De socialistische “democrats” zijn slechte verliezers.

Dat Trump zal herverkozen worden voor een nieuwe ambtstermijn staat al vast sedert zijn eerste verkiezing die, wij herinneren er graag aan, gepaard ging met een aanzienlijke meerderheid. Dat de ‘democrats’ slechte verliezers zijn bleek al toen ze de uitslag in een staat betwistten en een hertelling eisten en bekwamen. En wat bleek? Trump had in feite nog meer stemmen gehaald dan bij de eerste telling! Waar het hoofd van vol is loopt de mond van over zullen vele Amerikanen gedacht hebben. De verontwaardiging van de linkse democrats was geveinsd en ongegrond.

Trump belichaamt “the American dream” tot in elk detail: succesvol, rijk geworden dank zij hard werken, en gehuwd met een fotomodel. Als hij al dom zou zijn wat sommige nitwits van de Europese leugenpers beweren zou hij niet rijk zijn en niet gehuwd met een bloedmooie vrouw.

De “Democrats” wilden echter van geen wijken weten en breiden de ene lastercampagne na de andere aan elkaar om de reputatie van Donald Trump te beschadigen. Hun blind fanatisme ging zo ver om bij wijze ven eenvoudige omkering (inversie) Trump te beschuldigen van iets wat de vakbondsman en ex- vice-president onder de moslim Obama had uitgespookt: inmenging in buitenlandse aangelegenheden door te laten onderzoeken hoe het zoontje van Biden in Oekraïne aan een geweldig goed betaalde bij-job had geholpen.

Eens men gaat liegen en bedriegen is er geen weg terug. Fanatiek als ze zijn ging de elite van de “Democrats”, die in feite alleen maar verkapte socialisten zijn, frontaal in de aanval en eisten de afzetting van Trump als president. Dat konden ze omdat ze de meerderheid in de eerste kamer bezitten. Dat de senaat, waar de republikeinen de meerderheid hebben, dat zou bekrachtigen was totaal uitgesloten. En het gebeurde ook niet. De ‘democrats’ werden terug gefloten en Trump trok voor de zoveelste keer aan het langste eind. De vrijspraak van Trump was geen verrassing. Voor een veroordeling was zelfs een tweederdemeerderheid nodig!

De vrijspraak was echter niet naar de zin van de 70-jarige poederdoos Nancy Pelosi, socialistische voorzitster van het huis van afgevaardigden en een van de breinen achter de belachelijke afzettingsprocedure. Toen Trump zijn “state of the Union” of boodschap aan de natie voor het huis van afgevaardigden had uitgesproken verscheurde zij een afschrift van de toespraak achter zijn rug. Dom natuurlijk want hiermee dreef zij nog eens duizenden Amerikaanse kiezers van haar kamp naar dat van de Republikeinen en hun president Trump. Vandaar dat zij op bovenstaande spotprent afgebeeld staat als een aap.

Wie gedacht had dat de Belgische regime-media en leugenpers hun conclusies zouden getrokken hebben en objectief zouden beginnen te berichten had het verkeerd voor. Nu pas begon de Belgische leugenpers en dito media haar eigen lastercampagne tegen Donald Trump. Volgens De Standaard zou Trump het “extreem ongemakkelijk” gehad hebben bij het “aflezen” van zijn ‘State of the Union‘.

Het tegendeel is natuurlijk waar. Trump was zelfverzekerd en veegde de vloer aan met zijn lasterende tegenstrevers. Nog volgens DS zou in de toespraak van Trump door “factcheckers” meer dan 30 verzinsels en leugens zijn ontdekt. ‘Factchekers’ zoals Björn Soenens van de Belgische staatstelevisie uiteraard. Zelf leugenaars dus.

Dat de ‘Presidential Medal of Freedom’ en dus de hoogste eer van de Amerikaanse republiek aan Rush Limbaugh werd uitgereikt ontketent bij “de standaard” een kotsachtige reactie van laster en eerroof. Limbaugh zou een racist zijn, een haatzaaier, een vrouwenhater en bovendien een uitvinder van samenzweringstheorieën. Lasterpraatjes zonder de minste schijn van bewijs. Als het maar gepaard gaat met het belasteren van Trump is blijkbaar alles toegelaten vindt de Belgische regimepers.

Dat noch de corrupte Joe Biden, noch de extreem linkse crypto-communist Bernie Sanders, noch de homoseksuele Buttigieg, noch het uit de hoed getoverde oud konijn John Kerry de geringste schijn van kans zouden hebben om Trump in november van een tweede ambtstermijn te houden zal ‘de standaard’ worst wezen.

Niet in de standaard: “Hallo Bjorn Soenens… Vandaag niet meer gezien of gehoord .. ?” Het hele impeachmentproces was kwaadaardig en corrupt en het werd geleid door corrupte mensen, mensen die informatie lekten en mensen die leugens verspreidden”. Zo begon Trump die in het witte huis werd ontvangen met een staande ovatie.

