Home - Pagina 2 1 2 3 4 258 259

De Europese fascisten

Document FCO30/1048 van de Britse overheid werd maar liefst vijftig jaar achter slot en grendel bewaard door de Britse overheid. De reden?

Het gaat om een geheim document over de dagen van de EEG, en over wat het einddoel van dat grote Europese project precies was. De conclusie liegt er niet om (hoewel overheden dat wél deden): het project zou uiteindelijk resulteren in de afschaffing van de nationale soevereiniteit, en overheden werd opdracht gegeven daarover te liegen tegen de eigen bevolking.

Het document is opgesteld door een “anonieme ambtenaar.” Die voorspelde correct dat de EEG (Europese Economische Gemeenschap) zou resulteren in een economische, fiscale en monetaire Unie met een gezamenlijk buitenlands én militair beleid. Dat laatste is natuurlijk precies waar Europese bureaucraten nu op inzetten; ze willen zelfs een eigen léger.

De Britse wet, schreef de auteur, zou uiteindelijk opzij worden geschoven voor Europese richtlijnen. Daarnaast zou, aldus de ambtenaar in kwestie, de EEG erin resulteren dat soevereiniteit en macht weggeleid zou worden van het eigen parlement en in handen zou komen van Europese bureaucraten.

Dat is allemaal al schokkend genoeg, maar wacht, het wordt nóg erger…..

image_pdfimage_print
Share

Het spijt ons Mohammedanen

Het spijt ons, dat we jullie onderdak gaven omdat economisch voordeel jullie uit het land van herkomst heeft verdreven.

– Het spijt ons dat de Westerse menslievendheid jullie spontaan opnam in onze samenleving, terwijl anderen jullie weigerden.
– Het spijt ons dat we jullie duur halal voedsel gaven en jullie plaatsten in onze gezellige volkswijken, omdat jullie geen onderdak hadden..
– Het spijt ons dat we jullie je met je familie lieten herenigen vanwege jullie economische belangen.
– Het spijt ons dat we jullie meer gaven dan ons eigen hardwerkende volk, terwijl we jullie nooit dwongen om te werken.
– Het spijt ons dat we jullie gratis een huis gaven, inclusief een geheel nieuwe inboedel waar menig Westers werkend gezin jullie om benijdden.
– Het spijt ons dat we jullie kinderen mohammedaans onderwijs gaven inclusief kindergeld voor vaak meer dan 10 kinderen.
– Het spijt ons dat we jullie moskeeën lieten bouwen zodat jullie je eigen religie konden belijden in een voor jullie (vijandig) christelijk land.
– Het spijt ons dat we jullie nooit dwongen om onze taal te leren, zelfs 30 jaar na aankomst in Ons land.
– Het spijt ons dat jullie voorrang kregen bij functies waarbij eigen volk een veel betere opleiding had dan jullie.
– Het spijt ons dat jullie ondanks twee nationaliteiten hier om een uitkering komen vragen. Dit was een hele eer voor het UWV.
– Het spijt ons dat we jullie stemrecht gaven, zodat jullie zelfs in de regering kwamen.
– Het spijt ons dat jullie steeds meer eisen gingen stellen en wij steeds weer gehoor hieraan gaven.
– Het spijt ons dat als we jullie een vinger gaven dat jullie ons steeds een hele poot uittrokken.
– Het spijt ons dat we de ziekenzorg voor jullie niet op een hoger peil konden brengen, zodat nog meer van jullie afgekeurd konden worden.
– Het spijt ons dat we jullie niet nog meer van onze vrouwen in groepsverband hebben laten verkrachten en voor hoer et cetera hebben laten uitmaken.
– Het spijt ons dat we jullie niet meer van onze mensen in groepsverband levenslang invalide lieten slaan – mijn oudste zoon is er een van – (louter uit tijdverdrijf en verveling, hij was niet opgewassen tegen 12 van die kutmarokkaantjes) of doodslaan wat een ultiem barbaars genot bij jullie teweeg brengt.
– Het spijt ons, dat er maar liefst 90% van de buitenlanders onze gevangenissen bevolken. Dit, omdat wij hen niet begrepen.
– Het spijt ons dat we niet nog toleranter waren tegenover jullie.
– Het spijt ons dat jullie bijna zover waren om ons land over te nemen.

– Wij zijn blij dat Ons volk op tijd wakker is geworden.

– Wij zijn blij dat we jullie met ons tolerante volkje over de grens gaan schoppen, inclusief jullie uitgezakte broedmachines in die getailleerde vuilniszakken.
– Wij zijn blij dat de rest van West-Europa zal volgen, zodat we weer een fijn West-Europa terug zullen krijgen, zodat ons volk weer veilig en zonder angst over straat kan lopen.
– Wij zijn blij dat jullie opgesodemieterd zijn en wij zullen ervoor zorgen dat jullie nooit meer terug zullen komen.
– Ik ben blij dat het officiële Volkslied op waarheid berust, met de woorden: ” houdt het Land van vreemden smetten vrij.”
Joannes

#Islamisering #MeaCulpa

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst en close-up
image_pdfimage_print
Share

De Wereld draait vierkant

Kandidaat opperrechter VS, Brett Kavanaugh, wordt voor heel de wereld vernederd voor het niet bewezen rampetampen of iets meer (?) toen hij minderjarig was en op school zat, 36 jaar geleden! Nooit voorheen een klacht hierover gekregen! Dit noemt men: “schande” en alle synoniemen in die trant.

NTGent toont een affiche met een bloedende, net halal gekeelde schapekop.
Acteurs neuken, poepen, coïteren, vogelen, wippen, copuleren geheel naakt op scène voor de ogen van zeer jonge kinderen die ernaast zitten op scène en haast participeren! : “KUNST”, niets aan de hand, geen overtreding.

Gaia met één bloedtraan op de affiche van hun campagne tegen dierenleed: “schande” geen respect voor islam en een klacht wegens inbreuk op de antiracisme wet.

Islamterreur veroordelen aanklagen en tonen : ten strengste verboden! Schandalig! Racistisch! Facistisch! Nazi! …

Maar de zwarte Kameroense rapper Nick Conrad die schreeuwt : “Hang alle blanken op”, “Ik stap crèches binnen en dood blanke baby’s”, “Grijp hen en hang hun ouders op. Stenig hen ter vermaak, zo hebben de zwarte kinderen er ook iets aan. Takel ze hard toe, er moet bloed vloeien. Het moet naar de dood ruiken.” !!!!!!!!!!!!!!!!! : dat is “KUNST” en géén racisme, ook niet aanstootgevend en zet niet aan tot geweld, in tegenstelling tot één bloedtraan van Gaia.

