Video

De demografische en politieke evolutie inshallah

Het onderstaande filmpje was mij tot nu onbekend, niettegenstaande ik overal mijn antennes opsteek, ik menig krantenartikel in binnen en buitenland lees, en politieke filmpjes bekijk. Vooral dan die dingen die ons volk, ons Europa, onze waarden, democratie en beschaving bedreigen.

We horen en zien in het onderstaande videofragment Shahid Malik, de toenmalige minister van Justitie van Groot Brittannië voor Labour. De leider van de bomaanslag van 7 July 2005 London bombings, Mohammad Sidique Khan, kwam uit zijn Dewsbury ‘kiesarrondissement’ (constituency).

Moslim van Pakistaanse origine maar opgegroeid en opgeleid in Groot Brittanië lijkt hij gematigd, maar hij weet drommels goed voor wie hij spreekt en waar het in Groot Brittanië (en Europa) naartoe gaat, en zegt dat ook duidelijk, met een vleugje humor en inshallah na elke zin. Taqqyya 2.0 met een vleugje humor of vice versa, als het ware.

Ondertussen zijn niet enkel moslims al sterk aanwezig in het politieke landschap, ze hebben er ook al een zeer machtige plaats verworven. Vergeten we niet dat de Londense burgemeester Sadiq Kahn is. (maar ook in Rotterdam en bij ons in Leuven zwaait er al een moslim de plak. En dat is nog maar het begin denken ze inshallah en allah uh akhbar )

Kunnen jullie zich voorstellen wat ze onder elkaar vertellen in een voor ons onverstaanbare taal? Wie vindt nog steeds dat we er niet van moeten wakker liggen?

Een ding is zeker: ooit zijn we een kwal als Bart Somers kwijt dank zij hen. “Elk nadeel hebt zijn voordeel”, zei Cruyf

Het internetgeheugen blijft een doorn in het oog van menig regime en iedereen die wat doet dat het licht niet mag zien en ‘niemand’ mag weten.

image_pdfimage_print
Share

Afschaffing van de nationale identiteit, ook in fases, is geen lopende zaak, en elke wijziging is een schending van de grondwet.

Deze week verscheen in alle kranten het bericht dat we allemaal een nieuwe identiteitskaart zouden krijgen waarop onze plaats van geboorte niet zichtbaar meer zal zijn. Ook de handtekening van de verstrekkende ambtenaar, die hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld , en de plaats van uitreiking zullen verdwijnen. Zo zal dus ook niet meer kunnen vastgesteld worden wie al de vreemdelingen tot belg maakt, en waar dat dit gebeurt.

Voorbeeld van een nieuwe identiteitskaart

Via de salami-techniek wordt de grondwet ondergraven. Dat is al zo met de de grondwet die vrije mening aan banden legt. Met de wijze waarop justitie werd omgevormd, en waarbij nu een dringend verzoek tot afschaffing van assisen wordt geëist door magistraten die daarmee de scheiding der machten schenden ( eveneens opgenomen in de grondwet) Er zijn al veel voorbeelden, en de lezers zijn welkom om deze ter herinnering in de reacties op te sommen.

Wat is de volgende stap? De afschaffing van de belgische nationaliteit en de invoering van de Europese identiteitskaart? Ons adres was al gewist, maar dat kon nog verdedigd worden om veiligheidsredenen, omdat dan tijdens je reizen niemand je woning zou kunnen komen leegplunderen bvb.

Nog gekker is het wanneer men de reden leest waarom men die nieuwe ID- kaart zou invoeren. De aanpassingen aan de lay-out van de kaart komen er op basis van aanbevelingen van de Internationale Luchtvaartorganisatie (ICAO). (zie art van Belga onderaan) Alsof dat orgaan regels heeft te stellen.

Voorlopig staat er nog BEL op ipv EUSSR, en zijn het geslacht (voorlopig) nog niet gewist. We mogen dus nog man of vrouw zijn, en niet genderfluide, queer, transgender, lesbisch, homo of pedo. Maar ik ruik al protest.. Voorlopig blijven ik en mijn familie 100% mannen en 100% vrouwen. Want wie weet wat men met ons, ons DNA of ons sperma en eitjes, ooit van plan is. Als genderdromen mag, dan doemdenken ook.

Hebben jullie een idee waarom de geboorteplaats niet meer op de identiteitskaart zal staan?

Zo lijkt het alsof iedereen die de belgische nationaliteit heeft gekregen, ook hier is geboren en niet meer in Darfour, Marrakesh of Mogadishu , en evenzeer ons land en onze identiteit kan claimen . Geen enkele andere reden is hiervoor te bedenken. Een nieuwe fase in het weg met ons, en alles wat van ons was is nu ook van hen en van de hele wereld die hier zou binnen geraken. Bovendien helpt het ook nog eens lekker de criminelen want hoe minder er over hen geweten is en eenvoudig af te lezen, hoe liever ze het hebben. Ik begrijp niet, en u wellicht ook niet , dat een regering in lopende zaken zoiets kan beslissen. Nog minder dat ook NVA hiermee is akkoord gegaan. Dit is immers geen lopende zaak, en niet iets dat zo nodig op een drafje moet worden gefikst.

