Socialisme is …

Socialisme is de samenzweringstheorie van het uitbuiten van de jaloezie op iedereen die het beter heeft dan jijzelf. Deze multiculturele pseudowetenschap bevat extreem-linkse, anti-liberale, maar vooral andermans financiële elementen. Verdeeldheid zaaien is hun devies en de verpaupering van land en volk hun doel.
Socialisme ziet mensen als slachtoffers van een boosaardig systeem dat zij zelf bewust creëert en in stand houdt. Socialisten maken het leven voor mensen met ambitie daarom zo moeilijk mogelijk en pamperen de onrendabelen om ze onrendabel te houden. Dit complot noemen zij “solidariteit”.

Volgens het socialisme zijn de “moslims” de bron van alle menselijke beschaving en zouden alleen “islamitische” mensen in staat zijn cultuur en wetenschap te bevorderen.
Het Volk, door de socialisten als niet waardevol aangemerkt, mag alleen maar toekijken en betalen voor de linkse hobby’s.
In de praktijk heeft het socialisme nooit iets anders voortgebracht dan politieke dwangsystemen: enorme met mijnenvelden, wachttorens, en prikkeldraad omringde concentratiekampen.

Het socialisme is daarom gelijk aan het (nationaal) socialisme en het communisme. (Nationaal) socialisme en het internationaal socialisme zijn dus twee zijden van dezelfde medaille.

Desondanks, of juist daardoor, bezit elke socialist een volkomen misplaatste zelfverklaarde morele superioriteit: “Wij maken wel uit wat u mag denken en wat niet. Wij maken wel uit of u ergens aan mag deelnemen; als dat niet in ons straatje past moet u wegblijven, uitgesloten worden en doodverklaard.” Het fundamentele probleem met socialisme is dat je op een gegeven moment al het andermans geld hebt uitgegeven. Maar de socialisten zullen niet rusten tot ìedereen berooid en afhankelijk van de staat is.

N.v.d.r.: Socialisme is een samenzwering met als wapen het uitbuiten van jaloezie op iedereen die het beter heeft, teneinde diegenen die het beter hebben te onderwerpen om ze te collectief kunnen beroven. Socialisme vertoont dus angstwekkend veel gelijkenissen met de islam. Samen met het communisme, het nationaal-socialisme en islam is het socialisme een kwaadaardige collectivistische doctrine die alleen maar kan bestaan en overleven dank zij het gebruik van structureel en daadwerkelijk geweld.

image_pdfimage_print
Share

Wiskunde en zo … (islam)

Telkens een verwarde man, en dan besparen we U de gruwelijke foto’s van brutaal verkrachte, seksueel mishandelde en gefolterde blanke vrouwen en meisjes door verwarde mohammedaanse mannen of moet ik schrijven dieren?

Want dat en niets anders is zowel de grootste gemene deler als het grootste gemeen veelvoud van de hedendaagse gewelddadige maar onbestrafte criminaliteit. Niet Marc Dutroux, niet de bende van Haemers, niet de bende van Nijvel. Die zijn allemaal zand laattijdig opnieuw en opzettelijk gestrooid in de ogen van onze goedgelovige Vlaamse burgers.

Modale, alledaagse en dus gewone Mohammedaanse mannetjes begaan al deze misdaden systematisch en voortdurend op ons grondgebied in naam van hun ideologie. Of het nu een dubbele massamoord betreft op 11 september 2001 of niet, de mathematisch zekerheid dat de islamitische doctrine aan de oorzaak ligt van al deze misdrijven kan niet ontkend worden zonder te liegen.

Alleen zijn onze leiders en politiekers zoals Geert Bourgeois ziende blind en hebben geen boodschap aan de waarheid. Zij verkiezen nog liever volkerenmoord op Koerden en Joden te ondersteunen, dan de waarheid te erkennen en gerechtigheid te laten geschieden.

Hoe walgelijk en laf kan je zijn ?

image_pdfimage_print
Share

Op één mei …

Op één mei … leggen alle vogels een ei. Aangezien de steeds in de media weerkomende walgelijke smoel van onder andere de demente collectivist Lowie Tobback ons doen kotsen, steun Lidl!