Ben ik de enige die niet meer goed volg?

h/t Kerstin Huygelen op FB

image_pdfimage_print
Share

Vragen die islam niet kan beantwoorden

We leerden deze auteur kennen door het boek dat ze schreef over haar ervaringen als Amerikaanse jeugd- en familierechter. Haar ervaringen waren indrukwekkend en de titel zette aan tot nadenken vrij vertaald: “Kom me niet vertellen dat het regent als je op mijn been pist”. Een bestseller.

Toen we vernamen dat ze ook een boek gepubliceerd had met als titel “The people vs Muhammad, psychological analysis” kochten we dat meteen aan. De titel luidt vrij vertaald: “Het openbaar ministerie tegen Mohammed, een pychologische analyse.” Familierechter Judy publiceerde uit veiligheidsoverwegingen nu niet meer als gepensioneerde rechter maar als J.K. Scheindlin.

De reden mag duidelijk zijn als men weet dat ze een gedetailleerde catalogus met schokkende bewijzen van de mentale ziektes van Mohammed had geschreven: Psychopatie, Vrouwenhaat, Napoleon complex, Schizofrenie, Narcistische persoonlijkheidziekte, Messias-God complex, Obsessieve compulsieve stoornis, Athanagorafobie, Oedipus complex, Seks-verslaving, Pedofilie, Sadisme en Necrofilie.

Edmund Burke schreef ooit ” Alles wat nodig is voor de overwinning van het kwade is dat goede mensen niets doen. Maar Scheindlin nam wel haar verantwoordelijkheid op. Met veelvuldige doodsbedreigingen als gevolg. Of wat had U anders gedacht?

Een ongelovige kafir die Mohammed, de laatste profeet van Allah beledigt verdient de doodstraf. Zo staat uitdrukkelijk geopenbaard in de heilige Koran. Scheindlin verdiende dus een dozijn doodstraffen. Geen wonder dat ze onderdook. Ze dacht ook na hoe ze best kon reageren tegen de ongelooflijk fanatieke uitingen van haat waarvan ze het slachtoffer werd. Niet alleen afkomstig van Mohammedanen maar ook van politiek correct linkse goedmensen die schuimbekten van woede en geveinsde verontwaardiging

En daarom publiceerde ze het eerste deel van “Vragen die islam niet kan beantwoorden” waarvan U hierboven de voorpagina ziet. Steunend op een breed spectrum van gecertificeerde islamitische bronnen draait ze de rollen om en plaatst ze de bewijslast bij alle mohammedanen.

In dit eerste deel test ze het islamitisch fanatisme met indringende vragen waarmee mohammedanen geen blijf weten. Waarom gaan Mohammedanen en Mohammed naar de hel? Waarom is er geen redding in islam? Waarom is er absoluut geen bewijs dat Mohammed echt bestaan heeft? Waarom werd de koran gecorrumpeerd? Waarom is er geen bewijs dat Mekka bestond tijdens het leven van Mohammed? Waarom is er geen bewijs van islam nadat Mohammed stierf? Waarom is islam niet bekwaam tot vooruitgang? Waarom faalt Sharia overal? Waarom verwart de oudste koran “72 maagden met grote ogen” met druiven? En veel meer.

Objectief geschreven en soms humoristisch zorgt de lange lijst uitdagende en onmogelijk te beantwoorden vragen er gegarandeerd voor dat uw mohammedaanse vrienden (en hun supporters) nog zeer lang hun tanden zullen laten knarsen en de laatste profeet zeer vele jaren zullen vervloeken. Het is met name een boek dat voor hen is geschreven, maar ook ons gehate kafirs een duidelijker inzicht geeft in de totalitaire, imperialistische, militaristische, onverdraagzame en wreedaardige politieke apartheidsideologie die islam is.

We moeten hierover elkaar blijven informeren. Want niemand anders gaat dat doen. Een zeker de jeugd moeten we informeren en vooral aandringen dat ze dat zelf ook blijft doen.

 

 

 

image_pdfimage_print
Share

Schild en Vrienden laat niet met zich sollen Update dinsdag 2 oktober

Toevoeging van dinsdag 2 oktober

Rechtbank geeft S&V-kopman Dries Van Langenhove deels gelijk

“Onrechtmatig en disproportioneel”, zo noemde de rechter de beslissing van UGent-rector Van de Walle om de student te schorsen. Om zijn thesis af te maken kan de S&V-kopman nu wel degelijk de bibliotheek van de faculteit Rechten betreden. Dit acht uur per week

Dries Van Langenhove heeft gelijk gekregen in zijn kortgedingzaak tegen de Universiteit Gent. Die onderwijsinstelling had de oprichter van de rechtse jongerengroep Schild & Vrienden (S&V) uitgesloten. De rechter oordeelt nu dat Dries, die in zijn laatste jaar rechten zit, niet alleen zijn studie mag verder zetten – waarover rector Rik Van de Walle al op inbond – maar ook de bibliotheek van de faculteit Rechten mag betreden. Dat brengt Het Laatste Nieuws en BELGA. Eerder werd Van Langenhove verboden om de UGent-gebouwen te betreden. Zijn verkozen bestuursmandaat aan de UGent blijft onbeschikbaar.

Wij begrijpen deze laatste beslissing. Zo voorkomt de rechter dat de linkse RUG de klucht nog wat langer laat duren door in beroep te gaan. Een verkozen bestuursmandaat raakt de openbare orde niet en daarover oordelen is een privilege van de raad van bestuur. Indien deze de schorsing zou handhaven springt het aantal leden en sympathisanten van Schild en Vrienden ongetwijfeld enorm de hoogte in. En dat heeft onze jeugd nodig. Wij wensen bij deze Dries veel succes bij het afmaken van zijn studies.

Toevoeging van woensdag 26 september

Na de klucht in de Gentse gemeenteraad gisteren, alsook de actie van de Gentse professoren die hun les vroegtijdig beëindigden teneinde studenten toe te laten te gaan betogen tégen schild en vrienden, wordt steeds duidelijker dat de hetze tegen schild en vrienden georkestreerd is van uit politieke hoek met bewuste hand- en spandiensten misschien zelfs inspiratie vanuit de Rijks- Universiteit-Gent.

De linkse VRT en haar misdadige programmamakers leverden slechts een kruiwagen om de Vlaamsgezinde studentenvereniging te blijven belasteren en te blijven achtervolgen met stinkende linkse ideologische bagger van marxistische en crypto-communistische signatuur.

De tekst die de Gentse gemeenteraad goedkeurde vermeldt de islamitische clerus, madrassa’s en moskees niet als “extremistische groeperingen die oproepen tot haat en geweld”. Islam en al haar politieke en ideologische bronteksten roepen nota bene onophoudelijk op tot haat en geweld tegen niet-mohammedanen.  Zelfs uitgebreid en herhaaldelijk tot moord en doodslag op niet-mohammedanen. Dat is een onweerlegbaar en onomstootbaar wetenschappelijk bewezen feit.

