“Gouden zondag”

De resultaten zijn nu bekend. Voor iedereen die logisch kan nadenken en zijn of haar vrijheid lief heeft is de conclusie duidelijk positief. Zelfs toen de eerste uiterst onvolledige uitslagen bekend werden spraken de traditionele partijen op aansturen van het journaille van de Belgische leugenpers en corrupte media al over een zoveelste “zwarte zondag”. Alsof de vooruitgang van een identitaire, nationalistische en anti-globalistische partij te betreuren zou zijn. Wat uiteraard niet het geval kan zijn.

Maar er is nog niet eens 1 dag voorbij en de VRT slaagt er al in om samen met een leugenachtige collectivist en slechte verliezer ( VD Lanotte) zelfs een mohammedaanse jongerenvoorzitter van CD&V op het scherm te toveren om hun gal te laten spuwen en fabeltjes te laten formuleren. Hun aller bedoeling is duidelijk: op basis van lasterpraatjes de enige democratische winnaars van de verkiezingen zwart maken en discrediteren.

Dat het VB grootschalig gewonnen heeft is goed nieuws voor de democratie en dus helemaal geen reden tot treuren, maar integendeel hoopgevend voor onze taal, portemonnee en cultuur. Jammer voor de leugenaars, Mohammedanen, misdadigers en volksverraders van CD&V en VLD natuurlijk. En uiteraard ook voor de collectivisten van SPA en Groen die alleen gespecialiseerd zijn in het verkwisten en uitgeven van andermans geld. Dat NVA achteruitgaat is niet meer als normaal en uitsluitend het gevolg van haar immobilistisch falen en haar berg gebroken beloften. Dat kan en mag geen verbazing wekken. Maar de NVA houdt behoorlijk stand en verliest véél MINDER dan de traditionele kleptocratische Belgicistische en roofzuchtige partijen.

Dat Gwendolyn Rutten, partijvoorzitster van de VLD, zonder zelfs haar eigen partijbestuur te raadplegen nog tijdens de verkiezingsdag een oekaze tegen de winnaar, het Belang, durfde formuleren getuigt eens te meer dat deze partij niet verder gegroeid is maar eerder terug sterk gekrompen tot de Pest Voor Vlaanderen, aka PVV. Benieuwd of dit partijbestuur Gwenny zal durven ontslaan. Niet met pek en veren natuurlijk, maar subtiel: is het niet hoog tijd dat je ontslag neemt, Bitch?

Maar, en dat overstijgt Vlaanderen (plus 2 zetels voor het Belang) , ook in de andere Europese naties werden zogenaamd Europese verkiezingen georganiseerd. En als dezelfde trend zich voordoet in de andere Europese naties zoals in Groot-Brittannië (de uitvinders van de moderne volksdemocratie) kunnen we echt spreken van een echt “Gouden Zondag” waar de Europese burgers hun rug gerecht hebben en mensen naar de Europese praatbarak bevoegdheid te sturen om de dictators, apparatsjiks en oligarchen het vuur. aan de schenen te leggen of zelfs weg te sturen in de vergetelheid.

image_pdfimage_print
Share

De 24 gebroken beloftes over migratie

Terwijl landen als Italië en Oostenrijk successen oogsten in de strijd tegen de ongecontroleerde massa-immigratie, faalt het beleid in dit land jammerlijk. Er werd door de partijen van deze regering — en N-VA in het bijzonder — veel gepraat en beloofd, maar weinig gehandeld.

Tom Van Grieken verzamelde in een brochure 24 voorbeelden van gebroken beloftes of gemiste kansen in verband met immigratie en integratie. 24 kwesties die de regering had moeten regelen, maar niet heeft
geregeld met als jammerlijk gevolg: een stijgende immigratie, een falende integratie en een steeds grotere immigratiefactuur voor onze sociale zekerheid. Het is allicht te laat om deze gratis brochure nog tijdig aan te krijgen voor de verkiezingsdag. Daarom de opsomming van deze gebroken beloftes; Hallucinant!

 1. Er kwam geen nieuw immigratiewetboek
 2. De regering breidde de lijst van veilige landen niet uit
 3. De wet op de woonstbetreding bij illegaliteit werd afgevoerd
 4. De regering weigerde structurele grenscontroles te organiseren
 5. De federale regering keurde het Marrakeshpact goed
 6. De federale regering verstrengde de voorwaarden voor gezinshereniging niet …
 7. De nieuwe Belgenfabriek blijft draaien
 8. De dubbele nationaliteit werd niet afgeschaft
 9. Het terugkeerbeleid faalde over de ganse lijn
 10. Er werden geen initiatieven genomen om de Conventie van Genève aan te passen
 11. Meer landen kregen vrijstelling van visumplicht
 12. België speelde geen voortrekkersrol in de strijd tegen massa-immigratie
 13. Het ‘Australisch model’ werd nooit ernstig overwogen
 14. De open sociale zekerheid bleef behouden
 15. De getrapte kinderbijslag voor nieuwkomers werd niet ingevoerd
 16. Erdogan-moskeeën krijgen nog steeds subsidies
 17. Fraude door allochtone sociale huurders met woning in thuisland blijft onbestraft
 18. De Vlaamse regering discrimineert autochtone Vlamingen
 19. De inburgeringscursussen voor immigranten bleven gratis
 20. lnburgering is nog steeds geen voorwaarde voor verblijfsvergunning
 21. De Vlaamse regering gaf meer subsidies aan de multicul-industrie
 22. Unia werd niet afgeschaft en kreeg zelfs meer geld
 23. Er kwam geen wettelijk hoofddoekverbod voor onderwijs en overheid
 24. De wetgeving op praktijktests werd goedgekeurd
image_pdfimage_print
Share

