Georkestreerde invasie!

We kunnen U de bijdrage van react niet onthouden.

Elders wordt dit nieuws immers doodleuk gecensureerd.De activiteiten van Defend Europe zijn niet ten einde nu men niet langer meer met een boot op de Middellandse Zee rondvaart. De organisatie deelt een tweetal foto’s van een enorme boot met illegale immigranten aan het publiek. De foto’s komen uit Libië en men heeft deze ontvangen van contacten aan de Noord-Afrikaanse kust. Men wijst op de radicale verandering die de organisatie heeft afgedwongen waar het de situatie op de Middellandse Zee betreft. De mensensmokkelaars kunnen hun activiteiten niet meer zonder enige controle voortzetten. Het team van Defend Europe werkt samen met de Libische kustwachten mede ook om het publiek te informeren.

Geen enkele vrouw, geen enkel kind, geen enkele ouderling. Dit is de realiteit. Deze mensen zijn helemaal geen vluchteling, alles behalve vluchtelingen. Het zijn onbekwame, zwarte geweldenaars en verkrachters tuk op blank vrouwenvlees. Dit zijn invallers! De medeplichtige misdadigheid van al onze overheden, regeringen en parlementen is hallucinant.

De Europese en Libische autoriteiten overzien dit deel van de Zee om te voorkomen dat Defend Europe zich daar vertoont. Dit heeft dan ook tot gevolg dat er veel beter naar andere schepen wordt uitgekeken. Zo is ook de enorme smokkelboot door de Libische kustwacht gevonden en tegengehouden. Dat noemt de organisatie uitzonderlijk goed nieuws en bewijst volgens hen dat Libië, nog altijd in een moeilijke situatie, zijn vermogen behoud haar soevereiniteit te beschermen tegen illegale immigratie.

Het is evenwel ook een goed nieuws voor Europa, maar bovenal is het een tegenvaller voor de NGO’s, zo laat Defend Europa weten. Hierboven de twee foto’s die de organisatie met de wereld en vooral ook met haar gulle sponsors deelt.

Zelfs Jean Raspail zou hier kippenvel van krijgen.

De Ontscheping’ verscheen in 1973 onder de titel ‘Le Camp des Saints’ en veroorzaakte grote opschudding. Ronald Reagan las het en Samuel Huntington verwerkte het in zijn ‘Botsende Beschavingen’. Pas in de loop van de jaren bleek hoe enorm profetisch het scenario van deze roman was en vanaf de jaren ’90 werd dit boek een absolute bestseller. Internationaal is dit boek inmiddels een begrip geworden. Het is minder futuristisch als ‘1984’ of ‘Brave New World’, maar wel een getrouwere weergave van de wereldwijd verschuivende biomassa’s zoals we die nu kennen. Het is een voorspelling van wat zich nu in Europa afspeelt.

TO DO lijst:

Grenscontroles en gezinshereniging extreem verstrengen, de middelen voor gedwongen terugkeer van mensen zonder  papieren extreem verhogen, een permanente verblijfsvergunning koppelen aan het slagen in een ”objectief ” inburgerings- en taalexamen, de nationaliteitswetgeving vlijmscherp aanscherpen, de sociale zekerheid totaal afhankelijk maken van een minimum verblijfsduur, een uitgebreid taalexamen, en minstens aan een minimum arbeidsprestatie in België.

De Europese immigratierichtlijnen maximaal benutten, de conventie van Genève herbekijken, en alle en elke centiem ontwikkelingshulp, samenwerkingsverbanden en gunstige handelsverdragen beslist en categoriek koppelen aan de absolute bereidheid van derde landen om afgewezen asielzoekers en andere uitgewezen onderdanen terug te nemen in hun eigen gevangenissen.

Logisch toch?

image_pdfimage_print
Share

Arco & Arcopar : niets dan bedrog, niets dan vragen, niets dan verontwaardiging

De federale overheid heeft het peperdure advocatenkantoor Clifford Chance de opdracht gegeven een plan B uit te werken voor de Arco coöperanten.

