De tjeef Wouter Beke

Tjeef, tjever, TJEEFST.

Wouter Beke over N-VA: ‘model van tweedracht, discours van islamofobie

N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten, en nu doen ze er in hun discours alles aan om die kiezers voor zich te blijven winnen‘, zegt Wouter Beke in een interview met Het Nieuwsblad.

Het is verbijsterend om steeds weer te moeten vaststellen dat de meeste religieus geïnspireerde idioten liegen en bedriegen alsof het gedrukt staat. De absolute recordhouders hierin zijn de mohammedanen. Zij zijn hierin de onverslagen meesters. En dat is niet verwonderlijk, zij liegen en bedriegen in opdracht van, en gedekt door een uitdrukkelijk mandaat van hun maangod Allah. Dat mandaat en die opdracht staan uitdrukkelijk neergeschreven in de koran. Incontournable dus, net zoals de NVA vandaag in de gefaalde staat B.

Maar politiek bedrijvende tjeven zoals Wouter Beke kennen er ook wat van. Zeker als er verkiezingen naderen. Dan overtreden systematisch een kernvoorschrift van hun eigen religieuze  ethiek: bedrieg en belieg uw medemensen niet. Ik vraag me af wat er eigenlijk nog christelijk is aan de CD&V. Hun politiekers liegen, hun bankiers lichten spaarders op en hun vakbonden willen zichzelf niet eens meer christelijk noemen.

Bij de lokale verkiezingen van 2018 wil CD&V de absolute centrumpartij van Vlaanderen blijven. Wat een grootspraak! De N-VA is sinds de vorige verkiezingen stukken groter en het is te voorzien dat dit zeker zo zal blijven bij de volgende verkiezingen. In een interview met Het Nieuwsblad beweert CD&V-voorzitter Wouter Beke dat de “N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten“.

Het woord opkuisen gebruiken mag van deze tjeef niet want dat zou getuigen van islamofobie. Het woord vreten gebruiken samen met het Vlaams Belang mag dan weer wel. Overigens is dat laatste zinnetje ook een groteske leugen. De NVA won kiezers ten koste alle traditionele partijen en niet alleen ten koste van het Vlaams Belang. Beke is zo’n grote leugenaar dat hij zelf het groteske van zijn leugens niet meer inziet.

De tjeven willen van duurzaamheid de inzet maken van de verkiezingen in 2018, wanneer de partij van Beke zal inzetten op ‘de kwaliteit van het leven’. Hij ziet andere partijen voorstellen doen die de kwaliteit van het leven verminderen. “Kijk naar de pensioendiscussie” zegt hij. “Of veiligheid, waarbij zowel repressie als preventie belangrijk is. Ik zie partijen die alleen het één willen, en besparen op het ander.

De kiezers staan volgens deze partijvoorzitter voor een duidelijke keuze: ‘”Kiezen zij voor een duidelijk project dat de mensen verbindt en de samenleving versterkt, of kiezen ze voor een model waarbij voort­durend tweedracht wordt gezaaid en een discours van islamofobie wordt gevoerd?

Tweedracht? Laat ons Beke er even aan herinneren dat zijn in 1974 partij mee verantwoordelijk was voor de goedkeuring van een grondwet die aan een minderheid het recht geeft om een meerderheid de les te spellen. De zogenaamde grendelgrondwet.  Deze grondwet is totaal ondemocratisch, totalitair en fascistisch. Zijn partij zorgde er toen mee voor dat het gelijkheidsbeginsel verkwanseld werd, de elementaire principes van rechtvaardigheid en billijkheid grondwettelijk afgeschaft werden. En we weten allemaal wat er nadien gebeurd is.

Discours van islamofobie? Omdat iemand het woord opkuisen gebruikt? Dit is gewoon laster vanwege Beke. Het is duidelijk dat ook zijn partij niet meer weet van welk hout pijlen maken in de modderpoel van corruptie en kleptocratie in de Brusselse salons.

image_pdfimage_print
Share

De communautaire leegte

Door de afkondiging van een (minstens) vijfjarige communautaire stilstand bij de federale regeringsvorming ontstond er als het ware een onmetelijk diepe communautaire vergeetput!

Of nog aanschouwelijker, een gigantische communautaire leegte. Allemaal om het grondwettelijk en dus (jawel!) fascistisch, ondemocratisch, totalitair, en discriminerend apartheidsregime ‘Belgium’ overeind te houden!

Barbara Pas nam zich voor om het smeulende communautaire vuur telkens weer aan te wakkeren om zoveel mogelijk Vlamingen te doen inzien dat zij zelf en niemand anders blijvend onrecht zullen ervaren zolang zij meedraaien in het Belgisch constitutioneel systeem.

Zij tracht daarbij de N-VA in verlegenheid te brengen door de communautaire tegenstellingen binnen de regering op te poken. “Dat is wat Barbara Pas van Vlaams Belang tot nu toe met veel ijver deed. Maar zij wordt doodgezwegen in de media.” (Prof. Bart Maddens in De Standaard van 23 september 2016) De leugenmedia?