Maar volgens de Gentse gemeenteraad is islam niet extremistisch en heeft er dus niets mee te maken want islam wordt niet eens vernoemd. Ondertussen smijten de idioten -meerderheid en oppositie uitgezonderd het VB- uit die gemeenteraad verbaal wel met lasterlijke modder naar schild en vrienden, die evenwel in de tekst zelfs niet vermeld worden. Zo blijft hun laster verbaal en ontlopen ze gerechtelijke vervolging.

Hoe korter we in dit apenland bij verkiezingen komen, hoe waanzinniger het gedrag van traditionele politiekers wordt en hoe smeriger het hersenspoelend islamofiel geroeptoeter van de reguliere media.

Men leze Sceptr en ‘ t Pallieterke online:  “Het hysterische gekrijs van de media is niet de publieke opinie”
Tijdens dit schrijven is op dinsdag de betoging met de naam #WijZijnMetMeer aan de gang in Gent. De media laten uitschijnen dat dit een “studentenprotest” is, maar in realiteit gaat het om een zoveelste linkse mars, georganiseerd door de communistische verenigingen Actief Linkse Studenten (ALS) en Comac (PVDA). Wekenlang werd door de media promotie gevoerd, het prachtige zonnige weer zat mee en als kers op de taart moedigden heel wat linkse professoren hun studenten aan om naar de betoging te gaan. Ze gelastten er zelfs hun lessen voor af.

Dries eiste in een kortgeding de opschorting van de fascistische beslissing met betrekking tot zijn schorsing. Als de rechter Dries gelijk geeft hebben de marxisten aan de RUG geen poot meer om op te staan. Al zullen ze er alles aan doen om via beroep de zaak te rekken en te trekken tot na de verkiezingen op 14 oktober. Hun eigen krankzinnige perceptie is voor de linkse neo-nazi’s belangrijker dan de waarheid.

Toevoeging van maandag 24 september

Volgens sommige bronnen bereidt Dries Van Langenhove zich met zijn advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet voor op juridische stappen. De rechtenstudent werd aan de universiteit geschorst door de linkse rector rector Rik Van de Walle. Dries legt zich daar niet bij neer. Natuurlijk niet. Die schorsing is een regelrechte inbreuk op de bestaande wetgeving op discriminatie. Een écht misdrijf nota bene!

‘Ik vind het een groot onrecht dat men mijn diploma, waarvoor ik al enige jaren noeste arbeid heb verricht, wil afnemen vlak voordat ik afstudeer.’ Ook mijn plaats in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent, geeft ik niet op. ‘Ik wil het mandaat waarvoor ik democratisch door duizenden studenten ben verkozen, uitvoeren’. Vanzelfsprekend en 100% democratisch en helemaal normaal.

Intussen blijft de hetze in K(n)ack en andere leugenmedia onverminderd verder duren. Ze proberen hem ondoordachte reacties te laten formuleren en hem bij associatie nog altijd te betichten van ‘ondemocratische impulsen’, zo heet het nu. Wat Vlaanderen ten goede komt blijkt allemaal ondemocratisch te zijn voor het linkse crapuul van de reguliere gesubsidieerde media.

Het is vanzelfsprekend en overduidelijk dat deze media eenzijdig, prematuur, Belgicistisch en manipulatief gereageerd hebben op de lasterlijke hetze die gecreëerd werd door Pano van de VRT. De leugenmedia klampen zich nu vast aan een strohalm geboden door het parket van Oost-Vlaanderen die onterechte, intimiderende en totaal overbodige huiszoekingen liet uitvoeren.

Met een elektronenmicroscoop voert dat parket nog altijd een ridicuul onderzoek naar eventuele strafbare feiten gepleegd door Schild & Vrienden, daar waar de naam van de echte misdadigers al lang publiek bekend zijn!

De schorsing van Dries Van Langenhove is binnen de RUG inmiddels al afgezwakt tot een zogenaamde ordemaatregel. Dat maakt de linkse rector niet minder medeplichtig aan laster en eerroof!

De culturele marxisten aan die RUG zitten inmiddels ook niet stil. Zo betogen ze vol geveinsde verontwaardiging om te bekomen dat twee leden van schild en vrienden zouden opstappen uit de sociale raad van de universiteit. Bij monde van een trut met de Naam van Eline Vandewalle eisen zij dat een ‘ethische code voor een universiteit zonder fascisme en extreemrechts’ wordt opgesteld. En dat terwijl zij en Eline zelf model staan voor ondemocratisch puur extreemlinks fascisme!

Zelfs een zogenaamde tuchtcommissie – samengesteld door 5 leden met een linkse paardenkop (professoren en studenten) – buigt zich intussen over de vraag hoe Dries Van Langenhove nog verder belasterd en schade berokkend kan worden.

We durven er niet op wedden maar ons buikgevoel suggereert dat onder die professoren de marxist Rik Coolsaet en de socialist Johan Vandelanotte (van Electrawinds) zetelen. Eventueel aangevuld met de laffe linkse paardenkop Vandewalle als “reserve”. Van enige objectiviteit kan voorlopig dus geen sprake zijn.

Uiteraard werd  Dries van  Langenhove als student inmiddels gehoord door rector Van de Walle. Het zou er na al de misdrijven van de rector nog aan mankeren! Communicatie komt er niet van de linkse fascistische satrapen. De waarheid mag het licht niet zien!

Wordt zeker vervolgd.

De Redactie

Vervolg van Framing: VRT met de fascistische broek op de linkse enkels!

Terwijl het gerecht bij vijftien studenten intimiderende huiszoekingen uitvoerde en we niet weten of dat ook gebeurde bij de programmamakers van Pano en de VRT, willen we bij bovenstaande reactie van Dries Van Langenhove die voor zichzelf spreekt, het onderstaande standpunt van de nageltjesredactie publiceren.

We leven tenslotte bij veronderstelling nog altijd in een rechtsstaat, hoewel de fascistoïde huiszoekingen van de politie het tegenovergestelde laten vermoeden.

We sluiten ons graag aan bij de opinie over een ‘trial by media’ gepubliceerd door React. Ter herinnering waarover gaat het? Het gaat over een georkestreerde en langdurig voorbereide hetze op basis van lasterlijke en eer rovende beschuldigingen in het VRT programma Pano dat speciaal daarvoor beelden misbruikte en de makers hun eigen nieuwsgaring vervalsten. Derhalve moet:

  1. De programmamaker van het lasterlijk programma Pano, Tim Verheyden,  en de verantwoordelijke directeur nieuws, duiding en informatie, Liesbet Vrieleman, moeten op staande voet ontslagen worden wegens misbruik van overheidsgeld.