1° Hoeveel miljoenen gaat dit kosten?
2° Waarom moet de belastingbetaler (dus ook de Arco -coöperanten) die betalen?
3° Vindt de overheid (c.q. de politici) zelf niet meer haar weg
     tussen de diarree aan wetten die ze zelf produceerde?
4° Vindt de overheid het normaal dat een extern bedrijf dit moet
     uitzoeken terwijl er een leger ambtenaren en politici zit die
     zulke wetten hebben voorbereid, geproduceerd en gestemd?
5° Waarom eist de overheid niet dat het ACW/de beweging de
     Arco gedupeerden vergoed, want het probleem is
     voortspruitend uit een private activiteit en private oplichting van
     800.000 mensen. Bovendien is het ACW/de beweging in staat
     om het geld uit eigen vermogen terug te betalen
6° Volgde en volgt de overheid op de voet welke juridische
     constructies, via nieuwe VZW’s en vennootschappen, het
     ACW/de beweging opzette om de terugbetaling door hen
     onmogelijk te maken, en dus te kunnen vluchten met het geld
     waarmee ze de coöperanten zouden kunnen of moeten
     vergoeden?
7° Welke concrete afspraken zijn er met het ACW/de beweging en de CD&V- zuil en CD&V     
     ministers gemaakt die de vergoeding van de gedupeerden via het ACW/de beweging onmogelijk       zou maken?
8° Waarom vervolgde justitie het openbaar ministerie zelf niet het
     ACW/de beweging, voerde het zelf geen ingrijpend onderzoek,
     geen huiszoekingen enz… niettegenstaande de massa
     gedupeerden, de enorme hoeveelheid geld en de enorme 
     impact op 800000 gedupeerden, slechts gewone mensen ??
     Is het omdat een van de adviseurs/constructeurs van de
     zwendel en de verdwijntrucs, eigenaar van het
     advocatenkantoor dat het ACW/de beweging adviseerde, zelf
     een CD&V-er is, die nu als minister van justitie deze zaak
     stuurt en justitie, al dan niet ook met hun hulp, gezien de
     politisering van justitie?
9° Het is gewenst dat de minister van Justitie, Koen Geens
    (CD&V) aftreedt/terug treedt, gezien de belangenvermenging en
    de geschiedenis, nooit minister van justitie had mogen
    worden?
10° Ook een slechts gedeeltelijke tussenkomst van de staat en een tegemoetkoming van het
      ACW/ de beweging komen toch neer op een vorm van staatssteun? Moet niet gelden wie potje
       breekt potje betaalt en gelden voor het ACW/de beweging niet dezelfde wetten en plichten als
       elke andere onderneming of vereniging. Zou deze ongelijkheid niet in strijd zijn met zijn met de
       grondwet?
De bevolking die dreigt de gigantische rekening te moeten betalen van de Arco-zwendel en de juridische miljoenenfactuur o.a. van een advocatenkantoor, via de belastingen. Hetzij via meer inningen, hetzij via andere maatregelen die een terugbetaling van belastingen mogelijk maken, de schuldenput enigszins dempen bij meevallers als bvb de privatisering van Belfius waarin het ACW op slinkse wijze een veel te groot belang wist te verwerven tegen veel te lucratieve voorwaarden, waarbij men zich ook veel vragen moet stellen.
Laten we ook het probleem Dexia even niet vergeten.
Als de restbank, of badbank Dexia zou omvallen, kost dit ons ca 50 miljard Euro (begroot aan het begin van de oprichting/ afsplitsing)
Door de geleidelijke afbouw, het mondjesmaat verkopen, doch met enorme verliezen, van de ‘vermeende’ activa en herverpakte kredieten, hopen ze die 50 miljard te spreiden zodat u het niet zult merken dat u die rekening eigenlijk ten volle betaalt. Ze gokken bovendien dat de diverse ‘vermeende’ activa en slechte leningen van destijds, in de toekomst iets meer zullen opbrengen. Het is realistisch te stellen dat het minder zal zijn gezien de enorm lage rentevoeten, de afkeer van de markten voor dergelijke producten, de inflatie die minstens nog steeds 2,5% bedraagt enz…
Beschouw het als een lening aan de staat die u bovendien nog geld kost ook.
 
