Volmachten misbruikt. Wanneer het volk te zwak is rijst de dictatuur.

De belgische MR/VLD en CD&V -junta misbruikte haar volmachten al vaker maar dit is wat er haast geruisloos mee door de smeerpijp, door onze strot werd geduwd:

Asielzoekers mogen werken op voorwaarde dat ze hun aanvraag tot asiel al hebben ingediend. Normaal moeten asielzoekers een procedure van een paar maanden doorlopen voor ze kunnen werken. Die wordt nu even geschrapt. Voor de duur van hun asielprocedure, zelfs als ze in een beroepsprocedure zitten, mogen ze de arbeidsmarkt betreden. Daarmee wil de kern het gebrek aan seizoensarbeiders compenseren.”

Nooit meer krijgen ze deze geesten terug in de fles.
Dit komt neer op een feitelijke regularisering, en zal leiden tot meer ‘snelle’ (?) belgen en nieuwe ‘kiezers’.
Natuurlijk gaan daar misbruiken van komen. Natuurlijk zal dat een aanzuigeffect creëren.
Waarom niet de vele werklozen inschakelen, vooral in Brussel en Wallonië en zelfs Vlaanderen om de werkgraad te verbeteren. Of de vele plantrekkers die aan jaren aan de ziekenkas zijn maar overal gaan bijklussen en of voortdurend in en rond hun huis aan ’t werken zijn, zoals iedereen er in zijn directe omgeving kent?
En zo zouden echte zieken ook echt beter kunnen worden geholpen, en het systeem niet gevaarlijk worden overbelast.

Waarom ook niet sommige gevangenen aan het werk zetten, in plaats van hen gewoon vrij te laten?

Of de vele daklozen en de mensen die nu alle dagen in armoede leven?
Of de ontspoorde ‘jongeren’ die eigenlijk nooit echt worden gestraft. Werk zou hen leren wat burger zijn , wat echte solidariteit, in dit land betekent. Hoe ze hun leven kunnen veranderen ten goede en eigenwaarde vinden die ze daarna hopelijk nooit meer zullen verliezen.
Er zijn in dit land al veel te veel mensen die kunnen werken maar het niet meer willen, durven of kunnen.

Het enige dat de overheid zou moeten gedaan hebben is die mensen verplichten tot wederdienst, en er voor te zorgen dat de staat niet de grootste dief is van het inkomen van de laagste verdieners (maar ook de meer-verdieners die hun inkomen uit arbeid en ondernemen halen). Die hogere tewerkstellingsgraad zou het verlies aan inkomsten compenseren.
Maar het barst hier in dit onland van de makkelijke oplossingen die uit incompetentie en electorale overwegingen worden genomen, en om de schijn van de morele en ethische superioriteit hoog te houden.

Daarmee in het centrum van de geüsurpeerde macht te blijven zitten terwijl het land wegrot is makkelijker, en zonder moeilijke debatten en keuzes. Maar wel misdadig.
Zachte heelmeesters maken stinkende en dodelijke wonden. De Belgische patiënt maakt geen kans meer. En als we nog lang wachten: de Vlaamse ook niet meer.

Zo moet werken voor iedereen lonen, en nietsdoen en luiheid het oorkussen van de duivel blijven.

Het is maar waarvoor u zult kiezen in het stemhokje, tenminste als de bevolking al niet werd vervangen door …..

https://businessam.be/asielzoekers-krijgen-toegang-tot-arbeidsmarkt-tijdens-coronacrisis/ (Deze link kan niet worden ingesloten)

Asielzoekers krijgen toegang tot arbeidsmarkt tijdens coronacrisis

Coronacrisis

11/04/2020 | Ruben Van Lent | 3 min leestijd

Premier Sophie Wilmès (MR). – Isopix

De zogenaamde superkern nam zaterdag nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Er is onder meer beslist dat bedrijven tijdelijk niet failliet kunnen gaan en dat asielzoekers geen specifieke papieren nodig hebben om te mogen werken. Dat kondigt premier Sophie Wilmès (MR) aan in een persbericht.