De hele linkse media zit nu in zak en as. Drie jaar lang baggeren en nog geen gram grond. Of je nu voor of tegen bent, de Soenensen en co liggen er aan de basis van: op naar de volgende 4 jaar president Trump!

Eender wat u over de president vindt, mevrouw Pelosi. Eender hoe goed of slecht Trump zijn presidentschap was. U getuigt van een ongehoorde boertigheid door recuperatie van uw functie voor partijdoeleinden wat als parlementsvoorzitter niet kan. Eender hoe diep uw haat zit… eender hoe terecht dat u Trump haat . Het is een vorm van zelfrespect en respect voor uw ambt en parlement.. Respect voor de democratie dus dat u in uw rol blijft en die laat primeren op die van partijkaart en persoonlijke opinie.

U heeft de rang van president naar beneden gehaald en niet de persoon Trump. En dat u dat niet inzag zegt véél over uw totale ongeschiktheid voor een openbaar ambt. Een goede samenvatting van onze mening omtrent dit onderwerp vindt men hier. Trump heeft de door toedoen van de linkse moslim Obama – gebruik op Nageltjes de zoekfunctie met de opdracht moslim Obama- zieltogende Amerikaanse economie terug recht getrokken, massaal werkgelegenheid en welvaart geschapen voor de doorsnee Amerikaan. En voor de rijkere Amerikanen, de Amerikaanse industrie en Amerikaanse middenstand een uitstekend beursklimaat en enorm veel opportuniteiten.

Zoals hij beloofde heeft Trump Amerika terug groot gemaakt. De fiere Britten hadden dat snel door en kozen massaal voor de Brexit. Alleen de collectivistische Britse socialisten waren tegen. Idioot zijn doet blijkbaar geen pijn.

En hier op het Europees continent doen het moederszoontje Macron, Stasi-Merkel, de blauwe Michel en blauwgeschelpte Sophie Wilmès, de molenwiekende gek Verhofstadt, de dictatoriale Ursula von der Leyen (je houdt het niet voor mogelijk: geboren in Elsene!) en een massale cohorte overbetaalde, liegende en arrogante euro-ambtenaren voor de verdere ondergang van Vlaanderen en Europa.

Wanneer duwen wij de volksverraders van de traditionele partijen (VLD, SPA en CD&V) onder de kiesdrempel? Alleen dat kan onze Europese beschaving redden.

image_pdfimage_print
Share

Via dwangsommen het terrorisme post-gefinancierd.

We beginnen met een filmpje over onschuldige kinderen die we verplicht naar hier moeten halen, en waarvan eentje al 19 jaar is.

De Belgische regering moet voorlopig al een half miljoen euro betalen aan IS-kinderen. De deurwaarder is in opdracht van Abderrahim Lahlali het geld al met een dwangschrift gaan opeisen.

50000€ per dag zo lang de 10 kinderen van IS strijders en hun even wrede vrouwen niet naar belgië worden gehaald. En dat kan dus nog wel wat duren.

Abderrahim Lahlali, lid van CD&V en voormalig gemeenteraadslid voor die partij, lacht. Hij lacht ons uit, en met hem al de moslims die de enige echte islam genegen zijn, die dansen en zingen bij een aanslag met doden en gewonden, wanneer gruwelijke oorlogsmisdaden worden begaan, kelen worden overgesneden, mensen worden gemarteld en/of tot slaven worden gemaakt. Ze hebben geen wroeging, ze nemen nergens afstand van, ze blijven eisen stellen zo hoorden we al de gevangen genomen moeders van de betreffende kinderen in een videofilmpje ratelen. Zij lachen, telkens wij huilen.

Voor wie dacht dat het toch wel meevalt met het islamitische fundamentalisme heeft beslist niet de berichtgeving gelezen en de foto’s gezien over de publieke herdenking in St Jans Molenbeek van de onlangs overleden haatprediker Rachid Haddach in moskeeën.


Lahlali is de advocaat van IS-terroristen, van Sharia4Belgium, van de Marokkaanse terrorist Abdelkader Belliraj, van de ouders die juf Magali Alpaers van ‘De Blokkendoos lasterlijk beschuldigden van kinderverkrachting, van de allochtonen in Aalst die veinsden een racistische brief in de bus te hebben gekregen, van drie ‘jongeren’ die een aanslag planden op Filip Dewinter, enz….

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQItRC6884ywoi9ouPdRfK4Oaq9hwiUbgGlAAdS_rvpQxEviJyY

Deze noodregering en vorige belgische* regeringen (en alle partijen daarin) hadden al met maatregelen, tijdig beroep, en aangepaste wetgeving kunnen voorzien en voorkomen dat er over dit soort aangelegenheden processen konden worden gevoerd en dwangsommen konden worden opgelegd. Het is een kwestie van nationale veiligheid. Immers zijn wij in oorlog met terroristen en hun aanhang, die kozen zich tegen ons en onze beschaving te keren. Zij wensten en wensen ons nog steeds dood, zoals dat in hun sadistische boek wordt bevolen.

