Cocaïne in Antwerpen? Fake Nieuws om de aandacht af te leiden!

Premier Tsjechië sluit aan bij Italië/Hongarije

– weg met EU-immigratie!

TsjechieDe premier van Tsjechië, Andrej Babis, heeft eergisteren verklaard dat de EU moet vechten voor haar eigen cultuur en waarden. Babis zei dat als commentaar op de onrust in Duitsland, met name de gebeurtenissen in Chemnitz. De woorden van de Tsjechische premier haalden niet de EU-media, maar wel die van het wereldnieuws:

“Chemnitz is just right around the corner!” Babis said on Sunday referring to the chaos that engulfed the eastern German city last week during pro and anti-migrant rallies held there. “I’ve been thoroughly explaining that this is a fight to preserve our European civilization and culture. We don’t want to live in Africa or the Middle East here. We must fight for our values.”

“Have you seen the pictures of migrant ships heading for tourist beaches? Europeans are shocked and frightened. The same thing happened in Chemnitz. There was not only a murder committed, but also the murders of teenage girls and sexual assaults,” Babis raged.

Je kunt argumenteren dat dit een gespeelde emotie is omdat de Tsjechische bevolking dit van haar premier verwacht, of zien als een eerste stap om Tsjechië als formeel lid van de Visegradgroep nadrukkelijker te laten manifesteren. Manifesteren tegen de eisen van de EU betreffende het opnemen van door West-Europese landen toegelaten asielmigranten.

Hoe je het ook bekijkt, het is zowel een signaal van de groeiende politieke onrust in Oost-Europa over de gebeurtenissen in Chemnitz – en de houding van de Duitse regering daar over – als een schot voor de boeg van de Brusselse EU om niet al te voortvarend te werk te willen gaan. Chemnitz en de Duitse reactie van regeringskant is ook voor Oost-Europa een bedreigende. De toon die daarmee werd gezet kun je niet blijven beschouwen als puur een binnenlandse Duitse aangelegenheid, Dat besef zit er bij zowel de Visengrad-landen als bij Italië diep in, en zou Brussel grote zorgen moeten baren.

Het is de ironie dat Merkel & co hiermee ongewild opnieuw echo’s van het Derde Rijk doen ontwaken. Dat niet in de ogen zien is daarom alleen al gevaarlijk voor het voortbestaan van de EU.

h/t Verenoflood

Laat ons duidelijk zijn. Er kleeft bloed aan de handen van alle EU-apparatsjiks en zeker aan die van hun ‘leiders’. Hierbij foto van de “rechts extremistische neo nazi demonstratie” in Chemnitz: moeders, vaders, nabestaanden die hun door “wir schaffen dass” vermoorde kinderen herdachten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, buiten
image_pdfimage_print
Share

Joods Actueel …

Open brief aan Geert Wilders na bezoek in Antwerpen: “Associeer u niet met het Vlaams Belang!”

Wilders tijdens zijn bezoek aan de Grote Markt van Antwerpen

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel schreef volgende open brief aan de Nederlandse PVV leider, Geert Wilders naar aanleiding van zijn bezoek aan het Vlaams Belang in Antwerpen. “Mijnheer Wilders, associeer u niet langer met deze foute partij. U bent dat aan uzelf verplicht, aan uw partij en eigenlijk ook aan heel Nederland.” Lees hieronder de volledige brief van deze lafbek.

“Beste Geert,

In Nederland maar ook in ons land woedt het debat over immigratie en islamisering volop. Iedere partij communiceert daarover op zijn manier, van respectvol tot onbeschoft. Maar op zich is dat een legitiem debat en is het aan de kiezer om aan te duiden welke opinies hij aanvaardbaar vindt of niet, daar wil ik het dus niet over hebben.

Wat mij vooral stoort aan uw wandeling op de Grote Markt is dat dit kaderde in een bezoek aan het Vlaams Belang, een partij die nog altijd niet in het reine is gekomen met haar ‘bruine’ verleden. Het Vlaams Belang herbergt nog steeds mensen die met nostalgie terugkijken naar de dagen van het naziregime en de collaboratie. Dan denk ik onder andere aan mensen als Ledy Broeckx of erevoorzitter Roeland Raes die beiden publiekelijke uitspraken deden in die zin. Raes is zelfs in beroep veroordeeld geweest voor negationisme – toch heeft de partij nooit afstand genomen van de man.

Toen ik vandaag op de Grote Markt rondliep was ik ook diep geschokt om daar “het schuim van de natie” te zien rondlopen. Ik zag het talrijke extremistische gespuis dat onbeschaamd zijn tatoeages liet zien. Tattoos die een ode brengen aan het Hitlerregime met adelaars, hakenkruisen en allerlei andere haatsymbolen – kortom, tekens die niet veel aan de verbeelding overlaten.

Is dat nu echt het beeld dat wij moeten hebben van politici in Nederland? Daarom mijn dringende boodschap aan u, Geert Wilders, neem afstand van het Vlaams Belang! Alleen al hun sympathie voor het nazisme is meer dan reden genoeg om dat te doen. Mijnheer Wilders, associeer u niet langer met deze foute partij. U bent dat aan uzelf verplicht, aan uw partij en eigenlijk ook aan heel Nederland.

Getekend

Michael Freilich” Rechtstreeks geciteerd van uit Joods Actueel.

Nou beste Michael, wij hebben bij Nageltjes, net zoals E.J. Bron, altijd al pro-Israëlische standpunten verdedigd. Omdat we heel goed weten en wisten waar Jodenhaat vandaan komt: Islam! Maar genoeg is genoeg, en trop is teveel.

