Solidariteit, de verplichting om zich te laten beroven

“Het aantal Nederlandse studenten in Belgische scholen blijft stijgen. De N-VA berekende daarom de kostprijs voor ons land. Die zou 134 miljoen euro per jaar bedragen. In het licht van 193 miljoen euro aan geplande besparingen in 2015 is dat een aanzienlijke som. “In tien jaar tijd is het aantal Nederlandse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs verdubbeld. Maar ook in het lager en middelbaar onderwijs zitten steeds meer Nederlanders. Het totale aantal komt uit op bijna 20.000 (!), bekeken over alle graden, van lager tot hoger onderwijs.” 

Wat mij nu boos maakt is dat  de N-VA bij monde van Koen Daniëls zegt dat ze de Nederlanders niet zomaar meer wil laten betalen. 

Het onderwijs in Vlaanderen is goedkoper en beter en er is geen systeem van loting voor bepaalde opleidingen zoals geneeskunde, maar een ingangsexamen. Dat dit onderwijs goedkoper is komt omdat wij daarvoor meer belastingen betalen natuurlijk. Een gemiddelde kostprijs van 6.700 € per buitenlandse leerling per jaar moeten wij hiervoor ophoesten. Totaal gaat dit over veel meer dan het totale bedrag dat in het departement onderwijs moet worden bespaard, want alleen al de Nederlanders kosten ons 134 miljoen € per jaar.

En voor Nederlanders als onze cultuur en streekgenoten  zou ik nog een inspanning willen doen. Maar wiste  jullie dat de kostprijs voor de buitenlandse studenten nog hoger ligt? Velen krijgen immers een gratis of zwaar gesubsidieerd kot of studio onder hun gat geschoven, terwijl veel van onze Vlaamse jongeren in een bijna-gore-krot gehuisvest zijn.

In deze berekening werden ook de naar schatting 2.900 Belgische studenten in Nederland verrekend. Maar eigenlijk is dit niet zomaar verrekenbaar, want die Belgische studenten betalen daar wel een veel hogere prijs dan ze hier zouden betalen.

En waarom zou dat niet mogen ophouden dat er misbruik gemaakt wordt van ons solidariteitssysteem waarvoor wij belasingen betalen, volgens een veronderstelde Europese richtlijn? Is dit een verplichting om ons te laten beroven?

Buitenlanders, van waar ze ook komen, die hier in België willen studeren moeten minstens de volle pot betalen. En waarom niet met daar bovenop een winstmarge. Het kan tenslotte ook gezien worden als een commodity. Die buitenlanders hebben ook niets bijgedragen tot ons sociale systeem en het solidariteitsmechanisme dat het studeren voor onze kinderen , en vooral de minder gegoeden, mogelijk moest maken. In het buitenland zijn de criteria strenger, de kosten veel hoger. Laat dus het protest tegen, het verhoogde inschrijvingsgeld maar verstommen, want partijpolitiek geïnduceerd.

Als we de deur voor buitenlanders openzetten dan wordt goedkoop onderwijs voor iedereen veel duurder, misschien zelfs onbetaalbaar en enkel voor welgestelden. Maar ook in deze materie zullen de socialisten weer een pijnlijke grand écart moeten zitten. Natuurlijk zullen de universiteiten er ook een probleem mee hebben omdat ze gedoteerd (gedopeerd ) worden per student, per geslaagde student nog wel, dacht ik.

Solidariteit stopt als het onbetaalbaar is,  er misbruiken zijn en het draagvlak wegvalt; wanneer Atlas Shruggs.
De paashaas kwam elders gratis. Dus betaalde ik twee keer.

Het verbaasde mij niet dat het gewest met de grootste schulden en de hoogste graad van cliëntelisme, Brussel dus, zo maar eventjes 300.000 paaseieren te grabbel had gegooid in zijn parken. We zijn al meer gewoon.                                                                                             Ongeveer 200.000 minder dan vorig jaar. Ze smeten dus iets minder met het geld dat ze niet hadden. Dat noemen ze besparingen; waarschijnlijk zelfs: structurele besparingen. 

