Politici zijn bang van hun domme volk

Standpunt – 10/10/2020 Pieter Bauwens h/t Doorbraak

Komt het met De Croo wel weer goed met de kloof tussen burger en politiek?

De politici en het politiek systeem vergroten het wantrouwen tussen burger en politiek. Wederzijds. Politici zijn bang van de burger en van rechtstreekse inspraak. De burger voelt zich niet gehoord en erkend. ‘Democratische vernieuwing’ gaat niet verder dan wat progressieve leukigheidjes. Ook de regering-De Croo gaat die weg op.

Het verdiende volk

Heeft het volk de politici die het verdient? Het heeft de politici die het heeft verkozen. Beter gezegd, die het van de partijtoppers mocht verkiezen. Want wie in het parlement zit, dat is in de eerste plaats de keuze van de partijtop. Zowel het kiessysteem als de wet op de verkiezingsuitgaven versterkt de greep van de partijtop op verkiezingen.

Maar hebben de politici het volk dat ze verdienen? Dat blijkt een moeilijkere vraag. Je hebt minstens de indruk dat sommige politici liever een ander volk zouden kiezen. De makkelijkste keuze daar is het Europese Volk. Dat leunt meestal dichter aan bij hun ambities en ze staan er nog verder boven.

Democratische vernieuwing

Je kan je niet van de indruk ontdoen dat politici vaak ontevreden zijn met hun volk. Meestal komt dat samen met grote woorden over ‘democratische vernieuwing’. In progressieve kringen hoor je dan over ‘nieuwe participatievormen’ en ‘rechtstreeks participatie van burgers’. Welke burgers? Zij die mondig genoeg zijn en daarvoor kiezen, of in het beste geval geloot worden. Ze vertegenwoordigen enkel zichzelf. Ze zijn vaak een schaamlapje voor de kloof tussen de burger en de politiek.

Het hoofdstuk politieke vernieuwing is aan geen enkele minister toegewezen.

Ook het Vivaldiakkoord heeft wat vage beloften over democratische vernieuwing. In de regering, met zeven vice-premiers en dus zeven vice-kabinetten, was geen plaats voor politieke vernieuwing. Wat er van de mooie plannen in het regeerakkoord zal komen is zeer de vraag. Het hoofdstuk politieke vernieuwing is aan geen enkele minister toegewezen.

Belgenmop

Al staat er wel wat in het regeerakkoord. De wet op burgerinitiatief zal toegepast worden. Je kan dan als burger komen spreken in een bevoegde Kamercommissie. Verder worden gemengde ‘burgerkabinetten’ met politici en burgers in het vooruitzicht gesteld. Met een adviserende functie. Er komt ook een campagne om mensen aan te zetten om deel te nemen aan de verplichte stemming. Dat moet dé Belgenmop uit het regeerakkoord zijn.

Bij dergelijke zinnen van politici moeten bij democraten alle alarmbellen afgaan

Maar er staan ook minder grappige passages in het regeerakkoord. ‘De regering versterkt de maatregelen ter bestrijding van desinformatie en van de verspreiding van fake news, die een echte bedreiging vormen voor de democratie.’ Bij dergelijke zinnen van politici moeten bij democraten alle alarmbellen afgaan.

Fake news

De eerste vraag is of dat probleem in België wel bestaat. En ten tweede dat het zo groot is dat de regering moet optreden. Laat me even citeren uit het jaarlijks rapport van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM uit 2019, het recentste). ‘Op een studiedag van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) getuigde hoogleraar Peter Van Aelst (UAntwerpen) dat fake news weinig voorkomt in Vlaanderen. Zo ging in 2019 op sociale media nog het gerucht rond dat enkele tv-schermgezichten geld verdienden met de verkoop van schoonheidsproducten. Een verkooptruc, zo bleek. Maar al bij al valt het in onze contreien best mee.’ (p. 85)

Niets dat niet door bestaande wetten kan geregeld worden. Wat zal de overheid dan precies doen? Hoe wil de uitvoerende macht wat gepubliceerd wordt in regels gieten? Dat lijkt eerder op een terugkeer naar het ancien regime dan op democratische vernieuwing.

Lijstjes

Ook de kieswet de nieuwe regering aanpakken, ook ‘de kiesomschrijvingen’. Maar krijgen we dan grotere of kleinere kiesarrondissementen? Wat in het regeerakkoord staat is een lijst van wat aangepakt moet worden. Geen lijst van wat er zal gebeuren. Zal deze regering de macht van de partijtop over de politiek in dit land verkleinen? Dat gelooft niemand. Tenzij enkele Groenen die hun hoop laten primeren over hun gezond verstand. Iets wat politici misschien vaker zouden moeten doen.

In het regeerakkoord staan de grote principes van de toekomstige vernieuwing. In zinnen die duidelijk een compromis zijn. Want er staat alles en niets in. ‘Een grotere betrokkenheid van de burgers in het besluitvormingsproces, met respect voor de beginselen van onze representatieve democratie.’ Dat lijkt een open deur intrappen.

Een referendum

We hebben het voor u even opgezocht. Het woord referendum staat niet in het paarsgroene regeerakkoord. Nochtans staat dat garant voor ‘een grotere betrokkenheid van de burgers in het besluitvormingsproces, met respect voor de beginselen van onze representatieve democratie.’

het volk is te dom

Een referendum, dat gaat de beroepspolitici te ver. Ze huiveren bij het idee van rechtstreekse inspraak van de burgers in hun eigen democratie. Hun argumentatie komt altijd op hetzelfde neer: het volk is te dom. Hetzelfde geldt voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, of de premier. Zoveel democratie kunnen de volksvertegenwoordigers en de partijbonzen niet aan. En stel u voor dat dat een Vlaams Belanger of PVDA’er is…

Rechtstreekse inspraak van de burger door verkiezingen tast de vrijheid van politici aan. Zo ver moet de democratie volgens hen nu ook weer niet gaan. Om de vijf jaar hen verkiezen. Verder zwijgen, tenzij u mondig genoeg bent om vrijwillig uitgeloot te worden in een burgerpanel dat advies mag geven. En ze noemen dat democratische vooruitgang.

Vertrouwen

Hoe kan de burger nog vertrouwen hebben in de politici als die politici neerkijken op de burger? Als ze de burgers zelf niet vertrouwen, niet capabel achten om beslissingen te nemen. De brexit, hoor ik als argument. Is het niet net de hautaine houding van de betweterige politici die de kiezer heeft opgejaagd? Die uitslag zou ons tot nadenken moeten stemmen. Wat loopt er fout? Het probleem lijkt dat de politieke kaste niet tot bijzonder veel zelfreflectie in staat is. Hen treft nooit schuld, die ligt bij het volk.

De essentie van de democratie is dat de keuze van het volk wordt gerespecteerd. Dat is in België niet echt zo. Wat de uitslag van de verkiezingen ook is, het beleid blijft hetzelfde. Het enige waartoe het nog in staat is: aanmodderen. Zo vergroot de kloof tussen burger en politiek. Daar zal geen enkele leuke maatregel van ‘democratische vernieuwing’ ook maar iets aan veranderen.

image_pdfimage_print
Share

Wanneer pakt onze Belgische Fluppe uit met zulke waanzin?

Waarom ‘de week tegen eenzaamheid’ in Nederland een hypocriete bedoening is… gepromoot door Koning Willem-Alexander.

h/t ‘tscheldt Ardy Beld

Hoe ouderen onder coronamaatregelen geïsoleerd raken

In het kader van de ‘Week tegen Eenzaamheid’ bezocht Koning Willem-Alexander op 5 oktober 2020 het initiatief ‘Tijd voor Krijt’ in het activiteitencentrum Leiderdorp.

Bij dit initiatief wordt biljarten ingezet als middel om ouderen met elkaar in contact te brengen. De koning sprak daar met vertegenwoordigers van de KNBB, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Nationaal Ouderenfonds en De Derde Helft over verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden om eenzaamheid onder ouderen op te sporen en tegen te gaan. ‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt,’ aldus Willem-Alexander.

De ‘Week tegen Eenzaamheid’ is in het leven geroepen, omdat meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland, in totaal 700 000 personen, aangaf zich eenzaam te voelen. De website ‘Een tegen Eenzaamheid’ geeft met de slogan ‘houd afstand, maar houdt contact’ tips om de strijd met het isolement van ouderen aan te gaan. Zo kan men bijvoorbeeld online een spelletje spelen of foto’s delen, een bloemetje versturen, een hapje eten laten bezorgen of gezellig beeldbellen (met links naar speciale apps). Ook zijn er telefoonnummers te vinden waar ouderen met zorgen maken over het coronavirus of gewoon een praatje kunnen bellen met een vriendelijke medewerker. De ‘Week tegen Eenzaamheid’ werd digitaal afgesloten. ‘Anders dan anders, maar zeker net zo inspirerend en informatief’, aldus de site.

Hypocriet

De hypocrisie van dit initiatief spreekt boekdelen. Het is de overheid die de eenzaamheid onder ouderen door middel van volkomen overdreven maatregelen tegen covid-19 op de spits drijft. In Nederland dat voorheen als oase in een dolgedraaide wereld gold, worden sinds enige tijd de duimschroeven aangedraaid. Zo wordt de plicht mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer uitgebreid met het dringende advies deze in alle binnenruimtes eveneens op te doen. Veel middelbare scholen hebben het dringende advies van de onderwijsraad al omgezet in een mondkapjesplicht op de gangen en in de aula. In de meeste verpleeg- en verzorgingshuizen geldt sinds einde september de verplichting voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers een mondneusmasker te dragen.

Nota bene van de Nageltjes-redactie: mondmaskers bieden geen enkele bescherming tegen een virus en zelfs niet tegen bacteriën die 200 keer groter zijn. Nul, nada, nichts, rien de rien, zero! Mondmaskers zijn alleen maar nuttig in de omstandigheden waarvoor ze gemaakt zijn: Chirurgie. Ze beletten dat het zweet van de chirurg in de open wonde van zijn patiënt druppelt. Daarom vegen assistenten regelmatig het zweet van het voorhoofd van de opererende chirurg. Want hij of zij moet vanzelfsprekend nog kunnen zien wat hij of zij doet. Zo eenvoudig is het!

Hoewel het bezoek van familieleden in verpleeg- en bejaardentehuizen sinds midden juni weer mogelijk is, zorgt de media er wel voor dat de angst er goed in zit, niet alleen onder de bejaarden, maar onder mensen van alle leeftijdsgroepen. Onder het motto ‘we moeten oma beschermen’ ziet diezelfde oma al bijna een half jaar haar kleinkinderen niet. Als er dan al eens een gezin is dat zijn eigen gezonde verstand gebruikt en een familielid in het bejaardentehuis opzoekt, dan zullen er zeker buren of medewerkers zijn die er alles aan doen om hier een stokje voor te steken. Uit bezorgdheid natuurlijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt het nog eens uitdrukkelijk: ‘Ben je 70 jaar of ouder of heb je een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.’

Covid-propaganda

Zelfs de bejaarde die nog niet geheel murw is gemaakt door de voortdurende covid-propaganda op radio en televisie, zal bergen moeten verzetten om er even uit te kunnen. Uitpuffen in de winkel is er niet meer bij. Zitplaatsen zijn gedemonteerd, stoelen verwijderd. Voor bezoek aan musea moet vooraf online een tijdslot worden gereserveerd. Mocht dit gelukt zijn, moet de oudere museumbezoeker zich reppen, aangezien veel tijdsloten een ruimte van precies 15 minuten bieden. De 86-jarige Fenna Plender uit verpleeghuis Myosotis in Kampen: “Morgen ga ik met de taxi naar mijn dochter in Emmeloord. Ik kijk uit naar de uitstapjes met mijn kinderen, ongeveer twee keer per week. Als dat maar blijft, anders word ik stapelgek.”

De afweging tussen het gevaar op besmetting en de totale vereenzaming is er een die alleen in theorie en door buitenstaanders probleemloos gemaakt kan worden. Dat mijn oma of mijn ouders het eeuwige leven zullen hebben als we hen niet bezoeken, waag ik te betwijfelen.