Condell over noodzaak tot onafhankelijkheid van de EU

Ondertiteling automatisch vertalen Nederlands

Het parlement moet proper gespoten worden. Onze vrijheid en democratie worden vernietigd door corrupte politici. Wij zijn beheerders van deze democratie, niet de eigenaars ervan. We hebben niet het recht om het te verzwakken voor toekomstige generaties, net zomin als we het recht hebben om hen vergiftigd water of lucht achter te laten. De Europese Unie is een model voor een antidemocratische wereldregering. Het doel van de EU is om de natiestaat te vernietigen en Europa te transformeren van een rijk en divers continent van soevereine naties naar een homogeen politiek blok geregeerd door een comité van ongekozen bureaucraten die denken dat zij het zijn die alles weten. En ze denken dat we zo volgzaam en dik zijn dat we er gewoon overheen rollen en het accepteren als ze ons blijven vertellen hoe verstandig het is. h/t Pat Condell

Op zijn eigen schitterende manier fileert Pat Condell de politieke kaste onbekwame en corrupte politiekers en formuleert waar het op 26 mei 2019 echt om gaat.

Het gaat om het behoud van onze onafhankelijkheid, om het behoud van onze vrijheid. Wie op 26 mei voor een corrupte Pro-EU-politieker (M/V) stemt tekent een doodsvonnis voor onze democratische samenleving. Zet de ondertiteling automatisch vertalen op Nederlands en bekijk en beluister deze video zo veel keren als U zelf wil. Hij is het méér dan waard om herhaaldelijk bekeken te worden.

Ook de 5 redenen waarom wij bang moeten zijn van de EU zijn in deze uiterst relevant. Vrijheid is ons belangrijkste goed. Geef ze nooit op. Dat stemgedrag voorkomt dat er een nieuwe Hitler, Stalin of Mao en hun politbureau een legertje aanhangers aansporen hun agressie op U en de uwen te laten botvieren.

image_pdfimage_print
Share

Religie is nonsens

Ondertiteling automatisch vertalen Nederlands.

We moeten toch nog eens kunnen lachen. En zeggen dat er nog altijd idiote arcopar gedupeerden bestaan die voor Koen Geens en Wouter Beke zullen stemmen zelfs na de afschuwelijke moord op en de verkrachting van Julie Van Espen onder de verantwoordelijkheid van minister van justitie Geens handelend met de goedkeuring van Beke.

image_pdfimage_print
Share

Procureur des konings vindt het OK dat Vlaamse meisjes worden neergeslagen en beroofd !

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Slachtoffer-Procureur-des-Konings-tScheldt-3-e1557631056694.jpg

Foto: de brief van de procureur des Konings

Ter inleiding: wat nu volgt is geen grap, geen satire, het is jammer genoeg de bikkelharde waarheid.

De feiten: een dag na de moord op Julie Van Espen in Merksem, ontvangt een vader uit de omgeving van Antwerpen een brief van de procureur des Konings. Buiten het feit dat deze papa ontzet is door de gebeurtenissen rond Julie die zich ontrollen op radio en televisie, is er geen enkel verband met de zaak van Julie.

In de brief die de vader ontvangt verwijst de procureur des Konings naar feiten die dateren van 25 maart 2017.

Op die dag stapt de dochter van deze papa uit Antwerpen, samen met haar vriend, van de bus in Sint-Antonius Zoersel. In de omgeving van de bushalte bevinden zich op dat moment drie individuen, twee mannen en een vrouw. Ze zijn alle drie van allochtone afkomst. De drie beginnen commentaar te geven op het meisje en haar vriend. Het meisje maakt de onvergeeflijke fout om hen aan te manen te stoppen met hun commentaar.

Dat had ze beter niet gedaan. Want meisjes die zich weerbaar opstellen krijgen het vandaag de dag nog harder te verduren. Zo ook dit meisje. Ze wordt op de grond gegooid en krijgt schoppen in het gelaat. Haar vriend krijgt een klap op het hoofd. Alsof het allemaal niet erg genoeg is nemen de drie het handtasje van het meisje mee, met al haar geld, papieren en sleutels en zetten het op een lopen.

In een normale rechtstaat leg je dan klacht neer, je hoopt dat de politie de daders vindt, en dat justitie de daders straft. De daders in deze zaak werden inderdaad geïdentificeerd. Maar dan volgt, twee jaar later, een dag na de moord op Julie, een bloedstollend briefje van de procureur des Konings.

We laten eerst nog een foto zien van het toegetakelde slachtoffer.

