Covid19 en Bill Gates, ALARM !

Dr. Carrie Madej

https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/?fbclid=IwAR0UEjy_3GW_RtggDTm2kPUZwpr8J4wDZRiaupDjhg-aH9wYc3rYOUdEBp8

Udo Ulfkotte overleed, korte tijd na de publicatie van zijn boek “Gekochte Journalisten” dat geen enkele Duitse politieker spaarde, in uiterst verdachte omstandigheden. De kans dat hij in opdracht van de heersende elites werd vermoord lijkt een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ook inzake vaccinatie tegen het Corona virus speelden en spelen de pers en de media een verwoestende immorele rol.

Wij zijn niet bij machte bovenstaande video van Birdieproduction (door YouTube gecensureerd !) hier weer te geven. Maar de inhoud is verbijsterend en alarmerend. Meer dan de moeite om helemaal te bekijken. Klik op de foto van Dr. Carrie Madej of op het bruggetje.

Vlamingen teken dan ook de petitie tegen verplichte vaccinatie tegen Covid19.

image_pdfimage_print
Share

11 juli een feestdag?

Zaterdag 11 juli 2020; precies 580 dagen geleden viel de regering MICHEL over het zogezegd niet afdwingbare MARRAKESH-akkoord: of hoe de waarheid geweld wordt aangedaan. De goedkeuring van het MARRAKESH-akkoord diende als opstap voor de toenmalige premier naar Europa; de goede kant van de MICHEL-geschiedenis!

De verkiezingen van 26 mei 2019 liggen ondertussen 412 dagen achter ons. VANDELANOTTE-REYNDERS, BOURGEOIS-DEMOTTE, Paul MAGNETTE, COENS-BOUCHEZ, Koen GEENS, DEWAEL-LARUELLE, ROUSSEAU-MAGNETTE zijn er niet in geslaagd de door de tegenstellingen tussen noord en zuid een uitvoerbaar federaal regeerakkoord samen te stellen.

COENS, LACHAERT en BOUCHEZ zijn voorlopig de laatste in de eindeloze rij die pogingen ondernemen om de kwadratuur van de Belgische cirkel te vinden. 

Onrespektvol worden zij met de DRIE KONINGEN vergeleken. De wijzen uit het oosten, CASPAR, MELCHIOR en BALTHAZAR volgden de opgaande ster en hadden goud, wierook en mirre bij in hun zoektocht naar de Heiland.

De Belgische “Koningen” hebben noch geschenken, noch een Heiland; enkel kommer en kwel begeleid hen in hun pogingen om het amechtig Belgisch voertuig door de technische controle te krijgen.

Bovendien zijn de Franstaligen niet te spreken over initiatieven die leiden tot een daling van de financiële transfers, het overdragen van de sociale zekerheid, inclusief de budgetten, aan de gemeenschappen en een financieringswet die de deelgebieden verantwoordelijkheden oplegt.

De “Drie Koningen” zullen toch eens moeten uitleggen waarom zij de helft van het Vlaams electoraal uitsluiten, dat wel goed is om jaarlijks om en bij de 12 miljard euro op te hoesten om het Waalse links politiek kliëntelisme te financieren. Over de besteding van deze gigantische overdracht van financiële middelen, die Vlaanderen onherroepelijk verarmen, mag zelfs geen vraag gesteld worden. 

Ecolo, met haar Groen aanhangsel, drijft de arrogantie ten top door te weigeren de vertegenwoordigers van de grootste Vlaamse partij in dezelfde ruimte te ontmoeten. Indien Vlamingen maar zouden durven overwegen dezelfde houding aan te nemen zouden ze voor racisten worden uitgescholden. Bij UNIA blijft het intussen oorverdovend stil.

In dit kader zal de bestaande staatsschuld bijkomend belast worden door de maatregelen om de corona crisis te bestrijden. Belastingen verhogen wordt zo goed als onvermijdelijk. Deze zullen vooral Vlaanderen treffen: geen probleem voor het linkse zuiden zolang ze maar hun kliëntelisme kunnen financieren en politiek overleven.

Recent merkt de gouverneur van de Nationale Bank (de Tijd van 2 juli 2020) op dat de economische structuur van het zuiden des lands afhangt van de financiële Vlaamse transfers. De overheidsuitgaven in het zuiden des lands bedragen 70% van het bruto regionaal product; de perfecte vertaling van de linkse ideologie over de taalgrens. De linkse beleidsvoerders maken zich evenmin zorgen over de vaststelling dat de productiviteit van de Waalse economie onvoldoende is om hun sociale uitgaven te financieren. 

Geen probleem echter, om te voorzien in de onstelpbare nood aan financiering van hun kliëntelisme, worden deze uitgaven met leningen gefinancierd. Deze leningslast wordt aan de federale staatschuld toegevoegd die door de Vlaamse belastingbetaler afgelost wordt. Hierdoor wordt Vlaanderen meegezogen in het financieel moeras van de Waalse linkerzijde.

Als toppunt van de arrogantie vond Elio DI RUPO, Waalse minister-president, het nodig de gouverneur van de Nationale Bank te schofferen in plaats van in eigen boezem te kijken en vast te stellen dat zijn beleid een blijvende achteruitgang van zijn bevolking in de hand werkt. Dit bewijst andermaal, voor zover nog nodig, dat de Waalse linkerzijde niet bij machte is een geloofwaardig herstelbeleid te voeren omdat het hiermede het eigen bestaan hypothekeert. 

De federale rompregering, die ééndrachtig beslist zolang het uitgaven betreft, zal onvermijdelijk geconfronteerd worden met ideologische keuzes van zodra het ontvangsten (nieuwe belastingen) betreft. Tenzij de Vlamingen andermaal door de knieën gaan is een kortsluiting niet uit te sluiten, hetgeen tot vervroegde verkiezingen zou kunnen leiden.