De superkern bestaat uit de regering, die met een minderheid regeert, aangevuld met de partijen die de regering steunen via volmachten. De partijen in de superkern zijn N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, Open Vld, sp.a, Groen, cdH en DéFI.

De maatregelen op een rij:

  • Bedrijven kunnen tijdelijk niet failliet gaan: tijdens de duur van de coronacrisis worden bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen door Covid-19 beschermd tegen beslaglegging, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Ook zullen de betalingstermijnen in reorganisatieplannen verlengd worden.
  • Vrijwillige overuren in kritieke sectoren (luchtvaart, supermarkten, …) worden voor 220 uur belastingvrij tot 30 juni.
  • Asielzoekers mogen werken op voorwaarde dat ze hun aanvraag tot asiel al hebben ingediend. Normaal moeten asielzoekers een procedure van een paar maanden doorlopen voor ze kunnen werken. Die wordt nu even geschrapt. Voor de duur van hun asielprocedure, zelfs als ze in een beroepsprocedure zitten, mogen ze de arbeidsmarkt betreden. Daarmee wil de kern het gebrek aan seizoensarbeiders compenseren.
  • Ook tijdelijk werklozen mogen bijverdienen in de tuinbouw- en bosbouwsector. Ze krijgen daarvoor een normaal loon en 75 procent van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ook worden de regels voor flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk versoepeld om het makkelijker te maken werknemers uit te lenen aan kritieke sectoren. In diezelfde sectoren kunnen de komende drie maanden korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur gesloten worden.
  • En ook studenten mogen helpen in kritieke sectoren zonder dat hun uren meetellen voor het quotum van 475 uur per jaar. Er wordt geen rekening gehouden met alle werkuren in de tweede helft van 2020.
  • De werkloosheidsuitkeringen blijven gelijk en gaan niet stelselmatig naar beneden, zoals in normale omstandigheden.
  • In de gezondheidszorg mag al het personeel dat nog niet was ingezet worden opgevorderd als dat nodig blijkt. Tot nu was dat wettelijk nog niet mogelijk. Maar dat is wel een allerlaatste redmiddel. De voorkeur gaat uit naar vrijwillige aanwerving of hulp van mensen die nu tijdelijk werkloos zijn.

Source: BusinessAM
De zondvloed

Een haast bijbels metaforisch verhaal. Een waarschuwing.
“Après eux le déluge. ”


De traditionele partijen weten heel goed dat ze allemaal grote verliezers zullen zijn en dus verbranden ze nu alle schepen, en zullen ze een kunstmatige zondvloed van schulden en problemen opwekken die het land moet vernielen.

Wees maar zeker, zij hebben ondertussen voor zichzelf, hier of elders, een ark gebouwd en hun schatten uit vorige rooftochten veilig gesteld.
Zo zorgen ze er voor dat een volgende regering met, eventueel een volledig andere samenstelling, met overwegend flamingante separatistische partijen die de scheiding zouden willen doordrukken, wordt gesaboteerd. Dat een zo groot mogelijke schuld wordt nagelaten en zo groot mogelijke schade wordt berokkend nog voor hun start.

Die nieuwe regering zou zo alleen maar brokken moeten lijmen, onpopulaire maatregelen moeten nemen, wellicht belastingen moeten heffen om alles recht te zetten, waardoor het volk al na een paar jaar heimwee zou krijgen naar hoe het vroeger was.
Waarna de creaturen zich opnieuw zullen aandienen als redders van het volk en voorhouden dat Vlaanderen enkel kan overleven en bestaan in een unitair België.

Ze zouden het roer van de nieuwe vloot, de fundering van een gezond gemaakt Vlaanderen overnemen incluis de schatkist. Die kunnen ze dan terug onder elkaar verdelen en ermee het oude beleid verder zetten.

Na een zondvloed geloven de mensen immers terug in een redder, in een god. Zij zullen die rol willen vervullen. Ik hoop dat het volk en de nieuwe leiders dit scenario zullen inzien als het zich voordoet en het meer geduld en volharding zal aan de dag leggen tot alle creaturen van het moeras zullen zijn zijn uitgeroeid.