Alle linkse vakbondshalzen aan de galg. En zeker die uit Brussel, Charleroi, Gent en Liège!

Waarom de illusie van een grenzenloos Europa sneuvelt

In zijn wekelijkse essay verkent Brussel-correspondent Jelte Wiersma deze week nut en noodzaak van de Europese grenzen. ‘De illusie van een grenzenloze wereld, zelfs van een grenzenloos Europa, sneuvelt onder druk van de realiteit.’

De Europese Unie heeft gezorgd voor open grenzen en dat zou een zegen zijn. Dit is op zijn minst een twijfelachtige aanname. Open grenzen leiden tot hoge particuliere en publieke kosten. Ook worden grenzen die voorheen werden bewaakt door staten, nu bewaakt door particulieren en bedrijven.

Wie rondreist door de grenzenloze Europese Unie van nu, valt het meteen op: je paspoort moet je steeds bij de hand hebben, grenzen worden weer meer beveiligd en publieke ruimtes zoals treinstations, vliegvelden en stadscentra zijn omgebouwd tot halve vestingen.

Beetje bij beetje wordt wat wordt gezien als een van de grote successen van de Europese Unie teruggedraaid. De open grenzen gaan eraan. De illusie van een grenzenloze wereld, zelfs van een grenzenloos Europa, sneuvelt onder druk van de realiteit.

De reclamestunt van Kohl en Mitterand
Hoe zat het ook al weer? Omdat de in 1979 geïntroduceerde verkiezingen voor het Europees Parlement weinig mensen naar de stembus trokken, wilden de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl en de Franse president Francois Mitterrand voor de editie van 1984 een reclamestunt uithalen.

De grenscontrole tussen West-Duitsland en Frankrijk zou worden opgeheven. Om het initiatief wit te wassen als iets Europees, werd de Benelux, die onderling al open grenzen had, gevraagd aan te sluiten. Italië, een van de EGKS-oprichters, mocht niet meedoen, want niemand vertrouwde de Italiaanse autoriteiten. Zo tekenden vijf landen in 1985 het Verdrag van Schengen (Luxemburg). In 1995 werd het van kracht.

Na 1989 werden de grenscontroleurs wegbezuinigd
In de euforie na de implosie van de Sovjet-Unie mocht in de jaren negentig plots het ene na het andere land lid worden van ‘Schengen’. Nationale regeringen wisten niet hoe gauw ze de grenscontroleurs moesten wegbezuinigen. De EU werd van Griekenland tot aan de Noordzee en van de Noordpool tot de Middellandse Zee grenzenloos.

Tegelijk zijn particulieren de primaire overheidstaak op het gebied van veiligheid deels gaan overnemen. In 1999 werkten in de Europese Unie 600.000 mensen als private beveiliger, in 2007 waren dat een miljoen mensen en in 2013 al 1,5 miljoen. Dit zijn cijfers gecorrigeerd voor uitbreiding van de EU.

In zowel Nederland als Duitsland is het aantal private beveiligers (60.000 en 250.000) inmiddels net zo groot of groter dan het aantal politiemensen. Sinds 2013 geven particulieren in Nederland jaarlijks ook meer geld uit aan preventie dan de politie. (2,1 om 1,9 miljard euro).

Grenzenloosheid maakte drugsexport makkelijker
De beveiligingssector was in elk geval tot voor kort een snel groeiende bedrijfstak. Rolluiken, camera’s, kogelwerend glas, tourniquets en wat al niet, zijn nauwelijks aan te slepen. De grenzenloosheid bracht Oost-Europese criminelen naar hier, maakte drugsexport vanuit Nederland naar de rest van Europa makkelijker én maakte grootschalige immigratie van Afrikanen en Aziaten via Italië en Griekenland naar de rest van Europa eenvoudiger. Dat laatste maakt dat particulieren zich nog meer beveiligen en in sommige gevallen zelfs illegaal bewapenen.

Zo is de situatie ontstaan dat overheden hun kerntaak, veiligheid, hebben veronachtzaamd. Particulieren zijn hun eigendommen in reactie daarop maar zelf gaan beveiligen. Één grote gecontroleerde landsgrens is vervangen door allerlei mini-grensjes rond particulier eigendom.

