Fake Verdragen en Kaaiman

In de FET van woensdag 23 januari viel ons een niet-ondertekend (!) artikel op met de kop “Verdrag van Aken botst op ‘fake news’. “
De smoel van Macron samen met die van Stasi-Mütti-Merkel op dezelfde foto moet blijkbaar overal samen in de leugenpers getoond worden.

Een echte berichtgeving zou gewag maken van “Een fake verdrag van Aken botst op ‘objective news.’ “

Nutteloos te vermelden dat de “vaak verzonnen argumenten’ niet ” uit extremistische hoek” komen, maar uit objectivistische hoek.

Macron en Mütti Merkel zijn gewoon misdadigers!

Visa-affaire bis

Tot nader order, en u weet dat Kaaiman altijd bereid is van kamp te verwisselen als hij daar persoonlijk voordeel mee doet, valt Theo niet veel te verwijten. Hij heeft, met zijn hart van goud, 6.500 met de dood bedreigden een humanitair visum verleend. Zoals gevraagd door het Verdrag voor de Rechten van de Mens. De liegende leider zou dat liefst afschaffen of opzeggen, maar de kans dat de liegende leider na 26 mei nog wat dan ook kan afzeggen of opschaffen is klein. De kiezers zullen zich wel hoeden, hiertoe aangespoord door invloedrijke columnisten, om hun stem opnieuw te vergooien aan de enige brokkenpiloot die nog driester bochten neemt dan Max Verstappen.

Dus, wat heeft Theo misdaan? Sukkelaars van de dood gered, onder wie 1.200 Syrische christenen. Voor niets! 200 van hen zouden aan een charlatan 10.000 euro hebben betaald voor iets wat dus gratis was. Gewetenloosheid van de oplichter of domheid van de opgelichte? Zoals altijd bij oplichting beide. Maar de bedrogenen hebben intussen wel gekregen waarvoor ze betaald hebben, dus zijn ze ook weer niet echt bedrogen.

Theo had beter moeten weten, beweren analisten. Indien het zo is dat we de Grieken moeten vrezen als ze geschenken geven, dan zeker de Turken als ze lijsten opstellen. Ja, behalve als die Melikan Kucam onschuldig blijkt natuurlijk. Want onder deze minister is justitie bij ons verworden tot dit: het parket lekt naar de pers namen van mensen tegen wie het iets hoopt te vinden, die namen worden dan in de media breed uitgesmeerd, samen met de misdrijven of misdaden die de belasterden niet officieel ten laste kunnen worden gelegd, en daarna duurt het negen jaar voor het onderzoek uitwijst dat de geviseerden van wie het leven inmiddels is verwoest niets verkeerds hebben gedaan.

Kaaiman staat bekend om zijn satirische stukjes die het leven van veel Nederlandssprekenden draagbaar maken. Meestal schrijft hij over politiek, soms over sport, maar meestal slaat hij ook de nagel op de kop. In het vet gearceerd gedeelte hierboven is dat weer eens het geval.

Alleen is het sindsdien duidelijk geworden dat deze minister, Koen Geens, ooit advocaat van de corrupte oplichtersbende van Arcopar die straffeloos naar verjaring van hun misdrijven gaan, het ministerie van justitie misbruikt met georganiseerde lekken teneinde de N-va electorale schade toe te brengen.

Inmiddels ik ook al duidelijk dat Melikam Kucan onschuldig is en zich volledig heeft losgekoppeld van de N-va. Net zoals Marcon en Stasi-Mütti-Merkel is ook deze Koen Geens een misdadiger.

