De Brusselse identiteit anno 2017 …

Wie eens goed wil lachen op 21 juli 2017 en vandaag ’t Pallieterke niet gekocht heeft mag de boodschap van koning ‘Philippe’ niet missen. Hilarisch en echt de moeite waard om een waterval van spontane lachbuien uit te lokken. Best rechtstreeks te bekijken, want op Canvas en één moet men zich, zoals in elke dictatoriale bananenrepubliek, voorwaar registreren bij een ‘openbare’ omroep om die islamofiele houten klaas in ‘vol ornaat’ en ‘volle werking’ te zien!

Maar misschien ook eens naar het leugenweekblad Knack surfen. De idiote oelewapper van dienst is daar vandaag ene Christophe Janssens, politiek secretaris bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel.

Karel De Gucht uit Berlare (gewezen commissaris van de EUSSR) werd er in de jaren 70 van vorige eeuw ooit tijdens een vergadering van de ‘studiekring vrij onderzoek’ (cercle de libre pensée) aan de VUB op betrapt doodleuk te verklaren dat “het Vlaams nationalisme strijdig was met de principes van het ‘vrij onderzoek’“. Een nog flagrantere leugen kan moeilijk bedacht worden want Vlaams nationalisme is nu net bij uitstek het overigens uitstekend resultaat van ‘vrij onderzoek’. Stamboekpolitiekers hebben nu eenmaal reptielhersenen die er voor gemaakt zijn om te fantaseren, te bedriegen en te liegen.

Dat de hoernalist deze week van dienst bij Knack politiek secretaris is bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond in Brussel zal niet verbazen. Jong geleerd is oud gedaan zullen we maar zeggen. Afgaand op de inhoud van zijn zielenroerselen meen ik dat het ‘Vlaams’ in zijn titel niet ideologisch maar geografisch te duiden is. Alhoewel … door zijn visie op Brussel is Vlaams en Brussel hier een eveneens enorme contradictie. Geniet mee van zijn hersenspinsels.

Ik denk dat die melkmuil de verkeerde paddestoelen gegeten heeft want zijn uitspraken zijn zowel grotesk als hallucinant:

‘Brussel is geen mengelmoes van Vlamingen en Walen, maar van van onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.’

“Brussel is geen mengelmoes van Vlamingen en Walen, het vormt daarentegen een holistisch geheel van Brusselaars. Een bevolkingsgroep die zich verbonden voelt door een gemeenschappelijke liefde voor een grootstad die haar gebreken kent, een bourgondische levensstijl en een dialect waar beide talen elkaar ontmoeten. Brussel is een mengelmoes van onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.”

Nou moe, onbekrompen wereldburgers, holistisch geheel, wars van elke communautaire agenda, enz….. Alleen een straalbezopen of gedrogeerde student die nog nooit een stap buiten de de universitaire campus van Etterbeek heeft gezet kan zulke idiote nonsens formuleren.

Als hij de moeite zou hebben gedaan om Brussel te bezoeken met de metro dan zou hij weten dat Brussel een lappendeken is van islamitische enclaves, no-go areas waar sharia de seculiere wet heeft vervangen, afgewisseld met wijken en buurten waar de politie zich wel nog durft vertonen zoals de wetstraat, de toeristische trekpleisters en de buurten waar de internationale instellingen en multinationals zich genesteld hebben.

De meerderheid van de bevolking die in Brussel woont spreekt Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba, Darija (Arabisch) of een of ander Berbers dialect zoals Tarifit, Senhaja, Tashelhiyt of Tamazight. Brussel is inderdaad zoals president Trump verklaarde een heus Hellegat waar je, als je niet oppast en in overlevingsmodus leeft, veel kans hebt om beroofd, in elkaar geslagen, gemolesteerd, neergestoken of verkracht te worden.

De hartenkreet van de liberale melkmuil “Hoog tijd dat politici aan weerszijden van de taalgrens de Brusselse identiteit aanvaarden” gaat dus in realiteit over een in hoofdzaak Marokkaanse en zwart-Afrikaanse bantoe-identiteit, aangevuld met die van een wereldvreemde kaste politieke satrapen en oligarchen die onderling een soort ‘koeter-english’ praten en een handvol Franstaligen die voor Défi stemmen. Dat zijn allemaal samen “de gewone Brusselaars”. Ze worden in tegenstelling tot wat de liberale melkmuil beweert helemaal niet gegijzeld maar parasiteren op Vlaams belastinggeld.

