Wilmès III wordt dictatoriaal aangekondigd.

Suivez la conférence de presse du CNS dès 13h : la bulle ...

Het was te verwachten, het zat er aan te komen, en inderdaad “de Veiligheidsraad” (van Belgique, hoe ’n dikke nek kan je hebben?!) orakelde vandaag (20/08/2020) dat de bewust geschapen massahysterie omtrent een griep-virusje nog voor onbepaalde tijd moet doorgaan.

Met een beetje gefoeffel en gepruts in de marge, maar dat hoort onlosmakelijk bij oplichting. Wat nota bene een echt misdrijf is!

De vlamingenhatende Wilmès waagde zich niet aan de de volgende episode van het mondmasker-klucht-feuilleton, maar liet zich opmerken met een een nog adembenemender leugen!

Volgens haar zou er pas soelaas moeten komen aan de totaal absurde maatregelen die nota bene opgelegd worden aan een slaafs gehoorzamende bevolking, tot er een”VACCIN” is! Tegen Covid-19 uiteraard, dat was de suggestie maar die woorden kwamen niet over de lippen van deze misdadige vrouw.

Hiermee bewijst zij aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan, een oplichtster te zijn of een fantaste die maar wat raaskalt als ze de bevolking maar kan bedriegen. In haar eigen voordeel uiteraard. Zij wil uiteraard – hoe zou je zelf zijn?- zo lang mogelijk aan de Vlaamse centen slurpen.

Daarom mogen er geen logische beslissingen genomen worden, en moeten de fascistische maatregelen van deze minderheidsregering die regeert met volmachten (van wie?) zo lang mogelijk gehandhaafd blijven.

Wilmès III wordt dictatoriaal aangekondigd maar De Wever en Jambon staan er bij, en kijken er naar, maar zijn blijkbaar niet in staat een vuist te maken tegen wat arrogante francofone misdadigheid is.

Het zal U als slachtoffer en Vlaming maar overkomen!

image_pdfimage_print
Share

Op reis met Piramid Airways ?

Even iets uitgelegd:
In Wallonië hebben ze de kloof tussen arm en rijk kleiner gemaakt.
Door diegenen die wat rijker zijn te belasten, en de armen met politiek afhankelijke uitkeringen arm te houden.
Zo wordt in realiteit een complete catastrofe door socialisten verkocht als een verbetering.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'WEINIG ARMEN Groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië VEEL VEELARMEN BERGEN CHARLEROI LUIK NAMEN AARLEN'


Niet de harde waarheid houdt links in het zadel maar de ideologisch gecreëerde perceptie en leugens.
Er wordt in Wallonië een pervers politiek piramidespel gespeeld. Iedereen hoog op de politieke ladder in het spel rijft het geld met bakken binnen, terwijl steeds meer mensen onderaan hopen hogerop te klimmen door in te zetten en mee te doen aan het spel.
Nu de politici ontdekken dat ze aan de limieten van hun frauduleus spel zijn gekomen zoeken ze nieuwe slachtoffers om het spel voort te zetten, met hen in de pilotenstoel.
En daarbij wordt gekeken naar dat volkje noordelijk van hen. Dat met die blaffende taal, waarop ze neerkijken.
Dat kent nog niet het piramidespel dat zij spelen, en dat er moet voor zorgen dat alle al gestrikte deelnemers in Wallonië de verwachting blijft houden dat het hen in de toekomst wat zal opbrengen.

De verstandige lezer heeft evenwel door welke nefaste gevolgen dit zou hebben voor het fascistische volkje benoorden de taalgrens.
Dat landsdeel, waar zij al jaren het dreunend geluid van marcherende laarzen menen te ontwaren, zouden zij graag omgevormd en ontgonnen zien met de hulp van gretige gelijkgezinde champagnespuiters op basketsloefkes van ruim 500€, met grote politieke ambities, en dito geld- en machtshonger, die staan te trappelen om te herfederaliseren tot een rood gedomineerde eenheidsworst.

Verkocht als solidariteit en de strijd tegen armoede, zullen er dan meteen meer spelers kunnen deelnemen aan het piramidespel en plaatsnemen in het vliegtuig met dezelfde piloten, uitgebreid met cabinepersoneel gekleed als vlotte twintigers in jeans, T-shirt met klimaatslogan, en walgelijk dure sneakers, dat dienst doet als publieksopwarmer voor het grote rode avontuur, waarin iedereen om het leven zal komen, behalve de bemanning en diegenen die vooraan in het toestel van Piramid Airways zullen zitten.

Niemand achteraan die wantrouwig zal twijfelen aan verbetering en vooruitgang.
Progressief denken, heet dat.
Dat zal lukken.
Een tijdje toch…

Denk na eer u zichzelf en uw toekomst wegstemt en politici steunt die graag mee als leider in het vliegtuig zouden stappen.

foto situatie mei 2020 (De Standaard)

image_pdfimage_print
Share

Alarm !

Bij ons wordt het langzaam maar zeker ook hallucinant. Niet alleen kust Bart De Wever onderdanig de voetjes van een rasechte tjevin, nu is het ook al op de zender FOX zo ver dat een aflevering van Hawaï 5.0 werd uitverkozen om nu uit te zenden omdat de “goeden” er mondmaskertjes droegen bij het onderzoeken van aangestoken brandhaarden.

Als dat geen beïnvloeding en indoctrinatie is weet ik het ook niet meer. Alles wordt werkelijk uit de kast gehaald om de democratische besluitvorming te nekken Het is wetenschappelijk bewezen dat mondmaskers compleet nutteloos zijn ter bescherming tegen eender welk virus. Dus wat bazelt Bart De Wever? Waarom worden we met z’n allen meedogenloos gehersenspoeld?

image_pdfimage_print
Share

De vrijwillige SLAVERNIJ.

Er zijn heel veel en dikke boeken geschreven over slavernij. Dick Harrison schreef er een klepper van 650 pagina’s over, exclusief bronnen en register.

In ons stukje “Opgepast Dictatuur” hebben wij gepoogd duidelijk te maken wat er in de maak is en op ons afkomt. We hebben dit toegelicht met veel controleerbare feiten waarvan het meest recente ongetwijfeld de krankzinnige mondmaskerplicht is. Krankzinnig omdat het onomstootbaar wetenschappelijk bewezen is dat mondmaskers (buiten enkele uiterst zeldzame en specifieke uitzonderingen) helemaal geen bescherming bieden tegen besmetting door virussen, nul, zero, nichts, rien de rien, niente, none. Derhalve een volstrekt nutteloze algemene maatregel.