Stemmen jullie nu nog steeds op CD&V ?
Zijn jullie nu nog steeds lid van het ACW/de beweging, hun vakbond die in de Arco zaak niets voor u deed, of een van de vele schimmige VZW’s ?
Het middenveld, waar zij zo vol van zijn, is toch niet meer dan een vliegenvanger die u via uw werk, school, jeugdbeweging, bejaardentehuis, gezondheidszorg heeft gevangen, of tracht dat te doen.
Moet/mag een religieuze politieke beweging die het ACW/de beweging is (en ik gruwel al van die term religieuze politieke beweging) een middenveld controleren dat niet alleen mensen beïnvloedt/indoctrineert/onder druk kan zetten, en dat bovendien kan doen via allerhande gesubsidieerde VZW’s en vennootschappen?
Oh ja, ik weet het, zij noemen dit ook goede doelen. En die goede doelen zijn vooral zij die er hun macht en rijkdom uit putten.
Dat zij al die maatschappelijke functies beter zouden vervullen dan de overheid dit kan is een absoluut fabeltje, dat ze desnoods zelf willen waarmaken mocht de proef worden gesteld.
 
Stellen jullie zich maar eens voor dat zulke machtsconstructies en religieus ideologisch gestuurd middenveld ook zou blijven groeien vanuit de islam, gesteund dus op een goddelijk boek waaruit geen letter mag worden geschrapt?
Ik zou als atheïst al bijna schrijven: god beware ons.

Topadvocaten werken plan B uit voor Arco-coöperanten

BELGA
 De federale regering gaat een beroep doen op de diensten van advocatenbureau Clifford Chance om er zeker van te zijn dat de compensatieregeling voor de Arco-coöperanten juridisch in orde is. Dat meldt De Tijd en het nieuws wordt bevestigd in regeringskringen.

De federale regering werkte in het kader van haar Zomerakkoord een regeling uit voor de Arco-coöperanten. Volgens die regeling zal de regering een fonds van 600 miljoen euro oprichten. Daarvan moet 400 miljoen euro komen van de privatisering van de staatsbank Belfius. Voor de overige 200 miljoen wordt gerekend op inkomsten uit de vereffening van Arco en een bijdrage van Beweging.net, de opvolger van het ACW, waarvan Arco de financiële poot was.
Een aantal waarnemers stelde vragen bij de nieuwe regeling. Ze vrezen dat de oplossing opnieuw op bezwaren van de Europese Commissie zal stuiten. In 2014 keurde de Commissie al een eerdere garantieregeling af omdat het ongeoorloofde staatssteun was. Eind vorig jaar bevestigde het Europees Hof van Justitie dat besluit.

image_pdfimage_print
Share

Poetin en Assad hebben mijn leven gered

Poetin en Assad hebben mijn leven gered

Dit schrijft pater Daniel Maes uit Arendonk in zijn boek dat pas is uitgegeven door “De Blauwe Tijger” uit Groningen.

De Vlaamse pater Daniël Maes (78) leefde vanaf het begin van de ‘Arabische lente’ in de Syrische woestijn, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. De norbertijn steunt het regime van Bashar al-Assad het militair ingrijpen door Vladimir Poetin.
Ter herinnering: in 2010 startte op initiatief van de eerste en hopelijk ook laatste moslimpresident van de Verenigde Staten Barack Hussein Obama en zijn toenmalige minister van buitenlandse zaken Hillary Rodham-Clinton, met het geld van de Amerikaanse belastingbetaler de zogenaamde “Arabische lente” die al spoedig vooral in Libië en Syrië zich van nieuwspraakwoord tot een uiterst bloederige nachtmerrie ontpopte.
Het doel van de moslimbroeder Obama was met de steun van Saoedi-Arabië  overal in Noord-Afrika soennitische jihadisten de min of meer seculiere regeringen ten val te laten brengen of, indien dit niet lukte, hen te bewapenen om die regeringen militair te bekampen.
Het doel van Clinton was Syrië te destabiliseren teneinde de bouw van Iraans-Syrische pipelines naar de middellandse zee te verhinderen. De grote Amerikaanse oliemaatschappijen en de Turk Erdogan waren de vragende partijen. Sultan Erdogan omdat hij ten allen prijze wou voorkomen dat een pipeline door Syrisch Koerdistan de Koerden een financiële hefboom zou geven tot het uitroepen van een onafhankelijke staat, en de oliemaatschappijen en hun soennitische leveranciers uit het Arabisch schiereiland omwille van economisch eigenbelang.
Obama en Clinton speelden een misdadig geostrategisch spelletje. Drie jaar na ons artikel van september 2014 resp. 2015 weten wij dat het elimineren van IS ook mee te danken is aan het Iraakse leger. Ook Irak heeft een belang bij een pipeline van Iran naar de middellandse zee over haar grondgebied. Met een Koerd als president een sjiiet als premier is een akkoord met Teheran daarover niet langer onmogelijk.
 