Vlaanderen, dat het grootste deel van deze crisis zal moeten financieren, moet kunnen beschikken over doeltreffende middelen om de besteding van de financiële middelen voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap op hun accuraatheid te controleren en er kunnen op toezien dat deze niet afgeleid worden om hun politieke comfortzones te financieren.

De economische en financiële gevolgen van de corona crisis beletten de Waalse linkerzijde, hierin gevolgd door de SPa, echter niet een lans te breken voor hogere minimumlonen en sociale uitkeringen, investeringen in openbare voorzieningen, een staatsgeleide economie en nationaliseringen. Hoe dit zal gefinancierd worden blijft gehuld in de nevelen tussen Samber en Maas.

De huidige staatsstructuur, met een grondwet die de Vlaamse demografische meerderheid tot een politieke minderheid gedegradeerd heeft, moet worden verlaten. 

Behoudens een deus ex machina zullen de “Drie Koningen” de onderhandelingen voeren binnen het huidige grondwettelijke kader, hetgeen betekent dat de Vlaamse onderhandelaars op ieder ogenblik kunnen geconfronteerd worden met een arsenaal van blokkeringen.

Deze blokkering kan doorbroken worden door artikel 35 van de grondwet toe te passen, hetgeen inhoudt dat alle bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen worden toevertrouwd en de residuaire bevoegdheden aan de federale staat, ofwel de grondwet herschrijven, die uitgaat van een Vlaamse en een Waalse natie die autonoom beslissen over de organisatie van hun staatsverband, rechten en plichten van de burgers, en de middelen die ervoor dienen gevraagd te worden en de verantwoording voor het gebruik ervan. 

Dat is de echte opdracht van de “Drie Koningen”: kiezen voor Vlaamse welvaart in een Vlaamse natie en zich niet langer laten verdrukken tot onderhorigen van de Franstalige minderheid en er op de koop toe nog voor betalen.

Daar is noch goud, wierook of mirre voor nodig; enkel politieke moed en onverzettelijke Vlaamse vastberadenheid.

Dan pas zal 11 juli het voor Vlaanderen een feestdag zijn.

In niet mis te verstane bewoordingen schreef Willem ELSSCHOT in 1947:  ‘Gij dacht, o lijdzaam volk, dat ’t gruwelijk getij der oude tirannie voor immer was voorbij.

Weet dat uw stem door niemand wordt aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt aan de poort.

h/t Willy DE WAELE Ere burgemeester

image_pdfimage_print
Share

Het toppunt van arrogantie, misdadigheid en onbekwaamheid

h/t Kerstin Huygelen op het smoelenboek

Eindresultaat van het mondmaskerdrama: giftige maskers in opdracht van Philippe De Backer en Maggie De Block (Open VLD ) en Philippe Goffin van de Waalse ‘liberale’ familie MR.
Meerdere duistere maffiabendes waaronder zelfs een dubbele nationaliteitsgenieter, de Turkse Belg Mahmut Öz, partijgenoot van De Backer en De Block, werden door dit duo onder de arm genomen en onder de ‘ons kent ons’ paraplu in de doofpot gestoken.

Wie echter denkt dat iedereen verslaafd is aan Sporza, Thuis, Familie of andere stompzinnige indoctrinatiepropaganda, die onderschat ons, de waakzamen, wij waken en vergeten niet.

Zo vergeten wij natuurlijk ook nooit dat de minister van volksgezondheid, die eveneens minister van Asiel en Migratie is, maar liefst 57,5 miljoen chirurgische FFP2 maskers VERNIETIGDE om plaats te maken voor asielzoekers!!!

Men kon de levensreddende mondkapjes elders stockeren of met de hulp van het Rode Kruis de asielzoekers elders huisvesten.
Neen, De Block verkoos om ONS te vernietigen!

Na veel mislukte pogingen om een nieuwe stock op te bouwen zodat in de eerste plaats mensen uit de zorgsector niet hoefden te sterven bij gebrek aan…, kreeg een zeer dubieuze postbus firma AVROX van Open VLD en MR de miljoenen opdracht.
Een spookfirma die niet eens mondmaskers maakte, ipv de Vlaamse BETROUWBARE en GOEDKOPERE textielbedrijven. Vanzelfsprekend op kosten van de brave applaudisserende en TV-kijkende belastingbetaler!

15 miljoen nutteloze en giftige maskers voor 40 miljoen euro (of meer?) !!! 🤬🤯🤑

Deze maffiamaskers van AVROX zijn niet alleen giftig en nutteloos, maar ook gevaarlijk, want zonder filter en erger nog, te wassen op 30°C.
Toch zijn ze af te halen bij uw apotheek die eigenlijk instaat voor de gezondheid en niet voor volksvergiftiging of het bevorderen van een pandemie. ☠️☠️☠️
Op 30°C doodt dit nog geen vlieg, laat staan een hardnekkig dodelijk virus!
En pittig detail : de instructies zijn ENKEL IN HET FRANS!
Et pour les Flamands la même chose dus.

Is het verwonderlijk dat weinig mensen deze ziekte verspreidende “geschenkjes” betaald met ons belastinggeld niet gingen afhalen?

De Belzieke satire prachtig samengevat door Michel Berger 👇

Symboolpolitiek. Of ze echt nut hebben of integendeel problemen vergroten, is niet de vraag. Wie weet dat nog na al de tegengestelde beweringen? Maar nu de besmettingen afnemen en de overheid haar impact via de nodige ongerustheid ziet afnemen, verplicht ze mondmaskers, die ze eerst onnodig enz. vond. Dat is zoals een condoom met gaatjes in verplichten na de daad. Om zeker niet te vergeten dat zwangerschap altijd mogelijk is. En te laten voelen dat men u bij uw pietje heeft.

