De klimaatzwendel, een nieuwe religie.

De klimaatzwendel is een nieuwe religie van de collectivisten (socialisten, communisten) die na de val van de Berlijnse muur en de verdamping van de Sovjet-Unie geen been meer hadden om op te staan om hun luchtspiegeling in stand te houden.

Er was niet meer nodig dan een gebuisde politieker (Al Gore) die wat moest vinden om in luxe te blijven leven en met flagrante leugens en bedrog zichzelf verzekerde van een inkomen door voordrachten te geven over iets waar hij als politieker helemaal niets van afwist. Helaas zijn er altijd idioten die in de netten van zulke oplichters terecht komen en juist omdat die idioten ongelijk hebben geven ze blijk van een enorme arrogantie en fanatisme.

Dat merkte ook de linkse kaste Europese politici op die zich als luizen warmpjes in ons democratisch systeem genesteld hadden. Zij vervingen hun vorige collectivistische illusie door een andere. Zonder de minste schijn van wetenschappelijk bewijs maar wel ondersteund met vervalsing en bedrog allerhande, gretig opgepikt door de staatsmedia en de leugenpers en uit de grond gestampt met gigantisch veel geld afgetroggeld van de belastingbetaler werd de klimaathype geschapen, een echte hoax. De gevaarlijkste van die Europese politieci is Timmermans want die beschikt over oncontroleerbare massa’s geld om een eigen achterban van idioten te kweken en voor hem te laten stemmen.

Maar zo komt het ook dat het minder slimme deel van de Vlaamse bevolking in iets is gaan geloven want de klimaatgekte is artificieel opgewekt en steunt op flagrante leugens die domme mensen bereid zijn om te geloven net zoals de getuigen van Jehova geloven dat de wereld kortelings zal vergaan. Dat dit in 2001 en 2011 niet gebeurde daar trekken die getuigen zich ook niets van aan. Het zijn nu eenmaal gehersenspoelde religieuze fanatici.

Wij hebben in een verkiezingsjaar de Belgische staatsveiligheid niet nodig om te begrijpen dat het “klimaatbrossen” van idealistische, naïeve en vooral misbruikte schoolkinderen opgezet spel is om de collectivistische politieke partij Groen in Mei een steuntje in de rug te geven. Schauvliege had gelijk maar werd door de laffe idioot Beke een mes in de rug gestoken. Wouterke denkt een deel van de socialisten die voor groen gaan stemmen te kunnen afleiden naar zijn eigen partij door nonsensikale klimaatleugens voor echt te verklaren.

Nou ja sommige tjeven geloven nog altijd in de onbevlekte heilige maagd en in de heropstanding van een dode, waarom dus niet in de onbewezen opwarming van de aarde onder de invloed van CO2 wat ook complete nonsens is. Let wel wij hebben bij Nageltjes heel veel respect voor de christelijke ethiek maar een viscerale afkeer van oplichters en bedriegers.

Onze religie is vrijheid en daar past een door CO2 veroorzaakte apocalyps niet in want bovendien is onze filosofie het objectivisme. En daar kan een massa valselijk tot wetenschappers gebombardeerde pol-en-soccers niet tegen op. Wat niet bestand is tegen objectief wetenschappelijk onderzoek en toch politiek gebruikt wordt is politieke prietpraat om te misleiden en te bedriegen. Wij wensen geen islam en ook geen nieuwbakken klimaat-theocratie.

Vandaar dat wij hier schrijven over de “klimaatzwendel”. Want dat is het: een pure en zuivere poging tot oplichting via hersenspoeling en indoctrinatie. Een zwendel dus, met gefantaseerde en uitsluitend leugenachtige argumenten. Laat we ons dit in mei goed herinneren. Zonder het misbruik van 70.000 argeloze schoolkinderen zouden de 700 groenlinkse ABVV-ers betogend in Brussel een modderfiguur geslagen hebben. Wij haten kindermisbruik en kunnen alleen maar hopen dat de ouders en grootouders van de misbruikte schoolkinderen dat ook doen.

image_pdfimage_print
Share

De Klimaatzwendel

De klimaatzwendel: “It’s all about money”.
Wie zijn toekomst wil verkwanselen, moet dus zeker op de groene communisten van opper-idioot Kalfo en dito bende stemmen. Wat dit communistische sujet allemaal aan o.m. economische zever uitkraamt, grenst werkelijk aan het ongelofelijke tot het onzindelijke toe.
(https://sceptr.net/2019/02/calvo-de-arcelors-van-deze-wereld-zullen-co2-heffing-betalen/)

De film “The Great Global Warming Swindle” (Full HD) zet een en ander ter zake in een juist daglicht, of wanneer een klimaathype een politiek item wordt zonder enig wetenschappelijk bewijs.
Te bekijken via de link onderaan. Misschien ook eens op FB plaatsen, zelf heb ik daar (bewust) geen account.