Mondkapjesplicht

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) herhaalde op 5 oktober 2020 in een gesprek met de NOS dat mondkapjes een buitengewoon gering effect hebben op de verspreiding van het coronavirus. Hij verwacht dat het dragen van mondkapjes weinig effect heeft in een ruimte waar de coronamaatregelen worden nageleefd en mensen onderling voldoende afstand kunnen houden.

Eerder deze week echter schreef het OMT dat mondkapjes geadviseerd kunnen worden voor plekken waar het niet mogelijk is om te allen tijde afstand te houden. Dit gebeurde volgens Van Dissel vanwege het veiligheidsgevoel van mensen, en niet om medische redenen. Hiermee slaat van Dissel de spijker op de kop. Eerst worden de mensen door de media bang gemaakt. Dan komt de politiek met verregaande, de vrijheid beknottende maatregelen. Elke willekeurige burgemeester die de restricties met veel bombarie omzet, mag zichzelf daarna prijzen als succesvol crisismanager en doorstromen naar een carrière op landelijk of zelfs Europees niveau.

Onze immuniteit is een krachtig wapen tegen corona dat we zelf kunnen versterken. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die geregeld bewegen, minder vatbaar zijn voor infecties dan mensen die een zittend leven leiden. Beweging vermindert het risico op chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Lichaamsbeweging zorgt ook voor een afname van stresshormonen zoals cortisol en adrenaline. Een gedwongen beperking van de bewegingsvrijheid, allerhande niet logisch te verklaren maatregelen die om de dag veranderen en de daaruit voortvloeiende angsten en vereenzaming zullen in geen geval tot een betere gezondheid leiden, laat staan tot een gelukkiger leven. Zeker niet voor onze oudere medemensen die de overheid zo krampachtig tracht te beschermen.

Conclusie (r)overheden, politiekers en koningen mengen zich in zaken waar ze niet het minste verstand van hebben! En voor al dat waanzinnig geklungel betalen wij de gewone burgers al de waanzinnig hoge rekeningen.

image_pdfimage_print
Share

Positief getest = genezen!

En niet besmet maar besmet GEWEEST. Essentieel onderscheid! En al zeker niet besmettelijk zoals zwaar gesuggereerd door de leugenpers en de valse media!

De hoernalisten en de politieke gangsters in maatpak zijn mede schuldig aan een duizendvoudige onvrijwillige doodslag op onschuldige en weerloze burgers!

image_pdfimage_print
Share

Dank U, Jan Hesp!

Eind september werden de subsidies voor de sociaal-culturele volwassenenorganisaties goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze bevoegdheid behoort tot het domein van de minister van Cultuur, Jan Jambon.

U kent ze wel: het Davidsfonds, het Willemsfonds, de KWB, Femma, Pasar, Natuurpunt, Markant,… Het zijn allemaal verenigingen die subsidies krijgen uit deze pot. Maar er zijn ook andere minder bekende organisaties.

De subsidieaanvragen werden behandeld door verschillende beoordelingscommissies. De organisaties kregen eerst een pre-advies, waarop ze konden reageren. Na behandeling van de eventuele reacties formuleerden de beoordelingscommissies dan een definitief advies aan de aanvragers en aan de minister van Cultuur. Bij het advies hoort een indicatie van de hoogte van de subsidie-enveloppe: stijgen, gelijk blijven, dalen of stopzetten. Die indicatie wordt bepaald door een combinatie van de score van de evaluatie (op basis van een visitatie) en de beoordeling van de subsidieaanvraag.

De minister van Cultuur beschikt over een pool van 102 deskundigen. Uit deze groep deskundigen worden de bovengenoemde beoordelingscommissies samengesteld. Wie de moeite doet om de expertenlijst eens te bekijken, kan niet anders besluiten dat progressief Vlaanderen ruim vertegenwoordigd is. In de pool zitten opvallend veel docenten en lectoren die lesgeven of onderzoek doen naar cultureel werk, sociale weefsels, vormingswerk, agogiek, pedagogie, enz.

Met uw centen

Nu de Vlaamse regering afstevent op een begrotingstekort van ongeveer zes miljard, met dank aan corona, vinden we het aangewezen dat u beseft waar uw belastinggeld naartoe gaat. Volgende verenigingen krijgen de komende vijf jaar van de Vlaamse regering volgende sommen, jaarlijks…:

 • Bindus (Unie van Turkse Verenigingen): 345.005,80 euro
 • Turkse Unie Van België: 398.393,53 euro
 • Federatie Van Marokkaanse Verenigingen: 387.824,77 euro
 • VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims): 322.099,91 euro
 • Hand In Hand Tegen Racisme: 215.722,56 euro
 • KifKif: 265.016,12 euro
 • Vrienden van Hart boven Hard: 172.500 euro
 • Oxfam-Wereldwinkels: 223.039,16 euro
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 233.832,73 euro
 • Frans Masereel Fonds (ooit het cultuurfonds van de KP): 276.992 euro
 • Climaxi: 150.000,00 euro
 • Liga voor mensenrechten: 190.888,06 euro
 • Internationaal Comité: 975.413 euro
 • Merhaba (vzw die zich inzet voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI’s met een migratieachtergrond, hun partners en familie, ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, levensbeschouwing, godsdienst,… (LGBTQI: lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders, queer, interseks personen): 172.717,05 euro

Toch nog even herinneren: in februari 2019 werd minister Joke Schauvliege bedolven onder duizenden sms-berichten op haar gsm. Totaal op van de zenuwen neemt ze huilend ontslag. U zal zich de beelden nog wel herinneren. De linkse actievoerder achter deze actie was de vastbenoemde coördinator van Hart boven Hard, met name Arno Kempynck. Die laatste is ondertussen wel van werk veranderd en werkt vandaag als stafmedewerker bij Kras Jeugdwerk.

Na zo’n frontale aanval op een regeringslid zou je kunnen hopen dat de Vlaamse regering een sanctie zou overwegen. Maar neen hoor, de komende vijf jaar krijgt Hart boven Hard nog steeds 172.500 euro. Jaarlijks.

image_pdfimage_print
Share

De geplande epidemie

We kunnen er niet aan doen dat we op dezelfde nagel blijven kloppen. We bewezen al dat Corona een toneelstuk, een fraude, een bedrog, een hoax en een oplichting is. Maar toch blijven een massa idioten zichzelf belangrijk vinden en voor zelfbenoemde mondmaskerpolitie spelen, terwijl wetenschappelijk bewezen is dat mondmaskers geen enkele bescherming bieden tegen het virus. Nul, nada, nichts, rien de rien, zero.

Wat ons wordt verteld over de COVID-19-pandemie is onzinnig en ongelooflijk verkeerd!

Deze “plandemie” is niet toevallig ontstaan. Het was een zorgvuldig geënsceneerde en geplande gebeurtenis – een plandemie. Van de keuze van het virus tot de manier waarop het in de media werd behandeld en op de markt gebracht, tot de oplossingsstrategieën, alles is zo ontworpen dat een selecte groep miljardairs op onze kosten rijk kan worden met hun lakeien. Terwijl het grootste deel van de wereld door een financiële crisis van de grootste omvang tuimelt als gevolg van het wanbeheer van de pandemie, verzamelen de vervuilers miljarden.

In dit boek kun je lezen hoe een elite en onbekwame idioten zoals Mark Van Ranst zowel de regering als de gezondheidsautoriteiten misleidde, hoe ze ons overtuigden om onzinnige maatregelen te nemen om zogenaamd de verspreiding van het virus te stoppen en wat hun plan is om deze te maximaliseren. Wilt u bij ons winst maken? Uw oplossing voor het probleem zal worden gedreven door hebzucht naar winst en het verwezenlijken van politieke ambities maar niet door zorg voor onze gezondheid en welzijn. Feit is dat hun geplande agenda u van uw vrijheid berooft en uw gezondheid in gevaar brengt. Er zijn veel betere, veiligere oplossingen voor uw gezondheid waarvan is bewezen dat ze effectief zijn.

Denk niet dat dit de laatste wereldwijde crisis zal zijn waarmee we te maken zullen krijgen, het is nog maar het begin.

De informatie in dit boek zal u helpen onderscheid te maken tussen een echte gezondheidscrisis en een frauduleus geënsceneerde crisis, en wat u er zelf aan kunt doen.

Laten we een einde maken aan deze waanzin – en er voor zorgen dat het zich niet herhaalt!

Laten wij er ook aan herinneren dat er twee soorten geneesmiddelen bestaan die het griepvirus Covid-19 onvermijdelijk en definitief onschadelijk maken. Het eerste was al bekend vanaf half februari en dus ruim een maand voor de politieke onbekwame genieën op 23 maart vanuit Brussel de noodtoestand afkondigden en zelfs lijkschouwingen door pathologen op vermoedelijke slachtoffers van covid19 brutaal verboden! Je moet maar arrogant en totaal onbekwaam zijn!

Het betreft hydrochloroquine, een anti-malaria geneesmiddel, dat het virus geen kans geeft en toegediend wordt samen met antibiotica. Men moet wel oppassen voor hartfalen bij te grote dosissen.

Het tweede dat pas aan het licht kwam nadat enkele dappere artsen het verbod van de totaal onbekwame politici naast zich neerlegden en vonden dat Covid-19 geen longziekte maar een bloedziekte is, zijn een hele reeks bloedverdunners. Toediening hiervan in combinatie met de toediening van cortisone geneest mensen die dan toch ziek zijn van het griepje in een mum van tijd. Behalve als ze onderliggend nog eens longkanker of een zware longontsteking hebben.

Er was en is dus gewoon niets aan de hand behalve een toneelstuk, een fraude, een bedrog, een hoax en een oplichting. Met andere woorden een misdrijf, tijdens de eerste weken na de “lockdown” verzwaard tot medeplichtigheid aan onopzettelijke doodslag op onschuldige ouderen wat een misdaad is.

image_pdfimage_print
Share

De rode geldverbranders

Wij kunnen het niet beter verwoorden dan Rechts actueel. Daarom nemen we hun artikel integraal over.

SP.a maakt Frankie de geldverbrander, minister

Is het onervarenheid, domheid of gewoon een totaal gebrek aan kennis van de politieke geschiedenis?  Hoe dan ook heeft Conner ‘mateke’ Rousseau de eerste grote flater van de nieuwe Waals-linkse Vivaldi-regering begaan: hij heeft zowaar socialist Frank Vandenbroucke tot minister gebombardeerd.  Die haalde bij de verkiezingen 0 stemmen, want hij stond niet eens op een lijst.  Voor jongere mensen doet die naam wellicht geen belletje meer rinkelen, maar Frank Vandenbroucke ging de geschiedenisboeken in als ‘De Geldverbrander’ uit het Agusta-smeergeldschandaal uit de jaren ’90 van vorige eeuw.  Zijn benoeming catapulteert ons terug naar een tijd, dat de maffia rond de PS en de SP.a elkaar met Italiaanse huurmoordenaars op parkings neerkogelde.

In 1988 kocht het Belgische leger een reeks nieuwe helikopters aan bij de Italiaanse wapenbouwer Agusta.  Er hing al meteen een verdachte sfeer rond het dossier, want de Agusta’s waren duur en eigenlijk militair niet ideaal.  In 1991 ging de bal dan aan het rollen, toen een kopstuk van de PS, André Cools, in ware maffiastijl neergekogeld werd door huurmoordenaars uit Italië.  Het beeld van zijn lijk op een autoparking ging de wereld rond en maakte duidelijk, dat Luik wel degelijk het ‘Palermo aan de Maas’ was.

Het spoor naar de opdrachtgevers van de moord leidde naar zwaar criminele maffiafiguren in de PS, vooral rond de ministers Guy Mathot en Alain Van der Biest en hun kabinetten.  Maar tijdens hun onderzoek struikelden de speurders ook over het ene corruptiedossier na het andere, zowel binnen de PS als de SP.a.  De twee belangrijkste waren de corruptie bij de verzekeringsmaatschappij OMOB, en de tientallen miljoenen smeergeld die door wapenbouwer Agusta betaald waren aan kopstukken van de PS en de SP.a om het overheidscontract binnen te halen.