Dat Brussel al lang geen mengelmoes van Vlamingen en Franstalige imperialisten meer is (Walen, waar haalt hij het?) weten we al heel lang. Maar dat Brussel een mengelmoes zou zijn van “onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.” is negationistisch, tart de realiteit en is een groteske leugen.

Vlamingen zijn in Brussel al lang uitgestorven of er vertrokken. De weinigen die er wel nog wonen leven in armoede en kunnen zich niet veroorloven nog te verhuizen of hokken samen achter gepantserde deuren in peperdure appartementen in bepaalde buurten en straten zoals de Dansaertstraat.

Daar spreken ze elkaar moed in en houden zichzelf recht door elke dag opnieuw de realiteit te negeren en de leugenpers na te praten. Ze zijn helemaal niet het slachtoffer van een doorzichtige verdeel-en-heerstactiek, maar politiek correcte snobs die proberen vanop hun hoge morele kansel de Waalse en Vlaamse bevolking te bedriegen en arm te roven. Dat ze zichzelf geen Waal of Vlaming maar Brusselaar noemen is niet verwonderlijk. Ze hebben helemaal geen identiteit en ontkennen de realiteit van hun eigen stad. Zelfs hulp voor daklozen wordt daar door Franstalige politiekers geroofd.

Verder rest er ons niets anders dan u allen een deugddoende 21 juli toe te wensen. Laat jullie maar eens lekker uitslapen en hopen op een betere toekomst voor Vlaanderen. Een toekomst zonder arrogante liberale melkmuilen. En, om te eindigen in het sfeerbeeld waarmee we begonnen zijn:

Lang leve Vlaanderen, Vive de Geus! En een Vlaamse republiek!

En dan nu: lachen geblazen!

Vergeet vooral de laatste 20 kopvod-seconden niet te bekijken!

Wij begrijpen heus wel dat de 0000 deze schandalige productie ten koste van alles onder de mat wil vegen. Maar helaas voor hen, Nageltjes en vele, vele, andere “vrije” media waren “hen” voor. Dit filmpje, gemaakt in opdracht van een stompzinnige parasiet, is opgeslagen op het diepe internet voor alle eeuwen en tijden.

image_pdfimage_print
Share

Sharia conforme zones bij onze Zuiderburen

Möllenbeck? Scaarbeck? Borgerokko? Anderlescht? Klein grut!

http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/

Wij zijn echt benieuwd hoe Macron dit onder de mat zou kunnen vegen!

In de Franse ‘Sharia conforme zones’ mogen en kunnen mohammedanen hun vrouwen willekeurig bont en blauw slagen en zelfs vermoorden, juridisch ingedekt door een oekaze van de laatste der profeten, genaamd MO.

Benieuwd hoe dat gaat aflopen. Macron aan de galg? Onder het mes van de guillotine? Op de elektrische stoel?  Ik zou echt niet in zijn plaats willen zijn!

In ‘Sharia conforme zones’ mogen en kunnen mohammedanen blanke  ‘kafir’ vrouwen willekeurig verkrachten en daarna zelf het slachtoffer uithangen en bovendien nog slachtofferhulp ‘trekken’ van onze eurofiele roverheden en mutualiteiten.

Krankzinniger kan het niet worden!

 

image_pdfimage_print
Share

Volksverlakkerij

Enkele citaten:
“Wat zich heeft voltrokken is een volksverlakkerij, vanuit de politiek, van de hoogste orde. Jarenlang is de bevolking wijsgemaakt dat deze instroom van migranten een ‘verrijking vormt’ voor de samenleving. Dat wij deze migranten, waarvan tot 90 procent gewoon ordinaire gelukszoekers zijn, nodig zouden hebben op de arbeidsmarkt. Dat we ze zogezegd nodig hebben om de vergrijzing op te vangen.” Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Wat we zelf doen, doen we beter.

Wat we zelf doen, doen we beter. Was dat maar waar! De aanhoudende transfers naar Francofonië, zitpenningen voor corrupte politiekers bij een ongelooflijk groot aantal intercommunales en uiterst verdachte vzw-tjes, een gigantisch grote kaste parasiterende “kabinet-medewerkers”, vergoeding kinderopvang tijdens raads- en commissiezittingen voor politiekers, en sinds begin juli nu ook aanzienlijke verhoging van de verspillende subsidies uitgereikt door de Vlaamse regering aan wat in feite georganiseerde en sinds 2015 bewezen misdadigheid is!
Pro memorie uit 2013:

Waar is de Vlaamse regering mee bezig?

Waar is de kracht van verandering?

