nu wel de bodem hebben bereikt, volgt er weer een nieuw dieptepunt. Het vermoedelijke ontslag van Tom Meeuws op de linkse stadslijst Samen is wellicht het beste wat die lijst kon overkomen, want Meeuws was al langer dan vandaag een blok aan het been van de groene kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien.”

  Jan Segers is niet mals voor Meeuws. Lees er alles over in onze pluszone exclusief voor abonnees. Lees nu vier weken gratis.

 27. Nieuwe vraagtekens: project van 150.000 euro voor bevriend groen-militant

  Dacht Tom Meeuws (sp.a) aanvankelijk de vlucht vooruit te kiezen door zijn ontslag in te dienen als socialistisch boegbeeld van Samen? Feit is dat uw krant hem ’s middags confronteerde met een nieuwe, omstreden factuur uit z’n periode als directeur van De Lijn Antwerpen. Deze keer ging het om 150.000 euro voor een pilootproject dat hij zonder overleg met zijn raad van bestuur toewees aan een bevriende relatie: de voorzitter van Groen Senioren Antwerpen.

  Lees er alles over in onze pluszone, exclusief voor abonnees. Lees nu vier weken gratis.

Vooraf: Coup de théâtre

Coup de théâtre in het hoofdkwartier van de Antwerpse sp.a in de Ommeganckstraat gisteravond: Tom Meeuws bood er zijn ontslag aan als nummer drie op de lijst van Samen – zoals hij vooraf ook aan lijsttrekker Wouter Van Besien (Groen) had laten weten – maar dat was volgens Meeuws buiten zijn partijgenoten gerekend. Hoewel hij aanvankelijk om 22.30 uur een verklaring zou komen afleggen, duurde het uiteindelijk tot een eind na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond. De reden werd snel duidelijk: de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws.

De Antwerpse sp.a plaatst zich “ten volle achter zijn kopman” en wil “met Samen niet meedoen aan de moddercampagne die volop bezig is”, klonk het.

Het duurde uiteindelijk tot ver na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond om aan te kondigen dat de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws. Hij neemt dus geen ontslag.
BELGA Het duurde uiteindelijk tot ver na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond om aan te kondigen dat de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws. Hij neemt dus geen ontslag.

“Niet de makkelijkste keuze”

“Dit was niet de makkelijkste keuze”, aldus Meeuws. “Maar het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen is ervan overtuigd dat we met Samen niet willen meedoen met de moddercampagne die volop bezig is en die nooit geziene proporties aanneemt. Het moet volgens ons gaan over waar we met de stad naartoe willen, maar ook over de waarden en de manier van aan politiek doen.”

‘Het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen is ervan overtuigd dat we met Samen niet willen meedoen met de moddercampagne. Het moet volgens ons gaan over waar we met de stad naartoe willen, maar ook over de waarden en de manier van aan politiek doen’

Tom Meeuws

Meeuws noemt Samen “meer dan ooit hét alternatief voor deze stad” en zei contact te willen opnemen met lijsttrekker Van Besien en de nummer twee op de Samen-lijst, Jinnih Beels (onafhankelijk), om hen persoonlijk de beslissing van sp.a toe te lichten. Van Besien liet eerder op de avond weten dat hij niet om het ontslag van Meeuws had gevraagd.

Het duurde uiteindelijk tot ver na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond om aan te kondigen dat de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws. Hij neemt dus geen ontslag.
BELGA Het duurde uiteindelijk tot ver na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond om aan te kondigen dat de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws. Hij neemt dus geen ontslag.

Meeuws staat al een tijd in het oog van de storm. Gisterochtend bracht onze krant het verhaal dat het kopstuk van Samen in 2015 wegens financieel geknoei moest opstappen bij De Lijn Antwerpen. Eerder kwam de sp.a’er ook al in opspraak toen bleek dat hij als consultant contacten had met projectontwikkelaar Land Invest Group, terwijl Samen het Antwerpse stadsbestuur op dat vlak fel bekritiseerd had.

Persoonlijke aanvallen

Terwijl Meeuws aan het vergaderen was met het Antwerpse sp.a-partijbestuur, bevestigde Van Besien in ‘Terzake’ op Canvas gisteravond dat Meeuws heeft beslist om zijn plaats op de lijst op te geven. “Het is een persoonlijke beslissing van Tom. Ik heb respect voor die beslissing”, zo stelde het boegbeeld van Groen in de uitzending.

“De persoonlijke aanvallen op Tom werden enorm groot”, legde Van Besien uit. “Het werd heel hard op de persoon gespeeld en dat weegt natuurlijk zeer zwaar. Het kon ook het beeld van Samen vertroebelen en dat wou hij niet.” Volgens de lijsttrekker verhinderen die aanvallen het inhoudelijke debat waar het in de campagne voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen over zou moeten gaan.

Crombez laakt beschadingsoperatie en haalt uit naar Descheemaecker

Sp.a-voorzitter John Crombez stelde in harde bewoordigingen de beschadigingsoperatie tegen Meeuws aan de kaak in het VRT-programma ‘De Afspraak’. Crombez wilde het ontslag nog niet bevestigen. “Toen ik hier binnenkwam, was er nog niets beslist. Tom ging naar het partijbestuur in Antwerpen, dat nu bezig is. Daar zal er beslist worden. Ik zal het nadien wel horen”, klonk het bij de partijvoorzitter. Hij beklemtoonde dat Meeuws zelf in eer en geweten een beslissing moet nemen.