Lees nu samen met ons mee, hoe justitie deze feiten, formeel en schriftelijk, afhandelt.

***

Mevrouw, Mijnheer,

Langs deze weg wens ik u te informeren over het volgende: in uw dossier vind ik een strafrechtelijke vervolging een te zware maatregel in verhouding tot het nadeel dat de feiten hebben veroorzaakt voor de samenleving. Ik heb daarom beslist het dossier af te sluiten zonder verder gevolg.

de procureur des Konings
L. Festraets

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat drie individuen van allochtone afkomst die een Vlaams meisje in elkaar kloppen en haar handtas stelen geen nadeel veroorzaken voor de samenleving. Ze moeten dus niet gestraft worden.

Wie over de feiten nadenkt kan natuurlijk niet anders dan deze procureur begrijpen en in het gelijk stellen. Het zou bijna ongepast zijn om deze daders die een meisje slechts in elkaar geklopt en beroofd hebben aan te houden en te bestraffen als de verkrachter en moordenaar van Julie gewoon vrij mag rondlopen op straat. Ordnung muss sein!

Op het gevaar af voor zwartkijkers te worden gehouden, kan je niet anders dan constateren dat het vandaag de dag in Vlaanderen geen enkele zin heeft om als vrouw of meisje klacht in te dienen als je slachtoffer bent van fysiek geweld of als je beroofd wordt. God verhoede, maar als je én slachtoffer bent van fysiek geweld én van beroving, tja…dan heeft het werkelijk helemaal geen zin, dan is er echt wel geen nadeel voor de samenleving.

Noot: een procureur des Konings is een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg. De procureur des Konings voert, onder het gezag van de minister van Justitie (Koen Geens), de opdrachten van het Openbaar Ministerie uit en maakt deel uit van de UITVOERENDE macht.

Bronnen: uit veiligheidsoverwegingen en op vraag van de vader van het slachtoffer werd hun identiteit niet gepubliceerd

h/t ’t Scheldt

Julie Van Espen (vermoord en verkracht door niet vastgehouden recidivist) Luc Festraets, Merksem, procureur des Konings

N.v.d.r.: Ooit komt de dag dat een moegetergde Vlaming het recht in eigen hand neemt omdat een anti-blanke racistische procureur vindt dat hij Vlamingen mag benadelen. De ouders van dit meisje kunnen nu geen beroep doen op de eenvoudige en kosteloze burgerlijke partijstelling daar is zelfs geen tussenkomst van een advocaat voor nodig.

Maar ze worden nu door gespuis verplicht noodgedwongen beroep doen op een peperdure en lang aanslepende burgerlijke procedure om een schadeloosstelling te krijgen.

Wedden dat die moegetergde en beledigde Vlaming onmiddellijk weggezet en uitgescholden wordt als een racist of neonazi? Niettegenstaande de aanleiding, oorzaak en motivering uitsluitend terug te vinden is in de wanpraktijken van de UITVOERENDE macht die onder rechtstreeks toezicht, gezag en controle staat van de minister van justitie die er aan het hoofd van staat. Vandaag de dag Koen Geens.

Laat dit een getuigenis zijn en ook een waarschuwing. Het recht in eigen handen nemen gebeurt best collectief. Allemaal samen. Zodat de smeerlappen zoals deze procureur en deze minister beseffen dat zij niet straffeloos verder kunnen gaan met de principes van onze democratische rechtsstaat met de voeten te treden en belachelijk te maken.

Denk daaraan als je op 26 mei in het stemhokje je stem uitbrengt! De macht gaat uit van en berust bij het volk. Alleen bij het volk waarvan jij deel uitmaakt. Niet bij juridisch gespuis en politiek crapuul.

image_pdfimage_print
Share

Minister Koen (arcopar) Geens is mede schuldig aan doodslag en verkrachting.

Deze affiche werd in allerijl verwijderd door de CD&V

Beste Vlamingen,

Het is onaanvaardbaar dat een minister van justitie naar aanleiding van een afschuwelijke daad van seksuele agressie de bevolking beliegt.

In de zaak waar in Antwerpen aan het Albertkanaal een onschuldige jonge Vlaamse vrouw in de fleur van haar beloftevol leven verkracht en gedood werd door een recidivist beweert de minister dat hij zich niet verantwoordelijk voelt en beroept hij zich op de “scheiding der machten” !

Hij zou naar eigen zeggen niets hebben kunnen doen om de dodelijke gevolgen van een misdadige beslissing van een rechter te beletten of te voorkomen. Deze minister liegt en ik leg U graag uit waarom.

Het parket van de procureur des konings (zonder hoofdletter) en ook het parket generaal bij elk hof van Beroep en dat van Cassatie staan overal en altijd onder rechtstreeks gezag, leiding en toezicht van de minister van justitie omdat ze, net zoals de minister die er aan de top van staat, behoren tot de UITVOERENDE macht.

En dus niet tot de Rechterlijke macht, laat dit duidelijk zijn.

Dat de parketten en de procureurs niet alle rechtsmiddelen (beroep én cassatie) hebben aangewend om een veroordeelde recidivist te beletten om nog eens toe te slaan door hem vrij te laten loslopen is medeplichtigheid door schuldig verzuim.