In het Staatsblad van maandag 3 juli 2017 verscheen het ‘decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017’. Het decreet werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Vooral het hoofdstuk 6 ‘Cultuur, Jeugd, Sport en Media’ levert interessante lectuur op. Bevoegd minister is Sven Gatz. Tien verenigingen krijgen dit jaar en de komende jaren extra Vlaams geld. Merk op dat het om extra geld gaat. In de oorspronkelijke begroting is reeds ruime financiering voorzien. De begunstigden zijn vooral Marokkaanse en Turkse verenigingen.

Het kan niet op. De ‘Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties’ (FMDO vzw) krijgt er dit jaar 40.000 euro extra bij. Voor de komende drie jaren – 2018, 2019 en 2020 – komt er telkens nog eens 110.000 euro bij. In totaal een geschenk van Sven Gatz van 370.000 euro.

Ook de ‘Federatie van Marokkaanse Verenigingen’ (FMV vzw) valt in de prijzen. Dit jaar krijgt die vzw eveneens 40.000 euro extra. De volgende drie jaren komt daar telkens 70.000 euro bij. In totaal een bonus van een kwart miljoen euro.

Het ‘Internationaal Comité’ krijgt eveneens extra geld. Het Internationaal Comité (vzw IC) is volgens de webstek ‘een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie. Het IC wil zelforganisaties van allochtonen in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen.

Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen.’ Het IC krijgt dit jaar en de komende drie jaar 370.000 euro extra.

De ‘Turkse Unie van België’ krijgt er 310.000 euro extra bij. De ‘Unie van Turkse Verenigingen’ mag 280.000 euro op de rekening bijschrijven. Ook de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims krijgt extra geld.

Besluit:

In totaal krijgen deze en vijf andere organisaties er dit jaar en de komende jaren enkele miljoenen euro’s extra bij. Laten we hopen dat het vele extra geld goed besteed wordt.

Maar laat ons toe hieraan te twijfelen.

Thierry Debels

Bron: Pallieterke.net

image_pdfimage_print
Share

Specialiteit: andermans geld uitgeven.

‘Stief’ Stevaert «Met de hulp van vrienden»| bron: De Tijd, 11.07.2015. p. 13

Rik Van Cauwelaert: «Afgaand op deze verhalen is het duidelijk dat het politieke bedrijf een uitgelezen terrein is geworden voor gelukzoekers als Stevaert. De burger die zwaar betaalt om behoorlijk te worden bestuurd, wordt hier geen beetje bedrogen door een kleine cynische politieke kaste voor wie de Wetstraat een zelfbedieningszaak is.»Rik Van Cauwelaert: «Afgaand op deze verhalen is het duidelijk dat het politieke bedrijf een uitgelezen terrein is geworden voor gelukzoekers als Stevaert. De burger die zwaar betaalt om behoorlijk te worden bestuurd, wordt hier geen beetje bedrogen door een kleine cynische politieke kaste voor wie de Wetstraat een zelfbedieningszaak is.»

In het politieke wereldje blijft het oorverdovend stil rond de reeks in Het Laatste Nieuws over leven en werk van Steve Stevaert. Toch moet een deel van de Wetstraatbevolking zich hier zeer ongemakkelijk bij voelen.

«We mogen van geluk spreken dat Steve Stevaert met de fiets reed en niet te paard, anders was dat paard nu consul.»«We mogen van geluk spreken dat Steve Stevaert met de fiets reed en niet te paard, anders was dat paard nu consul.» We mogen van geluk spreken dat Steve Stevaert met de fiets reed en niet te paard, anders was dat paard nu consul. Dat gevoel houdt de cynisch gestemde lezer over na de lectuur van de reeks over Steve Stevaerts leven en werk in de krant Het Laatste Nieuws. Stevaert stapte op 2 april uit het leven, nadat bekend was geraakt dat hij van verkrachting werd beschuldigd.

Yves Desmet, een vriend van Stevaert die zich ergerde aan de hijgerige manier waarop het nieuws van diens dood werd aangebracht, schreef toen in De Morgen: ‘Moet de journalistiek op haar beurt niet eens nadenken over de manier waarop we – en we pleiten zelf schuldig – politici de hemel in prijzen en vervolgens op hun graf spuwen?’

