Ramadan

Dit jaar begint de Ramadan vandaag. Tijdens de ramadan zijn vele dingen verboden. Maar mensen vermoorden is daar blijkbaar niet bij, want deze morgen vielen er bij een aanslag op een busstation in Afghanistan al 18 doden. Vlak voor de start ervan heeft Islamitische Staat (IS) zijn volgers overigens opgeroepen tot een “allesvernietigende oorlog” tegen de “ongelovigen” van het Westen. Gelet op de bloedige ramadan van vorig jaar en de recente aanslag in Manchester, vrezen de Europese veiligheidsdiensten het ergste voor de komende maand. 

Met dit warme weer zullen de Mohammedaanse testosteronbommetjes tijdens de volgende weken gegarandeerd weer massaal onze blanke vrouwen en meisjes seksueel lastig vallen of verkrachten. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Manchester: de waarheid

Hieronder een politiek correcte reactie van een twitterende links-liberale goedmensch:

De waarheid is dat de mohammedaanse terreur nooit ophoudt. De mohammedaanse moordmachine stopt nooit omdat de onveranderlijke islamitische doctrine onderwerping en geweldpleging voorschrijft. Helaas hebben onze elites de wetenschappelijke studie van de islamitische doctrine zo goed als onmogelijk gemaakt of zelfs verboden. Onze corrupte staatstelevisie en leugenpers doen er bovendien alles aan om overzichtelijke lijstjes niet te moeten publiceren. Van 13 tot 19 mei 2017 werden in 15 landen bij 55 gewone islamitische aanslagen en 12 jihadistische zelfmoordaanslagen 313 mensen vermoord en bijkomend 242 verminkt. De slachtoffers van 20 tot en met 22 mei 2017 in Manchester zijn daar dus nog niet bij geteld.
Ook in tweemaal in Nigeria, eenmaal in Syrië en tweemaal in Afghanistan vielen er in die bijkomende drie dagen doden en gewonden door de misdaden van aanhangers van de misdadige islam. De mohammedaanse moordzucht is ideologisch stevig en overvloedig verankerd en die ideologie wordt bekleed met een flinterdun hypocriet hesje van gladde religieuze teflon.

De dader van de aanslag in Manchester is geïdentificeerd als ene Salman Abedi, een 22-jarige vrome moslim die de koran van buiten leerde. Hij had Libische ouders en was geboren in Manchester.  Zonder enige twijfel mohammedaan en erg bruin getaand dus, of mogen we dat niet schrijven? De plaatselijke mohammedanen wentelen zich nu al proactief in hun geliefkoosde en geveinsde slachtofferrol. Kitman en Murana zoals gebruikelijk.

Islamitische Staat had de aanslag al opgeëist en de Britse autoriteiten nog voor de identificatie van de dader laten weten dat een ‘soldaat van het kalifaat’ de bom had geplant. Ondertussen trekt onze leugenpers een islamofiel rookgordijn op door  aandacht te besteden aan details die helemaal niet belangrijk zijn zoals tegenstrijdigheid tussen de verklaring van Islamitische Staat en die van Britse politiemensen over het aantal doden en de makelij van de bom. Maar niet aan moskee die de mohammedaan bezocht noch aan de imam die hem indoctrineerde.

Gisteren dinsdag 23 mei 2017 slaagde een walgelijke vrouwelijke goedmensch-expert er op de 0000 in te betreuren dat zovele kinderen getraumatiseerd worden door andere dingen dan mohammedaanse moordzucht. Je moet maar durven! Islamofilie en cognitieve dissonantie zijn geestesziektes.

Ik kan de woede van Paul Joseph Watson goed begrijpen. Er kleeft bloed aan de handen van een bepaalde kaste politiekers zoals de Britse kleptocraten Tony Blair en David Cameron en beslist ook die van Bart De Wever. Ondertussen is ook al bekend dat de dader lid was van een mohammedaanse terreurcel en dus niet alleen handelde als ‘loon woelf’.

Als je er een beetje ‘bewust’ over nadenkt zijn al onze actuele politieke leiders inderdaad verraders. Als je uw burgerrechten wil doen gelden bestaat er geen enkele andere mogelijkheid om hen te beschuldigen én te veroordelen voor verraad.

Als uw eigen leven U lief is (blijkbaar is dat ondergeschikt en verwaarloosbaar in de agenda van de  EU oligarchen), doe het dan uit liefde en bekommernis voor het lot van uw kinderen,  kleinkinderen en achterkleinkinderen!