Dat U, Freilich, nu autochtone Vlamingen belastert met politiek correcte praatjes in een open brief, is een brug te ver. Ofwel weet U niet wat je zegt en moet je ophoepelen, ofwel weet U wel wat je zegt, en ben jij een lasterlijke schuimende leugenbek. Wat een arrogante, ik zou bijna zeggen islamitische Gotspe!

Geen enkel symbool mag geschuwd worden om duidelijk te maken dat al onze politiek correcte machthebbers, minstens potentieel, actueel nazi’s zijn, Wat is daar verkeerd aan? Wie denkt Freilich te zijn om te beslissen over de toelaatbaarheid van symbolen om de vijand aan te duiden?! Waar haalt hij zulke arrogantie vandaan?

Freilich moet zich dringend door een psychiater laten behandelen. Zijn uitlatingen zijn gewoon contraproductief en een brug te ver. Alle Joden, en zeker de atheïstische Joden beseffen dat maar al te goed. Of gaan ze soms voor de CD&V stemmen?

Wat Freilich deed was een poging tot uitsluiting, en poging tot schuldig verklaring bij associatie, een poging tot het handhaven van een apartheidsregime dat sinds de nazi’s geen duidelijker voorgaande meer had, behalve dan het islamitische en politiek correcte fascisme.

Freilich bedient zich van nazi methodes om een vermeende en lasterlijk beschuldigde vijand met de vinger te wijzen. Het gedrag van Freilich is FOUT en zijn  uitlatingen zijn gewoon misdadig!

Joden ruim Freilich op. Zijn tijd is voorbij! En bedenk dat de vrienden van onze vijanden onvermijdelijk ook onze vijanden zijn. Wat bent U zelf een Foute oetlul Freilich!

Vriendelijke groeten uit Vlaanderen, tenminste als U zich grondig, nederig, uitvoerig en met de knieën in het stof uitgebreid excuseert zoals een laffe dhimmi dat pleegt te doen.

De redactie.

image_pdfimage_print
Share

Islam verbieden?

Vier Franstalige partijen, PS, MR, CDH en Défi, dienen wetsvoorstellen in om de partij Islam te laten verbieden. Zo roeptoetert de leugenpers.

Franstalige partijen willen partij Islam verbieden

We citeren:

Amélie Pans, de lijsttrekster van MR in Sint-Lambrechts-Woluwe, kreeg onlangs een wel heel verregaande bedreiging te lezen op de Facebook-account van haar partij in Woluwe. Philippe Latteur, de lokale lijsttrekker van de partij Islam, waarschuwde haar dat ze wel eens sneller gestenigd zou kunnen worden dan ze dacht.

Pans heeft daarop klacht ingediend bij het gerecht, maar de zaak doet ook de discussie over de partij Islam oplaaien. De controverse rond Islam laaide dit voorjaar al op omdat de partij de sharia wil invoeren en mannen en vrouwen wil scheiden op de bus. N-VA wilde de partij daarom laten verbieden.

Dat is nu wat de Franstalige partijen echt proberen. PS, MR, CDH en Défi hebben al voorstellen ingediend om partijen die tegen de democratie, rechten en vrijheden zijn gekant en oproepen tot geweld, te verbieden, schrijft de krant Le Soir. Défi en MR willen daarvoor de grondwet aanpassen. CDH denkt dat het met een gewone wet kan. Maar hoe dan ook is het te laat om de partij nog te verhinderen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober te laten meedoen.

Islam bestaat al sinds 2012 en haalde één gemeenteraadslid in Anderlecht en één in Molenbeek, met ongeveer vier procent van de stemmen. Bij de Brusselse en de Kamerverkiezingen bleef de partij steken op 2 procent.

Ze eerst binnen laten, ongecontroleerd en onvoorwaardelijk de Belgisch/Vlaamse nationaliteit geven, en ze nadien politieke rechten ontzeggen? Hier klopt iets niet!

Er is veel meer nodig dan een wet die een bepaalde politieke partij verbiedt om op te komen, en een grondwetswijziging inzake politieke rechten is al helemaal pure kolder.

Het gelijkheidsbeginsel kan men niet zomaar opzij zetten zonder uiterst nauwkeurige omschrijving van wat de maatschappelijke uitsluiting verantwoordt. En zelfs dan moeten bij voorbaat vaststaande controlemechanismen garanderen dat er overeenkomst is tussen de realiteit en datgene wat niet toelaatbaar is.

Hiermee komen we bij de kern van het probleem. Islam is op zich ontoelaatbaar want islam, niet de partij maar de imperialistische politieke ideologie voor alle duidelijkheid, is totaal onverenigbaar met democratie omdat islam de rechten en vrijheden van niet Mohammedanen (de kafir) wil afschaffen en bovendien oproept op tot geweld tegen deze niet-mohammedanen.

Een politieke partij verbieden is dus geen oplossing, zelfs geen middel maar nutteloze blabla in de strijd tegen islamisering. Men tracht onze burgers zand in de ogen te strooien. Het enige wat echt kan helpen is een totale immigratiestop voor mohammedanen. Hierbij moet opgemerkt worden dat een woord van eer, eed of schriftelijke verklaring van nul en generlei waarde is voor elke mohammedaan ingevolge een oekaze uit de zevende eeuw van de enige almachtige god Allah. Migratie vanuit een islamitisch land (doctrinair hidjrah) is dus per definitie zo verdacht dat deze migranten onmogelijk kunnen worden toegelaten op ons grondgebied.