Het spuwen was toen nog niet eens begonnen. Nu wel, en het heeft geleid tot een reeks met soms erg akelige passages. Kennelijk gooiden de veelal anoniem getuigende vrienden en vriendinnen en vooral partijgenoten van Stevaert alle remmen los zodra ze de spuwbak voorgezet kregen. De hele reeks is een ontluistering voor Stevaert, zijn partij en zijn vrienden. Ook zijn vermeende vrienden in de media die al die jaren hebben gezwegen omdat ze met hem, en op zijn kosten, de sterrenrestaurants mochten afdweilen.

«Vermeende vrienden in de media die al die jaren hebben gezwegen omdat ze met hem, en op zijn kosten, de sterrenrestaurants mochten afdweilen.» (foto: Jan de Zutter & Yves Desmet, Steve Stevaert, Socialisme is gratis. Houtekiet, 2004)«Vermeende vrienden in de media die al die jaren hebben gezwegen omdat ze met hem, en op zijn kosten, de sterrenrestaurants mochten afdweilen.» (foto: Jan de Zutter & Yves Desmet, Steve Stevaert, Socialisme is gratis. Houtekiet, 2004) Het uitbundige getafel en gegoochel met dure wijnen, de aanwezigheid samen met Johan Vande Lanotte in een rijkemansvilla, het steekt al schril af bij het beeld dat de gemiddelde sp.a-kiezer van de partij heeft. Blijkt nu ook dat Stevaert lang niet beantwoordde aan het beeld van de handige dossierkenner dat men na zijn dood heeft opgehangen. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij ooit de top van Electrabel ‘alle hoeken van de kamer liet zien’, zoals in een van de fabels over hem wordt verteld. Volgens zijn gewezen kabinetschef had ‘Steve gewoon geen interesse in de dagdagelijkse dossiers die geen pers zouden halen en hij las die dan ook niet’.

‘Het klopt dat Steve geen dossiers las en geen blokbeest was’, vertelt Guy Peeters, de voorzitter van de socialistische ziekenfondsen. ‘Maar hij was de perfecte cafébaas in de politiek, hij wist wat ging aanslaan bij Jefke en Mieke om de hoek.’

Wat verderop in de reeks zegt een partijgenoot, toen hij hoorde dat Stevaert de gave van de synthese zou hebben gehad: ‘Een gave?! Maar het was afgrijselijk dat Steve Stevaert haast geen enkel dossier kende! Je kon met hem niet inhoudelijk discussiëren, want hij kende geen techniciteiten. Hij sprak alleen in communicatietermen, in oneliners.’

«27 miljoen frank subsidie wordt Stevaert toegeschoven door minister van Cultuur Bert Anciaux.(...) Dat cultuurgeld lag daar toch om gebruikt te worden, en om stemmen te kopen.»«27 miljoen frank subsidie wordt Stevaert toegeschoven door minister van Cultuur Bert Anciaux.(…) Dat cultuurgeld lag daar toch om gebruikt te worden, en om stemmen te kopen.» De zoon van een bekende acteur moet uit de nood worden geholpen. Bekende acteur komt nadien het partijcongres presenteren. 27 miljoen frank subsidie wordt Stevaert toegeschoven door minister van Cultuur Bert Anciaux. Het geld dient voor de organisatie van Rimpelrock. ‘In de politiek moet ge brood en spelen organiseren’, zou Stevaert volgens een van zijn beste vrienden hebben gezegd. En dat cultuurgeld lag daar toch om gebruikt te worden, en om stemmen te kopen.

De zelfbenoemde liefdesprofessor Bo Coolsaet getuigt dan weer over de ijdelheid van Stevaert, die hem in alles imiteerde als het op kledij aankwam en zelfs een beroep deed op zijn exclusieve kleermaker.

«'s mans vrouwenhistories breed geëtaleerd, van de tv-presentatrice Goedele Liekens die hij tot staatssecretaris wilde zalven, tot de VRT-journaliste die door een van haar bazen uit de auto van de opgewonden Stevaert moest worden bevrijd. Wellicht hebben al die goede vrienden niet beseft dat ze met hun verhalen een ander licht werpen op de aanklacht die Stevaert de dood in joeg, en die meteen na zijn dood door sommigen werd geminimaliseerd.»«’s mans vrouwenhistories breed geëtaleerd, van de tv-presentatrice Goedele Liekens die hij tot staatssecretaris wilde zalven, tot de VRT-journaliste die door een van haar bazen uit de auto van de opgewonden Stevaert moest worden bevrijd. Wellicht hebben al die goede vrienden niet beseft dat ze met hun verhalen een ander licht werpen op de aanklacht die Stevaert de dood in joeg, en die meteen na zijn dood door sommigen werd geminimaliseerd.» Zoals te verwachten worden ’s mans vrouwenhistories breed geëtaleerd, van de tv-presentatrice Goedele Liekens die hij tot staatssecretaris wilde zalven, tot de VRT-journaliste die door een van haar bazen uit de auto van de opgewonden Stevaert moest worden bevrijd. Wellicht hebben al die goede vrienden niet beseft dat ze met hun verhalen een ander licht werpen op de aanklacht die Stevaert de dood in joeg, en die meteen na zijn dood door sommigen werd geminimaliseerd. Het maakt de verhalenstroom des te pijnlijker.

