dagprijs rusthuis

imagesCA9P4PYL

Waarom al die heisa rond de inschrijvingstaks van vreemdelingen in Antwerpen.

Volgens Samen Mechelen werd  reeds in oktober 2012  door de voorzitter van het OCMW-Mechelen, de heer Koen Anciaux (vld+groen+m+)  een verzoek ingediend om de ligdagprijs van een rusthuis in Mechelen te verhogen van € 49,75 tot € 59, hetzij bijna  € 10 per dag of € 300 per maand (12.000 oude Belgische franken) wat de maandprijs zou brengen op ongeveer €  1.800 oftewel een kleine 72.000 oude Belgische frank. (slik) Wie kan dat nog ophoesten met de pensioenen die hier worden uitgekeerd.

Hierover wordt niets gemeld  in de kranten,  hoort men geen minister,  politieker of één of ander centrum roepen dat dit niet door de beugel kan, neen hoor maar dat komt omdat deze verhoging niet moet gedragen worden door vreemdelingen maar door mensen van eigen bodem die hun leven lang hebben gewerkt en meestal nu al niet genoeg pensioen hebben om deze prijzen te betalen.

Bron : samen Mechelen,

foto: www.animatieplaatsjes.nl

 

image_pdfimage_print
Share

De Vergrijzingsproblematiek doorheen de Geschiedenis

De jongste tijd is er veel te doen over de vergrijzingsproblematiek. Iedere politieker, econoom, socioloog, deskundige inzake arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen enz. tracht hier zijn woordje te plaatsen om de subsidies voor het “specialistisch onderzoek” waarmee ze onledig zijn te verdedigen. Twee van dezen zijn de professoren Schoors en Peersman die in hun boek “De Perfecte Storm” vooral de verantwoordelijkheid voor de ontoereikendheid van de middelen willen toeschrijven aan de zogenaamde babyboomgeneratie.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

GEen Minuut Stilte, en toch Rust

Vandaag stel ik jullie een paar videofilmpjes voor van een sterdanseres:
Karina Sarkissova
Deze prima ballerina van het Ballet van de Weense Opera werd twee jaar geleden ontslagen omdat ze naakt had geposeerd in een of meerdere tijdschriften. Een absolute schande was dat, vooreerst omdat al op zoveel plaatsen te pas en te onpas naakt of halfnaakt wordt gedanst, en zelfs obscene scènes worden opgevoerd, wanneer dat de choreograaf en de regisseur goed uitkomt, om ermee de belangstelling te komen.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Antwerps “fait diverekke”?

Een 20-jarige man is zaterdagochtend het slachtoffer geworden van een zwaar geval van verkeersagressie. De jongeman werd ter hoogte van de Noorderlaan in Antwerpen  neergeslagen en vervolgens meerdere malen overreden. Het slachtoffer bezweek later aan zijn verwondingen.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Nabeschouwing op het artikel “Lijkenpikkerij” van collega Senior

Ik ben het met je eens Senior, en wel over de ganse lijn. Die reportage, het verspreiden van de beelden, alhoewel eigenlijk uit het geheime onderzoek, komen niet zomaar op TV. Sommige lui hebben in deze met partijkaarten verzuilde wereld hun informanten en infiltranten. En inderdaad tracht men Bart De Wever iets aan te wrijven terwijl men daarvoor en destijds bij Patrick Janssens had moeten zijn. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Lijkenpikkerij.

Het is weer volle bak verontwaardiging in de media èn de politiek over het geval J. Jacob, de man die overleed na tussenkomst van het Antwerps BBT te Mortsel. Media en poco totentrekkers slaan wild om zich heen en willen de agenten die deze niet simpele klus klaarden op het schavot…drie jaar na de feiten!

Lees verder

image_pdfimage_print
Share