Terugkerende Syriëgangers?

Nu het kalifaat lijkt af te brokkelen, groeit de vrees voor terugkerende Syriëgangers. En terecht, vindt oorlogscorrespondent Harald Doornbos die na een maand is teruggekeerd uit Raqqa. Hij vertelt hoe we volgens hem IS het beste kunnen aanpakken.

Doornbos benoemt de enorme discussie die hierover gaande is. Zelf gaat hij af op de mensen die hij is tegengekomen in het Midden-Oosten. „Die zeggen dus allemaal: ‘je moet ze keihard aanpakken’. Het gekke is dat niet-moslims en sommige politici zeggen: ‘wij weten het beter dan de moslims zelf.’”

Veel bijval voor Doornbos

„Als je kijkt wat ze daar allemaal hebben aangericht”, gaat Doornbos verder. “Dan komen ze hier naartoe en dan is het weer van ‘ja, ik wil doorgaan met mijn leven weer oppakken’. Dat gaat er dus bij heel veel mensen in het midden-oosten niet in en dat gaat er bij mij dus ook niet meer zo goed in.”

Moeten we de Belgische Syriëgangers terughalen of doodschieten?

Het antwoord is voor de hand liggend en eenvoudig. Deze oorlogsmisdadigers moeten zonder pardon met militair vliegtuig a.s.a.p. uitgeleverd worden aan de overheden van het land waar ze hun misdrijven pleegden om daar (in Syrië of Irak) een proces te krijgen in aanwezigheid van de overlevende ooggetuigen en familie van hun slachtoffers.

 

image_pdfimage_print
Share

Sossen …

Stupide tot en met. Mao Tse Dong, iedere Chinees in een Mao Tse Dong pakje, en iedereen moest aan elkaar gelijk zijn. Het Russische model was al niet veel beter. Ook communistisch, terwijl het salaris van een medisch specialist net zo groot was als dat van een arbeider.

En om deze geforceerde gelijkheid te onderstrepen groetten de socialisten elkaar met ‘kameraad’. En nou komt de clou. Terwijl de Russen en de Chinezen het socialisme flink afgezwakt hebben, wordt deze in West Europa weer sterk omarmd. Dat merk je bij iedere parlementsverkiezingen, verkiezingen voor de provinciale Staten, en de nakende gemeenteraadsverkiezingen.

Je kunt zoveel rechts stemmen als je wil, maar het linkse gespuis komt, door massale stemfraude, altijd als overwinnaar te voorschijn. Het linkse addergebroed zit tot in de fijnste haarvaten van ons bestel, en word geholpen door de MSM media. Ons land heeft veel meer onder links te lijden dan velen denken ! Nederland en de gefaalde staat België zijn als een houten kast die vergeven is door houtmolm !

image_pdfimage_print
Share

Islam moet als concept worden verslagen.

Veel intellectuelen en journalisten zoeken excuses als het over de islam gaat.
Ze beweren dat terroristen arme mensen zijn die slecht werden behandeld. Die lijden onder discriminatie. Het is de schuld van het Westen dat ze zich zo gedragen. Het is het gevolg van de teloorgang van westerse waarden. Sommigen beweren dat de échte slachtoffers van de terroristen niet de mensen zijn die vermoord zijn en hun nabestaanden. Noch de gemeenschap die voor de gezondheid, het inkomen en de scholing van de moordenaars instond en nu bijkomend reusachtige bedragen moet spenderen. Maar dat het echte slachtoffer de islamitische gemeenschap is die tegen nog meer vooroordelen moet opboksen.

Het probleem met al die excuses is dat geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam en dat dat ook het geval is waar de islam de godsdienst is van de meerderheid, de staatsgodsdienst zelfs. Net zoals in vroegchristelijke tijden wordt oorlog gevoerd over de interpretatie van de goddelijke revelaties over vrede.

Zowel de joodse als de christelijke godsdienst heeft, wanneer ze over politieke macht beschikte, enkele van de meest vreselijke taferelen in de geschiedenis van de mensheid voortgebracht. Ik denk niet dat je het huidige verschil alleen kan toeschrijven aan bijvoorbeeld het gebrek aan bekeringsdrang van de joden of aan het concept van naastenliefde van de christenen.
Ik ben ervan overtuigd dat beide godsdiensten ‘normaal’ zijn geworden omdat ze ‘verslagen’ werden als regelgever. 1.900 jaar geleden voor de joden en 200 jaar geleden voor de christenen.

Mijn conclusie is dan ook niet zeer verheugend: de islam moet als concept worden ‘verslagen’. We moeten het aandurven leugens te bestrijden, ook als die op televisie, op het internet of in de Koran staan.

image_pdfimage_print
Share

Censuur op ‘Finis Germania’

“Der Spiegel”, zeg maar de Duitse Knack maar dan veel beter,  verwijdert een politiek incorrect fictie boek van zijn bestseller lijst!

Als u in de voorbije dagen een blik heeft geworpen op de bestsellerlijst van “Der Spiegel” , werd U geen geen getrouw beeld gepresenteerd van een van de meest succesvolle titels in Duitsland. De hoofdredactie van “Der Spiegel heeft de ranglijst gemanipuleerd door één van de meest succesvolle titels in het geheim uit de lijst te verwijderen: de politiek incorrecte non-fictie “Finis Germania”.

Het werk van wijlen historicus Prof. Rolf Peter Sieferle is fel bediscussieerd in de afgelopen weken. Normaal dient Finis Germania op de 6de plaats van de bestseller lijst te staan. Maar nu is het weg.