Wij weten niet of Koen Geens hiertoe opdracht zou hebben gegeven aan de parketten. In dat geval wordt zijn medeplichtigheid actief en zou hij van zijn parlementaire onschendbaarheid moeten worden beroofd en samen met de verkrachter en doder moeten terecht staan voor een volksjury bij het hof van assisen.

Laat ons aannemen dat, behoudens bewijs van het tegendeel, de minister zulke opdracht niet heeft gegeven aan de parketten. En ook niet aan de gevangenisdirecteurs en de politiediensten. Maar dat verandert niets aan zijn loodzware verantwoordelijkheid. Door na te laten de opdracht te geven aan de procureurs en procureurs generaal om alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen recidiverende verkrachters, bleef de minister van justitie Koen GEENS schromelijk in gebreke… door schuldig verzuim.

Alle parketten en procureurs overigens ook omdat hun voornaamste taak er in bestaat de veiligheid van de burgers te bewaken en te verzekeren met alle middelen die tot hun bevoegdheid behoren ook al geeft de minister geen krimp. Het openbaar ministerie heeft GEFAALD en uitgerekend dàt is de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie.

Maar dat de absolute leider van dit weledele gezelschap doet alsof wat gebeurde allemaal normaal is en hem zelf geen schuld treft is dermate schandalig omdat de mislukte staat België er in slaagt om zelfs kafkaiaanse onzin te laten uitkramen door een niet door de burgers verkozen minister, die alleen maar minister werd om de misdrijven van de ACV- oplichters van Arcopar te laten ‘verjaren’.

Dat tart werkelijk elke verbeelding.

Een ontslag zou symbolisch zijn maar bij een zo vreselijke moord en verkrachting moet de verantwoordelijke minister ontslag nemen en moet hij daartoe ook gedwongen worden door alle volksvertegenwoordigers, zonder enige uitzondering.

Ook door Wouter BEKE overigens die intussen hypocriet met zijn loze praatjes over de “hoge raad van justitie ” gewoon een mistgordijn optrekt zodat de burger eens te meer bedrogen wordt door CD&V politiekers. Of moeten we zeggen mogelijks zelf gedood en verkracht?

De schuld uitspreiden over àlle politiekers is een tjeventruc. Alleen KOEN (arcopar) GEENS is politiek verantwoordelijk! En met hem al de misdadige politiek benoemde rechters, waarvan ik hoop dat ze pijnloze zelfmoord plegen uit wroeging en schaamte.

Maar niet alleen een rechter faalde maar ook het parket van de Procureur des Konings dat, ik herhaal, deel uitmaakt van de uitvoerende macht en onder rechtstreeks gezag leiding en toezicht staat van de minister van justitie die dus niet alleen feitelijk maar ook politiek verantwoordelijk is. Vandaag de dag is dat Koen (arcopar) GEENS.

Zowel rechter als procureur bleven blind voor het feit dat de verdachte, Steve Bakelmans, zich in geen enkel geval vrij had mogen bewegen. Hij bleef zich maar onttrekken aan zijn straffen en zou in elk geval achter de tralies hebben moeten zitten. Het schuldig verzuim is in dit geval dus hallucinant!

Dat de minister en zijn familie middels zijn schoonzoon inmiddels aangetast is door de ‘hondsdolheid’ van de vrouwen discriminerende islamitische doctrine -we verwijzen hier naar een uitspraak van wijlen Winston Churchill– is geen excuus en zeker geen grond van rechtvaardiging. maar integendeel een bezwarende omstandigheid.

Vrouwen horen niet verkracht en daarna gedood te worden. Dat zou elke minister van justitie moeten weten. Helaas is de deze niet seculier maar een hypocriete christen die liever mee heult met de Mohammedaanse wolven, niet in het bos maar, op ons aller Vlaamse territorium!

image_pdfimage_print
Share

Interview met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet

Ter inleiding: Op zaterdagavond 4 mei 2019 verdween de 23-jarige Julie Van Espen uit ’s Gravenwezel bij Schilde. Ze was met de fiets op weg naar vrienden op het Zuid in Antwerpen vanuit haar woonplaats. De politie, die lering heeft getrokken uit onverkwikkelijke zaken als Dutroux, nam de zaak onmiddellijk ernstig. Familie en vrienden begonnen een sterk georganiseerde zoektocht. Met man en macht werd gezocht naar Julie. En niet zonder resultaat. Camerabeelden brachten de politie op het spoor van de zonderling Steve B. De adrenaline van de massale zoektocht maakte plaats voor onmetelijke pijn toen de hallucinante waarheid naar boven kwam. Julie was vermoord, haar lichaam gedumpt in het Albertkanaal. 

Heel Vlaanderen vernam toen vol afgrijzen dat de moordenaar niet aan zijn proefstuk toe was. 