Wat volgt is een weergave van een interview met Daniël Maes gepubliceerd in het Algemeen Dagblad in januari 2017. Hij deelt onze mening over de diepere oorzaak van de Amerikaanse betrokkenheid en doorziet ook de leugens van onze media en leugenpers.

Volgens pater Daniël klopt er weinig van de westerse berichtgeving over het conflict in Syrië. “De Amerikanen (n.v.d.r. bovengenoemde twee dus) en hun bondgenoten willen het land te gronde te richten.”

U bent zeer kritisch op de verslaggeving uit Syrië. Wat zit u dwars?
“Er klopt niets van het idee dat er een volksopstand plaats zou hebben tegen president Assad. Ik ben sinds 2010 in Qara en heb met eigen ogen gezien hoe agitatoren van buiten Syrië de protesten tegen de regering organiseerden en jongeren rekruteerden. Die beelden werden door Al Jazeera uitgezonden om de indruk te wekken dat hier een rebellie gaande was. Er werden door buitenlandse terroristen moorden gepleegd, in de soennitische en in de christelijke gemeenschappen, in een poging om onder de Syrische bevolking religieuze en etnische tweespalt te zaaien. Terwijl in mijn ervaring het Syrische volk juist heel eensgezind was.

Voor de oorlog was dit een harmonieus land: een seculiere staat waarin verschillende geloofsgemeenschappen vreedzaam naast elkaar leefden. Er was nauwelijks armoede, het onderwijs was gratis, de gezondheidszorg goed. Het was alleen niet mogelijk om vrijelijk je politieke mening te uiten. Maar dat kon de meeste mensen niks schelen.”

Zuster Agnès-Mariam, de Libanees-Franse moeder-overste van uw Mar Yakub (‘heilige Jacob’) klooster, wordt ervan beschuldigd te heulen met het regime. Zij heeft vrienden tot op het hoogste niveau.

”Zuster Agnès-Mariam helpt de bevolking: zij heeft recent een gaarkeuken geopend in Aleppo, waar vijf keer per week 25.000 maaltijden worden bereid. Kijk, het is miraculeus dat wij nog leven. Dat hebben we te danken aan het regeringsleger van Assad en aan Vladimir Poetin omdat hij besloot om in te grijpen toen de rebellen de macht dreigden over te nemen.

Toen duizenden terroristen bij Qara waren neergestreken waren wij ons leven niet zeker. Ze kwamen uit de Golfstaten, Saoedi- Arabië, Europa, Turkije, Libië. Veel Tsjetsjenen. Ze vormden een buitenlandse bezettingsmacht, allemaal gelieerd aan al-Qaida en afsplitsingen. Tot de tanden bewapend door het Westen en zijn bondgenoten en met een wedde om u tegen te zeggen. Ze zeiden letterlijk: ‘Dit land behoort nu ons’. Vaak zaten ze onder de drugs, ze bestreden elkaar onderling, ’s avonds schoten ze in het wilde weg. We hebben ons lang in de crypten van het klooster schuil moeten houden. Toen het regeringsleger hen verjoeg, was iedereen blij: de Syrische burgers, die de buitenlandse rebellen haten en wij omdat de rust terugkeerde.”

U zegt: het Syrische leger beschermt de burgers terwijl er allerlei berichten zijn over oorlogsmisdaden door Assads troepen, bijvoorbeeld de bombardementen met vatbommen.
”Weet u dan niet dat de berichtgeving over Syrië de grootste medialeugen van deze tijd is? Over Aleppo is pure onzin verkocht: het waren juist de rebellen die er plunderden en moorden. Denkt u dat het volk stom is? Denkt u dat die mensen gedwongen worden om te juichen voor Assad en Poetin? Het is de Amerikanen te doen om pijpleidingen en grondstoffen in deze regio en om het tegenwerken van Poetin.

En Saoedi-Arabië en Qatar willen in Syrië een soennitische staat vestigen, zonder vrijheid van godsdienst. Daarom moet Assad weg. Weet u: toen het Syrische leger zich opmaakte voor de slag om Aleppo kwamen moslimmilitairen bij mij om te worden gezegend. Tussen gewone moslims en christenen is er geen probleem. Het zijn die radicale islamistische, door het Westen gesteunde rebellen die ons willen uitmoorden. Zij zijn allemaal al-Qaida en IS. Er zijn helemaal geen gematigde strijders meer.”