Momenteel adverteert “De spiegel” met de slogan: “Niet van zijn voor de waarheid” Maar voor wat is “Der Spiegel” bang dat hij in het geheim een succesvolle non-fictie boek van zijn bestseller lijst schrapt en daarmee de bewustwording voor een bepaalde mening censureert?

Lees nu wat “Der Spiegel” voor jou wou verbergen!

Finis Germania is een uitgave van Kopp Verlag, uitgever van boeken die U de ogen openen zoals Controleverlies:

image_pdfimage_print
Share

Waar een vakantieperiode al niet goed voor is

Het is een jaarlijks terugkomend fenomeen. Vlak voor haar zomervakantie keurt de uitvoerende macht, de Belgische regering dus, tijdens de verlofperiode van de modale Vlaming, een reeks maatregelen goed die eigenlijk het daglicht schuwen en op een ander tijdstip van het jaar door de bevolking zou onthaald worden op uitingen van woede en extreme verontwaardiging.

Het betreft dit jaar een compromis tussen de pest, de cholera en ebola maar de ministers, inclusief die van de NVA en VLD, doen alsof het een grote overwinning, een eerbaar compromis en formidabele prestatie is!

Het schandaligste onderdeel is dit jaar dat over de schadeloosstelling van de slachtoffers van oplichting en wanbeheer van de directie van Arco. Niettegenstaande die slachtoffers recht hadden op schadevergoeding betaald met het vermogen van de oplichters van het ACV,  is het plan van deze regering hun verlies te compenseren met 400 miljoen belastinggeld dat er nog niet is.

Niettegenstaande de opvolgers van het ACV, beweging.net, over ruim een miljard euro beschikt zou deze vakbond slechts 200 miljoen bijdragen aan de schadeloosstelling. De burgers die geen aandeelhouder waren van ACV-Arco worden dus voor 400 miljoen opgelicht door deze regering. Dat is het plan. Het gelijkheidsbeginsel betreft in deze mislukte staat blijkbaar alleen maar Mohammedaanse jihadisten uit Afrika, Afghanistan, Pakistan en het Midden-Oosten. Maggie De Block (zie foto) kreeg het voor elkaar dat die goedkoop naar de “Psycholoog” kunnen in plaats van zonder pardon achter de tralies gestoken te worden.!

Ondernemers en beleggers waren veel beter af onder Elio Di Rupo en zijn PS-regering. Een analyse waar wij ons bij aansluiten.

Ook Jean-Marie Dedecker fileert het zomerakkoord van de regering-Michel:

“De begrotingsopmaak is een jaarlijks verplicht nummertje rekenwerk dat per definitie altijd uitdraait op de onteigening van de spaarzame burger.”
“Grote overwinnaar van dit akkoord is deze keer minister van Werk Kris Peeters. Hij sleepte 400 miljoen uit de brand voor zijn broodheren van de Christelijke zuil, de bokkenrijders van Arco.”
“Spaargeld is wat je in dit land overhoudt als je met een overheidsbeslag van ruim 53 procent de helft van je inkomen al aan de staat afgegeven hebt.”

Het is meer dan 53%! De Tax Liberation Day viel dit jaar op 27 juli 2016. En dan komt nog de belasting op het kadastraal inkomen, de BTW en accijnzen, erfenisrechten, schenkingsrechten, ditstributiekosten voor elektriciteit als verkapte belasting, de ontelbare automobilistenvallen, autotaksen, taksen op identiteitskaarten en reispassen, suikertaks op producten zonder suiker ….. Het zal eerder 93% zijn. En zijn spaargeld, als de Vlaming dat dan nog heeft, verliest jaarlijks ca 2 à 3% aan waarde door inflatie, en wordt door Arco en ACW gestolen. Enzovoort, enzovoort.

En de Vlaming? Hij sliep verder want hij is met “fekansie”.

‘De bokkenrijders van Arco zijn de winnaars en we krijgen er een achterbakse vermogensbelasting bovenop.’

De begrotingsopmaak is een jaarlijks verplicht nummertje rekenwerk dat per definitie altijd uitdraait op de onteigening van de spaarzame burger. Het begint traditioneel met een waarschuwing van één of ander monitoringcomité dat het tekort bijvoorbeeld zo’n acht miljard euro bedraagt, dan wordt het plots gehalveerd en de jojo eindigt steevast in een goednieuwsshow na wat symbooldiscussies en het vermijden van heilige huisjes. Besparen met de kaasschaaf en zich rijk rekenen met al of niet-inbare inkomsten. Stoplappen op een slecht breiwerk. Als je de leugen genoeg herhaalt wordt ze op den duur als waarheid geloofd.

De fiscale koterij is een ruïne geworden

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt beloofde vorige keer 250 miljoen euro opbrengst met een peperdure heksenjacht op de misbruikers van het verlaagde BTW-tarief van 6 procent op elektriciteit en het bracht 1,46 miljoen euro op. De speculatietaks was een schaamtetaks, de opbrengst kon je oprapen met je ellebogen. In de fiscale koterij van de lobbyfiscaliteit krijgen alle regeringspartijen nu met het zomerakkoord een nieuw hokje verworvenheden waarmee ze dan hun achterban kunnen sussen. Grote overwinnaar van dit akkoord is deze keer minister van Werk Kris Peeters. Hij sleepte 400 miljoen uit de brand voor zijn broodheren van de Christelijke zuil, de bokkenrijders van Arco.

