De Belgische justitie is van boven tot onder rot tot op het bot.

De redactie van Nageltjes meent niet te moeten wachten tot donderdag. Dit nieuws is te huiveringwekkend om nu al niet bekend te maken. Voor wanneer de strop voor al de verantwoordelijke politici? Genoeg is assez en trop is te veel!

De moord werd in zijn huis gepleegd. De drie worden verdacht van onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, aanranding op de eerbaarheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Voor juristen is dat misschien geen moord, maar voor gewone mensen zeker wel. De drie daders hebben haar gedwongen onder andere pillen, tabasco en urine in te slikken. Priscilla stikte na een urenlange lijdensweg. Op welke manier zij precies verstikt werd, is nog altijd niet duidelijk.

Recht geschied ondanks justitie

Het snelle en deugdelijke politiewerk werd echter tenietgedaan door de verrotte en decadente Belgische justitie. De enige volwassen dader kwam vrij door een procedurefout. Ondanks dat heeft het recht – maar niet het Belgische – toch zijn beloop gekregen. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Nu, meer dan zes jaar later, heeft de jeugdrechter de procedure tegen de twee minderjarigen bijna afgerond. A., die intussen meerderjarig is en onlangs nog tot een jaar cel werd veroordeeld wegens weerspannigheid en bedreigingen aan het adres van de politie, kreeg een berisping. Het parket vorderde ook tegen J. een berisping.

Een berisping wegens het mishandelen en verstikken van een veertienjarig meisje… Is dat rechtvaardigheid? Zelfs maar een heel klein beetje? En aan díé verrotte, tandeloze en amorele justitie zouden wij de strijd tegen de terroristen van IS moeten toevertrouwen?

h/t ’t pallieterke

image_pdfimage_print
Share

De fascistische EU-censuur.

Als je niet beseft dat je gehersenspoeld wordt, dan ben je waarschijnlijk met succes gehersenspoeld.

Onderstaand artikel beschrijft de situatie in Nederland. Maar die is in België, Frankrijk en Duitsland geen micrometer beter. De oorzaak hiervan wordt geformuleerd in de titel. Zie boven!

‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media Xander 06-02-2019 13:41- in Algemeen Nieuws, Eindtijd & Profetie, EU, Gezondheid-Psychologie, Immigratie, Islam & Terreur, Maatschappij, Media, Natuur-Weer-Klimaat, NWO-Complot, Rusland

‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’ – EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen

Afbeelding: The Next Web (2)).

De EU gaat ‘vol Big Brother’; ‘vol Sovjet’ is ook een goede omschrijving voor het  eind vorig jaar gepresenteerde plan van de Europese Commissie om alle media verplichte ‘richtlijnen’ op te leggen wat en hoe er geschreven en bericht moet worden, zogenaamd om ‘desinformatie’ tegen te gaan. In realiteit wordt met dit plan juist de grootste officiële propaganda- en desinformatie campagne sinds het einde van de Sovjet Unie gelanceerd, en is het verdwijnen van de vrijheid van meningsuiting in de EU vrijwel een voldongen feit. De komende jaren krijgen alle overgebleven vrije media en onafhankelijke journalisten te maken met de harde hand van de totalitaire linkdictatuur die vanuit Brussel de scepter zwaait.

Het ‘Actie Plan tegen Desinformatie’ is bedoeld om ‘het democratische systeem en het publieke debat in het licht van de Europese Verkiezingen van 2019 te beschermen’, en daarnaast andere verkiezingen in de lidstaten, zoals binnenkort in Nederland. Het plan bestaat uit vier punten:

1. Desinformatie en ‘nepnieuws’ eerder detecteren. Hier wordt € 5 miljoen voor uitgetrokken;
2. Een ‘Rapid Alert’ systeem dat in werking treedt om deze desinformatie vervolgens te neutraliseren; (= verwijderen, blokkeren, auteurs evt. te vervolgen)
3. Providers verplichten ‘samen te werken’ met ‘feitencheckers’ en ‘academische onderzoekers’ die gaan bepalen wat wel en wat geen ‘desinformatie’ is;
4. Een heuse en permanente pro-EU propaganda campagne, die natuurlijk niet zo wordt genoemd, maar vermomd wordt als ‘het promoten van media geletterdheid in de lidstaten’.

EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen

Het EU actieplan is grotendeels gebaseerd op het in oktober 2018 ingevoerde ‘Code of Practice on Disinformation’ van Facebook, Google, Twitter en Mozilla. In de maanden erna werden grote aantallen berichten en accounts van conservatieven en ‘rechtsen’ –tijdelijk of permanent- offline gehaald. Om de schijn van ‘objectiviteit’ te handhaven gebeurde dat ook met een handjevol linksextreme pagina’s, maar die vormden slechts een paar procent van alle aangevallen digitale doelwitten.

Europeanen en hun democratieën moeten in de ogen van Brussel (en ook Den Haag) dus actief worden ‘beschermd’ tegen ‘nepnieuws’ en ‘haatberichten’, die gesponsord en aangestuurd zouden worden door Rusland, een bijna dagelijks herhaalde bewering waar nog nooit een flintertje hard bewijs voor werd geleverd.

‘Het probleem is dat dit zogenaamd nobele initiatief van een organisatie komt die al jarenlang de vrijheid van meningsuiting in Europa censureert,’ schrijft politiek analist en jurist Judith Bergman voor The Gatestone Institute. Ze wijst erop dat de EU al in mei 2016 met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft een ‘gedragscode’ overeenkwam om ‘illegale haatspraak online’ tegen te gaan. Volgens deze code moeten alle berichten die als ‘racistisch’ of ‘xenofobisch’ worden gebrandmerkt, zo snel mogelijk worden verwijderd. ‘

‘Met andere woorden: de social media giganten handelen als vrijwillige censoren namens de Europese Unie,’ vervolgt Bergman. Want het is de EU die bepaalt wie en wat hieronder valt. En u raadt het al: net als in de VS betreft het hier vrijwel uitsluitend stemmen en berichten die zich kritisch uitlaten over het gevoerde EU-beleid, met name op het gebied van massa immigratie, de daaraan verbonden islamisering, en de stapsgewijze afbraak van onze welvaart door extreem klimaat/energiebeleid (‘Parijs’).

‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’

Tevens heeft de EU onder het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’ (REC) een handboek gefinancierd waarin richtlijnen staan hoe journalisten over migranten en migratie moeten schrijven (uitsluitend als iets positiefs, iets dat ‘noodzakelijk’ en ‘onvermijdelijk’ en ‘onomkeerbaar’ is). Deze richtlijnen maken deel uit van het eveneens door de EU gefinancierde ‘Respect Words’ project, dat ‘kwaliteitsberichtgeving over migranten en etnische en religieuze minderheden’ wil bevorderen als ‘een onmisbaar instrument tegen haat’.

Eén van de richtlijnen stelt dat journalisten in Europa ‘moslims’ en de ‘islam’ niet ‘verder moeten stigmatiseren door hen met bepaalde (misdaad- en terreur)daden in verband te brengen…’ (ook al doen die volgelingen van deze religieuze ideologie dat zelf wel en geven hun ‘heilige’ boek en ‘profeet’ daar in tal van teksten opdracht toe). Termen zoals ‘islamitisch terrorisme’, ‘moslim extremist’, ‘islamitische aanslagen’ et cetera moeten ten koste van alles worden vermeden en bestreden. ‘En als het noodzakelijk is… moeten hatelijke opmerkingen tegen moslims worden gerapporteerd.’

Bergman: ‘Kort gezegd: de richtlijnen eisen dat journalisten het publiek desinformeren. Hoe men dan op een logische manier reageren op een compleet door de EU-gesponsord ‘Actie Plan tegen Disinformatie’?’, als die EU zèlf feitelijk de met afstand grootste desinformatieverstrekker is en wil zijn?

