Aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood, anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Vraagt u zich eens af of bvb Voorpost-stewards ook zouden kunnen rekenen op zulk een riante subsidie, om het even welke subsidie, na het lezen van het onderstaande artikel en subsidiebesluit ?

aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood
anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Parasiteren op het Vlaamse volk zou strafbaar moeten zijn. Waar kan er bespaard worden?

Sven Gatz (VLD), Pascal Smet (SPa-), en Elke Van Den Brandt(Groen) ondertekenden het subsidiebesluit voor het toekennen van 170.000€ aan het project ‘Roma-stewards’ van de vzw Foyer in St Jans Molenbeek’. Wat zouden die Roma-stewards dan zoal moeten presteren in Brussel? Een woonwagenbetoging aan het Koninklijk paleis of de Wetstraat in goede banen leiden (of voorkomen ) ? Een subsidie die wij Vlamingen uiteindelijk zullen betalen omdat het armlastige Brussel geen geld heeft en omdat de financiering van Brussel vooral via transfers verloopt.

De organisatie houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie. Als je dan even surft naar de website van De Foyer merk je al snel dat dit weg-met-ons-clubje dat zwaar op vele subsidies rus en kan bogen, geleid wordt door ene pater Dominicaan Johan Leman, de voormalige directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding CGKR (nu UNIA) , destijds ook het Centrum Leman genoemd.

Hij bezit naast dit voorzitterschap ook over een leerstoel aan de KUL waar hij ongestoord de geesten van onze kinderen mag vergiftigen met zijn desastreuze immigratie en mensenrechtenvisie. Hij is een van de zwaar wegende lobbyisten in politieke kringen, zowel bij links als in CD&V -kringen ( hij is als pater daarvoor goed geplaatst). Zijn hete adem baast voortdurend ook tot in de nek van de NVA-ers en ook die van Theo Francken)
(zie http://www.foyer.be/… waar u ook alles over de Foyer en haar subsidieslurpers en zelfbedieners kunt lezen ( als uw maag daartegen bestand is 🤮 )

De goedmenselijke acties en het streven van pater Leman naar steeds meer immigratie hebben al duidelijk tot veel slachtoffers geleid. Zijn goedmenselijkheid is niet aan ons besteed, in tegendeel. Wij blanken zijn altijd racisten tenzij we denken en doen zoals hij. ( Wat een fascist dus hé? )
Maar zoals al bij de laatste aanvaring met de partij VLD, weten we dat Sven Gatz vooral vaart voor eigen rekening. Een politicus dus die nooit uw stem mag krijgen, wat ook uw politieke voorkeur mag wezen. (Dat geldt natuurlijk ook voor de andere ondertekenaars en bedenkers )
Geert Bourgeois: Wir schaffen das auch ! ( nicht)

En wat met onze autochtone bevolking? Is hen op de arbeidsmarkt brengen niet prioritair?
Gaat hij de meegereisde fundamentalistische moslima’s ook tot werken kunnen bewegen, of krijgen die levenslang een uitkering? Gaan de mannen bevelen accepteren van vrouwelijke diensthoofden en bedrijfsleiders, en wordt hen geleerd dat ze een armlengte afstand moeten houden?
In welke taal moet ermee gecommuniceerd worden? Vlaams is hier nog steeds verplicht de voertaal?
Waar gaat hij die arbeidsplaatsen vinden? Bij de al te vette overheid?
Bij de Post, om antrax-brieven rond te dragen?
Hoeveel van hun diploma’s, kwalificaties, CV’s en identiteiten zijn vals?
Loopt niet goed af die immigratie, wat je ook probeert Geert.
Jullie hadden beter gedaan zoals de Hongaren in plaats van mee te heulen met de tsjeven en Merkel.
En last but not least: Wie gaat dat betalen, wie heeft zoveel geld? Wie heeft zoveel ringpingping , en wie heeft dat besteld?

‘Migranten op arbeidsmarkt brengen is prioriteit’

door svg | Bron: belga

Het aanmoedigen of opleggen van gemeenschapsdienst voor asielzoekers mag het Vlaamse activeringsbeleid niet in de weg zitten. Dat zegt minister-president Geert Bourgeois aan de vooravond van de eerste Vlaamse ministerraad na de zomer.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters liet eerder al weten vragen te hebben bij de mogelijke verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen of asielzoekers. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) moet volgens hem alle ruimte hebben om de betrokkenen naar een echte job toe te leiden. Gemeenschapsdienst kan dat traject in de weg zitten.

Muyters wordt in zijn standpunt gesteund door de Vlaamse regeringsleider: ‘Mensen op de arbeidsmarkt brengen is de prioriteit’, stelt Bourgeois duidelijk.