image_pdfimage_print
Share

Islam en France door de overlevenden

Ze ontsnapte ternauwernood aan de mohammedaanse executie bij “Charlie Hebdo” maar wordt nog altijd met de dood bedreigd. Zineb El Rhazoui! Let ook op het gebazel van de blonde trut die haar wil tegenspreken maar aan het kortste eind trekt. Goed dat we dit nog steeds kunnen bekijken. Zo weten we wat voor misdadige ideologie islam is. Islam is geen religie. Islam is een moordmachine. Al 1400 jaar lang! Zo weten we ook hoe misdadig of debiel onze leidinggevende politiekers zijn. De meeste van hen zijn gewoon bewust medeplichtig aan systematische moord wegens politiek correcte nalatigheid.

image_pdfimage_print
Share

AFD en De karaktermoord op Dries Van Langenhove

Duitse journaliste

Wat je misschien nergens las of hoorde; de journaliste die zogezegd een illegaal/transmigrant op weg naar Duitsland pootje lapte omdat hij de Hongaarse grens stormenderhand overstak, is volledig vrijgesproken door de rechtbank.
Zelfs al zou ze die vluchtelingen een pootje hebben gelapt, ze verdedigde haar grens en land tegen een overtreder van de wet die illegaal het land wilde binnenkomen, en die samen met de politie om te helpen.
Natuurlijk zullen de open-grenzen-migrantenknuffelaars zeggen dat die rechtbank niet neutraal was, geen echt recht sprak, een marionet van Orban moet zijn.
Natuurlijk is enkel juist recht gesproken als het vonnis luidt zoals zij het willen horen.
Zo schreven en schrijven zij ook de wetten, de verdragen en de inhoud van de schoolboeken, waarbij ze iedereen die er anders over denken uitsluiten, demoniseren, discrimineren, broodroven, of hun promotie of diploma mogen weigeren zoals bijna gebeurde bij Dries Van Langenhoven.
In Duitsland is er zo recent een kind geweigerd op een school omdat de vader een lokaal politicus is voor het AfD, een uiterst rechtse organisatie volgens de school, die vreesde dat dit het eenheidsdenken, dat op de school wordt gehandhaafd, in gevaar zou brengen.

GVA behoort tot 1 van de monopolisten die de Vlaamse pers gegijzeld houden!

Als een of andere rode of groene idioot al dan niet in opdracht een klacht neerlegt op totaal gefantaseerde gronden volgt er automatisch een in verdenking stelling. Iedere klacht moet immers onderzocht worden zelfs als is die lasterlijk of totaal uit de linkse lucht gegrepen. Tot er een veroordeling komt of een buiten vervolginstelling. Wat hier ongetwijfeld gaat gebeuren.

Maar de staatsmedia (foto boven van de 0000) en de leugenpers ( slechts twee mediagroepen die alle kranten uitgeven in Vlaanderen en Nederland) plegen inmiddels regelrechte censuur en in afwachting al volop een karaktermoord op een jonge Vlaamse student die het aandurft om op de lijst van het Vlaams Belang te gaan staan. De journalistiek in het onland.be en dus ook in Vlaanderen is links tot extreem links en voor minstens 75 % verrot tot op het bot.

image_pdfimage_print
Share

Blauwe marginaal werd burgemeester van Kortrijk

https://vbleden.s3.eu-central-1.amazonaws.com/133/news/image/db712d8e-e6b0-4f59-b94d-8ee0caf86d88.png

Q heeft ‘gewoon gedaan’ zoals zijn voorzitster vroeg. Hij is bovendien geen Vlaams Belanger, geen bruine mestkever. En dat is een verzachtende omstandigheid.
Van Quickenborne is minstens medeplichtig aan de slagen en verwondingen die werden toegediend aan A. Bovendien heeft Van Quickenborne zijn positie en inspraak bij de politie als burgemeester misbruikt om deze vervolgbare feiten tot op vandaag in te dekken.

https://kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/duidelijkheid-gevraagd-rond-vechtpartij-burgemeester/?fbclid=IwAR14NXxqtIT5ok9Vu17kzWwv0_nUSb0n2m-ZxVEyIo00wGgZYNzvMxwX3wU 

Duidelijkheid gevraagd rond vechtpartij burgemeester 3 January 2019

Pers en politiek in Kortrijk ontvingen onderstaande brief over strafrechtelijke feiten op 21 december 2017 waarin burgemeester Van Quickenborne betrokken zou zijn.

