De waarheid!

De “waarheid van gisteren” zou niet de waarheid zijn maar moeten vervangen worden door de officiële waarheid van De Standaard aka de Schande van Vlaanderen.

Naar eigen zeggen op de door de belastingbetalers en de werkende mens gefinancierde en duur betaalde leugenzender VRT.

Nee, leugenaars en bedriegers, de waarheid van gisteren is de enige objectieve waarheid en uw gelogen ‘waarheid’ is gewoon indoctrinatie, hersenspoeling, misleiding en bedrog hypocriete bende smeerlappen!

image_pdfimage_print
Share

We wisten het al? Toch? Onze kinderen worden gemanipuleerd.

Verplicht meedoen met het politieke activisme van de leerkrachten en de school?

Het gebeurt zowat overal in dit land, de hersenspoeling en de manipulatie. Zo ook in de buurt van Overijse, en dat zonder dat de ouders het weten, of werden geïnformeerd.

En weigeren leidt tot psychologische druk op de kinderen, en wel zeker tot gevolgen bij de beoordeling van de leerling. Men heeft dit soort acties namelijk gekaderd in een lessenreeks over ‘mensenrechten’ (niet de onze zoals u politiek correct en geslepen kunt lezen)
Wees dus op uw hoede, en ga in verzet !

Bij justitie zou dit leiden tot wraking van de magistraten in kwestie, en bij collusie en misbruik van macht, zelfs tot strenge maatregelen.

Wie zijn diegenen die opdracht gaven voor of aanstuurden op die lessenreeks?
Was het Hilde Crevits? Lieven De Boeve? Koen Geens? Alexander De Croo, zoon van de krokodil die minstens 2 maal per jaar, en dat zijn ganse actieve leven al, naar Congo reist? (Zevende Dag (VRT)  19/11/2018)
Gelukkig was het geen actie van Schild en Vrienden of een Vlaamse beweging.

Hier het artikel van de gelukkig mondige en alerte Thiery Debels, ervaringsdeskundige in deze aangelegenheid, en expert inzake financiële, fiscale en bestuurlijke zaken.

Mijn jongste zoon (zesde jaar Latijn-Wiskunde op het college) werd onlangs verplicht om mee te doen aan een schrijfactie voor Amnesty International. Als enige van de klas had hij geen zin om zich achter die actie te scharen. Dat kwam hem duur te staan. In eerste instantie dacht de leerkracht aan een ‘reprimande’ via de directeur. Maar dan kreeg hij de opdracht om in een verhandeling weer te geven waarom hij zich niet achter de actie wilde scharen.

Reactie Amnesty

Geconfronteerd met deze feiten reageerde Amnesty International Vlaanderen op Twitter met dit bericht: “Dag Thierry, het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat kinderen verplicht worden om mee te doen met onze acties. Amnesty staat voor vrijheid van mening. Kan u dit via e-mail even toelichten via onthaal@amnesty-international.be dan bekijken we dit samen. Vriendelijke Groeten.”

Op een reactie van mij dat dit daadwerkelijk gebeurd was, reageerde de vzw als volgt: “Dan zullen we daar extra aandacht aan moeten besteden. Wel even kanttekening: deze acties maken in de meeste scholen deel uit van een lessenreeks over mensenrechten. Dus is het een logische vraag van de leerkracht om deze weigering te motiveren. Maar we nemen dit mee.”
Subsidies

We konden het uiteraard niet laten even naar de cijfers van de vzw te kijken. Amnesty International Vlaanderen vzw boekte in de jaarrekening van 2017 volgende subsidies: VIA-subsidies voor 102.508 euro, subsidies Vlaamse Gemeenschap ten belope van 281.683 euro, vormingssubsidies VIVO voor 6.161 euro, DAC-subsidies voor 22.076 euro, sociale Maribel: 66.444 euro en Vlaamse ondersteuningspremie voor 2.850 euro. In totaal net geen half miljoen euro subsidies in boekjaar 2017.
Dubbele beweging

In de jaarrekening van 2017 viel nog iets op: Amnesty International Vlaanderen draagt een belangrijk deel van haar netto-inkomsten af aan de internationale beweging. Dit gebeurt via een jaarlijkse bijdrage aan het internationaal secretariaat van Amnesty International in Londen. Deze bijdrage wordt berekend op de lopende inkomsten van het betreffende boekjaar. Voor 2017 is dit bedrag berekend op 482.216 euro. Tegelijk ontving Amnesty International Vlaanderen op haar beurt een bijdrage van 500.000 euro uit het Fundraising Investment Fund van het Internationale Secretariaat ‘ter investering in de groei’. Het is een merkwaardige dubbele beweging.