  2. Het volledige directiecollege van de VRT inclusief CEO Paul Lembrechts, heeft gefaald in haar opdracht, en Bart De Wever zou best dat college eens opkuisen.

  3. Tim Verheyden zou voor de strafrechtbank moeten gedaagd worden wegens het opzettelijk verspreiden van vervalste informatie, laster en eerroof.

  4. Er moet met onmiddellijke ingang een afzettingsprocedure gestart worden tegen rector Rik Van de Walle van de RUG wegens onacademisch discriminerend gedrag en medeplichtigheid aan laster en eerroof.

  5. De intimiderende huiszoekingen bij studenten van schild en vrienden moeten stoppen en vervangen worden door huiszoekingen bij de VRT en bovengenoemde medeplichtigen aan het verspreiden van valse informatie en laster.

Hierbij nog eens het rekeningnummer van S&V: BE53 0018 2126 7653

De redactie van Nageltjes

image_pdfimage_print
Share

Framing: VRT met de fascistische broek op de linkse enkels! Update

Toevoeging van vrijdag 14 september

” Een boos artikel op de extreemlinkse blog ‘Blokbuster’ leek ons een goede aanleiding voor een gesprek met de oprichter en bezieler, Dries Van Langenhove. Toen bereikte ons het nieuws van de dood van een andere man uit het bestuur, Dylan Vandersnickt. Het interview kreeg plots een andere betekenis.

‘t Pallieterke: We kenden je al van je werk voor SCEPTR. We hebben je aan het werk gezien op het internet in je capaciteit als rebelse studentenvertegenwoordiger in de bestuursraad van de Universiteit Gent. Hoe ben je politiek actief geworden?

Dries Van Langenhove: Politiek zit in mijn bloed, en het raakt er niet meer uit, zeg ik vaak. “Het leven is niet eerlijk”, zei mijn moeder vroeger, maar daar had ik geen oren naar. Ik neem geen vrede met de belabberde toekomstperspectieven van de jonge Vlaming. Als jonge tiener kwam ik tot de trieste vaststelling dat mijn leeftijdsgenoten zich niet interesseerden in politiek. Ik ging dan maar elders op zoek naar gelijkgezinden en ik vond die bij het KVHV. Op 15-jarige leeftijd schaarde ik me bij de scholierenwerking. Eens aan de universiteit werd ik volwaardig lid. Het leven aan de universiteit liet me toe mijn netwerk uit te breiden en mijn ideologische standpunten vorm te geven.

‘t Pallieterke: Ben je lid van een partij? Is Schild & Vrienden gelieerd aan een partij?

Dries Van Langenhove: Ik heb zeer bewust geen partijkaart. Ik wil graag in een positie blijven van waaruit ik op alle partijen constructieve kritiek kan geven. Dat geldt evenzeer voor partijen die beweren de belangen van de Vlaming te verdedigen. Met Schild & Vrienden bewijzen we dat je een politiek verhaal kan brengen naast het kader van de partijpolitiek, die de Vlaamse beweging nog niet veel diensten heeft bewezen. Maar je mag tegelijk lid van een partij zijn en van Schild & Vrienden. Dat geldt trouwens voor velen onder ons. Alleen inzet voor de goede zaak is van belang. Nutteloze concurrentie heeft te veel Vlaamsgezind engagement gefnuikt. Op acties van S&V kom je mensen tegen die eveneens actief zijn bij KVHV, NSV, Vlaams Belang, N-VA en een resem andere groepen of initiatieven.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

‘t Pallieterke: Hoe is Schild & Vrienden ontstaan?

Dries Van Langenhove: Ik richtte begin dit jaar een Facebookgroep op waar jonge rechtse Vlamingen ‘memes’ met elkaar konden delen. ‘Memes’ zijn een moderne vorm van cartoons die op het internet gecreëerd en verspreid worden. Deze houden meestal een humoristische aanklacht tegen het politiek correcte klimaat in.

Onze groep op Facebook groeide echter razendsnel. Na enkele maanden rondden we de kaap van 500 leden. Naast ‘memes’ werden er ook meer en meer artikels en filmpjes in de groep gepost. Al snel bleek dat we allemaal met dezelfde frustraties en bedenkingen zaten over het politieke klimaat.

Toen de lezingen van staatssecretaris Theo Francken op gewelddadige manier gesaboteerd werden door extreemlinkse activisten besloten we te helpen om die evenementen in goede banen te leiden. Een eerste keer was op 9 mei, op een spreekbeurt van Francken in Gent, georganiseerd door het KVHV. Tot mijn verbazing waren er zo maar even 90 S&V’ers opgedaagd. Het was op die zonnige avond dat ik besliste dat ik ging proberen van Schild & Vrienden een echte beweging te maken. Dergelijke mobilisatiecapaciteit en aanstekelijk enthousiasme mogen niet verloren gaan.

‘t Pallieterke: Waar staan jullie nu?

Dries Van Langenhove: Echte ‘leden’ in de zin van betalende leden hebben we niet. Onze groep telt momenteel meer dan 700 jonge Vlamingen. Sinds onze beveiliging van de lezing van Francken organiseerden we heel wat acties. We gingen protesteren tegen een mars voor illegale immigratie in Gent. We verlosten standbeelden van de zwemvesten die hen waren omgedaan door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met de vijftig meest actieve S&V’ers trokken we naar Overijse voor drie dagen sport en vormingsactiviteiten. Tijdens deze eerste zomeruniversiteit werden de plannen gesmeed voor het komende jaar. Daarnaast speelt ook online activisme een belangrijke rol bij S&V. De leden van onze beweging zijn zeer bedreven geworden in het opsporen en ontkrachten van linkse leugens, het maken van cartoons en ‘memes’ en het publiceren van filmpjes die gretig gedeeld worden onder de studenten.

‘t Pallieterke: Wat zijn de plannen?

Dries Van Langenhove: Er staan een aantal uitgekiende acties op het programma waar ik nog niet veel over kwijt kan. Verder willen we zoveel mogelijk jeugdige Vlamingen bereiken met onze boodschap. We kiezen hiervoor doelbewust voor sociale media en niet voor de traditionele media. Het is al gebleken hoe die onze positieve boodschap verdraaien naar een negatieve boodschap, en daar doen wij niet langer aan mee. Het is de bedoeling de komende jaren onze mobilisatiecapaciteit sterk uit te breiden. Misschien kunnen we zelfs een verbindende rol spelen tussen de vele verenigingen en organisaties die Vlaanderen rijk is.

‘t Pallieterke: Afgelopen weekend hoorden wij dat Dylan Vandersnickt dood werd aangetroffen. Dylan was actief in de leiding van S&V. Hoe kwam dit nieuws aan?