Hoezeer is onderstaande niet waar:
(BRON: https://www.climategate.nl/2018/11/wat-is-dat-dan-die-groene-klimaat-en-milieureligie-van-manbearpig/)

“Mensen in het westen geloven niet meer wat priesters ons vertellen over hun God. Maar ze willen desondanks toch een soort van houvast, iets waar ze in kunnen geloven. Voor groenen is hun God… ‘de aarde’. Het is ‘earth hour’ en ‘save the planet’ en dat is niet toevallig. Het woord en de waarheid over wat de aarde wil, daar hebben de groenen hun persoonlijke slimme wetenschappers/ theologen voor. Die hebben erg grote computers die de toekomst kunnen voorspellen. Die theologen programmeren eerst die slimme computers zelf, zodat de uitkomst dan ook in lijn ligt met wat de theologen voorspellen. Die uitkomst en voorspelling is dus eigenaardig genoeg altijd doem en het einde der tijden. Stel u voor dat het geen doem was, dan zouden 97% van die theologen plots zonder inkomsten, zonder werk, zonder doel en vooral zonder aanzien verder moeten met hun leven. “

Dat politici dan ook beter hun mond zouden houden in bepaalde materies, en eerder de wetenschap aan het woord zouden laten in een gezonde en vooral eerlijke discussie tussen beide kampen, moge verder blijken uit onderstaand ontluisterend interview van de Nederlandse staatssecretaris Frans Timmermans, waarin hij de grootste onzin uitkraamt m.b.t. het klimaat en vooral getuigt van weinig kennis op dat gebied, hoewel hij uiteraard in al zijn aangeboren arrogantie overtuigd is van het tegendeel. (Zie onderstaande link)

Ook BDW is overigens in hetzelfde bedje ziek, waar hij spreekt over het verhogen van de dijken, de intussen achterhaalde leugens van Al Gore achterna. Die uitleg is geen uitvinding van Bart, maar stond zo’n maand geleden al in de media, en kwam van klimaattopman Patrick Verkooijen, die de leiding heeft van het nieuwe VN-instituut met de toepasselijke naam ‘klimaatadaptatie’, en met hoofdkwartier in Rotterdam. Die kwalificatie toont meteen aan hoe serieus die Patrick Verkooijen moet worden genomen. Diens VN-brood men immers eet, diens woord men zeker (verplicht)spreekt, en al zeker als men weet dat afwijkende meningen van het groene klimaatdogma steevast leiden van negeren en niet voor vol aanzien worden tot regelrechte broodroof. En dan beroepen ze zich, zoals Frans Timmerman, ongegeneerd op de veel grotere groep klimaatalarmisten in vergelijking tot de klimaatcritici.

Napraten zonder meestal al te veel kennis van zaken, politiek verwarren met wetenschap, daar is onderstaande video een heuse illustratie van, of, om het anders te zeggen, schoenmaker blijf bij uw leest.

Deze gehele klimaatactie kadert duidelijk in een brede, bewust opgezette strategie om Groen aan de macht te brengen ten nadele van de N-VA. Dat is inmiddels overduidelijk. Als je dan nog eens weet uit welk (groen-links)nest die Anuna voortkomt, dan zegt dit op zich al genoeg. Het wicht zelf is er intussen nog altijd niet uit naar ‘t schijnt of ze nu een meisje dan wel een jongen is. Commentaar overbodig.

Tot slot:
https://co2islife.files.wordpress.com/2017/01/stupid-people-quotes.jpg
http://www.clepair.net/klimaatalarm.html

FILM “The Great Global Warming Swindle”

h/t Geronimo

image_pdfimage_print
Share

Klimaatactivisten met een EQ en zonder IQ. Schoenmakers blijf bij jullie leest.