Pas dan zal de regenboog aan de hemel verschijnen.
Als er buiten de quarantainekliniek doden vallen, dan is het massamoord in plaats van een ongeval.

Ja lap zie ! Zoals ik en velen al vreesde is het zo ver. De onnozele zichzelf overschattende hansworsten hebben de besmettelijke ziekte geïmporteerd. Meer dan waarschijnlijk zijn nu alle inzittenden van het repatriëringsvliegtuig vogels voor de kat. Ik hoor de hansworsten nu ook al vertellen dat we er toch niet aan hadden kunnen ontsnappen, vanwege de globalisering enzovoort … die zij nu tot in het ziekelijke hebben doorgetrokken.

Dit is dodelijker dan een gewone griep. Vergelijk het met de griepepidemie van ca 1918 die ook in Europa een ware golf van dood bracht , groter dan de loopgravenoorlog. Niemand denkt toch dat de Chinezen zulke draconische maatregelen nemen, hun economie in Wuhan plat leggen, gigantische klinieken bouwen en het leger mobiliseren omdat het slecht en griepje betreft? https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep De Spaanse griep was een beruchte grieppandemie uit de jaren 19181919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft.[1][2][3] Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1.

Ik hoop dat diegenen die de epidemie naar hier haalden mee als eersten zullen sterven. Hun verdiende straf.

Ik weet het zeker, we worden geleid door dommeriken. Dat wordt niet enkel bewezen door de aanpak van deze epidemie maar ook door het begrotingstekort, de spilzucht en hun handel in gebakken lucht, het oneindig gerommel met wetjes tegelijk nog met het falen van justitie, en het mordicus importeren van terreur, criminaliteit en profitariaat.
Als we dit overleven moeten we daar van af ! Als jullie dit niet veranderen in het stemhokje, is het over en out met ons en onze ‘beschaving’. Of wat er nog van overblijft.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200204_04834176

Eerste geval van coronavirus bevestigd in België

Eerste geval van coronavirus bevestigd in België
De negen gerepatrieerde Belgen werden zondag in quarantaine
geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.

Foto:
EPA-EFE

Eén van de negen Belgen die zondag vanuit Wuhan naar ons land is gerepatrieerd, is besmet met het coronavirus. Dat meldt het kabinet van Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid.

De andere acht gerepatrieerde Belgen zijn niet besmet met het coronavirus, zo blijkt uit de medische tests die werden afgenomen.

‘De persoon die positief testte, is in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziekteverschijnselen. De patiënt is overgebracht naar het universitaire Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de referentieziekenhuizen in ons land’, verduidelijkt De Block. ‘Dat ziekenhuis beschikt over alle noodzakelijke expertise en omkadering, waardoor de beste zorgen er gegarandeerd zijn.’

‘Ik had dit ergens wel verwacht. Kijk naar het vliegtuig waarmee Duitsland zijn landgenoten heeft gerepatrieerd. Daarin zaten uiteindelijk twee mensen die besmet waren met het coronavirus’, zegt viroloog Marc Van Ranst tegen Radio 2 Antwerpen. ‘Net daarom was het een goede beslissing om die mensen in quarantaine te plaatsen en iedereen te testen, ook zij die geen symptomen vertoonden. Want ook de persoon die nu positief heeft getest, vertoont geen ziekteverschijnselen.’

Proefkonijnen gezocht !

Jonge gezonde mensen kunnen zich al haasten om zich als proefkonijn op te geven…… Van een macaber toeval gesproken net terwijl ik mijn vorig bericht over het eerste besmettingsgeval met het Coronavirus nog aan het schrijven was. Ik merkte de advertentie op in de de rand van mijn Facebook pagina. Een merkwaardig toeval toch ? Of een voorteken? 😉 Op zich heb (HAD) ik daar geen probleem mee, al zullen het het vooral mensen in geldnood of in staat van zinsverbijstering zijn die aan dit soort projecten hun leven lenen. Maar nu ik zie hoe ze deze pandemie aanpakken, twijfel ik echt aan de mentale gezondheid van de dokters Frankenstein en de politici die beslisten om de ziekte te verspreiden, wellicht mee onder druk van de Europese dictatuur. Vragen we ook eens aan het koningshuis of politici of ze een van hun luilekkere telgen willen ter beschikking stellen voor de wetenschap? Ze geven zelfs geen bloed alhoewel sommigen wel in het bestuur van het Rode Kruis zetelen/zetelden.