Vlaams Belang vraagt de burgemeester om duidelijkheid te verschaffen over deze toch wel zwaarwichtige beschuldigingen. Volgens de gedetailleerde brief zou Van Quickenborne vorig jaar medeplichtig zijn aan geweld tegen burgers en dit hebben ingedekt.

Hieronder werd de brief integraal overgenomen. In bijlage ook een scan van de originele brief.

AAN: Minister Liesbeth Homans en Gouverneur Carl Decaluwé
KOPIE AAN: Pers en lijsttrekkers Kortrijk


Geachte Mevrouw Minister,
Geachte Heer Gouverneur,

Binnenkort beslist u over de benoeming van de Vincent Van Quickenborne als burgemeester van Kortrijk. In dat kader wens ik te wijzen op volgende feiten. Uit volgende getuigenis blijkt duidelijk dat te benoemen burgemeester zich tijdens de vorige legislatuur heeft schuldig gemaakt aan volgende feiten:

1. Minstens medeplichtig aan geweld tegen burgers
2. Misbruik van zijn burgemeesterschap om deze feiten in te dekken

Getekend,

Klokkenluider


Getuigenis:

Op donderdagavond 21 december 2017 was Vincent Van Quickenborne aanwezig met vrienden in café Divine – Leiestraat 38, 8500 Kortrijk – wanneer een man, hierna A genoemd, het café binnenkomt. A (die onder invloed is van alcohol) bestelt een pint en er ontstaat een discussie rond de betaling. Vincent Van Quickenborne moeit zich in de discussie. A haalt uit naar Van Quickenborne, maar slaagt er niet in Van Quickenborne te raken. A wordt vastgegrepen en uit het café gezet. A, maar ook Van Quickenborne en enkele vrienden verlaten de zaak.
De uitbaatster belt achteraan het café naar de politie. De politie begeeft zich naar het café. De cafébazin legt de feiten uit aan de politie. De politie moet vaststellen dat zowel A als Van Quickenborne het café verlaten hebben. De politie verlaat de zaak en vindt noch A, noch Van Quickenborne en zijn vrienden.

Ondertussen werd echter de dienst 100 gebeld voor een ‘persoon ten gronde’ ter hoogte van frituur Ten Broele – Dolfijnkaai 3, 8500 Kortrijk. De persoon, die A blijkt te zijn, werd opgehaald door een ambulance. Gezien de oproepsystemen van politie en ambulance apart werken, is de politie hiervan niet op de hoogte. De locatie aan de Dolfijnkaai valt ook buiten het zicht van de veiligheidcamera’s in de stad. A werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een gebroken oogkas, blauw oog en hersenschudding.

De politie verneemt van omstaanders dat Van Quickenborne zich in Bar des Amis – Onze-lieve-vrouwestraat 2, 8500 Kortrijk – bevindt en gaat een kijkje nemen in dat café. Van Quickenborne was zelf ook onder invloed van alcohol en had volgende boodschap voor de agenten: “geen zorgen maken, ik ga dat morgen regelen met de korpschef.” Van Quickenborne maakte duidelijk dat hij een conflict gehad had met een andere persoon. Bovendien toonde Van Quickenborne een foto op een gsm waarop A te zien was vastgehouden door een hand. Van deze interventie door de politie moet minstens ook een interventieverslag bestaan en zijn er natuurlijk getuigen onder de omstaanders.

In de pers verschenen echter artikels waarin werd gesteld dat Van Quikcenborne werd aangevallen door een onbekende man. A las deze artikels. Hoewel hij onder invloed was van alcohol, beseft A bij het lezen van de artikels dat hij betrokken was. A stapt naar de politie waar hij aangeeft de artikels gelezen te hebben over het voorval en ook aangeeft betrokken partij te zijn. De politie maakte een PV op. Opvallend is dat dit PV in het interne politiesysteem werd afgeschermd zodat het niet meer te consulteren valt door agenten. Andere PV’s kunnen wel geraadpleegd worden, maar dit PV is dus niet meer raadpleegbaar.