Wat er zou moeten komen is een islam-wet die subsidies aan moskees en madrassa’s preventief volledig afschaft. Een islam-wet die verantwoordelijken eist voor elke moskee die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de enorme geldboetes te betalen voor elke haatpreek die gehouden wordt. Een islam-wet die moskees en madrassa’s verbiedt zo lang niet aan een uitzonderlijk lange en strenge lijst voorwaarden voldaan wordt. Rechtstreekse camera-bewaking in alle lokalen van moskees en madrassa’s tot in de latrines toe. Lijkt me een evidente eis. Camera’s gesaboteerd of vernietigd: de betrokken moskee en madrassa permanent vooraan, achteraan boven en opzij dicht gemetseld!

Dit zou al een mooi begin zijn. Uiteraard zijn er veel meer en fundamentele  maatregelen nodig. Een politieke partij verbieden heeft geen zin als de personen die achter deze politieke partij staan onze democratie kunnen misbruiken en onze beschaving willen onderwerpen aan achterlijke praktijken.

We begrijpen dat Amélie Pans zich een hoedje schrok ingevolge de onverbloemde bedreigingen van Philippe Latteur, maar een verboden partij gaat automatisch ondergronds en wordt daardoor zelfs gevaarlijker als voordien.

Ze (Pans) is het niet gewend om Franstalige arrogantie en Franstalig taalimperialisme vervangen te zien door Islamitische arrogantie en Arabisch taalimperialisme. …

P.S.: Islam bestaat al 1400 jaar lang en dus helemaal niet sinds 2012 voor alle duidelijkheid! Bemerk deze idiote poging tot hersenspoeling van de leugenpers!

image_pdfimage_print
Share

Links spuit vuil en mythes

De redactie leest nooit de onzin gepubliceerd door de zwaar gesubsidieerde leugenpers zoals Knack en De Standaard. Wij zouden er kotsmisselijk van worden. Gelukkig zijn er helden die dat af en toe nog wel doen en er ook een snedig objectief antwoord op formuleren. Johan Sanctorum is vandaag Woensdag 29 augustus 2018 zo een held.

Zijn conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Voor links is de mythe van de ‘racistische Vlaming’ van levensbelang.” Of hoe demagogie en hersenspoelende indoctrinatie een soort van religie geworden is bij de cultuurmarxistische leugenpers en hun hoofdredacteurs.

Op de Knack-webstek van vandaag, 29/8, krijgen we een column te lezen van hoofdredacteur Bert Bultinck, getiteld ‘Witte Vlamingen zijn bang voor een “remplacement” door niet-witte Vlamingen’. Daarmee wordt bedoeld dat het racisme ook economische motieven heeft, namelijk de angst van de ‘witte Vlaming’ voor verdringing op de arbeidsmarkt door zijn gekleurde medemens.

Eerst iets over die kleurenterminologie. Het is grappig dat net politiek-correct links het voortdurend over wit, bruin en zwart heeft. Terwijl het ons niet uitmaakt welke huidskleur de man of vrouw achter het loket heeft, als we maar bediend worden en niet geërgerd door opzichtige religieuze symbolen. Men spreekt ook over ‘witte’ scholen, alsof men wou beklemtonen dat deze inrichtingen werkelijk op kleur selecteren, terwijl het over een veel complexer sociaal-pedagogisch fenomeen gaat. Scholen die bijvoorbeeld een Latijn-Griekse afdeling hebben, trekken beduidend minder scholieren van allochtone herkomst aan, omdat een klassieke opleiding hen eenvoudigweg niet interesseert. Niettemin gaat het voor Bultinck en C° dus over wit en zwart, en hoe die kleurenkwestie het Vlaamse collectief bewustzijn domineert.

Dit stigmatiserend taalgebruik is méér dan een stijlfiguur: voor links is het een absoluut dogma dat het racisme in de Vlaamse genen zit. Het staat er ook letterlijk: ‘Wie nog wil ontkennen dat racistische stereotypen diep in het Vlaamse DNA zijn ingebakken, is ziende blind en heeft een uitzonderlijk talent voor geheugenverlies.’ U bent dus verwittigd: al wie niet akkoord is met Bert Bultinck, is ziende blind of dement.

Dat brengt ons op een dieper liggend euvel: het syndroom van de politieke correctheid als zelfverklaarde intellectuele én morele superioriteit van de loftelite, het conglomeraat van medialui en culturo’s dat door de hemel is gezonden om de racistische Vlaming de les te lezen. Journalistiek moet niet alleen feiten brengen, maar ook duiden, kaderen, omdat de gewone man/vrouw met een aangeboren myopie is behept. Rechts is van de weeromstuit intellectueel minderwaardig, dom, lijdt aan geheugenverlies, twittert zich een herseninfarct. En vanuit zijn ‘witte’ biologische dispositie zal de Vlaamse trol dat ook blijven doen. Zo simpel is dat.

Het is meteen een strategie om zich preventief tegen externe kritiek af te schermen: links treedt permanent op als corrector, therapeut, pedagoog en moreel superieure minderheid. Oud 68’er Paul Goossens is werkelijk de incarnatie van die hoogmoed. In zijn zog druipt het stukje van Bultinck van culpabiliserende betweterigheid, vermengd met enige zelfkritiek om het wit/zwart-verhaal nog meer te beklemtonen (‘We zijn allemaal racisten’).
De Vlaamse openbare omroep straalt al een halve eeuw die Pravda-mentaliteit uit, het blijft een ergernis bij de doorsnee Vlaming, wiens kritiek als verzuring wordt weggezet. Want wie kwalitatief beter is hoeft zich niet te bekommeren om een al dan niet zwijgende meerderheid. Dat is in België ook lang de strategie van de francofonie geweest om haar privileges af te dwingen als beschermde minderheid en draagster van een hoogstaande cultuur.