Na vele jaren procederen werden socialisten in 1998 tot straffen veroordeeld: veroordeeld werden vooral Willy Claes, Guy Coëme en Guy Spitaels.  De Vlaamse socialist Willy Claes was toen secretaris-generaal van de NAVO: hij moest zijn functie neerleggen.  De Vlaamse socialisten zorgden zo wellicht voor de grootste blamage voor de reputatie van België op het wereldtoneel ooit.

De socialisten hadden er geen probleem mee: Willy Claes werd behouden als partijlid, werd overal bedeeld met postjes, en werd belastinggeld toegeschoven door hem als ‘muzikant’ te laten optreden voor linkse gemeentebesturen…  Vorig jaar zat hij nog te blinken op de eerste rij van een congres naast Conner Rousseau.  Die een trui met de tekst ‘Peace’ droeg.  Zittend naast iemand die veroordeeld is voor het aannemen van smeergeld van wapenhandelaars.  Bij sommige partijen lachen ze subtiel met hun kiezers, bij de SP.a in alle openheid.

De veroordeelde fraudeur Willy Claes (links), die moest opstappen als secretaris-generaal van de NAVO na het ontvangen van smeergeld van internationale wapenhandelaars, mocht in 2019 zonder probleem naast Conner Rousseau zitten. Fraude en corruptie is voor de SP.a géén probleem.

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht, dat het hele corruptiedossier rond Agusta binnen de SP.a al jaren bekend was.  In het bijzonder Frank Vandenbroucke was maar al te goed op de hoogte.  Hij werd voorzitter van de SP.a in 1989 en werd er toen over geïnformeerd, dat er miljoenen aan smeergeld van Agusta in een kluis lagen, die dus niet in de officiële boekhouding opgenomen waren.  In plaats van het juiste te doen, en naar het gerecht te stappen, gaf Vandenbroucke zijn medewerkers de opdracht, om de miljoenen te verbranden.  Toen dat bekend raakte, moest Vandenbroucke in 1995 opstappen als federale Minister.

Men kan zich zelfs de vraag stellen, of Frank Vandenbroucke de moord op André Cools niet had kunnen voorkomen.  Want als hij in 1989 naar het gerecht was gestapt met de smeergeldmiljoenen, zoals hij had moeten doen, dan had het gerecht misschien vroeger het Agusta-smeergeldschandaal ontdekt, en dan had de maffia-structuur in de PS-kabinetten kunnen opgerold worden, nog voor de moord op Cools in 1991 beraamd en uitgevoerd was.

Hoe dan ook is Frank Vandenbroucke sindsdien ‘Frankie de Geldverbrander’.  En die geldverbrander komt nu, met 0 stemmen, dus in een Waals-linkse regering terecht zonder meerderheid aan Vlaamse kant.  De schaamte ver voorbij.

Nog een rake opmerking van Lieve:

Als onderwijsminister kwam Frank Vandenbroucke (SP.a) in de schijnwerpers toen hij in 2007 zijn plannen ontvouwde om ‘leerlingenkenmerken’ een rol te laten spelen bij het toekennen van werkingsmiddelen voor scholen. Die beruchte leerlingenkenmerken vielen alleen maar in het voordeel uit van allochtone leerlingen (diploma moeder – recht op schooltoelage – thuistaal – woonplaats). En zo rijfden concentratiescholen fortuinen binnen…

PARELS VOOR DE ZWIJNEN! Het geld is verbrand!

Het nieuwe financieringssysteem hielp de scholen niet vooruit. In 2008, een jaar later, trok Vandenbroucke 18 miljoen euro uit voor 480 extra leerkrachten voor kansarme leerlingen. Zeer verontrustend, omdat in het verleden gebleken is dat kansarmoede nooit bestreden kon worden, noch met extra leerkrachten, noch met extra geld. Geldverspillingen maakten kansarmen nooit kansrijker. Kansarmoede wordt geïmporteerd, is niet te bestrijden…

PARELS VOOR DE ZWIJNEN ! Het geld is verbrand. Specialiteit van de rode luchtfietsers!

image_pdfimage_print
Share

Weg met de schijn-democratie!

We weten allemaal dat er iets niet klopt met België/Belgique. In feite klopt er niets in dit apenland, dixit Mark Eyskens die samen met zijn vader tot de architecten ervan behoorden. Andere synoniemen zijn een mislukte staat, een kleptocratie, een dictatuur van de particratie, van het profitariaat enz. Kortom een land dat geregeerd wordt door gangsters in maatpak en burgers die dit lijdzaam ondergaan en te laks zijn om zich te verzetten.

En waarom verzetten de Vlamingen zich niet? Omdat ze zich machteloos voelen. En waarom voelen ze zich machteloos ? Omdat ze kwetsbaar en chanteerbaar zijn. En waarom zijn ze kwetsbaar en chanteerbaar? Omdat onze zogenaamde democratie in feite geen democratie is maar eerder het tegendeel: een dictatuur van onbekwaamheid en hebzucht. Hier en daar kennen wij wel enkele feiten die flagrante voorbeelden zijn van deze totale afwezigheid van echte burgerdemocratie

Nu zijn er een enorme massa feiten die dat aantonen en bewijzen maar als men alle elementen leest die opgesomd zijn in een gratis boek van 154 bladzijden wordt men met verstomming geslagen. Zo erg zelfs dat men het niet meer aanvaardbaar acht en initiatief wil ondernemen om al die onzin af te schaffen en te vervangen door een echte democratie. En dat kan alleen als we ons allemaal inzetten en een burgerlobby gaat worden die de particratie en haar schijndemocratie weg gomt.

Het moet gezegd dat dit in een land als België/Belgique onmogelijk te verwezenlijken valt. Een parlementszetel kost de Franstaligen immers belachelijk weinig stemmen en de Nederlandstaligen belachelijk veel. Zulke ondemocratische wetgeving wijzigen is in een land met grendels in de grondwet totaal onmogelijk. Maar in een onafhankelijk Vlaanderen moet dit wel mogelijk zijn. Echte burgerdemocratie kan alleen maar in een onafhankelijk Vlaanderen.

Zo een boek bespreken is een haast onmogelijke opgave. Daarom hebben wij gekozen om het voorwoord van de auteur hier te publiceren, gevolgd door de inhoudstafel van het boek. Daarmee heeft U tenminste een goed idee zowel van de motivatie als van de inhoud. Voor wie belangstelling heeft voor dit reuze interessant boek kan het HIER GRATIS DOWNLOADEN.

VOORWOORD

Sinds 1991 mag ik regelmatig naar het stemhokje en ik vind het nog altijd een sensatie: beschouwd worden als volwaardige burger, kunnen kiezen voor een maatschappijbeeld, volksvertegenwoordigers al dan niet naar het parlement sturen.
Maar mijn optimisme om aan de macht te kunnen deelnemen, wordt hoe langer hoe meer getemperd door een vervelende vaststelling: ik vind het aanbod behoorlijk schraal. Partijen en politici zetten zichzelf eerst netjes in de markt, maar realiseren daarna weinig meer dan een status quo, omdat het systeem nu eenmaal zo slecht niet is, en omdat ze gedoemd zijn om
elkaar te vinden in het fameuze compromis van meerderheidscoalities. Voor de rest blijft de keuze beperkt tot politieke partijen die meer weg hebben van zweeppartijen.

Al enkele decennia staat de idee van de representatieve democratie onder druk, in België én in Europa. Hoe langer hoe meer mensen lijken te verlangen naar een sterke leider. Niet dat een meerderheid de verkiezingen wil afschaffen en een dictator verkiest. Het is veeleer een negatieve keuze; men vindt dat het beleid faalt en niet overeenstemt met de publieke opinie.
De burger voelt zich met andere woorden slecht vertegenwoordigd door de verkozenen des volks. De symptomen zijn duidelijk: de opkomst van het zogenaamde populisme dat eigenlijk meer een symptoom is dan een kwaal. Alles wijst erop dat het draagvlak voor de representatieve democratie wegzinkt in het moeras van scepticisme, verzuring en regelrechte
afkeer van het politieke establishment. De politieke klasse wordt ervaren als een wereld apart, een universum dat meer parasiteert op de samenleving dan dat het die samenleving dient en steunt.

Twee voorbeelden illustreren pijnlijk de kloof tussen beleid en publieke opinie. België heeft sinds decennia wereldwijd de hoogste belasting op arbeid terwijl we tegelijkertijd één van de hoogste schuldratio’s van Europa hebben. Hoe inefficiënt ben je dan wel niet bezig? De aversie van de Belg tegen de fiscus is daardoor algemeen: belastingen ontduiken of op zijn
minst “creatief ontwijken” is een nationale sport. Maar de fameuze tax shift, die het zwaartepunt verschuift van inkomen uit arbeid naar andere inkomens, is tot op vandaag een luchtkasteel. Er is een voornemen, er is een publiek draagvlak, er is zelfs een parlementair draagvlak, maar er is geen representatieve besluitvorming. Hoe ziek kan een politiek systeem zijn?

Idem dito voor het migratiethema. Een grote meerderheid vindt dat er te veel immigratie is en dat de integratie van veel nieuwkomers mislukt. Maar die roep om minder immigratie is niet terug te vinden in het beleid. De politieke partijen lijken gevangen in hun eigen ideologie.
Liberalen zweren bij vrij verkeer van personen, omdat zij de economische globalisering nu eenmaal als vooruitgang zien, terwijl links gastvrijheid verdedigt in naam van de solidariteit.
En het politieke centrum volgt gewoon. Ondertussen heeft de burger het gevoel dat zijn stem niet gehoord wordt. Ook hier is het beleid dus niet representatief. Andermaal: hoe ziek kan een democratie zijn?
‘Kiezers kunnen van regering veranderen, maar niet van beleid’, is de pessimistische verklaring van politicoloog Luc Huyse. Dat is natuurlijk niet zo; de kieslijst bevat alleen partijen en kandidaten, geen regeringscoalities. De verkiezingen van 2014 zijn er het bewijs van: de kiezer beloonde de federale meerderheidscoalitie, maar kreeg toch een andere in de
plaats. Het is dus nog erger dan wat Huyse stelt: kiezers hebben amper vat op de samenstelling van de regering en dus nog minder op het beleid.

De vraag blijft dan: waar loopt het fout? Ligt het aan ons, de kiezer? Hebben we gewoon de leiders die we verdienen? Ligt het aan de politici of aan het systeem zelf? Of is dit nu eenmaal de loop van de geschiedenis? Aan dit fatalisme mogen we in ieder geval niet toegeven. De geschiedenis is wat wij ervan maken. Noch de utopische dagdromerij noch de antipolitiek helpen ons vooruit. Daarom deze analyse, die wil begrijpen en duiden, maar dat
ook die fameuze ‘kloof’ als voldongen feit weigert te aanvaarden.
Het eerste deel is een aanzet tot diagnose, waarin de cultuur van meerderheidscoalities en lobbycratie aan bod komen: de kwalen die de representatieve democratie en de scheiding der machten dagdagelijks uithollen. Het tweede deel kijkt vooruit en wil als manifest de krijtlijnen uitzetten van een nieuw initiatief.

De cirkel is daarmee rond: we zijn 2018, binnenkort moeten mijn twee kinderen voor het eerst gaan stemmen. Dit boek wil een game change voorbereiden en de millenials aansporen om politiek ernstig te nemen, om zich als kritische burgers te weren tegen elke, al dan niet sluipende, machtsgreep van welke elite dan ook.

Winston Churchill1 noemde de democratie “de slechtste staatsvorm, op alle andere staatsvormen na, die al uitgeprobeerd zijn”. Laat ons Churchill ongelijk geven en er alstublieft gewoon de béste staatsvorm van maken.
Yves Bruggeman

Hulde aan deze auteur die met het gratis aan de burger ter beschikking stellen van zijn boek een reusachtige bijdrage heeft geleverd aan het ontwikkelen van een echter burgerdemocratie met bindende volksreferendums als voornaamste wetgevende macht.