De moordenaar van Julie Van Espen, Steve B, zat tussen 2004 en 2008 vierenhalf jaar in de gevangenis voor een verzameling van verschillende misdrijven zoals diefstal, verkeersmisdrijven, heling én verkrachting. In 2016 was het weer zover. Hij pleegde een nieuwe diefstal met geweld én verkrachting. Daarvoor zat hij tweeënhalf maanden in voorarrest. De raadkamer verwees het dossier door naar de correctionele rechtbank, en liet de man vrij onder voorwaarden in afwachting van het proces. Op het proces, in 2017, werd de man veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Door in beroep te gaan kon de man vermijden terug naar de gevangenis te moeten gaan. Het Openbaar Ministerie vroeg aan de rechter om de man in de gevangenis te plaatsen tot het beroep zou voorkomen. De rechter weigerde. Het beroep heeft nog niet plaats gevonden, dus was de man nog vrij.

***

‘tScheldt: Dank voor dit unieke gesprek, Weledele. U stond er op dat dit gesprek geheel anoniem moest blijven, waarom?

De rechter: In tegenstelling tot wat iedereeen denkt, is het niet een persoon die een vonnis velt, maar is het een onzijdig neutraal lichaam dat een vonnis velt. Op het moment dat wij een vonnis uitspreken zijn wij louter een instrument, een verlengenis van Het Recht. Wij zouden dan ook het liefst hebben dat onze persoonlijke naam niet meer onder een vonnis wordt weergegeven.

‘tScheldt: Het spijt ons Weledele dat wij dan een beetje verward zijn. U heeft dan toch maar als ‘instrument’ een roofdier losgelaten in de maatschappij, en dat terwijl U alle middelen had om dit roofdier op te sluiten.

De rechter: U maakt hier twee denkfouten. Ten eerste is vrijheidsberoving de ultieme straf. Daar kan een rechter niet licht overgaan. In het geval dat U ons voorlegt (moordenaar Steve B uit Antwerpen) was de keuze niet eens moeilijk. Het Openbaar Ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding en dat hebben wij geweigerd. Deze arme man had al eens viereneenhalf jaar in de gevangenis doorgebracht en nog eens twee maanden in voorarrest. Hij was dus met andere woorden al zwaar gestraft geweest. Bovendien was hij heel duidelijk in zijn antwoorden toen wij hem vroegen of hij zich zou gedragen indien wij hem zouden vrijlaten. Hij zei dat hij zich rigoureus aan de wet zou houden. Ten tweede is iemand die in beroep gaat nog niet schuldig. Met andere woorden, wij lieten een onschuldige vrij.

‘tScheldt: Geachte, sta ons toe toch enigszins kritisch naar Uw beslissingen te kijken. Zo onschuldig was deze man toch niet. Hij had al twee verkrachtingen op zijn naam staan.

De rechter: (onderbrekend) Nee toch niet, hij had één verkrachting op zijn naam staan, waarvoor hij was veroordeeld, en waarvoor hij zijn straf had uitgezeten. Met andere woorden, over de eerste verkrachting heeft de samenleving de spons geveegd. Die telt dus eigenlijk -strikt genomen- zelfs niet meer mee. Wat de tweede verkrachting betreft was hij vooralsnog onschuldig, want hij was in beroep gegaan tegen het vonnis.

‘tScheldt: Maar Weledele, het feit dat deze man in beroep gaat doet toch niets af van het feit dat hij daadwerkelijk twee verkrachtingen heeft begaan.

De rechter: Dat zegt U. Voor de Wet was deze man onschuldig aan de tweede verkrachting op het moment dat wij hem vrijlieten.

‘tScheldt: Nu U weet dat de man die U vrijliet deze week een onschuldig meisje heeft vermoord, voelt U zich hiervoor niet verantwoordelijk?

De rechter: Nee uiteraard niet. Wij hebben dat meisje niet vermoord. Iedereen heeft een keuze in het leven. Wij hebben ervoor gekozen een onschuldige vrij te laten. Deze onschuldige koos ervoor om iemand te vermoorden. Net zoals dat meisje ervoor koos om alleen met de fiets door een naargeestige wijk te willen fietsen langs het Albertkanaal.

‘tScheldt: Excuseer Edelachtbare maar dat laatste kan U toch niet menen. U doet het voorkomen alsof Julie Van Espen schuldig is aan haar dood?

De rechter: Uiteraard klinkt dat hard en onaangenaam. Maar het is wel zo. Iedereen maakt keuzes, ook zij heeft een keuze gemaakt. Wij zeggen niet dat iedereen weet wat het gevolg is van zijn of haar keuze, maar iedereen maakt keuzes. Had zij gekozen om met de wagen naar Antwerpen te gaan was zij nu niet dood geweest. Hadden wij ervoor gekozen om deze man in de gevangenis op te bergen had hij wellicht niet dat meisje gedood. Opnieuw, iedereen maakt keuzes.

‘tScheldt: Weledelgestrenge, U begrijpt toch dat U de laatste pilaar bent die onze samenleving dient te beschermen? Wij mogen in Vlaanderen geen wapens dragen om onszelf te verdedigen omdat wij ervan uitgaan dat U met de middelen die U ter beschikking heeft onze samenleving beschermt?

De rechter: Opnieuw ziet U dit verkeerd. Het is helemaal onze taak niet om de maatschappij te beschermen. Wij scheppen in de eerste plaats orde.