Slagen en verwondingen zijn vervolgbare feiten. Hoewel A dronken was een eerst uithaalde, is er geen sprake van wettige zelfverdediging als men A uit het café haalt om hem daarna af te ranselen.

Van Quickenborne is minstens medeplichtig aan de slagen en verwondingen die werden toegediend aan A. Bovendien heeft Van Quickenborne zijn positie en inspraak bij de politie als burgemeester misbruikt om deze vervolgbare feiten tot op vandaag in te dekken.


image_pdfimage_print
Share

Zo leeg als de open doos van Pandora

Ontsproten uit het brein van de zo genoemde ‘slimste mens’ van de SPa, welzeker bijgestaan door een even links team adepten dat hij zelf mocht opleiden als ‘professor’ , en uitgevoerd binnen een kring van linkse dwazen en nuttige idioten die de vragen niet begrepen.
Mij zijn ze nooit wat komen vragen. Jullie wel??
Wil de dichtstbijzijnde psychiatrische kliniek eens uitrukken met een dwangbuis en die man in de gecapitonneerde cel steken? ! Liefst voor altijd !
Met socialisten als Vandenbroucke hebben we geen vijanden meer nodig. Het artikel dateert al van half december ’18 maar kwam het ‘gelukkig’ tegen bij de al even linkse Apache, alwaar linkse Frank ruimte kreeg om zijn plan uit de doeken te doen. Wellicht in de aanloop naar de verkiezingen in 2019 gerecupereerd om op een prominente plaats op de Europese lijst van de sossen terug te keren.

De paniek zit er bij de sossen in het hoenderhok dik in. Ze hebben dringend nood aan ideeën en standpunten, een rode (reddings)lijn aan dewelke ze hun falende schizofrene standpunten en ideologie kunnen vastknopen. Het is duidelijk en werd/wordt wereldwijd bewezen: het socialisme is failliet.

Dat Frank niets te vertellen had over de pensioenen, zijn stokpaardje, komt omdat de sossen onze pensioenen decennialang hebben verkwist in plaats van gespaard. Er valt niets meer over te vertellen. Het zilverfonds van zijn trawant Vandelanotte kon slechts even de onrust bedaren. Maar nu weten de burgers hopelijk dat dit fonds en de pensioenkas zo leeg zijn als de open doos van Pandora.

Iemand die een verzonnen studie, met hulp van (betaalde?) ideologisch gelijkgestemden, bij een verzonnen publiek, een verzonnen enquête afneemt, om daarmee zijn latere daad: het bestelen van mensen te legitimeren, die noemen mensen met gezond verstand geen professor, maar een dief en een bedrieger . Iemand die alleszins niet meer mag worden toegestaan om onze kinderen te indoctrineren en vergiftigen met zijn persoonlijke ideologie. Dat hij dan terug in de politiek stapt of een religieuze sekte start, en zijn hoedanigheid van ‘professor’ niet meer kan misbruiken voor eigen doeleinden.

Het artikel gaat:

“Belgen bereid meer belastingen te betalen voor Europese werkloosheidssteun”
“Uit een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door een team rond Frank Vandenbroucke, blijkt dat de meerderheid van de Europeanen, en ook van de Belgen, voorstander is van een genereus systeem van Europese werkloosheidsuitkeringen. Dat zou in tijden van crisis de koopkracht van de burgers op peil houden. Die steun mag – vooral de rijkere – belastingbetaler zelfs iets kosten.” 