INHOUDSTAFEL

SCHEIDING DER MACHTEN, EEN UPDATE
1. Montesquieu blijft dé grondlegger van de moderne democratie
2. De media als vierde macht
3. Het bedrijfsleven als vijfde macht
4. De elite van België: de vijf machten gezellig bijeen
COALITIECULTUUR: MEERDERHEDEN KAPEN DE MACHT
1. Meerderheidscoalities zijn ondemocratisch
2. Verkiezingen zijn vooral bedoeld voor meerderheidspartijen
3. Meerderheidscoalities controleren zichzelf
4. Corruptiebestrijding wordt gesaboteerd : België zakt weg
5. Politieke benoemingen en bemoeienissen verzieken de uitvoerende macht
6. Rechterlijke macht: Hoge Raad voor Justitie is zelf gepolitiseerd
7. Zelfbediening en vetzucht
8. EU-trialoog in achterkamers
9. EU-besluitvorming wordt ook gekaapt door een meerderheidscoalitie
10. Luxleaks in EU-parlement: coalitiemeerderheid blokt onderzoekscommissie af
11. Ook de EU lijdt aan zelfbediening en verspilzucht
LOBBYCRATIE: WIE BETAALT, BEPAALT.
1. Geschiedenis: Duitse topindustriëlen brengen Hitler aan de macht
2. Wetgeving op maat: voor ieder wat wils, behalve voor de burger vloeding van de uitvoerende macht
4. De professionalisering van de lobbysector
5. Bedrijfsleven en politiek: draaideurcarrières en belangenvermenging
6. Guy Verhofstadt: “ik ben geen lobbyist”
7. Lobbycratie in de EU: big business meets big government
8. Het monsterverbond tussen coalitiecultuur en lobbycratie
TIJD VOOR EEN BURGERLOBBY
1. Ideologisch pragmatisme
2. Representatief parlement
3. Representatieve besluitvorming: de coalitiecultuur doorbreken
4. Online inspraak: België wordt pionier met internetreferenda
5. Wat als … u nu al inspraak zou hebben
6. Depolitisering van de uitvoerende en rechterlijke macht
7. Efficiënte en integere overheid; onderzoekspolitici en auditors gezocht
8. Scheiding der machten vereist een doorgedreven decumul
9. Het politieke overheidsapparaat ontvetten
10. De EU zal democratisch worden ofwel uiteenvallen
11. Hoog tijd om het vetorecht in de VN-veiligheidsraad af te schaffen
Oproep : Word mee scenarist van de samenleving
BIBLIOGRAFIE

image_pdfimage_print
Share

Covid-19 is een toneelstuk, een bedrog, een zwendel, een hoax, een oplichting.

Bewijzen dat de pandemie gepland werd met een doel

covid-19 pandemic planned

100% FACT CHECKED

Alle gepresenteerde informatie kan nauwgezet nagegaan worden in de referenties onderaan de pagina.

Honderden artsen verklaren dat de pandemie gepland werd

planned pandemic germany

Een groep van meer dan 500 artsen in Duitsland, genaamd ‘Artsen voor Informatie’, heeft tijdens een nationale persconferentie een schokkende verklaring afgelegd: (1)

‘De Corona-paniek is een toneelstuk. Het is oplichterij. Zwendel. Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we in het midden van een wereldwijde misdaad zitten.’

Deze grote medische groep publiceert wekelijks een krant op 500.000 exemplaren, om het publiek te informeren over het massale bedrog in de reguliere media. Ze organiseerden ook verschillende massaprotesten in Europa, zoals die van 29 augustus 2020, waar 12 miljoen mensen zich inschreven en enkele miljoenen mensen daadwerkelijk kwamen opdagen.

Waarom zeggen deze 500+ medische deskundigen dat de pandemie een toneelstuk is? Wat weten zij, dat jij en ik niet weten?

planned pandemic protest berlin

Honderden Spaanse artsen verklaren dat de pandemie opgezet werd

De Duitse artsen zijn niet de enigen die zeggen dat de pandemie een ‘wereldwijde misdaad’ is. In Spanje heeft een groep van 600 artsen met de naam ‘Artsen voor de Waarheid’ tijdens een persconferentie een soortgelijke verklaring afgelegd.

doctors for truth spain pandemic planned

‘Covid-19 is een valse pandemie die voor politieke doeleinden is gecreëerd. Dit is een werelddictatuur met een medisch excuus. We dringen er bij de artsen, de media en de politieke autoriteiten op aan om deze criminele operatie te stoppen, door de waarheid te verspreiden.’ (2)

Duitsland en Spanje zijn slechts twee voorbeelden. In landen over de hele wereld bestaan vergelijkbare grote groepen van medische deskundigen.

In de VS werd een documentaire gepubliceerd met de naam PLANDEMIC. Daarin wordt Covid-19 ontmaskerd als een criminele operatie. Deze film wordt ondersteund door meer dan 27.000 artsen!

Waarom zeggen deze duizenden medische professionals wereldwijd dat de pandemie een toneelstuk en een misdaad is? Wat weten zij, dat wij niet horen in de media?

Ik nodig je uit om met een open geest naar de volgende feiten te kijken en dan je eigen conclusies te trekken…

Honderden miljoenen COVID-19 test kits verspreid in 2017 and 2018

We weten dat de nieuwe ziekte COVID-19 in China opdook tegen het einde van 2019. Daarom kreeg ze de naam COVID19 wat een acroniem is voor Corona Virus Disease 2019.

covid 19 test kits export worldwide

De gegevens van de World Integrated Trade Solution laten echter iets verbazingwekkends zien:

in 2017 en 2018 – twee jaar voor het ontstaan van COVID-19 – werden honderden miljoenen testkits voor COVID-19
wereldwijd gedistributeerd.

Ook Nederland en Belgie importeerden en exporteerden tientallen miljoenen COVID-19 test kits in 2017 en 2018, twee jaar voor deze ziekte bestond! Je kunt dit duidelijk zien in de bovenstaande schermafbeelding van de website van de Wereld Bank.

Deze verbijsterende gegevens werden door iemand ontdekt op 5 september 2020, die het op social media plaatste. De volgende dag ging het viraal over de hele wereld. De dag daarop veranderde de Wereld Bank de oorspronkelijke aanduiding ‘COVID-19’ opeens in het vage, nietszeggende ‘Medical Test Kits’.

In handel is dat niet toegestaan, je moet altijd specifiek zijn. Er zijn namelijk duizenden soorten testkits voor duizenden soorten ziektes. Deze wijziging is volslagen illegaal. 

Het feit dat ze de specificatie ‘COVID-19’ op onwettige wijze hebben verwijderd, nadat deze data wereldwijd bekend werd, bewijst dat ze niet willen dat iemand dit weet. Dit soort schokkende informatie moet verborgen blijven. Ze hadden blijkbaar niet verwacht dat iemand dit ooit zou opzoeken in hun database.

Het is echter te laat: deze informatie werd ontdekt en mede door StopWorldControl.com wordt het nu wereldwijd onthuld. Je kunt een PDF downloaden waarop je de oorspronkelijke data van deze website kunt zien.


Twee jaar voor de uitbraak van COVID-19 begonnen landen wereldwijd miljoenen diagnostische testinstrumenten te exporteren voor… COVID-19, een ziekte die toen officieel nog niet eens bestond. 

Anthony Fauci garandeerde stellig een pandemie binnen twee jaar

anthony fauci predicting pandemic

In 2017 deed Anthony Fauci een zeer vreemde voorspelling, met een nog vreemdere zekerheid. Met het volste vertrouwen kondigde Fauci aan dat er tijdens de eerste termijn van President Trump gegarandeerd een verrassende uitbraak van een besmettelijke ziekte zou plaatsvinden. Dit is wat hij zei: (3)

Er bestaat GEEN TWIJFEL over dat er een uitdaging zal zijn voor de komende administratie op het gebied van besmettelijke ziekten. Er zal een ONVERWACHTSE UITBRAAK zijn.

Hoe kon Fauci garanderen dat er een verrassingsuitbraak zou plaatsvinden tijdens de eerste termijn van de Trump-administratie?

Wat wist hij, dat wij niet weten?

Anthony Fauci

‘Er zal een onverwachtse uitbraak zijn. Daar bestaat geen twijfel over.’

Anthony Fauci

Bill en Melinda Gates garandeerden een op handen zijnde globale pandemie

In 2018 kondigde Bill Gates aan dat er een wereldwijde pandemie op komst was die 30 miljoen mensen zou kunnen uitroeien. Hij zei dat dit binnen de komende jaren zou gebeuren. (4)

Melinda Gates voegde eraan toe dat een gemanipuleerd virus de grootste bedreiging voor de mensheid is en verzekerde ook dat dit de wereld in de komende jaren zou treffen. (5)

Laat hun woordkeuze even tot je doordringen…

planned pandemic - bill gates

‘Een globale pandemie is ONDERWEG.
Een GEMANIPULEERD VIRUS is de grootste bedreiging voor de mensheid.
Dit zal gebeuren in de KOMENDE JAREN.’

Bill EN Melinda Gates

Ze beweren dat de dichte bevolking van de wereld garant staat voor deze dreigende wereldwijde pandemie. Maar laten we eerlijk zijn: het grootste deel van de aarde is onbewoond. Vlieg gewoon boven Amerika, Afrika of Azie en kijk uit het raam. Je ziet meestal lege ruimte, met hier en daar een paar steden. Het grootste deel van de aarde is nog onbewoonde wildernis. Onze planeet is lang niet zo ‘overbevolkt’ als Bill Gates ons wil doen geloven. Deze wereldkaart laat het duidelijk zien…

De Gates beweerden ook dat vliegreizen zeker een wereldwijde pandemie zouden veroorzaken. Maar talloze mensen hebben de afgelopen eeuw in vliegtuigen gereisd. Heeft dat geleid tot voortdurende uitbraken van wereldwijde pandemieën? Natuurlijk niet!

Hun argumenten waarom ze een wereldwijde pandemie in de komende jaren garandeerden, zijn klinkklare leugens. Wat is hun ware basis om zulke gegarandeerde voorspellingen te doen?

Bill Gates oefende voor een globale coronavirus pandemie

 Event201 planned pandemic exercise

Enkele maanden voor de coronavirus pandemie organiseerde Bill Gates een evenement in New York City. Raad eens waar het evenement over ging? Het was een ‘coronavirus pandemie oefening’. Ja, dat heb je goed gelezen:

Bill Gates organiseerde een coronavirus pandemie oefening,
vlak voordat het gebeurde! 

Op het grote scherm in het auditorium zie je de tekst afgedrukt: ‘We moeten ons voorbereiden op de gebeurtenis die een pandemie wordt’. Deze pandemieoefening heette Event201 en vond plaats in oktober 2019, letterlijk vlak voor de uitbraak. Organisatoren waren de Bill and Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation en de John Hopkins University.

Hun conclusie was… dat de hele mensheid gevaccineerd moet worden.


Het doel van Event201 was om de wereld voor te bereiden op een coronavirus pandemie… die direct na de gebeurtenis plaatsvond.   

Opwinding over de verkoop van vaccins het komende jaar


Kort na deze ‘oefening voor een coronavirus pandemie’ waar men officieel besloot dat de hele mensheid gevaccineerd moet worden, schreef Bill Gates het volgende op Twitter:

Ik ben in het bijzonder enthousiast over wat het komende jaar kan betekenen voor een van de beste aankopen in globale gezondheid: vaccins.  

tweet bill gates vaccines

Denk hier eens over na: ’s werelds nr. 1 vaccindealer staat garant voor een wereldwijde pandemie in de komende jaren, en zijn vrouw zegt dat we allemaal bang moeten zijn voor een gemanipuleerd virus dat ‘onderweg’ is. Vervolgens organiseren ze een oefening voor een wereldwijde coronavirus pandemie en zeggen dat vaccins de enige oplossing zijn. Daarna tweet Bill Gates hoe opgewonden hij is over de verkoop van vaccins in het komende jaar. Onmiddellijk daarop breekt de aangekondigde pandemie uit.