Indoctrinatie en domheid als project

In mijn boek ‘De Langste Mars’ analyseer ik de pococratie als een gestolde versie van de post-’68-strategie, beter bekend als ‘de lange mars door de instellingen’: de teleurstelling van links over het ‘verraad’ van de gewone man/vrouw die de revolutionaire idealen aan zijn/haar laars lapt, leidde tot de conclusie dat het plebs alleen via een permanente indoctrinatie tot betere inzichten kan gebracht worden. Via de media in de eerste plaats. De bovenbouw diende dus duchtig hertimmerd en bemand met politiek-correct personeel.

Tegelijk mocht dat ook lang duren –vandaar de titel ‘De langste mars’-: eens die indoctrinatie voltooid zou de linkse elite zichzelf overbodig maken, en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Dus voltrekt zich, synchroon en complementair aan de indoctrinatie, ook een project dat de domheid en afhankelijkheid van de modale burger bestendigt. De negatieve spiraal waarin het onderwijs zich bevindt, is daarvan het meest flagrante voorbeeld: kinderen die amper nog een opstel kunnen schrijven, zijn weerloze dummies en perfect modelleerbare Untermenschen.

En zo komen we weer bij het wit/zwart-verhaal van Bert Bultinck. Zolang er racisten zijn, zullen er weldenkers als Bultinck nodig zijn: het broodje-aapverhaal over de bange Vlaming die vreest dat de bruine allochtoon zijn job gaat afpakken, toont aan hoe het racisme door links wordt gecultiveerd als een levensverzekering. Maar het is in tegenspraak met de bekommernis van rechts om de kwaliteit van het onderwijs op te voeren, ook in het belang van allochtone kinderen. De veronachtzaming van het Nederlands als voer- en cultuurtaal stuit ons tegen de borst, omdat taal hét instrument van integratie is, iets waar links zijn neus voor ophaalt. Het gaat over taal, cultuur en waarden, niet over wit of zwart.

De foute premissen van Bultinck’s schrijfsel leiden tenslotte tot vreselijke gemeenplaatsen als ‘Wie gekleurd is in Vlaanderen is niet zonder reden bang voor vernedering, uitwijzing of zelfs fysiek geweld’. Komaan zeg. Over het fysiek geweld van asielzoekers of asielvinders die zich niet aanpassen, zullen we maar zwijgen. De mythe van de vervolgde zwarte is het perfecte alibi voor het eeuwige slachtofferschap waar beroepsallochtonen als Wouter Van Bellingen of Dalilla Hermans zich in wentelen. Het racismespook wordt uiteindelijk business, een kwestie van boeken verkocht krijgen, een papieren kwestie. Iemand moet natuurlijk wel eens roepen dat de keizer geen kleren aan heeft.

image_pdfimage_print
Share

“Je lacht je gek”

Voor diegenen die denken dat het allemaal wel zal meevallen… even een FB post van een Nederlander, geboren in een stad die niet meer de zijne /de onze is, en waar een moslim vandaag al burgemeester is.
Niet alleen de grootste haven, handels- en industriestad van België raakt weldra in vreemde handen, de Rotterdamse is dat al.
Verwachten goedmensen en wegkijkers echt dat ze door moslims en negers gaan behandeld worden zoals zij voor hen hebben gezorgd en geijverd? Geloven ze echt dat die gaan zorg dragen voor ons patrimonium, onze cultuur, onze mensen, ouderen en kinderen?

Is het niet veel meer dan waarschijnlijk dat onze steden en ons land er binnen afzienbare tijd zal uitzien als waar ze vandaan komen met alle uitwassen van dien? En eigenlijk is dat op vele plaatsen zo al.

Denken de supporters van open grenzen, multicul, diversiteit dat al die allochtonen jouw en mijn mensenrechten zullen verdedigen, daar waar die overal waar zij vandaan komen met de voeten worden getreden, zelfs voor de eigen volks- en geloofsgenoten?

Wordt wakker naïevelingen want jullie zijn een gevaar voor de democratie, de welvaart, de” vrijheid”,  het welzijn, de vrouwenrechten en de zelfs de mensenrechten. Zoniet maak plaats!