We kunnen alleen maar raden wat de bedoeling hiervan is. Ongetwijfeld ons allemaal een gevoel van onmacht aanpraten en ons ook boetes opleggen bij overtreding van deze ronduit schandalige en fascistische maatregel van een overgangsregering zonder meerderheid die bovendien regeert met ondemocratische volmachten.

Hoe kan dat? Op deze belangrijke vraag willen we ook een sluitend antwoord geven. Na het “Wat”, lees hier het “Waarom”. Dit wordt hopelijk nog vervolgd door een opiniestukje over wat democratie werkelijk inhoudt en hoe die kan verwezenlijkt worden.

Uit de magistrale moderne vertaling van “de vrijwillige slavernij” door Charlotte Bauwens, geschreven door Étienne de La Boétie (1530-1563) op 18 jarige leeftijd en in het Nederlands vertaald uitgegeven door Meer Democratie.be waar het integraal en gratis als PDF kan gedownload worden, lichten we het inleidend hoofdstuk van professor dr. Jos Verhulst genaamd “Opstand”

Het antwoord van Étienne de La Boétie die een eeuwenoude klassieker is uit de politieke litteratuur, op de vraag waarom we ons laten leiden door tirannen blijft brandend actueel. In een ongemeen scherpe, heldere en tijdloze analyse ontleedt La Boétie, de jong gestorven boezemvriend van Michel de Montaigne, de werking van de politieke macht. Dit werk, geroemd door onder meer Leo Tolstoy, is nu beschikbaar in een gloednieuwe vertaling en Jos Verhulst schreef er een vlijmscherpe inleiding voor die aan duidelijk niets te wensen overlaat. Hier volgt die inleiding:

Hoe is het mogelijk, dat een machthebber of tiran langdurig in het zadel kan blijven? Étienne de La Boétie (1530-1563) schreef, nauwelijks 18 jaar oud, een klassieke tekst bij uitstek over dit vraagstuk. Zijn antwoord is nog altijd geldig.

La Boétie merkte op, dat er op de keper beschouwd niet eens geweld nodig is om een ongewenste heerser van de macht te verdrijven. Het volstaat om gewoon niet langer te gehoorzamen: ‘En tegen die ene dictator hoef je zelfs niet te vechten. Het enige wat je moet doen is weigeren hem te gehoorzamen. Je hoeft hem niks af te nemen, gewoon niks geven is al voldoende. De heerser kan maar in het zadel blijven, zolang de meeste mensen dit niet minstens op passieve wijze accepteren, zo stelt La Boétie met verwondering vast. Een interessant voorbeeld is het lot dat de coupplegers tegen Gorbatsjov te beurt viel, in de nadagen van de Sovjet-Unie. Zij bevonden zich in het Kremlin, aan de commandoposten, en deelden in allerlei richtingen bevelen uit. Maar ze werden simpelweg niet gehoorzaamd, en hun rijk doofde uit als een kaars onder een snuiter. De machthebber stikt, wanneer hij niet voortdurend de zuurstof van de gehoorzaamheid krijgt toegevoerd.

De mens is van nature vrijheidslievend. Vrije mensen zullen niet spontaan kiezen voor onderwerping aan een of andere tiran.

De hamvraag luidt dus: waar komt die gehoorzaamheid vandaan? Het kan niet anders, of de on­derworpenheid moet aangepraat zijn. De burgers gehoorzamen de tiran, omdat zij geloven dat on­gehoorzaamheid onmogelijk of onwenselijk is. Er moet een discordantie bestaan tussen de objectieve belangen van de burgers, en de subjectieve kijk die ze hebben op deze belangen. Er dienen met andere woorden ideologische factoren in het spel te zijn. Ideologie kan gedefinieerd worden als een stel van expliciet of impliciet gehuldigde doch onware opvattingen, die worden verspreid om een machtsstructuur in stand te houden.

La Boétie vermeldt drie elementen, die tezamen een uitputtende verklaring bieden voor het merkwaardige fenomeen van de aangeprate onderworpenheid. De derde factor is de meest fundamentele.

Een eerste mechanisme functioneert op positieve wijze. Mensen die leven in een tiranniek regime, gaan al gauw geloven dat dit regime onmisbaar en onvermijdelijk is. Voer een verplichte jaarlijkse autocontrole in, en na een aantal jaren gaan vele mensen geloven dat zonder zon verplichte controle het verkeer tot een ravage vervalt. Voer een censuurwet in betreffende de holocaust, en na enkele jaren geloven de burgers dat zonder wet een debat over de jodenvervolging onmogelijk is. Leg schoolplicht op, en na enkele decennia gelooft bijna iedereen, dat schoolplicht onmisbaar is. Voer een parlementair regime, waarbij de wetten verplicht gemaakt worden door partijverkozenen, herhaal voortdurend dat dit systeem ‘een democratie’ is, en na een tijd wordt dit op grote schaal geaccepteerd.

Het mechanisme dat hier speelt is de gewenning: ‘De eerste reden waarom mensen graag dienstbaar zijn, is omdat ze als onderworpene worden geboren en opgevoed.’

Een tweede mechanisme functioneert aanvullend op negatieve wijze, via verstrooiing. De burgers krijgen ersatz geestelijk voedsel aangeboden van de tiran, om hun geest bezig te houden en te vullen op een wijze, die voor de tiran ongevaarlijk is. Het is het principe van het brood en de spelen, die ‘waren in de oudheid lokaas voor dienstbaarheid, de prijs voor de verloren vrijheid en het gereedschap van een tiran.’ De tiran deelt douceurtjes uit, die hem geliefd en populair maken, en er voor zorgen dat een groot deel van het publiek zich met hem en niet met zijn critici gaat identificeren.

Maar deze twee instrumenten volstaan volgens La Boétie geenszins, om de tiran in het zadel te houden. Er is een derde techniek, ‘de geheime kracht […] van de macht, wat de fundamenten zijn van een dictatuur en die ook in stand houdt.’ Deze derde machtstech­niek bestaat uit de creatie, rondom de tiran, van een piramide van medeplichtigen die in afnemende mate objectief belang hebben bij de handhaving van de tirannie. La Boétie schetst dit als volgt: ‘Het zijn altijd vier of vijf mensen die een dictator aan de macht houden, vier of vijf mensen die een heel land onderdrukken. Vijf of zes mensen naar wie een dictator luistert.