De 2020 coronavirus pandemie werd voorspeld in 2013

In 2013 schreef een muzikant een lied genaamd PANDEMIC. In zijn teksten beschreef hij een wereldwijde pandemie die miljoenen mensen doodt, economieën stillegt en aanleiding geeft tot rellen.

Zijn lied beschreef letterlijk tot in detail wat we nu, zeven jaar later, in onze wereld zien.

Hij noemde zelfs het exacte jaar van de pandemie: 2020, en het specifieke type virus: een coronavirus. (6) Dit is een regel in zijn tekst uit 2013:

‘2020 gecombineerd met CoronaVirus, lichamen stapelen zich op.’

Dit lied voorspelde ook de rellen die nu in heel Amerika woeden:

‘De staat breekt uit in gewelddadige rellen, en gebruikt de straat buiten. Het komt naar je ramen.’

panned pandemic riots 2020

Hoe had deze musicus in 2013 kunnen weten dat er in 2020 een coronavirus pandemie zou uitbreken en dat er tijdens deze pandemie gewelddadige rellen zouden losbarsten? Hij legt uit:


‘Ik heb in 2012 onderzoek gedaan en de zogenaamde ‘complottheorieën’ gelezen. Weet je, die onderzoeken waarvan de media niet wil dat we er aandacht aan besteden. Volgens die theorieën zouden pandemieën in het decennium 2020 – 2030 plaatsvinden. Dus heb ik er het lied Pandemic over geschreven.’

Maak je klaar voor een wereldwijde coronavirus pandemie

In september 2019 – ook vlak voor de uitbraak – heeft de Global Preparedness Monitoring Board een rapport uitgebracht met de titel ‘A World At Risk’.

Het benadrukte de noodzaak om voorbereid te zijn op… een uitbraak van het coronavirus!

Op de omslag van het rapport staat de afbeelding van een coronavirus en mensen die gezichtsmaskers dragen.

In het verslag lezen we de volgende interessante paragraaf:

‘De Verenigde Naties (met inbegrip van de WHO) voeren ten minste twee systeembrede opleidings- en simulatieoefeningen uit, waarvan één voor het opzettelijk verspreiden van een dodelijke ziekteverwekker van de luchtwegen.’

Heb je het gelezen? Ze hebben geoefend hoe ze moeten reageren bij een opzettelijke verspreiding van een dodelijke ziekteverwekker van de luchtwegen.

De uitbraak vanuit China werd op voorhand in beeld gebracht

In 2018 maakte het Institute for Disease Modeling een video waarin ze een griepvirus laten zien dat afkomstig is uit China, uit het gebied van Wuhan, en zich over de hele wereld verspreidt, waarbij miljoenen mensen omkomen. Ze noemden het ‘Een simulatie voor een wereldwijde grieppandemie’. Dat is precies wat er gebeurde, twee jaar later. Waarom zeiden ze dat het uit China zou komen? Waarom niet Afrika, waar veel meer ziekten voorkomen? Of waarom niet Zuid-Amerika? Of India?

Hoe konden ze weten dat er een griepvirus uit China zou komen en zelfs Wuhan laten zien als het oorsprongsgebied, dat de hele wereld zou besmetten?  

Werd dit coronavirus ontwikkeld
in een laboratorium?

wuhan virology lab

Waar kwam het virus vandaan? Een van ’s werelds grootste experts in biowapens is Dr. Francis Boyle. Hij is ervan overtuigd dat het afkomstig is van een biowapenlaboratorium in Wuhan, het Bio Safety Lab Level 4.

Deze faciliteit is gespecialiseerd in de ontwikkeling van… coronavirussen!

Ze nemen bestaande virussen en ‘bewapenen’ ze, wat betekent dat ze veel gevaarlijker zijn, om te worden gebruikt als biologisch wapen. In het volgende videofragment van twee minuten zie je een woordvoerder van de Trump administratie, biowapenexpert Dr. Francis Boyle en president Trump praten over hoe dit virus uit het lab in Wuhan is gekomen. https://www.stopworldcontrol.com/gepland/

Nu komt het interessante gedeelte: in 2015 gaf Anthony Fauci dit labo 3,7 miljoen dollar.

Stel je voor: dezelfde man die garant stond voor een verrassende uitbraak van een virus in de komende twee jaar, gaf bijna 4 miljoen dollar aan een lab dat coronavirussen ontwikkelt. In het korte filmpje hieronder kun je zien hoe een journalist aan president Trump vraagt naar deze subsidie die Fauci aan het Wuhan lab heeft gegeven.
https://www.stopworldcontrol.com/gepland/

Volgens Chinese virologe werd het virus bewust verspreid door de WHO

In April 2020 vluchtte de Chinese virologe en immunologe Li-Meng Yan uit China weg, en vroeg politiek asiel aan in Amerika. Reden? Ze wilde de waarheid over Covid-19 onthullen. Yan beweert een van de eerste wetenschappers te zijn die gewerkt heeft aan dit nieuwe coronavirus. Toen bekend werd dat dit virus ernstige ziektes veroorzaakte in het binnenland van China, kreeg Yan opdracht onderzoek te doen.

Ze ontdekte iets ernstigs: dit virus werd door menselijk contact overgedragen. Toen ze deze verontrustende informatie bekendmaakte bij haar overziener, kreeg ze de nadrukkelijke opdracht hierover het stilzwijgen te bewaren. 

Vlak daarna maakte de Wereld Gezondheids Organisatie bekend dat er een nieuw, gevaarlijk virus was in China… maar dat het NIET door menselijk contact overgedragen werd en er dus geen gevaar was voor de wereldbevolking.

Na deze onjuiste verklaring door de WHO merkte ze dat de toon van alle wetenschappers met wie ze over het virus sprak, veranderde van vriendschappelijk naar afstandelijk. Haar opzichter zei:

’Wees stil en voorzichtig. Overschrijd de rode lijn niet! Anders zullen we in problemen komen en verdwijnen…’  

Li-Meng Yan besloot te vluchten naar Amerika en deed haar verhaal aan Fox News en de FBI. Volgens Yan wist de Chinese overheid dat dit virus zich tussen mensen verspreidde en wachtten ze met het informeren van de wereld, omdat ze wilden dat het globaal verspreid zou worden. 

De Wereld Gezondheids Organisatie werkte samen met de Chinese Communistische partij, en beweerde daarom eveneens dat dit nieuwe virus niet op mensen overdraagbaar was. Daardoor kon het zich verspreiden over de hele aarde. 

Uiteraard worden haar verklaringen ontkend door de WHO en de Chinese regering. Feit is echter dat de WHO wel degelijk begin Januari 2020 verklaard heeft dat het nieuwe coronavirus niet van mens tot mens overdraagbaar is, waardoor er geen maatregelen genomen werden en de mensheid erdoor besmet raakte.

De virologe Yan leeft nu ondergedoken en wordt beschermd door de Amerikaanse overheid. 

Schrijf je in en ontdek veel meer levensbelangrijke informatie

MELD JE AAN OM MEER TE ONTDEKKEN

Films voorspelden
de coronavirus pandemie

Voorspellende programmering is het proces van het informeren van de bevolking over gebeurtenissen die zich binnenkort zullen voordoen. De afgelopen jaren zijn er verschillende films en televisieseries geproduceerd, over… een wereldwijde coronaviruspandemie!

De film ‘Dead Plague’ toont een wereldwijde pandemie met een coronavirus en noemt zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel.  

Een andere film genaamd ‘Contagion’ laat zien hoe een coronavirus zich wereldwijd verspreidt met sociale afstand, gezichtsmaskers, lock-downs, het wassen van handen etc. als gevolg.

Letterlijk alles wat we nu zien, wordt in deze films tot in detail voorspeld.

Pandemie uitgebeeld
tijdens Olympische Spelen 2012

pandemic olympics summergames 2012

Over voorspellende programmering gesproken: tijdens de openingsshow van de Olympische Zomerspelen van 2012 werd een coronaviruspandemie voor de ogen van de hele wereld gespeeld. Tientallen ziekenhuisbedden, grote aantallen verpleegkundigen die marionetten van een controlesysteem worden, de dood die op de loer ligt, een demonische reus die over de hele wereld opstaat, en het hele theater werd zodanig verlicht dat het er vanuit de lucht uitzag als een coronavirus.

Waarom lieten de Olympische Spelen een coronaviruspandemie zien, in hun openingsshow?

Wereldwijde lockdowns voorspeld

De auteur en onderzoeker Robin de Ruiter voorspelde in 2008 dat er een wereldwijde lockdown zou komen.

Hij zei dat het doel hiervan zou zijn om een nieuwe wereld van autoritaire controle te creëren.

Omdat veel van wat hij in 2008 schreef nu recht voor onze ogen gebeurt, is dit boek opnieuw uitgegeven.

Journalisten voorspelden
geplande pandemie

In 2014 voorspelde de onderzoeksjournalist Harry Vox een geplande wereldwijde pandemie en zei waarom de ‘heersende klasse’ zoiets zou doen:

‘Ze zullen nergens voor terugdeinzen om hun instrumententas van controle te vervolledigen. Een van de dingen die in hun tas ontbraken, zijn quarantaines en uitgaansverboden. Het plan is om mensen met een virus te laten infecteren en de volgende fase van de controle te creëren.’ (7)

‘Het plan is om mensen te laten infecteren en de volgende fase van de controle te creëren.’

Harry Vox,
Renown Investigative Journalist

‘Scenario voor de Toekomst’ voorspelt globale coronavirus pandemie

Deze onderzoeker verwijst naar een beroemd document van de Rockefeller Foundation waarin alles wat we nu zien gebeuren, letterlijk tot in detail wordt voorspeld: de wereldwijde pandemie, de lock-downs, de ineenstorting van de economie en het opleggen van autoritaire controle.

Het wordt allemaal met angstaanjagende precisie beschreven… tien jaar voordat het gebeurde!

Het document is getiteld ‘Scenario voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling’. (9) Dat zegt genoeg: een scenario voor de toekomst. Het heeft een hoofdstuk genaamd ‘LockStep’ waarin een wereldwijde pandemie wordt gerapporteerd alsof deze zich in het verleden heeft voorgedaan, maar dat duidelijk bedoeld is als een repetitie voor de toekomst.


De pandemie van 2020 wordt in het ‘Scenario voor de Toekomst’ van de Rockefeller Foundation uit 2010 tot in het kleinste detail beschreven.

Het ‘Scenario voor de toekomst’ gaat verder met het vergelijken van twee verschillende reacties op hun voorspelde pandemie: de VS hebben de mensen alleen ‘nadrukkelijk afgeraden’ om te vliegen, terwijl China een verplichte quarantaine voor alle burgers heeft afgedwongen. De eerste reactie wordt beschuldigd van het nog verder verspreiden van het virus, terwijl het opleggen van een verstikkende lock-down wordt geprezen. Vervolgens wordt de uitvoering van de totalitaire controle beschreven:

Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag uitgebreid en verstikkende regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot het controleren van de lichaamstemperatuur bij de ingang van gemeenschappelijke ruimten zoals treinstations en supermarkten. 

Het is duidelijk dat het uitbreiden van de autoriteit het gewenste antwoord is. Maar het wordt nog erger, volgens dit ‘Scenario van de Toekomst’:

Zelfs nadat de pandemie voorbij was, bleef deze meer autoritaire controle en toezicht op de burgers en hun activiteiten en werd zelfs geïntensiveerd. 

In de ontwikkelde landen nam dit verscherpte toezicht vele vormen aan: biometrische identificatiegegevens voor alle burgers, en een strengere regulering van belangrijke industrieën waarvan de stabiliteit van vitaal belang werd geacht voor de nationale belangen. 


Volgens de Rockefeller Foundation moet een wereldwijde pandemie leiden tot meer controle, waarbij mensen graag hun vrijheid opgeven om zich weer veilig te voelen.

Handboek voor totalitaire controle

Nu de aangekondigde pandemie er inderdaad is, kwam dezelfde Rockefeller Foundation met stap twee: een handboek voor de toepassing van nieuwe controlesystemen tijdens deze pandemie. Pas als alle vereiste controlenetwerken aanwezig zijn, kan de wereld weer opengaan.