François Reijnders
Gisteren om 06:07 ·
JE LACHT JE GEK
Lieve vrienden en vriendinnen, een aantal jaren geleden had ik een kopie van mijn geboortebewijs nodig, dus dan ga je naar je geboorteplaats, in mijn geval Rotterdam, waar je je moet melden bij het stadhuis. En zo ondernam ik op zekere dag de rit naar mijn geboortestad. Ik was niet de enige die op dat moment iets te regelen had daar onder in dat grote stadhuis. Ik moet u zeggen dat ik mij behoorlijk bloot voelde tussen al die bebaarde mannen en gehoofddoekte dames. Kreeg een soort visioen dat ik in Mekka was aangekomen. Terloops zocht ik naar de zwarte steen met het idee dat ik daar misschien wel eerst zes keer omheen moest lopen alvorens ik iets mocht vragen. Na mijn schroom overwonnen te hebben stapte ik op een bebaarde suppoost af, raapte al mijn Turkse woordjes bijeen die ik vroeger op de zondagschool had geleerd, om te vragen bij welk loket ik mij moest vervoegen. Tot mijn verbazing kwam er een gewoon plat Rotterdams geluid uit de baard. Goed, ik trok een nummertje en ging geduldig staan wachten. Ik bezag al die buitenlandse dames achter het loket eens op mijn gemak, want de meesten startten net hun werkdag. Dat opstarten van de lokettisten deed mij denken aan het starten van mijn oude eend na een lange vriesnacht. Menig maal moest de slinger eraan te pas komen om de motor aan de gang te krijgen. Die slinger leek mij op deze plek ook geen overbodige luxe. Mijn interesse ging over in boosheid en langzaamaan kwam de stoom uit mijn oren. Uiteindelijk is het mij toch nog gelukt om datgene te krijgen wat ik nodig had, losten de stoomwolken rondom mij langzaam op en kon ik buiten wat frisse lucht tot mij nemen.
Dit voorval vond een aantal jaren geleden plaats en onwillekeurig moest ik denken aan de dag dat wij in dat stadhuis getrouwd zijn. De vorm van het gebouw is nog dezelfde als toen, maar de bezetting had een totale gedaantewisseling ondergaan. Geen idee of de hand van de huidige burgemeester daar achter zat. En afgelopen weekend moest ik weer aan dat laatste voorval denken. Ik weet niet of u het ook gelezen hebt, maar de krantenkoppen logen er niet om. “Salafisten in stadhuis”. “Salafisten op sleutelposities”. Op zich is het allemaal diep treurig, maar eigenlijk lachte ik mij gek, want ik heb hier al zo vaak voor gewaarschuwd. De eerste regel van het artikel. Ambtenaren die in Rotterdam radicalisering moeten bestrijden hangen zelf de orthodoxe islam aan. Let op. Een medewerker van het programmateam radicalisering, Ahmed Harika, adviseerde de omstreden Stichting Wagf, die haatpredikers naar Nederland probeerde te halen en in Rotterdam een salafisten-instituut wilde oprichten. De aankoop van het gebouw werd gefinancierd door een Quatarees hulpfonds waarvan de oprichter miljoenen dollars doorsluisde naar islamitische staat (IS). Hakira is inmiddels van zijn post afgehaald en een maand later is hij voor de Directie Veiligheid Radicalisering gaan werken!!! JE LACHT JE GEK. Gematigde moslims en seculiere allochtonen, die tot voor kort deel uitmaakten van het netwerk ‘sleutelfiguren radicalisering’ in Rotterdam zijn geschokt en trekken aan de bel. Op het stadhuis werken mensen als Harika, wolven in schaapskleding. De ‘sleutelfiguren radicalisering’ vormen ogen en oren van de gemeente in achterstandswijken en namen een grote vorm van radicalisering waar. Toen dit aangekaart werd bij de gemeente werden ze aan de kant geschoven. Naast de eerder genoemde Ahmed Harika valt nog een andere medewerkster in het team op, Alia Azzouzi. De zwaar gesluierde Azzouzi (37) is een streng gelovige moslima, die onder meer op sociale media foto’s deelde van haar Hadj, haar bedevaart naar Mekka. Deze mevrouw is al langer actief in allerlei Rotterdamse islamitische instellingen. Ze was onder meer docent maatschappijleer aan de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun (u kent de school waarschijnlijk nog wel, waar een paar jaar geleden de examenopdrachten op straat verhandeld werden). Ze is ook bestuurslid van de orthodox islamitische vereniging Ettaouhid, waar ook de Moslimbroeders spreken. Deze mevrouw stond ook derde op de lijst van Nida, voor de gemeenteraadsverkiezingen en de partijleider is Nourdin el Ouali, lobbyist voor de terreurorganisatie Hamas.
Ik denk nog even terug aan mijn trouwdag in1971. Hoe onschuldig zag alles er toen nog uit. Nu is alles overgegeven in andere handen, maar we hoeven ons geen zorgen te maken hoor. JE LACHT JE GEK.
Nog een hele goede morgen trouwens.

image_pdfimage_print
Share

Anke #politiek incorrect

Anke Van dermeersch die haar rechtervoet zet op het meest misdadige boek ooit gemaakt. Symbolischer kan een mooie foto niet zijn. Anke is dan ook de initiatiefneemster van de écht feministische website Vrouwen tegen islamisering.

Wij hebben haar vorig in 2012 gepubliceerd boek “Hoer noch slavin” niet besproken. Nageltjes bestond toen nog niet maar misschien heeft Ray de Bouvre er een bijdrage aan besteed.

U herinnert zich ongetwijfeld nog de soap rond en het proces tegen de campagne van Vrouwen tegen Islamisering met de blote benen van Anke Van dermeersch. (zie foto) Gevolg? een verkrampte politiek correcte reactie van een Franse schoenenfabrikant. De rechter wees de klacht naar de prullenmand. Op de kaft van haar nieuwe boek draagt Anke stiletto’s van een ander merk maar haar boodschap blijft even duidelijk: Islam en vrouwenrechten zijn onmogelijk te verzoenen. En in plaats van deze waarheid uit te dragen en te verdedigen wentelt het officiële feminisme zich in oikofobie, mannenhaat en minachting voor de objectieve waarheid. Dit is niet te verwonderen want het idealistische feminisme liet zich zoals vele andere in oorsprong nuttige initiatieven kapen door collectivistisch links dat er niet voor terugschrikt het opdringen van haar haar eigen ideologische waanideeën belangrijker te vinden dan de burgerrechten van de zwakkeren en van de modale burger. Dat vrouwen de zwakkeren zijn in elk islamitisch gezin is een understatement. En dit is niet alleen te wijten aan een patriarchale structuur maar zit ingebakken in de islamitische ideologie. Allah en zijn profeet Mohammed vonden vrouwen minderwaardig. Zo leert ons de geopenbaarde koran die dus het woord van die ene almachtige God vertolkt. Ingevolge deze achterlijke teksten van een slaven drijvende pedofiel uit de zevende eeuw worden vrouwen zwaar gediscrimineerd. Het zijn zowaar monddood gemaakte seksslavinnen die mogen geslagen en vernederd worden. Hun erfdeel is de helft van die van een man en hun getuigenis maar de helft waard dan die van een man. Hou zo uw vermogen generatie na generatie maar eens in stand of win zo maar eens een proces wegens slagen en verwondingen!