Verplicht de overheid dat bij betogingen, bij samenscholingen van jongeren, in cafés waar veel volk tegen mekaar hangt? Legt ze zulke regels op aan wie naar oranje buitenland reist? Nee hoor, de ziekenkas zal daar wel tussenkomen. De symboolregel geldt enkel voor het binnenland – waar reizen hevig gepromoot wordt omdat het daar nu veilig is – en voor plaatsen waar enkel brave onnozelaars komen die makkelijk te beboeten zijn wanneer ze het nieuwe normaal nog niet zo normaal vinden. De symbolische oma op het bankje zal de coronafondsen wel spijzen, niet degenen die vinden dat zwarte levens gered worden door standbeelden omver te halen en winkels te plunderen. Die zijn sacrosanct wat de volksgezondheid betreft.

Een regering die haar machteloosheid en overbodigheid per se wil duidelijk maken, kan dat niet beter dan met deze verplichting van een symbolische muilband. ‘En toch zult ge luisteren’. En een satiricus die zijn regering wil belachelijk maken, kan het zo niet bedenken. Wat ze zelf doen, doen ze duidelijk beter.

De reconstructie van de bocht der leugens en de waanzin.

Hoe mondmaskers op enkele maanden tijd van ‘gevaarlijk’ naar ‘verplicht’ gingen

Begin dit jaar werd u door de experts en politici stellig afgeraden om mondmaskers te dragen in winkels en openbare plaatsen. Dat heette weinig zinvol en zelfs gevaarlijk. “Ze geven een vals gevoel van veiligheid”, werd u aangeleerd. Vier maanden later zegt de Hoge Gezondheidsraad dat mondkapjes iedereen kunnen beschermen en verplicht het Overlegcomité u er een te dragen in winkels, bioscopen, zalen en andere drukke plaatsen. Voortschrijdend inzicht? Of een bocht van 180 graden? Een reconstructie.

Jeroen Bossaert 9 juli 2020 17u47

JANUARI – FEBRUARI: het valse gevoel van veiligheid

Het is eind januari wanneer de VRT in een apotheker een reportage draait over mondmaskers. Van corona is in ons land dan nog lang geen sprake, maar de apothekers merken een ‘rush’ op mondmaskers. Het zijn niet de Belgen die ze massaal inslaan, maar de Chinezen die hier wonen. Zij kopen de apotheken leeg en sturen ze op naar familie in China. Als een oud vrouwtje haar medicijnen komt ophalen in de apotheek waar de VRT de reportage draait, vraagt de reporter aan de dame of zij al mondmaskers heeft gekocht. “Bah nee”, schokschoudert ze. “Ik zou niet weten waarom. Ik heb gehoord op tv dat het toch niet helpt.” We schrijven 29 januari 2020 en een deel van onze bevolking is er dan al heilig van overtuigd dat mondmaskers nutteloos zijn.

Mantra

De overtuiging van de bejaarde vrouw in de apotheek en miljoenen andere Belgen is de weken daarop alleen maar gevoed. Zowel door de overheid als door wetenschappers. De FOD Volksgezondheid verstuurt adviezen naar alle apothekers waarin duidelijk gesteld wordt dat mondmaskers voor de globale bevolking niet aangewezen zijn als bescherming tegen Covid-19. Handen wassen en in de elleboog hoesten zijn veel nuttiger. Dan al duikt hét zinnetje op dat de maskers moet ontraden: “Ze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven.”

Die zin wordt een heus mantra. De apothekers, maar ook steden en gemeenten plaatsen de boodschap als een waarschuwing op hun websites. Bij de apothekersbond sturen ze enkele weken na de VRT-reportage een persbericht uit om aan te geven dat het ‘niet aangewezen is’ om mondmaskers te kopen want… ze kunnen een vals gevoel van veiligheid veroorzaken. Viroloog Marc Van Ranst zegt in die periode: “Het virus is hier niet. Dus in België maskers dragen heeft eigenlijk totaal geen zin.” Die uitleg is feitelijk correct, maar zendt een negatief signaal over mondmaskers. In de weken die volgen zal dat signaal nog versterkt worden. Belgen zullen via verschillende kanalen te horen krijgen dat mondmaskers weinig zin hebben.

MAART: maskers worden ‘gevaarlijk’

In verschillende nieuwsuitzendingen en kranten benadrukken virologen dat we geen mondmaskers moeten dragen op openbare plaatsen of in winkels. Ook Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) sluit zich daarbij aan. De reden? U raadt het al: “Ze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven.” Zelfs wanneer de lockdown midden maart ingaat, blijft men herhalen dat mondmaskers niet gedragen moeten worden.

In VTM Nieuws zegt spoedarts Ignace Demeyer dat te veel maskers slecht gedragen worden en dat mensen meer risico’s zullen nemen als ze ze toch correct dragen. Van Ranst doet er in dezelfde uitzending een schep bovenop. Voor een miljoen tv-kijkers zegt hij: “Dat zijn maskertjes voor de hersenen en niet zozeer voor de luchtwegen.” Hij minimaliseert het belang. “Als mensen daar deugd van hebben, dan is dat oké. Wanneer dat om een paar procent van de bevolking gaat, dan wordt dat geen infectueus gegeven en dan gaat de rest dat ook niet dragen.” Vrij vertaald: hoe minder mensen zo’n maskertje opzetten, hoe beter.

Collega Steven Van Gucht zaait zelfs angst. “Mondmaskers kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Het zorgt ervoor dat de drager zijn gezicht extra moet aanraken. Door het masker op en af te zetten, verhoog je eigenlijk het risico om besmet te raken met het coronavirus.” Plots worden maskers ronduit gevaarlijk. Wie zoiets hoort in volle crisis – eind maart vallen er dagelijks 80 coronadoden – denkt twee keer na vooraleer hij of zij een mondmasker opzet.

Als Oostenrijk op 30 maart beslist om mondmaskers verplicht te maken in supermarkten, geven de experts in België geen krimp. Van Gucht op Radio 2: “In België moeten wij een aantal maatregelen volgen tijdens een bezoek aan de supermarkt en die zijn eigenlijk heel effectief.” In dat radio-interview geeft de viroloog wel voor het eerst toe waaróm de maskers zo afgeraden worden. “We hebben er te weinig.”