‘tScheldt: Wij van onze kant vinden de moord op Julie, heu….niet zo’n proper voorbeeld van ‘orde’.

De rechter: Dat zijn Uw woorden, niet de onze.

‘tScheldt: In een postercampagne op de sociale media stelde CD&V vorige jaar dat: “Elke straf wordt uitgevoerd. Gedaan met straffeloosheid.” Getekend: Koen Geens, Minister van Justitite, en ook: “Wie een gevangenisstraf krijgt zal ook effectief naar de gevangenis moeten gaan. Koen Geens maakt hiermee een einde aan de straffeloosheid #dewegvooruit”

De rechter: De CD&V is in de eerste plaats een politieke partij, die nu toevallig de Minister van Justitie levert. Zij dingt naar Uw stem. Het is Uw keuze om hen te geloven of niet. Als rechter zijn wij onafhankelijk. Wat ons betreft heeft de Minister van Justitie gelijk en is er inderdaad geen sprake van straffeloosheid in Vlaanderen.

‘tScheldt: In 2016 verkrachtte een man in Bonheiden een 14-jarig meisje in het restaurant waar hij een vrijgezellenfeest had. Hij kreeg uiteindelijk twee jaar met uitstel. Dat is volgens de publieke opinie geen straf. Dat is eigenlijk zeggen dat verkrachting OK is.

De rechter: Opnieuw dat zijn Uw woorden, niet de onze. De rechter in die zaak zal allicht redenen hebben gehad om een straf met uitstel uit te spreken. Wij verwijzen naar onze eerdere stelling dat vrijheidsberoving slechts een aller-, allerlaatse vorm van bestraffing is. Een gesprek met het slachtoffer, of enkele uren helpen op een trauma-afdeling in een ziekenhuis zijn veel efficiënter dan vrijheidsberoving. Trouwens het is niet zeker of dit 14-jarige meisje geen aanleiding gaf om verkracht te worden.

‘tScheldt: (sprakeloos)… Zou het kunnen dat Uwe Doorluchtigheid meent dat Julie Van Espen zelf aanleiding gaf om verkracht en vermoord te worden?

De rechter: U legt ons  woorden in de mond die wij niet gebezigd hebben. Wij waren niet aanwezig langs het Albertkanaal op het moment dat zij voorbij fietste. Was zij frivool gekleed? Heeft zij contact gehad met haar moordenaar? Dat is allemaal voorwerp van het onderzoek. Het is belangrijk te weten dat meisjes niet zomaar verkracht worden. Er is altijd een aanleiding, weze het bedoeld of onbedoeld.

‘tScheldt: (stilte)

‘tScheldt: Heeft U eventueel nog een laatste woord voor de familie en vrienden van Julie?

De rechter: Nee uiteraard niet, dat zou het komende proces van haar moordenaar in het gedrang kunnen brengen. Daar kunnen wij ons niet aan bezondigen.

***

Steun ‘tScheldt! omdat er soms niets anders meer op zit

***

Foto: De cynische advertentiecampagne van Koen Geens, Minister van Justitie uit 2018. Moest “elke straf uitgevoerd worden” zoals hij adverteerde, had de moordenaar van Julie Van Espen in de gevangenis gezeten en had zij nog geleefd.

Vervolg: Dinsdag 7 mei 2019: De CD&V en haar communicatiebureau stoppen in allerijl de online campagne die Koen Geens moet vooruitschuiven als de koene ridder die seksueel geweld strenger aanpakt (zie onder). Met de Indische likes op de CD&V Facebook pagina kon nog gelachen worden, met deze campagne tegen seksueel geweld iets minder.

Het communciatiebureau uit Hasselt OnOff doet haar naam eer aan. De campagne ter promotie van Koen Geens als strenge bestraffer van seksueel geweld was nog niet ON of ze moest al OFF geplaatst worden. Zoals de meeste reclameboodschappen van de CD&V wordt er een stelling geponeerd die door de eigen ministers niet kon of niet kan waargemaakt worden. In de inderhaast gestopte campagne wordt verwezen naar de ‘Werken van Geens’, een allusie op de twaalf werken van Herakles. In de Griekse mythologie was Herakles een halfgod. Het lijkt aannemelijk dat Koen Geens en zijn reclamebureau OnOff menen dat Geens eveneens een halfgod is als Minister van Justitie. We zullen dat even checken bij Julie Van Espen. Oh, wacht, dat gaat niet meer…

***

Voor alle duidelijkheid: Het “gesprek met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet” is satire, van de donkerste soort, getriggerd door een gebeurtenis die pijnlijk duidelijk maakt hoe een bepaald soort politiek deze samenleving hoe langer hoe meer in de steek laat. Tags: Albertkanaal, Julie Van Espen, Koen Geens, Moord in Antwerpen

image_pdfimage_print
Share

5 redenen om bang te zijn voor de EU

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom delen ! Ondertiteling? Automatisch vertalen: Nederlands

Automatisch vertalen: Nederlandse ondertiteling !