Islamitisch bankieren betekent volgens mijn vriend Saïd B. dat de handen worden afgehakt van de bankiers die de kluit belazeren. Wat daarentegen christelijk bankieren betreft weet ik het nu zelf wel. Er wordt aan de bankrovers absolutie verleend nadat ze de buit hebben opgesoupeerd en hun slachtoffers worden dan vergoed door de belastingbetaler. Arco, de bank van de katholieke zuil, Beweging.net (het vroegere ACW), werd beheerd als een crimineel hefboomfonds vooraleer het over kop ging.

Het weigerde zelfs een commissie te betalen om een staatswaarborg te garanderen voor haar spaarders. De corporatistische kleptokraten krijgen nu 400 miljoen gemeenschapsgeld toegestopt om hun dubbele misdaad bij hun aandeelhouders af te kopen. De N-VA-ers die in 2014 nog naar de kiezers trokken met strijdkreten dat Beweging.net haar eigen Arco-gedupeerden moest vergoeden en niet de belastingbetaler, gedragen zich nu als Farizeeërs, of liever judassen van hun eigen gedachtegoed.

Of  N-VA Kamerlid Peter Dedecker zijn boekje Een zuil van zelfbediening: ACW, Arco & Dexia ondertussen verbrand heeft, of dat hij ondertussen ondergedoken is uit plaatsvervangende schaamte, is mij nog niet ter ore gekomen. Dat de N-VA ook nog haar verkiezingsbelofte inslikt om in 2018 een begroting in evenwicht af te leveren is schaamteloos uitstel- en vluchtgedrag. Met een rugzakje staatsschuld van 59.680 dollar per Belg staan we vierde op de wereldranglijst, na Japan (90.345 dollar), Ierland (62.687 dollar) en de Verenigde Staten (59.680 dollar). Toch blijft men volharden in de boosheid.

Belastingkaravaan van honger en dorst

Rechtvaardige belastingen betekenen voor beurzensnijder Peeters en de CD&V dat wij in alle soorten belastingen en aanslagen tot de internationale top moeten behoren. We staan al op het Europees en het wereldpodium in lasten op arbeid, en eveneens in de discipline personen- , vermogens- en vennootschapsbelasting. De belastingdruk op vermogen is hier 3,5 procent van ons BBP. In de (socialistische) Scandinavische landen is dat amper 1,5 procent. In Zweden bestaat er bijvoorbeeld een meerwaardebelasting op aandelen van 25 procent maar betaalt men geen erfenisrechten. Zelfs na de huidige aangekondigde daling van het vennootschapstarief tot 25 procent zitten we nog in het Europees koppeloton en blijft de cumul van de fiscale druk met 47,5 procent nog 4 procent hoger dan onder de regering-Leterme.

Onze elektriciteitsfactuur is een zuivere belastingbrief.

In de discipline verdoken belastingen spannen we ook de kroon: onze elektriciteitsfactuur is een zuivere belastingbrief. Volgens de coöperatie Ecopower was 33 procent van de stroomfactuur in 2014 nog bestemd voor aankoop van elektriciteit, nu is dat nog nauwelijks 15 procent. Zo’n 85 procent bestaat uit taksen, heffingen, BTW, transport- en distributiekosten. De auto is een fiscale cash cow en verkeersboetes hebben ook meer met het vullen van het gat in de schatkist te maken dan met veiligheid. De onblusbare belastingkaravaan van honger en dorst trekt voort van de ene begrotingsronde naar de andere en de fiscale koterij wordt een ruïne.

Met de abonnementstaks op effecten krijgen we er nog een doorgeschoten meerwaardebelasting bovenop. Het impliciete belastingtarief op kapitaal in ons koninkrijkje is volgens de Europese commissie al 38 procent, vlak na de koplopers Frankrijk (52,7 procent) en Noorwegen (39,3 procent). In Nederland is het amper 12,1 procent De dematerialisatie van effecten in 2010 was slecht voor de drukker, goed voor de bomen (geen papieren obligaties, aandelen of kasbonnekes meer), goed voor de banken (die bewaar- en beheerloon konden incasseren), en ideaal voor de fiscus. De tollenaars kregen zo volledige controle op de roerende inkomsten met dit verdoken vermogenskadaster. De roerende voorheffing verdubbelde al van 15 naar 30 procent, de beurstaksen verhoogden en nu komt ook het kapitaal aan de beurt met een nieuwe jaloezietaks.

Spaarboekjes geven nog een luttel rendement van 0.11 procent, en de langetermijnrente haalt nauwelijks 1 procent. Spaargeld is wat je in dit land overhoudt als je met een overheidsbeslag van ruim 53 procent de helft van je inkomen al aan de staat afgegeven hebt. Om toch wat rendement te halen beleggen de Belgen daarom meer en meer in fondsen (190 miljard) en in aandelen.

De Bende van Nivellering uit de Wetstraat heeft nu een achterbakse vermogensbelasting uitgevonden om ook dit risicovol kapitaal te onteigenen: een abonnementstaks op effectenrekeningen. De 0,15 procent die zal geheven worden op dossiers boven de 500.000 euro is geen symbolisch bedrag, maar een glijmiddel om nu deze nieuwe belastingpil te laten doorslikken en het dan in de toekomst naar willekeur te verhogen (van 0,15 naar 1,5 is maar een komma verplaatsen), de suikertaks achterna. Deze zondebelasting wordt nu niet alleen opgetrokken maar ook toegepast op suikervrije frisdranken.