Doe alles wat in uw macht ligt om de religie (aka ideologie) van Mohammed op ons territorium definitief te vernietigen! Niet verbieden maar vernietigen! Wij hebben geen ander alternatief. Zo niet wacht ons de genocide.

Op ons. Want wat anders had U gedacht?

image_pdfimage_print
Share

Trump doet zaken en oefent historische invloed uit.

Zet de instellingen op vertaling naar het Nederlands en luister na minuut 7 over wat Trump zegt over extremisme.

Trump doet zaken en oefent hier historische invloed uit.

Trump is dus helemaal geen ongeleid projectiel. En al helemaal geen idioot. Alleen de leugenpers en corrupte media blijven dit beweren. Trump weet heel goed wat hij zegt en doet en tracht er het maximum aan positieve resultaten uit te halen.

Trump weet heel goed dat de soennitische islam de oorzaak is van het fundamentalisme en alle heilige oorlogen. Hij gaat dus de verzamelde soennitische politieke leiders en staatshoofden de oren wassen in de bakermat van de soennitische islam: Saoedi-Arabië. Dit is geniaal en nog nooit vertoond.

Of het zal helpen valt te betwijfelen maar na 8 jaar wanbeleid van de linkse moslimbroeder Barack Hussein Obama is dit in ieder geval een uiterst verdienstelijke poging. Trump heeft nu de verantwoordelijkheid voor het stoppen van de islamitische barbarij bij de islamitische staatshoofden en de mohammedanen zelf gelegd.

Ronald Reagan beëindigde de koude oorlog en het ziet er naar uit dat Donald Trump de lont uit het kruitvat van de Midden-Oosten kan trekken. Nu moeten de islamitische staatshoofden hun heethoofdige imams en de fanatici nog overtuigen of kalt stellen.

 

image_pdfimage_print
Share

Opstand tegen de elites

Dit boek moet je lezen. Het bevat een nauwkeurige analyse en een schitterend objectieve synthese over alle maatschappelijke problemen in Vlaanderen. Een verklarend, samenvattend, verhelderend, inspirerend en prachtig geschreven meesterwerk van iemand met enorm veel gezond verstand.

Opstand tegen de elites, maar niet zo maar een opstand en niet zo maar willekeurige elites. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Nepnieuws en gehoofddoekte politieagentes

Er is heel wat te doen over het zogenaamde ‘fake news’ (nepnieuws) dat door de reguliere media gedrukt en door hen ook verspreid wordt via de sociale media. Maar deze reguliere politiek correcte linkse door de staat in leven gehouden media creëren in feite zelf het meeste nepnieuws. Een mooi voorbeeld hiervan is dit nepnieuws artikel van Knack.

De VS-minister van buitenlandse zaken stelt dat de problematiek van de drugbendes en –trafiek in Mexico onder meer een gevolg is van de vraag naar drugs in de VS. Hij wilt dus vanzelfsprekend de vraag naar drugs terugdringen. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Farage: niet met ons!

Maar er is meer aan de hand.

Zoals een Engelse gezegde luidt: ”What goes around, comes around.” Wie de bal kaatst, kan de bal terug verwachten. De Europese Unie wil van de Brexit natuurlijk een rampscenario voor het Verenigd Koninkrijk maken. Dat hebben ze ook meerdere malen laten weten merken. Jean-Claude Juncker wil het Verenigd Koninkrijk straffen en Guy Verhofstadt wil dat de uitkomst voor de Britten koste wat het kost slechter is dan nu zodat andere lidstaten er niet aan durven te denken om de EU te verlaten.

Als je zulke acties flikt, dan komen er natuurlijk reacties en het Verenigd Koninkrijk heeft het meerjarenbudget van de EU geblokkeerd. Toch nog even de kracht en de wil laten tonen voordat ze dadelijk het theater verlaten. Europese ambtenaren en politici vinden dit natuurlijk verschrikkelijk en vinden dat het Verenigd Koninkrijk zich helemaal niet moet bemoeien met zaken die volgens hen de Britten toch niet meer aangaat.