Crombez toonde zich wel bijzonder ontstemd over dossiers die naar boven worden gehaald met de bedoeling om rivaliserende politici te beschadigen. Hij viseerde onomwonden Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur bij De Lijn en van N-VA-signatuur. “Dat kan de enige zijn die dingen in de krant heeft gegooid met de bedoeling om Tom Meeuws te beschadigen”, aldus Crombez.

N-VA: “Verwerpen de poging Meeuws in martelaarsrol te plaatsen”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wenste niet te reageren op de heisa. De Antwerpse N-VA-voorzitter, Fons Duchateau, gaf wel een reactie. “Wij bemoeien ons niet met andere politieke partijen… Ik verwerp echter de poging van Van Besien en Crombez om anderen valselijk te beschuldigen en Meeuws in een martelaarsrol te plaatsen. Die rol is voorbehouden voor de belastingbetaler.”

 

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Asielzoekers of een nest illegalen ?

In alle kranten en op VTM, was een van de slachtoffer van de gasontploffing (?) op de paardenmarkt in Antwerpen eerst een illegale Afghaan. Vandaag las en hoorde ik overal, en eerst op de VRT dat het een Afghaanse asielzoeker zou zijn. Na verandering stond er:
” Het gaat om een 39-jarige Belgische bewoner en een 26-jarige Afghaanse asielzoeker. Eerder op de avond meldde het Antwerpse parket dat de Afghaan illegaal in ons land verbleef, maar dat klopt dus niet.”

Jaja, dat zal wel
Wel een groot verschil. Ze begrepen natuurlijk even later dat ze dit massaal moesten rechtzetten. En ja hoor alle artikels werden prompt massaal aangepast, andere dan weer verwijderd.

Wie weet hoeveel zaten er zo binnen die niet of amper gewond waren en waarover men geen details vrijgeeft?
Wie wil er ons wat wijsmaken, of ons niet alarmeren?
Met hoeveel zijn ze diegenen die in dit land onwettelijk zijn, geholpen door andere criminelen die grof geld verdienen met de verhuur van matrassen, smokkelen, zwartwerk, prostitutie, drughandel, inbraak en diefstal? Een gigantische criminele bende is het. Met honderdduizenden zijn ze inmiddels.

De maffia doet zich voor als hulpverleners zoals de wolf in schapenvacht. Diegenen die dit aanklagen worden gebeten en verbannen. Wie zijn hun politieke handlangers? Niet zo non- profit en onschuldig, me dunkt.
De huisbaas Hamdi Chalghmi, die ‘op reis’ zou zijn in Egypte ( of er eigenlijk woont misschien?), is vanwege zijn achtergrond en connecties waarschijnlijk goed geplaatst om meer te zijn dan een weldoener en een verwonderde huisbaas. Hopelijk wordt het echt onderzocht of hij een huisjesmelker is of een trafficant, en of hij zo meerdere panden exploiteert. De politie kan al beginnen met de matrassen te tellen die in het puin achterbleven.
Maar verwacht wordt dat justitie daartoe geen opdracht zal geven of krijgen. Immers, als ze niet in de stront roeren, dan stinkt het ook niet.

Oh, ik hoor het ze al zeggen dat ik lijken pik, ik geen hart heb enz…. ik alleen maar een populistisch- racistische reflex ken, geen medelijden voor de slachtoffers enz…..
En zo tracht men de vragen die bij menig mens rijzen te onderdrukken, tot er uit angst niemand nog vragen durft te stellen. Zo wordt het van rijzen rezen. En zo heeft men het graag.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/slachtoffers-exp.. 

Slachtoffers explosie Antwerpen geïdentificeerd: Belg van 39 en Afghaan van 26

 

De dodelijke slachtoffers van de explosie aan de Paardenmarkt in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een 39-jarige Belgische bewoner en een 26-jarige Afghaanse asielzoeker. Eerder op de avond meldde het Antwerpse parket dat de Afghaan illegaal in ons land verbleef, maar dat klopt dus niet.

Gisteren vond rond 21.30 uur een grote ontploffing plaats in een gebouw aan de Paardenmarkt. Dat pand is totaal verloren, de woningen links en rechts staan nog deels recht. Ook een pand aan de achterkant liep zware schade op. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en haalden verscheidene gewonden uit het puin.

https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/politiek/bekijk-de-meulemeester-debat-1601

 

image_pdfimage_print
Share

Wat doen we met dit tuig??

Hij kan amper Duits praten de allochtoon met slechts het verstand van een garnaal, die uit de Maghreb of uit de zandbak in Oostenrijk werd binnengelaten, maar hij speelt het al wel klaar om met dat beetje Duits een oude autochtone vrouw te beledigen. Oostenrijk, januari 2018
Zeg mij, linkse vaginamutsen en goedmenselijke, welkomstliedjes zingende seuten, of het dat is wat jullie wensen?? Wees er dan van verzekerd dat je er later niet eens meer mag aan denken om #metoo te gebruiken.

 

image_pdfimage_print
Share