APRIL: de bocht wordt ingezet

Op 31 maart zal ook Van Ranst in Het Laatste Nieuws en bij ‘Terzake’ toegeven dat de boodschap rond mondmaskers deels ingegeven is door een gebrek aan voorraad. “We zaten in een slechte positie, dan kan je niet zeggen dat iedereen snel mondmaskers moet halen voor zichzelf. Laat staan dat je adviseert om de mondmaskers verplicht te maken voor iedereen die de deur uit moet.” Van Ranst begint in die periode wel een opening te maken. “Op plaatsen waar mensen elkaar zien en tegenkomen, kan het dragen van een mondmasker zin hebben.”

Minister De Block houdt de deur evenwel nog stevig dicht. “Als we nu maskers zien opduiken, dan heeft dat meer te maken met emotie. Alsof men iets doet dat bescherming biedt”, zegt De Block zuchtend in het VRT-journaal. “We weten evenwel dat het u niet beschermt. Integendeel: het geeft soms een vals gevoel van veiligheid.” Ook Van Gucht sluit zich daarbij aan. En Van Ranst windt zich op 4 april in ‘De Zevende Dag’ zelfs een beetje op als hij de opmerking krijgt dat ook Donald Trump eraan denkt om mondmaskers in de VS te verplichten. “Wanneer je niks kan doen en je hebt te laat gereageerd, zoals in de VS, dan grijp je naar mondmaskers. Je krijgt nu een opbod aan maatregelen. Iedereen wil de strafste zijn.”

In Het Laatste Nieuws haalt Pierre Van Damme nog eens het beproefde mantra boven: “Je zou kunnen denken: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is niet helemaal waar. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Het mondmasker geeft mensen een vals gevoel van veiligheid.”

Merkwaardig
In april gebeurt er echter iets merkwaardigs. Hoezeer de meeste virologen in het begin van de maand nog tegenstribbelen, tegen het einde ervan lijkt een aantal onder hen helemaal bijgedraaid. Van Damme, die op 2 april nog spreekt over een vals gevoel van veiligheid, zegt op 28 april in ‘De Afspraak’: “Mondmaskers zullen het nieuwe normaal worden in onze maatschappij. Ik draag er zelf ook eentje.” In tussentijd is Van Ranst ambassadeur geworden van de website maakjemondmasker.be en lanceert hij mee de Nationale Naaiactie die burgers er toe moet aanzetten om massaal stoffen mondmaskers te stikken. “Een mondmasker dragen zal een vorm van beleefdheid worden”, schrijft hij op Facebook.

Ook de overheid zet de bocht in. Op de Nationale Veiligheidsraad midden april zegt premier Wilmès (MR): “Mondmaskers zullen een sleutelrol spelen in onze exit-strategie. We weten dat ze extra bescherming kunnen bieden.” Al is niet iedereen in haar regering ondertussen al zover om dat toe te geven. Minister De Block blijft op haar lijn en herhaalt in ‘Terzake’ dat het virus over bergen en oceanen reist. “Dus denken dat zo’n mondmasker u zal beschermen, is een utopie.” Ook Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, zegt eind april nog in De Morgen dat een mondmasker eigenlijk niks meer is dan “een laagje vernis”. Ze benadrukt het belang van de andere maatregelen zoals afstand houden en handen wassen. Niettemin is de kentering ingezet en worden mondmaskers al verplicht gemaakt op het openbaar vervoer.

MEI – JUNI: ‘Maak mondmaskers verplicht in winkels!’

Terwijl begin mei Van Gucht tijdens een gesprek met De Morgen nog trots de stelling inneemt dat hij geen mondmasker draagt in de supermarkt, lijkt er onder de experten stilaan een consensus te ontstaan dat die mondmaskers zo slecht nog niet zijn. Van Ranst maakt een promofilmpje op TikTok en ook Vlieghe en Van Damme laten zich steeds positiever uit. Als de WHO op 6 juni uitpakt met het advies dat alle overheden hun bevolking zouden moeten aanraden om mondmaskers te dragen op plaatsen waar ze geen afstand kunnen bewaren, is iedereen klaar om de bocht van 180 graden af te ronden.

Eind juni voeren alle virologen openlijk campagne om mondmaskers in supermarkten en andere winkels te verplichten. Zowel Vlieghe als Van Ranst en zelfs Van Gucht zeggen daarvoor gewonnen te zijn. In kranten en tv-studio’s voeren ze de druk op de regering op. Eén iemand wijkt maar moeizaam: Maggie. In een interview met Het Laatste Nieuws noemt de minister de verplichting van mondmaskers in winkels een ‘idee-fixe’. “Mensen denken: ik heb een masker op, dus ik ben beschermd. Dat is het valse gevoel van veiligheid waarvoor ik altijd al waarschuwde.” Enkele dagen later zet ze bij de VRT de deur toch op een kier. “Als de cijfers negatief evolueren, dan zullen we maskers moeten verplichten.”

De Block beseft dat ze stilaan geen keuze meer heeft. Zeker nu de Hoge Veiligheidsraad het advies heeft gegeven waar de virologen op zaten te wachten: “Maak de mondmaskers verplicht in winkels.” Dat advies werd op gejuich onthaald door alle experts die u begin 2020 nog vertelden dat het dragen van een mondmasker voor een vals gevoel van veiligheid zorgt. Op 9 juli volgt dan de echte verplichting, vanaf 11 juli. Ze zijn de bocht door. Maar niet zonder kleerscheuren.

N.v.d.r.: Weg met dit dictatoriaal politiek gespuis! Liefst nog aan de galg.

image_pdfimage_print
Share

Een der grootste presidenten

Björn Soenens van de leugenzender VRT zal het niet graag horen maar na George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower en Ronald Reagan is Donald Trump zonder de geringste twijfel een van de allergrootste Amerikaanse presidenten aller tijden.

image_pdfimage_print
Share

Oh Ja, wie waren de handelaars alweer?