In de woorden van minister van Staat Frits Korthals Altes (VVD), die in de jaren tachtig als minister van Justitie tegen Schengen was maar het pleit verloor: ‘Tegenwoordig is bij elk gebouw paspoortcontrole. Het heeft zich verplaatst.’ Ook gemeenten, provincies en bijvoorbeeld de NS zijn zelf letterlijk grenzen gaan stellen. De poortjes in NS-stations zijn er een voorbeeld van.

Paspoort nodig om een gebouw binnen te komen
En probeer nog maar eens een bedrijf of overheidsgebouw binnen te komen. Een paspoort tonen is vaak noodzakelijk, door de scanner gaan al evenzeer. Ook om de Tweede Kamer binnen te komen, is identificatie verplicht.

De mensen die de grenscontroles hebben afgeschaft zitten zelf wel achter een soort ‘grens’ met paspoortcontrole. Hetzelfde geldt voor het Europees Parlement. Er is in Brussel sinds vorig jaar zelfs een hele straat afgezet en een enorme kogelvrije muur in het parlement geplaatst. Als argeloze burger kun je niet binnenlopen om een debat op de publieke tribune bij te wonen. Slechts op uitnodiging kom je binnen.

Inmiddels zijn nationale overheden samen met lagere overheden hun veiligheidstaak weer serieuzer gaan nemen. Steden zijn soms omgebouwd tot vestingen met betonblokken, camera’s en militairen en agenten met machinegeweren (België en Frankrijk).

En grenscontroles zijn heringevoerd. Frankrijk controleert de grens met vooral Italië weer, Duitsland controleert die met Oostenrijk, Oostenrijk die met Italië, en Zwitserland ook die met Italië. Ook in Nederland controleert de Koninklijke Marechaussee weer meer. Rutte II gaf al meer geld, Rutte III doet daar nog een schepje bovenop.

Situatie is alleen maar onaantrekkelijker geworden
Het vermeende succes van de Europese Unie, het grenzenloze reizen, wordt aldus langzamerhand teruggedraaid. Wat is de winst? Misschien is de situatie alleen maar onaantrekkelijker geworden. Waar voorheen mensen eenmaal gecontroleerd aan de landsgrens zich binnenslands vrij konden bewegen, worden ze nu binnen de landsgrenzen ook gecontroleerd. Er zijn dubbele grenzen ontstaan.

Open landsgrenzen worden vaak verkocht met als argument dat ze zoveel economische winst opleveren, vooral door minder tijdverlies. Maar een deel van die winst wordt weer teniet gedaan door het tijdsverlies dat burgers en bedrijven lijden tijdens identificatie en controle als ze een gebouw binnen willen. En: de voor westerse verzorgingsstaten dure niet-westerse immigratie is veel eenvoudiger geworden.

De claim van bijvoorbeeld Transport- en Logistiek Nederland dat herinvoering van grenscontroles een ramp is omdat het 600 tot 700 miljoen euro per jaar zou kosten, is nogal eigenaardig. Als diezelfde grenscontroles niet-westerse immigratie voorkomen, is de rekening per saldo – voor de hele samenleving – heel aantrekkelijk.

Want niet-westerse immigratie is voor een uitgebreide verzorgingsstaat als die van Nederland peperduur. Zeker in de wetenschap dat 65 procent van hen na 15 jaar nog altijd geen werk heeft. En de paradox is natuurlijk: door de open grenzen zijn mensen naar hier gekomen die aanslagen willen plegen waarop in reactie door particulieren en overheden weer extra en kostbare veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Wat leveren die open grenzen dan op? Gezien de gedeeltelijke herinvoering van grenscontroles lijken nationale regeringen er ook niet meer in te geloven. Voor hen die de Europese Unie een warm hart toedragen, is het misschien niet zo verstandig om de open grenzen als een van de grote successen van de EU te bejubelen.