Geen subsidie voor kritische media; ‘Europa wacht nog meer censuur’

Dit is dezelfde Europese Commissie die onlangs de terugtrekking van Oostenrijk uit het VN immigratie pact van ‘Marrakesh’ afkeurde. In dat pact staat dat de media die deze agenda, die voorziet in de verplaatsing van honderden miljoenen migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar Europa, niet steunen, niet in aanmerking komen voor subsidie.

‘En dat is dan het ‘volledig respecteren van Europa’s fundamentele principes van de vrijheid van meningsuiting, een vrije pers en pluralisme’?’ besluit Bergman cynisch, verwijzend naar de bedrieglijke tekst van het plan. ‘Wat Europa met dit nieuwe Actie Plan tegen Desinformatie kan verwachten is in feite nog meer censuur.’ (1)

Publiek debat is verdwenen, gewone volk tot zwijgen gebracht

Tot slot nogmaals de tweede alinea van dit artikel: Het ‘Actie Plan tegen Desinformatie’ is bedoeld om ‘het democratische systeem en het publieke debat in het licht van de Europese Verkiezingen van 2019 te beschermen’.

Onze vraag: welk publiek debat? In een normaal publiek debat over belangrijke kwesties zoals massa immigratie heb je ‘voors’ en ‘tegens’. Echter, de machthebbers in Brussel en Den Haag maakten eerst het ondemocratische ideologische besluit dat massa immigratie per definitie nodig en positief is, waarna het ‘publieke debat’ er enkel nog over mag gaan hoe wij dat besluit, dat zij over de hoofden van het volk heen hebben gemaakt, moeten gaan uitvoeren, hoe snel, en hoe veel.

Identiek is het met vraagstukken zoals de islam, de overdracht van steeds meer macht aan Brussel, en het klimaat/energiebeleid. De EU heeft besloten dat de islam ‘bij Europa hoort’ en ‘vreedzaam’ is. De EU heeft besloten dat de bestaande energievoorziening goeddeels moet worden afgebroken en de Europeanen een groot deel van hun welvaart moeten inleveren, zogenaamd voor ‘het klimaat’. Het volk mag er enkel voor de schijn over meepraten met welke maatregelen dit moet worden bereikt. Een andere koers is onbespreekbaar.

Kortom: het publieke debat is allang verdwenen in de EU, en -met uitzondering van de door de propagandamedia gedemoniseerde partijen PVV en FvD en een enkel blad zoals Elsevier- ook in Nederland. Daar is zo geruisloos mogelijk een linksgroenliberale meningendictatuur  voor in de plaats gekomen. Het gewone volk, de normale mens, is in de EU tot zwijgen gebracht, en de komende jaren zullen wij daar allemaal op almaar hardere en pijnlijkere manieren mee geconfronteerd worden.

Xander

(1) Gatestone Institute

image_pdfimage_print
Share

De klimaatzwendel, een nieuwe religie.

De klimaatzwendel is een nieuwe religie van de collectivisten (socialisten, communisten) die na de val van de Berlijnse muur en de verdamping van de Sovjet-Unie geen been meer hadden om op te staan om hun luchtspiegeling in stand te houden.

Er was niet meer nodig dan een gebuisde politieker (Al Gore) die wat moest vinden om in luxe te blijven leven en met flagrante leugens en bedrog zichzelf verzekerde van een inkomen door voordrachten te geven over iets waar hij als politieker helemaal niets van afwist. Helaas zijn er altijd idioten die in de netten van zulke oplichters terecht komen en juist omdat die idioten ongelijk hebben geven ze blijk van een enorme arrogantie en fanatisme.