Vlaanderen ‘beleidsmatig’ klaar voor vluchtelingen

Volgens de minister-president zullen er vrijdag al beslissingen worden genomen om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. ‘Ik heb de ministers al enkele weken geleden de opdracht gegeven te anticiperen. Het is niet zo dat ze de afgelopen vakantie stil hebben gezeten. Wat wel klopt is dat het grote werk nog maar pas op ons afkomt. De bevoegdheid van Vlaanderen start pas als mensen erkend zijn. Dan is het aan ons om hen onderwijs, integratiecursussen en werk te geven.’

De toestand is ongewoon, maar Vlaanderen is ‘beleidsmatig klaar’ om de instroom van vluchtelingen te kanaliseren, maakt Bourgeois zich sterk. Op de sociale huurmarkt is weinig plaats, maar erkende asielzoekers die in ons land blijven, komen meestal op de private huurmarkt terecht, geeft hij aan. Voor uitspraken over de budgetten is het nog te vroeg.
Het vragenuurtje. Weinig ‘Hope’ en helemaal geen ‘Glory’ meer .

Lectori salutem – De lezers heil

Na het zoveelste gewelddadige incident met asielzoekers
besluiten Merkel, Hollande, Michel, Rutte, Junker en Schulz een
campagne op te zetten in elkaars landen om hun politiek te verdedigen.

Ze besluiten daarop een campagne te starten in de scholen in Duitsland om Merkel te ondersteunen en via de kinderharten de ouders te veroveren, en zo het draagvlak voor haar asielpolitiek te vergroten.
De directie zorgt, dank zij een milde subsidie, onder voorwaarden, voor een onthaal met de gebruikelijke Pomp en Circumstance zoals de leiders dat gewoon zijn.
Een paar uur voor de aankomst van het hoge gezelschap wordt de school nog gepoetst en daarna uitgekamd door politieagenten met honden en speciale apparatuur.

Voor de gelegenheid van het bezoek worden er overal foto’s opgehangen van zielige
mensen en kinderen uit Azië en Afrika die hun land ontvluchten.
Er worden speciale vlaggenmasten geplaatst met daaraan de Europese vlag en die van de verschillende landen der bezoekers.
Ook worden overal portretten opgehangen van de hoogwaardigheidsbekleders, alsook foto’s waarbij ze afgebeeld worden als vredesapostelen.

Wanneer de door politie begeleide gepantserde limousines stoppen, weerklinkt uit de inderhaast aangebrachte geluidsinstallatie de hymne van Europa: “Alle Menschen werden Brüder”, gecomponeerd door Van Beethoven.
De kinderen staan in rijen opgesteld, en zwaaien verplicht met de uitgedeelde vlagjes.
Na de obligate begroetingen en welkomstceremonie, waarbij de directieleden, fier als een gieter, zich buigend als een knipmes gedragen gaat het gezelschap naar binnen.

Nadat alle kinderen en leerkrachten hebben plaats genomen in het auditorium betreden de hoge bezoekers het podium onder applaus.
Aangezien het een Duitse school is, is het hoofdzakelijk Merkel die de kinderen toespreekt.
Daarna, zo staat er gepland, kunnen de kinderen gedurende een uur vragen stellen.

Even is er aarzeling. Maar dan steekt een ventje toch zijn hand omhoog.

“En wat is je naam” vraagt Merkel
“ Thomas” antwoord het blijkbaar moedige ventje.
“En wat is je vraag, Thomas ?”
“Ik heb eigenlijk vier vragen mevrouw”

“Ga je gang” zegt ze opgewekt.

“Mijn eerste vraag is: waarom denkt u dat het ons veiliger maakt het wanneer brave
burgers niet wordt toegestaan om wapens te bezitten ?”
“Mijn tweede vraag is: Aangezien criminelen een wapenverbod nooit opvolgen, hoe gaan strenge wapenwetten dan helpen?”
“Mijn derde vraag is: Indien wapens ons helemaal niet veiliger maken, hoe komt het dan dat jullie zelf steeds vergezeld zijn van gewapende lijfwachten?
“En de vierde is: Met welk recht, en met wiens goedkeuring hebben jullie zoveel criminelen toegelaten tot onze landen?

Al na de tweede vraag veranderen de gezichtsuitdrukkingen van de voorname panelleden, en bij de vierde vraag geeft Schulz een teken aan een van zijn begeleiders.

Een bel weerklinkt, en wordt er meegedeeld dat er even in reces wordt gegaan, en Schulz deelt nog vlug mee, terwijl iedereen het podium verlaat, dat na de pauze het vragenuurtje zal worden verder gezet.