Lees meer: https://www.apache.be/…/belgen-bereid-meer-belastingen-te…/… © Apache

Het betreffende artikel zit achter een betaalmuur. Dus wie dat linkse internetkrantje wilt raadplegen en het wilt steunen in haar voortbestaan, kan dat dus doen 😀

image_pdfimage_print
Share

Condell met een schrikwekkende waarheid: “De Anti-Amerikaanse droom”.

De redactie wenst alle nageltjesfans een gelukkig en voorspoedig 2019. En vooral een goede gezondheid, zoals gebruikelijk heel veel gezond verstand, zin voor humor en een uiterst kritische visie en helderheid van geest over alles wat “geframed ” wordt door de leugenpers en de staatsmedia. Framing is het engels woord voor “kaderen”.

Alles wat getoond en gezegd wordt moet kaderen binnen de versie die de door zichzelf boven ons gestelden de bevolking wil opdringen en laten geloven. In feite komt dit neer op dwang liegen en bedriegen, hersenspoelen en indoctrineren.

Zet de ondertiteling automatisch vertalen op “Nederlands” en beluister en lees de uiterst nauwkeurige en vooral pijnlijke analyse van Condell. Pat heeft overschot van gelijk.

Een belangrijke opmerking van de redactie evenwel: islam is voor 91 procent géén godsdienst maar een misdadige politieke ideologie die zich beroept zich op die status van religie terwijl islam de vier andere vrijheden vervat in het 1° amendement -overigens net zoals de nazi’s en de communisten wereldwijd- niet erkent noch toepast.

Het linkse aka socialistische of collectivistisch nazisme is verantwoordelijk voor alles wat onze mensen en arbeiders ontzegd en sluiks ontstolen wordt. Zij zijn het de de ondergang van onze hoge beschaving op hun agenda hebben staan. Juist daarom voeren ze hier massaal mohammedanen in. In naam van uw nageslacht: ontneem links elke macht voor het te laat is!

Schaf je online een elektronisch exemplaar van “feitelijk overtuigen” aan na te klikken op de afbeelding bovenaan rechts. Het kost slechts 3,9 US dollar en dus minder dan 3,5 euro maar verschaft een wetenschappelijk verantwoord inzicht over de misdadige ideologie die de islam is. Voor al onze politici, professoren, rechters en studenten zou dit verplichte lectuur moeten zijn. Verspreid zo veel mogelijk de koppeling naar de betrokken pagina van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam waar dit Nederlandstalig boekje kan aangeschaft worden. Zo draag ook jij uw steentje bij tot het behoud en de redding van onze beschaving, uw volk, uw nageslacht, hun veiligheid, vrijheid en waardigheid.

image_pdfimage_print
Share

De echte ongemakkelijke waarheid. ‘The Real Inconvenient Truth’

De Klimaatzwendel

Bekijk de kaarten gemaakt door de WHO de ‘Wereld Gezondheids Organisatie’ maar eens goed. De links staan op de foto’s als jullie het willen controleren. http://maps.who.int/airpollution/


Natuurlijk is er luchtvervuiling en andere vervuiling door de mens die de natuur aantasten, maar niet van aard dat die het klimaat aantasten. Tergend is dat men van ons inspanningen verwacht, en niet van Indiërs, Chinezen, Afrikanen, Zuid Amerikanen of van Russen.
Het is duidelijk dat het om ons geld draait en een transfer ervan van noord naar zuid. De mondiale herverdeling.

Ondertussen vind ik wel dat we onze inspanningen op minder afval moeten verder zetten, recyclage moeten steunen en de wegwerpverpakkingen sterk reduceren. Voor onze eigen deur keren heeft zin, maar ik wil niet gaan keren voor anderen hun deur, nog ervoor betalen.
We weten immers dat het geld in de zakken van gehaaide politici, NGO’s en zakenmensen verdwijnt., en natuurlijk om de putten van het wanbeleid trachten te dempen.
Over de vervuiling door de bevolkingsexplosie en ten gevolge van de migratie zelfs, daar wordt angstvallig over gezwegen..