U noemde Hillary Clinton ooit een ‘duivelin in wijwater’ omdat zij als minister van Buitenlandse Zaken het conflict zou hebben opgepookt.
”Ik ben blij met Trump. Hij ziet wat ieder normaal mens begrijpt: dat de Verenigde Staten moeten stoppen met het ondermijnen van landen die grondstoffen bezitten. Het streven naar een unipolaire wereld door de Amerikanen is het grootste probleem. En Trump begrijpt dat de radicale islam een groter gevaar is dan Rusland.

Wat kan mij het schelen of hij af en toe zijn broek uittrekt? Als Trump geopolitiek uitvoert zoals hij belooft, dan ziet de toekomst er positief uit. Dan komt het tot een vergelijk met Poetin. En hopelijk komt er dan een oplossing voor Syrië en keert de vrede terug.”

U begrijpt dat uw analyse controversieel is en op veel kritiek stuit?
“Ik spreek uit eigen observatie. En niemand hoeft mij te geloven, hè? Maar ik weet één ding: de media kunnen met hun berichtgeving bijdragen aan de uitmoording van het Syrische volk, of zij kunnen de Syriërs helpen. Helaas zijn er onder journalisten te veel meelopers en flauwe zakken.”

P.S. Het Algemeen dagblad behoort tot de leugenpers maar de censuur wordt erin soms omzeild door integere journalisten.

 

image_pdfimage_print
Share

Stasi-Merkel lijdt een historische nederlaag.

Alternative Für Deutschland eindigt minstens op 12 procent en breekt door. Stasi-Merkel maar ook Kapo-Schultz lijden een historische nederlaag.

Update: Frauke Petry wint met maar liefst 37,4% van de stemmen in Saksen!

Klik op het eerste bruggetje bovenaan voor de prachtige beelden!

De landverraadster en Stasi-medewerkster Angela Merkel heeft, in strijd met alle wetten, de grenzen van Duitsland wagenwijd opengezet voor een legioen islamitische indringers, waaronder terroristen, aanranders, verkrachters en criminelen van gemeen recht. Daarom lust Poetin haar niet.

Allicht duikt zij ooit nog op in Broekzele of Straatsburg voor een vette EUSSR-bonus!

Hoe dom en gehersenspoeld zijn wij, Vlamingen en Nederlanders?

image_pdfimage_print
Share

VLAARDINGEN (NL) HELPT “VLUCHTELINGEN” AAN EEN HYPOTHEEK

Wanneer hebben ze u of uw kinderen ooit zo eens geholpen?? Nooit !!! En wegkijkers, jullie blijven dit normaal vinden ?? Natuurlijk ontsproten aan uit de geest van een linkse burgemeester, Hans Versluijs (PvdA), en met uw geld.

Het zou me niet verbazen dat het ook hier gebeurde dat “Vluchtelingen” in Vlaanderen of Brussel een huis/ kluswoning kunnen kopen dankzij een speciale constructie die bestaat uit een geldlening via ’n stichting (een Saudische, Marokkaanse of Turkse stichting misschien ???) 😠

De lening is vergelijkbaar in hoogte met een hypotheek, die in maandelijkse termijnen terugbetaald moet worden. Het terugbetalen via de constructie voor “vluchtelingen” gebeurt in de vorm van ‘huur’. Met deze regeling wil het stadsbestuur drie kluswoningen reserveren exclusief voor “vluchtelingen” ( exclusief voor “vluchtelingen” ! Is dat geen discriminatie, racisme, tegenover het eigen volk zelfs?? 🤨) , een groep die eigenlijk niet in aanmerking komt voor een hypotheek. (En hoeveel Vlamingen die nochtans al lang werken en bijdragen komen nooit in aanmerking voor een hypotheek?  🤔)

Nee, ik vind niet dat iedereen er zomaar een moet krijgen, want dan krijgen we Amerikaanse toestanden zoals veroorzaakt door de Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae en de Federal Housing Administrations. Krediet moet men verdienen, net zoals al het andere in de wereld. Ook in een solidaire maatschappij. Zoniet, dan is het willekeur, ook in handen van de politiek, en dan staan misbruik en vriendjespolitiek/cliëntelisme en onrechtvaardigheid gegarandeerd om de hoek.