Amnesty: “Onze organisatie krijgt inderdaad geld om te groeien. Maar daar staat natuurlijk iets tegenover. We betalen dus gewoon een lening af. Als u geld krijgt van de bank, betaalt u toch ook gewoon terug? Maar u mag daar gerust een complot in zien hoor.”
Het woord ‘complot’ hebben we uiteraard nooit gebruikt.

TAGS
2018-46
Amnesty International
Onderwijs

image_pdfimage_print
Share

“Jizya”, zeker weten!

Er bestaat geen twijfel over, dat veel moslims in Europa de sociale uitkeringen van de ”ongelovige” Europeanen gewoon zien als die jizya en – ironisch genoeg – als bewijs daarvoor, dat de islam de enige ware religie is.

Want in de ogen van veel moslims heeft Allah in zijn oneindige wijsheid ervoor gezorgd dat de islam zich ook nu steeds verder uitbreidt, royaal gefinancierd door de kafirs (niet-moslims) en daarmee exact over die ”ongelovigen”-belasting, zoals die in de koran (soera 9, vers 29) wordt voorgeschreven.

Zo waarschuwde ook in Groot-Brittannië een lid van een islamitische groepering een undercoverjournalist ervoor, werk aan te nemen, omdat dit zou bijdragen aan het systeem van de kafirs.


En de in Noorwegen levende Amerikaanse auteur Bruce Bawer documenteert in zijn boek de zelfvernietiging van Europa door de islam, hoe imams uit Oslo hun gelovigen ertoe oproepen aanspraak te maken op iedere denkbare sociale uitkering en zich daar niet voor te verontschuldigen – en ter verhoging van hun maandelijkse zakgeld winkeldiefstallen te plegen. Dit alles zou door de islam worden gedekt als een lagere vorm van de jizya tegenover zijn westerse ”gastsamenlevingen”
(Bruce Bawer: ”Terwijl Europa sliep: (How Radical Islam is Destroying the West from Within” Meulenhof, 2006 ISBN 978 90 290 7786 6).

”Een groot aantal moslims beslist uit eigen, vrije wil om in parallelsamenlevingen te leven, waar ze hun moedertaal spreken, naar buitenlandse tv-zenders kijken, de samenleving, waar ze naartoe zijn gegaan verachten en huwelijkspartners uit hun eigen landen halen. Het enige contact dat ze hebben met autochtonen, vindt plaats bij de sociale dienst.”

Beter kan men de situatie wat betreft islamitische immigratie naar Europa nauwelijks samenvatten. Toch werd dit commentaar van de kant van de Noorse media onmiddellijk als ”racistisch” en ”buitenlandervijandig” gebrandmerkt. Blijkbaar niet racistisch is echter de uitspraak van een Norse moslim, die zich op zijn manier over het Noorse sociale systeem amuseert:

Ik heb in een Pakistaanse winkel gewerkt, maar al het werk vindt daar ”inofficieel” plaats. Noch de chef noch ik betalen belasting aan de Noorse autoriteiten. Bovendien krijg ik nog 100% gehandicaptenpensioen en sociale bijstand. Ik moet gehaaid zijn om zoveel mogelijk geld bij elkaar te schrapen, want dat is de enige reden waarom ik in Noorwegen ben.

N.V.D.R.: In het onland België zal het beslist niet anders zijn.

image_pdfimage_print
Share

Het pact van Marrakesh bewijst de misdadigheid van de VN.

Wat u zeker moet weten over het VN-pact van Marrakesh

Het VN-migratiepact dat op 10 en 11 december ter ondertekening voorligt in het Marrokaanse Marrakesh wordt door steeds meer landen sceptisch bekeken. Europese lidstaten als Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië weigeren het pact te ondertekenen, net als de VS en Australië. Ook in België en Nederland wordt er getwijfeld. Hoewel Alexander De Croo wil ondertekenen, liet Theo Francken ondertussen weten dat de federale regering het Marrakesh-verdrag verder wil onderzoeken.