De Arabische en islamitische sympathie voor slavenhandel

door Ibn Sufi al Kitab

Moslim wreedheden en het primitieve karakter van de islam wordt verduidelijkt door haar toewijding voor de slavenhandel.
Vanaf het jaar 622 tot nu, zijn er tussen de 11 tot 30 miljoen zwarten en blanken slaven door moslims toegeëigend, verovert, verhandelt en verscheept. Tot in de 20e eeuw waren er 11 tot 15 miljoen zwarten uit Afrika naar Arabische contreien getransporteerd.
Een vergelijkbaar aantal blanken uit Oost-Europa en Kaukasiërs uit de Zwarte Zee regio’s werden tot de 19e eeuw eveneens getransporteerd naar islamitische gebieden. En een nog groter aantal boeddhisten, hindoes en centraal Aziaten werden in het Arabische rijk en daarbuiten ook op dezelfde wijze tot slaaf gemaakt.
Het is een smerig record dat nooit besproken is. Niemand weet het zeker, maar het is niet overdreven te veronderstellen dat 40 miljoen niet-moslims door mohammedanen werden geknecht. Dit is vier keer groter dan het aantal verscheepte zwarten over de Atlantische Oceaan – 4 miljoen van hen ging naar Brazilië, en 2 miljoen belandde in de Verenigde Staten.
Maar geen zorgen, niemand zal de geschiedenis van de Arabische en islamitische slavenhandel bespreken. Slavenhandel is immers een typische misdaad van de blanken…

Arabische en de latere moslimnaties waren gebouwd op plunderingen en slavernij. De Arabieren en moslims hebben niets uitgevonden. Ze namen het gewoon over van bestaande vooruitstrevende beschavingen. Geneeskunde, wiskunde, filosofie, het schrift, literatuur, sanitair, ziekenhuizen, medicijnen, riolering, architectuur, cement, landbouwtechnieken, irrigatie- en alle apparaten werden ontworpen/gebouwd/gemaakt door de Grieken, de Romeinen, de Joden, de Perzen, de Mesopotamiërs of Hindoestanen. De Arabieren hebben niets bijgedragen.

Behalve de slavenhandel.

De Arabieren waren superieur in de mensenhandel. Zelfs beter dan de Afrikanen die elkaar voor eeuwen hadden geknecht en uitgebuit.

Het Arabische rijk was afhankelijk van de slavernij vanwege de winst, de landbouw, de mijnen, de industrie en zelfs voor militaire projecten. Zonder de handel in zwarte en witte slaven, zou de Arabische en islamitische rijken zijn ingestort.

Volgens Bernard Lewis, auteur van ‘Race and Slavery in the Middle East,’ werden de zwarte slaven via verschillende routes naar de islamitische wereld gebracht; uit West-Afrika door de Sahara, Marokko en Tunesië, uit Tsjaad door de woestijn naar Libië, uit Oost-Afrika via Egypte, de rode zee, de Indische Oceaan en de Perzische Golf.
Turkse slaven uit de Centraal Aziatische landen werden naar Samarkand [Oezbekistan] gebracht en vanaf daar geëxporteerd naar Iran, Egypte en daarbuiten. Kaukasiërs, van een steeds groter belang in de latere eeuwen, kwamen via een landbrug tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee en werden hoofdzakelijk naar de markten van Aleppo en Mosul gebracht.
De handel was voor de Arabische economie van vitaal belang.
Men kan een zeer goed argument geven waarom de islam en de koran racistisch is.

slavernij 09hjffk

De ‘kafir’ is een denigrerend Arabische woord dat oorspronkelijk gebruikt werd om zwarten als inferieure sub-mensen aan te duiden. Later werd het uitgebreid naar alle niet-moslims. Slavernij van zwarten en andere niet-moslims wordt in de koran onomwonden geaccepteerd en aangemoedigd. Hoewel de islamstichter Mohammed vond dat het bevrijden van slaven een goede daad is, heeft hij zeker nooit verboden om slaven te verwerven. In feite moedigt Mohammed, door zijn eigen daden met verschillende openbaringen, slavenbezit aan.

Bijvoorbeeld soera 33:50: ” O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt aan uw rechterhand, die Allah u als buit uit de oorlog gegeven heeft.”

Slaven werden door Mohammed niet enkel verhandeld – de vrouwelijke slaven werden ook voor de seks gebruikt. Gevangen genomen vrouwen uit de oorlog of gekocht op de slavenmarkt mochten door moslims worden verkracht. De koran moedigt dit ook aan; soera 23:1 en 70:22 staan toe om legitieme seks met slaafmeisjes en slaafvrouwen te hebben. Ook in de ahadith staan verwijzingen naar slaven die in handen zijn van Mohammed en medestanders. In een hadith wilde een man zes slaven de vrijheid geven. Mohammed wilde dit voorkomen. Er werd om getost met het opwerpen van stenen en uiteindelijk kregen er vier hun vrijheid niet terug. Mohammed was geen humanist.

Met een dergelijk slecht voorbeeld, ingesteld door de oprichter van de islam, is het geen wonder dat islamitische landen traag waren in het verbieden van slavernij. Groot-Brittannië schafte de slavenhandel in 1837 definitief af. Qatar schafte de slavernij niet eerder af dan in 1952. Jemen en Saoedi-Arabië in 1962 en Mauritanië in 1980. Maar slavernij bestaat nog steeds in delen van Afrika, Brazilië, Pakistan, Soedan en andere delen van de islamitische wereld, met inbegrip van gedwongen huwelijken met jonge moslimmeisjes, vaak gebaseerd op sex voor oudere mannen in ruil voor geld. Barmhartig is het verhandelen en uitbuiten van mensen, bepaalt niet.
Moslims lijken geobsedeerd voor slavernij omdat het een fundamenteel onderdeel van de islam is.
Vele islamitische leiders weigeren de religieuze slavernij voorschriften te vernietigen. Het is niet moeilijk te raden waarom. De ‘niet-moslim’ in slavernij brengen is het belichten van de superioriteit van Allah, en is onderdeel van het idee om de wereld te veroveren.

slavernij 044

Wanneer de mannelijke moslims zouden heersen dan zijn anderen in feite slaven of op zijn best dhimmi’s, en ten prooi aan wat de moslims aan regels bedenken. De sharia wetgeving eist van de moslim dat zij in het westen het sociale en culturele leven gaan hervormen. Ook eist de sharia een radicaal extremistische arrogante kijk op de wereld als een vooraf bepaald domein van Allah met zijn islamitische obsessie tot veroveren en heersen. Het domineren van de niet-moslim via jihad, terreur en slavernij is een fundamenteel aspect van de intolerante islam.

