Tussen de lijntjes

Het is interessant altijd de etiketten op de voedingsproducten zorgvuldig te lezen, wat het etiket op de voorzijde of in het winkelrek ook aangeeft.                                                                           Liefst, en in de eerste plaats koop ik producten van het eigen volk eerst. Dat doet men elders ook. Elders noemt men dat patriottisme,  maar hier fascisme. Ik laat het aan de lezer om hierover na te denken, maar ook over het volgende:Barcode

Met alle voedingsproducten komende van over de hele wereld, en uit landen waar met hygiënische en sanitaire regels een loopje wordt genomen. Waar kinderen worden uitgebuit, en regels op het houden en doden van dieren met de voeten wordt getreden en ze zelfs onbestaande zijn, is het nodig dat wij weten waar de producten die wij kopen vandaan komen.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Van De Bie en Debielen

Wie dacht dat het krokusverlof een windstilte op alle fronten zou meebrengen mocht het ditmaal vergeten. Plotseling was daar de biecht van B. De Bie die verklaarde dat hij in feite Bart de Mol zou moeten heten, want hij was tijdens zijn post bij het V.B. een infiltrant die voor de Belze staatsvuiligheid werkte en eventueel bezwarend materiaal van deze partij meer in het bijzonder over F. Dewinter over briefte.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Men zegge het voort…

Ik denk in alle bescheidenheid gezegd dat ik mijn positieve maatschappelijke bijdrage al véél meer geleverd heb dan eenieder die deze blog leest

Dergelijke tekst kan alleen zijn geschreven door iemand die er ofwel van overtuigd is dat hij werkelijk reeds enorm veel goed heeft gedaan voor de “maatschappij”, of anderzijds door iemand die de zekerheid heeft dat hij nooit iemand heeft die zijn teksten leest.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Blijft Vlaanderen een knechtenstaat?

De illusie die velen koesteren dat er na de verkiezingen van 2014 een historische ommekeer wat betreft de positie van Vlaanderen zou plaats grijpen zal mijns inziens tot menige desillusie hieromtrent leiden. Immers de belgicistische en europese kringen zijn wars van alle veranderingen in het vlak van de staatsstructuur en de financieel-budgettaire bevoegdheden. De actuele status van Vlaanderen als franstalig en europees protectoraat verhindert dit. Men zal die betrachting bijgevolg door alle legale en extra-legale middelen pogen onmogelijk maken.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share