Houdt de dieven !!! Zie de link naar het artikel in ’t blauw. Een foto van het inmiddels door de politiek correcte censuur gewijzigd artikel onderaan.

VLAARDINGEN HELPT VLUCHTELINGEN AAN HYPOTHEEK

image_pdfimage_print
Share

NVa-anse kracht van verandering …

De “Kracht van verandering” aan het werk?

Op meer dan 500 miljoen Europeanen betaalde in 2015 niemand meer dan de Vlaming aan de Europese Unie !

De top 10 :

1 . Vlaanderen : 338,80 euro per inwoner ;

2 . Nederland : 336,46 euro per inwoner
3 . Zweden : 265,32 euro per        ” “
4 . U.K. : 217,33 euro per             ” ”
5 . Duitsland : 213,30 euro per      ” ”
6 . Denemarken: 184,84 euro per  ” ”
7 . Luxemburg : 174,92 euro per   ” ”
8 . WALLONIË : 171,65 euro per ” ”
9 . Oostenrijk : 112,15 euro per     ” ”
10 . Finland : 101,31 euro per        ” ”

Bron van deze objectieve cijfers: Gerolf Annemans die deze schande naar boven heeft gespit. De “zelfbenoemde zogezegd politieke correcten” gaan de Walen zeker en vast niet op kosten jagen.
De oorzaak van deze schande heet de gefaalde staat België, omdat er reeds decennia, jaarlijks (!) meer dan 7 miljard euro aan Vlaams Belastinggeld verdwijnt naar het zuiden, zo maar en voor niks ! Het zinkgat in Sint Joost is er in vergelijking niets bij!

Voeg daarbij de vele miljarden leefloon, steun- en kindergeld die onbelast jaarlijks naar Noord-Afrika worden versast door nieuwe Belgen en je begint te begrijpen waarom de Belgische regering haar financieel huishouden reeds heel lang niet meer op een normale manier kan beheren.

De meeste Vlamingen werken als een paard maar worden behandeld als een slaaf. Tegelijkertijd woekeren misbruiken zoals bij voorbeeld die bij Samusocial, Arcopar en de massa nutteloze intercommunales onverminderd verder en graaien de kleptocraten onder de politieke mandatarissen (en dat zijn er véél) overal alle overschotten weg.

Verkrachting, genitale verminking, sadisme, hersenspoeling van kinderen én geweld blijven intussen allemaal wel toegelaten en onbestraft zo lang de daders maar Mohammedanen zijn en worden de Vlamingen ook gediscrimineerd te voordele van deze invallers.

image_pdfimage_print
Share

Het Belgisch model

Hoe de grond onder het Belgische model wegzakt.

© Photo News In Franstalig België lijkt, net als op de Leuvensesteenweg in het Brusselse Sint-Joost, de bodem verdwenen.

Een gigantisch zinkgat in Brussel dat het treinverkeer in het hart van Europa stillegt. Het lijkt wel een metafoor voor de manier waarop dit land zich politiek vastrijdt.

De half mislukte coup van cdH-voorzitter Benoît Lutgen tegen de PS heeft de bodem weggeslagen onder het Belgische model. De zes regeringen die het land rijk is, zijn nu anders samengesteld. De problemen oplossen wordt nog moeilijker. Voor Bart De Wever en de N-VA is het een cadeau, want meer dan ooit lijkt het zo niet verder te kunnen.

Stel u even voor dat er in Vlaanderen twee Vlaamse regeringen zijn. Een die zich bezighoudt met harde economische beslissingen en een die er is voor onderwijs en cultuur. En dat die twee coalities verschillend zijn samengesteld: bijvoorbeeld de N-VA en CD&V in de economische regering, de sp.a en CD&V in de onderwijsregering. En dat er dan maar liefst vier ministers zijn die over het onderwijs gaan: twee socialisten en twee christendemocraten. Surrealistisch en ondenkbaar? Toch niet. Het is de politieke realiteit in Franstalig België, na de half mislukte coup van cdH-voorzitter Benoît Lutgen.