Geld van wapenboeren

«Stevaert zou ervoor hebben gezorgd dat de partij de miljoenenboete betaalde die Claes door de veroordeling in het Agusta- en Dassault-proces door het Hof van Cassatie opgelegd kreeg. (...) Stevaert zou hem hebben gezegd: 'Gij hebt er geen frank van gehad, er zijn er anderen in de beweging die van dat geld hebben geprofiteerd'. Als het verhaal van Claes klopt, dan wordt het na al die jaren wel tijd dat de Vlaamse socialisten bekendmaken wie de kameraden waren die wel het geld van de wapenboeren Agusta en Dassault hebben opgesoupeerd, maar die zich achter de rug van Claes hebben verscholen.«Stevaert zou ervoor hebben gezorgd dat de partij de miljoenenboete betaalde die Claes door de veroordeling in het Agusta- en Dassault-proces door het Hof van Cassatie opgelegd kreeg. (…) Stevaert zou hem hebben gezegd: ‘Gij hebt er geen frank van gehad, er zijn er anderen in de beweging die van dat geld hebben geprofiteerd’. Als het verhaal van Claes klopt, dan wordt het na al die jaren wel tijd dat de Vlaamse socialisten bekendmaken wie de kameraden waren die wel het geld van de wapenboeren Agusta en Dassault hebben opgesoupeerd, maar die zich achter de rug van Claes hebben verscholen. De reeks roept ook nieuwe vragen op. Zo getuigt gewezen minister en NAVO- secretaris-generaal Willy Claes dat hij Stevaert altijd dankbaar zal blijven, omdat die hem van de financiële ondergang redde. Stevaert zou ervoor hebben gezorgd dat de partij de miljoenenboete betaalde die Claes door de veroordeling in het Agusta- en Dassault-proces door het Hof van Cassatie opgelegd kreeg. Stevaert zou hem hebben gezegd: ‘Gij hebt er geen frank van gehad, er zijn er anderen in de beweging die van dat geld hebben geprofiteerd’.

Dat is een wat vreemd verhaal, want het was Louis Tobback, toen nog voorzitter, die besliste dat de partij de boetes zou betalen voor op een na alle sp.a’ers betrokken in de smeergeldaffaire. Maar als het verhaal van Claes klopt, dan wordt het na al die jaren wel tijd dat de Vlaamse socialisten bekendmaken wie de kameraden waren die wel het geld van de wapenboeren Agusta en Dassault hebben opgesoupeerd, maar die zich achter de rug van Claes hebben verscholen.

Afgaand op deze verhalen is het duidelijk dat het politieke bedrijf een uitgelezen terrein is geworden voor gelukzoekers als Stevaert. De burger die zwaar betaalt om behoorlijk te worden bestuurd, wordt hier geen beetje bedrogen door een kleine cynische politieke kaste voor wie de Wetstraat een zelfbedieningszaak is.

Want wie heeft toegelaten dat Stevaert, van wie men wist dat hij geen socialist was, bij de sp.a opklom tot burgemeester van Hasselt, tot viceminister-president van de Vlaamse regering, tot partijvoorzitter?

«Wat deed deze man - die geen dossiers las tenzij hij ermee in de pers kwam (...) - in de raden van bestuur van privébedrijven (...) Hoe komt het dat niemand in de sp.a Stevaert heeft afgeblokt toen die het voorzitterschap van de verzekeraar Ethias opeiste?»«Wat deed deze man – die geen dossiers las tenzij hij ermee in de pers kwam (…) – in de raden van bestuur van privébedrijven (…) Hoe komt het dat niemand in de sp.a Stevaert heeft afgeblokt toen die het voorzitterschap van de verzekeraar Ethias opeiste?» Wie heeft toegelaten dat die man zonder enige tegenspraak het gouverneurschap van Limburg opeiste? Aan dat laatste heeft overigens niet alleen de sp.a meegewerkt, ook andere partijen staken een handje toe om dat mogelijk te maken. En eens geïnstalleerd maakte Stevaert er geen geheim van waarom hij daar zat. Want, zoals hij placht te zeggen: ‘In Limburg komt het geld uit de grond.’ Waarmee hij doelde op de geldterril die overbleef van het sluitingsfonds van de steenkoolmijnen.