29 apr 2018

h/t  Jelte Wiersma en Moniek MP

image_pdfimage_print
Share

Crimigratie < &> ‘Eigen Volk Eerst’ is een natuurwet

Ik heb ondertussen weet van zoveel mensen, van kinderen tot bejaarden, die zijn beroofd en mishandeld. Ook van kinderen die worden gepest, geslagen, uitgesloten. Van eigen mensen die worden gediscrimineerd, voor wie de sociale zekerheid bij ziekte, werkloosheid of tegenslag niet meer de hulp biedt die wij via belastingen al decennia hadden opgebouwd en voorzien.
Mensen ook voor wie het pensioen amper voldoende is om menswaardig te leven ( al moet er natuurlijk ook gewerkt en afgedragen worden voor een pensioen)
Mensen die zo van kwaad naar erger terecht kwamen/komen, in haast uitzichtloze toestanden.
En dan heb ik het niet over de marginalen die de ganse dag slapen, drinken en roken, TV kijken, gamen enz (al doe ik met uitzondering van roken al deze dingen ook, maar met mate 🙂 )
Nee ik spreek van gewone mensen die ooit een reguliere baan hadden, alle dagen gingen werken …., maar gewoon even pech hadden, of net niet genoeg hadden voorzien of konden/kunnen voorzien in een buffer. Die het daardoor ook even niet hadden zien zitten, de moed opgaven en waarna de deurwaarders alles nog veel erger maakten dan het al was. ( Al horen mensen wel hun schulden te betalen, erger moet men het bij tegenslag daarom nog niet maken)
Ik ben vast niet de enige die zulke mensen kent. Steeds meer en meer zulke mensen ken ik zo. Onze bevolking verarmt zienderogen. Niet moeilijk in een land dat de wereldkampioen in belastingen is, de enige titel die niet te benijden is.
Maar voor immigranten is er geld genoeg, zelfs al hebben ze nooit gewerkt, een Euro afgedragen, en dat in vele gevallen ook nooit zullen doen.
Aan hen worden sociale woningen prioritair toegewezen, gebouwd, of gehuurd met ons geld op de privémarkt.
En zo ken ik natuurlijk ook al flink wat mensen die nu een halve krot verhuren aan een hoge prijs.  Een woning die anders wellicht was afgebroken of anders zou gekocht zijn door een handig jong koppeltje van hier. Zulke jonge mensen uit een niet welstellend milieu moeten daardoor vandaag voor oude woningen een veel te hoge prijs betalen. En zo kunnen ze nooit of amper hun toestand verbeteren. Als er dan wat fout gaat in hun leven….. dan zijn de consequenties vaak levenslang, voor hun gezondheid , relatie en kinderen, maar ook voor de sociale zekerheid en de latere pensioenen.
Maar kijk in de wachtzalen van de klinieken, of het nu Gasthuisberg of Middelheim is.
Het lijkt wel alsof de halve wereld zich hier op onze kosten laat behandelen voor weet ik welke ziektes, en zelfs voor fertiliteit, besnijdenissen, enz… . Daarenboven ook nog willen geholpen worden in hun eigen taal, en door een dokter van het juiste geslacht….
Ik kan zo nog even doorgaan, en het maakt mij boos.
Bovendien:
Wij hadden hier helaas ook onze marginalen, dommeriken, gekken, moordenaars, criminelen, dieven, pedofielen, geweldenaars, profiteurs, en af en toe een massamoordenaar. Maar in aantal genoeg voor onze maatschappij om ze te behappen, straffen, ondersteunen, uit de nood te helpen.
En vele jaren, decennia zelfs daalde hun aantal dank zei de scholing, gezondheidszorg, begeleiding en financiële steun.
Totdat er enkele verlichte geesten ons ongevraagd de immigratie uit derdewereldlanden in de maag splitsten, en dan voornamelijk nog aanhangers van een ons vijandig gezinde doctrine. Uit landen met een zeer gewelddadige cultuur met compleet tegenstrijdige waarden aan de onze.
‘We’ hebben meer geïmporteerd van wat we net wilden voorkomen, verwijderen, behandelen, bestrijden, uit de wereld helpen:  ‘criminaliteit’.

Wie zijn verantwoordelijk?