Mijn reactie t.a.v. Maarten Boudry en alle, filosofen, filologen, sociologen, pol en soccers, straathoekwerkers, leraren, politici, artiesten populisten met een te hoog EQ:
Vergeet wel niet dat jij een filosoof bent en geen ingenieur of wetenschapper. Om te weten wie jou blaasjes wijsmaakt en wie de waarheid spreekt is het noodzakelijk dat je een van die twee laatsten bent met oa een grondige kennis van chemie, fysica en aanverwante disciplines. Een podoloog bvb , alhoewel ook arts, kan amper het domein van de hersenchirurg bevatten en vise versa laat staan dat ….

Vandaag zijn het sociologen, filosofen, psychologen, politicologen, theologen en mensen met een hoog EQ en een radde tong (of pen) die over elkaar heen vallen terwijl ze de kansel bestormen. Dat afgelopen donderdag zelfs de kleuters met hun leraren kwamen betogen (eigenlijk andersom) is tekenend, hilarisch, zielig en bedroevend tegelijk.

Ziehier de specialist kernenergie van Groen!, meester in ….politieke communicatie:

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Ik vind met mijn relevante technologische, wetenschappelijke en professionele achtergrond dat kernenergie de enige juiste keuze is voor de toekomst, en dat we vele jaren van gedegen onderzoek en ontwikkeling zijn verloren, omdat er net mensen rondliepen die als Jehova Getuigen onwetend maar doordrammend verkondigen dat de wereld weldra zal vergaan, zoals ooit werd gedacht dat de koeien geen melk meer zouden geven als de trein door de weides zou denderen. Eigenlijk zouden de schoenmakers bij hun leest moeten blijven. Is er niet genoeg werk en stof om zich te buigen over wetgeving bvb en het moeras aan wetten? Ondernemers die ik ken hebben veel van hun activiteiten al verplaatst. Het milieu is er zelfs slechter van geworden.

Analoog is de export van alle hier verbannen auto’s naar ‘ontwikkelingslanden’ alwaar die nog 50 jaar zullen rijden als taxi op vuile olie. De ondernemers die hier blijven doen dat om strategisch/commerciële redenen, omwille van de subsidies. Zo lang die er nog zijn, zo lang de belastingbetaler nog kan gemolken worden. Kijk naar de zweetfabriekjes in Bangladesh voor de kleding of de metaalsmelters voor gietstukken leerlooiers en kwekers van garnalen in het oosten of sperzieboontjes in Zimbabwe. Ik voeg nog even een filmpje toe dat je zal doen nadenken. Een smelterij van vervuilde metalen, bediend op blote voeten in een t-shirt, gestookt met dubieuze brandstof is voor veel toepassingen in de wereld goed genoeg.

image_pdfimage_print
Share

Klimaatspijbelen is kindermisbruik

Als Anuna met haar even naïeve multicul- multigenderfamilie wilt betogen voor het klimaat, dat het ze dat dan gaan doen in Saoedi Arabië of Iran bijvoorbeeld. Wij hebben al voor onze deur gekeerd.
Oh ja, en Calvo en zijn bende mogen ze meenemen. Op de fiets natuurlijk .
Toedeloe !
De Tijd 29/01
-2019

De kinderen die spijbelen voor een echte hoax zijn slachtoffers van hun onderwijzers en onderwijzeressen. Zeker in het gemeenschapsonderwijs. In de aanloop naar de nakende verkiezingen verkiezen de collectivisten (communisten, socialisten, groenlinkse luchtfietsers en dito misdadigers) kinderen te misbruiken om hun ouders te beïnvloeden. De leugenpers en de staatsmedia doen gretig mee aan dit kindermisbruik.

Als je hoort en ziet wat deze jonge mensen allemaal aan onzin uitkramen over het klimaat waar zij geen jota van afweten is het duidelijk dat zij gehersenspoeld en geïndoctrineerd werden door schaamteloze criminelen die het onderwijs gegijzeld houden. Tot op de beiaard van de KUL toe!  De militanten van de socialistische vakbond voert deze argeloze kinderen wel gratis naar Brussel.