De suikertaks wordt nu niet alleen opgetrokken maar ook toegepast op suikervrije frisdranken.

Een uniforme vlaktaks zou een einde kunnen maken aan de willekeurige fiscale onteigening van burgers en bedrijven. Maar daar is moed voor nodig en vooruitschrijdend inzicht. Sommigen hebben de memoires van Winston Churchill gelezen maar blijkbaar niet begrepen. “We contend that for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to left himself up by the handle” Een wijs man, die Winston.

http://www.hln.be/…/Tax-Liberation-Day-Belgen-bengelen-weer…

De Tax Liberation Day voor Belgische werknemers valt opnieuw op 27 juli. Dat is de op een na laatste datum van de 28 landen van de Europese Unie. De laatste plaats is net als vorig jaar voor Frankrijk (29 juli). Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van het Institut Economique Molinari, gebaseerd op gegevens van de OESO en de nationale instituten voor statistiek.

De Tax Liberation Day is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer werkt om zijn belastingen te betalen en dus voor eigen rekening begint te werken. In 2017 was er geen belastingvermindering voor werknemers en werkgevers in België, waardoor de Tax Liberation Day voor werknemers opnieuw op 27 juli valt. “Belgen zijn de tweede duurste arbeidskrachten in de EU, maar komen pas op de tiende plaats op het vlak van netto-inkomen”, legt onderzoeker James Rogers uit.

Loonlasten

“Het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,70 pct, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 44,8 pct.”James Rogers, onderzoeker

De Belgische overheid houdt volgens Rogers meer loonlasten in op het salaris van een doorsnee werknemer dan om het even welk EU-land. “België is nu het land dat de tweede hoogste belasting op arbeid heft binnen de Europese Unie. Een werkgever besteedt in België voor een doorsnee werknemer 2,15 euro, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft. En het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,70 pct, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 44,8 pct.”

Bijna de helft (44,4 pct) van de loonlasten in de EU-landen – bijdragen die werkgevers betalen aan de sociale zekerheid bovenop de brutolonen – is grotendeels onzichtbaar voor werknemers. “In landen met vlaktaks blijven de fiscale lasten op arbeid voor doorsnee werknemers nog steeds hoger (45,5 pct) dan in landen met een progressief belastingsysteem (44,6 pct), een kloof die sinds 2010 nog groter is geworden.”

Belastingverlagingen

Het is volgens Rogers “bemoedigend” om van minister van Werk Kris Peeters de bevestiging te horen van nieuwe belastingverlagingen en lasten die het nettoloon van de werknemers zouden kunnen verhogen en de kosten voor werkgevers zouden kunnen verlagen in 2018. “Maar op dit moment zien we nog geen verandering. Belgen blijven tot vijf weken langer werken dan de Zweden om hun belastingen te betalen.” “Toch hebben ze reden om optimistisch te zijn voor volgend jaar.”

In 2018? Zou het? Reden om optimistisch te zijn? Zou het? Ook onze leugenpers kent geen schaamte!

image_pdfimage_print
Share

De kiemen van het terrorisme!

Nakomelingen van naar hier gemigreerde moslimouders die volgens de islam moslims moeten zijn, zonder er zelf voor gekozen te hebben. Deze moslimkinderen krijgen van hun ouders een verziekte en psychisch ziek makende nalatenschap mee.

Elk moslimkind leert van jongsaf aan dat het “beter” is dan de hem omringende kafirmaatschappij. Dat gaat goed totdat het kind met deze maatschappij in aanraking komt.
En dat gebeurt al zeer jong.

Kleine Fatima of Mohamed gaat naar de kleuterschool en beleeft daar fijne dagen, omringd door kafirkleuters. Toch merken ze al vlug dat ze “anders” zijn, al was het maar door wat ze al dan niet op hun boterham hebben.
Ook de feestdagen krijgen voor hen niet dezelfde invulling, Sinterklaas komt immers enkel bij de kafirs, net als de kerstman en de paasklokken .
Op Aïd elFitr en het schapenfeest worden ze thuisgehouden terwijl hun kafirkameraadjes gezellig verderdoen op school. Hier begint het hen te dagen. Moslimkindjes hebben niet alleen minder leuke feestdagen, maar moeten soms ook de school verzuimen om schapen te zien doden en toe te kijken terwijl volwassenen zich volproppen met koekjes en zoetigheden. Een kind heeft immers een klein maagje…

Bovendien was kleine Mohamed tot aan zijn schooltijd de ongekroonde koning in huis, letterlijk alles werd door de vingers gezien van hem, nu is dat niet meer het geval en krijgt hij vermaningen en straf. Kleine Fatima was gewoon om zich zo klein mogelijk te houden, nu moet ze echter voor zichzelf gaan opkomen in een gemengde omgeving en volgens normen die haar vreemd zijn. Beiden kunnen niet doen “zoals alle anderen” en dat is vreselijk voor een klein kind. Hier wordt de kiem geplant van wat het moslimkind zijn leven lang gaat meedragen en de basis gaat vormen voor een groot minderwaardigheidscomplex : het is “anders”.