Nog erger is dat hiermee een precedent werd gecreëerd en er nog veel meer kunnen en zullen volgen. Want aan ons geld zijn ze niet vies.

Ook NV-a dat, net zoals ze pas nadat ze eerst mee het Marrakeshpakt hadden goedgekeurd er zich gingen tegen verzetten, nu ook veel te laat komt met haar protest.

Voordien hadden we hen niet of nauwelijks gehoord. Dat zwijgen was bewust politiek correct om salonfähig te zijn, of ze zaten te slapen. Laat ik maar hopen dat het dat tweede was. Peter De Roover is de man die alle kalveren al moest pogen te redden nadat ze waren verdronken. Laat ik ook hier hopen dat al die pogingen oprecht waren.

Weerom stelde niemand van de regimepartijen justitie of de activistische rechters in vraag. Dat mag niet, uit angst geen democraat meer te worden genoemd maar een fascist. En dan is de kous af en ritsen de monden dicht en rusten de bezwaren en principes. Vrijwel niemand loopt graag koord, en al helemaal niet iemand die daar geen talent of durf voor heeft.

Dat de minister van justitie, die hiertegen niets ondernam, de CD&V-er Koen Geens is, met een islamitische schoonzoon en een precedent dat de 800.000 ARCO-gedupeerden zich nog wel zullen herinneren, is een zaak. Dat de advocaat Lahali de juridische handlanger is van allerlei terroristen, als hierboven opgesomd ,is een ander verzwarend feit voor de CD&V. Bijna had die partij onlangs zelfs een Irakees als voorzitter (want ook, nog steeds, bezitter van een Irakees paspoort) .

Hoe ver gaat het verraad van die partij dus om in het pluche te blijven zitten? Het aantal Christelijke organisaties gelinkt aan CD&V dat lobbyt voor, en zich bezig houdt met de invoer, het onthaal, opvang en ook juridische/sociale ondersteuning van immigranten/asielzoekers en ook heuse terroristen en hun medeplichtigen, is niet te tellen.

Ik ben eens begonnen aan aan een onderzoek en stelde vast dat die organisaties een mistig gigantisch web is waar aan alle draden geld en macht kleven.

Wat mensen niet weten, daarvan kunnen ze niet wakker liggen zie ik ze onder elkaar met een serene stem en een afgestreken schijnheilige smoel zeggen. Ach, ze zijn zo lief, de beweging van het onopvallende centrum, de poliep met honderden tentakels, de grafdelvers van onze maatschappij en toekomst in naam van hun denkbeeldige goedheid en plaats in hun even denkbeeldige hemel die niet veel verschilt van die van de moslims, op de 72 maagden na.

Maar u blijft er voor stemmen? Omdat ze zo verbindend zijn, het middenveld van de maatschappij vertegenwoordigen ( de brei- en fiets- en kookclubjes), ze de christelijke waarden (slik! ) dragen, ze een bestuurspartij van staatsmannen/vrouwen zijn (slik ! ), omdat ze de weg naar de hemel openen en aan een eerlijke en een rechtvaardige maatschappij (slik! slik ! ) timmeren…..

CD&V is ‘de’ Taqqya-persoonlijk-belang partij in Vlaanderen. Niet het belang van Vlaanderen, en ook niet voor Vlaanderen.

Boven of onder de bidmat: één god met islam
Beter dan geen god volgens hen

Niets deden zij ooit voor ons, tenzij geveinsd, tenzij onder dwang of voor persoonlijk belang, of wanneer ze werden betrapt.

En dat is kenmerkend voor tsjevengedrag. En een tsjeef, dat wilt u toch niet zijn?

image_pdfimage_print
Share

De vis rot eerst aan de kop. Omdat……

Hoe fout het hier loopt, met dank aan de minister van samenleven en zijn voorgangers en tutti quanti, kun je zien in de eerste aflevering van Danny Op Straat duikt Danny in de wereld van drillrap. Deze serie is vanaf donderdag 6 februari wekelijks om 21:10 te zien op NPO2.

Omdat dit geen verbindende journalistiek is, omdat iedereen die dit aanklaagt meteen behoort tot de nazi’s in de Reichstag. Omdat we het op bevel moesten ‘schaffen’ en weinigen slechts weerstand boden uit angst voor de Securitate/de Stasi en instellingen als Unia.

Omdat de immigratie, ons pensioen, onze sociale zekerheid en onze economie moesten redden, zo werd gezegd en zomaar geloofd?

Omdat het allemaal maar faits divers waren, er slecht enkele handgranaten, enkele handgranaten en kogelinslagen waren, er slecht enkele salafisten en IS strijders gaat die terreur brengen en de rest ‘braaf’ is?

Omdat u nog gelooft dat justitie en politie dit wel zullen kunnen aanpakken?

Omdat ……

En zeg nu eerlijk, hebben het zwijgen, de onverschilligheid, de angst, geholpen om dit te voorkomen?