Die mensen zijn uit zichzelf naar die dictator toe gegaan of zijn door hem gevraagd om medeplichtig te zijn bij zijn wreedheden, pooier te spelen ter bevrediging van zijn wellust, en mee te profiteren van zijn roverijen. […] die zes hebben elk zeshonderd mensen onder hun leiding […] die hen corrumperen zoals zij de tiran hebben gecorrumpeerd. Die zeshonderd hebben er dan nog eens zesduizend onder zich die ze een of andere hoge functie geven. […] En talloze anderen volgen. Wie wil proberen dat netwerk te ontrafelen, zal merken dat niet zesduizend, maar honderdduizenden en uiteindelijk miljoenen mensen op die manier iets te maken hebben met de dictator. […] Kortom, door alle profijt en gunsten die men ontvangt van de tiran, blijkt altijd dat er bijna evenveel mensen zijn voor wie de dictatuur een voordeel is dan dat er mensen zijn die liever vrij zouden zijn.’

De bestendigheid van de tirannie berust dus op de creatie van een sociale laag van mensen, die op één of andere manier belang hebben (of menen te hebben) bij de bestendiging van de tirannie. Uiteindelijk is het bestaan van de individuele tiran niet meer belangrijk. Er ontstaat een hiërarchisch gestructureerd kartel van mensen, die voordeel putten uit de bestendiging van de bestaande toestand, en die in wezen leven op kosten van diegenen die ze ideologisch onder controle houden. Hiermee is ook de essentie van de moderne staat gekenschetst.

Verschillende mechanismen zijn werkzaam binnen deze piramide. La Boétie schetst een mechanisme dat we kunnen karakteriseren als de ‘selectie van de slechtsten’. Diegenen die het minst bezwaar maken tegen de tirannie, en het minst scrupules voelen om het spel mee te spelen, zullen zich selectief gaan nestelen binnen de machtspiramide: ‘Van zodra een koning zichzelf tot tiran uitroept, zal hij omringd worden door de slechten, door het uitschot van het rijk, door diegenen die branden van ambitie, door de hebzuchtigen, die hem steunen om in de buit te kunnen delen, en om in de schaduw van de grote tiran, als kleine tirannetjes te kunnen optreden/

Maar bovendien haalt het systeem ook het slechtste uit de individuen naar boven. Ze moeten zich immers actief richten op de belangen van de tiran: ‘Want boeren en arbeiders worden dan wel uitgebuit, maar zodra ze gedaan hebben wat ze moeten doen, zijn ze er vanaf. Rond een dictator cirkelen echter hele zwermen mensen die hem opvrijen en die niet alleen moeten doen wat hij zegt, maar ook bedenken wat hij wil en vaak zelfs zijn gedachten moeten raden.’ Van diegenen die zich in de piramide rondom de tiran hebben genesteld, wordt niet enkel uiterlijke gehoorzaamheid verwacht, maar tevens innerlijke identificatie. Ze moeten de tiran niet enkel gehoor­zamen, ze moeten hem respecteren.

La Boétie onderscheidt weliswaar drie soorten tirannen: ‘Er zijn drie soorten dictators. De eerste soort is gekozen door het volk, de tweede soort kwam met geweld aan de macht en de derde erfde die titel over.’ Maar wat hij zegt, geldt voor alle types. Ook de verkozen tiran wordt omringd door een hiërarchische sociale piramide.

De hedendaagse particratische tirannie wordt gekenmerkt door bepaalde elementen die door La Boétie niet worden vermeld, maar die als verdere ontwikkelingen en verfijningen van het tirannieke principe moeten worden beschouwd.

Vooreerst is de centrale individuele tiran zo goed als verdwenen; de moderne tirannie heeft veeleer een kartelkarakter. Weliswaar speelt de ‘.. .succession de race’ nog steeds een rol (zie bv. de zonen, dochters en secretaresses van…, die onze parlementen en re­geringen bevolken), maar in wezen is het systeem een soort kartel, dat in een merkwaardige symbiose leeft met de samenleving: voortdurend worden individuen, die bereid zijn om het spel mee te spelen en hiertoe de nodige talenten bezitten, uit de samenleving gerecruteerd. Daardoor krijgt de tirannie voortdurend nieuw bloed en talent aangevoerd, wat voor haar voortbestaan essentieel is. Een modern particratisch systeem functioneert, precies doordat voortdurend nieuw bloed kan aangezogen worden, wezenlijk efficiënter dan een monarchisch systeem met rigide en erfelijke klassenscheiding.

Specifiek voor het particratische regime is verder, dat voortdurend en systematisch geselecteerd wordt op de bekwaamheid, om ideologische controle en misleiding te realiseren. Dit geschiedt via het systeem van de verkiezingen, dat een handig mechanisme biedt om min of meer automatisch en zonder teveel interne conflicten diegenen uit te wieden, die minder talent hebben voor propaganda en misleiding. De meest efficiënte ideologen kunnen dankzij de particratische verkiezing vlotter doorstromen naar de top van de tirannieke piramide, wat de stabiliteit van het systeem aanzienlijk verhoogt.

De moderne tirannie heeft nog een ander belangrijk kenmerk, dat haar onderscheidt van de tirannie- en tot pakweg half de twintigste eeuw: de moderne tirannie ontwikkelt luchtwortels tot in het anonieme, supra-nationale niveau, dat zich volkomen aan het gezichtsveld en het bereik van het gemeen onttrekt. De nationale tirannieën dragen sinds enkele decennia, via het sluiten van internationale verdragen en de overdracht van bevoegdheden, voortdurend nationale soevereiniteit over naar een reeks van boven­nationale instanties. De toppolitici ziet men dan ook doorstromen naar dit bovennationaal machtsniveau, dat naar het publiek toe wordt voorgesteld als een soort morele autoriteit. Men leest in de pers bijvoorbeeld vaak, dat België een ‘slechte leerling’ of ‘goede leerling’ is in deze of gene internationale klas. Dit soort beeldspraak, waarin niet alleen de burgers zelf maar zelfs hun zogenaamde verkozenen tot een soort kleuters worden gedegradeerd, is niet toevallig maar drukt een diepe realiteit uit: ‘Ons land’ bestaat grotendeels niet meer.