Kijken we naar de onderwerpen waarom de Britten het budget blokkeren, dan komt er ook ineens iets anders aan het licht. Een van de voorstellen binnen het budget is een Europees militair hoofdkwartier. De opmaat voor waarschijnlijk een Europees leger. Natuurlijk, het was sowieso al het plan en nu de Britten het zinkende schip verlaten, wordt het nog sneller ingevoerd. Als Nederland moeten we goed gaan nadenken over de toekomst in de Europese Unie en eruit stappen. Als dit soort voorstellen al in de maak zijn, dan voorspelt het niet veel goeds. Zeker niet met het eurofiele duo Merkel-Macron.

h/t De Dagelijkse Standaard

Hierbij moet opgemerkt worden dat een leger voor een dictatuur (zoals de EU) daadwerkelijk een gevaar is voor de democratie en voor iedereen die onze verworven vrijheden op prijs stelt en wil bewaard zien. In tijden van universeel bedrog wordt de waarheid spreken een revolutionaire daad. (George Orwell) Zeker als men kan vaststellen dat de leugenpers het zo ver drijft om te verklaren dat het de schuld is van christenen dat Mohammedanen ongelovigen vermoorden.

De overheid is niet de oplossing voor ons probleem. De overheid is het probleem. (Ronald Reagan) Zeker als het een supranationale regering is die massaal Mohammedanen importeert en de uitslag van volksraadplegingen niet respecteert zoals de EU!

 

image_pdfimage_print
Share

De leugenmedia in actie!

Links: De ‘Washington Post’ prijst een jaar geleden de voormalige president (en 100%  moslimbroeder) Barack Hussein Obama de hemel in.

Rechts: Een jaar later valt krak dezélfde krant uiterst agressief president Donald Trump aan voor exact hetzelfde.

VRT en VTM roeptoeterden en huilden ‘vandaag’ over een mogelijke ‘inbeschuldigingstelling’ (“impeachment”) van president Donald Trump. Alsof die iets verkeerd zou hebben gedaan. Wij durven nu al voorspellen: ‘Trump is going tot kick their asses!’ Donald houdt niet van lasterpraatjes en al helemaal niet van beledigende lasterpraatjes. Wij ook niet. Niemand die zijn eigen vrijheid op prijs stelt accepteert zo een destructief lasterlijk gedrag.

Ongelooflijk hoe arrogant de leugenpers en onze eigen corrupte media kunnen zijn! Trump gaat hen in ‘acht’ jaar verpletteren en vernederen. Een vernedering en verplettering die de NYT, de W. Post, CNN, VRT etc. enz. NOOIT meer zullen te boven komen. Trump gaat deze leugenmachine beslist en onherroepelijk definitief vernietigen.

Maar wat doen wij Vlamingen met onze 0000 (VRT, VT4 en VTM) ?! Gaan wij hun stinkend linkse, politiek correcte en islamofiele ‘kots’ zo maar blijven slikken als zoete koek? Waarom zouden wij kots blijven slikken? Omdat de grote ”strateeg” BDW van de NBA dat doet? Bedenk wat kots is kots blijft. Onderwerping blijft onderwerping. Islam is en blijft een kotsmisselijk makende politieke en imperialistische ideologie.

image_pdfimage_print
Share

Het grootste verraad denkbaar!

Wie er nog zou aan twijfelen dat “De Raad van Europa” ofwel in hoofdzaak en meer als waarschijnlijk een corrupte bende witteboordencriminelen is, ofwel een islamofascistische organisatie, leest best eerst de finale versie van haar islamofiele resolutie 1743 uit 2010!

Let wel deze zogenaamde “Raad” is, hoewel congruent, niet identiek aan die van de EUSSR of het zgn. “Europees” parlement. Het is een aparte klasse parasieten en door niemand verkozen maar door ieder van ons betaalde bende satrapen en oligarchen. Zij vertegenwoordigen de politiek correcte dictatuur, en onze leugenpers, journaille en dito corrupte media doen daarbij alsof hun neus bloedt.

Hun ongenummerde islamofiele resolutie van 8 juni 1975 en de genummerde 1605 van 25 april 2008 waren blijkbaar onvoldoende voor de Mohammedaanse übermenschen en macho-mannetjes-Arabieren.

Die eisten van de Europese verraders en lafbekken dat de laatste tenenkaas werd weg gelikt tussen de membranen van hun onderste mohammedaanse ledematen,  als waren de verraders onderdanige masochistische islamitische vrouwen. Slavinnen dus. En de in meerderheid ‘religioten’ in die ‘duistere’ (wie betaald hen?) “Raad van Europa” deden dat als zouden ze slaven zijn!

Ergo: de resolutie 1743 zag op 23 juni 2010 het ‘licht’ van de islamitische dictatuur en gaat sindsdien nog steeds volop voor vernedering van en effectieve genocide op àlle blanke West-Europeanen, ook de religieus gelovigen onder hen.

En de Belgische NVA ging daarmee akkoord en liet helemaal  geen protest noteren tegen dit afschuwelijk verraad!

Lees verder

image_pdfimage_print
Share