De religieuze concurrentiestrijd (1).

Waarom het jodendom altijd klein zal blijven.

Jood

In het Westen, waar de ontwikkeling van de wetenschap het sterkst is en waar door de toegenomen welvaart het aardse leven voor de meeste mensen nog zo slecht niet is, wint het atheïsme steeds meer terrein. Wereldwijd is het monotheïsme echter nog altijd dominant, zoals dat gedurende het grootste deel van de afgelopen twee millennia het geval is geweest. Van de ruim 7 miljard wereldburgers is ca. 2,5 miljard christen (waarvan 2/3 katholiek), ca. 1,5 miljard moslim en minder dan 15 miljoen jood. Het aantal poly-theïstische hindoes nadert de 0,9 miljard en de rest van de wereldbevolking is verdeeld over de oosterse religies (meer levensfilosofieën dan godsdiensten) en de meestal poly-theïstische locale religies.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Cultuur, godsdienst en crisis

Men gaat er van uit dat cultuur slechts een “sentimentele waarde” heeft en “weinig brood op de plank” zou brengen. Maar dat zijn juist de onderliggende fundamenten van economisch succes of faling.
Op lange termijn bekeken zijn “culturele gedragspatronen” het belangrijkste fundament van een economie. Met “cultuur” wordt NIET bedoeld een specifieke taal, folkloristische manifestaties, eetgewoonten, enz….maar WEL attitudeverschillen met betrekking tot arbeid, tot sparen en investeren, tot onderwijs en kennis, kritiektolerantie en capaciteit tot zelfkritiek, overstijging van clangevoelens en respect voor individuele ‘vrijheid’ en verschillen, rechtsgevoelens, klassenmentaliteit versus individuele rechtsgelijkheid, acceptatie van ‘neutrale’ en ‘anonieme’ marktwerking versus groepsdenken, overheid als beschermer van individuele vrijheid versus overheid als beschermmechanisme van een orthodoxie (islam of andere) enz, enz……..

cartoon_1

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

De ene OCMW is de andere niet


Wat nu wel mag en toen niet.
http://www.youtube.com/watch?v=HlufigvvbU0
of omgekeerd.

image_pdfimage_print
Share

Heeft de werkgelegenheid geen belang meer?

Wij hebben moeite om onze media nog te begrijpen. Dag na dag wordt veel aandacht geschonken aan allerlei zaken zoals het fameuze inschrijvingsrecht van 250 euro voor vreemdelingen in Antwerpen; de niet benoeming van 3 burgemeesters in het Brusselse en bijzonder veel aandacht voor processen en moordzaken. Waarom een laffe moordenaar zoals Kim De Gelder nu dag na dag de voorpagina’s haalt blijft ons een raadsel.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Mededeling door de keuning.

Waarde landgenoten, De keuningin en ikzelf moeten tot onze spijt een droeve mare bekend maken. Zoals U weet bezitten we ergens in onze lieflijke ardennen een stulpje dat we ter beschikking stelde van het plaatselijke ocmw om er asielzoekers tijdelijk in op te vangen.

Liefst en famillie, vader moeder en hun vele kientjes. waarde landgenoten

De koningin en ikzelf ontvingen van het ocmw maandelijks een huurvergoeding hetgeen een welgekome surpluske was op ons karig maandelijks leefloon.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Cijfers en censuur.

Tijdens het doornemen van de berichten bij de diverse kranten viel mijn aandacht op een bericht bij de standaard waarbij antwoorden gegeven werden op vragen van Filip Dewinter i.v.m. de overbezetting in onze gevangenissen. Hallucinant om te vernemen waren de cijfers waaruit bleek dat zo maar eventjes meer dan 3000 bajesklanten illegalen zijn!! Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Wat een geniale vondst?

Iedereen weet dat de beroepspolitiekers over geweldige talenten beschikken om op de meest originele wijze geld uit de zakken van de produktieven te kloppen. Het is om niet meer te geloven op wat wij nu allemaal belastingen moeten betalen. Kopen we een wagen: pats BTW; willen we ermee gaan rijden:pats in verkeerstelling (en nog niet weinig); gaan we ermee rijden: pats vreselijk hoge accijnzen op benzine of diesel; verzekeren we de wagen: pats belasting op het contract.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share