Wanneer er doden vallen buiten de in quarantaine vertoevende patiënten, dan dienen mijns inziens de verantwoordelijken voor het binnenhalen en verspreiden van de epidemie vervolgd en gestraft te worden wegens massamoord. Zij hebben immers bewezen de ziekte naar hier gehaald, en dit kan niet als een ‘ongeval’ worden aanzien.
Van mijn ‘correspondent in China’ :
“Gisteren (ondertussen 2 dagen geleden red. ) heeft men in China wel ontdekt dat wie het NCorV opgelopen heeft en daarna helemaal genezen zou zijn, niet levenslang immuun is maar (als hij niet de nodige voorzorgen neemt) opnieuw ziek kan worden.”
En ook: ” mensen kunnen ook tijden de incubatietijd het virus overdragen, dus nog voor ze de symptomen van de ziekte, als bvb koorts, vertonen.”

Natuurlijk zoeken wij nog bevestiging van dit bericht, maar ik ken die man met een lange carrière in China persoonlijk en als zeer betrouwbaar. Ook hij gaat als ingenieur en bedrijfsleider niet over een gerucht en hij zal een en ander uit betrouwbare bron weten.
En OEF! ondertussen is de eerste 2 1/2 hectare grote kliniek in Wuhan klaar en bouwen ze er zelfs meer. Een huzarenstuk waarvoor men de Chinezen alleen maar kan bewonderen en benijden. Hier zijn de zelfgenoegzame pseudoleiders daartoe niet in staat. En wat nu ? Er is in dit land niet eens capaciteit voor duizend quarantaine patiënten !
Moet er nog meer zand zijn? Wat onze kinderen leren

Als je dan al dacht alle holle België-reclame te hebben gelezen, naast allerhande geschiedenisvervalsingen, die het volk een een belgiscistisch reflex moet bezorgen, dan zakt jullie broek wellicht af bij het lezen van volgende introductie.   Gelukkig droeg ik die dag zowel een broeksriem als bretellen. Nee, dit onderstaande extract komt niet uit een introductie opgesteld door de communicatiedienst van het koninklijk erfelijk profitariaat in Laken maar uit de introductie tot ‘De Geologie van België’

Ik wou eerst een foto van mezelf met bretellen plaatsen, maar ik ben er zeker van dat de lezers deze zullen verkiezen

Broeksriemen vast, bretellen aan ( en voor de vrouwen hun BH), hier komt het:

http://cartogis.ugent.be/geologis/geologis/de_geologie_van_belgi.html
Introductie dus tot ‘De Geologie van België’ 

“België is een klein land met een rijke ondergrond. Het land heeft afzettingen van zowat alle geologische perioden. Denk maar aan de polders, de Vlaamse heuvels in de Vlaamse Ardennen, het Kempisch plateau, de Brabantse leemstreek, Maasvalleien, de beboste Ardennen en de Hoge Venen. Om nog maar te zwijgen over de verschillende delfstoffen in onze bodem zoals steenkool, veen, klei, zand, grind, enzovoort.

Het is dan ook belangrijk om het hoofd boven water te houden en dit educatief project aan te vangen met een -weliswaar beknopte- samenvatting van de grote geologische eenheden waarop België is gevormd. “

Er staat wel meer onzin op het internet, maar dat dit staat op een site van de universiteit van Gent (RUG)….., waar onze kinderen moeten studeren?

Maar deze onzin is wel van aard dat iedereen die als dusdanig herkent, toch de slimme studenten mag ik hopen. Het bovenstaande lijkt daardoor wel satire uit een artikel op Nageltjes.  De enige waarheid die in de introductie staat is dat belgië, en dan vooral daarin het huidige Vlaanderen, klein is. Dat komt natuurlijk omdat gedurende eeuwen, andere koningen om ons heen, en van ver weg, dit zo wilden.