Kotsmisselijk moet men hier van worden. Een echte schande die ongestraft zal blijven wat Ward de Bever en de Opus Dei figuranten van de CV&V ook veinzen te doen. Want op Arcopar-Geens kan rechtvaardigheid beslist niet rekenen.

image_pdfimage_print
Share

Fake Verdragen en Kaaiman

In de FET van woensdag 23 januari viel ons een niet-ondertekend (!) artikel op met de kop “Verdrag van Aken botst op ‘fake news’. “
De smoel van Macron samen met die van Stasi-Mütti-Merkel op dezelfde foto moet blijkbaar overal samen in de leugenpers getoond worden.

Een echte berichtgeving zou gewag maken van “Een fake verdrag van Aken botst op ‘objective news.’ “

Nutteloos te vermelden dat de “vaak verzonnen argumenten’ niet ” uit extremistische hoek” komen, maar uit objectivistische hoek.

Macron en Mütti Merkel zijn gewoon misdadigers!

Visa-affaire bis

Tot nader order, en u weet dat Kaaiman altijd bereid is van kamp te verwisselen als hij daar persoonlijk voordeel mee doet, valt Theo niet veel te verwijten. Hij heeft, met zijn hart van goud, 6.500 met de dood bedreigden een humanitair visum verleend. Zoals gevraagd door het Verdrag voor de Rechten van de Mens. De liegende leider zou dat liefst afschaffen of opzeggen, maar de kans dat de liegende leider na 26 mei nog wat dan ook kan afzeggen of opschaffen is klein. De kiezers zullen zich wel hoeden, hiertoe aangespoord door invloedrijke columnisten, om hun stem opnieuw te vergooien aan de enige brokkenpiloot die nog driester bochten neemt dan Max Verstappen.

Dus, wat heeft Theo misdaan? Sukkelaars van de dood gered, onder wie 1.200 Syrische christenen. Voor niets! 200 van hen zouden aan een charlatan 10.000 euro hebben betaald voor iets wat dus gratis was. Gewetenloosheid van de oplichter of domheid van de opgelichte? Zoals altijd bij oplichting beide. Maar de bedrogenen hebben intussen wel gekregen waarvoor ze betaald hebben, dus zijn ze ook weer niet echt bedrogen.

Theo had beter moeten weten, beweren analisten. Indien het zo is dat we de Grieken moeten vrezen als ze geschenken geven, dan zeker de Turken als ze lijsten opstellen. Ja, behalve als die Melikan Kucam onschuldig blijkt natuurlijk. Want onder deze minister is justitie bij ons verworden tot dit: het parket lekt naar de pers namen van mensen tegen wie het iets hoopt te vinden, die namen worden dan in de media breed uitgesmeerd, samen met de misdrijven of misdaden die de belasterden niet officieel ten laste kunnen worden gelegd, en daarna duurt het negen jaar voor het onderzoek uitwijst dat de geviseerden van wie het leven inmiddels is verwoest niets verkeerds hebben gedaan.

Kaaiman staat bekend om zijn satirische stukjes die het leven van veel Nederlandssprekenden draagbaar maken. Meestal schrijft hij over politiek, soms over sport, maar meestal slaat hij ook de nagel op de kop. In het vet gearceerd gedeelte hierboven is dat weer eens het geval.

Alleen is het sindsdien duidelijk geworden dat deze minister, Koen Geens, ooit advocaat van de corrupte oplichtersbende van Arcopar die straffeloos naar verjaring van hun misdrijven gaan, het ministerie van justitie misbruikt met georganiseerde lekken teneinde de N-va electorale schade toe te brengen.

Inmiddels ik ook al duidelijk dat Melikam Kucan onschuldig is en zich volledig heeft losgekoppeld van de N-va. Net zoals Marcon en Stasi-Mütti-Merkel is ook deze Koen Geens een misdadiger.

image_pdfimage_print
Share

Islam en France door de overlevenden

Ze ontsnapte ternauwernood aan de mohammedaanse executie bij “Charlie Hebdo” maar wordt nog altijd met de dood bedreigd. Zineb El Rhazoui! Let ook op het gebazel van de blonde trut die haar wil tegenspreken maar aan het kortste eind trekt. Goed dat we dit nog steeds kunnen bekijken. Zo weten we wat voor misdadige ideologie islam is. Islam is geen religie. Islam is een moordmachine. Al 1400 jaar lang! Zo weten we ook hoe misdadig of debiel onze leidinggevende politiekers zijn. De meeste van hen zijn gewoon bewust medeplichtig aan systematische moord wegens politiek correcte nalatigheid.