Als je de twee Rockefeller documenten combineert, zie je het plan:

1) Eerst kondigen ze een wereldwijde pandemie met een coronavirus aan en zeggen ze waar het toe moet leiden: een heel nieuw niveau van autoritaire controle.

2) Ten tweede geven ze praktische stappen voor de toepassing van dit controlesysteem.


Dit zijn illustraties en citaten uit hun gids:

Digitale apps en privacybeschermde traceersoftware moeten op grote schaal worden gebruikt om een completere tracering van contacten mogelijk te maken.

Om de Covid-19 epidemie volledig onder controle te krijgen, moeten we de meerderheid van de bevolking wekelijks testen.

Volgens hun ‘Scenario van de toekomst’ zou de hele wereldbevolking een digitaal ID moeten krijgen dat aangeeft wie alle vaccins heeft ontvangen. Zonder voldoende vaccinaties zal de toegang tot scholen, concerten, kerken, openbaar vervoer etc. worden geweigerd.

Nu in 2020 is dat precies wat Bill Gates en veel regeringen eisen.

Iedereens contacten
moeten nagegaan worden


In een Amerikaanse overheidsvideo (10) zien we een gesprek tussen de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York. Ze bespreken hoe een groot controlesysteem moet worden opgezet om de hele bevolking te testen en al hun contacten te controleren. Ze bespreken hoe een leger moet worden opgebouwd om dit controlesysteem uit te voeren.

‘Honderden en honderden controleurs moeten worden aangesteld. Ze testen iedereen en controleren dan al hun contacten. Dit is nog nooit eerder op deze schaal gedaan. Dit is een leger van ondervragers die ieders contacten controleren.’

Andrew cuomo,
GOUVERNEUR VAN NEW YORK

Een nieuw niveau van totale controle

world control

Bill Gates maakte ook duidelijk dat alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 mogen reizen, naar school gaan, vergaderingen bijwonen en werken. (11) Er worden al digitale vaccin-ID’s ontwikkeldd  (12) en Gates heeft een patent op de technologie die het mogelijk maakt het lichaam van een individu overal te traceren. Deze technologie heet WO2020-060606 (13).Daarnaast wil Gates een wereldwijd monitoringnetwerk opzetten, dat iedereen die in contact is gekomen met Covid-19 zal volgen. (14)

Het plan: injecteer de mensheid met een vaccin dat het DNA wijzigt

De beroemde onderzoeksjournalist Anthony Patch deed jarenlang onderzoek naar de plannen om de wereld te beheersen, door middel van gecreëerde pandemieën en verplichte vaccins. Tijdens een interview in 2014 voorspelde deze onderzoeker het volgende:

‘Ze zullen een door de mens gemaakt coronavirus vrijlaten. Als gevolg daarvan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin zal een derde stam DNA aan het menselijk lichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn. Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden, om slaven te worden voor de elite.’

Dat klinkt natuurlijk krankzinnig en het is inderdaad krankzinnig. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat deze professionele onderzoeker geen dwaas is. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan en dit is wat hij in de loop der jaren heeft ontdekt.

De diabolische begeerte om anderen tot slaaf te maken van de rijke elite, is overigens niets nieuws, maar is zo oud als de mensheid zelf. Het is nog niet zo lang geleden dat openbare slavernij afgeschaft werd. Nu steekt deze drang om anderen te overheersen wereldwijd opnieuw de kop op, onder het mom van: er is een pandemie, dus de hele mensheid moet zich nu onderwerpen aan ons gezag. Wij zullen voortaan je hele leven controleren, voor je eigen veiligheid.


De begeerte van de rijksten der aarde om anderen tot slaaf te maken, is zo oud als de mensheid zelf. Nu proberen ze dit opnieuw te verwezenlijken via vaccins en controlesystemen die ons moeten ‘beschermen’. In werkelijkheid zal het ons aan handen en voeten binden.

20 jaar onderzoek zegt:
het vaccin zal het DNA wijzigen

Dokter Carrie Madej leidde twee grote klinieken in de Amerikaanse staat Georgia, voordat ze naar de Dominicaanse Republiek ging om humanitair werk te doen. De afgelopen twintig jaar bestudeerde ze DNA en vaccins en maakte een dringende video waarin ze waarschuwt dat er een plan is om de mensheid te injecteren met zeer gevaarlijke vaccins voor Covid-19. Volgens Dr Madej zal het doel van deze nieuwe vaccins drievoudig zijn:

1) het herprogrammeren van ons DNA, zodat we in feite hybriden zijn die  makkelijker te controleren zijn.

2) ons verbinden met kunstmatige intelligentie door middel van een digitaal vaccin-ID, wat een heel nieuwe dimensie van controle zal openen.

3) grote aantallen mensen na verloop van tijd laten sterven, zodat de wereldbevolking afneemt. 

Deze ervaren medische deskundige zegt dat ze tijdens haar medische praktijk meerdere malen heeft waargenomen hoe ziekten werden verspreid door middel van vliegtuigen. Om veiligheidsredenen kan ze hier niet meer details over delen in het openbaar.

Depopulate the earth by means of organized epidemics

Dr. John Coleman is een beroemde inlichtingenofficier van de CIA die een boek heeft geschreven met de titel ‘The Committee of 300’. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen in feite de baas zijn over regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën en de media. Dit boek is te vinden op de website van de CIA. (15)

Een van de belangrijkste doelen van de vele geheime genootschappen, die de regeringen en de media controleren, is de ontvolking van de aarde.

Dr. Coleman zegt het volgende over hun strategie:

‘Ten minste 4 miljard nutteloze eters zullen tegen het jaar 2050 worden uitgeschakeld door middel van beperkte oorlogen en
georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten.’

Dr. John Coleman,
CIA Intelligence Officer

Beperk de mensheid onder een half miljard mensen


In 1980 werd in Georgia een granieten monument opgericht, de zogenaamde ‘Guidestones’. Een set van 10 richtlijnen is gegraveerd op de structuur in acht moderne talen en een kortere boodschap is gegraveerd aan de bovenkant van de structuur in vier oude talen. De eerste richtlijn zegt het volgende:

1. Handhaaf de mensheid onder 500,000,000 in voortdurende eenheid met de natuur.

De CIA-officier Dr. Coleman onthulde dat een van hun methoden om ‘de mensheid te handhaven’ bestaat uit het veroorzaken van ‘georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten’.

Met nieuwe vaccins kunnen we de mensheid tot 15% uitdunnen

Tijdens een TED-spreekbeurt weerklonk dit doel door Bill Gates, toen hij letterlijk zei dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10 – 15% te verminderen! (16)

‘Er zijn nu 6,7 miljard mensen op aarde en binnenkort zullen dat er 9 miljard zijn. We kunnen dat aantal echter met tien tot vijftien procent terugbrengen als we goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en geboortebeperking.’

bill gates, vaccin dealer

Covid19 vaccin
voor bevolkingsbeperking?

Mike Adams is een gepubliceerde voedingswetenschapper, auteur van het populair-wetenschappelijke boek Food Forensics en oprichter van ISO-geaccrediteerde CWC Labs. Jaren geleden zei hij het volgende:

Een gemanipuleerd biowapen zal worden vrijgelaten in bevolkingscentra. Er zal worden opgeroepen tot massale overheidsfinanciering van de vaccinindustrie om met een vaccin op de proppen te komen. Wonderbaarlijk genoeg zullen ze een vaccin laten ontwikkelen in een recordtijd. Iedereen zal verplicht zijn om in de rij te gaan staan en dit vaccin te krijgen.

Er is inderdaad sprake van het vrijgeven van een gemanipuleerd biowapen, gevolgd door een vaccinatiemandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld.

De rest van zijn boodschap is dat dit vaccin in de loop van een paar jaar langzaam miljoenen – zo niet miljarden – mensen zal beginnen te doden. Het zal een kill-switch-vaccin zijn, ontworpen om na verloop van tijd de wereldbevolking te verminderen. Dat is de reden dat men erop staat dat de hele mensheid ermee ingespoten wordt.

SAMENVATTING: 
was DE pandemiE GEPLAND?

Duizenden artsen noemen de pandemie een wereldwijde misdaad en een werelddictatuur met een sanitair excuus.

Twee jaar voordat Covid-19 op het wereldtoneel kwam, werden er honderden miljoenen testkits voor Covid-19 gedistributeerd wereldwijd.

In 2013 voorspelde een muzikant een wereldwijde pandemie met een coronavirus en zei dat dit in 2020 zal gebeuren. Hij wist dat door persoonlijk onderzoek naar zogenaamde ‘complot-theorieën’.

In 2017 garandeerde Anthony Fauci een uitbraak van een besmettelijke ziekte tijdens de eerste periode van de Trump administratie.

Vlak voor het uitbreken van een coronaviruspandemie organiseerde Bill Gates een wereldwijde coronavirus pandemie oefening: Event201.

Vlak voor de uitbraak vertelde de Global Preparedness Monitoring Board de wereld dat ze klaar moesten zijn voor een coronavirus pandemie.

In 2018 kondigde het Institute for Disease Modeling een wereldwijde pandemie aan met een griepvirus, afkomstig uit China in het gebied van Wuhan.

In 2018 kondigden Bill en Melinda Gates aan dat er in de komende jaren een wereldwijde pandemie van een gemanipuleerd virus zou uitbreken.

Het coronavirus SARS-CoV-2 werd wellicht gecreëerd in het Bio Safety Lab Level 4 in Wuhan, dat miljoenen dollars ontving van Anthony Fauci.

Een gerespecteerde Chinese virologe beweert dat China het virus bewust heeft laten verspreiden, in samenwering met de Wereld Gezondheids Organisatie.

In verschillende films werd de pandemie van het coronavirus tot in detail afgebeeld en werd zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel genoemd.

De Olympische Zomerspelen van 2012 speelden een pandemie van een coronavirus tijdens hun openingsshow.

De onderzoeksjournalist Harry Vox voorspelde in 2014 dat er een wereldwijde pandemie zou ontstaan, zodat de ‘heersende klasse’ een hoger niveau van autoritaire controle zou kunnen toepassen.

De onderzoeksjournalist Anthony Patch voorspelde in 2014 een wereldwijde pandemie met een ontwikkeld virus, dat zou worden gebruikt om de mensheid een DNA-veranderend vaccin op te dringen.

Dr. Carrie Madej bestudeerde decennialang DNA en vaccins en zegt dat het plan is om het Covid-19 vaccin te gebruiken om het proces van transhumanisme te starten: het herprogrammeren van het menselijk DNA en de mens koppelen aan digitale controlesystemen.

De CIA-officier Dr. John Coleman bestudeerde geheime genootschappen en zegt dat hun doel is om de aarde te ontvolken door middel van georganiseerde pandemieën van dodelijke, snelwerkende ziekten.

In de staat Georgia werd in 1980 een groot monument opgericht met tien richtlijnen voor de mensheid, in acht talen. De eerste van deze ‘Tien Geboden’ is dat de mensheid moet worden gereduceerd tot een half miljard mensen.

Bill Gates zei tijdens een TED-toespraak dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10-15% te verminderen.

De ‘gezondheidsranger’ Mike Adams voorspelde jaren geleden wat we nu zien gebeuren: het vrijgeven van een gemanipuleerd biowapen, gevolgd door een vaccinatiemandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld. Hij voorspelde dat dit vaccin in de loop van enkele jaren grote aantallen mensen zal doden.

In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation het ‘Scenario voor de toekomst…’ waarin zij een komende wereldwijde pandemie beschrijven, die moet resulteren in de implementatie van een autoritaire controle op de mensen, die vervolgens zal intensiveren na de pandemie.

In 2020 publiceren ze een handboek dat uitlegt hoe deze wereld van controle opgezet moet worden. Ze zeggen dat het leven niet terug kan keren naar het normale, totdat de wereld onderworpen is aan deze controle van autoritaire regeringen.

We zien inderdaad dat Bill Gates en vele anderen wereldwijd meteen de controle in handen krijgen op ongekende manieren, met het afdwingen van vaccin-ID’s, het verplicht dragen van gezichtsmaskers, sociale afstand nemen, gedwongen opsluiting, het traceren van extreme contacten, enzovoorts.