Thuis leert het moslimkind dat allah enkel van moslims houdt en alle andere mensen tot de gruwelijke hel veroordeelt. Het leert ook dat je beter niet kan omgaan met kafirs omdat zoiets gevaarlijk is. Kafirs zijn “slecht” en zeker geen vrienden.
De wereld wordt zo opgedeeld in twee “kampen” : goed en slecht. Wij en hen.
Op school moeten deze kinderen leven volgens de regels van de “slechten”, het is dan ook niet verwonderlijk dat je voor minder in de war zou raken. De “slechte” juf dient gehoorzaamd, de “slechte” meester heeft het voor het zeggen.
Voor kleine Fatima valt dit nogal mee, ze leerde ook dat ze geen enkel gezag mag betwijfelen, maar voor kleine Mohamed is het heel wat moeilijker. Hij heeft sowiezo al moeite met een gezag dat niet van zijn vader of mannelijke familieleden komt, laat staan van een kafirjuf ! Tegelijkertijd ondervinden Fatima en Mohamed dat ook kafirkinderen leuk en gezellig kunnen zijn, soms raken ze er wel mee bevriend. Zo geraken ze in een vreemde patstelling, zeker als ze al eens thuis bij hun kafirvriendjes worden uitgenodigd : deze aardige mensen zijn fijne vrienden, maar toch zijn ze “slecht”….

Langzaamaan groeit het moslimkind op, met thuis een hele reeks geboden en verboden die niet passen in een moderne hedendaagse maatschappij en met op school als het ware een tweede leven waarin het moeilijk is zichzelf staande te houden vanwege het “anders zijn”. Een loodzware opgave, zeker voor een kind !
Daarbij komt nog dat in vele moslimgezinnen de nadruk niet op werelds onderwijs wordt gelegd, zeker niet voor meisjes. Nochtans doen die het beter op school dan hun mannelijke tegenhangers. Zij hebben wél iets te bewijzen, zij grijpen gretig hun kans op geestelijke ontwikkeling, die thuis wordt verwaarloosd. De jongens staan voor onoverkomelijke problemen : in hun moslimgemeenschap zijn ze iemand, alleen al door het feit dat ze van het mannelijke geslacht zijn. Hoe ouder ze worden, hoe meer ze dienen de gangen van hun zussen, nichten en zelfs moeder na te gaan. En hoe minder hun eigen gangen worden nagegaan… Dat valt zeer moeilijk te combineren met een geslaagd schoolparcours, waar de moslimjongen zélf onder gezag van buitenaf staat. De jonge Mohamed heeft het daar zeer moeilijk mee, en kan je hem dat kwalijk nemen ?

Van daar af loopt het helemaal fout : de jonge Fatima krijgt zelden haar kans op hogere studies, aangezien ze toch voorbestemd is voor een “huiselijk” leven en vaak zo jong mogelijk getrouwd wil gezien worden door de ouders. De ouders willen zich zo vlug mogelijk ontdoen van deze tijdbom, een moslima die nadenkt zou wel eens rechten voor zichzelf kunnen opeisen die tegen de islam ingaan. Fatima krijgt dus de keuze : in opstand komen (daar is ze écht niet voor geconditioneerd!) of lijdzaam haar lot ondergaan. Die tweede keuze ligt dan mee aan de basis van een versterkt levenslang minderwaardigheidscomplex, dat ze zal trachten klein te krijgen door haar heil te zoeken in de islam om zich toch érgens gewaardeerd te voelen.
Haar sluier wordt dan de vlag die de lading dekt…
De enkele Fatima’s die toch hun eigen lot in handen nemen betalen dit waagstuk meestal met een aanvankelijke totale sociale isolatie. Toch zijn zij de enigen die hun onmogelijke erfenis verzaken en een vrij leven kunnen leiden.

Mohamed echter heeft nog veel minder kans op enig succes in hogere studies. Als hij dan toch zijn “overgevoeligheid” voor gezag kan in bedwang houden, blijkt hij vaak niet voorbereid om de vele persoonlijke inspanningen te leveren die hogere studies vragen. Hem werd immers thuis elke moeilijkheid uit de weg geruimd en elke inspanning uit handen genomen… Zo blijft Mohamed supergefrustreerd buiten de “geslaagde” maatschappij staan en kiest hij zeer vaak de richting van de enige vertrouwde bron van waardering die hij kent : de islam.
Deze groene vlag dekt dan ook zijn lading…

Moslimouders zijn écht niet goed bezig : ze verwachten het onmogelijke van hun kinderen, namelijk slagen in de westerse maatschappij en tegelijkertijd vasthouden aan een middeleeuwse cultus die de westerse waarden afzweert. Beiden gaan niet samen. De moslimouder verziekt dus de toekomst en het leven van zijn kind.
De islam is een onmogelijke erfenis.
En dan kwam het hersenspoelend  islamonderwijs van weerloze minderjarigen.Wie de Franse taal begrijpt: ga eerst zitten! En kijk dan het hele filmpje uit.

L'imam Rachid abou Houdeyfa donne ses enseignements coraniques aux enfants dans la mosquée de Brest . Avec de tels propos , peut on s’étonner si il y a encore des massacres dans des salles de concerts ?

Geplaatst door Politiquement Incorrect op maandag 16 november 2015

image_pdfimage_print
Share

“We will drain the swamp”

‘Wij zullen het moeras droogleggen’, beloofde de toen nog presidentskandidaat Trump. En deze verkozen president houdt woord. Na zes maand lijkt het zover!

Laten we er voor alle Nageltjesfans geen getwijfel over bestaan de 0000, VRT, Canvas, VT4, RTBF, VTM en alle andere Europese MSM trachten U actueel, ons allemaal dus, te bedriegen, te belazeren, te bedonderden, te bamboozelen en te beliegen met vervalst (aka ‘fake’) nieuws.
Het is een gekende tactiek.