image_pdfimage_print
Share

AFD en De karaktermoord op Dries Van Langenhove

Duitse journaliste

Wat je misschien nergens las of hoorde; de journaliste die zogezegd een illegaal/transmigrant op weg naar Duitsland pootje lapte omdat hij de Hongaarse grens stormenderhand overstak, is volledig vrijgesproken door de rechtbank.
Zelfs al zou ze die vluchtelingen een pootje hebben gelapt, ze verdedigde haar grens en land tegen een overtreder van de wet die illegaal het land wilde binnenkomen, en die samen met de politie om te helpen.
Natuurlijk zullen de open-grenzen-migrantenknuffelaars zeggen dat die rechtbank niet neutraal was, geen echt recht sprak, een marionet van Orban moet zijn.
Natuurlijk is enkel juist recht gesproken als het vonnis luidt zoals zij het willen horen.
Zo schreven en schrijven zij ook de wetten, de verdragen en de inhoud van de schoolboeken, waarbij ze iedereen die er anders over denken uitsluiten, demoniseren, discrimineren, broodroven, of hun promotie of diploma mogen weigeren zoals bijna gebeurde bij Dries Van Langenhoven.
In Duitsland is er zo recent een kind geweigerd op een school omdat de vader een lokaal politicus is voor het AfD, een uiterst rechtse organisatie volgens de school, die vreesde dat dit het eenheidsdenken, dat op de school wordt gehandhaafd, in gevaar zou brengen.

GVA behoort tot 1 van de monopolisten die de Vlaamse pers gegijzeld houden!

Als een of andere rode of groene idioot al dan niet in opdracht een klacht neerlegt op totaal gefantaseerde gronden volgt er automatisch een in verdenking stelling. Iedere klacht moet immers onderzocht worden zelfs als is die lasterlijk of totaal uit de linkse lucht gegrepen. Tot er een veroordeling komt of een buiten vervolginstelling. Wat hier ongetwijfeld gaat gebeuren.

Maar de staatsmedia (foto boven van de 0000) en de leugenpers ( slechts twee mediagroepen die alle kranten uitgeven in Vlaanderen en Nederland) plegen inmiddels regelrechte censuur en in afwachting al volop een karaktermoord op een jonge Vlaamse student die het aandurft om op de lijst van het Vlaams Belang te gaan staan. De journalistiek in het onland.be en dus ook in Vlaanderen is links tot extreem links en voor minstens 75 % verrot tot op het bot.

image_pdfimage_print
Share

Blauwe marginaal werd burgemeester van Kortrijk

https://vbleden.s3.eu-central-1.amazonaws.com/133/news/image/db712d8e-e6b0-4f59-b94d-8ee0caf86d88.png

Q heeft ‘gewoon gedaan’ zoals zijn voorzitster vroeg. Hij is bovendien geen Vlaams Belanger, geen bruine mestkever. En dat is een verzachtende omstandigheid.
Van Quickenborne is minstens medeplichtig aan de slagen en verwondingen die werden toegediend aan A. Bovendien heeft Van Quickenborne zijn positie en inspraak bij de politie als burgemeester misbruikt om deze vervolgbare feiten tot op vandaag in te dekken.

https://kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/duidelijkheid-gevraagd-rond-vechtpartij-burgemeester/?fbclid=IwAR14NXxqtIT5ok9Vu17kzWwv0_nUSb0n2m-ZxVEyIo00wGgZYNzvMxwX3wU 

Duidelijkheid gevraagd rond vechtpartij burgemeester 3 January 2019

Pers en politiek in Kortrijk ontvingen onderstaande brief over strafrechtelijke feiten op 21 december 2017 waarin burgemeester Van Quickenborne betrokken zou zijn.

Vlaams Belang vraagt de burgemeester om duidelijkheid te verschaffen over deze toch wel zwaarwichtige beschuldigingen. Volgens de gedetailleerde brief zou Van Quickenborne vorig jaar medeplichtig zijn aan geweld tegen burgers en dit hebben ingedekt.