Heeft u zich niet vergist wanneer u niet aan de kant van het verzet stond? Heeft u nu geen spijt dat u mordicus vertrouwen bleef hebben in de zachte aanpak, het pappen en nathouden, het omkopen met geld en hulp opdat ze braaf en rustig zouden blijven? Gaat u nu drastisch anders durven stemmen of het leven van iedereen, ook het uwe, verder en wellicht onherroepelijk verkloten in het stemhokje?

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” werd ooit met afkeer en boegeroep door naïeve mensen ontvangen. Maar zoveel jaren later moet men Filip Dewinter wel gelijk geven.

Het aantal etterende wonden is ondertussen niet meer te tellen! En de vraag rijst of de patiënt nog valt te redden .

image_pdfimage_print
Share

Met alle Chinezen, en ook met den dezen

Hebben de Chinezen genoeg gevoel voor humor en zelfrelativering? Of voelen ze zich hierdoor gekwetst en worden ze ook boos om deze cartoon?
Ik vind het alleszins om te lachen bij alle miserie. En nee, we kijken niet op Chinezen neer, we bewonderen hen zelfs. En ik denk ook niet dat we daardoor minder ‘Chinees eten’ 😉

Als “weerwraak” mogen ze ook enkele cartoons maken over ‘de belgen’. Die verdienen dat dubbel en dik !

image_pdfimage_print
Share

Als er buiten de quarantainekliniek doden vallen, dan is het massamoord in plaats van een ongeval.

Ja lap zie ! Zoals ik en velen al vreesde is het zo ver. De onnozele zichzelf overschattende hansworsten hebben de besmettelijke ziekte geïmporteerd. Meer dan waarschijnlijk zijn nu alle inzittenden van het repatriëringsvliegtuig vogels voor de kat. Ik hoor de hansworsten nu ook al vertellen dat we er toch niet aan hadden kunnen ontsnappen, vanwege de globalisering enzovoort … die zij nu tot in het ziekelijke hebben doorgetrokken.

Dit is dodelijker dan een gewone griep. Vergelijk het met de griepepidemie van ca 1918 die ook in Europa een ware golf van dood bracht , groter dan de loopgravenoorlog. Niemand denkt toch dat de Chinezen zulke draconische maatregelen nemen, hun economie in Wuhan plat leggen, gigantische klinieken bouwen en het leger mobiliseren omdat het slecht en griepje betreft? https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep De Spaanse griep was een beruchte grieppandemie uit de jaren 19181919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft.[1][2][3] Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1.

Ik hoop dat diegenen die de epidemie naar hier haalden mee als eersten zullen sterven. Hun verdiende straf.

Ik weet het zeker, we worden geleid door dommeriken. Dat wordt niet enkel bewezen door de aanpak van deze epidemie maar ook door het begrotingstekort, de spilzucht en hun handel in gebakken lucht, het oneindig gerommel met wetjes tegelijk nog met het falen van justitie, en het mordicus importeren van terreur, criminaliteit en profitariaat.
Als we dit overleven moeten we daar van af ! Als jullie dit niet veranderen in het stemhokje, is het over en out met ons en onze ‘beschaving’. Of wat er nog van overblijft.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200204_04834176

Eerste geval van coronavirus bevestigd in België

Eerste geval van coronavirus bevestigd in België
De negen gerepatrieerde Belgen werden zondag in quarantaine geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Foto: EPA-EFE

Eén van de negen Belgen die zondag vanuit Wuhan naar ons land is gerepatrieerd, is besmet met het coronavirus. Dat meldt het kabinet van Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid.

De andere acht gerepatrieerde Belgen zijn niet besmet met het coronavirus, zo blijkt uit de medische tests die werden afgenomen.

‘De persoon die positief testte, is in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziekteverschijnselen. De patiënt is overgebracht naar het universitaire Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de referentieziekenhuizen in ons land’, verduidelijkt De Block. ‘Dat ziekenhuis beschikt over alle noodzakelijke expertise en omkadering, waardoor de beste zorgen er gegarandeerd zijn.’

‘Ik had dit ergens wel verwacht. Kijk naar het vliegtuig waarmee Duitsland zijn landgenoten heeft gerepatrieerd. Daarin zaten uiteindelijk twee mensen die besmet waren met het coronavirus’, zegt viroloog Marc Van Ranst tegen Radio 2 Antwerpen. ‘Net daarom was het een goede beslissing om die mensen in quarantaine te plaatsen en iedereen te testen, ook zij die geen symptomen vertoonden. Want ook de persoon die nu positief heeft getest, vertoont geen ziekteverschijnselen.’

Proefkonijnen gezocht !