Benevens het onwaarschijnlijk schandalige apartheidsregime opgelegd aan de door Allah en Mohammed gehate Kafir, die mogen worden belaagd, tot slaaf gemaakt, gefolterd, vernederd, bedrogen, en gedood vestigt en handhaaft de islam dus nog een tweede apartheidsregime: dat tegen elke vrouw, ook al is ze moslima.

De moeder van het Belgisch boerkaverbod van 2010 geeft met haar boek ‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ inkijk in haar eigen leven en tevens in de ronduit immorele politieke mechanismen in het onland België. Via dit boek kom je te weten wie ze is en wat haar drijft. Een in totaal 40 pagina’s tellende fotokatern in vier kleuren illustreert haar leven als fotomodel, Miss, moeder, advocate en politica. Haar ervaringen zijn soms pijnlijk ontroerend. Beelden zeggen soms meer dan woorden, maar de vlijmscherpe syntheses die ze aan haar objectieve analyses en observaties koppelt, zijn steevast de nagel op de kop.

Schuld door associatie, advocaten en misdaadgeld, palliatieve verzorging, perverse pers, benen boerka’s en bikini’s; Anke gaat geen enkel moeilijk onderwerp uit de weg. Een citaat kiezen is altijd en zeker in dit geval een uiterst moeilijke keuze. De neiging bestaat om het hele boek te gaan citeren en dat heeft natuurlijk geen zin. Toch doen we een poging:

“Zolang partijpolitieke en commerciële belangen regeren en de overheid de Vlaamse pers in stand houdt met miljoenen subsidies, zal er geen sterke onafhankelijke en regimekritische vierde macht opstaan die burgers de nodige informatie geeft om goed geïnformeerd en onafhankelijk een mening te vormen.” Wij vatten dit zo samen: de Vlaamse belastingbetaler betaalt via de overheid voor zijn eigen hersenspoeling door indoctrinatie.

#PolitiekIncorrect is de rode draad door het leven van Anke. Van de advocatuur tot de politiek, van #MeToo tot islam, nooit neemt ze een blad voor de mond. Haar standpunten staan dikwijls haaks op wat de Wetstraat en de mainstream media de bevolking willen opleggen.
Dit boek is niet alleen een knap geschreven beknopte biografie maar tevens een aanklacht tegen de islamisering van onze samenleving en het feit dat vrouwenrechten hierdoor onder druk komen te staan. Laat ons hopen dat alle Vlaamse vrouwen dit tijdig inzien!

Tegen alle vrouwen die in Antwerpen kunnen stemmen zeg ik: steun Anke tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen! Zij is die steun meer dan waard omdat zij een van de weinigen is die écht voor jullie belangen opkomt en ze ook daadwerkelijk zal verdedigen. Zo formuleerde ze eind juli mee een voorstel van decreet voor een hoofddoekverbod in alle officiële scholen in Vlaanderen. Tekst onder dit bruggetje.

Daarmee laat ze duidelijk merken dat het haar menens is om de islamisering een halt toe te roepen. Want hoofddoeken al dan niet onder extreme druk, bedreiging, dwang of uit ideologische overwegingen gedragen bakenen een territorium af. De hoofddoeken gedragen door onderdanige, onderworpen, domme of angstige vrouwen zijn, zeker als het jonge meisjes betreft, als het ware de swastika’s van hun Mohammedaanse vader of man. De swastika was de vlag van het Nationaal-Socialisme tijdens WO-II en diende om overal ook in de veroverde gebieden de superioriteit van de Nazi’s duidelijk te maken.

Hoofddoeken zijn niet zo maar kledingstukken. Ze staan in de westerse wereld symbool voor de arrogantie van de gewelddadige fascistoïde en imperialistische ideologie die islam heet. Men kan er niet naast kijken. En dat is ook hun bedoeling: een stempel drukken en visueel zichtbaar territoriale claims formuleren.

Waarom sneuvelden miljoenen dappere soldaten in het midden van vorige eeuw voor onze vrijheid en onze welvaart? Hoofddoeken toelaten op scholen is toegeven aan islamitische bedreiging en chantage. We mogen en kunnen dit in geen enkel geval toelaten want anders plaatsen we onze jeugd en de toekomst van ons continent op een hellend vlak naar de ondergang en vernietiging.

Territoriale eisen mag men niet onderschatten. De tweede wereldoorlog waren daarvan een uitstekende illustratie. Geen enkele beschaving heeft ooit de islam overleefd eens die er de meerderheid verwierf. En juist omdat islamitische hoofddoeken een uiting zijn van territoriale claims vind ik de blote benen van  Anke Vandermeersch zo’n mooi symbool. Het is alsof ze zeggen: met onze voeten wordt er niet gespeeld.

En al zeker niet met behulp van Koran Hoofdstuk 4 Vers 34 zoals de website “steden tegen islamisering” duidelijk maakt.

N.v.d.r.: Wij vertikken het om toe te geven aan elk taalimperialisme, en dus ook het Arabische, indien er een degelijk definiërend woord bestaat in het Nederlands zoals “hoofdstuk” en “vers”.

image_pdfimage_print
Share

Onmogelijk dankzij (?) het smoelenboek aka Facebook.

Het is totaal onmogelijk dat geen enkele “vriend” positief reageert op mijn delingen en boodschappen die ik post op het smoelenboek, aka ‘facebook’.