Het is dus een geluk dat de formatie van een nieuwe regering faalt. Niet enkel voor de Vlaamse zaak en belangen, niet enkel omwille van de begroting die in de prak wordt gereden door de interim-regering van lopende zaken, maar ook omwille van alle andere besluiten die de ontslagen regering neemt, de bezoeken die ze in het buitenland brengt en waar dubieuze afspraken worden gemaakt, het geld en de postjes die ze nog uitdeelt enz.. en waarvoor ze sinds de val van de regering en de verkiezingen van mei 2019 geen mandaat meer hebben, maar zich dat wel nog toe-eigenen.

Geboorteplaats zal niet meer gedrukt staan op identiteitskaart

14/02/2020 om 16:57 door pvm | Bron: BELGA https://www.standaard.be/cnt/dmf20200214_04848905?fbclid=IwAR0Dx8VfegHH_ipC5_9MNDrO9IuWBUQ7zGpKFR6wj08LaUrI8YNUK2LlcGs

Geboorteplaats zal niet meer gedrukt staan op identiteitskaart
Op de nieuwe identiteitskaart zal de geboorteplaats niet meer afgedrukt staan. Foto: Photo News

Binnenkort zal de geboorteplaats niet meer met het blote oog zichtbaar zijn op de identiteitskaart. Dat staat in een wetsontwerp dat vrijdag groen licht heeft gekregen van de ministerraad.

Ook de handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt, wordt geschrapt.

De aanpassingen aan de lay-out van de kaart komen er op basis van aanbevelingen van de Internationale Luchtvaartorganisatie (ICAO). Los van die aanbevelingen redeneert de regering dat de geboorteplaats niet meteen relevant is bij de identificatie van een burger. Het ontwerp moet nog wel worden goedgekeurd in de Kamer.

Vorige maand nog reikte minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem de eerste elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken uit. Daarop staat de foto van de houder links in plaats van rechts.

image_pdfimage_print
Share

Hoe maken we Vlaanderen energetisch onafhankelijk?

energie

Werner Niemegeers (l) en Jan Honinckx van Forum voor Democratie
foto: ©Doorbraak

De energiewende is een catastrofe. Het kost handen vol geld en levert amper iets op. Windmolens leveren alleen maar elektriciteit als het waait en zonnepanelen als de zon schijnt. Terwijl kerncentrales vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week continu goedkope energie opbrengen. Elektriciteit wordt zo goedkoop dat Vlaanderen energetisch onafhankelijk wordt.

Kernenergie om de groeiende vraag op te vangen

De vraag naar energie groeit. De (wereld)bevolking neemt toe. En we doen meer elektrisch. De elektrische wagen zal de vraag naar elektriciteit doen exploderen. Deze toenemende vraag kan niet opgevangen worden met onstandvastige windmolens en zonnepanelen. Overigens moet hernieuwbare energie gesteund worden door klassieke centrales. Opteren voor gascentrales zal de CO2-uitstoot doen toenemen. Het meeste CO2-realistische scenario is om onze oude nucleaire centrales te vervangen door nieuwe, veiligere en meer duurzame entiteiten die evenmin CO2 uitstoten.

Nochtans laat een opmerkelijke passage uit het regeerakkoord (p. 208) vermoeden dat Vlaanderen definitief zou willen afstappen van kernenergie en volledig wil overschakelen op wind en zon. Geen te volgen richting, als u het ons vraagt.

Niet alles uit het verleden moet immers afgevoerd worden.

Niet alles uit het verleden moet immers afgevoerd worden. Een traditionele kerncentrale heeft een aantal moduleerbare componenten. Indien deze  componenten als serieproducten gebouwd worden, zijn belangrijke prijsverlagingen mogelijk. Tot dusver zijn de principes van serieproductie nog niet toegepast voor kerncentrales. Nieuwe kerncentrales worden nog altijd gebouwd alsof het telkens om een prototype zou gaan (wat de kosten nodeloos opdrijft). Daarbij wordt ook nog altijd de voorkeur gegeven aan grote centrales van telkens 1000 MWe (zoals Doel), met een bouwtijd van tien jaar.

Nochtans kunnen centrales met kleinere reactoren gebouwd worden op een tijdspanne van twee jaar. Deze kleinere centrales hebben met een veel snellere leveringstijd een gigantisch betere impact op het financiële risico.

De huidige kerncentrales zijn nog van een verouderd type met als oorsprong een duikbootontwerp uit 1956 dat gebaseerd is op een zogenaamde drukwatereactor (Pressurized Water Reactor (PWR)). Bijkomend nadeel van die oude PWR-reactoren is dat slechts 0,7 % (!) van het uranium in energie omgezet, om vervolgens aan een laag rendement elektriciteit op te wekken.