De Ardennees besliste voor het zomerreces de door schandalen geteisterde Parti Socialiste uit alle coalities in Franstalig België te duwen. Algauw werd duidelijk hoe onbezonnen hij te werk was gegaan. Zijn tour de force was niet voorbereid, het was voorafgaand niet afgetoetst. Het gevolg was dat er alleen in Wallonië een coalitiewissel kwam: de Franstalige liberalen van de MR namen de plaats in van de Franstalige socialisten. Maar in Brussel en de Franse Gemeenschap (die is omgedoopt tot de Federatie Wallonië – Brussel) hebben het cdH en de MR geen meerderheid en wilde DéFI (het vroegere FDF, dat tot 2011 een kartel vormde met de MR) niet springen.

In Franstalig België lijkt, net als op de Leuvensesteenweg, de bodem gewoon verdwenen. Er gaapt een gigantisch gat, waarbij het cdH in de Waalse regering met de MR de verandering wil belichamen, maar in Brussel en de Federatie Wallonië-Brussel gewoon verder doet met de PS. Wie begrijpt daar nog iets van? En hoe moet dat werken?

Alleen al de toestand van de infrastructuur in Brussel geeft aan dat er nochtans geen tijd te verliezen is voor de politici in Franstalig België. Nadat de Brusselse tunnels afgesloten moesten worden omdat ze afbrokkelden, is nu de spoortunnel onder het Schumanplein, in het hart van de Europese wijk, afgesloten. Door een zinkgat in de Leuvensesteenweg – een gevolg van een niet-onderhouden riolering – is de spoortunnel onder water gelopen.

En alsof de duivel ermee gemoeid is, komt opnieuw Yvan Mayeur (PS) in beeld. De socialist moest opstappen als burgemeester van Brussel nadat de graaicultuur bij de daklozenorganisatie Samusocial aan het licht kwam. Hij is ook de (goedbetaalde) voorzitter van de raad van bestuur van de intercommunale Vivaqua, die geleid wordt door Laurence Bovy, de gewezen kabinetschef van het Brusselse PS-kopstuk Laurette Onkelinx.

De Franstaligen beseffen dat ze de politieke leiders hebben die ze niet verdienen: nadat eerder de PS in de hoek zat waar de klappen vielen, blijkt uit nieuwe peilingen dat het geïmproviseer van het cdH door de Franstalige kiezer wordt afgestraft. De politieke versnippering in Franstalig België is compleet. Van de zes regeringen die het land rijk is, is geen enkele regering nog hetzelfde samengesteld, waardoor van het Belgische model van samenwerkingsfederalisme in de praktijk weinig overblijft.

Met de zesde staatshervorming is het er ook niet makkelijker op geworden. De deelstaten kregen wel meer fiscale autonomie, maar de bevoegdheden zijn nog meer uit elkaar getrokken. Van zogenaamde homogene bevoegdheidspakketten is nauwelijks iets in huis gekomen. Zo is er nog altijd geen energiepact in dit land, omdat de verschillende regeringen het niet eens raken. En de regionale regeringen zijn bevoegd voor hernieuwbare energie, terwijl kernenergie en offshorewindparken een federale bevoegdheid zijn.

Dat België stilaan wegzakt in zijn eigen institutionele architectuur blijkt ook uit de vele obstakels die het onmogelijk maken om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. De afstemming tussen de vervoersmaatschappijen NMBS en De Lijn bijvoorbeeld is een permanente bron van ergernis voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die niet altijd kan rekenen op medewerking van zijn federale collega François Bellot (MR). De Vlaamse regering kon ook niet overgaan tot een vergroening van het bedrijfswagenpark, omdat leasingmaatschappijen dan hun maatschappelijke zetel naar Wallonië zouden verplaatsen, waar de regels minder streng zijn.

Misschien wel het meest schrijnende voorbeeld van het vastlopende Belgische model is de luchthaven van Zaventem, die bedreigd wordt door strenge geluidsnormen die de Brusselse regering heeft uitgevaardigd. Het is een voorbeeld van het politieke vechtfederalisme dat België economisch steeds meer de adem afsnijdt.

In de regering-Michel is Bart De Wever gedwongen een communautaire standstill van vijf jaar te respecteren. Maar door het politieke drijfzand waarin Franstalig België wegzakt, wordt het N-VA-verhaal van confederalisme vanzelf geschreven. De politieke chaos aan Franstalige zijde levert meer dan ooit het bewijs dat het zo niet verder kan.

Overgenomen uit de enige Vlaamse krant die qua politieke commentaren nog waard is om gelezen te worden: De Tijd

image_pdfimage_print
Share