Dit boek is dan ook een bijdrage tot het omzeilen van het islamofiele mediacordon.
De communautaire leegte is een verbijsterende ‘Wetsstraatkroniek’ die loopt van 11 oktober 2014 – het aantreden van de federale regering Michel/Dewever – tot 11 oktober 2016.

In deze kroniek beschrijft Barbara hoe het Vlaams Belang de afgelopen twee jaar – als enige in het federale parlement – de vinger op de communautaire wonde legde. Ze zet de visie van haar partij op Vlaamse staatsvorming in de verf en illustreert aan de hand van een oplijsting van haar talrijke parlementaire initiatieven de tekortkomingen van de participatiestrategie, het gebrek aan federale loyauteit (Allohoo!) aan Franstalige zijde, de onwil om de machtsposities in de regering te gebruiken om Vlaams onrecht recht te zetten waar het kan en de nefaste gevolgen van het warrige confederalisme-verhaal voor het oprechte streven

Uiterst betreurenswaardig is hoe Barbara Pas ook binnen uitgeverij Egmont en dus binnen het VB overduidelijk gediscrimineerd werd. In plaats van samen te werken probeert men anderen op een zijspoor te duwen. Hier wordt ik woedend van!

image_pdfimage_print
Share

Clinton in nauwe schoentjes

Terwijl Hillary Rodham Clinton 100.000 handtekeningen verzamelde voor een onmogelijk ‘impeachment’ van president Trump, dook er een getuigenis op die  haar betrokkenheid als minister van buitenlandse zaken van de moslim Obama in een verbazingwekkend daglicht stelt: medeplichtigheid aan moord op een Amerikaanse ambassadeur en drie andere Amerikaanse staatsburgers.

Het personeel van de Amerikaanse beveiligingsfirma Torres had in Benghazi perfect de mogelijkheid om ambassadeur Stevens te beschermen maar kreeg geen toelating van de crisisstaf in het witte huis en werd achteraf door het “State department” van minister Clinton verplicht om te zwijgen over de gang van zaken. Nu zwijgen ze niet meer omdat ze van de Trump-administratie terug nieuwe contracten willen bekomen die hen door de Obama-administratie niet werden gegund.

Onmiddellijk na de moord op Stevens door islamitisch gespuis in Benghazi ging het gerucht al dat Obama en Clinton toestemming weigerden om hem te redden. Nu wordt dit toenmalig gerucht bevestigd door ooggetuigen die ongetwijfeld de bescherming genieten van het FBI. We praten hier dus over medeplichtigheid aan moord op de eigen ambassadeur van de moslim Obama.

De Amerikaanse kiezer wist heel goed waarom hij het roer omgooide.

image_pdfimage_print
Share

De criminele Stasi-informante Merkel moet weg!

Waar waren jullie, beste parlementariërs van de NVA? Binnen of buiten?

h/t  re-act.be/react-tv/

Ter herinnering: de volgende collaborateurs en laffe volksverraders slaagden er in ons Vlaamse volk te betrekken in een waarachtige poging tot genocide op onze cultuur, genocide van hun eigen Vlaamse beschaving. Bekijk àl hun smoelen nauwkeurig en onthoudt hun namen, en luister ook naar wat de twéé spreekbuizen van deze verraders durfden te zeggen! !!

Misschien slapen ze goed onder de invloed van de rohypnol die ze hun slachtoffers voederen, maar in hun plaats zou ik geen oog meer durven dichtdoen! Medeplichtigheid aan misdaden (zoals neerschieten, verkrachten, aanranden, vermoorden en/of verminken) moet daadwerkelijk streng bestraft en niet verheerlijkt of onder de mat geveegd worden.

Luister naar ‘onze’ imbecielen! !!

Aan de twee laatstgenoemden: CU in Nürnberg 2.0, en zal beslist getuige zijn bij jullie halal- crematie! Lees de koran!

image_pdfimage_print
Share

De mainstream leugenpers

De mainstream kranten: rood-groene agitprop

Het is bekend: kranten als De Morgen en De Standaard zijn wanhopig op zoek naar lezers, en dat niet alleen omdat de sociale media op den duur als samizdat vaak betrouwbaarder zijn en vooral minder politiek correct.

Hoe drukt zich de vertwijfeling van de mainstream media uit? Hun publicrelationsafdeling zou je bij wijze van spreken een gratis abonnement geven bij aankoop van twaalf flessen wijn. Zo erg is het. En komen er zes abonnees bij, dan knallen de champagnekurken bij de redactie.

Een goede vriend van me die DS nog leest (er zal later een museum worden opgericht voor de laatste DS-lezer), kreeg de kans me gratis een maand die courant te laten bezorgen. Na lang aarzelen gaf ik toe – een nietzscheaanse zwakte van jewelste. Ik was immers helemaal afgekickt van dat arrogante high moral ground-pravda’tje met zijn obligate opinies over multiculturalisme als nieuwe collectivistische ideologie (vervangt het marxisme), superdiversiteit, migratie en islam.