Mijn conclusie is duidelijk: alles wat het smoelenboek niet bevalt of aanstaat, ook al gaat het niet gepaard met de grafische uitdrukking van islamitisch of ander geweld (dan legt het smoelenboek je zelfs een ban op), wordt doodleuk gewoon politiek correct gecensureerd.

Niemand kan uw berichtgeving of mening na de islamofiele censuur nog lezen of zien! Het is maar dat U het weet, en ook gaat beseffen!

De vrijheid van meningsuiting is de afgelopen millennia  nog nooit zo erg bedreigd geweest als nù.

De illusie dat wij onze mening kunnen delen is absurd. Alleen in besloten groepen is iets op facebook werkelijk delen mogelijk, maar dan bereikt men alleen gelijkgezinden.

Mark Suikerberg heeft een tepel gevonden: die van ons aller  ‘roverheden’.

Wij, U en ik, betalen allemaal mee aan onze eigen hersenspoeling. DENK!

image_pdfimage_print
Share

Bestolen, bedrogen en veroverd. En de politici bedachten het, stonden het toe, lieten begaan,

Er raakte bekend dat niettegenstaande er in belgië een verbod geldt op polygamie, er toch 700 vrouwen zijn die een pensioen met een of meerdere andere vrouwen moeten delen.
Dit betreft enkel de vrouwen die een overlevingspensioen als weduwe trekken omdat hun man is overleden. Maar er is meer !
Het puntje van de ijsberg.
Het aantal polygame huwelijken zal enorm veel groter zijn. Allemaal met hun eigen uitkeringen, en sociale woningen om die uitkeringen te ontfutselen natuurlijk. Dat ze het pensioen moeten delen doet niets af aan deze onverkwikkelijke zaak, is geen verzachtende omstandigheid.
Waar zijn de protesten van de feministen, de vaginamutsen en de mensenrechtenmeute?
Waar zitten al die feministen en mensenrechtenactivisten nu om te protesteren tegen polygamie die vrouwen degradeert tot huisslaaf en kindermachine, ten dienste van en tot genot van mannen? En dat nog onafgezien van de mindere rechten die ze volgen de islam hebben, en worden toebedeeld bij erfenis en gezag.
Met meer vrouwen, natuurlijk ook meer kinderen, nog meer uitkeringen, en nog sneller ons land veroverd en geïslamiseerd. Teruggebracht naar de prehistorie, onze steden getransformeerd tot getto’s en dito scholen.

Dubbele nationaliteiten met er aan verbonden voordelen

Ook dit is het gevolg van dubbele nationaliteiten, vreemde loyaliteiten en schimmig achterlijke akkoorden waarvan ons volk geen week heeft. Dubbele of meervoudige nationaliteiten hebben globaal gezien ook meervoudig stemrecht, maar ook andere ‘mogelijkheden: vb een erfrechtsysteem , dat naar believen (bvb volgens de sharia waarbij een vrouw minder erft dan een man) kan gekozen worden, de mogelijkheid om te ontsnappen aan de fiscaliteit van dit land enz…. Daarnaast zullen vrijwel alle weduwen ook nog een andere soort van uitkering incasseren.

Een even groot of nog groter schandaal is dat vele buitenlanders in hun echte vaderland vastgoed bezitten, er handel drijven, er bankrekeningen hebben, terwijl ze hier in een sociale woning wonen en uitkeringen peuren. Wellicht zijn de Turken door de val van de Lira al hun geld al kwijt en hun eigendom men in waarde gekelderd. 😀 😀 😀

Dat het kan dat het overtreden van de wet werd/wordt toegestaan aan mensen die hier niet maar op bezoek zijn, maar hier blijven en onze nationaliteit kregen moet ons schokken.

Waarom dan nog wetten? Je reinste discriminatie bovendien, want verboden voor ons  :p . 

Ik vraag mij af of er ook geen weduwen tussen zitten van oorlogscriminelen/terroristen drugsdealers en ander crimineel gespuis?
Wij als autochtonen worden immers wel meteen aangepakt en hard gestraft.
Afschaffen al die toestanden die tot misbruik leiden en die onze wetten overtreden.
Beste burgers, laten we ook de politici en partijen afstraffen dit dit allemaal mogelijk maakten of dit gedoogden, er zich nooit tegen hebben verzet niettegenstaande ze het wisten.
Ze zijn niet waard om een politiek mandaat te bekleden.
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/verbod-op-polygamie-in-belgie-maar-toch-700-vrouwen-die-pensioen-met-andere-vrouw-moeten-delen~a382c602/#comments 

Verbod op polygamie in België, maar toch 700 vrouwen die pensioen met andere vrouw moeten delen

Ondanks dat onze wetgeving polygamie verbiedt, moeten heel wat weduwen het overlevingspensioen delen met een andere echtgenote van hun polygame man. Volgens de krant La Libre zitten 700 vrouwen in dergelijke vreemde situatie. Hoe is dat mogelijk als polygamie bij wet verboden is in ons land?

In 2016 bleken volgens de federale pensioendienst 682 personen hun overlevingspensioen te delen met iemand anders. Dat wil zeggen dat twee weduwen dezelfde man hadden.

Die cijfers werden onthuld door de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (RM) op een schriftelijke vraag van parlementslid Jean-Jacques Flahaut (MR).

Op basis van de betalingen die werden geregistreerd voor de maand januari 2018, kon worden afgeleid dat dat aantal stilaan afneemt. Dit jaar moesten 677 begunstigden hun overlevingspensioen met iemand anders delen. De begunstigden hebben allemaal een Marokkaanse of Algerijnse nationaliteit, op een vrouw met een Tunesische nationaliteit na. Dat is het resultaat van oude conventies, ondertekend door zowel België als de Maghreblanden.