Niet bindend is wel een heel relatief begrip in dit verdrag

Hoewel de tekst juridisch ‘niet bindend’ is, staat het document bol van de termen als ‘adopt’ (13 keer), ‘agree’ (24 keer), ‘guarantee’ (11 keer) …
Landen die de tekst – die niet meer kan aangepast worden – ondertekenen, verklaren zich akkoord met de inhoud van het verdrag en engageren zich om zich ernaar te gedragen. Binnen de kortste keren zal het pact door slimme advocaten misbruikt worden om onze bestaande wetgeving, die nu al zeer genereus is, verder uit te hollen.
In de koelkast van het Brusselse ‘Progress Lawyers Network’ van Mieke Van den Broeck en haar collega’s staat de champagne al koud.

Oostenrijk, de huidige voorzitter van de Raad van de Europese Unie, heeft bij monde van zijn eerste minister Sebastian Kurz te kennen gegeven het pact niet te zullen ondertekenen om maar liefst zeventien wel omschreven redenen. Hieronder een gedeeltelijke opsomming:

 • nagenoeg geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;
 • gezinshereniging moet versoepeld worden;
 • meer inspanningen om migranten tewerk te stellen;
 • verbeterde sociale rechten;
 • verplichting om basisvoorzieningen toe te kennen;
 • verplichting om onderwijs te geven;
 • aanvaarden van de kennis van de migrant op erewoord;
 • onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen;
 • erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;
 • opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht moet zijn;
 • actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie;
 • migranten mogen niet vervolgd worden indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Naast Oostenrijk zijn er nog andere landen die al aangekondigd hebben en zullen aankondigen het verdrag niet te zullen ondertekenen zoals de VS, Australië, Hongarije, Kroatië, Polen, Tsjechië, Zwitserland, Bulgarije. Het rijtje zal de komende dagen en weken ongetwijfeld nog verder aangroeien.

Kritische geluiden onderdrukken

De ondertekenende landen gaan akkoord om kritische geluiden over migratie te onderdrukken en zich actief in te zetten om de positieve effecten van migratie te beklemtonen.

Media die intolerante berichten verspreiden over migranten mogen, volgens het verdrag, niet langer in aanmerking komen voor publiek geld. Op die manier wordt elk kritisch geluid onderdrukt in media die afhankelijk zijn van subsidies.

N.V.D.R.: Conclusie?

“De Verenigde Nazies” doen hun naam alle eer aan. Misdadigheid, censuur, hersenspoeling, indoctrinatie en onderdrukking waren de werkmethodes van Heinrich Himmler en Joseph Goebbels en de hele nationaalsocialistische SS.

De VN zijn geen haar beter dan Himmler en zijn SS, en helemaal dictatoriaal ontspoord op aanstoken van de Umma, de islamitische wereld, de criminele asielindustrie, de criminele NGO’s en de islamitische oliesjeiks.

Dat Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië (de Visegrad landen plus Oostenrijk) het pact weigeren te ondertekenen, net als de wereldmachten zoals VS en Australië is dan weer een goed teken.

Het is immers zo goed als uitgesloten dat de twee andere wereldmachten, Rusland en China, dit misdadig VN-verdrag zouden ondertekenen. Dat nieuws wordt hier volledig gecensureerd. Als het bekend geraakt staan de apparatsjiks van de EU-SSr immers met de billen bloot en de broek op de knieën. Dat laatste aangenomen dat Stasi-mütti Merkel een broek draagt.

image_pdfimage_print
Share

Leugenachtige uitspraak van een nep-president

Leugenaar Macron tijdens herdenking Wapenstilstand:

‘Nationalisme is verraad aan vaderland’ !

Zo meldt het Nieuwsblad.

Van een president mag je toch verwachten dat hij de geschiedenis van zijn land kent, of niet?

De Franse president Emmanuel Macron haalde naar aanleiding van 11 november echter uit naar gewelddadig nationalisme, dat zou geleid hebben tot de Eerste Wereldoorlog.

