Er kan op nog zoveel bespaard worden !

Er gaat geen dag meer voorbij of een of andere Minister of beroepspolitieker wil ons duidelijk maken dat wegens de “crisis” nieuwe belastingen noodzakelijk zijn om aan de zogenaamde Europese richtlijnen te voldoen. Niets is minder waar. Door allerlei ontstane misbruiken van het verleden zijn er voorbeelden genoeg waarop kan worden bespaard. Neem nu de honderden limousines en privé-chauffeurs die in Brussel ronddraaien. Generaals, Ministers, Topambtenaren enz. verbrassen jaarlijks fortuinen om zich gewoon te laten rondvoeren. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

De goede week.

De week voor het Paasgebeuren wordt zoals geweten “de goede week” genoemd door de belijders van de Roomse religie. Of de naam de lading dekt is me echt niet duidelijk. Het is een beetje zoals in de kerstperiode waar dan alle mensen van “goede wil” op de eerste rij staan om nadien de vuile was te blijven uithangen. Zoiets heeft een naam “hypocrisie” en “huichelarij” om van schijnheiligheid nog maar te zwijgen. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

France, a Clockwork Orange

Sinds enige tijd staan bij onze zuiderburen de poco-meute en haar dito maffiamedia op hun achterste poten omdat iemand de waarheid durfde schrijven. Niet zo maar op een blog of in een artikel maar in een boek. Omdat ook in Frankrijk de waarheid niet mag bekend geraken poogde men eerst het boek dood te zwijgen. Toen dat niet lukte omdat het ondanks alle tegenwerking toch een bestseller werd haalde men de grote kanonnen maar boven. De auteur zelf werd geviseerd met een heuse lynchpartij en lasterlijke karaktermoord.Laurent Obertone Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Bevolking in beweging is de nieuwe naam voor invasie.

Volk in beweging? ja in één richting

Volk in beweging? ja in één richting

In 2012 nam de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe met 2,7%, heel wat meer dan in de twee andere gewesten (respectievelijk 0,8% in Wallonië en 0,9% in Vlaanderen). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verliest in totaal wel 12.819 aan de rest van het land (door interne migratie, witte vlucht door mij) en telt 9.433 overlijdens en 14.414 personen die naar het buitenland vertrokken zijn. Toch neemt de Brusselse bevolking in 2012 duidelijk toe, want Brussel telt 18.612 geboorten, (of het dubbele paspoorten zijn mogen we niet weten)en 46.949 immigranten uit het buitenland.
Dat is pas een invasie, overheden die dat toelaten zijn criminelen. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

De EU pot verwijt de ketels dat zij zwart zijn.

Von Rampui

Een memo gevonden over de begroting van de EU 2013.
De EU-begroting 2013 bevat in totaal voor 151 miljard euro aan vastleggingskredieten en 132,8 miljard euro aan betalingskredieten.
Sinds enkele jaren stellen het EU Parlement en de Raad jaarlijkse EU-begrotingen vast die ruim onder de ramingen van de Commissie liggen. Mag da wel? Dat begint al goed.
In het verleden kwamen de twee takken van de begrotingsautoriteit (Raad en Europees Parlement) overeen een aantal van die rekeningen naar het volgende begrotingsjaar door te schuiven. Haha, wisten de landen daarvan? Tuurlijk. Door die onbetaalde rekeningen uit het verleden begon elke volgende begroting verzwakt aan het nieuwe begrotingsjaar, dat meen je niet, terwijl tegelijkertijd duidelijk was dat de goedgekeurde bedragen ook zonder deze overgedragen betalingsverplichtingen de behoeften van het komende jaar niet zouden dekken. Een beetje bedriegen dus. Lees verder

image_pdfimage_print
Share