Kunstmatig hoge kostprijs: domper op de ontwikkeling

Het zou 10 miljard euro kosten om opnieuw een kerncentrale zoals Doel te bouwen, met een vermogen van 1.000 MWe. Hierbij moet opgemerkt dat de kostprijs eigenlijk kunstmatig de hoogte wordt ingejaagd door steeds strenger wordende veiligheidsvoorschriften die feitelijk niet nodig zijn. Zo hebben de laatst gebouwde Europese PWR-centrales een gemiddelde kostprijs van 10 miljoen euro per MW elektrisch vermogen.

In China maken ze elektriciteit met kernenergie aan één vierde van de kostprijs van bij ons

In China valt die kostprijs behoorlijk lager uit, omdat er geen echte politieke weerstand tegen kernenergie is. China ontwikkelde zijn eigen type van PWR-kerncentrale, welke uitgerold worden aan een kost van 2,5 miljoen EUR per MW elektrisch. U leest het goed: in China maken ze elektriciteit met kernenergie aan één vierde van de kostprijs van bij ons! De vraag stelt zich niet alleen wie de hier de oplichters zijn, maar vooral of onze maak-industrie hier nog lang zal blijven als ze elders aan microscopische prijzen permanent over gigantische hoeveelheden elektriciteit kan beschikken? Terwijl de milieu-activisten zich hoe dan ook moeten bewust zijn van het feit dat we deze kernafval producerende Chinese industrie onrechtstreeks invoeren via de import van de Chinese producten. Met de zwaar vervuilende vrachtschepen voor ogen is het dus niet zinloos om de maakindustrie in Europe te stimuleren.

Het onderscheid tussen ‘geïnstalleerd’ en ‘geproduceerd’ elektrisch vermogen wordt te weinig gemaakt. Zo levert 1 MW geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen ’s nachts geen elektriciteit. Een kerncentrale natuurlijk wel. Een windmolen (in principe 1 MW vermogen) draait ook maar één-derde van de tijd. Daarom lukt het dus niet om met duizend windmolens bijvoorbeeld de kerncentrale van Doel te vervangen.

Maar ook de gewone consument en de huishoudens zijn de dupe van de hoge elektriciteitsprijzen bij ons. Gemiddeld is de marktprijs van elektriciteit (dat is de prijs waartegen de producenten hun elektriciteit verkopen) 45 EUR per MWh; of omgerekend 4,5 Eurocent per kWh. Nochtans bedraagt de meterprijs die de verbruiker wordt aangerekend 30 Eurocent per kWh. Dat is zeven keer meer dan de producent ontvangt. Een groot gedeelte van de meerprijs gaat naar distributie en de hogere kostprijs van de zgn. ‘groene energie’. We betalen ons dus blauw aan groene elektriciteit.

Nieuwe uraniumcentrales als oplossing

Vandaar de noodzaak aan de omschakeling naar nieuwe kernreactoren. Men kan er het bestaande kernafval mee verwerken. In de nieuwe snelle reactoren is die omzetting boven de 20%, of ongeveer 30 keer zo veel als in de oude. Sommige reactoren zijn zo ontworpen dat ze gedurende 25 jaar met dezelfde splijtstof kunnen draaien. Ze kunnen voor de veiligheid dichtgelast geleverd worden. Door reactoren zo te ontwerpen dat ze geschikt zijn om bestaande afval te verwerken kan meteen een belangrijke politieke hinderpaal voor kernenergie worden overwonnen. Bijkomend voordeel is dat in plaats van dat het handenvol geld zou kosten om dat nucleair afval op te slaan, we het kunnen aanwenden als gratis brandstof.

Plaats de kerncentrales off-shore

Niemand wil kerncentrales in zijn achtertuin, net zo min als windmolens. Hiervoor bestaan er eenvoudige oplossingen. Omwonenden krijgen een directe reductie op hun elektriciteitsprijs, dit is eenvoudig mogelijk door een nieuwe lokaal distributienet uit te bouwen.

Als alternatief op deze methode kunnen kleine reactoren ook gebruikt worden om off-shore  te plaatsen. Een hoogspanningsaansluiting is reeds aanwezig.  Dit is niet mogelijk met grotere centrales. Bijkomend voordeel is dat er onder water steeds voldoende koelmiddel beschikbaar is.

Mankala betaalt de rekening

Coöperatieve methodes worden gebruikt om energie-investeringen te financieren.

De hamvraag is natuurlijk wat al dat moois nu feitelijk kost en wie de rekeningen betaalt? Coöperatieve methodes worden gebruikt om energie-investeringen te financieren. Het in Finland ontwikkelde ‘Mankala-principe’ gaat hierin een stap verder. Participanten worden niet uitbetaald in geld, maar onder de vorm van elektriciteit. In Finland waren de participanten vooral industriële partijen uit de papier-industrie. Voor zeer vele kleine participanten kan hetzelfde principe worden gebruikt. Blockchain-technologie kan gebruikt worden om het deelbewijs van een participant te beheren en verhandelbaar te maken.