Patriottisme, vaderlandsliefde, is precies het tegenovergestelde van nationalisme’, orakelde de Franse president in zijn toespraak tijdens de officiële herdenkingsplechtigheid . ‘Wie nationalisme predikt, pleegt verraad aan de vaderlandsliefde.’ zo ging hij verder.

Nu weet iedereen en zeker elke historicus dat de eerste wereldoorlog het gevolg was van een bijna eindeloze reeks voorafgaande oorlogen op het einde van de 19° en het begin van de twintigste eeuw. Niet nationalisme maar militarisme was de oorzaak van de eerste wereldoorlog. Ook en zeker het Franse militarisme.

Nationalisme is synoniem van patriottisme en vaderlandsliefde en zeker niet het tegenovergestelde. Macron is een leugenachtige smeerlap, een schijnheilige nep-president en een negationist. De Franse arrogantie inzake krankzinnige herstelbetalingen bij de wapenstilstand in 1918 is de oorzaak van het ontstaan van het nazisme en dienvolgens van de tweede wereldoorlog.

Waarom kraamt Macron dergelijke onzin uit? Wel, om geen enkele andere reden dan om de EUSSR ter wille te zijn. De EU haat nationalisme want bij nationalisme verliezen alle verraderlijke ledenpoppen zoals Macron en Merkel (zie foto) hun macht.

Dat ‘onze’ Michel in Parijs was en niet in Menen of Ieper is een schande. Het gebrek aan respect voor de Vlamingen en hun taal is kenmerkend voor de eerste wereldoorlog die zich voor een groot deel op ons nationaal grondgebied afspeelde.  Zonder de steun van de Britten en de Amerikanen achter de IJzer had de Duitse keizer Frankrijk heel gemakkelijk op de knieën kunnen krijgen.

De moordende tol die voornamelijk betaald werd door Vlaamse soldaten is een schande die Michel nooit zal willen toegeven. En de arrogante Macron al helemaal niet.

Als onze voorouders, die sneuvelden voor onze vrijheid, zouden zien hoe Europa er vandaag aan toe is, zouden ze trots zijn? Een vraag die ik me vaak stel, zeker vandaag.”

Ze zouden verontwaardigd, woedend en beslist zijn. “Geen genade voor collaborateurs zoals Macron en Stasi-Merkel”  zouden ze denken !

De redactie van Nageltjes

image_pdfimage_print
Share

Collaboratie: Dom, dommer, domst …

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

De N-VA collaboreert mee aan de islamstrategie.
De Wever burgemeester van Antwerpen ontvangt Sint Niklaas zonder kruis op zijn mijter of mantel en zonder een zwarte Zwarte Piet, maar een roet Piet.

Verder werken zij volop mee aan punt 5 en 6 van de strategie en in het bijzonder punt 1 laten zij ook daardoor maar a volonté gebeuren.
Waar van de Kalief van Turkije Erdogan stelt dat moskeeën hun barakken zijn, de domes hun helmen, de minaretten hun bajonetten en de islamaanhangers hun soldaten…
Wetende dat Erdogan zowat 70 moskeeën beheert in België, waarvan hij de imams als ambtenaren betaald.

Verder subsidiëren de N-VA mandatarissen volop de islamaanhang en sleurt onze held Theo ze met duizenden ons land binnen door middel van de ¨islamYtische E.U. asiel-kolonisatie¨.

Wil hij, Bart De WeRver islamieten die wegens hun fascistische leer de Rechten van de Mens (vrouw) niet erkennen, deze extra werven als zijn agenten voor Antwerpen.

De strategie van de ISLAM is altijd de zelfde.
1. Verwezenlijk een moskee (zoveel mogelijk).
2. Maak een enclave, met no go zones.
3. Maak vele islamYtische kindertjes.
4. Biedt weerstand aan de overheid.
5. Dwing collaboratie af van de electorale perverten,
zijnde de plaatselijke en landelijke politici.
5ter. Richt een islampartij op om hiermee democratisch,de democratie te bestrijden.
6. Bestaande cultuur etnisch zuiveren.
7. Installeer de Sharia.
8. Separeer en eis zelfbestuur.
9. Vorm/dwing eigen islamytische staat af.