Onderdeel van deze nieuwe controle is het censureren van elke stem van artsen, wetenschappers of andere deskundigen die kritiek hebben op wat er aan de hand is.

Meld je nu aan om veel meer levensbelangrijke informatie te ontvangen

MELD JE GRATIS AAN

Alle voorspellingen werden kort op voorhand gedaan

predictions

Merk op dat elke voorspelling van deze pandemie enkele jaren of zelfs maanden voordien werd gedaan. Dat is veelzeggend. Gates en Fauci liegen tegen hun publiek als ze zeggen ‘de geschiedenis zegt ons dat dit zal gebeuren’, want er is geen historische basis om te garanderen dat er binnen enkele maanden of jaren een wereldwijde pandemie van een coronavirus zal plaatsvinden.

Nooit in de geschiedenis is zoiets gebeurd, op zo’n wereldwijde schaal.

Het feit dat zo’n historisch unieke gebeurtenis tot in detail werd voorspeld – door films, shows, onderzoekers, artsen, degenen die laboratoria financieren die deze virussen ontwikkelen, degenen die miljarden verdienen aan deze pandemieën, degenen die een heel nieuw niveau van controle in onze wereld willen creëren, enz. – laat zien dat het gepland was.

Zijn er tekenen dat de pandemie wordt gemanipuleerd?


pandemic planned covid19

Tot nu toe hebben we gekeken naar aanwijzingen dat de pandemie van tevoren was gepland. Een geplande pandemie is uiteraard ook een gecontroleerde pandemie. Zijn er signalen dat deze pandemie inderdaad gemanipuleerd wordt? Absoluut. Overal ter wereld worden artsen en wetenschappers die de grove misinformatie door politici en media aankaarten, het zwijgen opgelegd.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was er zo’n verregaande wereldwijde censuur. 

Bovendien zijn er ontelbare bewijzen dat alle cijfers over besmettingen en sterfgevallen ernstig gemanipuleerd worden. Er wordt voortdurend onthuld hoe de media valse informatie verspreidt, met als doel om paniek te veroorzaken.

Tenslotte is er iets extreem ernstigs aan de hand: letterlijk elk werkend medicijn voor covids9 wordt door media, overheden en zogenaamde ‘gezondheids’ organsiaties onderdrukt. Da moet ook, want pas als er zogezegd geen effectief geneesmiddel voor een ziekte bestaat, kan een vaccin dwinged opgelegd worden. 

Meer informatie over deze overduidelijke manipulatie van de pandemie kun je lezen in deze uitgebreide documentaire, die je een compleet inzicht geeft in de misdaden van deze pandemie.

Het plan van globalisten om de hele wereld te controleren

Je hebt het woord ‘globalisten’ misschien al eerder gehoord, maar voor degenen die er niet mee vertrouwd zijn: dit zijn mensen over de hele wereld die van plan zijn om één mondiale regering te vormen, zodat ze totale wereldwijde controle kunnen hebben over gezondheid, religie, financiën – alles.

De belangrijkste spelers zijn de Verenigde Naties, het Economisch Wereldforum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en vele anderen. Leiders van deze gobalistische organisaties kwamen onlangs samen in een evenement genaamd DAVOS, waar ze vertelden hoe de pandemie zal worden gebruikt om hun plannen in te zetten. Een van hun voortrekkers,  Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, deed volgende uitspraken: (18)

Het is nu het historische moment, niet alleen om het virus te bestrijden, maar ook om het SYSTEEM VORM TE GEVEN.

De pandemie is een kans om onze wereld te resetten. 

De wereld moet gezamenlijk en snel handelen om ALLE ASPECTEN van onze samenlevingen en economieën te herontwerpen, van onderwijs tot sociale contacten en werkomstandigheden. 

Alle landen, van de Verenigde Staten tot China, moeten meedoen en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden hervormd. 

Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum

Het WEC creëerde een ‘spinnewiel’ met al hun doelstellingen. Hierop zijn de volgende drie ‘projecten’ te zien: COVID19 gevolgd door GLOBALE REGERING en BEHEERSEN VAN HET INTERNET. 

global reset


COVID-19 is een belangrijk project dat de weg vrijmaakt voor de volgende stap: WERELDWIJD BESTUUR. Iets verderop in de toekomst is men van plan om volledige censuur van het internet te creëren: CONTROLE VAN HET INTERNET.

Niemand wil deze organisaties

Niemand van ons heeft ervoor gestemd dat deze organisaties opgericht zouden worden, laat staan dat ze de volledige controle hebben over ons leven, onze gezinnen, onze gemeenschappen, onze banen, onze gezondheid, onze industrieën, enz. Toch presenteren ze zich als onze ‘wereldleiders’ die onze hele toekomst plannen.

De Wereldgezondheidsorganisatie presenteert zich als de wereldwijde baas over onze gezondheid, zonder dat iemand van ons voor hen heeft gekozen.

Ze passen een tirannie toe in de reguliere media en sociale media, waar geen enkele uiting van medische of wetenschappelijke expertise is toegestaan, tenzij dit in overeenstemming is met de richtlijnen van deze ‘wereld’-organisatie.

Artsen en wetenschappers overal ter wereld worden gecensureerd op Facebook, Youtube en Twitter. Waarom? Omdat deze sociale mediareuzen stellen dat ALLEEN wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, waar is.


De hele mensheid moet zich onderwerpen aan deze instanties die zich over ons allen hebben gepositioneerd, zonder ooit onze mening te vragen of zelfs maar te overleggen met andere medische deskundigen. In feite wordt elke medische deskundige die zich tegen hun beslissingen uitspreekt, het zwijgen opgelegd.

Dat betekent volledig verlies van medische vrijheid, verlies van vrijheid van meningsuiting, verlies van ware wetenschap, verlies van ware journalistiek en een opdringen van dictaturen door organisaties waar niemand op heeft gestemd, geleid door mensen die niemand wilde… en toch nemen ze gewoonweg onze wereld in beslag.  

Het verbijsterende is dat onze regeringen er van harte aan meewerken.

Dat bewijst twee zaken: ze worden inderdaad aangestuurd door de geheime genootschappen, die achter de schermen hun instructies geven aan praktisch elke regering wereldwijd. Dr John Coleman, de bekende CIA officier die het wereldberoemde boek schreef over de vele geheime genootschappen onthult hoe deze organisaties sinds oudsher achter de schermen aan de touwtjes trekken van onze wereld. Zij zijn verantwoordelijk voor de oorlogen en veel van de ellende op aarde. 

Bovendien worden veel politieke leiders en gezondheidsorganisaties omgekocht met duizelingwekkende bedragen, door de steenrijke miljardairs die hun krachten bundelen om deze werelddictatuur te organiseren. Zoals de beroemde politicus Nigel Farage zei, in een interview met Robert Jensen:

‘Jarenlang hebben ze geprobeerd me om te kopen. Maar ik was als succesvolle zakenman al rijk en leefde al in de luxe die ze me aanboden. Bij mij werkte het dus niet. De anderen geven er echter wel aan toe.’

NIGEL FARAGE, BRITS POLITICUS

De Wereldgezondheidsorganisatie wordt geleid door een terrorist

Terwijl de hele wereld gedwongen wordt zich klakkeloos neer te leggen bij de beslissingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, weet niemand dat deze geleid wordt door een voormalig lid van een gewelddadige revolutionaire communistische partij in Ethiopië, Tigray People’s Liberation Front. (19) Het Amerikaanse Department of Homeland Security stelt duidelijk:

“De TPLF kwalificeert als een Tier III terroristische organisatie… op basis van haar gewelddadige activiteiten…”

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie is letterlijk een communistische terrorist, die betrokken is geweest bij de moord op duizenden onschuldige mensen en die het communisme aan Ethiopië heeft proberen op te leggen. 

Zoals de Chinese virologe Li-Meng Yan onthulde, werkte de Wereldgezondheidsorganisatie mee met de Chinese Communistische Partij om het virus de kans te geven zich wereldwijd te verspreiden.

Zien we hoe duidelijk het is?

China is het land bij uitstek dat met haar communistische regime haar bevolking tiranniek onderdrukt. Deze communistische partij werkt samen met de WGO die geleid wordt door … een militante communist.

Samen verspreiden ze een virus, dat als doel heeft om de totalitaire dictatuur van China toe te passen over de hele aarde. 

Dat alles in nauwe samenwerking met de superrijke globalisten, voor wie een communistische dictatuur de perfecte staatsvorm is, om de mensheid aan hun voeten te krijgen, net zoals mensen in China geen enkele rechten of vrijheden hebben.

Meer en meer pandemieën, tot de mensheid toegeeft

Deze globalisten bedreigen de mensheid zelfs met meer leed, als we ons niet onderwerpen aan hun totale controle. Prins Charles heeft zich onlangs bij DAVOS aangesloten en verklaarde publiekelijk:

‘Er zullen meer en meer pandemieën komen, als we nu niet “de grote reset” doen.’(18)

Bill Gates noemt dit al ‘pandemie één’ en heeft het over ‘pandemie twee en drie’. De onderzoeker die in 2013 een coronaviruspandemie voorspelde in 2020, zei dat het plan is om een reeks pandemieën te creëren in 2020-2030.

Dit decennium is het geselecteerde tijdsbestek om de wereld te veranderen in één grote dictatuur, gerund door machtswellustelingen, die de aarde ontvolken en de rest van de mensheid tot slaaf maken.

Ze zijn van plan om zoveel pandemieën te veroorzaken als nodig is, om de ruggegraat van de mensheid te breken, totdat iedereen zich onderwerpt aan hun wereldwijde controle.

De bedoeling van het digitale vaccininatie-ID is om mensen te dwingen elk komend vaccin te aanvaarden, zodat ze steeds meer gevaarlijke stoffen in de mensheid kunnen injecteren. Alleen die mensen die zich steeds opnieuw laten vaccineren, zullen vrij kunnen bewegen.

Begrijp je nu waarom meer dan 500 artsen uit Duitsland, 600 artsen uit Spanje, duizenden medische deskundigen uit de VS en nog veel meer uit de hele wereld deze pandemie een ‘wereldwijde misdaad’ noemen? 

Leiders van de katholieke kerk
waarschuwen de mensheid

Een aartsbisschop en enkele kardinalen van de rooms-katholieke kerk schreven een brief aan de mensheid, om ons te waarschuwen voor globale tirannie onder het mom van Covid-19. Dit is een uittreksel van deze historische boodschap, die in vele talen is vertaald en naar leiders over de hele wereld is gestuurd. (20)

We hebben reden om aan te nemen dat er, op basis van officiële gegevens over de incidentie van de epidemie in relatie tot het aantal sterfgevallen, machten zijn die geïnteresseerd zijn in het creëren van paniek onder de wereldbevolking met als enig doel het permanent opleggen van onaanvaardbare vormen van vrijheidsbeperking, het controleren van mensen en het volgen van hun verplaatsingen. Het opleggen van deze onliberale maatregelen is een verontrustende opmaat naar de realisatie van een wereldregering die buiten elke controle valt.

Is er hoop? Wat kunnen we doen?

Is er enige hoop voor onze toekomst, of zijn we overgeleverd aan de genadeloze handen van deze goddeloze mega-miljardairs die de aarde willen ontvolken en de totale controle over de mensheid willen grijpen?

Ja, er is hoop. De toekomst is rooskleuriger dan we ons kunnen voorstellen!

Dit is geen doemscenario, maar een oproep aan de mensheid om de maffiamedia en perverse politici niet langer blindelings te geloven en ons op te richten in eenheid, voor een toekomst van vrijheid. Ik nodig je uit om je aan te sluiten bij een unieke en historische beweging van Wereldwijde Vrijheidsstrijders die de mensheid zal leiden naar een nieuw tijdperk van hoop, herstel en meer vrijheid dan we ooit hebben gekend.

Strijd mee voor vrijheid en een toekomst vol hoop!