Eens ze betrapt zijn spuiten alle criminele misdadigers mistgordijnen met totaal vervalste informatie om zichzelf aan gerechtelijke vervolging en de gevolgen daarvan te onttrekken. Als je er goed over nadenkt is het hallucinant dat een Amerikaanse politieke partij (de zgn. ‘democrats’) bijna al de nieuwsmedia van ons Europees continent nog altijd kunnen ‘sturen’.

Gelukkig zijn wij voorlopig nog een onafhankelijk continent en is Amerika onder president Trump dat meer als ooit tevoren! Ook internationaal manifesteert Trump zich als iemand uit een stuk en enorm veel gezond verstand. Pro memorie zijn speech in Saoedi-Arabië van mei.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Amputatie van vrouwelijke genitaliën

“What’s in a word?” Hoe ver kan taalkundig bedrog reiken en gaan? Toen ik er voor het eerst mee geconfronteerd werd stond ik perplex. Hoe kan je de amputatie van een vrouwelijk geslachtsorgaan “besnijdenis” noemen? Hoe durf je deze bagatellisering te formuleren?

Er is helemaal geen gelijkenis tussen het wegsnijden van een stukje voorhuid bij een mannelijk jongetje en het wegsnijden van de hele clitoris bij een even weerloos meisje en toekomstige vrouw. Alleen de weerloosheid van kinderen is gemeenschappelijk, het gevolg is onvergelijkbaar.

Geen wonder dat verminkte meisjes onderworpen en heel gehoorzaam de kopvod, chador, boerka of boerkini dragen. En onze politiekers (Hallo Bart DW, Jambon, Charles, Theo en tutti quanti) staan er bij en kijken er naar, maar doen niets! Ze zijn radeloos, redeloos en reddeloos verzeild in een politiek spelletje waar zij helemaal geen verstand of zelfs maar flauw benul van hebben.

Islamitische onderwerping!

“Middeleeuwse barbaarse rituelen hebben we hier in Vlaanderen binnengehaald omdat moslims massaal geïmporteerd werden. Met hele bergen, hele hopen, hele sloten. Achterlijke islamitische geplogenheden winnen veld, verankeren zich sluipend in onze westerse samenleving, en het ziet er niet naar uit dat er een weg terug is.

Genitale verminkingen, polygamie, seks met kinderen, onverdoofd slachten, bevolkingsaangroei door gezinshereniging, exotische familiebanden aanhalen…  Verre neven, nichten, tantes, nonkels, alle uitheemse oma’s en opa’s, allen hierheen! Hier is nog plaats genoeg en geld genoeg ook nog. De inboorlingen zullen met een rolstoel tot hun 70ste naar hun werk blijven strompelen om alles wat hier vreemd aankomt te onderhouden en hen gelukkig maken. Dat zijn wij hen verschuldigd omdat ze de gevaarlijke overzeese tocht geriskeerd hebben en hun leven op het spel gezet hebben om tot bij ons te geraken. Dat streven naar een innig samenzijn met ons is edel en nobel. En als IK een inspanning lever om 1 avonturier gelukkig te maken, dan wacht op mij in de hemel een hele reeks maagdelijke jongelingen…

‘k Ben afgedwaald. Afgeleid door de gedachte aan hemelse jongelieden die nog puur en onvervalst naast islamitische maagdjes wachten op wereldse naïevelingen die zich in de file naar de veelbelovende hemel vastrijden en alzo alle kansen op hemels vertier mislopen. Ja, zo gebeurt dat.

Terug naar de akelige ‘besnijdenis’ van meisjes. Ik vrees dat we machteloos staan tegenover de gruwelijke ingrepen op moslimmeisjes. Er zijn wel protesten en acties die zich focussen op migranten- en vluchtelingenmeisjes, op hun sociale positie en leefsituatie en zo van die theoretische blabla, maar ondertussen verdienen dokters een hoop geld aan besnijdenissen en komt de ziekenkas graag tegemoet aan boosdoeners die hun dochtertjes laten verminken voor hun leven. Aangiftes, veroordelingen, spreekrecht, registraties, beroepsgeheimen prijsgeven… het zal allemaal niet helpen, islamitische gewoontes zijn onuitroeibaar als ze zich eenmaal ergens gesetteld hebben.

Ik zou alle leerkrachten, kleuterleidsters en schooldirecties willen oproepen om moslimmeisjes te confronteren met gruwelijke beelden over wat hen te wachten staat, of wat hen al overkomen is. Moslimmeisjes moeten uitvoerig ingelicht worden. Het onderwerp ‘Genitale Verminking’ moet opgenomen worden in de lessen. En dan denk ik direct aan de islamlessen. Of gewoon tussendoor bij een babbeltje met de leerlingen… Genitale Verminking moet op school bespreekbaar worden, al vanaf het eerste kleuterklasje! Oudercontacten moeten op school georganiseerd worden om over genitale verminking te spreken vanuit westers standpunt, en alle moslimouders moeten verplicht aanwezig zijn!

Afrikaanse folklore: ook in Europa worden steeds meer meisjes “besneden”

Screenshot_183

(Door: “Chevrolet” – Vertaling: E.J. Bron)

Met de ongeremde toestroom van islamitische “vluchtelingen” uit Afrika en Arabische landen houden in datgene wat vroeger Duits-land was geheel nieuwe zeden en gebruiken hun intocht. De VIP-gasten van mevrouw Merkel verrijken het land gewoon op hun manier, door verkrachtingen, overvallen en nog veel meer. En typische Afrikaanse folklore houdt eveneens zijn intocht: de genitale verminking van vrouwen, bagatelliserend “besnijdenis” genoemd.

h/t Lieve

De vrouwenrechtenactivisten van “Terre des Femmes” klagen dat er ook in Duitsland steeds meer vrouwen en meisjes door deze zeden worden bedreigd. Op dit moment zouden dat 13.000 meisjes zijn, 4.000 meer dan een jaar geleden.