De ‘rijke'(?) ondergrond en geologie?
Die vindt men evengoed en nog veel meer, in andere landen. Het komt er ook op aan hoe diep je bereid bent te graven. Misschien ontdekte de auteur zo, als miskend genie, ooit Australië.

Onze verschillende delfstoffen?

En hij somt op: “… steenkool, veen, klei, zand, grind, enzovoort ”

Veen, klei, zand en grind…..?  Moet er nog zand zijn?!

Waren het nu goud, edelstenen, koltan, uranium, platina, titaan of ander zeldzame aardmetalen geweest, dan had de wereld ons dat met verstomming kunnen benijden. Maar zand, grind, veen en … kolen op 800 meter diepte?

De enige rijkdom die er hier te vinden was zijn al altijd de ondernemende, creatieve, hardwerkende, belastingbetalende Vlamingen geweest. De cashcows voor adel, de kerkelijke macht en al de bezetters die ons onder  de voet liepen en die zich daarvoor nooit publiek en officieel verontschuldigden. Eigenlijk ondergingen en ondergaan de Vlamingen al eeuwen een soort genocide, een van de meest perfide soort omdat zelfs de uitgeroeiden de uitroeiing niet zagen, en ze langzaam aan vervangen werden door een ander volk dat van ver naar hier werd gehaald omdat we misbaar zijn geworden voor hen die verder hun erfelijke  macht en rijkdom wensen te consolideren.

De reden waarom Vlaanderen alle oorlog, tegenspoed en plundering overleefde waren de Vlamingen, de kenniseconomie van toen. Vandaag studeren er bijna even veel buitenlanders aan onze universiteiten, vaak op onze kosten. Ondermeer honderden, zoniet duizenden Chinezen alleen al zijn door hun land naar hier uitgezonden, http://nieuws.kuleuven.be/node/11288 en http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GDIG6J1K. De universiteiten en het regime houden vol dat zij onze kenniseconomie komen helpen, en stellen zelfs dat er nog ruimte is voor meer. (vraagje tussendoor: hoeveel Vlaamse studenten mogen in China studeren in het domein van de spistechnologie niet filologie, filosofie of een ander niet exact vak?))

Een paar jaren geleden reed ik achter een bus van De Lijn. Op gans de achterzijde was een advertentie van de Leuvense hogescholengroep (groep T) gekleefd met daarop een oosters meisje en een Engelstalige uitnodiging om in Leuven te komen studeren. Kent er iemand een dergelijk voorbeeld van een bus in China???

Zo worden een derde van de door de stad Leuven en de KUL nieuw gebouwde studentenkoten voorbehouden voor buitenlanders die hier komen studeren.                 En ook al betalen ze hun inschrijvingsgeld, dat is slechts een fractie van wat een student de belastingbetaler echt kost. Vergelijk de kosten maar eens met wat men in andere landen moet betalen.  De gevolgen van deze multicul-filantropie op de toekomst en de financiën van het eigen volk in de toekomst laten zich met zekerheid voorspellen.

Gelukkig voor de auteur van de de belgische-geologische-hoera-introductie is die niet in het Engels vertaald. De wereld zou hebben plat gelegen van het lachen. Geheid was hij dan beroemd geworden, en naast verschillende Youtube filmpjes had hij alle dagen in een soort Eddy-Wally-show wereldwijd mogen opdraven om dat eens nader uit te leggen.

Het klinkt bovendien zelfs alsof dit artificiële land of haar bevolking, aan de aanwezigheid van deze ‘rijke’ delfstoffen, enige verdienste heeft gehad.

De met belastinggeld betaalde genie vergeet ambtshalve erbij dat die al lang of bijna uitgeput of on-ontginbaar zijn.  Wat enzovoort moet inhouden weet Joost misschien, maar misschien dacht hij aan de kruimels ijzererts die men ooit in Wallonië vond, en die John Cockerill ooit vanuit Engeland naar hier lokten in 1817. Op aandringen van Koning Willem I die na en door de slag van Waterloo, Vlaanderen en Wallonië had veroverd voor zijn nageslacht. (Althans dat dacht hij toen).