Dries Van Langenhove: We waren echt aangeslagen. Door zijn standvastige houding en rechte rug tijdens de lastercampagne in de media, genoot hij binnen S&V een groot respect. In tegenstelling tot het beeld dat de media van Dylan hebben verspreid, was hij een jongeman met het hart op de juiste plaats. Hij bracht net als S&V een positief verhaal en hij had het beste voor met iedereen.

Dylan had bijna tien jaar met hart en ziel gewerkt voor Jong N-VA, waar hij tot begin dit jaar ondervoorzitter was. Toen enkele extreemlinkse activisten een lezing van Theo Francken verhinderden, werd Dylan terecht kwaad. Als reactie op de leugens, het geweld en het vandalisme, plaatste hij een ‘meme’ online met de hoofden van twee extreemlinkse activisten erop geplakt. De meme was een aanklacht tégen het seksueel geweld in Keulen, het gevolg van Merkels beleid. Dylans punt was dat deze fanatieke militanten de gevolgen moeten inzien van het opengrenzenbeleid dat ze voorstellen, inclusief de gevolgen van de vrouwonvriendelijkheid van sommige groepen nieuwkomers.

De hyena’s van de linkse media, met Bart Schols van De Afspraak op kop, verdraaiden het hele gebeuren. De kans om de N-VA te treffen zouden ze niet laten liggen. Wat eigenlijk een aanklacht tégen seksueel geweld was, werd omgetoverd tot een oproep vóór seksueel geweld. Dylan probeerde dat nog duidelijk te maken in die bewuste uitzending van De Afspraak, maar het geselecteerde vuurpeloton had geen oren naar zijn argumenten. Het kwaad was geschied. In de partij waarvoor hij bijna tien jaar met hart en ziel had gewerkt, keerden een aantal opportunisten hem de rug toe. Dat in de partijpolitiek de grootste vijanden in je eigen partij zitten, werd eens te meer pijnlijk bewezen.

Bij Schild & Vrienden zijn we altijd achter Dylan blijven staan. De idealen van Dylan leven verder in ieder van ons. Een liedje dat we op de zomeruniversiteit nog samen uit volle borst zongen, klinkt zo: “Als gij morgen valt en ik blijf alleen, kameraad, ‘k blijf trouw en ik vecht voor twee!” Reken maar dat ik zal vechten voor twee.

‘t Pallieterke: Hoe zien jullie de S&V op langere termijn?

Dries Van Langenhove: Met S&V willen we een positief verhaal vertellen. We willen de Vlaamse jeugd terug weerbaar maken en een perspectief bieden op de toekomst. Er lopen in ons land veel te veel mietjes rond die bang zijn voor hun eigen schaduw. Wees fier dat je Vlaming bent. Besef dat wij maar één generatie zijn in een lange, rijke traditie. De laatste decennia zit Vlaanderen echter op het verkeerde spoor. Doorgedreven individualisme en massamigratie hebben ons doen vervreemden van elkaar. In een land zonder religie en met een opmerkelijk verval van normen en tradities is het makkelijk als jongere om je zingeving te verliezen. Met Schild & Vrienden proberen we de jeugd opnieuw die zingeving te bieden. Welk groter goed is er dan zorg dragen voor je gezin, familie en volk?

‘t Pallieterke: Jullie organiseren zelfverdedigingslessen; voor linkse journalisten is dat automatisch verdacht.

Dries Van Langenhove: Ik heb dat nooit begrepen. Bij allochtonen worden kickboksclubs geprezen als het ideale deradicaliseringsmiddel, maar wanneer Vlamingen een bokstraining of lessen zelfverdediging organiseren, schiet links in een kramp. Wat een hypocrisie.

Het klopt dat we de Vlaamse jeugd opnieuw wat weerbaarder willen maken. Iedereen loopt rond met lange tenen en zonder ruggengraat. Bokslessen en lessen zelfverdediging versterken het zelfvertrouwen. Dat is heel belangrijk voor het welzijn van de jeugd. Meer dan 30.000 Vlaamse jongeren slikken antidepressiva. Laat ons hen wat weerbaarheid bijbrengen, het soort dat hen toelaat om niet alleen fysiek maar ook mentaal sterker in het leven te staan.

‘t Pallieterke: Hoe zie je je rol in de raad van bestuur van de UGent?

Dries Van Langenhove: In 2016 raakte ik tijdens de studentenverkiezingen verkozen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de universiteit. De eerste rechtse student die daar ooit plaatsnam. Ik richt mijn aandacht vooral op belangenvermenging, financieel wanbeheer en het onverantwoord linkse beleid.

Begin dit jaar reikte de Universiteit Gent samen met de KU Leuven een eredoctoraat uit aan Angela Merkel. We moeten op dat moment zowat bij de laatste instituties geweest zijn die nog in het ‘wir schaffen das”-beleid van Merkel geloofden. De Duitse politica zat toen in volle verkiezingsstrijd. Haar een eredoctoraat geven was niet alleen politiek maar ook deontologisch onverantwoord. Ik heb daar als enig lid van de raad van bestuur hard tegen geprotesteerd en er een filmpje over online geplaatst. Het filmpje bereikte in een mum van tijd een slordige 300.000 Facebookgebruikers.

Recent bracht ik het financiële wanbeheer van de Gentse Studentenraad (GSR) naar buiten. De veelal linkse en extreemlinkse studentenvertegenwoordigers van de GSR fulmineren tegen elke besparingsmaatregel en steunen in naam van alle studenten linkse initiatieven als Hart boven Hard. Toch zijn zij diegenen die dure onderonsjes organiseren, betaalde jobs weggeven aan vriendjes en de bankkaart van de universiteit gebruiken voor allerlei persoonlijke uitgaven. Toen ik dit uitbracht, pikten de nationale media het verhaal op en nam de voorzitter van de GSR ontslag.

Tijdens deze acties kreeg ik vele aanmoedigende berichten van studenten, personeelsleden en zelfs professoren. Die geven mij de moed om verder te gaan.”

Om het volledige artikel te zien moet je uiteraard een abonnement hebben op
’t PALLIETERKE

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van woensdag 12 september

Op 12 januari jongstleden publiceerde Nageltjes het bankrekeningnummer van Schild en Vrienden waarop schenkingen kunnen overgeschreven worden.

Met genoegen melden wij dat het rekeningnummer vandaag terug operationeel is: BE53 0018 2126 7653

Dries laat het volgende weten: “Beste mensen, De media, justitie en politiek voeren de strijd op. Om ons juridisch te verdedigen tegen het systeem hebben wij advocaten die ons bijstaan. Dit brengt uiteraard grote kosten met zich mee die wij als jonge beweging niet kunnen dragen zonder uw hulp. Steunen kan op het S&V rekeningnummer.”

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van dinsdag 11 september

Wij de levenden (Ayn Rand) weten dat respect voor onze mensenrechten heel belangrijk is.