Vast staat dat met half zoveel mensen we half zoveel zouden vervuilen, vooropgesteld dat iedereen zich netjes zou gedragen. En laat nu de autochtone West Europese bevolking net willen krimpen. Dat had een enorm gunstig effect gehad op de vervuiling, op de hoeveelheid levensruimte per individu: meer en goedkopere bouwgrond en huizen, meer zuivere lucht en proper water, en een mogelijkheid tot minder intensieve meer biologische landbouw, minder verkeer en dus ook veiliger, …. We hadden mensen nog meer kunnen vervangen door robots in plaats van er biologische te importeren die zich uiteindelijk verzetten en ons bezetten/vervangen. We hadden zonder die immigratie beter af geweest. Maar sommige mensen hebben hun eieren natuurlijk elders liggen, en dus moeten de boontjes al uit Kenia komen. Waar zijn o.a. de De Croo’s en de Michels al geld gaan uitdelen 😀 ?

Waar liggen al die lobbyisten hun belangen? Niet meer bij ons, dat is zeker.

image_pdfimage_print
Share

Marrakesh: het bewijs van de totale onbekwaamheid van onze politieke elite

Wat daarnaast ook duidelijk is, is het feit dat niemand van de verdedigers van dit Europese zelfmoordpact, opgesteld in het Engels zonder anderstalige vertaling, de tekst ook maar heeft doorgelezen, laat staan bestudeerd en/of begrepen. Daarmee bedoel ik lichtgewichten als de onuitstaanbare Verherstraeten en tutti quanti. Het zijn dus allemaal uit-de-beklullers van het ergste soort. Mochten ze wel degelijk de ware impact van dit pact kennen, dan zijn het misdadige sujetten, pathologische leugenaars, politieke maffiosi. Maar ik hou het voorlopig eerder bij het eerste.

De “kalfo’s” en de (De)Walen integendeel, weten mijns inziens al ietwat beter wat de juiste impact van dit migratiepact kan en zal zijn. Dat zijn dan ook de echte misdadige globalisten, vergeleken met politieke onbenullen als Verherstraeten en het blijvend rancuneuze manneke Peeters, dat nog even een gefrustreerde Antwerpse vete met BDW te vereffenen heeft. Zo kennen we dit obstructieve heerschap al langer. Tegendraads, gewoon om tegendraads te zijn. Een ordinaire pestkop in maatpak. En links georiënteerd. Om van de socialistische brulboeien met hun demagogisch nietszeggend gelul nog maar te zwijgen. Die hebben het nog altijd niet begrepen dat hun tijd voorbij is,

De hele discussie in het Belgische circus van de laatste dagen heeft bovendien aangetoond dat de inhoud van dit migratiepact op zich bijlange niet het voorwerp was van al dat gezever, maar dat het integendeel louter ging om politieke afrekeningen (Peeters e.a.) in de aanloop naar de volgende verkiezingen, waarbij ook nog eens duidelijk werd en wordt hoezeer het Belgische establishment gekant is tegen elke Vlaamse parij die ook maar een klein beetje een dito reflex vertoont.
Het was opvallend hoe al die ter verdediging van dit pact roepende toeters eensgezind tegen de NV-A fulmineerden, zonder ook maar één keer bepaalde passages uit dit pact te bespreken of te weerleggen. Grote woorden als racisten en het is ‘honteux’, prestigeverlies etc, dat wel, maar nooit iets over datgene waarover de discussie wel had moeten gaan, nl. de inhoud van dit verraderlijke pact en zijn onherroepelijke zware gevolgen voor ons continent als bakermat van de beschaving.
Dat de VN-globalisten al die tekenende onnozelaars daarvoor nog eens naar Marrakesh doet gaan, kan tellen als blijk van dhimmitude.