De nationale politici zijn bijvoorbeeld grotendeels de controle kwijtgespeeld over zaken als migratie of monetair beleid. De klassieke ‘democratische’ imperia uit de eerste helft van de twintigste eeuw functioneerden nog overwegend in dienst van een natiegebonden elite, en bedienden zich aansluitend daaraan van een ‘rechtse’ ideologie. De huidige particratieën hebben hun luchtwortels in een mondiale en globalistische elite, die niets meer geeft om één bepaalde natie en zich aansluitend daarbij bedient van een ‘linkse’ ideologie gericht op de verzwakking en ontmanteling van nationale staten.

De menselijke centrale tiran is bij dit alles inderdaad een anachronisme geworden. Zon centraal menselijk wezen kan onderhevig zijn aan nukken en luimen en is zelfs vatbaar voor aanvallen van gewetensnood. Daardoor kan de macht worden gedestabiliseerd. In het rijk van de macht opereert het principe van de natuurlijke selectie, en dientengevolge is in onze moderne samenleving de individuele tiran grotendeels verdwenen. Het echte kernstuk van de macht is ondertussen een onzichtbaar memenspu- wend systeem geworden, een autonoom opererend ideologisch organisme genesteld in de hoofden van de mensen. Diegenen die wij de macht zien uitoefenen zijn van dat systeem niet de echte meesters, doch slechts een kartel van trouwe dienaren.

Net zoals in de meteorologie een ongeorganiseerd en relatief krachteloos cluster van neerslagzones en luchtdruk- verschillen in elkaar schuift tot een hoogst georganiseerd en zichzelf versterkend en uitbreidend orkaansysteem, met in het hart een leegte, is op politiek vlak een wereldwijd en zichzelf voedend ideologisch gedrocht ontstaan, dat geen gedachten voortbrengt doch ‘spreekt’ in holle memes, en dat intussen de eigenlijke kern vormt van het machtsweefsel. En zoals een zwam haar bleke draden slaat in het weefsel van een geparasiteerde plant, jaagt dit uit leugens en memes samengestelde organisme zijn wortels diep in het weefsel van de menselijke samenleving, om daaruit diegenen aan te trekken die de macht kunnen belichamen, en haar door hun machtsdeelname kunnen bestendigen en versterken.

De moderne politieke partijen beantwoorden uitstekend aan die behoefte. Zij trekken diegenen aan die de wens en het talent hebben, om met de macht samen te werken. De particratische verkiezing laat diegene doorstromen naar de cenakels van de macht, die het meest dienstbaar kan zijn aan de macht. Dat is in grote lijnen diegene die door de meeste burgers worden vertrouwd (of het minst worden gewantrouwd). Knielbereide burgers stemmen immers voor diegene waarvan ze hopen, dat die veel kruimels zal laten vallen voor de knieiers.

En de kruimels vallen inderdaad. En de burgers knielen. De machthebber produceert geen brood, doch steelt en consumeert het, en laat daarbij ostentatief de kruimels vallen, alsof hij die zelf heeft voortgebracht. En rond hem knielen diegenen, die eigenlijk het brood hebben gebakken. De machthebende kaste rooft via belastingen de helft van de voortgebrachte welvaart, om dan onder de vorm van subsidies, steun, zekerheden en overheidsfilantropie de kruimels rond te strooien. Diegenen die eerst de welvaart voortbrachten, worden geconfisceerd door de staat, die dan een stuk teruggeeft aan al wie bereid is om te knielen, d.w.z. de staatsvoorwaarden te aanvaarden. Wenst u onderwijs voor uw kinderen? De staat heeft het geld reeds ingepikt dat u hiervoor had verdiend, maar u kan iets terugkrijgen, indien u uw kind laat opvoeden in de scholen gecontroleerd en geïnspecteerd door de machthebbers.

Wenst u een culturele vereniging op te richten? Jammer doch helaas, de heersende kaste heeft via de fiscus reeds op uw fondsen de hand gelegd. Doch u kunt een stukje terugkrijgen indien u bereid bent te voldoen aan de eisen van de minister van cultuur (en van zijn commissies). U wenst een efficiënte verzekering tegen ziekte en ongeval? Spijtig, uw centen zijn reeds afgeroomd, en zij die voor u denken hebben reeds besloten hoe en waar u zich dient te verzekeren, en met welke eindeloze rij achtergestelden, gediscrimineerden en andere kansarmen u bij deze gelegenheid ‘solidair’ moet zijn. Kniel, en raap op wat u nog rest, na aftrek van de beheerskosten natuurlijk, maar dat spreekt. En geloof dat die kruimels het bewijs zijn, dat ook u voordeel hebt bij dit systeem, dat ook u netto baathebber bent van de macht. Leer en geloof, dat u hulpeloos bent zonder de macht. Zo kan de macht blijven bestaan. De macht, die zichzelf’democratie’ heeft genoemd.

De politicus die het woord ‘democratie’ uitspreekt, bedoelt daarmee iets helemaal anders dan een bestuur uitgeoefend door de gemeenschap van soevereine burgers, en beperkt tot de aangelegenheden die door hun aard überhaupt voor zo’n bestuur in aanmerking komen. Wat de politicus met het woord ‘democratie’ bedoelt is: machtsuitoefening door de politieke kaste op alle mogelijke domeinen, met inbegrip van de meest intieme zaken, zoals bijvoorbeeld beheersing van het denken en van de opvattingen van de burgers zelf. Een politicus die niet gelooft dat de staat de burgers moet opvoeden, zult u met een vergrootglas moeten zoeken.

Iedere generatie staat opnieuw voor de opdracht, om de metamorfoses van de macht te leren doorzien. In de twintigste eeuw hebben wij de merkwaardige omschakeling meegemaakt van min of meer natiegebonden machtsweefsels naar een globaliserende machtsstructuur, waarbij de politieke elite gaan­deweg iedere identificatie met de natie verliest. De politieke kaste zet heden ten dage zonder scrupules natievernietigende processen op gang. Op planetaire schaal worden memes gelanceerd betreffende ‘solidariteit’, ‘diversiteit’, ‘afspiegeling’, zogenaamde ‘mensenrechten’ of’ positieve discriminatie’, die stuk voor stuk volkomen haaks staan op de begrippen van individuele soevereiniteit en individueel burgerschap. Op allerhande manieren wordt gestreefd naar de installatie van wereldwijde fiscaliteit en wereldwijde politieke machtsuitoefening. Volkssoevereiniteit is ronduit een verdacht concept geworden. Het zal voor de gewezen burger van de Westerse natiestaat een hard ontwaken worden, wanneer hij in zijn sluimer blijft volharden en de gevolgen van deze nieuwe metamorfose van de macht niet tijdig doorziet.