Dit wil niet zeggen dat alle moslims vraatzuchtige slavenhandelaren of pooiers in tijdelijke seks huwelijken zijn. Maar er is iets opmerkelijk heidens en primitiefs, dan wel schandelijk mensonwaardig aan deze ideologie dat in de 21ste eeuw, ondanks zijn gruweldaden nog steeds participeert en beschermd wordt.

De natuurrechten van mensen, een zeer belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de westerse beschaving is voor de islam volkomen vreemd. Het is daarom geen wonder dat de geschiedenis van de islam in zekere zin een geschiedenis van slavenhandel is. Van West-Afrika tot de eilanden van Indonesië, waren de Arabieren en moslims de meest meedogenloze slaafhandelaren, dat goed aansluit bij de islamitische ideologie en de bijbehorende geboden.

Maar maak je geen zorgen, niemand zal het ter sprake brengen. Want ondanks haar omvangrijke slavernij geschiedenis, is de islam volgens de vrome multiculti, heilig en heilzaam.

Vertaling uit western-civilisation.com


De vergeten slavenhandel van Oost-Afrika

omvang-christenslavernij-onderschat

slavernij_in_het_Ottomaanse_Rijk

slaven-marokko-verenigde-naties

Barbarijse_slavenhandel

Arabische_slavenhandel

Barbarijse zeerovers

Witte slaven barbarij

Barbarijse zeerovers en hun Christenslaven

Babarijse piraten maakten meer mensen tot slaaf dan Europeanen deden

seksslavinnen


Vraag: Word slavernij in de islam gerespecteerd? Staat de islam toe dat moslimmannen over seksslavinnen beschikken?

Samenvattend antwoord: Islam erkent en legaliseert slavernij. In feite is een groot deel van de sharia gewijd aan deze praktijk. Moslims worden aangemoedigd om het leven van slaveneigenaar Mohammed te imiteren. Na het veroveren van dorpen, nederzettingen, en omvangrijke gebieden bracht hij de slachtoffers in slavernij, en werden verdeelt onder zijn mannen, Mohammed zelf had uiteraard eerste keus. De Koran besteedt meer aandacht aan slavernij en seksslavinnen dan moslims te laten weten vijf keer per dag te bidden.


Koran 33:50 – Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt en degenen die uw rechterhand bezit die Allah u als oorlogsbuit heeft gegeven


Moslims kunnen ook trouwen met slavinnen [die in Allah geloven]:

Koran  4:3 ”..of trouw met degene aan uw rechterhand.”


Moslims moeten zich beperken tot 4 echtgenoten, maar mogen seks hebben met een onbeperkt aantal slavinnen zoals het volgende vers duidelijk maakt:

Koran 23:5-6 – Gezegend zijn de gelovigen die hun vleselijke lusten beheersen, uitgezonderd voor hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt…”

Zie ook Koran 70:29-30.


Koran 4:24 – En getrouwde vrouwen [zijn u verboden], met uitzondering van gevangenen en slaven aan uw rechterhand, die gij bezit.”

Dus getrouwde vrouwen, die gevangen of in slavernij gebracht zijn, zijn overgeleverd aan de moslimman.


Koran 8:69 – Geniet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah

Slaven waren onderdeel van de oorlogsbuit. De moslim slavenmeester kan genieten van zijn “vangst” omdat Allah hem meesterschap over hen gaf. [8:71]


Koran 2:178 – ”Gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.”

De boodschap van dit vers, die de regels van vergelding voor moord voorschrijft, is dat alle mensen niet gelijk zijn. De menselijke waarde van een slaaf of niet-moslim is minder dan die van een vrij persoon [moslim].


Koran 16:75 – Allah geeft de gelijkenis van een slaaf, die nergens recht op heeft en iemand die Wij van een ruim levensonderhoud hebben voorzien. Zijn zij gelijk? (In geen geval;) alle lof gaat naar Allah.

Opnieuw een bevestiging dat de slaaf en de meester niet gelijk zijn. In dit geval is het duidelijk dat de slaaf zijn status aan de wil van Allah te danken heeft.

(Volgens 16:71, moet de eigenaar, Allah niet beledigen door zijn rijkdom te delen met zijn slaven).


Uit de ahadith

Bukhari 80:753 – ”De bevrijde slaaf [bekeert tot de islam] behoort tot de mensen die hem hebben bevrijd.”

Bukhari 52:255 ”De slaaf die de islam accepteert en zijn meester blijft bedienen zal een dubbele beloning in de hemel ontvangen.”

Bukhari 41.598 – ”Slaven zijn eigendom. Zij kunnen gebruikt worden in geval de eigenaar schulden heeft.”

Bukhari 62:137 – ”Is een verslag over vrouwen die in slavernij werden gebracht nadat Mohammeds kompanen hun echtgenoten en vaders hadden gedood. De vrouw werden verkracht met Mohammeds goedkeuring.”

Bukhari 34:43) – ”Is een ander verslag over vrouwen die gevangen en verkracht werden met Mohammeds goedkeuring. In dit geval is het duidelijk dat de moslims van plan waren de vrouwen te verkrachten met coitus interruptus om hen daarna te verkopen. Zwangere vrouwslaven waren moeilijker te verkopen.”