MELD JE GRATIS AAN

Deel de waarheid

ShareTweetShareShare

Naast het delen met je familie en vrienden, moedig ik je aan om een stap verder te gaan en echt een grote impact te hebben. Deel deze website met degenen die onze samenleving beïnvloeden. Ze zijn niet allemaal corrupt. Veel leiders zijn gewoonweg onwetend. We kunnen helpen hun ogen te openen.

Zoek op internet naar e-mailadressen van leiders in de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, de rechtshandhaving enzovoort en stuur hen deze website.

Download Posters!

Je kunt krachtige posters, flyers en memes downloaden, om de waarheid te verspreiden. Download de bestanden en druk ze af in zoveel exemplaren als je nodig heeft. Hang ze op in winkels, openbare plaatsen,n deel ze uit aan mensen op straat en stop ze in de brievenbussen van je stad of dorp.  

Download flyers, posters en memes

Referenties


1: Duitse groep ‘Artsen voor informatie’ verklaren dat de pandemie een globale misdaad is.

2: Spaanse groep ‘Artsen voor waarheid’ verklaren dat de pandemie opgezet werd

3: Fauci garandeerde de uitbraak van een besmetteijke ziekte tijdens de eerste termijn van president Trump

4: Bill Gates garandeerde een spoedige uitbraak van een wereldwijde pandemie

5: Melinda Gates zegt dat de grootste bedreiging voor de mensheid een ontwikkeld virus is

6: Liedtekst die de coronavirus pandemie van 2020 voorspelde in 2013

7: Harry Vox voorspelde de globale pandemie, met als doel om meer controle toe te passen

8: Robin de Ruiter voorspelde wereldwijde lockdowns

9: ‘Scenario for the future’ beschrijft een wereldwijde pandemie

10: Andrew Cuomo bespreekt met Bill Clinton hoe ze autoritaire controle kunnen toepassen

11: Bill Gates praat over een digitaal vaccine ID dat de hele mensheid zal controleren

12:Technoligie om vaccines te verbinden aan een digitaal ID

13: Gates heeft een patent om een menselijk lichaam altijd en overtal te traceren

14: Gates wil een globaal controlesysteem

15: Download het book van de CIA officier Coleman

16: Bill Gates vertelt hoe nieuwe vaccines kunnen gebruikt worden voor depopulatie van de aarde

17: Honderden miljoenen COVID-19 test kits werden wereldwijd gedistribueerd in 2017 en 2018

18: DAVOS en de vergadering van de globalisten

19: Het hoofd van de Wereld Gezondheids Organisatie is lid van een gewelddadige communistische terreurgroep

20: Brief van aartsbischop en kardinalen met waarschuwing voor mensheid

Fight With Us For Freedom!


Sign up to become a freedom warrior

Sign Up

NEDERLANDS MENU

Copyright 2020 Stop World Control, All rights reserved.

h/t stopworldcontrol

image_pdfimage_print
Share

Waar komt die achterlijkheid in vredesnaam vandaan?

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Elke gezonde baby wordt als jongetje of als meisje geboren. Dat zijn de enige twee NATUURLIJKE mogelijkheden bij uw start op deze steeds vreemder wordende wereld. Enkel afwijkingen en foutjes van de natuur hebben soms een dubbel geslacht, maar daar houdt het dan wel mee op. De dierenwereld heeft daar overigens een uitermate radicale oplossing voor, want dergelijke dieren zouden het in het wild nooit overleven, maar dat terzijde.

Echter heden ten dage heeft u te maken met mensen waarvan de hersenen niet bij het (door ‘god’ en Allah?) bijgeleverde lichaam schijnen te horen of die door allerlei vormen van drugsgebruik dusdanig zijn aangetast dat ‘logisch denken’ wel héél vreemde uitkomsten oplevert. Transgenders, homoseksuelen, geslachtlozen (dan vraag ik mij toch werkelijk af waaruit u dan urineert…!?) en andere genetische afwijkingen in het menselijke doorfokproces bepalen de maat van wat normaal is tegenwoordig. En echt waar, ik heb er persoonlijk geen enkel probleem mee, maar waarom moeten ú en ik rekening houden met al die kwetsbare zieltjes en worden ZIJ elke dag weer als ‘fantastisch’ en UNIEK (gaypride etc.) uitvergroot, terwijl ÚW en mijn gevoelens en gedachten – die toch ècht OOK zowel genetisch als door interneuronen in onze hersenen en hun synapsen (schakelingen) worden bepaald – ineens als ‘abnormaal’ be- en veroordeeld, verbaal aangevallen en voor wappies uitgemaakt en persoonlijk gekleineerd worden? Betekent het ‘nieuwe normaal’ nu dat ú en ìk, geheel tegen de natuur en de wetenschap in, ineens ABNORMAAL zijn geworden? Dit kan uitsluitend verzonnen worden door foutjes van de natuur zelf zoals GroenLinks of D66´ers die hun onnatuurlijke watjes – en natuurlijke –seksueel afwijkende aanhang – en zichzelf uiteraard – die zij menen te vertegenwoordigen. En zoals het Marxistisch extreemlinkse handboek het beschrijft, moet dat ten aanzien van u en mij HÉÉL persoonlijk op de man gespeeld worden. En dat is begonnen toen extreemlinks (Nazi-partij NSDAP) na de Tweede Wereldoorlog tot extreemrechts werd verdraaid om links weer ‘schoon’ te wassen.

Holy shit!

– Aartsbisschoppen (de grootste lafaards en ronduit schijnheiligen!) vinden ‘op commando’ of ‘voortschrijdend inzicht’ dat de islam ‘verenigbaar is met de democratie’, terwijl de islam daar ZÈLF een HÉÉL ander beeld bij heeft! Zie bijvoorbeeld de vermeende ‘provocatie’ van het 15 meter hoge kruis op een Grieks eiland waar Turkije aanstoot aan neemt, leest u: een aanleiding in zoekt!

– Het kattengejank uit de steeds hogere minaretten van de in aantal snel groeiende (mega)moskeeën…/islamitische megastallen.

– Kerken en naar vermeend ‘heilige’ attributen in Europa worden steeds vaker geschonden en vernield en studentes en meisjes worden door moslims in elkaar geslagen, omdat ze in het ‘vrije’ Europa een korte rok dragen, wat klaarblijkelijk NIET ‘verenigbaar is met de (islamitische) democratie’…? Of is dat slaan WÈL verenigbaar met de democratie? Soms wordt het best een beetje verwarrend allemaal…

– Turken en Marokkanen die hun ronduit achterlijke(!) toeterbruiloften langs de snelweg menen te moet vieren, daarmee de gehele infrastructuur blokkerend en naast hun gevaarlijke, ronduit asociale gedrag vervolgens óók nog eens uitermate agressief en gewelddadig reageren als ze daar op aangesproken worden… Laten we ook dit voor het gemak even onder de kopjes ‘meer diversiteit’ en ‘verenigbaar met de democratie’ plaatsen…

– Zwarten zonder enige vorm van humor die klaarblijkelijk 200 jaar lang zijn blijven hangen in een wel HEEL specifiek tijdsbestek (de slaventijd van uitsluitend de zwarte slaaf’ door toenmalige Nederlanders), terwijl de slavernij in 1814 al officieel werd afgeschaft. Dat er in de gehele wereld (altijd al, maar in de islamitische wereld nog altijd!) slaven werden verhandeld, doet niet ter zake. Die waren/zijn tenslotte niet zwart en werden niet door Nederlanders verhandeld. Zelfs afstammelingen van voormalig zwarte (!) slavenhandelaren als Akwasi, die nota bene ZELF slaven aan Nederlanders verhandelden, zijn nu uitermate actief in wat zich ver vóór zijn EN onze tijd heeft afgespeeld.

Over Akwasi gesproken: deze zwarte randdebiel kondigt een zwarte omroep aan! Om de polarisatie tussen de verschillende rassen en bevolkingsgroepen nog maar weer eens te verhogen. Een tot rassengeweld aanzettende zwarte RACIST (!) krijgt ruimte om zijn verdorven gedachtegoed openlijk op TV te etaleren? “Wie gaat hem ooit eens een keer knallen of moet ik het doen?”  “Ik leg € 500,- op zijn hoofd.” “Akwasi moet dood man. Serieus.”  “Elke dag als ik wakker word sla ik (g)een kruis en zeg ik: FIRE BURN AKWASI.”  “Wat lok ik uit als ik Akwasi vermoord?”

Stemmen

Eerder al heb ik wel eens aangekondigd op een bepaald iemand te gaan stemmen die een politieke partij wilden beginnen, maar een vooraanstaand lid was van een Motorcycle Club en mede daardoor (dat wist ik toentertijd al voor dat het bekend werd) is opgepakt vanwege het geweld binnen dergelijke clubs – ik noem dat zelfregulerend – dat de overheid inmiddels steeds vaker ZELF inzet tegen weerloze demonstranten. En dat terwijl elk lid van een MC vooraf exact weet welke verbinding hij ten aanzien van de betreffende club aangaat en dat zelf heeft geaccepteerd…

SP

Afgelopen week zat ik het verkiezingsprogramma van de SP eens te bekijken en concludeerde bijna dat ik komend jaar mogelijk weer op de SP zou gaan stemmen… Ik las namelijk erg veel logische argumenten en daarnaast veel overeenkomsten met de PVV en FvD…Totdat ik las dat zij samenwerken met GroenLinks en de PvdA. De humane, maar uiterst naïeve SP-visie voor wat betreft het hier opnemen van de zielige ouderloze kinderen die ik op diverse foto’s toch echt lachend en met de duim omhoog selfies heb zien maken bij het brandende ‘vluchtelingen’kamp op Lesbos, gaf voor mij de doorslag. Geen SP! Want feitelijk zegt u dan ‘als het je niet aanstaat, steek je de boel gewoon in de fik en belonen wij je voor je gedrag’. Wat kunt u/ mag u in de toekomst tenslotte van zulke ‘getraumatiseerde’ ‘kinderen’ verwachten met een dergelijk gedrag en beloningsvoorbeeld…? Mijn keuze blijft derhalve bij de bovengenoemde twee partijen.

Slappe zakken

U kent mij inmiddels, ik heb absoluut niks met ‘god’ of wat voor op leugens en sprookjes gebaseerde heilige hersenspoeling dan ook, maar ik zeg: voor elke vernielde kerk tien moskeeën in de fik, voor elk in elkaar geslagen meisje tien moslima’s in elkaar rammen. Voor elk bespuugd of uitgescholden meisje of vrouw 10 moslima’s bespugen en voor hoer uitmaken. Voor wat mannen en jongens door gefrustreerde moslims overkomt idem. Klaarblijkelijk is dat de enige manier om te laten zien dat we het niet meer accepteren, want van de EU, ‘onze’ politici en/of gemeente’besturen’ hoeven we niets te verwachten.

Over waarden en normen gesproken: veel lezers hier wilden er op voorhand al niets van weten (laat staan dat ze er iets van zouden kunnen leren) en hadden een negatieve vooringenomenheid naar aanleiding van de hier eerder beschreven serie/uitleg over runen en hun betekenis (ik kan me de naam van de schrijver niet meer herinneren, excuus.). Ik heb, omdat ik vind dat ik dingen zèlf moet onderzoeken en ze niet klakkeloos moet aannemen, naar aanleiding van die uitleg zelf een boekje over runen gekocht en vond erg veel overeenkomsten met wat de schrijver hier beschreef. Mijn reactie op de uitleg toen was dat we hier als gemeenschap nog veel van zouden kunnen leren en dat onderstreep ik na het lezen van dit boek nogmaals! Met name ten aanzien van respect voor de medemens, voor de natuur en de achterliggende bedoeling om aan de hand van de betekenis achter elk runenteken aangespoord te worden om eerst na te denken voor u iets doet en derhalve de gevolgen  – positief of negatief – vóóraf te overdenken en niet weg te kijken, spreken me erg aan. Daar kunnen veel mensen (voornamelijk binnen de politiek!) nog heel wat van leren, want heden ten dage lijken we, als we de mainstream media mogen geloven, slechts opgedeeld te zijn in volgzame domme schapen of tegendraadse wappies, terwijl de waarheid uiteraard veel genuanceerder ligt.

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

image_pdfimage_print
Share