Hieronder werd de brief integraal overgenomen. In bijlage ook een scan van de originele brief.

AAN: Minister Liesbeth Homans en Gouverneur Carl Decaluwé
KOPIE AAN: Pers en lijsttrekkers Kortrijk


Geachte Mevrouw Minister,
Geachte Heer Gouverneur,

Binnenkort beslist u over de benoeming van de Vincent Van Quickenborne als burgemeester van Kortrijk. In dat kader wens ik te wijzen op volgende feiten. Uit volgende getuigenis blijkt duidelijk dat te benoemen burgemeester zich tijdens de vorige legislatuur heeft schuldig gemaakt aan volgende feiten:

1. Minstens medeplichtig aan geweld tegen burgers
2. Misbruik van zijn burgemeesterschap om deze feiten in te dekken

Getekend,

Klokkenluider


Getuigenis:

Op donderdagavond 21 december 2017 was Vincent Van Quickenborne aanwezig met vrienden in café Divine – Leiestraat 38, 8500 Kortrijk – wanneer een man, hierna A genoemd, het café binnenkomt. A (die onder invloed is van alcohol) bestelt een pint en er ontstaat een discussie rond de betaling. Vincent Van Quickenborne moeit zich in de discussie. A haalt uit naar Van Quickenborne, maar slaagt er niet in Van Quickenborne te raken. A wordt vastgegrepen en uit het café gezet. A, maar ook Van Quickenborne en enkele vrienden verlaten de zaak.
De uitbaatster belt achteraan het café naar de politie. De politie begeeft zich naar het café. De cafébazin legt de feiten uit aan de politie. De politie moet vaststellen dat zowel A als Van Quickenborne het café verlaten hebben. De politie verlaat de zaak en vindt noch A, noch Van Quickenborne en zijn vrienden.

Ondertussen werd echter de dienst 100 gebeld voor een ‘persoon ten gronde’ ter hoogte van frituur Ten Broele – Dolfijnkaai 3, 8500 Kortrijk. De persoon, die A blijkt te zijn, werd opgehaald door een ambulance. Gezien de oproepsystemen van politie en ambulance apart werken, is de politie hiervan niet op de hoogte. De locatie aan de Dolfijnkaai valt ook buiten het zicht van de veiligheidcamera’s in de stad. A werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een gebroken oogkas, blauw oog en hersenschudding.

De politie verneemt van omstaanders dat Van Quickenborne zich in Bar des Amis – Onze-lieve-vrouwestraat 2, 8500 Kortrijk – bevindt en gaat een kijkje nemen in dat café. Van Quickenborne was zelf ook onder invloed van alcohol en had volgende boodschap voor de agenten: “geen zorgen maken, ik ga dat morgen regelen met de korpschef.” Van Quickenborne maakte duidelijk dat hij een conflict gehad had met een andere persoon. Bovendien toonde Van Quickenborne een foto op een gsm waarop A te zien was vastgehouden door een hand. Van deze interventie door de politie moet minstens ook een interventieverslag bestaan en zijn er natuurlijk getuigen onder de omstaanders.

In de pers verschenen echter artikels waarin werd gesteld dat Van Quikcenborne werd aangevallen door een onbekende man. A las deze artikels. Hoewel hij onder invloed was van alcohol, beseft A bij het lezen van de artikels dat hij betrokken was. A stapt naar de politie waar hij aangeeft de artikels gelezen te hebben over het voorval en ook aangeeft betrokken partij te zijn. De politie maakte een PV op. Opvallend is dat dit PV in het interne politiesysteem werd afgeschermd zodat het niet meer te consulteren valt door agenten. Andere PV’s kunnen wel geraadpleegd worden, maar dit PV is dus niet meer raadpleegbaar.

Slagen en verwondingen zijn vervolgbare feiten. Hoewel A dronken was een eerst uithaalde, is er geen sprake van wettige zelfverdediging als men A uit het café haalt om hem daarna af te ranselen.

Van Quickenborne is minstens medeplichtig aan de slagen en verwondingen die werden toegediend aan A. Bovendien heeft Van Quickenborne zijn positie en inspraak bij de politie als burgemeester misbruikt om deze vervolgbare feiten tot op vandaag in te dekken.


image_pdfimage_print
Share