Maar het allerbelangrijkste van die rechten is vrijheid (Hege Storhaug). Vrijheid van meningsuiting.

En die werd Dries Van Langenhove (Schild en Vrienden) ontstolen door beroepsmisdadigers.

Door fascistische gehersenspoelde antifa’s onder de studenten, misdadigers in de reguliere media en ook dictators binnen het rectoraat en professoraat van de UGent.

En deze antifascisten die alleen maar terug opduikende fascisten zijn (Winston Churchill), worden voluit gesteund door de reguliere media, onze staatsomroep en alle machthebbers van alle reguliere partijen in al onze regeringen.

Dit gebeurt allemaal op kosten van de modale belastingbetalers die niet eens beseffen dat de vrucht van hun arbeid sluiks en ongemerkt vooraf stiekem voor 45 à 65 % wordt afgeroomd door de (r)overheden.

Om ons al onze vrijheden af te pakken.

Dit is de realiteit.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van maandag 10 september

Hoeveel infiltranten heeft de minarettenzender naar Schild en Vrienden gestuurd om daar racistische praat in de chatbox te plaatsen? Hoeveel beeldmateriaal zou er vervalst zijn zoals bij de Hitlergroeten in Chemnitz. Hitlergroeten opgevoerd door betaalde slinksen!

De reguliere media en onze reguliere politici zijn compleet verrot. Wanneer een reportage van de minarettenzender over Antifa? Die hebben al wel geweld gebruikt en bovendien niet weinig. Schild en Vrienden nog nooit. Voor de strijd tegen de autochtone Vlaming is er altijd tijd en geld geweest.

Maar wat met de strijd tegen de drugbendes die ze blijkbaar verloren hebben? De strijd tegen de pedofielen in de kerk, waarvan er nog geen een veroordeeld werd?

De strijd tegen illegalen die ons en de politie uitlachen met het bevel het land te verlaten? Naar schatting zijn er zowat 250.000 illegalen en duizenden zogenaamde “transmigranten” in dit land. Jambon en Francken hebben een 9-puntenplan waarvan het derde is: aantal plaatsen in gesloten instelling wordt opgetrokken van 70 naar 160… Strak plan. Voor wie neemt men ons?!

Waar blijft de veroordeling van burgers die illegalen en criminelen helpen onder te duiken en hier te blijven? Waar blijft de veroordeling van examen-fraudeurs weze het voor een rijbewijs of voor het bekomen van een heus diploma of een functie bij de politie?

Waar blijft de echte veroordeling van zware en recidive, vooral allochtone criminelen die vervroegd worden vrijgelaten, een flutstraf krijgen, waarvan we niet eens weten of ze die moeten uitvoeren noch hoe?

Wat met de vele vaak gewelddadige en niet toegestane betogingen van de groene linksen en andere goedmensen? Die hebben zelfs militaire domeinen en kerncentrales geïnfiltreerd. Op zoek naar een atoomwapen of om de centrale te saboteren. En die saboteur nota bene heeft men nooit ‘gevonden’ ??!

Wat men in een geheime groep deelt moet in die geheime groep blijven, daarom is het een geheime groep. Dat de VRT daar een heel programma rond bouwde wettigt het vermoeden dat er heel lang en met onbeperkte openbare middelen gewerkt werd aan de demonisering van een studentenclubje.

Hierbij kan het niet uitgesloten worden dat de zogezegd ranzige inhoud in de geheime groep doelbewust achtergelaten werd door linkse infiltranten, handelend in opdracht van de programmamakers, teneinde dit programma van VRT mogelijk te maken en zoveel mogelijk schade toe te brengen. De programmamakers zouden op staande voet moeten ontslagen worden.

Laten we ons bovendien ook maar eens afvragen wat de privacy van iemand met een andere mening dan die van het journaille en het regime waard is? Een gestolen gekraakte woning, die mag men niet binnenvallen, maar de woning van een klokkenluider en een rebel tegen het regime en de uitzonderingswetten en aberraties wel.

Het is duidelijk dat in Vlaanderen en dus Antwerpen incluis vele dingen afschuwelijk verkeerd zijn en dat onze politici van de regeringspartijen dat niet eens willen toegeven of beseffen. Een echte schande is het!

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zondag 9 september

De reguliere media zouden de waarheid moeten melden. Dit is wat wij journalistiek noemen. Journalistiek gaat NIET over het redigeren van nieuwsinhoud volgens een ideologische agenda.

Het is een trieste realiteit dat je het nieuws kent volgens het perspectief van diegene die het nieuws brengt. Dit is niet zoals het zou moeten zijn. Journalisten moeten onderzoeken wat er aan de hand is, daarover objectief rapporteren en zo het nieuws brengen.

Ideologische indoctrinatie en luiheid om daadwerkelijk journalistiek werk te doen, laten ons echter achter met nieuwsberichten die ons niet goed informeren over wat er echt gaande is, maar ons opzadelen met gemanipuleerd lokaas en schreeuwerige titels om ons te beïnvloeden. Dit is onaanvaardbaar, zeker bij een staatsomroep die werkt met enorm veel geld opgehoest door de belastingbetalers.

Erger nog, media zoals de VRT brengen zoals in het geval van Pano vervalst nieuws met de uitsluitende bedoeling te hersenspoelen en te indoctrineren met leugens en laster.

Indien de leidinggevende politici die deel uitmaken van de regering nu nog niet beseffen dat het van hen verwacht wordt streng en efficiënt bij wijze van voorbeeld en waarschuwing een einde te stellen aan deze ongelooflijke wantoestand, beleven we onvermijdelijk het definitieve failliet van de rechtsstaat die door hun nalatigheid naar de vuilbak van de geschiedenis wordt gekieperd.

De gevolgen van deze inertie zijn niet te onderschatten, want de geschiedenis leert ons dat als de burgers de rechtvaardigheid van hun leiders niet meer kunnen waarnemen de gevolgen verschrikkelijk zwaar zullen zijn.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zaterdag 8 september

Voor wie het 42 minuten durende filmpje van de laffe en lasterlijke pano reportage over Schild en Vrienden bekijkt is het na 1 minuut al duidelijk dat het hier gaat over een hondsbrutale manipulatie van de VRT, met als doel deze studentenvereniging te besmeuren, verdacht te maken en te diaboliseren.

Binnen de eerste minuut wordt al gesuggereerd dat ze zich in “geheime” praatgroepen schuldig zou maken aan “racisme, nazi-verheerlijking en denigrerende commentaren over vrouwen en minderheden.”
Verder worden er steeds meer technieken gebruikt om de kijker naar de door de programmamaker vooropgestelde maar totaal verzonnen conclusie te dwingen.

Het woord links wordt gecensureerd, en de schandalige manipulaties zoals herhalingen, het bewust uit hun context gebruiken van juridische begrippen en gebruik van suggestieve muziek, blijven maar duren, 42 minuten lang.