Resultaat in de wereldgeschiedenis
Afghanistan was een Buddistisch land.
Pakistan was een Hindu land.
Libanon was een Christelijk land.´
Deze en nog anderen zijn nu islamstaten.

Nu is ons land en de E.U. aan de beurt.
Dankzij ons land-,cultuur-, en volksverradende politici.

PS. Meer dan 50 islamstaten veroverd voor de vermeende maangod A.
erkennen de Rechten van de Mens (vrouw) niet of gedeeltelijk.

image_pdfimage_print
Share

Bloedgever of bloedzuiger ?

Gaan jullie niet snel de collectebus vullen van de NGO’s ? Het is toch de maand van het goede doel?
In 2007, op 31 oktober om precies te zijn schreef ik al een artikel over hoe de solidariteit door organisaties gebruikt wordt om vooral zichzelf te betalen.http://agriffon.blogspot.com/…/…/de-collectebus-rammelt.html En niets heeft die export van ons geld wat veranderd. Niets !

Onder het artikel waarmee de tovertruc van het Rode Kruis werd bekend gemaakt vindt u het artikel dat ik in oktober schreef. Ik schreef wel meer over dat onderwerp want mensen hebben zo’n slecht geheugen.

Miljoenen hulpgeld Rode Kruis verdwenen

https://nieuws.vtm.be/buitenland/miljoenen-hulpgeld-rode-kruis-verdwenen?referer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&fbclid=IwAR0HCVuiNGW_gb8Zy2EvSBMSe6kp7SoMtHjHLUUQCz5NwZafHBxvm_syel8

Het internationale Rode Kruis heeft toegegeven dat er gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal ging zowat 5 miljoen dollar in rook op.

Het geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse facturen. Het meeste geld, zowat 2,7 miljoen dollar, verdween in Liberia. In Sierra Leona ging 2 miljoen dollar verloren, in Guinee ging 1 miljoen dollar in rook op, vooral via valse facturen.

Strengere regels
Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren. De organisatie benadrukt ook dat het intussen strengere regels heeft opgesteld, en dat elke medewerker van het Rode Kruis die met de zaak te maken heeft ter verantwoording zal worden geroepen.

100 miljoen dollar
Tussen 2014 en 2016 zijn zeker 10.000 mensen in West-Afrika overleden aan ebola. De meeste slachtoffers vielen in Liberia, Sierre Leona en Guinee. De afdelingen van het Rode Kruis in de getroffen landen kregen in totaal zo’n 100 miljoen dollar voor de bestrijding van de ziekte.

 

image_pdfimage_print
Share

In Denemarken zal geen enkele vluchteling nog een permanente verblijfsvergunning krijgen.

Niets over gehoord, gelezen of gezien in de ‘Fake News’ pers hé?

Ergens rond 10 oktober heeft regeringsleider Lars Rasmussen van Denemarken het asielbeleid volledig omgegooid. In de toekomst zal geen enkele vluchteling nog een permanente verblijfsvergunning krijgen. Denemarken is daarmee het eerste land in Europa dat een einde maakt aan het misbruik van het asielrecht als middel tot massale immigratie en aan het concept van integratie.

Vluchtelingen moeten werken en zichzelf opleiden, maar daarna weer vertrekken. Erkende vluchtelingen krijgen slechts een werkvergunning en verdere opleiding in beroepen die belangrijk zijn in hun land van herkomst. Na het einde van het conflict in hun thuisland zullen de vluchtelingen in de toekomst  naar huis moeten terugkeren. Dit helpt de landen van herkomst bij de wederopbouw, en tegelijk maakt het ook een einde aan het uiteenvallen van de Deense cultuur door de massale integratie van raciale vreemdelingen.

Wie in Denemarken asiel aanvraagt, moet zijn verblijf zelf financieren en zo snel mogelijk naar huis terugkeren.

Ze  voorzien dat dit tot een conflict kan leiden met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en Denemarken wil daarom het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewijzigd zien en  wil de Deense regering een vrijere interpretatie van de Mensenrechtenconventie voor de ondertekenaars bereiken.

