Der Untergang

alles in de chacoche nespa Di Rupette

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind februari 2010 bedroeg de federale staatsschuld
325.633.169.187,51 EUR

SCHULD OP 31.01.2013

FEDERALE STAAT
368 912 501 788,51 EUR

Op tijd van twee jaar is de schuld vermeerderd met
43.279.332.601 EURO
Voor de rest gaat alles opperbest volgens de marionet Steven Vanackere.

image_pdfimage_print
Share

Burgerinitiatief

divide-rule

Burgerforum:
Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU
mag niet zonder referendum!
In 2005 stemde ruim 61% van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet. Toch is de macht van de EU sindsdien sterk toegenomen. Ook de euro crisis leidt weer tot ingrijpende machtsoverdracht van Nederland aan de EU, onder meer op het gebied van begroting en budget.
Op nationaal niveau blijft steeds minder politieke zeggenschap over. De democratie raakt steeds verder uitgehold.
Dit kan niet zonder uitdrukkelijke instemming van de bevolking.
In de krachtigste bewoordingen roepen wij Parlement en Regering op om gehoor te geven aan onze wens;
1. dat de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU stopt.
2. dat indien toch nieuwe bevoegdheden worden overgedragen, een referendum wordt gehouden waarin de Nederlandse bevolking zich over die bevoegdheidsoverdracht kan uitspreken.
https://www.burgerforum-eu.nl/

image_pdfimage_print
Share