De echte opstand bestaat letterlijk hieruit, dat wij stuk voor stuk als individu innerlijk opstaan, en ophouden met te knielen. Iedere illusie betreffende de parasitaire en mensonterende aard van de politieke kaste dient te worden afgeschud. Het korte schotschrift van Simone Weil, ‘Note sur la suppres- sion générale des partis politiques’1, (dat als een soort actualisering van de Discours de la servitude volontaire kan worden beschouwd) legt glashelder en compact uit waarover het gaat. Het gaat over de waarheid. Knielen voor de politieke macht is de leugen aanvaarden.

Macht en leugen zijn twee handen op één buik. Partijpolitiek is georganiseerde leugen met machtsbestendiging als doel. Zich op een partijlijn stellen, partijmilitant worden, betekent per definitie de onderwerping van het eigen oordeelsvermogen en inzicht aan de partijlijn of het partijprogramma. Zonder die onderwerping is een partij geen partij. Een politieke partij is per definitie het product van maatschappelijke klontervorming rond een gecollectiviseerd standpunt, waaraan het individuele partijlid geacht wordt zich te onderwerpen. Zonder die inhoudelijke partijdiscipline is een politieke partij ondenkbaar.

Met andere woorden: zonder leugen, zonder de bereidheid tot liegen, kan geen politieke partij ontstaan. Wie partijmilitant wordt kiest precies daardoor voor de leugenachtigheid. In de woorden van Weil: ‘Een mens die niet exclusief voor trouw aan het innerlijke inzicht heeft gekozen, installeert de leugen in het centrum van zijn ziel […] vermits partijgehorigheid altijd en overal tot leugenachtigheid dwingt, is het bestaan van partijen een absoluut en onvoorwaardelijk kwaad.’

Hier situeert zich het begin van de opstand, van het innerlijke opstaan: in het besef dat politieke partijen als machtsapparaten per definitie instrumenten zijn van leugen en machtsmisbruik. De opstand is de individuele keuze voor het primaat van de waar­heid, en de afwijzing van de dienst aan de politieke leugen, bijvoorbeeld omtrent de aard en de herkomst van de kruimels waarvoor men heeft geknield. Met de woorden van La Boétie: ‘Beslis dus gewoon om niet meer onderdanig te zijn, en je bent vrij.’

1 Simone Weil ‘Note sur la suppression générale des partis politiques’, Flam- marion, Paris 2006

2 ‘Un homme qui n’a pas pris la résolution de fidélité exclusive à la lumière intérieure installe le mensonge au centre même de l’âme […] si l’appartenance à un parti contraint toujours, en tout cas, au mensonge, l’existence des partis est absolument, inconditionellement un mal’ ibid, p.47-48

image_pdfimage_print
Share

De FET en Scott Atlas

Er was een tijd dat de FET (Financieel Economische Tijd) een gerespecteerd dagblad was dat uitgebreid objectief nieuws bracht over ge gang van zaken in de economie en op de aandelenbeurzen. Die tijd lijkt voorbij. Onder de ronkende titel “Waarom Wall Street danst op een economisch kerkhof” mocht een zekere Frank Vranken, hoofdstrateeg van de privé- speculant “Puilaetco” dit weekend een artikel in de FET publiceren.

De bedoeling daarvan is duidelijk: de Europese belegger in aandelen angst aan te jagen om in Amerikaanse aandelen te beleggen en zijn geld te laten steken in Europese rotzooi. Met argumentaties die met spuug en verzinsels aan elkaar hangt poogt men ons te overtuigen dat een hondsbrutale leugen de waarheid is.

Dat dit gebeurt op 80 dagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is geen toeval. En dat dit gebeurt terwijl wij verplicht worden om totaal nutteloze mondmaskertjes voor te binden ook niet. Niettegenstaande het wetenschappelijk bewezen is dat mondmaskers niet kunnen helpen om virussen tegen te houden zijn er nog een massa idioten die zichzelf benoemd hebben tot machtsgeile mondmaskerpolitie die burgers die wel goed geïnformeerd zijn, de les te kunnen spellen.

Wat we bij Nageltjes vanaf dag één van de “lockdown” schreven is nu eindelijk ook tot in het Witte Huis van Donald Trump doorgedrongen. Men kon misschien het risico niet nemen om die lockdown niet af te kondigen, maar het nutteloos aanhouden ervan is ronduit misdadig. Zodra duidelijk was geworden dat Covid-19 geen killer-virus betrof had die aanslag op de economie, het toerisme en alle kleine en middelgrote ondernemingen moeten ophouden. En dat was al na enkele weken zeer duidelijk.

Dokter (hij is in tegenstelling tot expert viroloog Marc Van Ranst een échte geneesheer) Scott W. Atlas legt in bovenstaand en onderstaande filmpjes duidelijk uit waarom. Al zullen de socialisten en Björn Soenens het niet graag lezen, de Amerikaanse economie doet het in tegenstelling tot de Europese uitstekend en zelfs beter dan ooit tevoren. Bovendien hebben de beurzen altijd gelijk want zij weerspiegelen de mening van alle aandeelhouders ter wereld en niet die van obscure schrijvers voor de FET met egoïstische eigen belangen.

Toegegeven, de lockdown veroorzaakte na 20 februari twijfel en chaos op de beurzen die in een week tijd de indexen tot dertig procent deden dalen. Maar tot spijt van wie het benijdt was op 1 juli en dus 100 dagen nadien de situatie alweer helemaal hersteld. Daar kunnen de angstaanjagers van Puilatco niets aan veranderen. Dat president Trump naast de zwartkijker en apotheker Fauci nu ook een echte arts in zijn team van adviseurs heeft opgenomen is ook een hoopvol teken. Nu kunnen de Amerikanen immers ook de andere klok horen. De klok van optimisme, realisme en objectiviteit, daar staat Scott Atlas voor.