Door gewone burgers te laten participeren in een winstgevend instrument kunnen we in versneld tempo onze energievoorziening veranderen. Als we kijken naar de gigantische hoeveelheden elektriciteit, aardgas en petroleum die vandaag worden ingevoerd, kunnen we spreken van een onwaarschijnlijke opportuniteit die voor het grijpen ligt.Advertentie

Energetisch onafhankelijk!

Een kleine centrale is van de ordegrootte van 60 MWe of 60 000 eenheden van 1kWh. Ter illustratie: België zou momenteel zo’n 200 installaties nodig hebben om zichzelf volledig van elektriciteit te voorzien (piekmomenten inbegrepen). Maar je kan België niet vol zetten met 12.000 windmolens met een vermogen van 1 MWe.

Van financieel rendement gesproken!

Indien we uitgaan van een kost van 5000 euro per kWe vermogen voor een nieuwe nucleaire centrale (of het dubbele van de kostprijs in China) dan kunnen 12.000 familiale participanten (het inwonersaantal van een grote gemeente, zeg maar) die elk investeren in 5 kWe met 25.000 EUR, jaarlijks elk 43 800 kWh opwekken, en dit gedurende 25 jaar. Dit komt neer op 2,2 eurocent per kWh (zelfs vermeerderd met de distributiekost zou dit maximaal 10 eurocent mogen kosten). Wie kan rekenen, ziet dat de huishoudens in die gemeente dus meer dan het tienvoudige produceren dan ze verbruiken, zodat ze 90 % van hun elektriciteit aan omliggende gemeenten kunnen verkopen met winst. Van financieel rendement gesproken! In dit verband moet nog aangestipt worden dat de technische kost om zo’n reactor te bouwen over de ganse wereld feitelijk gelijk is; maar we voorzien een bedrag ten belope van de basiskostprijs aan veiligheidsvoorzieningen (waarvan kan vermoed worden dat die in Europa zullen opgelegd worden).

Opportuniteit

Met Euratom, het SCK en het MYRRHA heeft Vlaanderen de kennis in huis om dergelijke nieuwe modulaire centrales in serie te bouwen, wat de kostprijs nog meer zal doen dalen. Het kernafval van de oude centrales kan gebruikt worden om nieuwe elektriciteit op te wekken (behalve de bouw van de centrale is de grondstof gratis).

Een opportuniteit voor de uitbouw van een nieuwe industrie

Daarin schuilt zelfs een opportuniteit voor de uitbouw van een nieuwe industrie. Het overschot van de geproduceerde elektriciteit kan geëxporteerd worden (bijvoorbeeld aan Duitsland, dat helemaal gerookt uit zijn avontuur met de bruinkoolcentrales komt), en de modeleerbare centrales ook (bv. naar de rest van de wereld met grote bevolkingsaantallen, zoals Afrika, China en India).

Investeren in kernenergie betekent ook dat we kunnen stoppen met het invoeren van fossiele brandstoffen uit de OPEC-landen en wordt de stroom aan petro-dollars drooggelegd.

Politieke omslag

ons land in een afhankelijke situatie wordt gehouden

Op het nucleaire vlak moet een politieke omslag gemaakt worden. Vandaag is alle macht nog geconcentreerd bij één enkele Franse monopolist. We stellen ons de vraag of de voorgenomen sluiting van de Belgische kerncentrales vanuit Frankrijk wordt aangestuurd, zodat ons land in een afhankelijke situatie wordt gehouden en het verplicht blijft om vanuit praktische noodzaak (nucleaire) elektriciteit in Frankrijk te blijven aankopen. Merkwaardig genoeg vindt de zuidelijke monopolist een dankbare medestander in de lokale milieubewegingen die ijveren voor een kernuitstap. Enkel door de instrumenten van dit monopolie met een kritische bril te bekijken, is het mogelijk om nieuwe technologieën in Vlaanderen een kans te geven en een energetisch onafhankelijk Vlaanderen op de kaart te zetten.

h/t Doorbraak

image_pdfimage_print
Share

Een geheugensteuntje voor de linkse zwakzinnigen en de EU- kleptocraten.

Het staat nu wel vast dat Donald Trump de volgende president van de VS blijft, maar ook dat de democ-rats hun meerderheid in de eerste kamer zullen verliezen. In de senaat zullen de republikeinen ongetwijfeld nog veel meer zetels veroveren. De arrogantie, het lef, het bedrog en de politieke correctheid van de alleen bij naam democratische partij stuurt hen voor decennia naar achter de coulissen waar ze rustig verder kunnen gaan met roddelen en lasteren. Geen slimme Amerikaan die hen nog gelooft.