Dat merkte ook de linkse kaste Europese politici op die zich als luizen warmpjes in ons democratisch systeem genesteld hadden. Zij vervingen hun vorige collectivistische illusie door een andere. Zonder de minste schijn van wetenschappelijk bewijs maar wel ondersteund met vervalsing en bedrog allerhande, gretig opgepikt door de staatsmedia en de leugenpers en uit de grond gestampt met gigantisch veel geld afgetroggeld van de belastingbetaler werd de klimaathype geschapen, een echte hoax. De gevaarlijkste van die Europese politieci is Timmermans want die beschikt over oncontroleerbare massa’s geld om een eigen achterban van idioten te kweken en voor hem te laten stemmen.

Maar zo komt het ook dat het minder slimme deel van de Vlaamse bevolking in iets is gaan geloven want de klimaatgekte is artificieel opgewekt en steunt op flagrante leugens die domme mensen bereid zijn om te geloven net zoals de getuigen van Jehova geloven dat de wereld kortelings zal vergaan. Dat dit in 2001 en 2011 niet gebeurde daar trekken die getuigen zich ook niets van aan. Het zijn nu eenmaal gehersenspoelde religieuze fanatici.

Wij hebben in een verkiezingsjaar de Belgische staatsveiligheid niet nodig om te begrijpen dat het “klimaatbrossen” van idealistische, naïeve en vooral misbruikte schoolkinderen opgezet spel is om de collectivistische politieke partij Groen in Mei een steuntje in de rug te geven. Schauvliege had gelijk maar werd door de laffe idioot Beke een mes in de rug gestoken. Wouterke denkt een deel van de socialisten die voor groen gaan stemmen te kunnen afleiden naar zijn eigen partij door nonsensikale klimaatleugens voor echt te verklaren.

Nou ja sommige tjeven geloven nog altijd in de onbevlekte heilige maagd en in de heropstanding van een dode, waarom dus niet in de onbewezen opwarming van de aarde onder de invloed van CO2 wat ook complete nonsens is. Let wel wij hebben bij Nageltjes heel veel respect voor de christelijke ethiek maar een viscerale afkeer van oplichters en bedriegers.

Onze religie is vrijheid en daar past een door CO2 veroorzaakte apocalyps niet in want bovendien is onze filosofie het objectivisme. En daar kan een massa valselijk tot wetenschappers gebombardeerde pol-en-soccers niet tegen op. Wat niet bestand is tegen objectief wetenschappelijk onderzoek en toch politiek gebruikt wordt is politieke prietpraat om te misleiden en te bedriegen. Wij wensen geen islam en ook geen nieuwbakken klimaat-theocratie.

Vandaar dat wij hier schrijven over de “klimaatzwendel”. Want dat is het: een pure en zuivere poging tot oplichting via hersenspoeling en indoctrinatie. Een zwendel dus, met gefantaseerde en uitsluitend leugenachtige argumenten. Laat we ons dit in mei goed herinneren. Zonder het misbruik van 70.000 argeloze schoolkinderen zouden de 700 groenlinkse ABVV-ers betogend in Brussel een modderfiguur geslagen hebben. Wij haten kindermisbruik en kunnen alleen maar hopen dat de ouders en grootouders van de misbruikte schoolkinderen dat ook doen.

image_pdfimage_print
Share

De Klimaatzwendel

De klimaatzwendel: “It’s all about money”.
Wie zijn toekomst wil verkwanselen, moet dus zeker op de groene communisten van opper-idioot Kalfo en dito bende stemmen. Wat dit communistische sujet allemaal aan o.m. economische zever uitkraamt, grenst werkelijk aan het ongelofelijke tot het onzindelijke toe.
(https://sceptr.net/2019/02/calvo-de-arcelors-van-deze-wereld-zullen-co2-heffing-betalen/)

De film “The Great Global Warming Swindle” (Full HD) zet een en ander ter zake in een juist daglicht, of wanneer een klimaathype een politiek item wordt zonder enig wetenschappelijk bewijs.
Te bekijken via de link onderaan. Misschien ook eens op FB plaatsen, zelf heb ik daar (bewust) geen account.