Als Theo Francken en de NV-A dat nu ook eens zouden eisen, dezelfde maatregelen als Denemarken zouden invoeren, maar dat zal met De Croo en Michel, die staan te trappelen om het VN verdrag van Marrakesh te gaan ondertekenen, niet voor de hand liggen.

Maar het is wel mogelijk, want er is nu het voorbeeld van Denemarken, en er is de wens van het volk .

https://fee.org/media/29629/denmark_flags.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1920&rnd=131783744600000000

In theorie is het nog steeds mogelijk om asiel te krijgen in Denemarken, maar praktisch onmogelijk. De vluchtelingenhulporganisatie “Refugees Welcome Denmark” bevestigde op het correctiv.org platform dat zeer weinig mensen in aanmerking komen voor permanent verblijf. In het artikel berichtten we over een bron van een Deense regionale krant over de geplande aanscherping van de asielwet, die een permanente verblijfsvergunning in de toekomst (!!!!) onmogelijk zal maken.

Sensation in Dänemark: Kein einziger Flüchtling darf mehr bleiben!

https://www.info-direkt.eu/2018/10/10/sensation-in-daenemark-kein-einziger-fluechtling-darf-mehr-bleiben/
Bild: Rasmussen: Johannes Jansson/norden.org [CC BY 2.5 dk (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en)], via Wikimedia Commons; Hintergrund: Nicolas Raymond via flickr;

Eine Politische Sensation hat sich in der Dänemark ereignet. Regierungschef Lars Rasmussen zerschlägt den Gordischen Knoten der Asylpolitik. In Zukunft soll kein Flüchtling mehr eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Damit ist die Dänemark der erste Staat Europas, der den Missbrauch des Asylrechts als Mittel zur Masseneinwanderung abstellt und das Konzept der Integration abschafft.

Wer patriotische Medien will, muss diese auch unterstützen.
Abonniere jetzt das Magazin Info-DIREKT!

Von Alexander Markovics

Die Neudefinition des Asylrechts

Der Beschluss zur Neudefinition des Asylrechts fiel während den Verhandlungen für das neue Budget in Kopenhagen. In Dänemark herrscht eine Minderheitsregierung unter der Führung der liberal-konservativen Venstre-Partei. In den Verhandlungen konnten die Nationalkonservativen unter Kristian Dahl eine Wende in der Asyl- und Einwanderungspolitik erzwingen.

Flüchtlinge sollen arbeiten und sich fortbilden, aber danach wieder gehen

Dabei setzen die beiden einen innovativen Ansatz um. Anstatt den Herkunftsländern über das Asylsystem dauerhaft Arbeitskräfte und Bürger zu rauben, soll dies in Zukunft aufhören. Stattdessen sollen die Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis bekommen und in Berufen, welche in ihrer Heimat wichtig sind, fortgebildet werden. Nach dem Ende des Konfliktes im Heimatland müssen die Flüchtlinge aber in Zukunft heimkehren. Somit wird nicht nur den Herkunftsländern beim Wiederaufbau geholfen, sondern auch die Zersetzung der dänischen Kultur durch die massenweise Integration von Fremden beendet.

Große Zahl an dauerhaft bleibenden Flüchtlingen als Auslöser

Als Auslösung für den Gesinnungswandel nannte die Regierungspartei die große Zahl an dauerhaft bleibenden Flüchtlingen. Von 1997 bis 2017 seien 105.000 Flüchtlinge und Familienzusammengeführte nach Dänemark gekommen. Davon sind bis heute 95.000 noch im Land. Der dänische Regierungschef begründet seine Entscheidung explizit damit:

„Die Lage ist so, dass neun von zehn Flüchtlingen am Ende dauerhaft hierbleiben“.

Wer in Dänemark um Asyl ansucht, soll seinen Aufenthalt selbst finanzieren und sobald wie möglich wieder heimkehren.

Droht ein Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?

Angesichts dieser Politik einer Ablehnung der Integration droht Dänemark ein Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Doch anstatt die Menschenrechtskonvention zu ändern, will die dänische Regierung eine freiere Auslegung der Charta durch die Signatarstaaten erreichen. In der Asylpolitik ist Dänemark somit zum Vorbild für alle europäischen Staaten geworden, welche ihr Volk gegen Masseneinwanderung und Islamisierung verteidigen wollen.

