De religieuze concurrentiestrijd (2).

Waarom het christendom over het hoogtepunt heen is.

religieuse conc.

De verbreiding van het christendom.

De volgelingen van Jezus hebben de opdracht de ‘blijde boodschap’ overal te verkondigen. Vooral in de beginperiode van het christendom wijdden ze zich daar met overgave aan. Toch was het christelijke geloof na drie eeuwen van verkondiging nog altijd een randverschijnsel in het Romeinse Rijk. Letterlijk, want de meeste christenen waren te vinden buiten het Romeinse hartland, en figuurlijk, want de meeste bekeerlingen waren intellectuelen (die afknapten op de infantiliteit van de Romeinse goden) en armen (die baat hadden bij de christelijke naastenliefde en de beloofde voorrang bij de hemelvaart). Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Van paard tot paus

De voorbije week was er eentje die qua diversiteit in het nieuwsaanbod veel vlees en vet aan het bot had. Er werd in alles en overal paardenvlees gevonden tot grote consternatie van de natie en zijn leiders.Gelukkig bleek de “volksgezondheid” op geen enkel ogenblik in gevaar geweest te zijn,want paarden zijn heel gevoelige dieren die opgespoten vuiligheid zeer slecht verteren. Probeer maar eens een paard te laten drinken uit een vuile emmer. Het valt nog liever dood!

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

De religieuze concurrentiestrijd (1).

Waarom het jodendom altijd klein zal blijven.

Jood

In het Westen, waar de ontwikkeling van de wetenschap het sterkst is en waar door de toegenomen welvaart het aardse leven voor de meeste mensen nog zo slecht niet is, wint het atheïsme steeds meer terrein. Wereldwijd is het monotheïsme echter nog altijd dominant, zoals dat gedurende het grootste deel van de afgelopen twee millennia het geval is geweest. Van de ruim 7 miljard wereldburgers is ca. 2,5 miljard christen (waarvan 2/3 katholiek), ca. 1,5 miljard moslim en minder dan 15 miljoen jood. Het aantal poly-theïstische hindoes nadert de 0,9 miljard en de rest van de wereldbevolking is verdeeld over de oosterse religies (meer levensfilosofieën dan godsdiensten) en de meestal poly-theïstische locale religies.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Cultuur, godsdienst en crisis

Men gaat er van uit dat cultuur slechts een “sentimentele waarde” heeft en “weinig brood op de plank” zou brengen. Maar dat zijn juist de onderliggende fundamenten van economisch succes of faling.
Op lange termijn bekeken zijn “culturele gedragspatronen” het belangrijkste fundament van een economie. Met “cultuur” wordt NIET bedoeld een specifieke taal, folkloristische manifestaties, eetgewoonten, enz….maar WEL attitudeverschillen met betrekking tot arbeid, tot sparen en investeren, tot onderwijs en kennis, kritiektolerantie en capaciteit tot zelfkritiek, overstijging van clangevoelens en respect voor individuele ‘vrijheid’ en verschillen, rechtsgevoelens, klassenmentaliteit versus individuele rechtsgelijkheid, acceptatie van ‘neutrale’ en ‘anonieme’ marktwerking versus groepsdenken, overheid als beschermer van individuele vrijheid versus overheid als beschermmechanisme van een orthodoxie (islam of andere) enz, enz……..

cartoon_1

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

De ene OCMW is de andere niet


Wat nu wel mag en toen niet.
http://www.youtube.com/watch?v=HlufigvvbU0
of omgekeerd.

image_pdfimage_print
Share

Heeft de werkgelegenheid geen belang meer?

Wij hebben moeite om onze media nog te begrijpen. Dag na dag wordt veel aandacht geschonken aan allerlei zaken zoals het fameuze inschrijvingsrecht van 250 euro voor vreemdelingen in Antwerpen; de niet benoeming van 3 burgemeesters in het Brusselse en bijzonder veel aandacht voor processen en moordzaken. Waarom een laffe moordenaar zoals Kim De Gelder nu dag na dag de voorpagina’s haalt blijft ons een raadsel.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Mededeling door de keuning.

Waarde landgenoten, De keuningin en ikzelf moeten tot onze spijt een droeve mare bekend maken. Zoals U weet bezitten we ergens in onze lieflijke ardennen een stulpje dat we ter beschikking stelde van het plaatselijke ocmw om er asielzoekers tijdelijk in op te vangen.

Liefst en famillie, vader moeder en hun vele kientjes. waarde landgenoten

De koningin en ikzelf ontvingen van het ocmw maandelijks een huurvergoeding hetgeen een welgekome surpluske was op ons karig maandelijks leefloon.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share