Dat is fact-checking! Niet het bedrieglijk gezwatel van de linkse VRT en de socialistische Belgische regimepers. Het deert de meeste Vlamingen overigens helemaal niet meer dat ze door de EU, door rood en groen lasterlijk uitgescholden worden voor racisten en fascisten. Integendeel het lijken wel geuzennamen waarop ze fier mogen zijn, juist omdat ze heel goed weten weten dat ze het niet zijn!

image_pdfimage_print
Share

Justitie, de enige klucht die een treurspel is.

https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcStpHkvtaLmpFtNKkYQHZwGVGIDZld29w0FXVf_9fQwxGC3sJb8%26s&sp=b429ca825a77ad626c1f5f7eb2fafd5f&anticache=186986

En als het van mij afhangt dan komt er net WEL een assisenproces, zoals de grondwet voorschrijft. Het gif zit namelijk in de angel.

Wat een misplaatste lef van federaal procureur De Leeuw om even te komen roeptoeteren dat we de grondwet zouden moeten herzien/aanpassen, en om zo alle beslissingen binnenskamers te kunnen houden. Wat een manipulatie, afpersing zelfs, te schermen met de praktische, organisatorische, en financiële bezwaren om zo de politici, de wetgevers te bewegen tot herziening van de grondwet. Op korte termijn dan nog. Daar waar dit allemaal niet kan voor veel dringender en nog belangrijkere zaken. Zelfs als politiek wisselgeld mag deze wens niet worden ingewilligd. Gelukkig is daarvoor een tweederde meerderheid nodig, en hopelijk ook een meerderheid in elke gemeenschap.

Maar we moeten niet wachten tot het in het parlement aan de orde komt om onze afkeer daarvoor te laten blijken. We moeten meteen deze piste onmogelijk maken en alle politici aan hun mouw trekken

Als de procureur een ding heeft duidelijk gemaakt dan is het dat justitie een grote klucht is en hij, en allen die daar in meespelen, kluchtzangers zijn. Maar eigenlijk is het een intriest treurspel, gespeeld door de meest arrogante ongenaakbare levenslang politiek benoemde betweters die van justitie het zootje, het moeras gemaakt hebben dat het nu is.

30000 schuldvragen zou de jury moeten beantwoorden zo vertelt hij met uitgestreken gezicht. Wie bedenkt dat? Dit is toch waanzin? !

Dat het proces 6 tot 9 maanden zou duren toont aan hoe hopeloos verouderd dat orgaan nog werkt in de 21 ste eeuw.

Een vrachtwagen vol dossiers en documenten die met steekwagentjes tot in de rechtszaal worden aangevoerd, en daar voor de toeschouwers demonstratief een blijk moeten geven van hoe hard er wel gewerkt is aan de zaak, is een onderdeel van het decor in de klucht.

Hoeveel kopieën van kopieën van kopieën, hoeveel copy paste documenten, zitten daar niet in? En nog nooit heb ik tijdens een rechtszaak een van die vele mapjes en dossiers weten open doen. En hoeveel van de soms honderdduizenden pagina’s zouden daarvan gelezen zijn en nuttig zijn? Weinig, zo durf ik zeggen.

Iedere burger met gezond verstand kan de vragenlijst opstellen die een jury zou moeten beantwoorden.

En daar gaat ook de democratie op haar bek, of beter: op de schop.

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen waaronder NV-A tot mijn spijt assisen wilt afschaffen en vervangen door politiek benoemde onfeilbare beroepsrechters die aan niemand verantwoording schuldig zijn

Er moet net MEER assisen, meer transparantie, meer democratie, meer controle komen. En scherm weer niet met Europa !

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen, waaronder tot mijn verbazing en spijt de NV-A,  assisen op een drafje willen afschaffen en vervangen door politiek benoemde onfeilbare beroepsrechters die aan niemand of niets verantwoording schuldig zijn.

In plaats van dat instituut dat log, ouderwets, langdradig en slecht functioneert te moderniseren, wilt men het laatste gerechtelijke instituut waar nog controle en respect voor de burgers bestond en werd geëist eigenlijk gewoon afschaffen (behalve voor onbelangrijke of eenvoudige zaken ???? ). Vlug nog wel, zonder de mening van het volk te kennen, zonder uitvoerige debatten, zonder dat ze een idee hebben wat ervoor in de plaats moet komen, tenzij meer van dezelfde knoeiboel die we al kennen. Een justitie dat, wanneer het al functioneert, vooral de misdaad dient in plaats van bestrijdt, en de bevolking steeds opnieuw in gevaar brengt.

Het moet ons ook niet verwonderen dat pers- en opiniemisdrijven in de toekomst niet meer door assisen maar door beroepsrechters zullen worden behandeld. Want dat is een pain in the ass !

Maar vrij zeker waart ook hier het spook van de islam rond. Die islam wilt men ook ontzien als het motief van de terroristen. Zo ook zou men de kritiek op de immigratie en het falen van multiculturele maatschappij smoren. Een jury zou met deze elementen wel rekening houden. Beroepsrechters zouden dat naar de marge verdrijven. De daders zouden allemaal eenzame geestesgestoorden worden, en het woord islam zou gemeden worden.