De verzamelde globalisten (Soros e.a. maffiosi) hebben hun slag dus thuis gehaald. De staatsburger wordt vervangen door de wereldburger, die het recht krijgt om te migreren naar waar hij wil. Migratie wordt een mensenrecht, onderhoud in den vreemde ook, geen staatsgrenzen meer, en alle media die zich kritisch uit laten over migratie, mogen niet meer betoelaagd worden, want racistisch, xenofoob etc., allemaal haatmisdrijven die nu al strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Die nu tegen migratie is, en dat uit, wordt straks de crimineel. Illegalen worden legaal. De genocide op het blanke ras kan dan in ijltempo verder gezet worden. Dit is heel kort geschetst de bedoeling van de smerige VN-bende, die alles stilletjes en sluw heeft bedisseld in New-York, met de bedoeling dit pact er geruisloos door te sluizen.

Ook stoere teo, en Jambon, zagen er geen Vlaamse graten in.
Op 19 september 2016, zo lees ik, geeft onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, in het halfrond van de Verenigde Naties een speech waarin hij zich achter het protocol en zijn inhoud schaart. Applaus op alle banken.Er is er maar één geweest die het van in het begin heeft doorzien, ere wie ere toekomt, president Trump. Eind 2017. Men kan van Trump veel beweren, maar niet dat hij zit te dutten op zijn presidentiële stoel. Die had deze rotzooi meteen door.

Zelfs op dat moment vindt niemand in Europa, ook niet bij de rechtse partijen, dat die tekst toch maar best eens nader moest bekeken worden en wat de gevolgen konden zijn voor de eigen nationale migratiepolitiek.
Ook van bijvoorbeeld het Vlaams Belang op dat moment geen nieuws, evenmin als van de N-VA. Uiteraard, zou ik zeggen.

Nochtans, lees ik nu eveneens, waren Francken, Jan Jambon en Didier Reynders op 2 mei van dit jaar in Marrakesh als vertegenwoordigers van de Belgische regering op een top over immigratie waaraan een zestigtal Europese en Afrikaanse landen deelnamen. Als conclusie van de top werd een Politieke Verklaring van Marrakesh goedgekeurd, als onderdeel van het Rabat-proces, de zogenaamde dialoog over migratie en ontwikkeling. Niemand in Vlaanderen heeft daar iets over gelezen in de krant, noch gezien op televisie of gehoord op de radio. Theo Francken, die normaal sneller tweet dan zijn schaduw, zweeg deze keer in alle talen. Zou hij toen de moeite genomen hebben om de teksten grondig te bestuderen? Ze waren immers niet bindend, er was dus geen enkel risico. Een beetje de grote jan uithangen, wat show verkopen en applaus op alle banken, wat wil een politiek lichtgewicht als Francken nog meer.

Ook rechts is dus bijna twee jaar op zijn luie kont blijven zitten. De eersten die het pact blijkbaar goed hebben gelezen, waren Hendrik Vuye en Veerle Wouters, die in mei van dit jaar als eersten aan de alarmbel trokken en vragen begonnen te stellen. Twee parlementsleden zonder partijstructuur en zonder studiedienst, die eindelijk lezen wat er staat, het geeft te denken. Op 22 mei wordt VB-voorzitter Tom Van Grieken wakker en kopieert het Vuye-artikel bijna letterlijk in Doorbraak. (https://doorbraak.be/akkoord-van-marrakesh-stilte/)

Dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de NV-A ligt, is zonneklaar, maar dat het VB ook maar laattijdig in actie is geschoten, is eveneens een feit. Alle twee hebben ze één punt gemeen: het zijn vijgen na Pasen , en men had de kat de bel moeten aanbinden tussen 2015 en 2017, toen ze in New-York aan het bedisselen waren en Trump zich al vlug terug trok, en niet einde 2018.
Nalatige (of bewust zwijgende) media en een luie rechterzijde, zo kan men het samenvatten.

Het pact is een verkapte guillotine, stilzwijgend ingevoerd door de globalisten. De nieuwe wereldorde wordt verder voorbereid. Dat is het grote achterliggende plan. Complottheorie? In de tweede video staat het zwart op wit op het betrokken document: REPLACEMENT.