Terwijl Merkel, Macron, Rutte, Wilmès en Sànchez de bevolking blijven angst aanjagen en de democratie buiten spel zetten, gaat het er in de VS wel democratisch aan toe. Wij moeten vechten voor onze vrijheid. Onze Europese politiekers zijn (bijna) allemaal misdadigers.

image_pdfimage_print
Share

Artsen voor Opklaring

Zet de ondertiteling op automatisch vertalen Nederlands en bekijk tot op het einde dit 17 minuten en 26 seconden durend filmpje dat de kleppen van de indoctrinatie en propaganda voor uw ogen zullen wegrukken. Zie ook hier

Zo horen jullie het ook eens van de woordvoerders van ongeveer 4.700 artsen en echte wetenschappers. Covid-19 is puur bedrog opgezet en geënsceneerd door politiekers. En nee ik hecht geen geloof aan complottheorieën, alleen aan de feiten die ik chronologisch registreer sinds eind februari toen mij louter toevallig duidelijk werd wat voor enorm bedrog er op stapel gezet werd. Sindsdien is mijn verbazing en woede steeds groter geworden op basis van objectieve vastgestelde feiten.

Wij burgers hebben de kracht om ons tegen deze massale manipulatie en indoctrinatie van overheidswege en roof van onze grondrechten te verzetten. Wij zijn inderdaad niet de laboratoriumratten van Mütti Merkel. Integendeel!

Wij zijn niet alleen:

Dit is het laatste filmpje van de vrijheidsstrijder Robert Jensen dat we op Nageltjes plaatsen. We raden U dringend aan om https://jensen.nl/ bij uw favorieten te plaatsen.

image_pdfimage_print
Share

2021 – The year of the patriots!

https://www.bitchute.com/video/c8MLyF25jsrr/

Nog zo’n filmpje dat overal op de ‘sociale’ media gecensureerd wordt omdat wij het niet mogen zien! Covid 19 is een bedrieglijke hoax. Punt.

Een gelijkaardige moord op de zwakke ouderen in onze Vlaamse rusthuizen werd ook georganiseerd door onze minderheidsregering Wilmès van lopende zaken. Heel bewust! De ouderen mochten niets weten van het het bestaan van Hydrochloroquine!

image_pdfimage_print
Share

Opgepast DICTATUUR!

ISBN 9783864457654

Hoe de democratie in Europa wordt ontmanteld en een totalitaire staat wordt opgebouwd.
Geheime documenten van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bewijzen dat de Duitse federale regering de bevolking (80.594.017 Duitse burgers in 2017) in de Corona-crisis heeft aangevallen om enorme beperkingen op de grondrechten af te dwingen.

Sinds begin 2020 worden burgers door politiek en media geconfronteerd met apocalyptische horrorscenario’s. De dagelijkse publicatie van de corona-sterfgevallen las als een oorlogsrapport. Ondertussen spreken echter steeds meer wetenschappers, artsen en beveiligingsexperts over een “vals alarm”. Een cruciale vraag is daarom: is het een opzettelijk vals alarm? Zo ja, wat zijn dan de politieke en /of financiële belangen erachter?

Men moet al bijzonder veel geluk gehad hebben om half februari in een Australisch dagblad te lezen dat de Chinezen in Wuhan een efficiënt geneesmiddel hadden gevonden dat Covid 19, dat toen nog Corona heette, genas. Wie eind februari op een blog in Hong-Kong kon lezen dat de Zuidkoreanen in hun land hetzelfde hadden gepresteerd moet nog meer geluk gehad hebben. Maar de weinigen die dit geluk wel hadden konden daarna hun oren en ogen niet geloven. Het bestaan en de naam van het geneesmiddel werd dood gezwegen en zelfs gecensureerd op de sociale media. Diegenen die geïnformeerd waren met de vitale informatie over de efficiëntie van hydrochloroquine wisten dat er iets grondig verkeerd was gegaan en konden aan een chronologische reconstructie beginnen nog voor de schandelijke feiten zich van overheidswege begonnen op te stapelen.

De van Staatswege georganiseerde massahysterie ondersteund door onophoudelijke angstaanjagende propaganda in de leugenpers en op de staatsmedia haalde het gezond verstand van vele medeburgers onderuit. Zelfs de meest intelligente burgers werden mee opgezogen in de maalstroom van massahysterie en onophoudelijke hersenspoeling. Dissidente artsen werden gecensureerd op sociale media, en belachelijk gemaakt op de staatszenders en in de regimepers. Zelfs al had je een IQ van 146 je was een vogel voor de kat klaar om nog verder te worden geïndoctrineerd over “het nieuwe normaal” dat van staatswege werd voorgeschreven en opgedrongen met afdwingbare boetes.

Sociale afstand en handen wassen, tot daar aan toe, dat is gewoon een kwestie van gezond verstand, daar heb je geen overheid voor nodig. De klucht met de verplichte mondmaskers is een andere zaak. De overheden verplichtten hun burgers hun eigen gezondheid te schaden door de inademing van levensnoodzakelijke zuurstof te bemoeilijken en het terug inademen van de uitgeademde giftige CO2 te verplichten. De verplichting tot mondmaskers dragen heeft dus niets met volksgezondheid te maken maar alles met het schaden van de volksgezondheid en het laten aanvaarden en opdringen van nutteloze en schadelijke maatregelen.

Wie Covid-19 voorstelt als een pandemie is ofwel hysterisch, ofwel een idioot ofwel een gewetenloze bedrieger. Hij of zij kan ook een auteur zijn die de verkoop van zijn of haar boek over de economische gevolgen van de lockdowns ingevolge de massahysterie een duwtje in de rug wil geven, of politieke ambities koestert die hij met behulp van mediabelangstelling wil verzilveren .

Covid-19 veroorzaakte geen pandemie, zelfs nauwelijks een epidemie en als er die al geweest is dan is die voorbij en inmiddels weten we al 5 maand dat er een efficiënt werkzaam geneesmiddel bestaat voor diegenen die er ziek door werden en zorgen behoefden. Dat is zeer goed nieuws dat we niet mochten weten hoewel redelijk irrelevant omdat 99 procent van de bevolking indien besmet spontaan geneest of er binnen de kortste tijd een biologische weerstand tegen opbouwt, zelfs zonder inname van hydrocholoroquine. Net het tegenovergestelde dus van wat men ons wil doen geloven. Brutale censuur werd van overheidswege ingevoerd om de verspreiding van deze informatie te beletten.

Artsen die gewoon zijn dagdagelijks diagnoses te verrichten en op basis daarvan diagnostische beslissingen te nemen werden in de media en de staatszenders niet aan het woord gelaten tenzij om ze onmiddellijk af te laten branden door wetenschappers die in hun heel leven nog nooit een diagnose hadden verricht, geen één: de virologen, zogenaamde experten maar wel met een tunnelvisie van uit hun laboratoria waar nog nooit een patiënt een voet zette.