Maar we weten ook wel waarom veel politici bereid zijn de vraag van justitie in te willigen. Velen van hen zijn immers ook jurist of nog advocaat in ‘bijberoep’ met een nog werkend kantoor, en dus in hetzelfde incestueuze bedje opgeleid en ziek. Een lijstje van hen hier plaatsen zou te lang zijn. Men kan dus van eigen belang en het dienen van eigen belangrijkheid spreken.

De federaal procureur toont bovendien met zijn TV optreden en met zijn uitspraken aan dat er geen scheiding van machten is. Hij vraagt en de politiek zal draaien. De rechterlijke macht vraagt om wetten (die ze mee helpt voorbereiden), en de wetgevende macht, het parlement/de regering, neemt die over. Het is wel duidelijk dat hij bovendien zelf om dat TV optreden heeft gevraagd, want wie zou hem anders daartoe hebben kunnen uitnodigen in de studio, onbewust van de cijfers de doembeelden en de wensen die enkel de procureur en het apparaat kennen en wilden ophangen. Ondertussen wilt datzelfde justitieapparaat een jurylid dat, een assisenproces uit de biecht klapte en haar persoonlijke mening ventileerde gaan vervolgen, en het misschien tot cassatie laten komen.

Nee, pottenkijkers zijn er niet gewenst, en kritiek wordt nooit aanvaard, ja zelfs bestreden.

We weten wel waarom de magistratuur liever zou hebben dat het volk niet betrokken wordt in de rechtspraak? Omdat die een veel zwaardere straf, de zwaarste zelf, zullen eisen voor de terroristen.

Te veel juristen zijn het product van intellectuele incest en ziekelijke paranoïde beroepsbescherming. Enkel diegenen die nog normaal en ongeschonden uit de eenheidsworstenfabriek van het eenheidsdenken kwamen, danken dit aan hun intellectuele sterkte en hebben een baan gekozen die meestal zijdelings tot niets met justitie te maken heeft. Natuurlijk zullen juristen, advocaten, magistraten en dito politici de kwaliteiten van justitie in de verf zetten, elkaar rugdekking geven, de lof blazen over hun eigen opleiding, op hun eigen trompetten . Net zoals WC-Eend WC-Eend aanbeveelt.

Maar de man in de straat denkt daar al lang heel anders over.

Juristen en magistraten worden aanzien als onbetrouwbaar, gehaaid. Gevaarlijk bovendien voor/door de brave burgers, en vooral ongelooflijk en oncontroleerbaar duur. Immers niemand heeft een idee wat een rechtszaak kost. Of de prestaties en de frequentie ervan juist zijn, en of de kostprijs ervan eerlijk en in verhouding. Zij maakten hun eigen regeltjes, en controleren die ook zelf. Justitie die wij kennen is eigenlijk klassejustitie. Enkel rijke mensen kunnen zich veroorloven om ervoor te betalen. Ieder ander mens gaat er aan failliet, ook al wint hij uiteindelijk zijn zaak. Niet de pro deo klanten , want die procederen gratis, en die kunnen er nog een aardige duit aan over houden. (samen met hun advocaat natuurlijk). Dat het parlement daar eens bij hoogdringendheid eens wat zou doen. Dan moesten we die ergerlijk hoge dwangsommen, opgelegd door zo’n activistische rechter met een bepaalde politieke ideologie, niet betalen.

De uitspraken van de federale procureur Van Leeuw, tonen ook overduidelijk hun superioriteitsgevoel, het wantrouwen van magistraten en justitie jegens het gewone volk. Het arrogante denigrerende neerkijken dedain ook waarmee zij het intellect en het vermogen tot oordelen van de burgers in vraag stellen, het gemanoeuvreer om dit allemaal binnenskamers te houden en er voor te zorgen dat dit niet zal leiden tot vragen en debat over justitie.

” We gaan ons belachelijk maken” zo waarschuwt hij op TV. 

Niets nieuws dachten ik en velen met mij, dat zijn jullie al. Alleen hebben we daar tot op vandaag nog niets aan kunnen veranderen, er de moed toe gehad om te saneren, het moeras der creaturen droog te leggen.

Ik vermoed dat diegenen die zich bij justitie en politiek aangesproken voelen, dit zullen afdoen als populisme. Tja, dat is zo’n woord als racisme, islamofobie, fascisme, .. waarmee ze hopen de rebellen de mond te snoeren en telkens elke verandering onmogelijk te maken tenzij ze die in hun voordeel nog weten om te buigen.