Jonge gezonde mensen kunnen zich al haasten om zich als proefkonijn op te geven…… Van een macaber toeval gesproken net terwijl ik mijn vorig bericht over het eerste besmettingsgeval met het Coronavirus nog aan het schrijven was. Ik merkte de advertentie op in de de rand van mijn Facebook pagina. Een merkwaardig toeval toch ? Of een voorteken? 😉 Op zich heb (HAD) ik daar geen probleem mee, al zullen het het vooral mensen in geldnood of in staat van zinsverbijstering zijn die aan dit soort projecten hun leven lenen. Maar nu ik zie hoe ze deze pandemie aanpakken, twijfel ik echt aan de mentale gezondheid van de dokters Frankenstein en de politici die beslisten om de ziekte te verspreiden, wellicht mee onder druk van de Europese dictatuur. Vragen we ook eens aan het koningshuis of politici of ze een van hun luilekkere telgen willen ter beschikking stellen voor de wetenschap? Ze geven zelfs geen bloed alhoewel sommigen wel in het bestuur van het Rode Kruis zetelen/zetelden.

Wanneer er doden vallen buiten de in quarantaine vertoevende patiënten, dan dienen mijns inziens de verantwoordelijken voor het binnenhalen en verspreiden van de epidemie vervolgd en gestraft te worden wegens massamoord. Zij hebben immers bewezen de ziekte naar hier gehaald, en dit kan niet als een ‘ongeval’ worden aanzien.
Van mijn ‘correspondent in China’ :
“Gisteren (ondertussen 2 dagen geleden red. ) heeft men in China wel ontdekt dat wie het NCorV opgelopen heeft en daarna helemaal genezen zou zijn, niet levenslang immuun is maar (als hij niet de nodige voorzorgen neemt) opnieuw ziek kan worden.”
En ook: ” mensen kunnen ook tijden de incubatietijd het virus overdragen, dus nog voor ze de symptomen van de ziekte, als bvb koorts, vertonen.”

Natuurlijk zoeken wij nog bevestiging van dit bericht, maar ik ken die man met een lange carrière in China persoonlijk en als zeer betrouwbaar. Ook hij gaat als ingenieur en bedrijfsleider niet over een gerucht en hij zal een en ander uit betrouwbare bron weten.
En OEF! ondertussen is de eerste 2 1/2 hectare grote kliniek in Wuhan klaar en bouwen ze er zelfs meer. Een huzarenstuk waarvoor men de Chinezen alleen maar kan bewonderen en benijden. Hier zijn de zelfgenoegzame pseudoleiders daartoe niet in staat. En wat nu ? Er is in dit land niet eens capaciteit voor duizend quarantaine patiënten !

image_pdfimage_print
Share

De beste strijd was geweest, diegene die niet had moeten gestreden worden.

Om even over na te denken …. Morgen bellen Jehova’s getuigen met vernieuwde moed terug aan uw deur. ( om dit te begrijpen zult u eerst het artikel moeten lezen, vrees ik)

Als er morgen een varkensvirus uitbreekt waarvan mensen niet sterven of ziek worden, dan doodt men alle varkens in wijde omgeving (https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkenspest). 

Dan verbrandt men alle lijken en worden er strenge veiligheids- en quarantaine maatregelen genomen. 

Dan mag geen enkel varken nog op transport, raadt men af om varkensvlees te consumeren en sluiten andere landen hun grenzen compleet voor maanden of zelfs jaren. 

Lang geleden, toen de mensen nog niet zoveel kennis hadden, maar wel slim, verplichte men schepen waar bv gele koorts of een andere besmettelijke ziekte was uitgebroken op ruime afstand van het land voor anker gaan. Geen ziel kon van boord, zelfs de kapitein niet. Men wist toen al dat een quarantaine die niet gehandhaafd werd, de dood betekende voor ontelbare landgenoten. 

Nu vindt er een epidemie plaats door een ‘nieuw’ ‘ongekend’, voor de mens gevaarlijk en dodelijk virus.
En wat doen de domste overheden wereldwijd, de onze voorop?
Ze doorbreken de efficiënte strenge quarantaine die door de Chinese overheid werd ingesteld en negeren compleet hun waarschuwingen.
Ze repatriëren alle, mogelijk besmette, landgenoten en verspreiden zo een dodelijke besmettelijke ziekte.
Zo maken ze van een lokale nog te containeriseren besmettelijke ziekte tot een pandemie en brengen zo de ganse bevolking van ons land, Europa en de ganse wereld in levensgevaar.
Ze vergissen zich schromelijk en fataal door te denken dat zij het hier in Europa allemaal beter weten en de ziekte hier sneller en efficiënter kunnen bestrijden. 

Dit getuigt van een megalomane en zelf-overschattende domheid.
 Misschien werd dit geadviseerd door geadviseerd door goedmensen die vinden dat elk individu tegen elke prijs en met elke moeite moet gered worden. Dezelfden die alle arme mensen naar hier willen halen.

Het kunnen het ook Frankenstein-dokters zijn geweest die dit influisterden en die dit als een uitdaging zien, een doorbraak in hun carrière. Dezelfden die ook Ebola- en Zika- patiënten naar hier willen halen om te behandelen. Dezelfden die ook als eersten een kindje zouden willen klonen voor een transvrouw of transman.