En de schrijver/schrijfster doet nog een vermetele oproep om het hoofd boven water te houden en dit educatief (?!) project verder te zetten. Of hoe iemand zijn leerstoel gebruikt om politieke en persoonlijke propaganda te maken en verspreiden. Stel je voor dat morgen een echt Vlaamsgezinde professor ergens hetzelfde zou doen?                    Ja, met dit soort kennis worden we pas een kenniseconomie.

Mag ik suggereren aan de toekomstige leiders van het onafhankelijke Vlaanderen, dat de auteur van het geologisch resumé over dit voorlopige land, wordt weggepromoveerd naar een Waalse steengroeve, alwaar hij de rest van zijn leven zal mogen verder graven in de rijke ondergrond totdat hij, tot zijn land’s glorie, Australië heeft ontdekt.

Platvloerse hersenspoeling vindt dus niet alleen plaats in monarchistisch-belgische clubjes en regimemedia, in kerken en moskeeën, of in een katholieke universiteit alwaar men opportunistisch-hypocriet liefst de letter K uit de naam zou schrappen. Nee, de meeste scholen en ook de universiteiten werken, (al gebeurt dat meestal subtieler dan in dit voorbeeld) de Vlaamse identiteit, het Vlaamse nationalisme en onafhankelijkheidsverlangen tegen. Hun Latijnse deviezen hebben plaats gemaakt voor de slogan “Weg met ons”

Moet het verbazen dat de RUG hieraan deelneemt? Was het toeval dat precies in Gent rechters werden gevonden om een politieke partij te liquideren?

Laatst herinnerde iemand er mij nog aan dat Gent de Vlaamse stad is waar de bourgeoisie nog graag en het liefst Frans spreekt. Men zou het soms vergeten.

Te oud, te dik, blootsvoets en in hun hemd gezet dragen Gentenaars nu de strop van de schaamte en vernedering. Het belgiscistische regime keek, en zag dat het zo goed was: nog slechts folklore

Te oud, te dik, blootsvoets en in hun hemd gezet dragen Gentenaars nu de strop van de schaamte en vernedering. Het belgiscistische regime keek, en zag dat het zo goed was: nog slechts folklore

Gent een linkse, franskillonse, monarchistische stad? Ja denk ik, tot het tegendeel bewezen wordt. Het is alleszins niet de stad die de geboorte gaf aan de politieke vernieuwing, de Vlaamse reveille en verlichting.  Linkse loeders ( niet enkel rode) regeren er dankzij georganiseerde hersenspoeling, dankzij import van armoede en achterlijkheid. De stroppen zijn nu geen symbool van verzet, maar van zwakheid, onderdanigheid, dhimmitude, gespletenheid en conservatisme; precies het tegendeel van wat je in Gent en aan een universiteit zou mogen verwachten.

Waar is de tijd van Artevelde?

Uit het onderstaande lied ‘Klokke Roeland’van Albrecht Rodenbach is er een zin die vandaag geldt:“Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden”
en geen enkel Gents excuus vermag dit vandaag te overstemmen.

Het ‘Klokke Roelandlied’
1. Boven Gent rijst, eenzaam en grijs,
Het Oud Belfort, zinbeeld van het verleden;
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden;
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede:
“Tril in uw graf, tril Gentse helden,
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden:
Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”

2. Een bont verschiet schept het bronzen lied,
Prachtig weertoverd mij voor de ogen,
Mijn ziel erkent het oude Gent,
Het volk komt gewapend toegevlogen.
Het land is in nood: “Vrijheid of dood !”
De gilden komen aangetogen.
Ik zie Jan Hyoens, ik zie de Artevelden;
En stormend roept Roeland de helden:
“Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”

3. O heldentolk, o reuzenvolk,
O pracht en macht van vroeger dagen !
O bronzen lied, ik weet uw bedied
En ik versta het verwijtend klagen;
Doch wees getroost: Zie, het oosten bloost
En Vlaanderens zonne gaat aan het dagen.
“Vlaanderen die leeu !” Tril, oude toren,
En paar uw lied met onze koren,
Zing: “ik ben Roeland, ik kleppe brand,
Luide triomf in Vlaanderland !”