Machtswellustelingen zoals deze procureur Van Leeuw hebben een heel eigen agenda die niets met correcte rechtsbedeling, rechtvaardigheid of billijkheid te maken heeft, maar alles met hun eigen carrière en de oekazes van de partijpolitieke obediënties die hen hun postje gaf. dixit Jefferson Nimmitz

Mochten jullie bij stilte van het westelijk front geen nieuws meer krijgen; mocht het artikel hier of elders plots verdwijnen, de website uit de ether gaan, dan hebben ze op mij een Erdoganneke gepleegd. Ik hoop dat jullie dan verder voor mijn gezin en familie zullen zorgen. 😉 Waarvoor dank.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200210_04841826

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Volgens de wet moeten de beschuldigden voor een volksjury verschijnen, maar Van Leeuw hoopt dat de wet nog veranderd kan worden. ‘Volgens mij kan de wet nog aangepast worden’, vertelde hij in De Zevende Dag. ‘Artikel 150 van de Grondwet (dat bepaalt voor welke misdaden een volksjury wordt opgeroepen, nvdr.) is voor herziening vatbaar. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig in het parlement.’

Een assisenproces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek zou zes tot negen maanden kunnen duren, en doorgaan in de verbouwde beveiligde NAVO-gebouwen. Er zouden 36 juryleden opgeroepen moeten worden, drie aanklagers en zes rechters. Desastreus, meent Van Leeuw. Zo zou de jury 30.000 schuldvragen moeten beantwoorden in haar arrest.

We gaan ons belachelijk maken. Alleen eenvoudige zaken kunnen voor assisen. Het is alsof je bij een operatie een mes aan twaalf voorbijgangers zou geven, en hen de opdracht zou geven om de operatie uit te voeren.’

image_pdfimage_print
Share

De slimste vrouw van CD&V ?

Het opmerkelijke aan de uitspraak van Hilde Crevits “De VDAB moet vrouwen met migratieachtergrond aanspreken aan de schoolpoort” , is de wereldvreemdheid van waaruit die ontstaat. Daarmee blijkt ook haar ongeschiktheid om te regeren, minister te worden, of om enig ander mandaat te bekleden. Misschien kan ze de kindjes gaan tellen tijdens hun schooluitstapjes? Maar zelfs dat lijkt me gevaarlijk.
En ik die het nog wel de slimste CD&V vrouw vond… 🙁

Ze is er zich nog niet van bewust dat
a) de meesten niet mogen gaan werken
b) De meesten een uitkering hebben die bijna even groot is als een loon uit arbeid
b) de meesten zoveel kinderen hebben dat het kindergeld elke uitkering ruim aanvult.
c) Ze nu in een sociale woning leven, die bij hoger inkomen duurder zou worden en wellicht zouden moeten verhuizen naar de privaatmarkt.
d) Ze dan zelf voor vele kosten zouden moeten opdraaien in plaats van het OCMW, las bv medische kosten
e) Crevits zich niet heeft afgevraagd in welke talen ze al die vrouwen moeten aanspreken en opleiden, en of hen dat zal worden toegestaan door de echtgenoten.
f)Wie er dan het eten zal moeten klaarmaken, poetsen en wassen voor al die mannen en kinderen?
g)Met welk voertuig ze zich op de weg zullen moeten begeven, want het verkeersreglement is hen onbekend.
h) of werkgevers op meer problemen dan oplossingen zitten te wachten, en de werknemers op collega’s met wie ze niet mogen omgaan en die regelmatig om religieuze of familiale redenen zullen afhaken en ze dan mogen werken voor twee.

Aanvullen van het lijstje mag.
Zich kandidaat stellen, om de migrantenvrouwen aan de schoolpoort of elders aan te spreken, ook.

“VDAB moet vrouwen met migratieachtergrond aanspreken aan de schoolpoort”

https://www.redactie24.be/news/27160/vdab-moet-vrouwen-met-migratieachtergrond-aanspreken-aan-de-schoolpoort?fbclid=IwAR2QKUUSKLLyAlje7_zqTNRltnigKGzYhkik9wJ0FAaguoWpEpx2SXWAG14#.Xj81nhch36U.facebook 08/02/20 I

Het aantal knelpuntberoepen neemt toe in Vlaanderen, zo raakte vrijdag bekend. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil daar iets aan doen.

Crevits lanceert daarbij onder meer een opmerkelijk idee om meer mensen aan het werk te krijgen. Daarvoor rekent ze op de VDAB, maar ook op lokale besturen.

Zo wil ze vrouwen met een migratieachtergrond gaan overtuigen om in de arbeidsmarkt te stappen. “Vrouwen met een migratieachtergrond komen vaak uit een cultuur waarin het niet normaal is dat een vrouw gaat werken”, zei Crevits op Radio 1.

Schoolpoort

“Het is belangrijk om met verenigingen die deze vrouwen kunnen overtuigen om aan de slag te gaan, contracten af te sluiten. Of dat je als VDAB aanwezig bent op plaatsen waar heel veel vrouwen samenkomen, bijvoorbeeld aan de schoolpoort, om hen te stimuleren om te werken”, aldus de minister.

image_pdfimage_print
Share

De zondvloed

Een haast bijbels metaforisch verhaal. Een waarschuwing.
“Après eux le déluge. ”


De traditionele partijen weten heel goed dat ze allemaal grote verliezers zullen zijn en dus verbranden ze nu alle schepen, en zullen ze een kunstmatige zondvloed van schulden en problemen opwekken die het land moet vernielen.