Zelfs de legendarische arts Didier Raoult die zijn hele leven had gewijd aan het bestuderen en genezen van besmettelijke ziekten werd publiek tegengesproken en belachelijk gemaakt tot hij berichtte dat hij met succes covid-19 patiënten had genezen met hydrochloroquine. Men durfde deze professor niet bannen op YouTube maar zijn successen werden in de hoofdstroommedia en de regimepers gewoon doodgezwegen.

Uiteraard is het misleidend en bedrieglijk iemands overlijden toe te schijven aan Corona of Covid-19 indien deze persoon een besmetting als complicatie bovenop kreeg als hij al onderliggende ziekten had zoals longontsteking of longkanker. Met deze truc van de foor werden de statistieken systematisch vervalst om U angst aan te jagen en te bedriegen. Sciensano een pseudo-wetenschappelijke instelling onder controle en toezicht van de Belgische overheid speelde een sleutelrol in dit gigantisch bedrog. Het is zelfs ten zeerste de vraag of er specifieke test-kits bestaan om Covid-19 op te sporen. Het eerste dat pas gisteren op 6 augustus in ons vizier kwam is AutoTest Covid-19 van Medicis. Spoort natuurlijke antistoffen in ons bloed op en is dus van een totaal andere orde dan een echte test.

Het gaat ook helemaal niet over het Corona-virus. Er zijn namelijk honderden soorten corona virussen. Hét Corona-virus bestaat niet. En Covid is gewoon een tak van de Corona-soort waarvan er één twijg Sars 2 of Covid heet en 19 het laatst gevonden blad is. Nu het al lang duidelijk is dat de epidemie is geweken en het zeer waarschijnlijk is dat er geen tweede golf zal komen gewoon omdat er nooit een eerste golf is geweest maar een door de overheden georganiseerde bedrieglijke komedie – sommigen noemen het een hoax -, hebben de leugenpers en de staatsmedia het voortdurend over de stijging van het aantal besmettingen.

Men moet al bijzonder naïef zijn om hier nog in te trappen. Als men enorm veel meer testen uitvoert is het resultaat automatisch dat er meer nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Dat is volstrekt logisch en helemaal normaal. Wat men er ons niet bij vertelt is dat de verhoging van het aantal zogenaamde besmettingen in feite neerkomt op personen die antistoffen hebben aangemaakt. Dat is goed nieuws in plaats van slecht nieuws. Als 99,9 procent van alle besmette personen spontaan geneest zonder medicatie te slikken omdat hun eigen immuunsystemem antistoffen hebben aangemaakt is dat ook goed nieuws en bovendien het bewijs dat een vaccin helemaal niet nodig of zelfs nutteloos is.

Dat de politieke belangen van Angela Merkel en Emmanuel Macron (62.814.233 Franse kiezers in 2017) een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het verwekken van de bewust geschapen massahysterie ligt voor de hand. Ze waren politiek en financieel in nauwe schoentjes verzeild geraakt en konden een mirakel best gebruiken. Hoewel van een oneindig kleiner soortelijk gewicht bevond Sophie Wilmés (4.862.203 kiezers in 2017/20) zich in dezelfde situatie. Het mirakel werd bedacht in de EU- krochten rondom Berlaimont in Brussel, waar arrogante ambtenaren denken zich alles te kunnen veroorloven.

En het mirakel kreeg het etiket “corona pandemie” opgeplakt. Toegeven dat het opgezet spel was zullen ze nooit doen. Oplichters doen dat nooit. Bekentenissen moeten we van uit die hoek ook niet verwachten. Wij hebben de stellige indruk dat veel echte experten vooral artsen zich aan het voorbereiden zijn om de politieke maskerade te ontmaskeren net zoals dat gebeurde bij de klimaat-hysterie. Vandaar dat de leidende politieke kaste de huidige situatie zo lang mogelijk tracht aan te houden in de hoop dat een massa burgers als naïeve lemmingen en kuddes schapen in de pas van de hen opgedrongen “pensée unique” blijft lopen. Onder het mom van “langzaam aan” verzachting worden de misdaden van de oligarchische politieke elites, het ronduit misdadig establishment en de gewetenloze apparatsjiks van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van de VN toegedekt.

Dat gaat altijd zo in gevallen van bewust verwekte collectieve massahysterie. In de geschiedenis zijn er enkele beruchte voorbeelden van te vinden. Na de Kerenski-revolutie en de bolsjewistische revolutie in 1917 kon Lenin de macht grijpen omdat een groot deel van de Russische bevolking dankzij indoctrinatie geloofde dat het communistisch systeem economisch de beste optie was. Niet dus. Het vervolg kennen we. Stalinisme, terreur, massamoord, hongersnood en ellende.

Een tweede voorbeeld van bewust opgewekte massahysterie vinden we bij de meestal nuchtere Duitsers. Vanaf 1933 begon de propaganda van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) de Duitsers wijs te maken dat de schuld van alles wat verkeerd liep of slecht was aan de Joden te wijten was. De Völkischer Beobachter (De waarnemer van het volk) was de officiële krant van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) van 1920 tot 1945 en speelde een prominente rol bij de hersenspoeling. Oorspronkelijk verscheen de krant wekelijks, maar vanaf 8 februari 1923 werd het een dagblad.. De Völkischer Beobachter ontstond uit de Münchner Beobachter, die in 1918 door het antisemitische Thule-Gesellschaft gekocht werd. Beobachter betekent de toeschouwer, deel van publiek. Dat klinkt objectief en de Duitsers trapten met open ogen in de voor hen bewust opgezette val. Het gevolg kennen we inmiddels ook.

Indien men weet dat de Duitse, Franse, Belgische en Nederlandse pers bijna helemaal in handen is van de respectievelijke Staten wordt het duidelijk dat we in Europa op weg zijn naar een volgende dictatuur. Er waren en zijn voldoende tekens aan de wand. Het achter elkaar telkens niet respecteren van het resultaat van vele volksraadplegingen, het opleggen van regels die door de nationale parlementen niet eens meer kunnen worden geamendeerd of bekritiseerd, een supranationaal machtsorgaan dat aan niets of niemand verantwoording moet afleggen en massa-immigratie organiseert, en dan nu, als klap op de vuurpijl een naïeve mondmaskerpolitie installeert als gevolg van een bewust geschapen en onnodige massahysterie. Il faut le faire!