Enkele interessante videos ter zake:

https://fenixx.org/2018/12/04/soros-ik-kan-en-wil-geen-rekening-houden-met-de-sociale-gevolgen-van-mijn-werk-opvattingen-van-een-roofdier/

h/t Geronimo

addendum:  https://www.youtube.com/watch?v=5WRszRZBfYw&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=ydPZRoLzu-E

image_pdfimage_print
Share

Marrakesh het begin van het einde, of het begin van Nürnberg 2.0?

VN-Migratiepact van Marrakesh – een tegendraadse analyse

Hoezo veel goed? Dit is waanzin!

Het Marrakesh-pact is een vergunning tot het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ik vrees dat er geen enkele strategische analist of een onafhankelijk denkende medewerker van een inlichtingendienst aan de opstelling van het pact te pas is gekomen, laat staan dat het is getoetst op politieke realiteiten door daadwerkelijke deskundigen van inlichtingendiensten en/of instituten voor strategische studies.

Maar wat veel erger is, is dat de bedenkers en de opstellers van het zgn. verdrag van Marrakesh aan westerse zijde blijkbaar uitsluitend bestaan uit idealistische wereldverbeteraars, cultuur relativisten en open-grenzen-fetisjisten zonder enige kennis van Islam, Afrikaanse culturen, bevolkingen plus al hun etnische en religieuze spanningen. En over islam weten zij absoluut helemaal niets, behalve systematisch tactische leugens en strategisch islamitisch bedrog.

Kortom een draak van een pact met een hoog risico op een golf van ellende voor Europa maar ook voor de bevolking van het Afrikaanse continent zelf. Een pact dat is opgesteld door politieke prutsers die niet schijnen te beseffen dat zij op deze wijze een weg aanleggen voor nodeloos verlies aan mensenlevens. Lieden die blijkbaar niet verder kunnen denken dan hun egalitair collectivistisch gedachtegoed reikt..

Voor de veiligheid van de wereld is het beter om de idiote initiatiefnemers van dit pact naar een goelag in het verre Siberië te verbannen, in een dwangbuis te zetten, de mond te sluiten met duct tape en enkele psychiaters de personen in kwestie wat zware neuroleptica toe te dienen. Denk maar niet dat krankzinnigheid en waanzin exclusief voorkomen in de lagere sociale klassen!

Het Migratiepact van de Verenigde Nazies:

 • maakt geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;

 • vindt dat oncontroleerbare gezinshereniging nog verder moet versoepeld worden;

 • wil meer inspanningen om talentloze migranten te werk te stellen;

 • wil verbeterde ‘sociale’ rechten voor illegalen;

 • wil een verplichting opleggen om aan illegalen voorzieningen zoals gratis juridische bijstand toe te kennen;

 • wil een verplichting om onderwijs te geven aan onderontwikkelden;

 • eist (!) het aanvaarden van de kennis van de migrant op zijn of haar erewoord;

 • wil onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen voor migranten zonder bestaansmiddelen;

 • eist het erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;

 • vindt dat opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht zou moeten zijn;

 • eist daarentegen wel het actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie; (de verdedigers van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zijn dus gewaarschuwd);

 • vindt dat migranten niet mogen vervolgd worden zelfs indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Samengevat:

dit migratiepact is gewoon een licentie (vrijgeleide) om te roven en, volledig conform overeenkomstig de basisteksten van de islamitische doctrine, ook een ‘licence to kill’. Een vrijgeleide om niet mohammedanen te onderwerpen en uiteindelijk te doden!

Wij hebben de tekst van het ontwerpverdrag wel gelezen! Michel, De Wael, Calvo en Peeters blijkbaar niet. Maar de langzame genocide op autochtone blanken lijkt wel degelijk op hun agenda te staan!

image_pdfimage_print
Share