Wie wat waar geplaatst heeft wordt niet vermeld, de gegevens daarvan worden in de beelden onleesbaar gemaakt en de montage wordt met opzet zo snel gemaakt dat men berichten niet grondig kan bekijken, als iets dat gepost werd in geheime groepen al relevant zou kunnen zijn, quod non. Ook de woorden van Dries Van Langenhove worden uit hun verband gerukt en voorzien van verdacht makende uitdrukkingen en denigrerende bijvoeglijke naamwoorden.

De VRT heeft haar klassieke manipulatiemethode aangewend. Enerzijds worden een aantal politieke acties en stellingnames die voor links zeer frustrerend zijn zoals verzet tegen boerka’s, halal-voedsel, massa-immigratie, ontwikkelingshulp, en transgenderonzin in de belangstelling gebracht, en vervolgens gecombineerd met kreten over ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘seksisme’, en dan barst de ‘antiracistische’ hysterie los. De bedoeling was duidelijk een heksenjacht te ontketenen op Schild en Vrienden.

In feite betreft het een laffe poging tot karaktermoord waarbij niemand op iets wordt betrapt behalve dan de programmamaker Tim Verheyden zelf, en wel op laster en eerroof.

De nadien volgende langdurig en nauwkeurig voorbereide hetze is niet het gevolg van studentikoze naïviteit maar een poging tot benadeling van de Vlaamse (studenten)beweging in haar geheel en de 2 V-partijen in het bijzonder. De georkestreerde hysterie volgend op de uitzending van het lasterlijk programma gemaakt op de kosten van de belastingbetaler, duidt op een wanhoopspoging teneinde de linkse achterban een vijandbeeld te bieden in aanloop naar de nakende verkiezingen.

Terwijl er in de duiding en nieuwsdienst van de VRT geen plaats is voor objectieve kritiek tegen islam en immigratie, noch voor de wandaden bedreven door mohammedanen, noch voor het racisme van de mohammedanen tegenover liefst vrouwelijke autochtonen, is er wel enorm veel plaats voor vervalst nieuws, propaganda voor islam en reclame voor ongecontroleerde immigratie.

Enkele NVA’ers eisten prematuur en ondoordacht, allicht zelfs zonder de feitelijke inhoud van het schandalige product van pano te hebben bekeken, gerechtelijke actie en vervolging. De studentenleider moest intussen al  middels het parket van Gent een nutteloze huiszoeking doorstaan. Onvoorstelbaar!

Een student die democratisch werd verkozen tot hun vertegenwoordiger werd, zonder vorm van proces en met miskenning van zijn recht op verdediging, de toegang tot de gebouwen van zijn universiteit geweigerd. Dit is puur fascisme vanwege het rectoraat van UGent. Dit kan volgens geen enkele wet of rechtsbeginsel door de beugel. Een student uitsluiten vanwege zijn mening is uitdrukkelijk verboden door de wetgeving tegen discriminatie. De grootste dader van discriminatie, die dus de voorbije week na de bewuste uitzending van Pano op woensdag, ontmaskerd is, is de UGent.

Boven op het strafrechtelijk aspect van laster en eerroof op Dries Van Langenhove door de programmamakers van Pano en hun opdrachtgevers binnen een staatsomroep ingevolge de artikels 443 tem 452 van het strafwetboek, voegt zich dus een onduldbare ondemocratische malversatie van onwettelijke uitsluiting door een Rijksuniversiteit.

We dachten in dit apenland qua onrecht al alles meegemaakt te hebben, maar blijkbaar kan het nog altijd erger. Hopelijk komen deze misdrijven als een boemerang keihard terecht op het gezicht van de echte misdadigers.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Vrijdag 7 september.

Tegen onze gewoonte in plaatsen wij nu reeds onze conclusies bovenaan

  1. De programmamaker van het lasterlijk programma Pano, Tim Verheyden,  en de verantwoordelijke directeur nieuws, duiding en informatie, Liesbet Vrieleman, zouden op staande voet moeten ontslagen worden wegens misbruik van overheidsgeld.

  2. Het volledige directiecollege van de VRT inclusief CEO Paul Lembrechts, heeft gefaald in haar opdracht, en Bart De Wever zou beter dat college eens opkuisen in plaats van samen huilend met de linkse wolven een jonge Vlaamse student lasterlijk te stigmatiseren.

  3. Tim Verheyden zou voor de strafrechtbank moeten gedaagd worden wegens het opzettelijk verspreiden van vervalste informatie, laster en eerroof.

  4. Er moet met onmiddellijke ingang een afzettingsprocedure gestart worden tegen rector Rik Van de Walle wegens onacademisch discriminerend gedrag en medeplichtigheid aan laster en eerroof.

  5. De reacties van Zuhal Demir, Theo Francken en zelfs van icoon Bart De Wever in de leugenpers getuigen niet alleen van voortvarende politieke onvolwassenheid en misprijzen voor hun volk, maar tevens van een gebrek aan respect voor en onderzoek naar de waarheid. Het erge aan hun naïef gedrag is niet dat ze niet door hadden dat ze werden gerold door het gespuis van Pano, maar dat uitgerekend hun partij het doelwit blijkt van de framing door de VRT.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Donderdag 6 september

De Vlaamsgezinde studentenclub “Schild & Vrienden” ontmaskerde het linkse gespuis bij de fascistoïde VRT op een overtuigend duidelijke manier, en dient als gevolg daarvan actueel als schietschijf voor al wat collectivistisch, islamofiel, oikofoob en communistisch is in de gazetten-leugenpers, de roodgroene UGent, en de leugenachtig lasterende politiek correcte ‘main stream media’, aka MSM.

Zelfs zonder de geringste aanwijzing van enig begin van bewijs springen allerhande politiekers en zelfs een rector vol goesting in op dit verhaal van lasterlijke beschuldigingen, verzonnen leugens en overduidelijk bedrog, en kiezen partij voor de misdadigersbende bij de VRT en tégen hun eigen achterban.

Dit is raar want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat niet het Vlaams Belang maar wel de N-VA de geviseerde schietschijf was van de linkse rood-groene  propagandamachine.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

image_pdfimage_print
Share

IDLIB, NVA en Frederica Mogherini

Idlib is een van de 14 provincies in Syrië met een gelijknamige hoofdstad. Het is gelegen in het noordwesten van Syrië en grenst aan Turkije.

Deze provincie is van groot strategisch belang omdat ze ten oosten ligt van de provincie Latakia  met een gelijknamige hoofdstad maar vooral met een gelijknamige haven die het eindpunt wordt van een lange olie-pijplijn  over Noord Irak en Noord Syrië, die allebei gecontroleerd worden door Koerden en we dus gemakkelijkheidshalve Koerdistan kunnen noemen. Alleen wil Sultan Erdogan dat niet want wat hem betreft mogen de Koerden, al zijn ze deels moslim, hetzelfde lot ondergaan als de Christelijke Armeniërs: genocide!