Aantal verminkte meisjes neemt toe met de immigratie

Dat zou blijken uit berekeningen van de organisatie. “De stijging is vooral terug te voeren op hogere migratie uit landen, waarin vrouwelijke genitale verminking gepraktiseerd wordt”, zegt Charlotte Weil, deskundige voor vrouwelijke genitale verminking van “Terre des Femmes”. Dit zou vooral om vrouwen gaan uit Irak, Eritrea en Somalië. Het aantal slachtoffers met een Irakees staatsburgerschap in Duitsland zou het afgelopen jaar met 61% gestegen zijn en dat van de bedreigde meisjes zelfs met 118%. “Het is dus des te belangrijker om ook hier in Duitsland over het onderwerp te informeren en in gesprek te gaan met praktiserende gemeenschappen om vooral bedreigde meisjes te beschermen”, aldus Weil.

De verminking van de vrouwelijke seksuele organen wordt in veel Afrikaanse en enkele Aziatische landen gepraktiseerd. Ze is in Duitsland strafbaar. “Ons zijn geen gevallen bekend dat meisjes in Duitsland verminkt werden.” Dat zou of tijdens een vakantie in het thuisland, waaruit men immers moest “vluchten”, plaatsvinden of men zou vrouwelijke besnijders uit het land van herkomst opzoeken die in andere Europese steden zouden “besnijden”, zei de medewerkster van “Terre des Femmes” volgens “Focus Online”.

De gruwelijke praktijk

Bij de zogenaamde “faraonische besnijdenis” of infibulatie worden bij de meisjes de hele clitoris, de kleine schaamlippen evenals de binnenste laag van de grote schaamlippen verwijderd. Daarna worden de “resten” dichtgenaaid of met doornen aan elkaar bevestigd. Met een klein stukje hout wordt ervoor gezorgd dat er een kleine opening overblijft voor de urine en het menstruatiebloed. Des te kleiner de opening, hoe hoger de bruidsschat zal zijn. Daarna worden bij de meisjes de benen tot aan de heup aan elkaar gebonden. Zo moet het meisje ongeveer 20 dagen liggend wachten tot de wond genezen is.

Leerkrachten zouden hun oren moeten spitsen wanneer leerlingen voor een aanstaande thuisvakantie van een gepland “groot feest” vertellen, eist men. “Terre des Femmes” levert meteen een hitlist van genitale verminking mee. Daaruit blijkt dat Egypte, Djibouti, Guinee, Mali, Sierra Leone, Eritrea en Soedan (inclusief Zuid-Soedan) de toplanden bij deze vorm van negerfolklore zijn, slechts overtroffen door een land met de “intelligentste” bewoners ter wereld, het piratenparadijs Somalië met 98% besneden vrouwen.

In 2014 werd in Zweden bekend dat een complete meisjesklas in Norrköping verminkt was. Ook uit Zwitserland en Noorwegen zijn gevallen bekend. Tegelijkertijd bestaan er in Duitsland vrouwelijke universitaire docenten, zoals Tatjana Hörnle van de Humboldt-Universiteit Berlijn, die in Duitsland opkomen voor legalisering van deze barbarij.

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: “Chevrolet”

Kap de kop van mijn penis af als dit niet waar is! Waarmee zijn wij in het vrije Westen en dus ook Vlaanderen mee bezig?

image_pdfimage_print
Share

Islam met cijfers

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, is een zeer uitgesproken islamcriticus.

 

De in Mekka geopenbaarde verzen en hoofdstukken van de koran zijn even gevaarlijk als die geopenbaard in Medina.

  • Ze geven de cultus van een psychopathische sekteleider de status van religie.
  • Ze formuleren tientallen keren dat deze sekteleider het perfecte en na te volgen rolmodel is voor alle mohammedanen in alle tijden.

Nog tijdens zijn leven leidde dit tot een orgie van geweld en doodslag toen de sekteleider zich in Medina ontpopte tot krijgsheer, slavenjager en sadistische massamoordenaar. Dat was “soenna”, de aanbevolen manier van Mohammed.

Die staat klaar en duidelijk neergeschreven in 86 procent van de islamitische doctrine. De ahadith, de gezaghebbende overleveringen over alles wat Mohammed deed en zei 60%), en zijn biografie, de sira (26%).

Als men vaststelt dat de Medinese koran en echt horrorverhaal is, beseft men tot wat 86 % tekst van de 100% islamitische doctrine tot gevolg heeft gehad de voorbije 1400 jaar. De koran beslaat slechts 14 % van de doctrine en de doctrinaire fundamenten werden chronologisch gezien als eerste geformuleerd in de Mekkaanse koran en nadien bevestigd in de Medinese koran.

Moslims die beweren alleen waarde te hechten aan de Koran en zogezegd vraagtekens stellen bij de validiteit van de soenna en zich daarom ‘Koranische’ mohammedanen laten noemen trachten ons te bedriegen door bij goddelijk mandaat gerechtvaardigd bedrog ten voordele van de verspreiding van islam te plegen: Taqiyya en/of Murana, gebod vastgelegd in jawel, de koran!