Bukhari 47.765 – ”Een verslag van vrouw die door Mohammed wordt berispt voor het vrijmaken van een slaafmeisje. De profeet vertelt haar dat ze een grotere hemelse beloning had gekregen wanneer het slaafmeisje aan een familielid was gegeven (als slavin).”

Bukhari 34:351 – ”Mohammed verkoopt een slaaf voor geld. Hij was dus een slavenhandelaar.”

Bukhari 72:734 – ”Sommige hedendaagse moslims in het westen, waar slavernij als een verschrikkelijke misdaad wordt gezien, zijn terughoudend om te geloven dat Mohammed slavenhouder en slavenhandelaar is geweest. Dit is slechts een van vele teksten in de Hadith waar verwezen wordt naar een menselijk wezen als eigendom van Mohammed. In dit geval is de slaaf van Afrikaanse afkomst.”

Muslim 3901 – ”Mohammed verhandelde twee zwarte slaven voor één moslim slaaf.”

Muslim 4112 – ”Een man bevrijdde zes slaven, maar Mohammed bracht er van hen vier terug in slavernij voor zichzelf. Hij wierp het lot om te bepalen welke twee vrij te laten.”

Bukhari (47:743) – ”Mohammeds eigen preekstoel – waaruit hij de islam predikte – werd gebouwd door slavenarbeiders.”

Abu Dawud 2150- De apostel van Allah stuurde een militaire expeditie naar Awtas in verband met een aanval in de Hunain vallei. De Hunains werden verslagen en gevangen genomen. Sommige strijders waren terughoudend in het hebben van gemeenschap met gevangen vrouwen in het bijzijn van hun echtgenoten. Zodat Allah een openbaring zond:

Niet alleen geeft Allah toestemming om vrouwen gevangen te nemen en te verkrachten, maar zelfs ook gemeenschap te hebben in het bijzijn van de echtgenoten.

Abu Dawud 1814 – “…[Abu Bakr] Hij begon vervolgens zijn slaaf te slaan terwijl de Apostel lachte en zei; ”Kijk naar deze man, in zijn heilige kleding, wat is hij aan het doen? ”

De eerste kalief van de islam Abu Bakr, slaat zijn slaaf voor het verliezen van zijn kameel.

Ibn Ishaq 734- Een slaafmeisje wordt door Ali geslagen in het bijzijn van Mohammed, die er niets van zegt.

Abu Dawud 38:4458 – verteld doorAli ibn AbuTalib: “een slaafmeisje dat tot het huis van de apostel van Allah behoorde had ontucht gepleegd. Hij (de profeet) zei: opschieten Ali, en breng haar de voorgeschreven straf toe. vervolgens haastte ik me en zag dat het bloed uit haar stroomde, het hield niet op. Dus ik kwam naar hem toe en de profeet zei; ”Hebt u haar de straf toegebracht? Hij zei: laat haar met rust tot haar bloeden stopt om haar opnieuw de voorgeschreven straf toe te brengen. En de straf is voor die uw rechterhand bezit. (d.w.z. slaven) “.

Een slaafmeisje is door Mohammed bevolen te worden geslagen tot ze bloedt, en vervolgens opnieuw te worden geslagen nadat het bloeden gestopt is. Hij geeft aan dat dit als straf de voorgeschreven behandeling voor slaven is (voor diegene aan de rechterhand).

Ibn Ishaq (693)- Dan zond de apostel al-Ansari met een aantal van de gevangen vrouwen naar Najd en hij verkocht hen voor paarden en wapens.”

Mohammed verhandelde gevangen vrouwen van de Banu Qurayza stam aan niet-islamitische slavenhandelaren. (Hun mannen waren geëxecuteerd nadat ze zich op vreedzame wijze hadden overgegeven).

Umdat al-Salik ((Reliance of the Traveller) (o9.13)- Wanneer volgens de sharia een kind of vrouw gevangen is genomen door moslims, worden zij slaven door het enkele feit van hun gevangenneming. Het huwelijk van een gevangen vrouw wordt onmiddellijk nietig verklaard. [Zodat er geen sprake kan zijn van overspel.]


Aanvullende opmerkingen: Slavernij is diep verankerd in de islamitische wet en tradities. Het feit dat iedere niet-moslim, onderworpen en in slavernij gebracht kan worden is het bewijs dat de islam, een naar macht strevende en overheersende geloofsleer is.

Omdat Mohammed slaaf-eigenaar was en slavernij in de koran is toegestaan, heeft de islamitische wereld zich nooit willen verontschuldigen voor deze ontmenselijkende praktijken. Zelfs moslims in het Westen zullen proberen het te rechtvaardigen aangezien het een deel van de geheiligde koran is.

Religion of peace

https://www.youtube.com/embed/XIjPPRf0YZk?

https://reactnieuws.net/2020/06/15/slavernij-vooral-bedreven-door-zwarten-en-moslims-afgeschaft-door-blanken/amp/?fbclid=IwAR01V7TWLlmfvMIEGlHBPTA-X-KqH0uVuWvohin6tH52hJy7o3408SUTV10

N.v.d.r.: deze bijdrage handelt over het gespuis dat Bart Somers wil blijven importeren om die dan met ons geld te kunnen pamperen teneinde met hun stemmen toch nog verkozen te blijven. Dit is de actuele gang van zaken in onze nep democratie zonder bindend referendum dat van het volk uitgaat. Islam is geen godsdienst. Islam is een imperialistische ideologie. Hoog tijd om aan deze twee schandalige toestanden een einde te stellen.

Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete Open VLD-er!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!
Uit hun eigen bibliotheek vuile vunzige hypocriete tjeef!

Begrepen? Zo kunnen we nog eindeloos door gaan Bartje Somers, jij bent gewoon een smeerlap!

image_pdfimage_print
Share

Vaarwel maestro, maar de wereld zal je blijven herinneren.

Vandaag was er droevig nieuws. Voor mij althans, en wellicht voor vele anderen. Ik doe niet aan idolatrie, maar voor Ennio Morricone had ik een boon. Zowat heel mijn leven was hij present of dook hij er in op. Ik bezocht enkele van zijn concerten, en het laatste nog in het Sportpaleis in Antwerpen.