Wij zappen soms op het nieuws bij de leugenzenders. Meestal weg. Maar als we de naam van Federica Mogherini  horen of zien zijn we alert. Deze ex-communiste die het op 1 november 2014 tot EU-commissaris schopte voor buitenlandse zaken en veiligheid is verantwoordelijk voor de teloorgang van onze veiligheid en als dusdanig een misdadigster. Onze maag keert dus als we haar iets horen verklaren.

Deze keer had dit gulle eussr-goedmensch het over de arme en betreurenswaardige inwoners van Idlib en de arme dutskens van vluchtelingen die daar in tentenkampen moeten wonen ocharme. Kop van Jut waren natuurlijk zoals we al even gewend zijn de democratisch verkozen Syrische president Assad en de Russische president Poetin.

Nu de rest van het Syrisch grondgebied van moordende IS-jihadisten door hun toedoen gezuiverd is durfden Assad en Poetin het aan om de nog altijd bezette of is het opstandige provincie te bestoken met migs en raketten.

We citeren Al Jazeera: “The strikes on Tuesday came as the United Nations urged Russia, a Syrian government ally, and Turkey, which backs certain rebel groups in Idlib, to help avert a “bloodbath“.

Overal waar de islamofiele verenigde nazi’s (Aka VN of Verenigde Naties) hun stem verheffen wil Modreghini niet ontbreken op het cultureel marxistisch poco appel. Dus stak ze nu een moreel verontwaardigd vingertje op tegen Assad en Poetin op één, en we vermoeden ook VTM maar dat hebben we niet gezien. Waar was haar morele verontwaardiging toen IS (Islamitische staat nota bene) weerloze burgers vermoordde en verkrachtte bij tienduizenden? Nergens!

Het crypto-communistisch kutwijf had niet eens de moed om daarover een etisch verantwoord standpunt over in te nemen. Maar nu het laatste bastion van IS, met wapens bevoorraad vanuit Turkije van sultan Erdogan, gevaar loopt opgeruimd te worden kookt Mogherini plots van verontwaardiging en woede.

Wat is de samenhang van dit alles? We leggen het nog eens uit zoals we het op 2 december 2015  op al deden.

http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2015/11/gas-mediteraan.jpg

We citeren onszelf, maar lees er toch maar eens het oorspronkelijke artikel van Nageltjes op na.

Nu de Russen getoond hebben niet met zich te laten sollen is het duidelijk dat onze geostrategische kaart van 2014 de nagel op de kop sloeg. Maar de belangen van Iran en Syrië zijn nog groter dan aangenomen. Bovendien blijken Libanon en Israël een groot deel van een nog niet ontgonnen bekken binnen hun territoriale wateren te hebben.”…

Terug naar Mogherini. In Italië zelf betekent ze politiek niets meer en vertegenwoordigt buiten een handvol jihadistisch mohammedanen met een papegaaienbek niemand meer. Wat komt ze dus lullen op onze Belgische staatstelevisie? En zelfs als ze iets zou te betekenen hebben als een door niemand verkozen en door niemand gelegitimeerde “commissaris” van de “EUSSR” (de toevallige samenloop van deze zinspeling doet ons deugd omdat ze ons doet herinneren aan de misdaden van “vadertje” Stalin): Wat is haar doel? Wat wil ze bereiken?

Welnu we zouden geen nageltjes zijn als we ook hier de nagel niet op de kop zouden slagen. De laatste tijd apen sommige NVA’ers de groene luchtfietsers na. Stookoliebranders zouden moeten verdwijnen en verboden worden omdat ze de lucht vervuilen. Deze bewering gaat gepaard met een hetze tegen dieselauto’s, niettegenstaande die vandaag dankzij efficiënte roetfilters veel minder vervuilend zijn als gulzige benzine motoren. En daar wringt het schoentje: de accijnzen. Een dieselmotor verbruikt gemiddeld tussen de 15 en 30 procent minder brandstof als benzinemotoren.

Reken de winst voor de Roverheid dus maar uit als diesel motoren verboden worden. Om het gat in de Belgische begroting te dichten zijn blijkbaar alle middelen goed. 15 à 30 procent meer accijns is meer dan een slok op een borrel als het de basisbehoefte van bewegingsvrijheid betreft. Ook op verwarming via aardolie en verkoeling via elektriciteit wil onze roverheid een Staatsmonopolie vestigen en handhaven.

Alsof deze snode plannen nog niet genoeg stof tot nadenken geven bedenk dan even dat onze door onteigening tot stand gebrachte energiesector (Electrabel) moeiteloos en straffeloos voor een habbekrats werd doorverkocht aan de Fransen, kernenergie inbegrepen.

Als U nu nog niet beseft wat misdadigheid echt betekent weet ik het ook niet meer.

Olie en gas. Pijpleidingen voor Iran of Qatar. Liggen aan de oorsprong van het conflict.

Vergeet inderdaad het propagandistisch gezwam over Assad. Syrië heeft in het Westen of de US nog geen enkele aanslag laten plegen. 9/11 telde 17 Saoedi ’s waarbij voor een aantal het verblijf in de VS door de Saoedische ambassade betaald was, geen Syriër, Irakees, Iranees.
De door de Saoedi ‘s, de Turken en de NAVO gesteunde jihadisten zijn pas echte terroristen die we intussen ook hier over de vloer krijgen.

In België speelt bijvoorbeeld de actuele collaboratie van onder andere Groen met de echte islam en de jihadisten import een niet te verwaarlozen rol. Dat hebben we deze week in Antwerpen nog mogen ondervinden.

Intussen is Turkije wel een voor iedereen onbetrouwbare partner geworden. Het heeft een akkoord met Rusland voor een gaspijpleiding door de Zwarte zee tot de EU.
Het koopt Russische S-400 luchtafweer en krijgt zijn F35 ’s niet van de VS.
Het bezet delen van Koerdisch Syrië en probeert haar protectoraat in Idlib in handen te houden.

Quid NVA?

Met objectieve Vlaamse Groeten.

N.v.d.r.: Het artikel van Lucky9 verbindt de puntjes van een veel groter geheel.

Meer informatie met de nadruk op de aan de gang zijnde en komende gebeurtenissen in en rond Idlib vindt U op de blog van Willy Van Damme.

image_pdfimage_print
Share

1° druk, toekomstig verzamelobject. Nog slechts enkele exemplaren beschikbaar.

Aan te vragen via de nageltjesknop “Contact”

h/t Gregorius Nekschot.

‘mens en samenleving’ wordt ongetwijfeld een uurtje islamofiele hersenspoeling.