1 De EU vertegenwoordigt de Europese waarden niet.

2 De EU accepteert geen weerstand.

3 De EU is een ideologische bubbel van mensen die alternatieve standpunten verwerpen.

4 De EU beschikt over een gigantisch budget om vals nieuws te fabriceren en de geschiedenis te herschrijven.

5 De topposities worden bij de EU bezet door gevaarlijke radicalen.

En om het met de woorden van Gerolf Annemans te zeggen: De EU heeft Europa ontvoerd en houdt Europa gegijzeld. Bovendien liegt de EU door het taalgebruik te manipuleren want de EU is Europa niet.

Om alles in een enkele zin samen te vatten: de EU is een clubje van ondemocratische oikofobe en islamofiele kleptocraten en door niemand verkozen oligarchen.

Neem dit mee als U op 26 mei uw stem uitbrengt!

h/t debatetheleft.com

Ook de huiveringwekkend objectieve analyse van Pat Condell over de EU is zeker het bekijken en beluisteren waard.

image_pdfimage_print
Share

Af als een gieter

Het vette zakelijk model van de Clintons was gebaseerd op het verlies van ‘Hellary’s’ verkiezing tegen Trump. Ze hadden o.a. lang de collusie van Trump met de Russen uitgebuit om voor veel geld boeken en lezingen te verkopen. Maar die haring braadt niet meer.

De waanzinnig hoge ticketprijzen voor het bijwonen van de stand-up comedian show waarmee ze de VS begonnen rond te toeren zijn gekelderd.
De waarschuwing dat de VS naar de afgrond zal gaan met het breed gesticulerend republikeinse monster, dat haar zege stal, evenmin. Ze vallen nu het kiessysteem aan waarvan ze stellen dat dat oneerlijk is, niettegenstaande het net dat was dat hen en Obama ooi in het Witte huis wist te hijsen. Als er wat fout is aan het systeem dan is het wel de onevenwichtig grote invloed van de staten New York en California ten koste van kleine maar evenwaardige staten, gelijkwaardig lid van de unie. Twee staten die samen een heel grote invloed hebben op het volk al was het maar omdat de ganse beau monde, de culturo’s, de influencers, de Hollywood-acteurs en de ‘banksters’ daar wonen. Zij zijn, net als hier, steeds verontwaardigd en boos als hun kandidaat, een democraat (+/- de linker vleugel in de VS) niet wint.
Men kan veel en lang de legitiem verkozen president bashen en belachelijk maken, maar uiteindelijk straalt dat negatief af op de niet aflatende haatkliek, de slechte verliezers, die blijken veel minder democraat en veel minder tolerant en eerlijk te zijn dan ze lopen te beweren. Het kiessysteem en de kiezers zijn verkeerd wanneer links de verkiezingen verliest. Dat het systeem niet deugt, dat vinden ze alleen slecht de dag dat ze geen gelijk krijgen. Dan verschijnt hun ware aard. De Democrats zijn de Jeckyll en Hyde, wellicht ten gevolge van het vele spuiten, snuiven en slikken.

De bevolking die niet tot de groupies van de Clintons, de Obama’s en Sanders hoort heeft dat steeds meer door. Ze zien ook de daadkrachtige en de wilskracht van de voluntaristische hardwerkende Trump. Overal aanwezig zo lijkt wel, en vooral in het eigen land. Ze zien ook de resultaten: een oplevende economie en tewerkstellingscijfers die ze in geen 50 jaar voordien beleefden. Ze zien de afschaffing van de nadelige verdragen, die in ruil voor ‘wat anders’ door vorige presidenten en administraties werden gesloten. Ze zien de terugtrekking uit fondsen van verschillende organisaties waarin de VS de grootste betaler was, en waarin de andere partners hun duit nooit of nauwelijks in het zakje deden. Ze zien de kordate aanpak van de illegale immigratie die veel inwoners broodroofden en dat leidde tot veel meer criminaliteit en zwartwerk. Ze zien de stijging van hun inkomen en een betere en leefbare toekomst.Voor de beau monde,

Hollywood en Co, dat nochtans niet om geld verlegen zit, betekende Trumps aanpak een tekort aan goedkope nanny’s, tuinmannen en huisslaafjes, en de prijsstijging van hun lijntjes wit poeder. Men kan lachen met Trump’s haar, zijn brede wat aan Mussolini doen denkende gebaren, zijn mimiek, zijn terugkerende woordgebruik, maar als het op zijn binnenlands beleid aankomt op de hardnekkigheid in het nakomen van zijn beloften, dan is Trump de kampioen die ook in 2020 niet verslagen zal worden. Het is bovendien de enige president die er persoonlijk niet beter van werd (al komt dat misschien, misschien, later nog wel), en ook dat weten de burgers.

Wil ik met dit artikel nu aangeven dat ik alles goed vind wat Trump zegt of doet? Nee, maar wel heel veel. https://www.foxnews.com/politics/ticket-prices-plunge-for-bill-and-hillary-clintons-speaking-tour

Ticket prices plunge for Bill and Hillary Clinton’s speaking tour

By Mary Kay Linge | New York Post

The Clintons talk about abolishing the electoral college

Video

The Clintons talk about abolishing the electoral college

Bill and Hillary Clinton react during a speaking tour in New York City.