Anderen zullen dit dan weer toejuichen omdat ze er een slaatje zullen kunnen uitslaan, want ik zie de fabrikanten van neppillen en mondmaskers, de gezondheidsgoeroe’s, kaartlegsters en godsdienstpredikers al in hun handen wrijven. Koop alvast maar aandelen van 3M.

En daar komt de slang uit de subtitel wellicht ook uit de mouw :

Ja, zelfs de Jehova’s getuigen hebben met deze ramp een nieuw elan gevonden om terug aan onze deuren te komen aanbellen. En stel je voor dat de oorzaak van de epidemie ligt in het eten van een slang, da is de link met het paradijs en de straf van god vlug gemaakt.

Ik verwacht, zoals ik eerder op FB  schreef deze week, dat de EUSSR vlug een plan zal ineen flansen dat miljarden Euro’s zal gaan kosten. Om ook de Grieken te redden, maar vooral zichzelf, de Euro en de EUSSR na  o.a. het vertrek van de Britten, het jarenlang bijdrukken van geld en de negatieve rentes die ook Frankrijk de Deutsche Bank moeten rechthouden, en niet te vergeten de zelfbediening, het wanbestuur en de corruptie moeten afdekken. Geld dat misschien zelfs dienstig kan zijn om het kalifaat terug uit haar ruïnes te doen rijzen. Het was en is tenslotte allemaal onze schuld nietwaar. 

Vrees is er ook, vooral vanwege de klimaatbeweging en Frans Timmermans, die vermoeden dat dit wel eens ten koste zou kunnen gaan van hun klimaatplan dat ondergesneeuwd dreigt te raken, of deels zal worden vervangen door iets waarvan mensen echt en oorzakelijk aantoonbaar doodvallen.
Hun spindokters en nepwetenschappers overleggen wellicht hoe ze dit medisch euvel kunnen inpassen in hun klimaatverhaal.
Maar sowieso zullen we verder gerold worden.

Stellen wij ons in bijkomende orde toch ook de vraag of een repatriëring niet in de eerste plaats heeft plaats gevonden omdat het zeer invloedrijke en zeer welstellende landgenoten betreft die er dit keer zonder druk van de overheid niet zouden geslaagd zijn in hun terugkeer?

Het laatste wat de Chinezen nu willen is dat er hen voor de voeten wordt gelopen en dat ze niet kunnen rekenen op internationale steun, vermeden zullen worden, alleen de gigantische sociale, financiële en economische gevolgen zullen moeten dragen.
Nu iedereen besmet is, het tot een pandemie wordt, is het iedereen zijn probleem en blijven de gevolgen voor iedereen het evenwicht bewaren, zullen de Chinezen opportunistisch denken.

Alhoewel, ….. zij bouwen een kliniek van 2,5 hectaren in 8 dagen. Wij zijn niet eens in staat plannen te tekenen voor een Oosterweelverbinding in 20 jaar.
En meer nog: wij hebben geen enkele kliniek(en) die een echte epidemie met duizenden patiënten in quarantaine aankan, en nog minder de plaats het geld en de capaciteiten om er snel een te bouwen.

Laten we toch ook over de oorzaak en de ernst van de epidemie hebben: de enorme overbevolking, een bevolking die alles eet wat groeit, schimmelt, loopt, kruipt, zwemt of vliegt ( of alles tegelijk), zonder dat daar een deftige controle op bestaat. Van neushoornpoeder, over slangen en vleermuizen, gemalen tanden van tijgers en honderdjarige rotte eieren, om er maar enkele te noemen. De oplossing ligt voorhanden toch?
Maar hoe verandert men een bevolking die onverzadigbare, ongebreidelde honger heeft naar alles wat eetbaar is en niet eetbaar? 

Toch heb ik vertrouwen in het Chinese systeem dat lessen zal trekken en opleggen. Meer dan in een belgische of Europese aanpak. De tijd dat wij ons op de borst konden slaan is voorbij.

Niet vanuit een ideologisch politiek standpunt maar vanuit een streng en strikt wetenschappelijke visie, gesteund op een leger van super intelligente meritocraten in de meest diverse disciplines. 

De Europeanen die besmet zouden zijn waren dus wellicht voor hun eigen welzijn beter in China gebleven.

De beste strijd was geweest, diegene die niet had moeten gestreden worden. 

(Nee dit is geen Chinees spreekwoord maar een einde dat ik bedacht , of wie weet misschien al eerder door anderen werd bedacht)

Naschrift:

Op FB werd er door een Facebookvriendin bij mijn artikel gekanttekend dat de gerepatrieerden wel eerst 14 dagen in quarantaine in het militaire ziekenhuis van Neder Over Heembeek zullen moeten verblijven.