Wie heeft er om gevraagd? De mijn-eigenaars die met goedkope arbeidskrachten de verlieslatende mijnen terug winstgevend hoopten te maken? De grootindustriëlen die er om vroegen, en kregen, van politici die het gaven en die in de nieuwkomers een electoraat zagen om het oude morrende autochtone volk te vervangen? En nu ook de sterk groeiend groep huisjesmelkers, sociale werkers, geneeskundige diensten, asiel- en migratieambtenaren, tolken, ……
Allemaal economische activiteiten waarvan we voor geen Euro kunnen exporteren, maar die ons doen leegbloeden.
Voor wie deden ze het? In ons belang? Nee in eigen belang! Ook voor hun eigen leidende volk eerst, en daar hoorde het gewone lijdende volk niet bij.
En dat, is misschien net wat ze wilden. De natte groene linkse communistische droom. Ook de droom van de steeds zieltjeszoekende zieltogende kerk, met al hun naïeve goedmensen; ook die van
De zeer gefortuneerde schijnbare weldoeners die een imago willen oppoetsen, hun ziel willen redden zoals Fabiola , Matilleke en Flup, en …Bill Gates. Die hun aanzien willen verhogen, hun positie willen rechtvaardigen, zoals ze dat vroeger deden door kunst te kopen of monumentale gebouwen te bouwen. Dat alles natuurlijk, zonder dat ze er zelf door verliezen. Voor wie het slechts een aftrekpost is ter voorkoming van hogere belastingen of erfenisrechten, of omdat ze hun aandelenkoers willen beïnvloeden, hun markt willen verruimen of verplaatsen, hun activiteiten, de oorsprong van hun fortuin (schijnbaar) ethisch te verbloemen….
En dan zijn er natuurlijk de acteurs, artiesten en sportlui, die zo graag willen aanbeden en bewonderd worden, en niet voor niets al van in hun jeugd op een podium wilden staan, maar zich uiteindelijk realiseerden dat ze slechts de veel te hoog betaalde krekels waren, betaald door mieren. Ze bespelen het publiek handig, en de boekskes en de kranten smullen mee.
Ik kan ze allemaal met zekerheid bevestigen, dat indien er een god zou bestaan naar het christelijk  model, deze farizeeërs nooit de hemel zouden zien, maar lucifer.
Er vindt de grote herverdeling van de welvaart en het welzijn plaats. Niet met ons maar met de hele wereld. Geen transfer van noord naar zuid als tussen Vlaanderen en Wallonië, maar tussen ons, en zelfs Europa, en alles wat er bezuiden van ligt.
Wie zal de grote herverdeling betalen, de Grieken, de Syriërs, de negers en de wereld redden redden? De gewone burgers via hun belastingen natuurlijk.
Ik blijf onverminderd roepen: Eigen volk eerst !
Dat is eigenlijk geen Vlaams Belang slogan die uit de lucht werd gegrepen, maar een natuurwet.
Mijn kinderen gaan voor de rest van de familie, mijn naaste en verre buren, mijn dorps- en landgenoten, en dan pas de rest van de wereld. Het hemd is mij nader dan de broek, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, enz…
Denk maar niet dat alle volken die ons nu massaal komen bezetten, er anders over denken.Denk maar niet dat wij ooit op hun solidariteit zullen moeten rekenen, tenzij aan een hoge morele, economische en financiële intrest.
https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512?tfw_site=HLN_BE&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fnieuws%2Fbinnenland%2Fschokkende-vlaams-belang-campagne-tegen-crimigranten~adea234f%2F
image_pdfimage_print
Share

Bescherm onze mensen !

Op de verkiezingsaffiches voor de gemeenteraadsverkiezingen toont Vlaams Belang foto’s van ‘zwaar mishandelde Vlamingen’.

De affichecampagne die het Vlaams Belang volgende week lanceert laat weinig aan de verbeelding over. ‘Bescherm onze mensen. Crimigranten buiten’, staat er. De foto toont een blanke vrouw die zwaar mishandeld is. Daarnaast zijn er ook affiches met een mishandelde oudere man en met een jonge vrouw die verkracht en geslagen is.

‘Assertief’, noemt Filip Dewinter de campagne. ‘De N-VA is aan de macht in Antwerpen en beweert dat het de instroom van illegalen en asielzoekers aanpakt. Dat is niet de realiteit. Onder het bewind van de N-VA, op alle niveaus, is de instroom niet gestopt.’