Nachtrag vom 24.10.:

Theoretisch ist es noch möglich Asyl in Dänemark zu erhalten, praktisch jedoch faktisch unmöglich. Gegenüber der Plattform correctiv.org bestätigte die Flüchtlingshilfe-Organisation „Refugees Welcome Dänemark“, dass sich nur sehr wenige Menschen für einen Daueraufenthalt qualifizieren können werden. In dem Artikel haben wir auf Quelle einer dänischen Regionalzeitung von geplanten Verschärfungen im Asylrecht berichtet, welche eine Daueraufenthaltserlaubnis in Zukunft (!!!) unmöglich machen werden.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10812333/loekke-aabner-for-hjemsendelser-af-flygtninge

 

 

image_pdfimage_print
Share

A good Bullshit story

Een goed ‘stierenstront’ verhaal, dat ons onbeschaamd belazert met een uit de lucht geplukt “Adam-Gen! “

De video duurt natuurlijk veel langer dan 1 minuut en 50 seconden, en blijft maar door ratelen. Atheïsten zijn helemaal niet verbaasd of tot zwijgen gedwongen, maar kunnen slechts vaststellen dat religieuze argumenten totaal onterecht gebruikt worden als commercieel argument zonder de minste wetenschappelijke verantwoording. Bedrog dus!

Het menselijk genoom werd inderdaad recentelijk helemaal ontrafeld maar alles wijst er op dat een “religieus” geïnspireerd gen gewoon leugen, oplichting en bedrog is.

Elke christelijke amerikaan die deze nonsens gelooft is zotter dan zot of gewoon dement. Maar veel Europeanen zijn dat ook. Vooral als ze bovendien nog eens islamofiel zijn!

 

image_pdfimage_print
Share

De prijs van gebakken lucht

Er zijn mensen die aan die ‘hernieuwbare energie’ geld zullen verdienen, maar u bent er beslist niet een van. In tegendeel zelfs, en u heeft het al gevoeld in uw portemonnee.
Bekijk de onderstaande reportage, enige tijd geleden uitgezonden in Nederland.
Ik wil er zelfs nog wat aan toevoegen:
Vaak, wanneer er amper wind is om de windmolens te doen draaien, want er is een minimum windsnelheid nodig om er beweging in te brengen , moeten de windmolens toch in beweging worden gebracht/gehouden om slijtage, door schommelen van de molenwieken, aan de lagers te voorkomen. Daarvoor is er in iedere windmolen een motor met transmissie systeem gebouwd die met energie van het net de molen toch doet draaien.

Die energie moet dus afgetrokken worden, en is meestal geproduceerd door fossiele brandstof of kernenergie.
Ook mag men niet vergeten dat die windsnelheid hoog moet zijn opdat de molen zijn maximale rendement zou halen. Maar soms staan de molens wel degelijk stil, niettegenstaande er voldoende wind is. O.a. is de druk op de wieken dan groot genoeg om de molen stil te zetten.
Dat komt omdat men al genoeg energie produceert en op het net laadt, en meer het net zou overbelasten. De geproduceerde elektriciteit zou toch verloren gaan, want die niet op te slaan, en de molen zou onnodig doen slijten.
Telkens wanneer jullie een windmolengroep voorbijrijden, tel dan eens het aantal dat stilstaat? Het verbijstert mij steeds..

Tommelein, Vandelanotte en C° vertellen maar een deel van het verhaal, ze kunnen niet rekenen, en ze hebben bovendien geen kaas gegeten van technologie en vertellen maar wat de verschillende lobbygroepen en activisten hen hebben ingefluisterd.
Er is vooral veel Fake News rond hernieuwbare energie, en dat gebracht door activistische ideologisch gekleurde regimemedia. Ze zullen zich zelf moeten afschaffen dus
En…. er is o.a. veel geld te verdienen met voorkennis, manipulatie, CO2 handel, en het klimaatbedrog dat bedoeld is om onze rijkdom en welvaart af te romen, die te delen met en die te transfereren naar het zuiden van de wereld. Al het gras overal even hoog moet staan en de slimsten en de rijksten moeten genivelleerd worden met de domsten en de armsten op de planeet. En dat niet enkel via immigratie.

image_pdfimage_print
Share