Eieren rapen in de steden

Eigenlijk zijn ze zo slecht nog niet, de feesten van die vuile kufars”  “Zwijg gauw, en raap verder!

Wij daarentegen moesten, zoals trouwens ons ganse leven al, onze paaseieren zelf kopen, al hadden wij die eigenlijk verdiend te krijgen gezien onze belastingbijdrage.  Wij leven dan ook niet in een stad die het wat breed kan laten hangen. Hier vallen ook  niet zo veel stemmen te verdienen.

Dit Paasverhaal ging ogenschijnlijk ongestoord voorbij aan het volk dat dit nieuws via de regimemedia mocht vernemen. Het nieuws werd alhaast op een Noord Koreaanse manier verspreid door journalisten die elk verhaal moeten geloven en kritiekloos ondersteunen, willen ze te eten krijgen. Het volk is zich mettertijd zelfs beginnen verheugen om zoveel werken van ‘sociaal dienstbetoon’. Het volk heeft ondertussen geleerd die follietjes zonder morren te betalen en het durft er zelfs niets meer bij denken of vragen. Velen zijn zelfs geërgerd wanneer men afkeurende opmerkingen maakt over de vele gratis stadsfestivals, de pensenkermissen, het knallende vuurwerk,…. Wijlen Vanden Boeynants kon van deze tijden alleen maar dromen.

Wat was er dan nog zoal te vernemen?                                                                                                      “Ondanks de bittere kou zijn zondagmiddag honderden kinderen in negen Brusselse parken op zoek gegaan naar 300.000 paaseieren. Die werden dit jaar geleverd door chocoladeproducent Leonidas, die zijn 100ste verjaardag viert.” ( Dit zinnetje wil, zoals u wel weet, niet zeggen dat ze helemaal gratis werden geleverd door Leonidas, maar dat wil men u graag doen geloven )                                “Volgens de organisatoren verliep alles zonder incidenten en zijn vermoedelijk alle eieren gevonden.”  (Het zou er verdomme nog moeten aan mankeren zeg!)

Maar, niet alleen moesten die paaseieren aangekocht worden, zelfs al werd een deel gesponsord door Leonidas, er moest ook een hele bende stadspersoneel worden ingezet om de eieren in de parken te verstoppen en om alles in goede banen te leiden en er op toe te zien dat er geen incidenten ontstonden. Tja, dat vind men normaal.

Honderden kinderen voor 300.000 paaseieren is wel erg gul, niet? Dat is omgerekend toch ongeveer een 100-tal eieren per kind, want anders had men wel van duizenden kinderen gewaagd. Is dit niet flink meer dan wat een doorsnee gezin bij de paashaas moet kopen?

Ook kon ik niet nalaten mij af te vragen of paaseieren wel kunnen in St Joost ten Node, Anderlecht, St Gillis,… want paaseieren zijn toch haram? Die zijn toch een ingelijfde christelijke traditie? Op VTM werd het inderdaad als een christelijke traditie verkondigd, terwijl men van een journalist toch zou mogen verwachten dat hij weet dat die traditie werd gestolen van de ‘heidenen’. Nog meer haram! De paashaas werd zelfs reeds lang vervangen door vliegende klokken van Rome. Het ene mirakel vervangen door een ander.

Maar wij weten al langer dat wanneer er wat te krijgen en te rapen valt, religieuze principes even in de ijskast worden gezet. Paaseieren, geld, een ruilhart, dat mag van kufars komen als dat nodig is en het heilige doel dient.                                                                                                                                Aan de andere kant dacht ik ook: waarom moet men gratis paaseieren gooien in Watermael Bosvoorde Ouderghem of Ukkel? Daar wonen toch de mensen die dat allemaal wel zelf kunnen betalen, zoals wij dat moeten doen?

Ik kon nog maar eens vaststellen dat ik, als belastingbetaler, dit jaar de Paashaas weer twee keer heb moeten betalen. Ik weet nu waarom sommige mensen nog steeds in de paashaas geloven, en anderen niet.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1360411/honderden-kinderen-rapen-300-000-paaseieren-in-brusselse-parken.aspx