Wees maar zeker, zij hebben ondertussen voor zichzelf, hier of elders, een ark gebouwd en hun schatten uit vorige rooftochten veilig gesteld.
Zo zorgen ze er voor dat een volgende regering met, eventueel een volledig andere samenstelling, met overwegend flamingante separatistische partijen die de scheiding zouden willen doordrukken, wordt gesaboteerd. Dat een zo groot mogelijke schuld wordt nagelaten en zo groot mogelijke schade wordt berokkend nog voor hun start.

Die nieuwe regering zou zo alleen maar brokken moeten lijmen, onpopulaire maatregelen moeten nemen, wellicht belastingen moeten heffen om alles recht te zetten, waardoor het volk al na een paar jaar heimwee zou krijgen naar hoe het vroeger was.
Waarna de creaturen zich opnieuw zullen aandienen als redders van het volk en voorhouden dat Vlaanderen enkel kan overleven en bestaan in een unitair België.

Ze zouden het roer van de nieuwe vloot, de fundering van een gezond gemaakt Vlaanderen overnemen incluis de schatkist. Die kunnen ze dan terug onder elkaar verdelen en ermee het oude beleid verder zetten.

Na een zondvloed geloven de mensen immers terug in een redder, in een god. Zij zullen die rol willen vervullen. Ik hoop dat het volk en de nieuwe leiders dit scenario zullen inzien als het zich voordoet en het meer geduld en volharding zal aan de dag leggen tot alle creaturen van het moeras zullen zijn zijn uitgeroeid.

Pas dan zal de regenboog aan de hemel verschijnen.

image_pdfimage_print
Share

Afschakelplan voor Groen.

Willen de linksen, groenen en het zootje klimaatactivisten zich morgen eens enkele dagen loskoppelen van het elektriciteitsnet? Want door de storm staan morgen en de volgende dagen de windmolens stil en produceren de zonnepanelen door de donkere lucht geen stroom.
Zij hebben gekozen voor dit soort groene energie en maffe klimaatplannen, en moeten daar dan nu maar de gevolgen van voelen en dragen.
Ik daarentegen ben voorstander van kernenergie, en dus zal bij mij de lamp blijven branden.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/windparken-op-zee-morgen-wellicht-stil-door-stormweer~ac9941e2/?fbclid=IwAR0A5G83SfJSycLTft4wGC5pfXLaPLA8Pj19LRsNujdiehEZPoGMGPr0cGc

Windparken op zee morgen wellicht stil door stormweer

Illustratiebeeld, windpark op zee.
Photo News Illustratiebeeld, windpark op zee.

De windparken op zee zullen deze namiddag wegens het stormweer om veiligheidsredenen uitgeschakeld worden. Dat is de verwachting van hoogspanningsbeheerder Elia. Er dreigt bijgevolg tot 1.400 MW minder elektriciteit te worden geproduceerd, of de productie van bijna anderhalve kerncentrale.

De beheerder van het hoogspanningsnet verwacht morgen vooral tussen 15.45 en 19.45 uur minder productie als gevolg van het uitvallen van de windturbines op zee. Omdat het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet verzekerd moet zijn, betekent dat dat de marktpartijen – energiebedrijven zoals bijvoorbeeld Engie en Luminus – elders elektriciteit zullen moeten halen, bijvoorbeeld uit het buitenland. 

image_pdfimage_print
Share

Een betere toekomst voor ‘jongeren’ dankzij lessen in toverij.

Ja, duivels, djinns, bezetenheid, uitdrijvingen en andere religieuze onzin, daar moeten de islamitische jongeren in onderricht worden want dat is de toekomst voor onze hoog technologische kennismaatschappij. Ermee gaan onze begrotingen een overschot halen en onze schatkist gevuld worden volgens de stad Vilvoorde en het belgische koningshuis. Dat gaat pas verbinden. Tenzij….. ze die toverij tegen ons gebruiken natuurlijk.

Peter Velle “Ish Ait Hamou. ‘Bekende Vlaming’, zelfverklaarde bruggenbouwer, auteur, danser, programmamaker, stadsambassadeur van Vilvoorde, veelgevraagde gast in TV-programma’s zoals Terzake en De Afspraak.” Peter Velle8 februari om 17:37

Islamitische vzw 1001 Schakels, die moslimjongeren indoctrineert met lezingen over onder meer duiveluitdrijving (roqya, djinn, bezetenheid), wordt gefinancierd door Hans Bonte en zijn stad Vilvoorde en ‘bekende Vlaming’ Ish Ait Hamou. Ook het Belgisch koningshuis steunt de vzw.

image_pdfimage_print
Share