De zondvloed

Een haast bijbels metaforisch verhaal. Een waarschuwing.
“Après eux le déluge. ”


De traditionele partijen weten heel goed dat ze allemaal grote verliezers zullen zijn en dus verbranden ze nu alle schepen, en zullen ze een kunstmatige zondvloed van schulden en problemen opwekken die het land moet vernielen.

Wees maar zeker, zij hebben ondertussen voor zichzelf, hier of elders, een ark gebouwd en hun schatten uit vorige rooftochten veilig gesteld.
Zo zorgen ze er voor dat een volgende regering met, eventueel een volledig andere samenstelling, met overwegend flamingante separatistische partijen die de scheiding zouden willen doordrukken, wordt gesaboteerd. Dat een zo groot mogelijke schuld wordt nagelaten en zo groot mogelijke schade wordt berokkend nog voor hun start.

Die nieuwe regering zou zo alleen maar brokken moeten lijmen, onpopulaire maatregelen moeten nemen, wellicht belastingen moeten heffen om alles recht te zetten, waardoor het volk al na een paar jaar heimwee zou krijgen naar hoe het vroeger was.
Waarna de creaturen zich opnieuw zullen aandienen als redders van het volk en voorhouden dat Vlaanderen enkel kan overleven en bestaan in een unitair België.

Ze zouden het roer van de nieuwe vloot, de fundering van een gezond gemaakt Vlaanderen overnemen incluis de schatkist. Die kunnen ze dan terug onder elkaar verdelen en ermee het oude beleid verder zetten.

Na een zondvloed geloven de mensen immers terug in een redder, in een god. Zij zullen die rol willen vervullen. Ik hoop dat het volk en de nieuwe leiders dit scenario zullen inzien als het zich voordoet en het meer geduld en volharding zal aan de dag leggen tot alle creaturen van het moeras zullen zijn zijn uitgeroeid.

Pas dan zal de regenboog aan de hemel verschijnen.