Aardig bedoeld ten aanzien van de schrijfster van deze kanttekening antwoordde ik:

Daar moeten we vertrouwen in hebben? Dan nog in de buurt van de grootste stad van het land, de dichtst bevolkte streek, en niet ergers in een afgelegen woud in de Ardennen? En dan nog de mogelijke patiënten die hier in afwachting van de repatriëring naar hun(?) land hier moeten blijven en door moeten reizen ? Ik zou de lijst met namen wel eens willen zien. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel Solveigh. Laat de belgische (Europese) ketting nu bijna nog enkel zwakke schakels tellen. De 14 dagen quarantaine zijn ruim onvoldoende, en we weten dat ook de mensen die de ziekten verplicht zullen moeten bestrijden gevaar lopen. Anders, veiliger en beter ware geweest dat een staf vrijwillige(!) specialisten was afgereisd naar Wuhan om daar mee in te staan om onze landgenoten te helpen en de Chinezen te helpen met met onderzoek ( als is dat voor onderzoek niet echt meer nodig aangezien de ganse genetische code van het virus al gekend zou zijn).

Laten we hopen dat diegenen die de repatriëring beslisten, zelf de eerste slachtoffers worden bij een uitbraak.  Maar zoals jij ook weet, zal dat wel weer niet zo zijn. Zij hebben immers voorrang, voorkennis en meerdere vluchtroutes en vluchtplaatsen. Sommigen zelfs hun eigen eiland.
Laat ik met jou en anderen samen hopen dat alle gerepatrieerde, mogelijk besmette mensen negatief testen. Ik wens net dat er zo weinig mogelijk slachtoffers zijn, al zou het tegendeel voor de wereld, de natuur en dus de mensheid heilzaam zijn .

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200131_04829914/verschillende-nieuwe-gevallen-in-europa-europese-landen-repatrieren-burgers?fbclid=IwAR0asB_ZAOETKKpCWNbkvPjBV-2iqaxTE_tObtx0FgJKELoOMmFQFn22E1c

Coronavirus: verschillende nieuwe Europese besmettingen, landen repatriëren burgers

Gisteren om 20:21 | Bron: BELGA

In Europa hebben zich vrijdag opnieuw besmettingen van het coronavirus voorgedaan. Zo is er voor het eerst een geval in Zweden gemeld, zijn er twee nieuwe besmettingen in Groot-Brittannië en eentje in Duitsland.

Sinds de verschillende nieuwe besmettingen hebben de Italiaanse autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen voor zes maanden, nadat de afgelopen dagen ook daar de eerste twee gevallen van het nieuwe longvirus …

image_pdfimage_print
Share

Superdiverse gezelligheid

Een beetje zoals de massale vechtpartij door ‘jongeren’ in Londerzeel of elders….
Sommigen zullen het weer niet willen zien of horen, liever wegkijken, doen alsof er niets aan de hand is , hopen dat het wel zal voorbij gaan en de overheid het wel zal oplossen

Ze zullen de schuld leggen bij diegenen die het toenemende geweld als gevolg van de invasie en de omvolking aanklagen. Ze zullen opwerpen dat dit het logische gevolg is van en de terechte straf voor blanke supremacisten, racisten en kolonialisten. Zij zullen blijven volhouden dat de oplossing ligt in nog meer immigratie, in superdiversiteit, in meer geld, meer kansen, meer gepamper en lagere verwachtingen.
Kortom zij die een mening opdringen, ons een leven opleggen en gedrag vertonen als dat van de beste burgemeester van de wereld en de minister van samenleven, of de dochter van wijlen Moureaux , of de linkse brigades en de goedmensen die via NGO’s het nog erger maken.
Ja, we zijn allemaal potentieel slachtoffer, en allemaal in gevaar.

image_pdfimage_print
Share

Welke (communicatie)specialist wil nu niet op TV komen?

We moeten ons geen zorgen maken zo wordt er over het Coronavirus door de VRT gecommuniceerd. Ene extreem linkse viroloog, Van Ranst, die zich meer met politiek en activisme dan met virussen bezighoudt, en die voorstander is van open grenzen en een grootschalig en genereus asielbeleid, wordt daartoe ook opgevoerd.
Maar waarom geloof ik die lui niet/niet meer?
Maar ‘ieder nadeel hebt se voordeel’ denken sommigen nu beslist.
Straks komen door de uitbraak van het Coronavirus enkele gezondheidsactivisten in beweging en bedenkt de ‘bevoegde’ commissaris een bijkomend plan van 11500 miljard € om de gezondheid te redden in Europa, maar vooral in de derde wereld waar wit geld zwart wordt en dan terug wit, maar dan op een andere bankrekening.
Oei ! 😨Ik breng ze misschien op gedachten ? 😰
Hoor ik daarover ook niet dat verschillende landen van plan zijn ‘landgenoten te repatriëren? Eigenlijk de ziekte naar Europa te brengen? Zoals zij al de armoede en de problemen van de wereld willen oplossen door de arme mensen en de probleemveroorzakers naar hier te halen?
Geen goed idee toch?
Diegene die daar zit heeft pech. Punt.
En eerlijk gezegd begin ik steeds meer vertrouwen te krijgen in de Chinese aanpak van problemen, in plaats van in de Europese. Zij zijn tenminste in staat om in 7 dagen een kliniek van 25000 m² te bouwen, waar ze hier dat niet eens in 5 jaar kunnen En jullie dachten dat dit land en de viroloog voor een pandemie klaar zijn?
Vergeet het maar.
Sommigen die graag een sprong maken in hun carrière, graag wat meer aandacht zouden krijgen, murwen zich nu graag naar voren, want misschien rinkelt straks de kassa voor hen. En zeg nu zelf, welke communicatiespecialist wil nu niet op TV komen?