Tickets to the latest stop on Bill and Hillary Clinton’s speaking tour were going for as little as $20 on the secondary market as their 13-city adventure continued to struggle to find an audience.

The best seats in the house at Seattle’s WaMu Theater on Friday could be had for $829, a steep 54% drop from the $1,785 that the former first couple fetched when the tour was announced in early November.

HILLARY CLINTON DELIVERS DRAMATIC READING OF TRUMP’S ‘I’M F—ED’ QUOTE FROM MUELLER REPORT

But organizers soon had to slash listed prices and even offer discount ducats through Groupon to boost sales.

The official prices for Friday’s appearance ranged from $66.50 to $519, the Seattle Times reported.

CLICK HERE TO GET THE FOX NEWS APP

“I really believe that we are in a crisis, a constitutional crisis,” Hillary Clinton opined during the 90-minute performance, presented as an interview of her and her husband by actor Bradley Whitford. “This is a test for our country.”

image_pdfimage_print
Share

En de mens die de trein haalt wordt god, en bepaalt de toekomst.

Sommige lezers zullen schrikken van de titel. Het is echter al langer bekend dat mensen de ambitie hebben om wezens te creëren naar hun eigen beeld, van speelpop en sexpop tot robot. Geen enkel ander bekend leven wezen doet dat. Voorlopig toch…. 🙂 . Dat gedrag is geheel conform aan dat van de schepper, waarin het grootste deel der mensheid nog gelooft.

Chinese onderzoekers hebben het DNA van rhesus-makaak- apen gemodificeerd om hen een gen te geven dat betrokken is bij de menselijke cognitieve ontwikkeling. Een bekritiseerd experiment dat de grens tussen mens en dier doet daveren en wijken. Niets staat dat biologisch gezien in de weg. Immers lijken de hersenen van apen zeer op die van mensen. Die van varkens en van vele zoogdieren ook trouwens.

Waarom robotten maken van plastic en metaal als men met wat wijzigingen natuurlijke beproefde bestaande modellen kan aanpassen.
Speciaal gekweekt en gewijzigd naar behoefte in een laboratorium.
Vraag is: wanneer zijn het nog dieren of mensen, en wanneer zijn het robots?
Een thema dat al vaker aan bod kwam in SciFi- films, oa Arteficial Intelligence A.I.
Wel, het gaat onvermijdelijk en onafgebroken in die richting. Sinds Frankenstein zijn de transplantatietechnieken immer ook heel ver gevorderd, zagen we al.

Onze afwas gedaan, de haag gesnoeid, de kinderen afgehaald, onze rolstoel morgen geduwd, door een aap?
En wat nog meer?
Straks blijkt zelfs immigratie onnodig. 🤔🤭🤫

Wij in het Westen ( en de geïmmigreerde Midden-Oosterlingen) durven zo’n experimenten niet aan, gebaseerd op nog steeds de religieuze gedachte dat de schepping toehoort aan een god. Reden waarom sommigen ook vaccins, transfusie, transplantatie of abortus afkeuren en weigeren. Gesteund door andersdenkenden die gelovigen niet willen krenken.
Dat zal ook mede de reden zijn dat wij de nieuwe wetenschappelijke, technologische en industriële trein zullen missen.
Transgenderen, organen kweken in dieren, dat mag een handje geholpen worden, maar een aap of een dier slimmer maken niet?
Veel om over na te denken door mensen met veel verstand.
Zouden men misschien diegenen met weinig verstand om er over na te denken ook niet kunnen helpen. Zo zijn we met meer.

Des singes au cerveau génétiquement modifié pour les rendre plus humains

Des singes au cerveau génétiquement modifié pour les rendre plus humains

Des chercheurs chinois ont modifié l’ADN de macaques rhésus pour leur donner un gène impliqué dans le développement cognitif humain. Une expérience critiquée qui ébranle la frontière entre l’homme et l’animal.

C’est souvent comme ça que commencent de nombreux récits de science-fiction: dans leur laboratoire, des scientifiques tentent des expériences plus ou moins déroutantes aux conséquences insoupçonnées. Espérons que cette fois l’issue ne sera pas aussi noire qu’ont pu l’imaginer certains auteurs. Car l’expérience de ces chercheurs chinois de l’Institut de zoologie de Kunming et de l’Académie des sciences de Chine a de quoi surprendre: ils ont modifié l’ADN de macaques rhésus avant leur naissance en donnant à leur cerveau des caractéristiques humaines. Des travaux qui sont publiés dans la revue chinoise National Science Review et qui ont provoqué la colère de nombreux scientifiques occidentaux.

«Il s’agit très clairement de singes augmentés, réagit Pierre-Marie Lledo, responsable du département de neurosciences à l’Institut Pasteur. Ils ont introduit la copie du gène humain MCPH1 dans leur ADN. Ce gène est très bien connu et joue un rôle dans la formation de l’intelligence humaine.» Les …

Voor de rest van het artikel moet men een abonnement hebben op Le Figaro.

image_pdfimage_print
Share