Solidariteit, de verplichting om zich te laten beroven

“Het aantal Nederlandse studenten in Belgische scholen blijft stijgen. De N-VA berekende daarom de kostprijs voor ons land. Die zou 134 miljoen euro per jaar bedragen. In het licht van 193 miljoen euro aan geplande besparingen in 2015 is dat een aanzienlijke som. “In tien jaar tijd is het aantal Nederlandse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs verdubbeld. Maar ook in het lager en middelbaar onderwijs zitten steeds meer Nederlanders. Het totale aantal komt uit op bijna 20.000 (!), bekeken over alle graden, van lager tot hoger onderwijs.” 

Wat mij nu boos maakt is dat  de N-VA bij monde van Koen Daniëls zegt dat ze de Nederlanders niet zomaar meer wil laten betalen. 

Het onderwijs in Vlaanderen is goedkoper en beter en er is geen systeem van loting voor bepaalde opleidingen zoals geneeskunde, maar een ingangsexamen. Dat dit onderwijs goedkoper is komt omdat wij daarvoor meer belastingen betalen natuurlijk. Een gemiddelde kostprijs van 6.700 € per buitenlandse leerling per jaar moeten wij hiervoor ophoesten. Totaal gaat dit over veel meer dan het totale bedrag dat in het departement onderwijs moet worden bespaard, want alleen al de Nederlanders kosten ons 134 miljoen € per jaar.

En voor Nederlanders als onze cultuur en streekgenoten  zou ik nog een inspanning willen doen. Maar wiste  jullie dat de kostprijs voor de buitenlandse studenten nog hoger ligt? Velen krijgen immers een gratis of zwaar gesubsidieerd kot of studio onder hun gat geschoven, terwijl veel van onze Vlaamse jongeren in een bijna-gore-krot gehuisvest zijn.

In deze berekening werden ook de naar schatting 2.900 Belgische studenten in Nederland verrekend. Maar eigenlijk is dit niet zomaar verrekenbaar, want die Belgische studenten betalen daar wel een veel hogere prijs dan ze hier zouden betalen.

En waarom zou dat niet mogen ophouden dat er misbruik gemaakt wordt van ons solidariteitssysteem waarvoor wij belasingen betalen, volgens een veronderstelde Europese richtlijn? Is dit een verplichting om ons te laten beroven?

Buitenlanders, van waar ze ook komen, die hier in België willen studeren moeten minstens de volle pot betalen. En waarom niet met daar bovenop een winstmarge. Het kan tenslotte ook gezien worden als een commodity. Die buitenlanders hebben ook niets bijgedragen tot ons sociale systeem en het solidariteitsmechanisme dat het studeren voor onze kinderen , en vooral de minder gegoeden, mogelijk moest maken. In het buitenland zijn de criteria strenger, de kosten veel hoger. Laat dus het protest tegen, het verhoogde inschrijvingsgeld maar verstommen, want partijpolitiek geïnduceerd.

Als we de deur voor buitenlanders openzetten dan wordt goedkoop onderwijs voor iedereen veel duurder, misschien zelfs onbetaalbaar en enkel voor welgestelden. Maar ook in deze materie zullen de socialisten weer een pijnlijke grand écart moeten zitten. Natuurlijk zullen de universiteiten er ook een probleem mee hebben omdat ze gedoteerd (gedopeerd ) worden per student, per geslaagde student nog wel, dacht ik.

Solidariteit stopt als het onbetaalbaar is,  er misbruiken zijn en het draagvlak wegvalt; wanneer Atlas Shruggs.