De Mekkaanse koran is perfect te vergelijken met “Mein Kampf” van Adolf Hitler, met slechts een  verschil. In de Mekkaanse koran is slechts 1 procent anti-Joodse tekst terug te vinden en in ‘Mein Kampf’ 7 procent. De kiem van het dramatisch vervolg was geschapen. De Medinese koran overtreft ‘Mein Kampf’ met maar liefst 17 procent anti-Joodse tekst. Waarom ‘koranische’ mohammedanen, die gematigdheid veinzen, ook graag Joden vermoorden zal U met dit wetenschappelijk bewezen en onweerlegbaar feit ook wel duidelijker worden.

Om het met de woorden van dominee Martin Niemöller te zeggen:
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
…was er niemand meer die nog kon protesteren.

image_pdfimage_print
Share

Enkele citaten

Mustafa Kemal Atatürk:
»Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie!«
»De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis!«
»De islam, deze absurde Godsleer van een immorele Bedoeïn, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt.«

Karl Marx:
»De koran en de op hem stoelende islamitische wetgeving reduceren geografie en etnografie van de verschillende volkeren tot de eenvoudige en gemakkelijke tweedeling in gelovigen en ongelovigen. De ongelovige is ’harby’, d.w.z. de vijand. De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen. In die zin waren de zeeroversschepen van de Berberstaten de heilige vloot van de islam.«

Voltaire:
(…) dat hij (Mohammed) zich ermee op de borst klopt aan de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van dat onverteerbare boek zou hebben ontvangen, dat bij iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verlenen, zijn vaderland te vuur en te zwaard bestrijdt, (…) dat is nu met zekerheid iets wat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem alle natuurlijke licht heeft gedoofd.«

Hitler:
»Als Karl Martell niet zou hebben gewonnen bij Poitiers: zouden wij al hebben afgerekend met de joodse wereld – het christendom is zoiets slaps –, dan zouden we nog liever het mohammedanisme hebben overgenomen, deze leer van de beloning van het heldendom: alleen de strijder komt in de zevende hemel! De Germanen zouden de wereld hebben veroverd, alleen door het christendom werden we daarvan afgehouden.«

Schopenhauer:
»Kijk nu eens naar bijv. de koran: dit slechte boek volstond om een wereldreligie op te richten, de metafysische behoefte van talloze miljoenen mensen sinds 1200 jaar te bevredigen, het fundament van hun moraal en een belangrijke verachting van de dood te worden, net als hen enthousiast te maken voor bloedige oorlogen en uitgebreide veroveringen. We zien in hem de treurigste en armoedigste vorm van theïsme. Er mag veel door de vertalingen verloren gaan; maar ik heb er geen enkel waardevol idee in kunnen ontdekken. Iets dergelijks bewijst, dat de metafysische behoefte niet hand in hand gaat met de metafysische vaardigheid…«

Mohammad Amin al-Hoesseini (grootmoefti van Jeruzalem, oktober 1944):
»De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt met de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschappelijkheid, de familie en de kinderen. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van arbeid en creativiteit.«

Mina Ahadi (oprichtster van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):
Wie de echte islam wil leren kennen, kan bij ons langskomen en informatie inwinnen. Geactiveerde islam, geïnstalleerde, gevestigde islam betekent steniging, vrouwenvijandigheid en perscensuur.«

Cahit Kaya (voorzitter van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):
»Er zijn uiterst bedenkelijke moskeeverenigingen actief, die massief onder de jongeren missioneren en uiterst racistische en antisemitische ideologieën verspreiden. Dit heeft niets meer te maken met democratie. In deze clubs wordt o.a. de haat tegen ’het westen’ aangewakkerd en een door Turkse islamisten aangevoerde islamitische heersersreligie gepropageerd. Integratie wordt volledig afgewezen en actief bestreden.«

Sir Winston Churchill:
»Bij de fanatieke waanzin, die in een mens zo gevaarlijk is, zoals hondsdolheid in een hond, komt dan nog deze beangstigend fatalistische onverschilligheid. De gevolgen zijn in vele landen duidelijk zichtbaar. Roekeloze gewoontes, slordige akkerbouwmethodes, onbeholpen economische gebruiken en onzekerheid van eigendom heersen overal daar, waar de opvolgers van de profeet regeren of leven. Een vernederende wellustigheid berooft dit leven van zijn waardigheid en zijn verbetering, het volgende van zijn eer en heiligheid. Het feit, dat volgens de mohammedaanse wet iedere vrouw het absolute bezit is van een man, zij het als kind, als echtgenote of als geliefde, schuift de definitieve uitroeiing van de slavernij noodgedwongen op de lange baan totdat het islamitische gelooft heeft opgehouden een belangrijke macht binnen de mensen te zijn.

Individuele moslims mogen over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen, die haar volgen. Er bestaat geen grotere rugwaarts gekeerde kracht op de wereld. Er ver vandaan verwijdert aan de dood gewijd te zijn, is het mohammedanisme een militant geloof gericht op bekering. Hij heeft al in Centraal-Afrika gezaaid, trekt bij iedere stap onverschrokken krijgers aan, en als het christendom niet in de sterke armen van de wetenschap geborgen zou zijn, de wetenschap waartegen hij (de islam) vergeefs heeft gevochten, dan zou de beschaving van het moderne Europa wellicht vallen, net zoals de beschaving van het oude Rome gevallen is.

image_pdfimage_print
Share