Wat deed deze man – die geen dossiers las tenzij hij ermee in de pers kwam, en die geen techniciteiten kende – in de raden van bestuur van privébedrijven? Zonder de hulp van de machtscenakels van en rond de socialistische beweging was dat nooit mogelijk geweest. Ging het om een beloning voor bewezen diensten? Waarom anders zat Stevaert de raad van toezicht voor van een consortium van Vlaamse betonmogols in de Vietnamese havenstad Hai Phong? Om zijn havenexpertise kan het niet zijn geweest.

Hoe komt het dat niemand in de sp.a Stevaert heeft afgeblokt toen die het voorzitterschap van de verzekeraar Ethias opeiste? Je kan je terecht afvragen hoe die man ooit door de doorgaans strenge ‘fit and proper’-test van de banktoezichthouders is gesparteld.

De afwikkeling van het Ethias-avontuur heeft de Belgische overheid miljarden gekost. Volgens insiders heeft Stevaert nooit begrepen wat de verzekeraar overkwam. Die onkunde wordt nu doorgerekend aan de belastingbetaler en aan de uitkeringstrekker, die het met wat minder moet stellen.

«In dit verhaal van Stevaert dat zich afspeelt in de donkere deel van de politiek, in het corrupte land, hebben velen, ook journalisten die vandaag zingen als kanaries, gezwegen en vooral toegedekt.»«In dit verhaal van Stevaert dat zich afspeelt in de donkere deel van de politiek, in het corrupte land, hebben velen, ook journalisten die vandaag zingen als kanaries, gezwegen en vooral toegedekt.» Stevaerts
zakelijke avonturen bleven onbesproken in de reeks, die zich vooral toespitste op de alkoofgymnastiek en de soms brutale testosteronopstoten van de gewezen sp.a-topman. In dit verhaal van Stevaert dat zich afspeelt in de donkere deel van de politiek, in het corrupte land, hebben velen, ook journalisten die vandaag zingen als kanaries, gezwegen en vooral toegedekt. Mochten ze dat niet hebben gedaan, dan had dit hele drama wellicht kunnen worden vermeden.

Men zal maar voorzitter zijn van een partij die, door stemmenwinst verblind, dat allemaal liet gebeuren.

h/t: Rik Van Cauwelaert

Paleis der Natie is de wekelijkse opiniebijdrage van Rik Van Cauwelaert voor De Tijd.

image_pdfimage_print
Share

How to debate the left on islam (2)

Hoe leert dit boek je de ogen van politiek correcte personen te openen?

  1. Met dit boek kan je met ‘links’ debatteren over de islam.

  2. Het verschaft je een diep inzicht in de collectieve psychologie van de politiek correcte linkerzijde, zodat u hun wereldbeeld gemakkelijk kan blootleggen en ontkrachten.

  3. Het verschaft je een diep inzicht in de doctrine van de islam, de algemene mentaliteit van Mohammedanen en de harde feiten over de bevolking van mohammedanen in Europa en het Westen, waaronder echte statistieken, cijfers en gebeurtenissen.

  4. Het bereid je voor met tal van argumenten, zoals vergelijkingen met historische gebeurtenissen en hedendaagse evenementen.

  5. Het verschaft u een diep inzicht waardoor je tegenargumenten kan gebruiken tegen de meest voorkomende verontschuldigingen die politiek correct links in dit debat gebruikt, waaronder “Dit heeft niets te maken met de islam” en “de Bijbel bevat ook haat-spraak”

  6. Het verschaft u een diep inzicht met tal van voorbeelden van debatten en gesprekken, zodat je weet wat te zeggen en hoe je best kan reageren.

  7. Het Westen heeft meer trotse mensen nodig die hun medemensen kunnen wakker maken. Dit boek zal je hersenen herschakelen op een manier waardoor je zelf een van die waardevolle mensen zal worden.

Onze vijand is zeer duidelijk in beeld en actief op ons grondgebied. De eindstrijd komt naderbij. Een politiek correcte kaste verraders collaboreert overduidelijk en steeds driester met een massa strijders die ons een islamitische dictatuur willen opleggen. Help nu al de westerse beschaving redden. http://www.debatetheleft.com/ 

Paul Nielsen was zo vriendelijk ons toe te laten de vertaling van de eerste pagina van zijn boek naar het Nederlands op Nageltjes te publiceren bij wijze van voorproefje. Laat dit U niet weerhouden om nu al het Engelstalige boek aan te schaffen.