Hoezeer is onderstaande niet waar:
(BRON: https://www.climategate.nl/2018/11/wat-is-dat-dan-die-groene-klimaat-en-milieureligie-van-manbearpig/)

“Mensen in het westen geloven niet meer wat priesters ons vertellen over hun God. Maar ze willen desondanks toch een soort van houvast, iets waar ze in kunnen geloven. Voor groenen is hun God… ‘de aarde’. Het is ‘earth hour’ en ‘save the planet’ en dat is niet toevallig. Het woord en de waarheid over wat de aarde wil, daar hebben de groenen hun persoonlijke slimme wetenschappers/ theologen voor. Die hebben erg grote computers die de toekomst kunnen voorspellen. Die theologen programmeren eerst die slimme computers zelf, zodat de uitkomst dan ook in lijn ligt met wat de theologen voorspellen. Die uitkomst en voorspelling is dus eigenaardig genoeg altijd doem en het einde der tijden. Stel u voor dat het geen doem was, dan zouden 97% van die theologen plots zonder inkomsten, zonder werk, zonder doel en vooral zonder aanzien verder moeten met hun leven. “

Dat politici dan ook beter hun mond zouden houden in bepaalde materies, en eerder de wetenschap aan het woord zouden laten in een gezonde en vooral eerlijke discussie tussen beide kampen, moge verder blijken uit onderstaand ontluisterend interview van de Nederlandse staatssecretaris Frans Timmermans, waarin hij de grootste onzin uitkraamt m.b.t. het klimaat en vooral getuigt van weinig kennis op dat gebied, hoewel hij uiteraard in al zijn aangeboren arrogantie overtuigd is van het tegendeel. (Zie onderstaande link)

Ook BDW is overigens in hetzelfde bedje ziek, waar hij spreekt over het verhogen van de dijken, de intussen achterhaalde leugens van Al Gore achterna. Die uitleg is geen uitvinding van Bart, maar stond zo’n maand geleden al in de media, en kwam van klimaattopman Patrick Verkooijen, die de leiding heeft van het nieuwe VN-instituut met de toepasselijke naam ‘klimaatadaptatie’, en met hoofdkwartier in Rotterdam. Die kwalificatie toont meteen aan hoe serieus die Patrick Verkooijen moet worden genomen. Diens VN-brood men immers eet, diens woord men zeker (verplicht)spreekt, en al zeker als men weet dat afwijkende meningen van het groene klimaatdogma steevast leiden van negeren en niet voor vol aanzien worden tot regelrechte broodroof. En dan beroepen ze zich, zoals Frans Timmerman, ongegeneerd op de veel grotere groep klimaatalarmisten in vergelijking tot de klimaatcritici.

Napraten zonder meestal al te veel kennis van zaken, politiek verwarren met wetenschap, daar is onderstaande video een heuse illustratie van, of, om het anders te zeggen, schoenmaker blijf bij uw leest.

Deze gehele klimaatactie kadert duidelijk in een brede, bewust opgezette strategie om Groen aan de macht te brengen ten nadele van de N-VA. Dat is inmiddels overduidelijk. Als je dan nog eens weet uit welk (groen-links)nest die Anuna voortkomt, dan zegt dit op zich al genoeg. Het wicht zelf is er intussen nog altijd niet uit naar ‘t schijnt of ze nu een meisje dan wel een jongen is. Commentaar overbodig.

Tot slot:
https://co2islife.files.wordpress.com/2017/01/stupid-people-quotes.jpg
http://www.clepair.net/klimaatalarm.html

FILM “The Great Global Warming Swindle”

h/t Geronimo

image_pdfimage_print
Share

Klimaatactivisten met een EQ en zonder IQ. Schoenmakers blijf bij jullie leest.

Mijn reactie t.a.v. Maarten Boudry en alle, filosofen, filologen, sociologen, pol en soccers, straathoekwerkers, leraren, politici, artiesten populisten met een te hoog EQ:
Vergeet wel niet dat jij een filosoof bent en geen ingenieur of wetenschapper. Om te weten wie jou blaasjes wijsmaakt en wie de waarheid spreekt is het noodzakelijk dat je een van die twee laatsten bent met oa een grondige kennis van chemie, fysica en aanverwante disciplines. Een podoloog bvb , alhoewel ook arts, kan amper het domein van de hersenchirurg bevatten en vise versa laat staan dat ….