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/twitteraccount-van-viroloog-marc-van-ranst-offline-wellicht-gerapporteerd-door-vlaams-belang-jongeren~aba3f442/?fbclid=IwAR0bDu-Qv8m8VbA4xEdtP3LKCV_w2tWifW3t7Gy7lXWet_BZnWfav8iaZ44

Twitteraccount van viroloog Marc Van Ranst offline: “Wellicht gerapporteerd door Vlaams Belang-jongeren”

Marc Van Ranst.
rv Marc Van Ranst.

Het Twitteraccount van Marc Van Ranst, de viroloog die regelmatig zijn kritische mening over politiek geeft op sociale media, is sinds gisterennamiddag offline. “Wellicht gerapporteerd door tientallen Vlaams Belang-jongeren”, stelt Van Ranst. Bart Claes, voorzitter van de jongerenafdeling van Vlaams Belang, benadrukt dat er geen sprake is van “een gecoördineerde aanval”. 


Het Twitteraccount van Marc Van Ranst, de viroloog die regelmatig zijn kritische mening over politiek geeft op sociale media, is sinds gisterennami… hln.be

image_pdfimage_print
Share

Quo Vadis VVB?

Vlaanderen is de toekomst zegt de Vlaamse volksbeweging in haar witboek Vlaamse Staatsvorming.” OK!

En dan lezen we dit zinnetje: “Maar de laatste loodjes wegen zoals altijd het zwaarst en om van onze regio een welvarende, gastvrije, sociale en warme natie te maken, moeten we nog een aantal hindernissen overwinnen.

Vlaanderen is al welvarend, gastvrij, sociaal en warm als natie, wat dat laatste ook moge betekenen. De VVB beweert echter ook een zelfstandig, modern en inclusief Vlaanderen te willen. “Geen identiteit met alleen maar hoogdravende historisch-filosofische wortels, maar met een moderne inclusieve inslag; Met mooie en minder mooie, maar vooral herkenbare kanten. Een identiteit die de Vlaamse natie met al haar leden wil delen, ongeacht hun afkomst, ras, geloof, geaardheid of overtuiging. (sic)

Maar wacht eens even! Alleen maar hoogdravende wortels? Sorry hoor wortels hebben diepe ankerpunten. Maar wat komt hier als wollig taalgebruik om de hoek kijken? Modern, OK, maar wat is “inclusief“?

Is dat geen wollig en dus ongepast taalgebruik? Inclusief met wat? Inclusief de sharia? Inclusief met wie? Inclusief de Mohammedanen? Inclusief de terroristen? Inclusief met allochtone goudzoekers die hier ons buiksprekend met de leugenachtige nonsens van de multiculturele globalistische NGO’s komen bedriegen en onze reserves komen leegroven?

Ongeacht de verdienste een goed historisch overzicht te bieden van het streven naar onafhankelijkheid zit dit witboek goed fout omwille van bovenstaande en voor de hand liggende reden. Is de VVB cognitief dissonant of zo? Vind zij echt dat het toekomstige onafhankelijke Vlaanderen inclusief islam moet zijn?

Ziet de VVB de tekens aan de wand niet? Ontkent de VVB het feit dat islamitische terroristen (geen christelijke, geen atheïstische, geen boeddhistische) sinds 11 september 2001 maar liefst 36.262 terroristische aanslagen pleegden? In december 2019 alleen al 143 aanslagen met 1622 doden en 887 gewonden als gevolg. Vormt de Vlaamse volksbeweging zelf geen hindernis? Zo dom kan je toch niet zijn!

België was en is het ‘in vitro’ experiment voor wat de Europese Unie nu is. In heel het witboek geen komma kritiek op die dictatoriale EU. En ook aan multiculturalisme en globalisme zijn de makers van het witboek niet vies. Integendeel volgens hen moet Vlaanderen “open staan” en vooral de EU overtuigen van haar goede zaak.

Onbegrijpelijk. Naïef, kortzichtig en ondoordacht. Nu Peter De Roover zichzelf buitenspel heeft gezet omwille van de lieve centen bij NVA lijkt de VVB eens te meer op drift en tracht met een wollig discours Vlamingen te overtuigen dat een onafhankelijk Vlaanderen er kan komen zonder principieel te zijn. Zonder objectief te blijven. Zonder de evidenties te erkennen.

Daarom onze pertinente vraag: Quo Vadis VVB?

image_pdfimage_print
Share