Of deze campagne teruggrijpt naar de tijden van het Vlaams Blok, laat Filip Dewinter in het midden. ‘De campagne is er in overleg met het nationale partijbestuur gekomen en is uiteraard toegespitst op de situatie van Antwerpen. In pakweg Poelkapelle gaan we op een andere manier naar de kiezer. Daar worden ze niet geconfronteerd met de problemen die grote steden als Antwerpen hebben.’

Vlaams Belang zegt volgende week met cijfers te komen, die de affichecampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ondersteunen. ‘Uit die cijfers blijkt dat er wel degelijk nog steeds een veiligheidsprobleem is in Antwerpen.’

Zo meldt De Standaard.

N.v.d.r.: Het besproken veiligheidsprobleem is maar een symptoom. De onderwerping en genocide die de islamitische migranten van plan zijn om uit te voeren op onze autochtone bevolking is het echte probleem. En dat probleem is existentieel.  De campagne is misschien assertief maar niet echt “to the point”. Maar ja, wat moet je doen om een kudde blinde en gehersenspoelde steenezels te overtuigen van de objectieve realiteit?

image_pdfimage_print
Share

Oil, Olie, Gas, Gaz !

De Amerikanen bombarderen, samen met de Fransen en de Engelsen, Syrië wegens een vermeende en onbewezen gifaanval op een strategisch totaal onbelangrijk stadje.
Geen schijn van bewijs, behalve een zogezegd bewijs met een “Franse slag”, afkomstig van een Franse president: Macron!

We begrijpen Trump. Die wou zijn economisch belangrijke achterban binnen het Amerikaans industrieel-economisch complex een financieel geschenkje gunnen.
May is een hersenloze ja-knikster die met eender wat zou akkoord gaan om de relaties van de UK met de VS niet in het gedrang te brengen.
Macron is een Fransman met een dikke nek die reikt van Parijs tot Marseille. Zijn motief is duidelijk: “La France” militair weer geloofwaardig te maken!
Misschien heeft Belgiom wel nood aan franse mirages ipv f-35 Michelleke?

Maar de overhaasting verloor een detail uit het oog: de bewijzen, als ze al zouden bestaan, werden niet aan de Verenigde nazi’s voorgelegd!!
De aanval op Syrië is dus een heuse oorlogsmisdaad! Natuurlijk vielen er weinig doden. Poetin en Assad (democratisch verkozen nota bene!) draaien er niet eens hun hand voor om.

De echte slachtoffers zijn de misleide, belogen en bedrogen westerlingen in de hele EU die er geen snars meer van snappen of begrijpen.

Welnu het is allemaal heel eenvoudig en uiterst simpel. Het draait om olie en het daarmee gepaard gaande geld.
De meeste oorlogen in het midden oosten draaien om sectaire islamitische onderwerpingszucht (islam = en betekent onderwerping) en om exportmonopolies.

Nu het stilaan méér dan duidelijk wordt dat Rusland (met de verkozen president Poetin) gekoppeld aan (de eveneens democratisch) verkozen president Assad het terrein beheerst waar sjiïtische Iraanse olie onverhinderd naar de Middellandse zee kan stromen door regio’s gecontroleerd door Koerden en Syriërs maar niet Turken was deze absurde angsthaas reactie van de westerse idioten wellicht te verwachten.

Om een paar mensenlevens meer of minder draaien ze hun hand niet om.
Zo onbekwaam en/of misdadig zijn ze! Ook bij de NAVO!

image_pdfimage_print
Share

Wat wij niet mogen weten!

48,5 procent van de uitgebrachte stemmen!!! Een aanzienlijk deel van de uitgebrachte  stemmen  zijn bovendien nog veel sterker tegen islamitische invasie en immigratie!

De islamofiele EU-apparatsjiks, -oligarchen en -satrapen in Brussel staan met hun slip onder hun knieën, te wachten op een genadeloze stamp op  hun kloten. Waarop wachten wij. Let’s do it!

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-election-viktor-orban-fidesz-prime-minister-budapest-parliament-a8295256.html

Alle middelen waren goed voor de dictators in Brussel. Mijn muis saboteren, mijn internet verbinding afsnijden en nog veel meer. Joseph Stalin en Adolf Hitler waren in vergelijking  met het  regerend censurerend gespuis in Brussel koorknapen!