  1. De Westerse beschaving en het gevaar van Politieke Correctheid

Wij, mensen, zijn een interessante diersoort. Gedurende onze levens, nemen we een collectie van overtuigingen en ideeën met ons mee. Dit is hoe ons brein werkt. Er zijn talloze manieren waarop men kan kijken naar deze wereld. Dit is niet alleen het geval vandaag de dag, maar gedurende de hele geschiedenis. Vele verschillende volkeren, waaronder stammen, koninkrijken en gehele continenten, hebben op een eindeloos aantal manieren naar de wereld gekeken. In de geschiedenis hebben veel mensen een zogenaamde paradigmaverschuiving ervaren. Dit gebeurt wanneer het perspectief op de wereld plotseling verandert, meestal gedurende een periode van een aantal jaren. Oude overtuigingen en ideeën blijken niet meer te werken en worden daarom vervangen door nieuwe ideeën.

De geschiedenis wijst uit dat het het beste is om van paradigma te veranderen op basis van feiten en bewijsmiddelen. Dit leidt gewoonlijk tot de beste resultaten, zoals een nieuwe wetenschappelijke doorbraak of een toename van de levenskwaliteit voor de gehele samenleving.  Er zijn veel momenten in de geschiedenis geweest waarin feiten werden genegeerd of onder de tafel werden geschoven. Zelfde tijdens de Europese Verlichting zijn er op bepaalde momenten feiten genegeerd ten goede van het in stand houden van een incorrect wereldbeeld.

In dit boek zijn er twee ideologieën die een centrale rol zullen spelen, die beiden niet meer functioneren in de wereld van vandaag en zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Deze ideologieën zijn: Politieke Correctheid en Islam.

Gefeliciteerd met het aanschaffen van dit boek. Ik ga ervan uit dat u ergens in de Westerse wereld woont. Misschien komt u uit de Verenigde Staten, misschien komt u uit Canada of Australië, of misschien bent u een Europeaan, net zoals ik.

Het zou kunnen dat u dit boek heeft gekocht omdat u aanvoelt dat er iets niet klopt. Er klopt iets niet aan dit hele gedoe met de Islam. Misschien heeft u wel het gevoel dat het de verkeerde kant opgaat, maar wanneer u hier over probeert te praten, noemen mensen u een “racist”. Ik kan u verzekeren dat u dit niet bent en dat hetgeen wat uw gevoel u probeert te vertellen, correct is. Ik kan u verzekeren dat uw intuïtie het bij het juiste eind heeft, ondanks dat veel mensen om u heen in een diepe slaap verkeren.

Dit boek zal u de noodzakelijke inzichten geven zodat u op de juiste manier middelen zoals de vrijheid van expressie en rationaliteit te gebruiken om op een effectieve manier met Links te debatteren over de Islam.

Maak je gordel maar vast en neem een macchiato of een cappuccino en zorg ervoor dat het een echte authentieke Europese is.

Deel 1 vindt men HIER.

image_pdfimage_print
Share

Joe tjoeb !

Hallo XXX

In onze communityrichtlijnen wordt beschreven welke content wel en niet is toegestaan op YouTube. Je video “omdat ze een rood hesje draagt” is gemarkeerd voor beoordeling. Tijdens de beoordeling hebben we vastgesteld dat je video niet aan onze richtlijnen voldoet. Daarom hebben we deze van YouTube verwijderd en je account een waarschuwing vanwege schending van de communityrichtlijnen gegeven of een tijdelijke maatregel ertegen genomen.

Daar gaan we dan, islamitisch en dus crimineel collectivistisch rood geweld is geen nieuws. Het mag niet bekend geraken, en moet beslist onder de mat geveegd en gecensureerd worden.

Tijdelijk? Ik denk het niet. Deze nazistische fascisten deinzen voor niets terug! Het zijn gewoon vulgaire misdadigers!

image_pdfimage_print
Share

How to debate the left on islam (1)

‘Hoe met “links” te debatteren over islam’ is een prachtig en uitzonderlijk belangrijk boek. Bedenk dat uitzendingen van de leugen-media volatiel en uiterst vluchtig zijn, maar dat boeken blijven bestaan. Tenzij men die boeken verbrandt wat bij uitstek een mohammedaanse specialiteit is, ooit door de nationaalsocialisten van meneer Hitler en meneer Goebbels minder dan 100 jaar geleden gretig overgenomen!