De wanhoop waarover sprake werd nog eens extra in de verf gezet én door het feit dat ik nog een tijd erna, dus na een maand gratis DS, die krant zomaar (!) bleef ontvangen én omdat me via een heuse brief voorgesteld werd me gedurende drie maanden voor een habbekrats te abonneren met de garantie dat ik er nog drie maanden gratis bovenop kreeg. Wanhoop, zegt u? Vertwijfeling? DS ziet in een afgrond.

Linkse verblinding zonder schaamte …

Wim Van Rooy

Lees verder op Doorbraak! >>>

image_pdfimage_print
Share

Mijn brief aan de president van de Verenigde Staten Donald J. Trump

Dear Mr President Donald J. Trump,
Dear Mr/Mrs ambassador of the US,

We in Belgium, as all citizens in Europe and the rest of the world,  are aware of the devastating natural disasters that hit your country severely and many of the American citizens.

Europe would have been able to help the United States massively for once if it hadn’t already wasted all our tax money on immigrants that secretly hope to take our place and destroy our civilization and culture.

I hope and will insist they will make a huge contribution to relieve the suffering and help the reconstruction of the areas being hit so hard .
We owe it to America. Its only fair, and morally just.

But i, i am here, not to ask you what you can do for me, but what i can do for your country.

I don’t want to stay sit in my chair, mourn, feel sorry with you and do nothing. I wonder what i can do for the American people without being conned.

I have great confidence in your leadership and your honest and good intentions for your fellow Americans, and especially for those in distress and great need. And i am far from alone in that.

How can i safely contribute, helping you face the massive challenges that lie ahead.

Could you, eg your embassy or an official organisation inform and direct me (and of course others) how to donate on specially created safe accounts, so that no penny gets lost and the money get fairly shared and wisely used. A special page on the website of your embassy in Brussels and elsewhere in Europe would be a good idea, be trusted and under US supervision.

I trust and am convinced, that you are the man who can handle such crisis and help the people and the country overcome the disasters you face.

With my sincere and high regards,

image_pdfimage_print
Share

Sluipend gif …

Sharia en islamisering van Europa, hoe gaat dat alweer in zijn werk?

Er zijn nu eenmaal verschillen die tot in het operatiekwartier voortgezet moeten worden.
Je kunt als chirurg toch niet weigeren te opereren zonder de gevolgen daarvan te dragen?

De kans bestaat dat ze gestenigd of gekeeld wordt als hoer of overgoten met zuur als mannen haar zonder boerka zouden zien. De chirurg (waarschijnlijk zelf een moslima), zich vervolgd zou weten voor islamofobie of racisme.

Hopelijk wordt ze zonder verdoving halal geopereerd, en naaien ze tegelijk haar mossel permanent dicht zoals dat is toegestaan door de profeet.

En het gif sluipt verder.

foto van Anita Mollen.

image_pdfimage_print
Share

Wij laten begaan, tot de tolerantie ons doodt.

Even wat vermakelijke, zelfs geniale TV over een zeer ernstig onderwerp dat ons allen dringend aangaat. Vooral de goedmenschen die blijven slapen. Deze uitzending veroorzaakte veel ophef in Nederland. En we weten waarom en bij wie. Ik ben het wel niet eens met Lubach waar hij het heeft over die gekken op het dak met een bivakmuts.

Zij doen dat om zichzelf en hun familie te beschermen tegen de vele moslims die snel genegen zijn geweld te gebruiken, met een wapen (Zoals bij Theo en Pim), en om hun job te behouden en niet gediscrimineerd te worden, noch vervolgd door een met het jihadisme collaborerende overheid en justitie die de moslims al jaren knuffelen en uit de wind zetten.

Zij doen dit dus met gevaar voor eigen lijf en leden en voor iedereen die het met hen eens is maar niet kan of durft mee actie te voeren uit angst alles te verliezen waarvoor ze hebben gewerkt. Ja want zo werkt dat: de overheid en justitie kunnen iedereen zo kaalplukken dat ze zich zouden wensen een gesmokkelde immigrant te zijn.

Toch even terug naar school Lubach. Hoeveel auto’s zullen er worden in brand gestoken? Hoeveel gewelddadige relletjes zullen plaatsvinden? Wanneer wordt Lubach met de dood bedreigd, zijn huis beklad, een drektaart in zijn gezicht gegooid? Antifa en salafisten staan feitelijk op dezelfde anarchistische en terroristische barricades.

En wij laten begaan, tot de tolerantie ons doodt. Als het onderwerp niet zo gevaarlijk ernstig was geweest, dan was mijn lach wel hartelijker geweest en niet zo groen en geërgerd.
Maar ik troost en verheug mij met de gedachte dat moslims hier helemaal niet mee kunnen lachen.

image_pdfimage_print
Share