De Corona-crisis is op zich een blauwdruk voor een totalitaire staat. De democratie is op veel vlakken in gevaar. De politieke benoeming van rechters, de bijna ongehinderde import van mohammedaanse terroristen achter onze rug beslist in 2015, de klimaatdictatuur waarbij wij moeten betalen en de vervuilers niet, de politiek correcte censuur in de pers en op de sociale media, de toegenomen onveiligheid van de autochtone bevolking, de EU-dictatuur, de ontmanteling en ontmoediging van de politie, het reeds heel lang schrijnend tekort aan beschikbare gevangeniscellen, de systematische vrijlating van misdadigers en verkrachters, de terreur van extreem links, de systematische sabotage van justitie. De door censuur onmogelijk gemaakte vrijheid van meningsuiting.

Genoeg echte en zeer reële problemen te over dus, om met alle mogelijke middelen onze aandacht van af te leiden. Wie dat niet inziet houdt best zijn hoofd eens goed onder de koudwaterkraan. Het heeft er alle schijn van dat we naar een echte dictatuur gaan, ja zelfs in gelid marcheren als een bende debiele idioten. Aan U de keus!

Bekijk ook Artsen voor Opklaring. (niet in de vitrine)

image_pdfimage_print
Share

De ondergang van onze democratie: de onschendbaarheid van een volksheld wordt opgeheven.

Salvini could face trial over treatment of migrants - CNN

Wij brengen dit betalend artikel van t’ Pallieterke omdat het de inhoud van zo’n uitzettend groot belang is. In heel West-Europa is een dictatuur aan het ontstaan. Langzaam maar zeker worden de burgerrechten afgebouwd, de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd, ons door hen gewenste gedragspatronen en belastingen opgelegd afkomstig van een niets ontziende politieke elite die in navolging van de EU-ambtenaren zo arrogant zijn dat ze denken zich alles te kunnen veroorloven. Tot en met het ondergraven en machteloos maken van de rechtsstaat die onafhankelijk hoort te zijn van politieke benoemingen, maar dat niet is.

Systematisch glijden we onder impuls van de actueel ondemocratische Europese Unie af naar een echte dictatuur met een onbestaande of kreupele rechtsstaat. De middelen die hierbij worden aangewend zijn al eerder waargenomen. Het verraad en de ondermijning komt altijd van collectivistisch links. Hopelijk wijdt iemand van de redactie van Nageltjes hieraan een toekomstige bijdrage. Niet elke abonnee heeft een abonnement om online ’t Pallieterke te lezen. Wij hopen hiermee enkele zulke abonnees op vakantie toch te bereiken en vanzelfsprekend zij die nog geen abonnee zouden zijn. t’ Pallieterke is bij ons weten het enige gedrukte weekblad dat de waarheid nog schrijft. En dan nu het artikel.

<<< De Italiaanse Senaat heeft opnieuw de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van Matteo Salvini. In februari had de Senaat ook al beslist Salvini’s onschendbaarheid op te heffen, zodat hij voor de rechter gesleept zou kunnen worden omdat hij als minister van Binnenlandse zaken, toen nog in de regering van de Lega en Vijfsterrenbeweging, een schip met 131 immigranten aan boord niet in een Italiaanse haven had laten binnenvaren.

Het proces daarover gaat in oktober van start. Om er helemaal zeker van te zijn dat Salvini’s politieke carrière gebroken zal worden, heeft “la dictature des juges” voor de zekerheid nog een tweede proces tegen hem aangespannen. Daarom moest zijn onschendbaarheid dus een tweede keer opgeheven worden. Het gaat hier om een gelijkaardige zaak. In augustus 2019 had Salvini het schip Open Arms laten tegenhouden toen dat op het punt stond meer dan honderd vluchtelingen aan land te zetten in Italië. Salvini kon het binnendringen van de bootvluchtelingen trouwens alleen maar vertragen. Tenslotte mochten ze in Lampedusa aan land gaan. Andere Italiaanse rechters hadden toen de inbeslagname van het schip bevolen. Maar nu volgt de wraak. In dit proces wordt Salvini beschuldigd van machtsmisbruik en ontvoering. Hij kan daarvoor veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. Het gaat hier duidelijk en schaamteloos om politieke processen.

Salvini is momenteel senator en leider van de oppositie. Hij laat zich duidelijk niet intimideren. Als reactie op de stemming in de Senaat zegde hij: “‘Ik ben er trots op dat ik Italië heb verdedigd en ik zou het opnieuw doen.”

Wat nu in Italië met Salvini gebeurt, is een variant van wat bijvoorbeeld Tommy Robinson, AfD, het Front National, het Vlaams Blok en Geert Wilders hebben meegemaakt. Van de gevaarlijke, antidemocratische, bijna totalitaire macht die de “dictature des juges” heel geleidelijk naar zich toe heeft getrokken. Van de vermenging tussen politiek en justitie, die één van de grondslagen van een rechtsstaat ondermijnt: de scheiding der machten en de neutraliteit van justitie.

Het is slechts de zoveelste openlijke en brute manifestatie van de macht die de marxisten met hun “mars door de instellingen” hebben verworven. Niet alleen in het justitie-apparaat, maar ook in die twee andere fundamenten van een vrije samenleving: het onderwijs en de media. Zij moeten geen staatsgreep meer plegen. Zij hebben al bijna alle hefbomen in handen en ze kunnen de democratie aan hun laarzen lappen. Al zijn die laarzen, de laarzen van kampcommandanten en linkse terreurgroepen à la Antifa, netjes verborgen onder de toga’s van “activistische” rechters en advocaten. En echt niet alleen in Italië. >>>

N.v.d.r. : beter hadden wij het niet kunnen formuleren.

image_pdfimage_print
Share

De sos Conner Rousseau

De sos Conner Rousseau is een salon-socialist die denkt in eerste klas mee te spelen daar waar hij niet eens mee kan in derde provinciale. Hier meer lezen. Hoe verwaand en arrogant kan je zijn?

Zijn strategie kleeft natuurlijk aan elkaar met valse veronderstellingen. Tegen de tijd dat hij zijn juridisch ongelijk zal halen heeft de sossenpartij hem al lang uitgespuwd en uitgekotst. Dat staat nu alvast. Tennis sloefkes? Komaan!

image_pdfimage_print
Share