Het is een boek dat in geen enkel westers huishouden zou mogen ontbreken. Dit boek zou moeten gelezen en herlezen worden door elk lid van elke westerse familie.
Dat zou de menselijke beschaving op deze planeet kunnen redden van de ondergang en finale vernietiging. Want, zoals Winston Churchill al circa 80 jaar geleden formuleerde, hondsdolheid in een mens is geen lachertje.

De nationaliteit van de auteur van dit in het Engels gepubliceerd meesterwerk zal de kopers van dit relatief goedkoop boek beslist aangenaam verrassen.
Er bestaan al voldoende in het Nederlands gedrukte kritische boeken over de islam.
Kritische essays over de islam, “waarover men niet spreekt”, Islam voor ongelovigen, “het boek bij het boek”, Islam voor varkens apen ezels en andere beesten, “weg uit de islam”, Eurabië enz., enz….

Maar een analytisch inzicht gekoppeld aan een formeel logische argumentatie-methode om een absurde ideologie te bekampen werd voordien nog nooit gepubliceerd. De ideologie die in dit boek ontrafeld en met de broek op de enkels gezet wordt is de religie van de politiek correcte kerk.

Feiten, geschiedenis, humanisme, formele logica, oorzaak en gevolg, wetenschap en wetenschappelijke expertise bundelen in dit boek de krachten om te formuleren wat, spijts de woede onder het deksel van de officiële doofpot van openbare censuur en publiek waarneembare hersenspoeling, moet geformuleerd worden. De waarheid is nu eenmaal de waarheid. De politiek correcte leugen is, dank zij dit boek, eens en voorgoed, herleid tot een gewone leugen.

Waar gaat het boek over?

Beschaving is een pact tussen de doden, de levenden en de ongeborenen. Door politieke correctheid zijn te veel westerlingen vergeten hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun cultureel erfgoed te behouden en te verdedigen, zodat hun kinderen en kleinkinderen een welvarend, veilig en gelukkig leven kunnen leiden.

Politieke juistheid heeft het de anders perfect intelligente Westerlingen onmogelijk gemaakt om duidelijk te denken over belangrijke kwesties. We leven in een periode waarin we vrijwel over alles een open en eerlijke discussie kunnen hebben. Alles behalve het grootste probleem van de 21e eeuw: de islam. Dit komt doordat politieke correctheid een ideologie is geworden die een zeer sterk effect heeft op de manier waarop mensen de wereld zien.

In een eerste hoofdstuk beschrijft de auteur de omgeving waarin de religie van de politieke correctheid kon ontstaan. Enkel de verdraagzame westerse beschaving kon toelaten dat deze door mensen veroorzaakte geestesziekte geproduceerd werd. Politieke correctheid is een sluiks en stiekem opgedrongen denkkader waarbinnen alles wat duidelijk onjuist en dus vals is wel wordt aangevinkt als correct.

De angst om lasterlijk ‘racistisch’ genoemd te worden is de oorzaak dat veel mensen aan zelfcensuur gaan doen en de noodzakelijke discussie vermijden. Veel mensen voelen wel aan dat dingen in de verkeerde richting gaan, maar ondervinden dat ze een ‘islamofoob’ of ‘fanaticus ‘ genoemd worden wanneer ze er openlijk over durven spreken.

Misschien wordt je zelfs als ‘islamofoob’ of een ‘racistische dweper’ uitgescholden. Dit boek geeft u alle informatie die u nodig heeft om U uit te spreken, uw cultureel erfgoed te verdedigen in een zeer moeilijke periode en de ogen van uw politiek correcte vrienden, familieleden en collega’s te openen.

Wordt op 11 juli (!) vervolgd in een tweede deel van deze boekbespreking: “Hoe leert dit boek je de ogen van politiek correcte personen te openen?

 

image_pdfimage_print
Share

“Iedereen even lelijk !” En zo, zo zien de moslims ons graag evolueren.  

Ik haalde 0 op 10 in de seksismetest van de VRT.  Bewust. En ik ben daar trots op
Tegenwoordig lijdt iedereen aan een seksismesyndroom, zelfs mannen. Bah !
Ik durf wedden dant een flink deel van de reclame zelfs door vrouwen werd bedacht, daar enthousiast aan is meegewerkt.
Mensen lijken steeds minder gevoel voor humor te hebben, humor ook in niets meer op te merken.  We verkwezelen, vertrutten en verkleuteren steeds meer. Lees verder

image_pdfimage_print
Share