Na een pauze van een 15-tal minuten betreedt de trojka terug het auditorium, en Merkel begint:
“ Waar waren we gebleven?”
“Oh ja, het vragenuurtje.”
“Wie heeft er een vraag?”

Een meisje steekt haar vinger op, en ook hier vraagt Merkel haar naam.

“Emma” antwoordt ze
“En wat is jouw vraag Emma” vraagt Merkel

“Ik heb eigenlijk twee vragen”
“De eerste: waarom de reces-bel 20 minuten te vroeg luidde?”
“De tweede: Wat gebeurde er met Thomas?”

De moraal van het verhaal is duidelijk,… toch?

Gelukkig componeerde Elgar een luchtig orkeststuk met koor onder de naam ‘Pomp en Circumstance’ door velen gekend als ‘Land of Hope and Glory’, om een verhaal als dit, milderend voor onze bloeddruk, af te sluiten.

Er is helaas nog weinig ‘Hope’ en helemaal geen ‘Glory’ meer in Europa.
Wie gaan jullie daarvoor aanklagen en de rekening presenteren?

(de tekst is een bewerking van een korter verhaal dat ik op een Amerikaanse website vond, met Obama in de hoofdrol, en waarvan ik de auteur niet kon achterhalen)
Immigratie vernietigt Europa. Wie niet weten wil, zal voelen

Hieronder een filmpje dat duidelijk maakt dat wij de armoede en de problemen in de wereld nooit kunnen oplossen door immigratie toe te staan en aan te moedigen, integendeel.
Demografisch onderzoek toont dat open grenzen en de immigratie er net voor zal zorgen dat Europa en de Europeanen, en ermee ook de verschillende volken en talen zullen verdwijnen.
Europa zoals wij dit kennen is bedreigd. De diversiteit van anderen neemt toe, de onze verdwijnt.

Uit de film kan ook de oplossing worden afgeleid: een drastische geboortebeperking en een afname van de bevolking in Azië, Afrika en Zuid Amerika. De paus had beter verkondigd dat iedereen in die werelddelen massaal anticonceptiva moet gebruiken. In plaats daarvan verzwijgt hij het grootste gevaar voor onze planeet, en het milieu waarvan hij zo de mond van vol heeft, en waarmee hij zo naar de mond van velen praat. Het past gewoon goed in zijn kraam.

Voor Europa was het net goed dat de bevolking afnam. Er kwam zo meer levensruimte voor de Europeanen. De kinderen erfden ook meer van hun voorouders omdat ze met steeds minder waren. Betaalbare huisvesting zou zo ook geen probleem meer worden. Er zou genoeg werkgelegenheid zijn voor iedereen, de scholen zouden niet vol zitten, en het niveau zou hoger te komen liggen. Ziedaar hoe de echte verrijking had kunnen plaatsvinden.
Alleen…… de staat zou minder inkomsten verwerven. Dat terwijl door het beleid van de vorige decennia er op steeds meer groei moest gerekend worden om de rekeningen en leningen te kunnen betalen.
De zeepbel dreigt dan op een goede dag te ontploffen. En die goede dag is bijna aangebroken.
En ja, men bereidt zich bij de overheden en Europa voor op een catastrofe. Ze hebben het geluk dat alle landen in het zelfde bedje liggen en al bijna even ziek zijn. Dat veroorzaakt solidariteit en begrip onder leiders.
Om die naderende catastrofe te kunnen verklaren heeft men de massale immigratie als excuus nodig om het verdwenen en verkwiste geld, de grote problemen te verklaren.
Dat ons geld veel minder waard is komt doordat men geld is gaan uitgeven dat er niet is, geleend werd dat er ook niet is, of dat men inkomsten heeft gepland, boekhoudkundig heeft geschoven en zichzelf heeft rijk gerekend en gelogen; voorafnames op geplande verbeterende inkomsten.
Geld drukten ze erbij zoveel ze wilden. Niet dat ze het echt fysiek drukten en verdeelden. Het is boekhoudkundig geld, zoals op het uittreksel van je bankrekening, en waarvan je hoopt dat het er ligt de dag dat je het echt wil gaan afhalen.
Wij hebben daarop geen kijk meer, er is ook geen maatstaf meer, geen goud, geen objectief controleerbaar criterium allen wat schimmige statistieke uit de mouwen van goochelaars.
Er wordt dus gegoocheld met cijfers als met kaarten, op een wijze die een eigenaar van een onderneming meteen als fraudeur in de gevangenis zou doen belanden.
En kijk, immigratie zal redding brengen: voor de politici, de EUSSR goden en hun hogepriesters. Zij zullen wel een plaats vinden waar ze veilig zijn.
Niet voor het plebs.
Maar wanneer was dat ooit de bedoeling?

Wie niet weten wil, zal voelen.