Vandaag zijn het sociologen, filosofen, psychologen, politicologen, theologen en mensen met een hoog EQ en een radde tong (of pen) die over elkaar heen vallen terwijl ze de kansel bestormen. Dat afgelopen donderdag zelfs de kleuters met hun leraren kwamen betogen (eigenlijk andersom) is tekenend, hilarisch, zielig en bedroevend tegelijk.

Ziehier de specialist kernenergie van Groen!, meester in ….politieke communicatie:

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Ik vind met mijn relevante technologische, wetenschappelijke en professionele achtergrond dat kernenergie de enige juiste keuze is voor de toekomst, en dat we vele jaren van gedegen onderzoek en ontwikkeling zijn verloren, omdat er net mensen rondliepen die als Jehova Getuigen onwetend maar doordrammend verkondigen dat de wereld weldra zal vergaan, zoals ooit werd gedacht dat de koeien geen melk meer zouden geven als de trein door de weides zou denderen. Eigenlijk zouden de schoenmakers bij hun leest moeten blijven. Is er niet genoeg werk en stof om zich te buigen over wetgeving bvb en het moeras aan wetten? Ondernemers die ik ken hebben veel van hun activiteiten al verplaatst. Het milieu is er zelfs slechter van geworden.

Analoog is de export van alle hier verbannen auto’s naar ‘ontwikkelingslanden’ alwaar die nog 50 jaar zullen rijden als taxi op vuile olie. De ondernemers die hier blijven doen dat om strategisch/commerciële redenen, omwille van de subsidies. Zo lang die er nog zijn, zo lang de belastingbetaler nog kan gemolken worden. Kijk naar de zweetfabriekjes in Bangladesh voor de kleding of de metaalsmelters voor gietstukken leerlooiers en kwekers van garnalen in het oosten of sperzieboontjes in Zimbabwe. Ik voeg nog even een filmpje toe dat je zal doen nadenken. Een smelterij van vervuilde metalen, bediend op blote voeten in een t-shirt, gestookt met dubieuze brandstof is voor veel toepassingen in de wereld goed genoeg.

image_pdfimage_print
Share

Klimaatspijbelen is kindermisbruik

Als Anuna met haar even naïeve multicul- multigenderfamilie wilt betogen voor het klimaat, dat het ze dat dan gaan doen in Saoedi Arabië of Iran bijvoorbeeld. Wij hebben al voor onze deur gekeerd.
Oh ja, en Calvo en zijn bende mogen ze meenemen. Op de fiets natuurlijk .
Toedeloe !
De Tijd 29/01
-2019

De kinderen die spijbelen voor een echte hoax zijn slachtoffers van hun onderwijzers en onderwijzeressen. Zeker in het gemeenschapsonderwijs. In de aanloop naar de nakende verkiezingen verkiezen de collectivisten (communisten, socialisten, groenlinkse luchtfietsers en dito misdadigers) kinderen te misbruiken om hun ouders te beïnvloeden. De leugenpers en de staatsmedia doen gretig mee aan dit kindermisbruik.

Als je hoort en ziet wat deze jonge mensen allemaal aan onzin uitkramen over het klimaat waar zij geen jota van afweten is het duidelijk dat zij gehersenspoeld en geïndoctrineerd werden door schaamteloze criminelen die het onderwijs gegijzeld houden. Tot op de beiaard van de KUL toe!  De militanten van de socialistische vakbond voert deze argeloze kinderen wel gratis naar Brussel.

Kotsmisselijk moet men hier van worden. Een echte schande die ongestraft zal blijven wat Ward de Bever en de Opus Dei figuranten van de CV&V ook veinzen te doen. Want op Arcopar-Geens kan rechtvaardigheid beslist niet rekenen.

image_pdfimage_print
Share