Hij bleef tot op hoge leeftijd creatief, vernieuwend, energiek en inspirerend. Hij was voor mij de maestro van de vorbije 7 decennia, en zal zo ook de geschiedenis ingaan zoals groten dat doen, en lang nadat de muziek van twerkende negerinnen en diegenen die zich deze cultuur als blanken hebben toegeëigend (wat trouwens vandaag als racistisch wordt beoordeeld), tot die van de Kreuners of Arno zullen zijn uitgespuwd , uitgelachen en vergeten.

Ennio Morricone, ik denk dat ik al zijn muziek beluisterde, was iemand die zich niet liet verleiden door Hollywood en de kitsch, die niet het leven wilde leiden van de eeuwig aandacht schreeuwende oppervlakkige domme vedette of socialite, maar zijn Italië, Rome, de echte cultuurstad waar die fake glitter Disneystad nooit aan zal kunnen tippen.

Ook bij mij groeide er nooit op mijn hoofd een haar dat er zou aan gedacht hebben of wensen daar te leven.

Ja, ik ga die man missen. Met hem een deel van mijn jonge leven. Alles wordt nostalgie met het toenemen der jaren.

Met het ouder worden stelt men op een bepaald moment vast dat men meer dode mensen kent dan nog levende.

Menig blogger zal als eerbetoon een bekend nummer van hem op het internet plaatsen, zoals uit ‘Once upon a time in the west’ of ‘The good the bad and the ugly’

Ik koos voor Malena: melancholie, schoonheid, onschuldige oprechte prille liefde, jaloezie, haat, lelijkheid en nostalgie, verweven in een film met zijn muziek. (Daar kunnen ze in Californië een puntje aan zuigen . )

En daarin niet te vergeten de wondermooie Monica Bellucci die door de film flaneert alleen daar echt leek thuis te horen en te wonen, net zoals haar jeugdige aanbidder, die wellicht nooit deze rol zal kunnen evenaren.

image_pdfimage_print
Share

‘Communicatie’: een andere wetenschappelijke wijze van liegen of verzwijgen.

NMBS verwacht 400 miljoen Euro minder winst, waarschuwt de communicatiecel in De Tijd.

Fout !

De NMBS verwacht niet 400 miljoen Euro minder winst, maar 400 miljoen Euro meer verlies. Nogal een verschil niet? Dat is dus de moderne communicatie. Liegen en verdoezelen gebeurt nu anders dan vroeger. Elk staatsbedrijf, instelling of organisatie of grote onderneming heeft nu een communicatiespecialist in dienst die ook het meest desastreuze nieuws kan verkopen als ‘nog niet zo erg’ , gewoon nieuws kan bejubelen tot het een uitmuntende meevaller is, en die goed nieuws tot een miljarden-lottopot weet te verheffen.

Neem nu het nieuws dat Tesla meer waard zou zijn dan Toyota dat 10000 keer meer auto’s produceert en al lang overal ter wereld actief is, produceert en verkoopt. Beurswaarde zegt helemaal niets over waarde, maar de Steve Jobs- achtige communicatie heeft Tesla, dat nooit winst maakte (tenzij mischien het laatste boekjaar, maar mij niet bekend) in de perceptie van de mensen tot die waarde gebracht. Het kan voor Tesla en al diegenen die er aandelen van kochten, goed aflopen, maar die kans acht ik zeeer klein in verhouding tot de kans dat de zeepbel zal ontploffen.

Het heeft er mee te maken dat mensen liever goed nieuws willen horen dan de realiteit of slecht nieuws. En daar drijven zowel handel, godsdienst als politiek op.

Willen we wetenschappelijk opgeleide leugenaars? Of is dit een studierichting die we beter afschaffen 😀 ?

NMBS verwacht 400 miljoen euro minder winst

©Kristof Vadino

Lukas Vanacker 01 juli 2020 20:59 https://www.tijd.be/ondernemen/transport/nmbs-verwacht-400-miljoen-euro-minder-winst/10236633?fbclid=IwAR3VJlFGiZWRkeZpkGGrThj89EfeB7pB3K-nO5xXJjM19XaE3mmSGb5kpuo

De coronacrisis veroorzaakt een gat van 398 miljoen euro bij de spoorwegmaatschappij NMBS.

De NMBS rekende dit jaar aanvankelijk op een operationele winst (ebitda) van 108 miljoen euro. Maar door de uitbraak van het coronavirus zal de spoormaatschappij dit jaar fors in het rood gaan. Ze rekent op een verlies van 290 miljoen euro. Dat zei minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag in de Kamercommissie-Mobiliteit.

Door de coronarisis loopt de NMBS miljoenen aan inkomsten mis omdat veel minder mensen de trein namen. In de eerste weken van de crisis viel het aantal reizigers terug tot 90.000 per dag, een tiende van het normale aantal. Bovendien brachten de winkels in de stations amper iets op en verlengden heel wat reizigers hun abonnement niet.

In de beginfase van de lockdown zag de spoorwegmaatschappij 70 miljoen euro per maand minder binnenkomen dan anders. Sinds de versoepelingen neemt het aantal reizigers stilaan toe en stijgen ook de inkomsten. Uiteindelijk rekent de NMBS op een impact van 400 miljoen euro. Daardoor dreigt ook de schuldenberg van meer dan 2 miljard euro, die de NMBS de voorbije jaren iets sneller dan gepland aan het afbouwen was, opnieuw te vergroten.

De enorme financiële impact verklaart ook het verzet van NMBS-CEO Sophie Dutordoir tegen de gratis Rail Pass die de federale regering wil verspreiden. De gratis tienrittenkaart zou de inkomsten van het spoorbedrijf verder uithollen. Uiteindelijk krijgen Belgen toch recht op twee gratis tickets per maand.

image_pdfimage_print
Share