Toekomstbeeld

De cijfers zullen naar verwachting in de toekomst nog meer dalen. Dat komt enerzijds omdat de Marokkaanse familiewetgeving de voorwaarden voor polygamie heeft aangescherpt: een man moet kunnen aantonen dat hij voldoende middelen heeft om meer dan één vrouw te kunnen onderhouden.

Anderzijds, zoals de minister van Pensioen in zijn antwoord opmerkt, zal de geleidelijke verhoging van de wettelijke leeftijd om een overlevingspensioen te krijgen (46 jaar en 6 maanden in 2018, 50 jaar in 2025), het toekennen van een nabestaandenpensioen aan “jonge weduwen” voorkomen.

Voorlopig wordt overlevingspensioen gelijk onder de vrouwen verdeeld, maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Als onderdeel van de actualisering van de bilaterale socialezekerheidsovereenkomst tussen België en Marokko is een nieuw voorstel voor de verdeling van het overlevingspensioen tussen weduwen ingediend. Het pensioen zou in de toekomst in verhouding staan tot de jaren van het huwelijk.

image_pdfimage_print
Share

Geen politicus zal aansprakelijk zijn wanneer de grote zeepbel barst. Gelukkig zijn er de Nageltjes :)

We waarschuwden hiervoor al eerder.
De grootste zeepbel van de 21ste eeuw gecreëerd door de megalomane grootsprakerige Elon Musk staat op ontploffen. Arcopar tot de 48ste macht.
Tesla maakte nog nooit winst en verbrandde sindsdien, maar vooral de laatste jaren, geld in een ongezien recordtempo.
Dat die man niet eerder stopte komt door de oogkleppen en de wensdromen van politici en mensen die een klap kregen van de groene molen.
Alsof elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens produceren geen grote gevolgen zou hebben voor het milieu en onze portemonnee.
Bovendien zal er nooit genoeg elektriciteit beschikbaar zijn om al die auto’s te laten rijden want de hernieuwbare bronnen zullen die niet kunnen leveren. Hernieuwbaar en duurzaam zijn die bovendien niet want ze verslijten en degenereren ook.
Lang niet de enige groene zeepbel laat ik even waarschuwen, zij het dat die minder spectaculair zullen barsten.
Als men over het klimaat begint: hou dan maar uw zakken dicht en de ogen open, want je wordt bestolen en bedrogen.
Het grootste probleem is de grootte en de groei van de wereldbevolking, die vooral achterlijk, verantwoordelijk is voor de grote milieuramp, het verdwijnen van natuur en het leven op aarde. Maar ook verantwoordelijk voor de grote maatschappelijke problemen ingevolge de migratie en de oorlogen die erdoor ontstaan, of zullen ontstaan. Maar daarover willen de groenen de goedmenschen en de vaginamutsen het nooit hebben.
 
Vinden ze straks Elon Musk met een kogel in zijn hoofd? Van zijn of andermans wapen?
Gaat het journaille en hun lezers kunnen smullen van dit drama dat zij eerst mee hielpen creëren?
De politici zullen weer vrijuit gaan, zoals gewoonlijk. Ze zullen een zoveelste commissie oprichten om het te onderzoeken, maar geen van hen zal aansprakelijk worden gesteld, laat staan hoofdelijk.
De besluiten zullen enkel de volgende generatie oplichters slimmer maken.
Ziezo, ik heb weer gezegd en geschreven. Maar of het wat zal uithalen?
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/17/emotionele-elon-musk-voorbije-jaar-was-ondraaglijk-en-het-ergs/
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Emotionele Elon Musk: “Voorbije jaar was ondraaglijk en het ergste moet nog komen”

Het gaat niet goed met Elon Musk, de topman van autobedrijf Tesla. In een interview met The New York Times uit Musk zich erg emotioneel over zijn zakelijke- en privéproblemen.

Het zijn erg moeilijke tijden voor de 47-jarige ondernemer Elon Musk. “Ondraaglijk”, noemt hij het zelf. Zijn bedrijf Tesla leed in het eerste kwartaal van dit jaar een recordverlies van bijna 600 miljoen euro. En Musk zelf ligt zwaar onder vuur – onder meer bij de Amerikaanse beurswaakhond – omdat hij recent een tweet verstuurde over zijn plan om Tesla van de beurs te halen. Met de tweet overtrad Musk mogelijk de beursregels. Ook zijn persoonlijke uithalen – bijvoorbeeld naar een duiker die deelnam aan de redding van de Thaise voetballertjes en die kritisch was voor Musk – zijn hem niet in dank afgenomen.

“Het voorbije jaar was het moeilijkste en meest pijnlijke in mijn carrière”, vertelt hij aan The New York Times vanuit zijn huis in Los Angeles. Zijn gezondheid lijdt erg onder de situatie, geeft Musk aan. “Ik werk tot 120 uren per week. Er zijn momenten geweest dat ik de fabriek 3-4 dagen lang niet verlaten heb, dat ik niet naar buiten kwam.”

Volgens de The New York Times werd Elon Musk bij momenten overmand door emoties tijdens het interview. “Ik heb mijn hele verjaardag alleen op het werk gespendeerd.” En op het huwelijk van zijn broer – waar Musk getuige was – kwam de Tesla-chef pas twee uur voor de ceremonie aan rechtstreeks van de fabriek en nadien vertrok hij onmiddellijk terug naar zijn werk.

“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”, getuigt Musk. “Sommige vrienden hebben mij bezocht omdat ze erg ongerust zijn.” Volgens Elon Musk is het ergste over voor wat betreft de operationaliteit van Tesla. “Maar vanuit een persoonlijk pijn-standpunt moet het ergste nog komen.”

“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”

image_pdfimage_print
Share