DE EU-MEDIA ZWIJGT IN ALLE TALEN. Orban wint overheersend de verkiezingen in Hongarije. Zo blijft zijn partij in de meerderheid in het parlement. EU in the shit? De evolutie van de Franse en de Duitse verkiezingen waren uitgebreid te volgen. Nu Orban de hoop van RTL en andere linkse kranten (die alleen negatieve berichten de wereld instuurden) in duigen heeft geslagen, zwijgen ze als vermoord.

Wow, wat een vergiftigde journalistiek zonder enig eergevoel. Ik heb ooit gehoord dat journalisten neutraal moet berichten, geen eigen mening verkopen.

h/t Henri Patrik

image_pdfimage_print
Share

Onder de Sharia …

Nu er de laatste dagen in de Belgische praatbarak zoveel te doen is geweest over gescheiden busvervoer voor mannen en vrouwen, over een rijschool alleen voor vrouwen, (Weyts van N-va zou een vergunning weigeren) en over een moslimpartij, zijn we even in het boekenkastje van Nageltjes gedoken. En jawel hoor we vonden het op Nageltjes te downloaden prachtig wetenschappelijk werkje van professor Warner terug:

Sharia-wetgeving voor niet-Mohammedanen. Een citaat Onder Sharia:

 • is er geen vrijheid van religie.
 • is er geen vrijheid van meningsuiting.
 • is er geen vrijheid van denken.
 • is er geen vrijheid van artistieke expressie.
 • is er geen persvrijheid.
 • is er geen gelijkheid van mensen – een niet-moslim, een kafir, is nooit gelijk aan een moslim.
 • is er geen gelijke bescherming voor verschillende groepen mensen. De rechtspraak is dualistisch: er zijn wetten voor mannelijke moslims en andere wetten voor vrouwen en niet-moslims.
 • zijn er geen gelijke rechten voor vrouwen.
 • mogen vrouwen worden geslagen.
 • mogen niet-moslims geen wapens dragen.
 • is er geen democratie, omdat democratie betekent dat een niet-moslim gelijk is aan een moslim.
 • is onze grondwet een door mensen gemaakt document van onwetend­heid, genaamd “jahiliyah”, dat zich moet onderwerpen aan de Sharia.
 • zijn niet-moslims, dhimmi’s, derderangs burgers.
 • moeten alle overheden gehoorzamen aan de Sharia-wetgeving.
 • is de Sharia-wetgeving, in tegenstelling tot de algemene wetgeving, niet voor interpretatie vatbaar, noch kan het worden veranderd.
 • is er geen gulden regel

Kortom alle eisen die Mohammedanen formuleren om hun dubbel apartheidsregime te kunnen opleggen zijn politieke eisen, geen religieuze en bovendien in strijd met de fundamentele mensenrechten.

Dubbel apartheidsregime? Jawel scheiding tussen mannen en vrouwen waarbij deze laatste mogen gediscrimineerd en zoals gezegd geslagen worden, en anderzijds de apartheid tussen Mohammedanen en de minderwaardige mensen die dat niet zijn: de kafir.

Het walgelijke aan de politieke vaudeville waarbij stemmen zijn opgegaan om een moslimpartij te verbieden is dat de tempels waar sharia wordt gepredikt (alle moskees, zonder uitzondering) door dezelfde Vlaamse en Belgische politiekers wordt gesponsord met belastinggeld. Maar een politieke moslimpartij zou moeten verboden worden?! Ze willen zelf kunnen blijven vissen naar de stem van mohammedanen!

De islam zou moeten verboden worden, niet een moslimpartij. Islam is een gewelddadige, misdadige en imperialistische ideologie. De gladde religieuze baby-olie waarmee het zichzelf heeft ingesmeerd bedraagt niet eens 9 procent van de hele islamitische doctrine. De islamitische doctrine:Koran &  Soenna (de manier van Mohammed, zijn biografie de Sira + de overleveringen over wat hij gedaan en gezegd heeft de Hadith van gezaghebbende auteurs) is voor 91 procent misdadig.

image_pdfimage_print
Share